EGAPE IKASTOLA

of 16 /16
MATRIKULA ZABALIK! ¡MATRICULA ABIERTA! KALITATEZKO HEZKUNTZA PUBLIKOA / EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD URTARRILAREN 25etik OTSAILAREN 5era Del 25 de ENERO AL 5 de FEBRERO 50 urte bidean

Embed Size (px)

Transcript of EGAPE IKASTOLA

 • MATRIKULA ZABALIK! MATRICULA ABIERTA!KALITATEZKO HEZKUNTZA PUBLIKOA / EDUCACIN PBLICA DE CALIDAD

  URTARRILAREN 25etik OTSAILAREN 5era Del 25 de ENERO AL 5 de FEBRERO

  50 urte bidean

 • 50 urte bidean

 • 50. URTEURRENAREN ATARIAN

  Herritar agurgarriok:

  Hurrengo ikasturtearen hasieran Egape Ikastolak berrogei ta hamar urte beteko ditu sortu zenetik. Oso urruti geratzen zaigun 1966an, Urnietako herritar ekimentsu batzuek gaur egun dugun ikastetxearen oinarriak jartzen tinko saiatu ziren. Nahiz eta garai zailak izan, garbi ikusi zuten indarrean zegoen hezkuntza ofizialak ez ziola inolaz ere erantzuten euskal gizarteak eskatzen zionari. Horregatik aldaketaren alde zeuden hainbat guraso eta irakaslek indarrak batu zituzten eta haiek egindako lan paregabea ez da antzua izan Egaperen historiari erreparatzen badiogu.

  Gaur egun Egape Ikastola euskal sare publikoan erreferentziazko ikastetxe bilakatu da. Bilakaera horretan bere proiektu hezigarria sendotzen eta aberasten joan da, oso azkar garatu den mugagabeko munduak gaur egun planteatzen dituen erronkei modu eraginkorrenean erantzuteko. Horregatik urtez urte urnietar askoren konfidantza eta asebetetasuna jasotzen ari da.

  Ikastolak eskaintzen duen hezkuntza proiektua bi eta hamasei urte bitarteko ikasleei eta haien familiei zuzendua dago. Proiektu hau euskalduna, eleanitza, irekia eta partehartzailea da, baina errespetutsua sinismen eta ideologia guztiekin. Bere helburu nagusia pertsonak osotasunean heztea da, ikasleen gaitasun ezberdinak garatuz eta baloreetan heziz, etorkizunean hiritar arduratsuak eta bizitzarako prestatuak izan daitezen. Guzti honek ematen dio zentzua gure lan hezigarriari.

  Liburuxka honetan gure zereginaren hainbat alde aipagarri laburtzen dizkizuegu: helburu nagusiak, arloko proiektuak, metodologia, eskola-jarduerak eta eskolaz kanpokoak, giza eta material baliabideak, zerbizuak

  Egape Ikastolak ikasle eta familia berriei ikastetxeko ateak irekizten dizkie eta, bide batez, herritar guztiak datorren ikasturtean gure 50 urteak ospatzera gonbidatzen ditu.

  Ikastolako zuzendaritza taldea.

  EN PUERTAS DEL CINCUETENARIO

  Estimados conciudadanos/as:

  La Ikastola Egape cumplir cincuenta aos el prximo curso. Lejos queda ya el ao 1966, en el que un grupo de urnietarras comprometidos pusieron los cimientos de nuestro Centro. En aquellos tiempos difciles percibieron que el sistema educativo de la poca en modo alguno responda a lo que la sociedad vasca demandaba. Por ello, madres, padres y profesores/as unieron sus fuerzas en favor del cambio. La historia de Egape demuestra que el gran trabajo que realizaron ha dado sus frutos.

  En la actualidad la Ikastola se ha convertido en un centro educativo de referencia en la red pblica vasca. Su proyecto educativo ha ido evolucionando y enriquecindose con el paso del tiempo para adaptarse a los importantes retos que le plantea un mundo globalizado en continua transformacin. De ah que ao tras ao venga recibiendo la confianza y el reconocimiento de los/las urnietarras.

  El proyecto Egape est dirigido a las familias con hijos/as entre dos y diecisis aos. Se trata de un proyecto euskaldun, plurilinge, abierto, participativo, a la vez que respetuoso con todas las creencias e ideologas. Su finalidad consiste en procurar una formacin integral al alumnado, desarrollando sus capacidades y educando en valores. En definitiva, se trata de formar ciudadanos/as responsables para la vida adulta.

  El folleto que tenis en vuestras manos pretende acercaros de forma resumida algunos de los aspectos ms relevantes de nuestra labor educativa: objetivos fundamentales, proyectos, metodologa, actividades escolares y extraescolares, recursos humanos y materiales, servicios

  La Ikastola abre sus puertas al nuevo alumnado, a sus familias y a quienes en sus 50 aos de historia habis estado vinculados a ella. Bienvenidos a participar el prximo curso en la celebracin de la efemrides.

  El equipo directivo de Egape.

 • HELBURUAK / OBJETIVOSIkastolaren hezkuntza proiektuan oinarrituz, hona hemen gure helburu nagusiak.He aqu los objetivos prioritarios basados en nuestro proyecto educativo:

  *Partaide guztien ekarpenekin gure proiektua aberastea.

  *Metodologia berrikuntzetara etengabe egokitzea.

  *Egungo gizartearen erronkei erantzutea.

  *Ikasten duen eskola: irakasleen formakuntza bultzatzea.

  *Irakasten duen eskola: etorkizunerako hiritar arduradunak heztea.

  *Heziketa integrala bultzatzea, bizitzarako behar diren gaitasunak, baliabideak eta balioak landuz.

  *Ikasle bakoitzaren gaitasun eta abileziak garatzea, norberaren ezaugarriak kontuan hartuz.

  * Lankidetza gure proiektuaren euskarria izatea.

  * Kalitateaz baliatuz, kalitatea eskeintzea.

  *Gure helburuak burutzea posiblea dela sinestea

  *Enriquecer nuestro Proyecto, con la aportacin de los distintos agentes de la comunidad educati-va.

  *Incorporar sistemticamente cambios metodol-gicos.

  *Responder a los retos que plantea la sociedad actual.

  *Escuela que aprende: impulsar la formacin del profesorado. *Escuela que educa: formar alumnos/as respon-sables para el futuro.

  *Procurar una formacin integral, trabajando las competencias, recursos y valores necesarios para la vida.

  *Desarrollar las competencias y habilidades de cada alumno/a, considerando sus particularida-des.

  *Basar nuestro Proyecto en el trabajo cooperativo.

  *Ofrecer y aplicar calidad.

  *Creer en la consecucin de nuestros objetivos.

 • PROIEKTUAKPROYECTOS

  *Komunikaziorako konpetentziak lantzeko: Hizkuntza Normalizaziorako Proiektua HNP (euskaran), Eleanitz H.H - L.H, Eleaniztasunerantz D.B.H (inglesa), antzerki eta irrati proiektuak.

  *Bizikidetza, Hezkidetza eta Agenda 21 proiektuak, baloreetan hezteko.

  *IKT Proiektua, komunikaziorako teknologiak erabiltzeko.

  *Kalitatea Hezkuntzan Proiektua, Bikaintasunerantz kalitatea gestionatzeko ikastetxean.

  *Robotika proiektua konpetentzia zientifikoa garatzeko.

  * Para el desarrolo de las competencias lingsticas y de la comunicacin: HPN (Euskara), Eleanitz E.I - E.P, Eleaniztasuneratz ESO (ingls), teatro y radio.

  *Para educar en valores: Plan de Convivencia, Coeducacin y Agenda 21.

  *Para el uso de las nuevas tecnologas: Proyecto TIC.

  *Para trabajar la competencia cientfica: Proyecto de robtica.

  *Para garantizar la mejora continua: Proyecto KH.

 • Esperientzia handia eta gaurkotua duen 70 irakaslez osatutako taldea. Irakasle hauek zikloka eta departamen-tuka biltzen dira eta batzorde pedagogikoak zuzentzen du hauen jarduera.

  Equipo de 70 profesores con gran experiencia y una formacin actualiza-da. Contamos con especialistas en msica, ingls, educacin fsica, orientadores/as, psiclo-gos, logopeda...

  GIZA BALIABIDEAKRECURSOS HUMANOS

 • Ikasgela espezializatuak adi- naren arabera, komunikazio-rako baliabide teknologikoak, arloko tailerrak, irrati estudioa, antzerki gela, gimnasioa, psiko-motrizitate gela, kirol instala-zioak, jangela etapa ezberdine-tan.

  Aulas especializadas segn la edad del alumnado. Recursos tecnolgicos para la comunica-cin, estudio y emisora de rdio, sala de teatro, aula de psicomotricidad, gimnasio, instalaciones deportivas y comedor escolar.

  MATERIAL BALIABIDEAKRECURSOS MATERIALES

 • ZERBITZUAK SERVICIOS

  GARRAIOA

  TRANSPORTEJANGELA / COMEDOR LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA

  DOAKO garraio zerbitzua distantzia baldintzak be-tetzen badira.

  Servicio de transporte escolar gratuito cuando se cumplan las condicio-nes de distancia.

  Bertan prestatutako bazkaria. Eraikin bakoitzak bere sukalde eta jangela propioa. Guztira lau sukaldari eta 18 begirale. Jangelako bi arduradun. Arduradun hauek familiekin harreman zuzena dute ikasleen jarraipena egiteko. Hiruhilabete bakoitzaren bukaeran ikasle bakoitzari jangelako txostena egiten zaio. Dieta bereziak.

  Comida equilibrada preparada en la cocina de la ikastola. En total, cuatro cocineras y dieciocho moni-toras. Dos personas responsables del comedor que estn en contacto directo con las familias haciendo un seguimiento del alumnado. Dietas especiales.

  Ikastolak liburutegia du bere arduradunarekin. Beste irakasleekin batera lan egiten du ikasleengan irakur-zaletasuna suspertzeko helburuarekin. Kontsultak eta informazio iturri desberdinak ere aurki ditzake ikasleak. Liburuen mailegu zerbitzua eskaintzen du, baita eskolaz kanpoko orduetan ere.

  El profesor encargado de la biblioteca est coordina-do con el tutor/a de cada grupo con la finalidad de impulsar la aficin por la lectura. Espacio de consulta e informacin y prstamo de libros en horario escolar y fuera de l.

 • GOIZEKO ESKOLASERVICIO DE MAANA

  Egun solteetan edo egunero. 07:30etik 9:00etara. Familia eta lan-bizitza bateratzen laguntze-ko. Aballarri Guraso Elkarteak antolaturik.

  Servicio de guardera diario o en das sueltos. De 07:30 a 9:00 de la maana. Para conci-liar la vida laboral y familiar. Organizado por Aballarri, Asociacin de Padres/Madres.

  ARRATSALDEKO ZERBITZUASERVICIO DE TARDE

  Iraila eta Ekainean, 14:30tik 16:30ra. Aballarri Guraso Elkarteak antolaturik.

  En septiembre y en junio, de14:30 a16:30.Organizado por Aballarri, Asociacin de Padres/Madres.

  ZAINTZA/AISIALDIA OPORRETAN / SERVICIO EN

  LAS VACACIONES ESCOLARES

  Gabonetako eta Aste Santuko oporre-tan zaintza zerbitzua eta aisialdirako jarduerak 3 urtetik gorako ikasleentzat. 09:00etatik 12:30era. Aballarri Guraso Elkarteak antolaturik.

  Tanto en las vacaciones navideas y de Semana Santa se ofrece un servicio de actividades ldicas por las maanas de 09:00 a las 12:30 a partir de los tres aos. Organizado por Aballarri, Asocia-cin de Padres/Madres.

  GURASO ESKOLAESCUELA DE

  PADRES/MADRES

  Gurasoentzat formakunt-za saioak seme-alaben heziketan lagungarri izan daitezen aholkularitza jasoaz.

  Profesionales que impar-ten formacin a padres y madres con el objetivo de ayudar en la educa-cin de sus hijos/as.

 • JARDUERA OSAGARRIAK / ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASIkasle guztientzat antolatutako egitasmoak dira.Actividades y proyectos organizados para todos/as los/as alumnos/as dentro del horario escolar.

  Irteera didaktikoen bidez haurrak bere esperentzia aberasteko eta inguru berri horretan bizitzeko aukera izaten du. Maila guztietan egiten dira.Elkarbizitzako irteerak 5 urtetik aurrera egiten dira. Irteera guztiak Urteko Planean agertzen dira.

  Estas salidas estn programadas e insertadas en el Proyecto Anual del centro. En ellas el alumnado enriquece su experiencia y su viven-cia en el entorno elegido.

  Irratia ikasleek prestatu-tako saioak ikastolatik etxeetara zabaltzen dira. FMko 107,2an. LH eta DBHn astero saio bat erabiltzen dute irratia prestatzeko ordutegi lektiboaren barruan.

  Los programas de radio realizados por el alumna-do se emiten todas las semanas en FM 107,2.

  Ikastolan bertan sortutako egitasmoa dugu. Gorputz espresioa eta komu-nikazioa (aho hizkuntza) landuz, lotsak gainditu eta talde zentzua bereganatzen dute ikasleek. Kanpoko irakasle aditu batek ematen du eta bertako irakasleek laguntzen dute.

  Proyecto creado en la Ikastola. El alumnado desarrolla la capacidad de comunicacin oral y expresin corpo-ral. Adems, va adquiriendo mayor conciencia de grupo.

  LHko 2. eta 3. mailako ikasle guztiak Foru Aldun-diak antolatzen duen kirol jardueren barruan igerike-tako ikastaro bat egiten dute urtero.

  El alumnado de 2 y 3 de Educacin Primaria parti-cipa en los cursos de na- tacin organizados por la Diputacin de Gipuzkoa.

  ADARRA IRRATIARADIO ADARRA

  ANTZERKIA / TEATRO IGERIKETA / NATACONIRTEERA DIDAKTIKO, KULTURALAKETA ELKARBIZITZAKOAK

  SALIDAS DIDCTICAS, CULTURALESY DE CONVIVENCIA

 • Gipuzkoako Bertsozale Elkar-teak aurrera daraman Ni ere bertsolari egitasmoa jarraitzen dute LH (5.eta 6.mailako ikasleek)eta DBH (1.mailakoek). ikasleen ordutegi barruan.

  Proyecto impartido e impulsado por la Asociacin Bertsozale de Gipuzkoa para potenciar la cultura oral vasca en tercer ciclo de Primaria y primero de la ESO.

  Ikasle talde guztiek ikasturtean behin gutxienez, zinema euska-raz ikusten dute. Filma hauen bidez, tutoretza saioetan lantze-ko gaiak agertzen dira.

  Esta actividad escolar es un medio para trabajar diferentes valores e impulsar el uso del euskara. Es un programa concebido y adecuado a las diferentes edades del alumna-do.

  Ikasleen euskararen erabilpena eta motibazioa sustatzeko TTAKUN elkartearen bidez, haur txikientzat jolasorduetako egitasmoa martxan dugu.

  Es un proyecto dirigido al alumnado para motivar e impul-sar el uso del euskara y la convi-vencia en los recreos.

  Hezkuntza afektibo-sexuala, lehen sorospenak, elikadura eta prebentzioa: drogomenpe-kotasuna eta interneten erabilera. LH 3.ziklo eta DBHko ikasleei zuzendua.

  Programas de Educacin afectiva - sexual, primeros auxilios, nutricin, prevencin de la drogodependencia y uso responsable de las redes sociales e internet para el alumnado de tercer ciclo de Primaria y ESO.

  BERTSOLARITZA ZINEMA EUSKARAZ / CINE JOLAS ETA SOLAS OSASUNA HEZTEN

 • ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESGehienak, Guraso Elkarteek antolaturik/ La mayora organizadas por Las Asociacines de Padres/Madres.Eskolaz kanpoko Jarduerak IKASGAI AURRERATUAK bezala izendatzen ditugu. Haurraren garapena bere osotasunean bilaka dadin, jarduera hauek lagungarri dira ikasleen abilezia bereziak garatzeko. Horretarako ikasgai hauek eskeintzen ditugu eguerditan eta arratsaldetan, baita ere. Pensando en el desarrollo integral del nio/a ofrecemos las siguientes actividades fuera del horario escolar.

  Jarduera hau, lau urtetik aurrera eskaintzen da. Kirol honek psikomotrizita-tea, bizkortasuna, koordi-nazioa eta besteekiko errespetoa garatzen ditu.

  A partir de los cuatro aos. Este deporte desarrolla la psicomotrici-dad, agilidad, coordina-cin y el respeto a los dems.

  JUDO

  Lau urtetik hasita. Euskal dantza tradizionalean oinarrituta dantza klasikoa eta garaikidea uztart-zen dira. Emanaldi ugari eskai-niz herrian bertan eta Urnietatik kanpo. Eguardian eta arratsal-dean.

  A partir de los cuatro aos. Basndose en la danza tradicio-nal vasca trabaja la danza clsica y contempornea.

  EUSKAL DANTZA

  LH eta DBHko ikasleentzat 8 urtetik aurrera. Eguerdian. Gitarraren ezaugarriak ikasten dituzte: afinazioa, gaitasun melodikoa, erritmoa eta armonia.

  Para los alumnos de primaria y secundaria. A partir de los 8 aos. Desarrollan la aficin por la msica as como las diferentes caractersticas de la guitarra.

  GITARRA / GUITARRA

  LHko (5.eta 6. maila) eta DBHko ikasleentzat. Ikasgelan landu-takoa sakonduz eta bertso munduan bat-batekoan hastape-nak egiten hasteko.

  Desarrolla la expresin oral en euskera. Dirigido al alumnado de tercer ciclo de primaria y secun-daria.

  BERTSO ESKOLA

 • L.H 1 mailatik gora. Eguerdian, 13:30 - 14:30.

  A partir de 1 de primaria. Al medioda de 13:30 a 14:30.

  INFORMATIKA / MARRAZKETAINFORMATICA / DIBUJO

  LH eta DBHko ikasleentzat 6 urtetik aurrera. Eguerdian. Ahalmen intelektualaren garape-na (planifi-kazioa, sormena, abstrak- zio ahalmena...).

  A partir de los seis aos. Desa-rrollo de la capacidad intelectual (memoria espacial, planifica-cin, imaginacin, capacidad de abstraccion).

  XAKEA / AJEDREZ

  LH eta DBHko ikaslentzat. Eguerdian. Ekintza honen bidez, inprobisazioa eta erritmoa garatzen dira.

  Para los alumnos de primaria y secundaria. A travs de esta actividad el alumno/a desarrolla la improvisacin y el ritmo.

  TXALAPARTA ESKOLA KIROLADEPORTE ESCOLAR

  Arratsaldean, LH3 mailatik aurrera. Sasoi fisikoa, osasuna eta bizi kalitateaz gain, pertso-naren garapenean oinarrizkoak diren jokaera ugari hobe ditzakegu.

  A partir de 3 de primaria. Mejora de la forma fsica, la salud, y calidad de vida. Ayuda a desarrollar conductas bsicas para el desarrollo personal .

 • LEHEN HEZKUNTZAEDUCACIN PRIMARIA

  DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAEDUCACIN SECUNDARIA

  HAUR EZKUNTZA

  EDUCACIN INFANTIL

  IBILBIDEA ETA KOKAPENA / ITINERARIO EDUCATIVO Y UBICACINGaur egun Ikastolak 600 ikasle inguru eskolatzen ditu bere etapa ezberdinetan. Puntu honetan gure antolaketaren hainbat aspektu azaltzen ditugu.Actualmente la ikastola cuenta con 600 alumnos/as distribudos en diferentes etapas.

  1.zikloa/ciclo

  2.zikloa/ciclo

  ZIKLOAK/CILOS

  1.zikloa/ciclo

  2.zikloa/ciclo

  3.zikloa/ciclo

  1.zikloa/ciclo

  2.zikloa/ciclo

  2 urte/aos

  3-4-5 urte/aos

  URTEAK/EDAD

  1.maila/curso

  2.maila/curso

  3.maila/curso

  4.maila/curso

  5.maila/curso

  6.maila/curso

  1.maila/curso

  2.maila/curso

  3.maila/curso

  4.maila/curso

  KOKAPENA/UBICACIN

  Etxeberri Plaza / Plaza Etxeberri

  943 00 95 58

  Lizardi kalea / Calle Lizardi

  943 00 92 75

  Lizardi kalea

  Calle Lizardi

  943 00 92 75

  Azkorte kalea

  Calle Azkorte

  943 00 91 41

  ORDUTEGIA/HORARIO

  9:00-12:00/14:30-16:30

  horario flexible

  9:00-12:30

  14:30-16:30

  9:00-12:30

  14:30-16:30

  Aste-Astear-Ost / Lu-Ma-Ju

  8:30-13:00 /14:30-16:30

  Astez-Osti / Mi-Vi

  8:30-14:00

 • INFORMAZIO EKONOMIKOAINFORMACIN ECONMICA

  KUOTAK / CUOTASHileroko kuota 9 eurokoa da. Kuota honen barne, jarduera osagarrietako gastuak daude: museoetako sarrerak, irteeretako garraioa, igeriketa ikastaroa, geletan erabilitako hainbat materiala...Cuota mensual de 9 euros. En ella se incluyen los gastos de las actividades complementarias: entradas a los museos, el transporte de las salidas, los cursos de natacin, diverso material utilizado en clase...

  LIBURUEN KUDEAKETASOLIDARIOA GESTIN DEL LIBRO SOLIDARIOLH 1. mailatik DBH 2.maila arte. Liburu solidarioengatik, ikasleek kopuru zehatz bat jarriko dute. Beti ere, Eusko Jaurlaritzak markatzen duena. 27 -tik 45 bitartera. Zikloen arabera.Desde 1 EP hasta 2 ESO. Los alumnos deberan abonar una cantidad concreta por los Libros Solidarios. Vendr marcado por el Gobierno Vasco. Desde 27 a 45 dependiendo del ciclo.

  JANGELA / COMEDOROhiko bazkaltiarra eguneko 4,60. Egun soltea: 5,20 Comensal habitual 4,60 / da. Da suelto: 5,20

  ABALLARRI GURASO ELKARTEA / ABALLARRI, ASOCIACIN DE PADRES/MADRESUrteko 10 -ko kuota famili bakoitzeko. / 10 anuales por familia.

  DIRULAGUNTZAKUrtero Eusko Jaurlaritzak, diru

  laguntzak (bekak) eskaintzen

  ditu: ikas materiala eta jangela

  kontzeptuengatik.

  AYUDAS ECONMICASTodos los aos el Gobierno Vasco ofrece ayudas econmi-cas (becas) para el material escolar y comedor.

 • BILERAK / REUNIONES2 URTE2 AOS

  Urtarrilak 26 de eneroEtxeberri Plaza,17:00 h

  Urtarrilak 25 de eneroAzkorte,17:00 h

  DBHESO

  WWW.EGAPE.ORG

  MATRIKULA ZABALIK!MATRICULA ABIERTA!

  2016-2017 ikasturtea

  BIZITZARAKO HEZKUNTZAEDUCACIN PARA LA VIDA

  Guraso elkartea

  URTARRILAENERO

  OTSAILAFEBRERO

  2505