LAUAXETA IKASTOLA- Informazioa

of 16/16
Pertsona garatuz, gizartea eraikitzen LAUAXETA IKASTOLA LAUAXETA IKASTOLA Informazioa / Información Curso-2.014-2.015- ikasturtea
 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  239
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Matrikulazio berrietarako informazioa/ Información para nuevas matriculaciones

Transcript of LAUAXETA IKASTOLA- Informazioa

 • Pertsona garatuz, gizartea eraikitzen

  LAUAXETA IKASTOLA

  LAUAXETA IKASTOLA

  Informazioa / Informacin

  Curso-2.014-2.015- ikasturtea

 • AURKIBIDEA

  01 HEZKUNTZA PROIEKTUA/ PROYECTO EDUCATIVO 00 FAMILIEN KOOPERATIBEA/ COOPERATIVA DE FAMILIAS

  02 HIZKUNTZA TRATAERA/ TRATAMIENTO DE LAS LENGUAS

  03

  04

  TUTORA-ORIENTAZIOA/ TUTORA- ORIENTACIN

  DENPORA LIBREA/ OCUPACIN DEL TIEMPO LIBRE

  05 KUDEAKETA EREDUA/ MODELO DE GESTIN

  06 BESTE BATZUK/ OTROS ASPECTOS

  07 ERAIKUNTZAK ETA BALIABIDEAK/ INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES

  08 BALIABIDE INFORMATIKOAK/ EQUIPAMIENTO INFORMTICO

  09 GARRAIOA/ TRANSPORTE

  10 BALDINTZA EKONOMIKOAK/ CONDICIONES ECONMICAS

 • 4

  00 FAMILIEN KOOPERATIBEA/ COOPERATIVA DE FAMILIAS

  MISIOA

  Lauaxeta Ikastola familien kooperatiba da, irabazteko asmo

  bakoa, Administrazioak herri onurakotzat hartua,

  konfesionala, euskalduna eta eleanitza, gizartearekin

  konpromisoa daukana eta ikastetxeko pertsona guztientzat

  irekia. Lauaxeta Ikastolaren helburu nagusia ikasleei pertsona

  lez garatzeko laguntasuna ematea da, nork bere burua

  errealizatuta senti dagian eta gero eta ingurune konplexuagoan

  gizarteratu daitezan; era honetan, gizartea hobetzen lagunduz.

  BALOREAK

  Pertsona ikastetxeko ahalmenik preziatuentzat hartzea,

  ekimena, sormena eta berrikuntzaren iturri eta sorleku dalako.

  Etenik bako hobekuntza.

  Talde-lana.

  Baterako erantzukizuna.

  Etenik bako trebakuntza.

  Errespetu eta konfiantza giroa.

  Ekintza eta dokumentu programatikoen arteko koherentzia.

  MISIN

  La Ikastola Lauaxeta es una cooperativa de familias, sin nimo

  de lucro, declarada de inters pblico por la Administracin,

  confesional, euskaldun y plurilinge, comprometida con la

  sociedad y abierta a todas las personas que la integran.

  La razn de ser de la Ikastola Lauaxeta es ayudar al alumnado a

  desarrollarse como persona para ser capaz de auto - realizarse y

  para integrarse en una sociedad cada vez ms compleja,

  contribuyendo a su mejora.

  VALORES

  Concepcin de la persona como el potencial ms preciado del

  centro, y generadora de iniciativa, creatividad e innovacin.

  Mejora continua.

  Trabajo en equipo.

  Corresponsabilidad.

  Formacin contina.

  Clima de respeto y confianza.

  Coherencia entre la accin y los documentos programticos.

 • 5

  01 HEZKUNTZA PROIEKTUA/ PROYECTO EDUCATIVO

  Lauaxetaren hezkuntza misioa, ikasleei persona gisa laguntzea da,

  ondokoak kontutan izanda:

  Ikasleengan pozik bizitzeko eta norbere etorkizuna lantzeko gaitasuna garatuz.

  Jokabide eta baloreak kudeatzen ikasiz. Denbora tarte luze batetan zehar jarraipena egin (16 urtez)

  emoitza ezezagunak bitarteko dirala.

  Ikaslegoaren arteko ezbardintasunak ulertuz, bakoitzaren hobekuntza helburuak pertsonaliza-tzeko asmoz.

  Guzti honen lorpenerako zeharkako edukiak lantzen dira: maila eta

  arlo guztietan ikaslea pertsona lez garatzeagaz lotuta dagozan

  eduki/konpetentziei deritze, helburu honeetarako:

  Adierazteko gaitasunerako Enpatiarako Helburu pertsonalak zehazteko gaitasunerako Ikasten ikasteko Taldeko lanean aritzeko gaitasunerako

  Alkarbizitza autonomoa bultzatzen dogu. Horretarako, elkarbizitza

  erregulatzean, autoerregulazioaren garapenean lan egiten dogu.

  D hizkuntza eredua jarraitzen dogu: klase guztiak euskeraz burutzen dira.

  La razn de ser de Lauaxeta, su misin educativa, es ayudar al

  alumnado como persona para:

  Desarrollar en nuestro alumnado la capacidad de ser feliz y construir su propio futuro.

  Saber gestionar los valores y actitudes para su construccin. Hacer seguimiento eficaz durante un periodo largo (16 aos) de

  resultados inciertos .

  Comprender las diferencias del alumnado y sus necesidades personales para definir sus objetivos de mejora.

  Para esto se trabajan contenidos transversales. Se trata de

  contenidos/ competencias que tienen por objetivo desarrollar en todos

  los niveles/reas y ligados al desarrollo del alumno/a como persona,

  para:

  Saber expresarse Empatizar Saber fijarse objetivos propios Aprender a aprender Trabajar en equipo.

  Fomentamos la convivencia autnoma. Para ello en la regulacin

  de la convivencia trabajamos en el desarrollo de la autorregulacin.

  Seguimos el modelo lingstico D. Todas las asignaturas se imparten en euskera.

 • 6

  02 HIZKUNTZEN TRATAERA/ TRATAMIENTO DE LAS LENGUAS

  Eleaniztasuna bilatuz, Lauaxeta Ikastolan, legeak beharrezkotzat

  jotzen dauen eskeintzaz gain, curriculum-a aberasten dogu,

  hautazko eskeintza bat bitarteko dala.

  Hezkunza mailaren arabera (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH

  edo Batxilergoa), ikasleek beharrezko ekintzak eta hautazkoak daukez.

  Zentzu honetan, ikasle bakoitzak, bere curriculum propioa landu

  daike ingelesari dagokionez.

  Aldi berean, Cambridgeko Unibertsitateko tituloak lortzeko

  azterketak egiteko gaitasuna aitortuta dauka Lauaxeta Ikastolak.

  Una de las seas de identidad de Lauaxeta ikastola es que nuestro

  alumnado es trilinge al finalizar su proceso de aprendizaje en la

  Ikastola en 2 de Bachillerato. Con esta finalidad, a la oferta

  standard y obligatoria legalmente, se aade un considerable enriquecimiento del curriculum y de actividades que nos permiten

  alcanzar nuestro objetivo.

  Segn la etapa educativa (Educacin Infantil, Educacin Primaria,

  Educacin Secundaria Obligatoria o Bachillerato), los alumnos/as

  disponen de una serie de sesiones obligatorias y otras opcionales

  u optativas, que permiten a cada alumno/a construir su propio

  curriculum en ingls.

  Al mismo tiempo, cabe destacar que el centro est reconocido por la

  Universidad de Cambridge como centro examinador para la

  obtencin de sus ttulos.

 • 7

  03 TUTORIA-ORIENTAZIOA/ TUTORA ORIENTACIN

  Tutoria/familien artean mailakako batzarrak.

  Tutore edo/ta irakasleak familiekin bakarkako alkarrizketak.

  Hezkuntza ereduan oinarrituta dagoan ikaslearen eboluzioari buruzko informe adierazgarria, hiruhilabetero.

  Unibertsitatera bideratzeko orientabidea.

  Klasera hutsegiteen jarraipena.

  Ikasleak, egun guztian zehar monitore edo irakasleen zainpean.

  Reuniones de nivel tutoras/familias.

  Entrevistas individuales de tutores y/o profesores con familias.

  Informe descriptivo individualizado trimestral sobre la evolucin del alumnado, basado en el Modelo Educativo.

  Orientacin universitaria.

  Seguimiento de la asistencia.

  Presencia continuada de profesorado o monitorado durante toda la jornada escolar.

 • 8

  04 DENPORA LIBREA/ OCUPACIN DEL TIEMPO LIBRE

  Eskolaz kanpoko ekintzak: Kirolak, tailerrak, udalekuak, konbibentziak, Eskola Kirolerako entrenatzaile ikastaroak. Astialdirako Hezitzaileak trebatzeko eskola. Aisian heziketa.

  Actividades extraescolares: Deportes, talleres, colonias, convivencias, Cursos de entrenadores en deporte escolar. Escuela para la formacin de educadores en Tiempo Libre. Educacin en ocio.

 • 9

  05 KUDEAKETA EREDUA/ MODELO DE GESTIN

  Ikastolearen kudeaketea europear EFQM eredua jarraituz egiten da. Prozesuetan oinarritutako eredua eta ondorengo erizpideak zainduaz:

  Bezeroen asebetetasuna. Pertsonen inplikazio aktiboa. Etengabeko hobekuntza

  Kudeaketa arloan jasotako sariak:

  Zilarrezko Q saria 2001ean Urrezko Q saria 2003an European Quality Award Finalist 2004 eta 2006 Prize Winner for Management by Processes & Facts 2007 The EFQM Excellence Award Winner 2007

  La Ikastola se gestiona segn el modelo europeo EFQM. Modelo basado en procesos y atendiendo a los criterios:

  Satisfaccin de los/las clientes. Implicacin proactiva de las personas. Mejora continua.

  Reconocimientos a la gestin obtenidos:

  Q Plata en 2001 Q Oro en 2003 European Quality Award Finalist 2004 y 2006 Prize Winner for Management by Processes & Facts 2007 The EFQM Excellence Award Winner 2007

 • 10

  06 BESTE BATZUK/ OTROS ASPECTOS

  Beste zerbitzu batzuk:

  Jantoki eta eskola garraio zerbitzuak azpikontratatuta dagoz enpresa

  espezializatuei, baina

  Janaria ikastolako sukaldean prestatzen da beti.

  Garraioa ikastolako zuzendaritzak antolatu eta jarraipena egiten

  deutsa.

  Ikastetxearen ordutegia:

  Klaseen hasierea: 9:15etan

  Klaseen amaierea: 16:30etan

  Bulegoko ordutegia: 9:15etatik 16:30etara

  Otros servicios

  Los servicios de transporte y de cocina/comedor estn subcontratados

  a empresas especializadas. Aun as,

  La comida se elabora siempre en la cocina de la Ikastola.

  La planificacin y el seguimiento del transporte lo realiza la Direccin

  del Centro.

  Horario del Centro

  Comienzo de las clases: 9:15 h.

  Finalizacin de las clases: 16:30

  Horario de oficina: De 9:15 a 16:30 h.

 • 11

  07 ERAIKUNTZAK ETA BALIABIDEAK/ INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES

  HAS1 HAS2 LEH DBH Ikas.

  Prop.

  DBH

  Beste

  ikast.

  HB1 HB2 HHI DBHO Erabili

  gabeko gelak

  Beste

  ikast.

  erabil.

  Guztira

  Gela kop. 4 9 18 16 3 6 7 62

  Toki kop. 75 270 470 480 30 240 208 1763

  ERABILITAKO GELAK/ AULAS UTILIZADAS

  Kop. Plazak

  AURRETEKNOLOGIA GELAK Aulas pretecnologa 1 30

  MARRAZKETA GELAK Aulas de Dibujo 1 48

  MUSIKA GELAK Aulas de Msica 2 55

  LABORATEGI GELAK Aulas de Laboratorio 3 120

  LIBURUTEGIA Biblioteca 1 36

  LIBURUTEGIA: BIBLIOGRAFIA FUNTSEN KOP. GUTXIG. Biblioteca: N Fondos bibliogrficos aprox. 1000

  LANTEGIAK Talleres

  ERABILERA ASKOKO GELAK (JANTOKIA APARTE) Salas de usos mltiples (excluido comedor) 2 129

  TUTORETZAK Tutoras 15 75

  DEPARTAMENTUAK - Departamentos 4 80

  TEKNOLOGIA GELAK (DBH) Aulas de Tecnologa (en Ens. Secundaria) 4 120

  INFORMATIKA GELAK Aulas de Informtica 1

  IKUS-ENTZUNEZKOAK Audiovisuales

  JANTOKIA (FISIKOA) 700

  BESTE BATZUK 10 50

  IKASTETXEAREN AZALERA (M2)

  ESKOLA 100.000

  ERAIKITAKO AZALERA BALIAGARRIA (SOLAIRUAK GUZTIRA) 12.000

  ERAIKI GABEKO AZALERA 88.000

  BESTE GELA BATZUK/ OTRAS AULAS

 • 12

  07 ERAIKUNTZAK ETA BALIABIDEAK/ INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES

  KIROLERAKO EZARKUNTZAK/ INSTALACIONES DEPORTIVAS

  ESTALPEKO ERABILGUNEAK / Instalaciones cubiertas Piscina

  Polideportivo (Primaria, Secundaria y

  Bachillerato)

  (frontn, capo de ftbol 5, cancha de baloncesto, rocdromo)

  Polideportivo (infantil) (campo de ftbol, cancha de baloncesto, espacio de juegos) Gimnasio y vestuarios

  Frontn

  KANPOKO ERABILGUNEAK / Instalaciones exteriores CAMPO DE FUTBOL HIERBA

  C.FUTBOL HIERBA ARTIFICIAL

  OTROS CAMPOS DE FUTBOL Y

  BALONDESTO

  6 campos de ftbol (hierba y ftbol 5) y 4 de baloncesto

  MINIBASKET

  LABORATEGIAK/ LABORATORIOS

  Fsica, Qumica, Biologa, Tecnologa, Anatoma, Dibujo Asistido por Ordenador, Neumtica, Idiomas, Informtica y Robtica, son algunas

  de las actividades para las que contamos con laboratorios. En todos ellos, los alumnos-as disponen de plaza individual para poder

  desarrollar las actividades necesarias en cada caso.

 • 13

  08 BALIABIDE INFORMATIKOAK/ EQUIPAMIENTO INFORMTICO

  IKT-ek funtzio garrantzitsu bat dauke arlo ezberdinetako edukien

  garapenean tienen una funcin primordial de apoyo y soporte

  para el despliegue de los contenidos educativos de las diferentes

  reaseta hori dala eta ikasgai bakoitzeko programazioaren parte dira.

  Gure ikaslegoa, informatikoaren erabilera etikoan murgiltzen dogu:

  plagioa, delito informatikoak, Horretaz gain, ciberbullying prebentzio kanpaina bat martxan daukagu orain dala 3 urtetik hona,

  Pantallas amigas izenekoa eta ikaslegoaz gain, irakaslegoa eta familiak inplikatzen dauazana.

  Ikastetxeko irakasle guztiek portatil bat erabiltzen dabe euren lana

  garatzeko.

  Haur Hezkuntzako gela guztiek, ordenagailu eta albera digitala

  dauke eta lau urtetik aurrera, ikastetxean bertan diseinaturiko

  programa bat erabiltzen da irakurketa eta idazkera gaitasunak

  lantzeko.

  Lehen Hezkuntzako gela guztietan, arbela digitala eta ordenagailu

  pertsonala dago eta 5. eta 6. mailatik aurrera, ikasle bakoitzak

  ordenagailu propioa dauka.

  Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko gelak, multimedia gelak dira.

  Momentu honetan, hiru berrikuntza proiektu daukaguz martxan

  (Estimulazio Goiztiarra Haur Hezkuntzan, Science, Lehen Hezkuntzan

  eta Komunikazio Tailerrak Bigarren Hezkuntzan) iPad-aren bitartez

  garatzen direnak.

  Las TIC tienen una funcin primordial de apoyo y soporte para el

  despliegue de los contenidos educativos de las diferentes reas, por lo

  tanto se integra en la programacin ordinaria de las materias. A nuestro

  alumnado tambin se le ensean las nociones de uso tico de la

  informtica; conceptos de plagio, delitos informticos, etc. Y desde hade

  tres cursos se lleva a cabo un programa de prevencin de

  ciberbullyng Pantallas amigas en el que participan, adems del alumnado y el profesorado, las familias.

  Todo el profesorado del centro dispone de un porttil de uso

  personal para el desempeo docente (en el centro y/o fuera de l).

  Todas las aulas de Educacin Infantil disponen de ordenadores y

  pizarras digitales y especficamente desde los cuatro aos se ayuda

  mediante un programa informtico (diseado en el propio centro), a que

  nuestro alumnado lea y escriba desde los 4 aos.

  Todas las aulas de Educacin Primaria incluyen pizarras digitales y

  tienen ordenadores a disposicin de los-as alumnos-as en la propia aula.

  En los cursos de 5 y 6 de Educacin Primaria y 1 y 2 de ESO cada

  alumno-a dispone de su propio porttil.

  Las aulas de Secundaria y Bachillerato son aulas multimedia.

  Tres proyectos de innovacin (Estimulacin Temparana en Educacin

  Infantil, Science en Educacin Primaria y Talles de Comunicacin en

  Educacin Secundaria) se desarrollan con tecnologa Ipad.

 • 14

  09 GARRAIOA / TRANSPORTE AUTOBUS GELTOKIAK, HERRIZ-HERRI

  PARADAS DE AUTOBS, POR LOCALIDADES

  ABADIO: Plaza / Muntxaraz

  APATAMONASTERIO

  ARANTZAZU: Parada Bus/ Olarra

  AREATZA: Junto a Parroquia

  ARRANKUDIAGA: Centro

  ARRIGORRIAGA

  Calle Cristo 10-12 (Rotonda)

  Lonbo

  Lanbarketa

  Prada. Polideportivo

  S. Otxoa 13

  ARTEA: Plaza

  BASAURI:

  Ariz

  Ayuntamiento

  Camarero

  Kareaga Goikoa (Burros)

  Miradores, Tardes: Col. San Jos

  S.Miguel: (Barriada)

  S. Miguel: (Taberna)

  BEDIA: Alto de Bedia/Plaza

  BERRIZ: Aboro / Olakueta

  BILBO:

  Autonomia: n 3 y 43

  C. Volantin (Ayto y Zubi Zuri)

  Deusto: (L.Agirre kalea n 11, 33 y 81)

  J. de Garai:

  Maanas: Torre Urizar

  Tardes: J. Garai 33

  M. D. Haro: Ford

  Maximo Agirre kalea

  Miribilla:

  Maanas: C. Gernika, 10

  Tardes: C. Gernika, 11

  Pastelera Artagan

  San Nicolas

  Txurdinaga (J. Gayarre, 36)

  Zabalburu, plaza

  MaanasJ. Garay (Merkal)

  Tardes: Quinta Parroquia

  Zumalakarregi k. (Begoa /Santutxu)

  DIMA: Centro / Ziarrosta

  DURANGO:

  Magdalena

  C) Ollerias (Bar Butafumeiro)

  Tabira

  ELORRIO:

  Parada BUS

  San Agustin

  ERMUA

  ETXEBARRI:

  Centro

  Rotonda (N-634)

  GALDAKAO:

  Aperribai

  Ayuntamiento

  Bekea

  Bengoetxe

  Bizkai kalea 85

  Bizkai kalea: Ambulatorio

  Erletxe

  Hirubide

  Ibaizabal kalea

  J.Bta. Uriarte: DIA

  J.Bta. Uriarte: CLP

  J.Bta. Uriarte: MOTILA

  Plaza Zabalgane

  Zabalea kalea

  GERNIKA:

  Ayuntamiento

  Lurgorri

  Cruce Rigoitia

  IGORRE:

  parada Bizkaibus

  Garbe

  Urkizu

  IURRETA

  Calle Maspe-Parada BUS

  Pilastra: Papelera

  LARRABETZU:

  Sasines

  Errebale

  Goikolexea

  LEMOA:

  Agerre

  Talleres

  Inzunza

  Zubi-Siku

  LEZAMA: Centro

  MALLABIA

  MATIENA

  MUGIKA: Cruce de Gorozika

  MUNGIA: Ayuntamiento

  UGAO: Estacin RENFE

  BBVA

  USANSOLO:

  Centro

  Labea

  Laminarrieta

  Rotonda N-240

  ZALDIBAR

  ZARATAMO: Plaza

  ZEANURI: Plaza / Arratiano

  ZORNOTZA:

  Frente a cafetera Iruarri

  Cafetera Politena

  Escuelas Larrea

  Euba

  Gane

  Rotonda Laminor

  Tantorta (LIDL)

  Txili

  ZUGASTIETA

  OHARRA // Nota:

  Eskatzen dozuen geltokian lekurik ez balego, hurren dagoanera pasatuko dira ikasleak.

  En caso de no haber sitio en la parada solicitada se les asignar la prxima ms cercana.

 • 15

  BALDINTZA EKONOMIKOAK/ CONDICIONES ECONMICAS

  BALDINTZA EKONOMIKOAK:

  Ikastolearen kooperatiba izaeragaitik eratorrita, familiak hasierako

  kuota batzuk ordaindu behar ditu seme-alabea onartua danean:

  Bazkide kuota

  630 eurokoa da. Bazkidea izateko egiten dan aldibaterako depositoa

  da eta bazkide izateari izten jakonean barriro eskuratzen dana; hau

  da, seme-alabak ikastolatik urteterakoan.

  Inskripzio kuota

  260 eurokoa da. Ikastolan matrikulatzen dan seme-alaba bakoitzagaitik

  ordaintzen da sartzen dan lehenengo urtean, eta ez da itzultzekoa.

  LAGUNTZA SOZIALAK:

  Alargunei laguntzak:

  Alargunak, errezibo osoaren % 50eko laguntza daukee, hilten dana

  kooperatibako titularra danean.

  Sendi Ugariak:

  3 seme-alaba ikastolan matrikulatuta dabezan familiak Guraso Elkartea deituriko kontzeptuan % 50eko laguntza izango 3. ikasleagaitik. Ikastolan matrikulatuak 4 seme-alaba badira, laguntza %

  50eko izango da 3. ikasleagaitik eta % 100ekoa 4. ikasleagaitik,

  Guraso Elkartea deitutako kontzeptoan.

  HILEKO KUOTAK:

  Urtean zehar, ondorengo kontzeptuakaitik, balio bardineko 10 errezibo

  ordaintzen dira. 2014. urteko kontzeptuak:

  Guraso Alkartea .. 114 Amortizazioak (familiko) 10 Jantokia ... 75 Batxilergoan:

  Kuota osagarria (1. maila) ... 12 Kuota osagarria (2. maila) 31

  Garraioa ............................... geralekuaren arabera Liburuak/materiala, udako ekintzak... dagokionean

  CONDICIONES ECONMICAS:

  Debido a la condicin de cooperativa, las familias han de hacer una

  aportacin econmica inicial en el momento de la admisin de su hijo/a:

  Cuota Cooperativista

  La cuota es de 630 . Depsito temporal que se realiza para adquirir la condicin de socio-socia y que se recupera en el momento de dejar de

  serlo (no tener hijos-hijas escolarizados en el centro).

  Cuota de Inscripcin

  Esta cuota es de 260 . Se abona por cada hijo-hija que se matricule por primera vez en el centro y es de carcter no retornable.

  AYUDAS SOCIALES:

  Seccin Asistencial:

  50 % del total del recibo de ayuda a viudos-viudas en caso de

  fallecimiento del-la miembro titular de la cooperativa.

  Familias Numerosas:

  Las familias con 3 hijos-as matriculados en el centro, bonificacin del 50

  % en la cuota Guraso Elkartea en uno de los hijos-as. En el caso de ser 4 los hijos-as matriculados, la bonificacin ser del 50 % en el tercer

  hijo/a y del 100 % en el cuarto sobre la cuota Guraso Elkartea.

  CUOTAS MENSUALES:

  A lo largo del ao se giran 10 recibos de igual cuanta, por las siguientes

  conceptos. 2014. urteko kontzeptuak:

  Guraso Alkartea .. 114 Amortizaciones (por familia) . 10 Comedor ..... 75 En Bachillerato:

  Cuota complementaria (1) .... 12 Cuota complementaria (2) 31

  Transporte .............................. segn parada Libros, materiales, actividades de verano... cuando proceda

  10

 • http://www.lauaxeta.net

  Pertsona garatuz, gizartea eraikitzen

  LAUAXETA IKASTOLA