BIZKAIA...trukatzeko eta praktika onak ikasteko. KULTURA EKINTZAILEA Eskuratutako gaitasunen...

of 19 /19
BIZKAIA PRESTAKUNTZA KATALOGOA 2021

Embed Size (px)

Transcript of BIZKAIA...trukatzeko eta praktika onak ikasteko. KULTURA EKINTZAILEA Eskuratutako gaitasunen...

 • BIZKAIA

  PRESTAKUNTZA KATALOGOA2021

 • 01CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  Gurutze Gorriaren lanbide-heziketaren zuzendaritza-taldeak dokumentu honetan aurkezten ditugun printzipioak, balioak eta proposamenak zaintzeko konpromisoa hartzen du.

  Bilbon dagoen ikastetxeak (Abandoko geltokiaren ondoan) heziketa-ziklo hauek ematen ditu:

  • ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK. - Erizaintzako zaintza osagarriak. - Osasun-larrialdiak.

  • GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK. - Gizarteratzea. - Laborategi klinikoa eta biomedikoa. - Dietetika.

  • GURUTZE GORRIAREN BEREZKO TITULUAK.

  • LANERAKO PRESTAKUNTZA.

  • ASTIALDIKO ESKOLA.

  Gure Eginkizunak bermatzen du gure Prestakuntza.”

  Gurutze Gorriaren helburua gizarte seguruagoa egitea denez, gure prestakuntza-programen xedea da gero eta pertsona gehiago gaitzea eta prestatzea. Hori bermatu nahi dugu.

  “ Ikastetxe ezaguna etorkizunera bideratutako kalitatezko lanbide eta giza heziketagatik.

  Laguntza ematen jaio ginen, eta bokazio horrekin bilakatu gara munduko mugimendu humanitario handiena.

  Lanbide-arlo hauetan gaude espezializatuta:• Osasuna.• Soziosanitarioa.• Aisialdi eeta denbora librea.• Gizartearentzako zerbitzuak.

  Lanbide-heziketako ikastetxeak (CPES CRUZ ROJA BHIP) ibilbide luzea du hezkuntza-arloan. Gurutze Gorriak ehun urte bete ditu (1919-2019) irakaskuntza soziosanitarioan, eta sektoreko erreferentziazko ikastetxe gisa finkatu da.

  Nor gara?

  Ikuspegia

  Pertsonarik zaurgarrienengandik gero eta gertuago egon, nazio eta nazioarteko mailan, prebentzioko eta laguntzako ekintzen bidez, errehabilitazioaren bidez eta garapen-arloko ekintzen bidez. Ekintza horiek guztiak boluntarioek egiten dituzte batez ere.

  Eginkizuna

  Gurutze Gorria erakunde humanitarioa eta ekintza boluntariokoa da, eta gizartean sustraituta dago; ondorioz, erantzun integralak eskaintzen dizkie garapenaren ikuspegitik hondamendi eta larrialdietako biktimei, gizarte-arazoei, osasun-arlokoei eta ingurumenekoei.

  Lehen Sorospenak biziraupen katearen lehen maila dira.

 • 02 03CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  BERRIKUNTZA KUDEATZEABIZKAIKO GURUTZE GORRIAREN zentroa berrikuntzaren kudeaketa- ereduan sartuta dago, eta eredu horren oinarria proiektuen kultura ezartzea da, “BERRIKUNTZAREN ERRUTINAK” praktiketako komunitateak eta ezagutza espezializatuko unitateak diseinatuz.

  IKASTEKO METODOLOGIA BERRITZAILEAK• Ikaskuntza aktiboan eta

  lankidetzakoan oinarritutako metodologia.

  • Ikuspegi pedagogikoa du, eta partaideak egoera errealetan kokatzen ditu modu aktiboan, intelektualean, sortzailean, emozionalean, sozialean eta fisikoki.

  • Lankidetzako ikaskuntza (taldeko lana).

  • Irakaskuntzako filosofia honi esker, arrazonamendu eta iritzi kritikoa garatu daiteke, bai eta galderak egitea sustatu, egiazko arazoak eta irtenbideak proposatu, irizpideak garatu, egoerak aztertu eta ondorioak ezarri ere.

  • B hizkuntza-eredua.

  BALIOETAN OINARRITUTAKO PRESTAKUNTZA Erakundearen printzipioak eta balioak lanbide-heziketako ekintzetan eta moduluetan sartuta daude, bai eta irakasleen eta ikasleen prestakuntza jarraituan ere. Era berean, zeharkako proiektuak sortzen ditugu printzipio horien arabera eta erakundearen berezko balioen arabera.

  NAZIOARTEKOTZEAZentroak proiektuak eta beste herrialdeekiko lankidetzak sustatzen ditu; era berean, ikasleak

  atzerriko herrialdeetan praktikak egitera eramaten ditu, esperientziak trukatzeko eta praktika onak ikasteko.

  KULTURA EKINTZAILEAEskuratutako gaitasunen kalitatea berresten dugu, teknikari ugari sartzen baita lan-munduan. Era berean, beren ikasketekin jarraitu nahi dutenek oinarri ona lortzen dute, eta asko unibertsitatera joaten dira. Alabaina, kultura ekintzailea bere esparru profesionaleko jakintza teknikoez harago doa, baita enpresariek behar dituzten jakintzez harago ere. Izan ere, ekintzaile izateko grina sorrarazten diegu ikasleei, enpresa eta gizarte-arloko ekimenetan parte hartzera sustatuz.

  ENPRESENTZAKO PRESTAKUNTZAGurutze Gorriak enpresen neurrirako prestakuntza sustatzen du; trebakuntza malgua, gaian aditu direnek eskaintzen dutena, eta prestakuntzaren kudeaketarako kalitatezko zigiluak bermatuta.

  IRAKASLE TALDE BERRITZAILE ETA KONPROMETITUAKIrakasle taldea erreferentziako eredua da ikasleentzat, haien ibilbidea eta esperientzia direla-eta; hori honen emaitza da:• Goi mailako prestakuntza

  profesionala.• Taldeko lana.• Etengabeko prestakuntza eta

  gaurkotze profesionala.• Ikasleentzako laguntza eta

  orientazioa.

  KALITATEKO SISTEMAK• Kalitateko ziurtagiria: ISO 9.001.• Ingurumeneko ziurtagiria: ISO 14.001.

  04. orria

  24. orria

  14. orria

  28. orria 32. orria

  LANBIDE HEZIKETA

  ENPLEGURAKO ZIURTAGIRIAK

  GURUTZE GORRIAREN BEREZKO TITULAZIOAK

  AISIALDIKO ESKOLAKHENRY DUNANT

  GURUTZE GORRIAREN ESKUALDEKO EGOITZAK

  LABURPENA

  02

  03 05

  01

  04

  2020ko

  ildo estrategikoak

 • 04 05CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  ESKATUTAKO IKASKETAKDBH – OINARRIZKO LH – LH1 – IEE1 – BBB2 – SARRERA PROBA.

  ERIZAINTZAKO ZAINKETA OSAGARRIETAKOTEKNIKARIA

  /01/aOSASUNLARRIALDIETAKOTEKNIKARIA

  /01/b

  Kalitateko prestakuntza, praktika-atal handiarekin; horri esker, profesional ona, konprometitua eta bihozbera izango zara. Sar zaitez gure lanbide heziketan, eta zure bokazioan arduraz eta segurtasunez jarduteko beharrezkoa duzun gaitasuna eskuratuko duzu.

  LANBIDE HEZIKETA01 EUSKOJAURLARITZAREN ITUNPEKOIKASTETXEAHOMOLOGATUTAKO TITULUAKERDI-MAILAKOZIKLOAK

 • 06 07CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  MODULUAK:

  • Eragiketa administratiboak eta osasun arloko dokumentazioa.

  • Erizaintzako oinarrizko teknikak.

  • Ospitaleko higienea eta materiala garbitzea.

  • Osasuna sustatzea eta gaixoari laguntza psikologikoa ematea.

  • Odontologia/estomatologia alorretako laguntza teknikak.

  • Harremanak lan-ingurunean.

  • Lan-prestakuntza eta lan-orientazioa.

  • Kalitatea eta etengabeko hobekuntza.

  • Lantokietako prestakuntza.

  MODULUAK:

  • Ibilgailuaren prebentziozko mantentze mekanikoa.

  • Osasuneko hornidura.

  • Larrialdi egoeretako hasierako osasun-arreta.

  • Gaixoak ebaluatu eta lekualdatzea.

  • Larrialdi egoeratako laguntza psikologikoa.

  • Oinarrizko Anatomofisiologia eta Patologia.

  • Lan-prestakuntza eta lan-orientazioa.

  • Ingeles teknikoa.

  • Larrialdietako osasuneko logistika.

  • Larrialdi egoeretako osasun-arreta berezia.

  • Larrialdi planak eta aurreikusteko moduko arriskuetarako gailuak

  • Telelarrialdiak.

  • Enpresa eta ekimen ekintzailea.

  • Lan zentroetako prestakuntza.

  IRTEERA PROFESIONALAK:

  Erizaintzako zaintza osagarrien teknikaria batez ere osasun-sektorean aritu ahalko da, erabiltzailearen laguntzaren arloan, eta lehen mailako arretako, arreta komunitarioko eta/edo espezializatuko taldeen kidea izan ahalko da.

  • Erizaintzako laguntzailea / Klinika-laguntzailea.

  • Bainuetxeetako laguntzailea.

  • Lehen mailako arretako eta etxeko erizaintza-zainketen laguntzailea.

  • Aho-hortzetako laguntzailea.

  • Geriatriako laguntzailea.

  • Pediatriako laguntzailea.

  • Esterilizazio-laguntzailea.

  • Unitate Berezietako laguntzailea.

  • Osasun Mentaleko laguntzailea.

  IRTEERA PROFESIONALAK:

  Osasun-larrialdietako teknikaria batez ere osasun-sektorean aritu ahalko da, erabiltzaileren laguntzaren arloan:

  • Osasun-garraioko teknikaria.

  • Osasun-larrialdietako teknikaria.

  • Telelaguntza-operadorea.

  • Larrialdiak koordinatzeko zentroetako operadorea.

  Erizaintzako zaintza osagarrien teknikariak zaintza osagarriak ematen dizkie erabiltzaileei, erizaintzan graduatutako diplomadun baten ikuskaritzapean edo diziplina anitzeko talde baten barruan.

  Osasun-larrialdietako teknikariak pazienteak eramaten ditu osasun-zentrora, eta oinarrizko arreta sanitarioa eta psikologikoa ematen ditu ospitaleratu aurreko ingurunean. Halaber, larrialdi-planen antolaketan eta garapenean laguntzen du.

  ERIZ

  AIN

  TZA

  KO

  ZA

  INK

  ETA

  O

  SA

  GA

  RR

  IETA

  KO

  TEK

  NIK

  AR

  IA

  /01/

  a

  OS

  AS

  UN

  LAR

  RIA

  LDIE

  TAK

  OTE

  KN

  IKA

  RIA

  /01/

  b

  Lanbide-arloa:Osasun-adarra.2.000 ordu.

  Lanbide-arloa:Osasun-adarra.1.400 ordu.

 • 08 09CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  Zikloaren lanbide-arloak lehentasuna izango du loteslea den ezagutza-adarretan sarbidea edukitzeko.

  DIETETIKAKOGOI MAILAKO TEKNIKARIA

  /01/cLABORATEGI KLINIKO ETA BIOMEDIKOKOGOI MAILAKO TEKNIKARIA

  /01/dGIZARTERATZEKOGOI MAILAKO TEKNIKARIA

  /01/e

  MODULUAK:

  • Dietetikako unitatear/kabineteari egokitutako lan-arloa antolatzea eta kudeatzea.

  • Elikadura orekatua.

  • Dietoterapia.

  • Elikagaiak kontrolatzea.

  • Mikrobiologia eta elikagaien higienea.

  • Osasun-hezkuntza eta osasunaren sustapena.

  • Dietari aplikatutako fisiopatologia.

  • Harremanak lan-ingurunean.

  • Lan-prestakuntza eta lan-orientazioa.

  • Kalitatea eta etengabeko hobekuntza.

  • Lan zentroetako prestakuntza.

  IRTEERA PROFESIONALAK:

  Dietetikako goi-mailako teknikaria janaria prestatzeko enpresetako elikadura-arduraduna izan ahalko da, baita dietetika- eta nutrizio-teknikaria edo elikagaien higiene-teknikaria ere; gainera, osasun-hezitzaile aritu ahalko da lanbide-arlo hauetan:

  • Egoitza orokorretako eta geriatrikoetako jantokiak.

  • Eskola-jantokiak edo enpresetako jantokiak.

  • Catering-enpresen arduraduna.

  • Lehen mailako arreta eta arreta komunitarioa.

  • Elikagai-industria.

  • Ospitaleak.

  • Nutrizio-hezitzailea.

  Dietetikako goi-mailako teknikariak dieta egokituak prestatzen ditu pertsonentzat eta/edo kolektiboentzat, eta giza elikaduraren kalitatea kontrolatzen du, haien elikadura-jarrerak eta nutrizio-beharrak aztertuz.

  DIE

  TETI

  KA

  KO

  GO

  I MA

  ILA

  KO

  TEK

  NIK

  AR

  IA

  /01/

  c

  Lanbide-arloa:Osasun-adarra.2.000 ordu.

  ESKATUTAKO IKASKETAKBATXILERGOA - UBI - LH2 - IEE2 - SARRERA PROBA.

  HOMOLOGATUTAKO TITULUAK

  GOI MAILAKOZIKLOAK

 • 10 11CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  MODULUAK:

  • Analisi biokimikoak.

  • Biologia molekularra eta zitogenetika.

  • Enpresa eta ekimen ekintzailea.

  • Fisiopatologia orokorra.

  • Lan-prestakuntza eta lan-orientazioa.

  • Lagin biologikoak kudeatzea.

  • Ingeles teknikoa.

  • Mikrobiologia klinikoa.

  • Laborategi kliniko eta biomedikoko proiektua.

  • Analisi hematologikorako teknikak.

  • Inmunodiagnostikoko teknikak.

  • Laborategiko teknika orokorrak.

  • Lan zentroetako prestakuntza.

  IRTEERA PROFESIONALAK:

  • Lehen mailako arretako eta arreta komunitarioko zentroak.

  • Osasun-zentroetako diagnostiko klinikoen laborategia.

  • Honako zerbitzu hauek: mikrobiologia, hematologia eta hemoterapia, biokimika, immunologia, ospitaleko farmazia eta medikuntza eta kirurgia esperimentaleko zerbitzuen laborategiak.

  • Ospitalez kanpoko laborategiak, alterazio analitikoen diagnostiko klinikorako, jarraipenerako eta kontrolerako laguntza gisa eta enpresa-medikuntzako analisi prebentibo gisa; industrian, elikagai-, farmazia- eta kosmetika-industriako eta beste industria batzuetako laborategietan edo ikerketa-laborategiak dituzten erakundeetan.

  • Anatomia- eta auzitegi-institutuetako laborategiak, toxikologia-institutuak, animalia-esperimentazioko zentroetan, ospitale- eta farmazia-produktuen ordezkari gisa.

  Lanbide-arloa:Osasun-adarra.2.000 ordu.

  LAB

  OR

  ATEG

  I KLI

  NIK

  O

  ETA

  BIO

  MED

  IKO

  KO

  KG

  OI M

  AIL

  AK

  O T

  EKN

  IKA

  RIA

  /01/

  d

  MODULUAK:

  • Hezkuntzan esku hartzeko laguntza.

  • Elkarbizitza-unitateentzako arreta.

  • Esku-hartze sozialaren ingurunea.

  • Gizartean eta lanean txertatzea.

  • Enpresa eta ekintzaileen ekimena.

  • Lan-prestakuntza eta lan-orientazioa.

  • Trebetasun sozialak.

  • Ingeles teknikoa.

  • Bitartekaritza komunitarioa.

  • Esku-hartze sozialaren metodologia.

  • Lehen laguntzak.

  • Autonomia pertsonala sustatzea.

  • Gizarteratzeko proiektua.

  • Komunikazioko sistema handigarriak eta alternatiboak.

  • Lan zentroetako prestakuntza.

  IRTEERA PROFESIONALAK:

  Gizarteratzeko goi-mailako teknikariak pertsonentzako zerbitzuen sektorean lan egin ahalko du, haiei laguntza-zerbitzuak eta psikosozialak emanez. Gizartearentzako zerbitzuen sektorean, arreta psikosoziala emango die desabantaila sozialeko egoeran dauden kolektibo eta pertsonei, eta bitartekaritza komunitarioarekin, lan-munduan txertatzearekin eta aukera-berdintasuna sustatzeko ekintzekin lotutako lanak egingo ditu.

  Honako hauek dira lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak:

  • Prebentziorako eta gizarteratzeko programen teknikariak.

  • Laneratzeko teknikariak.

  • Hainbat motatako egoitza-ekipamenduetako hezitzailea.

  • Desgaitasuna (fisikoa, psikikoa eta zentzumenena) duten pertsonen hezitzaileak.

  • Familia-langilea.

  • Oinarrizko mugikortasuneko teknikaria.

  Gizarteratzeko goi-mailako teknikariak gizarteratzeko esku-hartzeak programatu, antolatu, inplementatu eta ebaluatzen ditu. Bizikidetza-unitateentzako arreta-jarduerak antolatu eta gainbegiratzen ditu; lan-munduratzeko ekintzak gainbegiratzen ditu; autonomia pertsonaleko eta sozialeko trebetasunetan laguntza jasotzen duten pertsonak entrenatzen ditu.

  GIZ

  AR

  TER

  ATZE

  KO

  GO

  I MA

  ILA

  KO

  TEK

  NIK

  AR

  IA

  /01/

  e

  Laborategi kliniko eta biomedikoko goi-mailako teknikariaren eskumen nagusia gizakien lagin biologikoak tratatzea da, patologien diagnostikoan nahiz ikerketan laguntzeko balio duten teknikak aplikatuz.

  Lanbide-arloa:Gizarte eta kultura zerbitzuak.2.000 ordu.

  HIZKUNTZA EREDUA

  A-BHIZKUNTZA

  EREDUA

  B

 • 12 13CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  GOI-MAILAKOTEKNIKARI

  TITULUA

  LHKO GOI-MAILAKO heziketa-

  zikloak

  GRADU-ikasketak

  GRADUONDOKO ikasketak

  DOKTORETITULUA

  DOKTOREGO-ikasketak

  BIGARREN HEZKUNTZA GOI-MAILAKO HEZKUNTZA

  DBH BATXILERGOA UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA

  DBH-KOGRADUKOTITULUA

  BATXILERTITULUA

  GRADUTITULUA

  MASTERTITULUA

  1º2º3º4º

  Sarbide baldintzatuaSarbide-proba

  HEZKUNTZAKO ETAPAK

  Zientzia eta Teknologiako

  Giza eta Gizarte Zientzietako

  Arteetako

  1.a eta 2.a

  TEKNIKARITITULUA

  LHKO ERDI-MAILAKO heziketa-

  zikloak

  PRAKTIKAK EGITEKO ZENTROAK/ENPRESAK

  Praktikako lankidetza-hitzarmenak ditugu enpresekin,

  bai eta lan-poltsa ere.

  Lan-mundura eta unibertsitatera sartzea.

  11.

  10.

  09.

  01.

  08.

  02.

  07.

  03.

  04.

  05.

  06.

  Larrialdietako zerbitzuen enpresak.

  Bioteknologiako laborategi-enpresak.

  Laborategi pribatuak.

  Ospitaleak.

  Gizarte-laguntzako zentroak.

  Gurutze Gorriaren

  ospitaleak.

  Arazoak dituzten adingabe-koentzakozentroak.

  3. adinekoentzako

  egoitzak.

  Dietetikako zentroak eta cateringeko enpresak.

  Aniztasun funtzionalari

  arreta emateko elkarteak.

  Ikastetxeak (eskola-

  laguntza).

 • 14 15CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  02Gurutze Gorriaren Prestakuntza Plana balio handiko estrategia eta erreferentea da zalantzarik gabe, alde batetik, hainbat talderekin (talde ahulekin eta biztanleekin oro har) egiten duen esku-hartzea behar bezala garatu ahal izateko jarduera-esparru desberdinetan (sorospen eta larrialdietan, ingurumenean, garapenerako lankidetzan, osasunean, gizarteko esku-hartzean), eta, bestetik, erakundearen barneko antolakuntza eta kudeaketa lantzeko.

  ESPERIENTZIA HANDIAREKIN,PRESTAKUN-TZA HANDIABEREZKO TITULAZIOAK

  GURUTZE GORRIAREN

  EZ DA PLAZEN ERRESERBARIK EGITEN.Dokumentazio osoa aurkeztu arte, ez da ofizialki matrikulatuta egongo.

  Matrikulatzeko modu hay zentroari dagokio; batzarra izanez gero, eskualdeko egoitza bakoitzean kontsultatu beharko da (begiratu 32. eta 33. orriak).

  ON LINE MATRIKULABegiratu 30. eta 31. orriak.

  Prestakuntza Zentroan ondorengo dokumentazioa entregatu edo [email protected] helbide elektronikora bidali:

  • Egindako diru-sarreraren banku-egiaztagiria. Kontu-zenbakia LABORAL KUTXAKO ES68-3035-0070-15-0700001086 zenbakia da (izena eta abizenak adierazi, baita ikastaroaren izena ere).

  • NANaren fotokopia.

  • Txartel tamainako argazki bat (elikagaien manipulazio ikastaroan bakarrik).

  • Izena emateko fitxa (beteta eta sinatuta).

  MATRIKULA

  Bizkaiko Gurutze Gorriak esperientzia handia du GIZARTE eta OSASUN arlo desberdinetako prestakuntza-ikastaroetan.

 • 16 17CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  02 02

  ELIKAGAIENMANIPULAZIOA

  Urtarrilaren 20tik 26ra / Martxoaren 3tik 9ra /Ekainaren 9tik 15era / Uztailaren 7tik 13ra /Azaroaren 24tik 30era

  6 ORDU | 20€

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute. Beharrezkoa da Interneterako sarbidea eta arlo hauetan oinarrizko ezagutza izatea: bulegotika, web-nabigazioa eta posta elektronikoa.

  LAGUNTZAPSIKOLOGIKOA

  Apirilaren 21etik maiatzaren 20ra /Azaroaren 3tik abenduaren 2ra

  20 ORDU | 72€

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute. Beharrezkoa da Interneterako sarbidea eta arlo hauetan oinarrizko ezagutza izatea: bulegotika, web- nabigazioa eta posta elektronikoa.

  OINARRIZKO LEHEN SOROSPENAK

  Otsailaren 10etik martxoaren 11ra (aurrez aurreko saioak martxoaren 5ean)Urriaren 13tik azaroaren 12ra (aurrez aurreko saioak azaroaren 5ean)Aurrez aurreko saioak ordutegia: 15:30etik 20:30era.

  20 ORDU | 75€

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute, baita aurrez aurreko saiora bertaratu ere. Beharrezkoa da Interneterako sarbidea eta arlo hauetan oinarrizko ezagutza izatea: bulegotika, web-nabigazioa eta posta elektronikoa.

  LEHEN SOROSPENAK HAURTXO ETA HAURRENGAN

  Apirilaren 28tik maiatzaren 28an(aurrez aurreko saioak martxoaren 21ean)Azaroaren 3tik abenduaren 3ra(aurrez aurreko saioak azaroaren 26an)Aurrez aurreko saioak ordutegia: 15:30etik 20:30era.

  20 ORDU | 75€

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute, baita aurrez aurreko saiora bertaratu ere. Beharrezkoa da Interneterako sarbidea eta arlo hauetan oinarrizko ezagutza izatea: bulegotika, web-nabigazioa eta posta elektronikoa.

  LEHEN SOROSPENAK

  Otsailaren 24tik apirilaren 7ra(aurrez aurreko saioak martxoaren 22tik 25era)Irailaren 29tik azaroaren 10era(aurrez aurreko saioak urriaren 25etik 28ra)Aurrez aurreko saioak ordutegia: 18:00etatik 21:00etara.

  Ekainaren 16tik uztailaren 21era(aurrez aurreko saioak uztailaren 12tik 15era)Aurrez aurreko saioak ordutegia: 16:00etatik 19:00etara.

  40 ORDU | 125€

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute, baita aurrez aurreko saiora bertaratu ere. Beharrezkoa da Interneterako sarbidea eta arlo hauetan oinarrizko ezagutza izatea: bulegotika, web-nabigazioa eta posta elektronikoa.

  IKA

  STA

  RO

  AK

  ON

  LIN

  E

  IKASTAROAK ERDIPRESENTZIALAK

  GURUTZE GORRIAREN BEREZKO TITULAZIOAK GURUTZE GORRIAREN BEREZKO TITULAZIOAK

 • 18 19CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  GURUTZE GORRIAREN BEREZKO TITULAZIOAK GURUTZE GORRIAREN BEREZKO TITULAZIOAK02 02

  ESKOLA-JANTOKIETAKO BEGIRALEA

  Astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etaraUztailaren 19tik 23ra

  Astelehenetik ostiralera, 15:30etik 20:30eraAbenduaren 13tik 17ra

  25 ORDU | 135€

  Elikagaien Manipulatzaile agiria eskuratuko da. Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute. Modulu bakoitzaren iraupenaren araberakoak dira ordutegiak:• Nutrizioa: 6 ordu.• Psikologia: 7 ordu.• Jolasaren pedagogia: 6 ordu.• Lehen sorospenak: 6 ordu.

  ELIKAGAIENMANIPULAZIOA

  Astearte eta ostegunetan, 18:00etatik 21:00etaraOtsailaren 23 eta 25ean /Irailaren 21 eta 23an

  Astelehen eta asteazkenetan, 18:00etatik 21:00etaraApirilaren 19 eta 21ean /Azaroaren 22 eta 24an

  Astearte eta asteazkenetan, 10:00etatik 13:00etaraUztailaren 20 eta 21ean

  Larunbatetan, 09:00etatik 15:00etaraUrtarrilaren 30ean / Martxo. 13an /Maiatzaren 15ean / Ekain. 19an /Urriaren 23an / Abenduaren 11n

  6 ORDU | 45€

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute. Elikagaiak manipulatzen dituzten sukaldeko zein ostalaritzako langileak. 5 urtera ikasketak eguneratzea komeni da.

  ZEINUHIZKUNTZA

  09:00etatik 14:00etaraMartxoaren 6, 7, 13 eta 14an /Uztailaren 12, 13, 14 eta 15ean /Urriaren 16, 17, 23 eta 24an /Abenduaren 27, 28, 29 eta 30ean

  15:30etik 20:30eraEkainaren 14, 15, 16 eta 17an.

  20 ORDU | 85€

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute.

  LAGUNTZA TEKNIKOAK ETA MUGITZEKO TEKNIKAK

  Ostiraletan, 16:00etatik 20:00etaraLarunbatetan, 10:00etatik 14:00etaraOtsailaren 19, 20, 26 eta 27an / Urriaren 15, 16, 22 eta 23an

  16 ORDU | 75€

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute.

  Senideen antzera tratatzen badugu elkar, mundu osoa izango da gure familia.

  IKA

  STA

  RO

  AK

  AU

  RR

  EZ A

  UR

  REK

  O

  IKA

  STA

  RO

  AK

  AU

  RR

  EZ A

  UR

  REK

  O

 • 20 21CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  GURUTZE GORRIAREN BEREZKO TITULAZIOAK02

  LEHEN SOROSPENAK ETA DESFIBRILAZIO ERDI-AUTOMATIKOA

  Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 15:00etaraAbenduaren 27, 28, 29 eta 30ean / 2021eko urtarrilaren 3, 4 eta 5ean

  Larunbat eta igandeetan 09:30etik 14:30eraUrtarrilaren 23tik otsailaren 14ra /Irailaren 25etik urriaren 24ra

  Astelehenetik ostegunera, 18:00etatik 21:00etaraUrtarrilaren 18tik otsailaren 11ra / Martxoaren 3tik 27ra

  Astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etaraEkainaren 28tik uztailaren 9ra / Uztailaren 12tik 23ra

  40+8 ORDU | 210€

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute. 4 urtera ikasketak eguneratzea komeni da.

  Ondoen egiten dakiguna irakatsiko dizugu.150 urte baino gehiago daramatzagu pertsonei laguntza eta prebentzioa eskaintzen, bereziki, osotasun fisikoa eta osasuna arriskuan dauden egoeretan.

  IKA

  STA

  RO

  AK

  AU

  RR

  EZ A

  UR

  REK

  OBIHOTZ-BIRIKETAKO BERPIZTEA (BBB)

  KONTZIENTZIA-MAILAa. Astindu emeki haren sorbaldak.b. Galdetu ozen: «Ondo zaude?».

  BIKTIMAK EZ BADU ERANTZUTENBegiak ez baditu irekitzen, ez bada mugitzen, ez badu hitz egiten... ALERTA JO.

  SAIHESKAKO SEGURTASUN-JARRERA

  NORMALTASUNEZ ARNASTEN DU?EZ BAI

  30 2

  DEITU DEITU

  IREKI ARNASBIDEAa. Jarri biktima ahoz gora.b. Jarri esku bat haren bekokiaren gainean

  eta bota haren burua emeki atzera.c. Goratu kokotsa beste eskuko atzamarren

  punta erabiliz.

  30 BULAR-KONPRESIOa. Gurutzatu zure atzamarrak eta jarri besoak

  zuzen.b. Zanpatu gogor haren bularraren erdigunea,

  minutuko 100 konpresioko erritmoan eta 5 cm-ko sakoneran.

  2 ERRESKATE-ARNASKETAa. Ireki haren arnasbidea (bekoki-kokots maniobra).b. Eutsi haren sudurrari eta haizea eman segundo

  batez, eta begiratu ea haren toraxa goratzen den.c. Aldendu zure ahoa, itxaron haren bularra jaitsi

  arte eta errepikatu.

  Txandakatu 30 konpresio 2 arnasketarekin.2 arnasketak egiteko gai ez bazara, egin bular-konpresioak bakarrik.2 erreanimatzaile badaude, 2 minutuan behin txandakatuko dira (30 konpresio eta 2 arnasketako 5 ziklo).

  NORMALTASUNEZ ARNASTEN DU?a. BEGIRATU ea toraxean mugimendurik dagoen.b. ENTZUN arnas-zaratak haren ahoaren ondoan.c. SENTITU haren airea zure masailean.

 • 22 23CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  URETAKO SOROSPENAOtsailaren 20tik martxoaren 28ra

  SARRERA-PROBA: 16:00etatik 18:00etaraOtsailaren 20an

  • TEORIA OSAGARRIA: Astelehenetik ostiralera, 18:00etatik 21:00etara Otsailaren 22tik martxoaren 2ra(martxoaren 2an, 18:00etatik 20:00etara)URETAKO TEORIA:Astelehenetik ostiralera, 18:00etatik 21:30era Martxoaren 3tik 9ra(martxoaren 9an, 18:00etatik 20:00etara)HONDARTZAKO PRAKTIKAK:09:30etik 14:00etaraOtsailaren 27 eta 28an / martxoaren 6 eta 7anIGERILEKUKO PRAKTIKAK:16:00etatik 20:00etaraMartxoaren 13, 14, 27 eta 28an ITSASO ETA HONDAR. IRTEERA:09:30etik 13:30eraMartxoaren 20 eta 21ean

  80 ORDU | 50€ (SARRERA-PROBAK) + 260€

  URETAKO SOROSPENAApirilaren 24tik ekainaren 6ra

  SARRERA-PROBA: 16:00etatik 18:00etaraApirilaren 24an

  • TEORIA OSAGARRIA: Astelehenetik ostiralera,18:00etatik 21:00etara Apirilaren 26tik maiatzaren 4ra(maiatzaren 4an, 18:00etatik 20:00etara)URETAKO TEORIA:18:00etatik 21:30eraMaiatzaren 5etik 11ra(maiatzaren 11n, 18:00etatik 20:00etara)HONDARTZAKO PRAKTIKAK:09:30etatik 14:00etara Maiatzaren 8, 9, 15 eta 16an IGERILEKUKO PRAKTIKAK:16:00etatik 20:00etara Maiatzaren 22 eta 23an / Ekainaren 5 eta 6an ITSASO ETA HONDAR. IRTEERA:09:30etik 13:30era Maiatzaren 29 eta 30ean

  80 ORDU | 50€ (SARRERA-PROBAK) + 260€

  URETAKO SOROSPENAzaroaren 6tik abenduaren 19ra

  SARRERA-PROBA: 16:00etatik 18:00etaraAzaroaren 6an

  • TEORIA OSAGARRIA: Astelehenetik ostiralera,18:00etatik 21:00etara Azaroaren 8tik 16ra(azaroaren 16an, 18:00etatik 20:00etara) URETAKO TEORIA:18:00etatik 21:30eraAzaroaren 17tik 23ra(azaroaren 23an, 18:00etatik 20:00etara)HONDARTZAKO PRAKTIKAK:09:30etatik 14:00etara Azaroaren 13, 14, 20 eta 21ean IGERILEKUKO PRAKTIKAK:16:00etatik 20:00etara Azaroaren 27 eta 28an /Abenduaren 18 eta 19an ITSASO ETA HONDAR. IRTEERA:09:30etik 13:30era Abenduaren 11 eta 12an

  80 ORDU | 50€ (SARRERA-PROBAK) + 260€

  02 02

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute. Sarrera-proba egitea (200 metro igeri 4 minutu baino gutxiagoan, eta 25 metro urpean igeri). Kirolean trebea izatea. Lehen Sorospenen ikastaroa eta DESA titulua indarrean edukitzea. 4 urtera ikasketak eguneratzea komeni da.

  BIRZIKLATZEAURETAKO SOROSPENAApirilaren 9, 10 eta 11n / Apirilaren 16, 17 eta 18an

  • TEORIA: Ostiraletan, 17:00etatik 21:00etaraLarunbat eta igandeetan, 09:00etatik 13:00etara

  • PRAKTIKA:Larunbat eta igandeetan, 16:00etatik 19:00etara

  18 ORDU | 165€

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute, indarrean izan behar dituzte LS eta DESA tituluak, eta azken 4 urteetan SOS ikastaroak eginak izan behar dituzte. 4 urtera ikasketak eguneratzea komeni da.

  DESFIBRILAZIO ERDI-AUTOMATIKOA

  Astearte eta asteazkenetan, 16:00etatik 20:00etaraApirilaren 13 eta 14an /Apirilaren 20 eta 21ean /Ekainaren 22 eta 23an /Azaroaren 16 eta 17an

  8 ORDU | 85€

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute. 4 urtera ikasketak eguneratzea komeni da.

  Lehen Sorospenak biziraupen katearen lehen maila dira.

  GURUTZE GORRIAREN BEREZKO TITULAZIOAK GURUTZE GORRIAREN BEREZKO TITULAZIOAK

  IKA

  STA

  RO

  AK

  AU

  RR

  EZ A

  UR

  REK

  O

 • 24 25CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  03PREBENTZIOA-ERREKUPERAZIOA

  AFDP0209

  SOROSPENA UR-EREMU NATURALETAN (RD711/2011, de 20 de mayo). 420 ORDU

  AFDP0109

  SOROSPENA UR-INSTALAZIOETAN (RD711/2011, de 20 de mayo).370 ORDU

  ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA LANBIDEK AKREDITATUTAKO ZENTROAPROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAK

  LANBIDEK honako profesionaltasun ziurtagiriak emateko onetsi du GURUTZE GORRIA.

  EZ DA PLAZEN ERRESERBARIK EGITEN.Dokumentazio osoa aurkeztu arte, ez da ofizialki matrikulatuta egongo.

  ON LINE MATRIKULABegiratu 30. eta 31. orriak.

  Prestakuntza Zentroan ondorengo dokumentazioa entregatu edo [email protected] helbide elektronikora bidali:

  • Egindako diru-sarreraren banku-egiaztagiria. Kontu-zenbakia LABORAL KUTXAKO ES68-3035-0070-15-0700001086 zenbakia da (izena eta abizenak adierazi, baita ikastaroaren izena ere).

  • NANaren fotokopia.

  • Izena emateko fitxa (beteta eta sinatuta).

  MATRIKULA

  PRESTAKUNTZA-HEZKUNTZA

  SSCB0209

  HAUR ETA GAZTEENTZAKO HEZKUNTZA-ASTIALDIKO JARDUERAK DINAMIZATZEA(1537/2011 ED, urriaren 31koa). 310 ORDU

  SSCB0211

  HAUR ETA GAZTEENTZAKO HEZKUNTZA-ASTIALDIKO JARDUERAK ZUZENTZEA ETA KOORDINATZEA(1697/2011 ED, azaroaren 18koa).410 ORDU

  OSASUN-ARRETA

  SANT0208

  OSASUN-GARRAIOA(710/2011 D, maiatzaren 20koa).560 ORDU

  SANT0108

  BIKTIMA ANITZENTZAKO ETA KASTROFEETAKO OSASUN-ARRETA(710/2011 ED, maiatzaren 20koa). 460 ORDU

  GIZARTE-LAGUNTZA

  SSCS0208

  MENDEKO PERTSONEI GITZARTE ERAKUNDEETAN GIZARTE ETA OSASUN-ARRETA EMATEA(1379/2008 ED, abuztuaren 1ekoa, maiatzaren 20ko 721/2011 EDk aldarazia).450 ORDU

  SSC0108

  PERTSONEEI GIZARTE ETA OSASUN-ARRETA EMATEA(1379/2008 ED, abuztuaren 1ekoa, maiatzaren 20ko 721/2011 EDk aldarazia).600 ORDU

 • 26 27CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  03 03

  UF0677

  OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIA

  Ostiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbatetan, 09:00etatik 14:00etaraIgandeetan, 09:00etatik 14:00etara

  Ekainaren 18tik uztailaren 11ra

  60 ORDU | 270€

  UF0678

  BIZI-EUSKARRI AURRE-RATUKO LAGUNTZA

  Ostiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbatetan, 09:00etatik 14:00etaraIgandeetan, 09:00etatik 14:00etara

  Iraila. 17tik urriaren 17ra(urriaren 8, 9 eta 31 jaiegunak dira)

  60 ORDU | 270€

  UF0682

  LAN-INGURUNEKO SEGURTASUN LAGUNTZAK

  Ostiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbatetan, 09:00etatik 14:00etaraIgandeetan, 09:00etatik 14:00etara

  Urria. 22tik azaroaren 13ra(urriaren 29, 30 eta 31 jaiegunak dira)

  40 ORDU | 180€

  UF0683

  PAZIENTEA LEKUALDATZEA

  Ostiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbatetan, 09:00etatik 14:00etaraIgandeetan, 09:00etatik 14:00etara

  Azaroa. 19tik abendua. 19ra(abenduaren 3, 4 eta 5 jaiegunak dira)

  60 ORDU | 270€

  UF0679

  LAN-INGURUNEAREN ANTOLAKETA

  Ostiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbatetan, 09:00etatik 14:00etaraIgandeetan, 09:00etatik 14:00etara

  Urtarrilaren 22tik otsailaren 6ra

  40 ORDU | 180€

  UF0681

  PAZIENTEAREN HASIERAKO EBALUAZIOA

  Ostiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbatetan, 09:00etatik 14:00etaraIgandeetan, 09:00etatik 14:00etara

  Maiatzaren 21etik ekainaren 11ra

  50 ORDU | 225€

  UF0680

  IBILGAILUAREN PREBENTZIO-DIAGNOS

  Ostiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbatetan, 09:00etatik 14:00etaraIgandeetan, 09:00etatik 14:00etara

  Otsailaren 19tik martxoaren 14ra

  60 ORDU | 270€

  MF0072_2

  LAGUNTZA PSIKOLOGIKO ETA SOZIALEKO TEKNIKAK

  Ostiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbatetan, 09:00etatik 14:00etaraIgandeetan, 09:00etatik 14:00etara

  Apirila. 16tik maiatza. 8ra (apirilaren 30a eta maiatzaren 1 eta 2a jaiegunak dira)

  40 ORDU | 180€

  SANT0208 OSASUN-GARRAIOASANT0208 OSASUN-GARRAIOA

  PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAK PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAK

  LANBIDEREN EGIAZTAGIRIA

  LANBIDEREN EGIAZTAGIRIA

  PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAK PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAK

  Beharrezkoa da 18 urtetik gorakoa izatea eta DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAko titulua edukitzea. Kontsultatu salneurriak.Beharrezkoa da 18 urtetik gorakoa izatea eta DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAko titulua edukitzea. Kontsultatu salneurriak.

 • 28 29CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  Astelehenetik ostegunera: 09:00etatik 14:00etara eta 15:00etatik 18:00etaraOstiraletan: 09:00etatik 14:00etara

  Ekainaren 14tik uztailaren 12ra

  Ostiraletan: 16:00etatik 20:00etaraLarunbat eta igandeetan: 08:00etatik 15:00etara

  Azaroaren 5etik 2022ko urtarrilaren 29ra

  TEORIA 150 ORDU + PRAKTIKA 160 ORDU

  04

  LANBIDERENEGIAZTAGIRIA

  AISIALDIKO BEGIRALEA

  400€

  Parte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute.

  HAUR ETA GAZTEENTZAKO ASTIALDI-EKINTZEN DINAMIZAZIOA (1537/2011 ED, urriaren 31koa)

  430€

  Parte-hartzaileek 18 urtetik gorakoak izan behar dute.

  04BI TITULAZIOAK ALDI BEREAN ESKURATU AHAL IZANGO DIRA, BALDIN ETA

  PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA EGITEKO BALDINTZAK BETETZEN BADIRA.

  AISIALDIKO ESKOLA

  HENRY DUNANT (1828-1910)

  Gurutze Gorriaren eta Ilargi Erdi Gorriaren Nazioarteko Mugimendua sortzeko ikuspegia izan zuen gizona milioidun izatetik eskale izatera igaro zen, eta Bakearen Nobel Saria eman zioten.

  “HENRY DUNANT”

  AISIALDIKO ESKOLA

  EZ DA PLAZEN ERRESERBARIK EGITEN.Dokumentazio osoa aurkeztu arte, ez da ofizialki matrikulatuta egongo.

  ON LINE MATRIKULABegiratu 30. eta 31. orriak.

  Prestakuntza Zentroan ondorengo dokumentazioa entregatu edo [email protected] helbide elektronikora bidali:

  • Egindako diru-sarreraren banku-egiaztagiria. Kontu-zenbakia SANTANDER BANKOKO ES68-0049-0018-452212427921 zenbakia da (izena eta abizenak jarri, baita ikastaroaren izena ere).

  • NANaren fotokopia.

  • Izena emateko fitxa (beteta eta sinatuta).

  MATRIKULA

  EUSKO JAURLARITZAK HOMOLOGATUTAKO IKASTAROA

 • 30 31CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  MATRIKULA ON LINE6 pausutan

  1. Hautatu «Ikastaroak bilatu» Gurutze Gorriaren webgunean: www2.cruzroja.es/formate

  Prestakuntza egiteko lekua aukeratu, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Bizkaia, Bizkaiko Gurutze Gorriaren prestakuntza-eskaintza osoa ikusi ahal izateko.

  Ikastaro zehatz bat interesatzen bazaizu soilik, “Bilatzeko testua” atalean egin dezakezu bilaketa; adibidez, “Lehen Sorospenak” idatzita.

  Kontuan izan Bilboko Institutuan ematen diren ikastaroetan “Bizkaiko Bulego Probintziala” agertzen dela idatzita.

  Ikastaroaren kodea ezagutuz gero, “Ikastaroaren kodea” atalean idatz dezakezu.

  3.

  Alta emanda bazaude, zure datuak sartu. Bestela, alta egin. (*) ikurrarekin markaturiko eremuak bete eta gogoratzeko erraza den gakoa aukeratu.

  5.

  Ondoren, “Bilatzaile aurreratua” atalean sartu.

  2.Zure intereseko ikastaroa aurkitu ondoren, matrikula egin beharko duzu.

  4.

  Beharrezkoak diren eremuak bete ondoren, idatzi “Ordainketa” fitxako datuak eta egin klik “Matrikulazioa” atalean prozesua amaitzeko.

  6.

 • 32 33CRUZ ROJA LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA

  05BILBAO (PAUSOKA)

  Jose María Olabarri (FEVE Geltokiaren parean)Tel.: 94 410 39 [email protected]

  Kontsultatu prestakuntza-eskaintza.

  EZKERRALDEA

  Virgen de la guía, 2 (Portugalete)Tel.: 94 462 83 [email protected]

  Kontsultatu prestakuntza-eskaintza.

  LEA ARTIBAI

  Egidazu Kaia z/g (Ondarroa)Tel.: 94 683 19 [email protected] Kontsultatu prestakuntza-eskaintza.

  ZORNOTZA ETA DURANGO

  Karmen, 31 (Zornotza)Tel.: 600 989 [email protected]

  URETAKO SOROSPENA (80 ORDU) 50+260€Otsailaren 5etik martxoaren 28ra

  DESA (8 HORAS) 85€Apirilaren 24tik maiatzaren 23ra / Irailaren 4tik urriaren 3ra / Azaroaren 20tik abenduaren 19ra.

  LEHEN SOROSPENAK + DESA (48 ORDU, 40+8) 210€Ekainaren 5etik uztailaren 5era / Azaroaren 6tik abenduaren 5era. 4 urtera ikasketak eguneratzea komeni da.

  OINARRIZKO LEHEN SOROSPENAK (20 ORDU) 75€Urtarrilaren 18tik 29ra / Maiatzaren 17tik 28ra / Azaroaren 15etik 26ra

  LEHEN SOROSPENAK (ERDI AURREZ AURREKOA) (40 ORDU) 125€Martxoaren 10etik maiatzaren 23ra / Uztailaren 14tik urriaren 3ra /Urriaren 13tik abenduaren 19ra / Abendua. 1etik 2022ko otsailaren 7raParte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute. Beharrezkoa da Interneterako sarbidea eta arlo hauetan oinarrizko ezagutza izatea: bulegotika, web-nabigazioa eta posta elektronikoa.

  ELIKAGAIEN MANIPULAZIOA (ON LINE) (6 ORDU) 20€Maiatzaren 13tik 30era / Abenduaren 7tik 26ra5 urtera ikasketak eguneratzea komeni da.

  BERMEO

  Kai Bidea z/gTel.: 94 688 36 [email protected]

  NABIGAZIO LIZENTZIA (6 ORDU) 120€ Otsailaren 20an / Maiatzaren 22an / Abuztuaren 21ean / Azaroaren 20anSegurtasunari eta nabigazioari buruzko 4 orduko prestakuntza praktikoa. (Teoria: 09:00etatik 11:00etara / Praktika: 11:00etatik 15:00etara). Izapideak eta ziurtagiria barne; 5 pertsonatik gorako taldeetan, prezioa 90 €.

  ARRATIA

  Lehendakari Aguirre, 27 etxabea (Igorre)Tel.: 94 673 62 6[email protected] Kontsultatu prestakuntza-eskaintza.

  URIBEALDEA

  Arriluze kaia z/g (Getxo)Tel.: 94 460 92 [email protected]

  LEHEN SOROSPENAK + DESA(48 ORDU, 40+8) 210€Apirilaren 17tik maiatzaren 9ra / Azaroaren 6tik 21era 4 urtera ikasketak eguneratzea komeni da.

  LEHEN SOROSPENAK(ERDI AURREZ AURREKOA) (40 ORDU) 125€Martxoaren 24tik ekainaren 24ra / Ekainaren 3tik urriaren 3ra

  DESA(8 ORDU) 85€Otsailaren 13 eta 14an / Abenduaren 18 eta 19an

  BIRZIKLATZEA LEHEN SOROS. (20 ORDU) 65€Apirilaren 17tik maiatzaren 9ra / Azaroaren 6tik 21era

  URETAKO SOROSPENA (80 ORDU) 50+260€Apirilaren 17tik ekainaren 6ra / Urriaren 2tik azaroaren 28raParte-hartzaileek 16 urtetik gorakoak izan behar dute. Sarrera-proba: 200 metro igeri 4 minutu baino gutxiagoan. 25 metro urpean igeri. Kirolean trebea izatea. Lehen Sorospenen ikastaroa eta DESA indarrean. 4 urtera ikasketak eguneratzea komeni da.

  BIRZIKLATZEA DESA(4 ORDU) 45€Otsailaren 14an / Abenduaren 19an

  BIRZIKLATZEA: URETAKO SOROS.(18 ORDU) 165€Apirilaren 17tik ekainaren 6ra / Urriaren 2tik azaroaren 28ra

  GERNIKA

  Juan Kazada, z/gTel.: 94 625 19 [email protected]

  LEHEN SOROSPENAK + DESA(48 ORDU, 40+8) 210€Azaroaren 6tik 28ra 4 urtera ikasketak eguneratzea komeni da.

  ESKOLA-JANTOKIETAKO BEGIRALEA (25 ORDU) 135€Apirilaren 17tik 25eraElikagaien Manipulatzaile agiria eskuratuko da.

  ELIKAGAIENMANIPULAZIOA (6 ORDU) 45€Martxoaren 6an / Ekainaren 12an / Abenduaren 11n 5 urtera ikasketak eguneratzea komeni da.

  LEHEN SOROSPENAK HAURTXO ETA HAURRENGAN (20 ORDU) 75€Otsailaren 6, 7, 13 eta 14an.

  MUNGIA

  Berteiz, 7 (Mungia)Tel.: 94 615 55 32 – 662 139 [email protected]

  LEHEN SOROSPENAK + DESA(48 ORDU, 40+8) 210€Urriaren 4tik 25era 4 urtera ikasketak eguneratzea komeni da.

  ENCARTACIONES

  Llantada auzoa, 6 (Zalla)Tel.: 94 667 05 84fo[email protected] Kontsultatu prestakuntza-eskaintza.

  NERBIOI IBARRA

  Azbarren, 2 (Basauri) Tel.: 94 426 37 30 [email protected] LEHEN SOROSPENAK(40 ORDU) 125€Otsaila / uztaila / azaroa

  ELIKAGAIEN MANIPULAZIOA (6 ORDU) 45€ Abuztua / abendua

  DESA (8 ORDU) 85€ Otsaila / uztaila / azaroa

  ESKUALDEKOEGOITZAK

  GURUTZEGORRIAREN

 • @CruzRojaBizkaia

  José Mª Olabarri, 648001 Bilbao(Renferen geltokiaren

  atzean Indalecio Prieto)

  Lanbide Heziketa.94 424 76 14

  Gurutze Gorriaren titulazioak.Profesionaltasun-ziurtagiriak.Aisialdiko eskola. 94 423 89 22

  [email protected]

  www.formacion.cruzrojabizkaia.org

  BIZKAIKO GURUTZE GORRIARENLANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEA