2012ko Martxoa

download 2012ko Martxoa

of 2

Embed Size (px)

Transcript of 2012ko Martxoa

  1. 1. Aberri Eguna 2012-04-08 Una Euskadi que puede y debe decidir su futuro en paz y libertad. Una Euskadi con capacidad y derecho a decidir. ARMINTZAN GASa Tras la tormenta llega la calma. An no teniendo responsabilidad alguna con la situacin surgida con 404 ingenieros, el ayuntamiento siempre ha defendido los intereses de sus vecinos, fruto de ello, hemos logrado un acuerdo con Repsol SA. En el, Repsol SA se har cargo de lo firmado con 404 ingenieros. Ahora si, a disfrutar del GAS. ODOL ATARATZEAK Eguen guztietan, goizeko zortzireta- tik aurrera, odola ateratzeko zerbitzua izango dogu Armintzako sendategian. Gorlizera joan beharrik ez dago. Ondo badoa, etorkizunean Urizarren be jartzeko prest egongo lirateke.EAJ-PNVk Udala eta Osakidetzaren artean bultzatutako akordioari esker daukagu zerbitzu hau. IRADOKIZUNAK BIDALI . Aurtengo Aberri Egunak, Euskal Aberriaren egun handiak, esanahi berezia izango dau. Ez da bakarrik aurtengoa 80. Aberri Eguna izango dalako. Aurton be, 75 urte beteko dira frankisten tropek Gernika eta beste e u s k a l u d a l e r r i a k bonbardatu ebezanetik. Azken aldi demokratiko honetan, bakean ospatuko dogun lehen Aberri Eguna izango da, ETAk bere jardunaren behin betiko amaierea iragarri ebanetik Bakea eta printzipio demokratikoak dira beraz, jardun politikoa eta Euskal Aberriaren aldarria gidatu behar daben bakarrak. Bake eta printzipio horrek markatuko dabe egun hori. LemoizkoEAJ-PNVAtalaia kalea48620Armintza 2012 eko martxoa Ser el primer Aberri Eguna que celebraremos en paz en este ultimo periodo democrtico, despus del anuncio de cese definitivo de ETA Datorren apirilak 8a Bilboko Plaza Berrian EAJ-PNVk 80. Aberri Eguna ospatuko du. Ekitaldi politikoa Bilboko plaza Barrian goizeko 11:30etan ospatuko da. ERDU GEUGAZ!! lemoiz@eaj-pnv.eu Por tanto, la paz, la apelacin a los principios democrticos como los nicos que deben guiar la accin poltica y la reivin- dicacin de la Nacin Vasca marcarn este da. La reivindicacin de un nuevo Estatus Poltico para Euskadi. Porque somos un Pueblo. Somos una nacin. ste es nuestro nico Pas. Nuestro com- promiso est aqu. En una Euskadi abierta al mundo. En una Euskadi de todas y todos los que vivimos en Euskadi. Una Euskadi desarro- llada y que recupere el tiempo que otros han perdido. Vamos a recuperar el espacio que Euskadi merece. Vamos a recuperar la confianza y la ilusin de la ciudadana v a s c a . V a m o s a ecuperar nuestro sueo. R e c u p e r e m o s l a esperanza. Despiertos y centrados por Euskadi. Recuperemos la libertad. Una Euskadi que puede y debe decidir su futuro en paz y libertad. Una Euskadi con capacidad y derecho a decidir cmo y de qu manera se quiere organizar as como con quin y cmo articular su relacin. Euskadik merezi dauan tokia berreskuratuko dogu.Euskal hiritargoaren konfiantza eta ilusinoa berreskuratuko dogu. Berreskuratu daigun itxaro- pena. Esna eta adi Euskadi- ren alde. Berreskuratu daigun askatasuna Bere geroa ba- kean eta askatasunean era- bagi ahal eta behar dauan Euskadi. Zelan antolatu eta be- reharremanak nogaz eta zelan eratu gura dauan erabagiteko gai- tasuna eta eskubidea izango dauan Euskadi. Hau guztia aintzat hartuko dauan Estatu- sa aldarrikatzen dogu; eta data bat jarri dogu hori lortzeko: 2015 Un Aberri Eguna, muy espe- cial, que EAJ-PNV celebrar el domingo 8 de abril en la Plaza Nueva de Bilbao, a las 11:30. Y que cerrar con una comida popular junto al Teatro Arriaga. En la primavera del 2010 EAJ-PNV dio a conocer el programa electoral con el que se presentaba a las elecciones municipales. En el mismo se plasmaba, entre otros temas, la realizacin de la rotonda de Andraka. Probablemente la obra ms ambiciosa que encara este Ayuntamiento en esta legislatura. La construccin que rondar los 3 millones de euros, por fin se har realidad. Modu berean indartu gura dogu Lemoizko bideetako komunikazinoa: Horretara- ko BI-2120 eta Bi-2153 errepideak hobetzeko egi- tasmoa sustatu dogu, hau da Andrakako errotonda izenez ezagutzen dana. Con la realizacin de este eje se busca la eliminacin de la actual interseccin por carecer de visibilidad y mejora en seguridad reduciendo velocidad. La Diputacin Foral de Bizkaia ha iniciado las obras del proyecto de mejora de la BI- 2120 y la BI-2153 con una rotonda entre la carretera que une Plentzia con Mungia y la que da acceso a los diversos barrios de Lemoiz. La glorieta, tendr una variante que evitar el pa- so por la antigua carretera a los vehculos que circulan hacia Urizar o Armintza. Se estima que estos trabajos tendrn un plazo de ejecucin de aproxima- damente doce meses. Se dotar a la carrete- ra con arcenes de metro y medio de anchura Con la realizacin de este eje, busca- mos la eliminacin de la actual interseccin por carecer de visibilidad .De esta manera, se eliminar un punto negro y se mejorar en seguridad reduciendo la velocidad de los vehculos que transitan diariamente. ANDRAKAKO ERROTONDEA
  2. 2. SANEAMIENTO Han comenzado las obras del colector de saneamiento que unir Andraka, Urizar y Armintza con la depuradora. Las obras tienen un plazo de ejecucin de 15 meses y un coste de 1.792.795. Finalizada la obra, Lemoiz dar un paso ms hacia la sostenibilidad y as el vertido a nuestra costa sin tratar ser nulo. Ahora EAJ-PNV se propone nuevos retos. El ms importante es consolidar este nuevo tiempo de Paz y lograr un nuevo Estatus Poltico para Euskadi. Un nuevo acuerdo que nos per- mita superar dcadas de violen- cia sin sentido y que nos impulse como una Nacin avanzada y de progreso en el siglo XXI. UNA SALA MULTISERVICIO EN URIZAR El centro, permanecer abierto todos los das de la semana laboral en horario de tarde, tiene como objetivo prioritario que los habitantes de Urizar tengan un lugar adecuado para su ocio y para la lectura Lemoizko udalak epe laburrean erabilera askotako gela zabalduko dau Urizar pelotalekuaren ondoan. Instalazi- noetan besaulkiak, telebista, mahai eta aulkiak izango dabez. Horrez ganera, heldu zein txikientzako liburuak, jolasak eta denbora-pasak be eskainiko dira. Zentroa zabalik egongo da bost lanegunetan arratsaldeko ordutegian. Helburu nagusia da: Urizar eta Lemoizko bizilagunek aisialdi eta irakurketarako leku egokia izan dagiela. Gaur egun, toki horreek erabilten dira Kultur Etxearen zerbitzurako eta bertan emoten dira marrazketa ikastaroak, zinema emonaldiak eta dantzak egiten dira beste gauzegaz batera. Ekintza honegaz jarraituko dogu. Tokia erabilera anitzeko gela bihurtzeko lanak 6000 euro- ko kostea izan dau LEMOIZ, EUSKARAREN ALDE Lemoiz euskeraz da Lemoizko Udalak euskararen alde aur- keztu duen ekimen berritzailearen goiburua. Kanpainak hiru helburu nagusi ditu: euskara gizarteratzea, mantentzea eta azkenik, ingu- ruko arrantzaleek eta baserri- tarrek mendeetan erabili dituz- ten hitzak ezagutzera ematea eta berrerabiltzea. Ekimenaren baitan Bazkalosteak izeneko ekimena ere mar- txan jarri da, udal eskolan ikasten duten neska-mutilei zuzen- dua. Hitz gutxitan esanda, dinamizatzaile batzuk bazkal os- teko jolastorduan umeekin elkartuko dira beraiekin euskaraz jolasteko eta mintzatzeko. Era berean, umeentzat euskaraz ematen diren ikuskizunen eskaintza zabaldu da, lemoiztarrek euskara hu- tsean emango diren pelikulak eta eki- taldiak gozatzeko aukera izan deza- ten. Ekimen honen berri emateko, logotipo bat sortu eta pegatina bat egin da, denda eta toki publikoetan badaukagu jarrita. Logotipoan Lemoiz euskeraz goiburua irakurtzen da hondo urdinaren eta itsasoko olatuen gainean. Era berean, goiburua osatzen duten hizkietatik arrau- nak irteten dira, udalerriaren armarrian bezala. Arraunok esan nahi dute herriak euskaraz nabigatu nahi duela eta etorkizunari euskaraz ekin nahi diola. LEMOIZ, INCENTIVA EL EUSKERA Lemoiz euskeraz es el lema de la novedosa iniciativa que ha presentado el Ayuntamiento Lemoiz a favor del euskera. La campaa consta de tres grandes objetivos; socializar el euskera, mantenerlo y, por ltimo, dar a conocer y poner en uso palabras autctonas utilizadas durante siglos por los arrantzales y baserritarras. Dentro del proyecto se pondr en marcha tambin una iniciativa denominada Bazkalosteak dirigida a los nios y nias que estudian en la escuela municipal y que consiste en que unos dinamizadores, durante el recreo posterior al almuerzo, jueguen e interacten con los alumnos y alumnas en euskera. Hemos ampliado la oferta infantil en euskera de manera que los y las lemoiztarras podrn disfrutar de proyecciones de pelculas y actua- ciones ntegramente en euskera. Para dar a conocer la iniciativa, se ha creado un logo que, en formato pegatina, ha sido colocado en todos los comercios, y locales pblicos . El logo consta del slogan Lemoiz euskeraz sobre un fondo azul y el dibujo de las olas del mar. Asimismo, se puede apreciar que de las letras del slogan salen unos remos, los mismos remos del escudo del municipio, que simbolizan que el pueblo esta dispuesto a navegar y afrontar el futuro en euskera. BIZKAIA FRONTOIA Bere lehen urteurrena bete da. Kirol azpiegitura honegaz, Bizkaiko Foru Aldundiak kirol munduari egindako agindurik irmoenetakoa gauzatu dau:Bizkaia eta Bilbori esku pilotarako tokia emotea. Egitasmo bakar batean, hiru egoitza sartzea lortu dau Bizkaiko Foru Aldundiak, PILOTALEKUA, TRINKETEA eta KIROL ETXEA. UKANAUTO Autoak alokatzeko zerbitzu berria jarri dogu abian, horri esker, eskualde osoan, zazpi auto dekoguz, herri ezberdine- tatik sakabanatuta. A r m i n t z a n , A t a l a i a 2.kalean dago.Informazio gehiago nahi ezkero www.ukanauto.com edo 946123959 telefonoan. ARMINTZA HACE HUECO AL COCHE El parking pretende evitar los problemas de aparcamiento y descongestionar las calles Portugane y Portubidea Han concluido las obras de construccin de ms de 100 parcelas de aparcamiento en el centro de Armintza, concretamente, detrs del bar Hirubide. Este parking de 2000 metros cuadrados completamente respetuoso con el medio ambiente, ya que su vial esta compuesto nicamente de hormign y de material reciclado, ha sido