Tercer Sector i món financer

of 44 /44
Tercer sector i món financer Pau Vidal Observatori del Tercer Sector 1 jueves 16 de diciembre de 2010

Embed Size (px)

Transcript of Tercer Sector i món financer

Page 1: Tercer Sector i món financer

Tercer sector i món financer

Pau VidalObservatori del Tercer Sector

1jueves 16 de diciembre de 2010

Page 2: Tercer Sector i món financer

‣ Viure d’esquenes

‣ És possible una relació mútuament profitosa?

‣ Reptes pel tercer sector

‣ Reptes pel món financer

‣ Reptes compartits

‣ Noves necessitats, noves respostes

Terc

er s

ecto

r i m

ón fi

nanc

er

2jueves 16 de diciembre de 2010

Page 3: Tercer Sector i món financer

‣ Viure d’esquenes

‣ És possible una relació mútuament profitosa?

‣ Reptes pel tercer sector

‣ Reptes pel món financer

‣ Reptes compartits

‣ Noves necessitats, noves respostes

Terc

er s

ecto

r i m

ón fi

nanc

er

3jueves 16 de diciembre de 2010

Page 4: Tercer Sector i món financer

Què mou al món financer?

Rendibilitat econòmica

4jueves 16 de diciembre de 2010

Page 5: Tercer Sector i món financer

Què mou al Tercer Sector?

Transformació social

5jueves 16 de diciembre de 2010

Page 6: Tercer Sector i món financer

Cadascú a les seves prioritats

6jueves 16 de diciembre de 2010

Page 7: Tercer Sector i món financer

Hi ha relació avui dia?

7jueves 16 de diciembre de 2010

Page 8: Tercer Sector i món financer

Hi ha relació avui dia?

‣ Creixent complexitat social

‣ Impacte social de les decisions financeres

‣ Coresponsabilització social

‣ Necessitat de recursos econòmics per l’activitat social

8jueves 16 de diciembre de 2010

Page 9: Tercer Sector i món financer

No és temps per “Juan Palomo”

El segle XXI és hora de relacionar-se i col·laborar

+

9jueves 16 de diciembre de 2010

Page 10: Tercer Sector i món financer

‣ Viure d’esquenes

‣ És possible una relació mútuament profitosa?

‣ Reptes pel tercer sector

‣ Reptes pel món financer

‣ Reptes compartits

‣ Noves necessitats, noves respostes

Terc

er s

ecto

r i m

ón fi

nanc

er

10jueves 16 de diciembre de 2010

Page 11: Tercer Sector i món financer

En primera persona: 10 anys de Fondo Ético

AB Asesores InvercaixaMorgan Stanley

IntermonOxfam

Metges Sense Fronteres Càrites

Creu Roja

Alboan

al voltant de la mateixa taula....

Esade

Instituto Empresa

11jueves 16 de diciembre de 2010

Page 12: Tercer Sector i món financer

Treballar per un objectiu compartit

‣ Sense fulla de ruta, un camí complexe

‣ Entendre lògiques diferents:

‣ Necessitat de beneficis econòmics

‣ Considerar impacte social

‣ Una experiència gratificant. Confiança

‣ Tothom ha aprés molt en el procés

............ I encara funciona!!

12jueves 16 de diciembre de 2010

Page 13: Tercer Sector i món financer

Per tant, des de la meva experiència,

puc garantir que el Tercer Sector i el món financer

poden treballar conjuntament per un objectiu compartit

13jueves 16 de diciembre de 2010

Page 14: Tercer Sector i món financer

“Profit with principles”

Rendibilitat amb valors

14jueves 16 de diciembre de 2010

Page 15: Tercer Sector i món financer

‣ Viure d’esquenes

‣ És possible una relació mútuament profitosa?

‣ Reptes pel tercer sector

‣ Reptes pel món financer

‣ Reptes compartits

‣ Noves necessitats, noves respostes

Terc

er s

ecto

r i m

ón fi

nanc

er

15jueves 16 de diciembre de 2010

Page 16: Tercer Sector i món financer

Reptes de gestió

Dos tipus de reptes

Reptes culturals

16jueves 16 de diciembre de 2010

Page 17: Tercer Sector i món financer

Reptes de gestió

‣ Més atenció a la gestió econòmica-financera

‣ Gestió del volum econòmic

‣ Professionalització d’aquesta àrea funcional

‣ Manca de recursos propis

17jueves 16 de diciembre de 2010

Page 18: Tercer Sector i món financer

Més atenció a la gestió econòmica

‣ Orientats a l’acció: dona força i motivació

‣ Tradicionalment, s’ha donat poca importància

‣ Poques entitats tenen l’àrea desenvolupada

18jueves 16 de diciembre de 2010

Page 19: Tercer Sector i món financer

Gestió del volum econòmic

‣ Només l’àmbit social: 5.500 milions ! al 2007

‣ Rol de les entitats de 2on i 3er nivell

‣ Potencial d’una gestió coordinada

19jueves 16 de diciembre de 2010

Page 20: Tercer Sector i món financer

Professionalització de l’àrea

‣ Coneixements específics mínims

‣ També pot ser equip voluntari

‣ Poques entitats tenen àrea econòmica

20jueves 16 de diciembre de 2010

Page 21: Tercer Sector i món financer

Manca de recursos propis

‣ Gestió per compte d’explotació

‣ Es genera poc passiu, poc patrimoni

‣ “Descapitalització” de les entitats

21jueves 16 de diciembre de 2010

Page 22: Tercer Sector i món financer

Reptes culturals

‣ Una certa por al benefici econòmic

‣ Compromís econòmic de la base social

‣ Canviar la relació amb els calers

22jueves 16 de diciembre de 2010

Page 23: Tercer Sector i món financer

Una certa por al benefici econòmic

‣ No repartir no vol dir no tenir-ne benefici

‣ El benefici no s’inclou als objectius

‣ La mala influència de les subvencions

‣ El benefici com a font de recursos propis

23jueves 16 de diciembre de 2010

Page 24: Tercer Sector i món financer

Compromís econòmic de la base social

‣ La base social és la força de les entitats

‣ 21% dels ingressos són quotes: suficient?

‣ Implicació vol dir compromís econòmic

‣ Entitats poc orientades a demanar-ho

24jueves 16 de diciembre de 2010

Page 25: Tercer Sector i món financer

Canviar la relació amb els calers

‣ Els recursos econòmics són necessaris

‣ Incloure’ls en les estratègies d’actuació

‣ Gestionar el risc econòmic i financer

‣ Sostenibilitat social i econòmica de les entitats

25jueves 16 de diciembre de 2010

Page 26: Tercer Sector i món financer

‣ Viure d’esquenes

‣ És possible una relació mútuament profitosa?

‣ Reptes pel tercer sector

‣ Reptes pel món financer

‣ Reptes compartits

‣ Noves necessitats, noves respostes

Terc

er s

ecto

r i m

ón fi

nanc

er

26jueves 16 de diciembre de 2010

Page 27: Tercer Sector i món financer

Reptes pel món financer

‣ Incorporar explícitament els valors a la gestió financera

‣ Entendre necessitats financeres i especificitats

‣ Superar la visió de destinataris d’acció social

‣ Identificar el món no lucratiu com un bon soci

27jueves 16 de diciembre de 2010

Page 28: Tercer Sector i món financer

Incorporar explícitament els valors a la gestió financera

‣ Inversió Socialment Responsable

‣ Ser conscient de l’impacte de les decissions

‣ Tenir visió a llarg termini

‣ Rendibilitat amb valors

28jueves 16 de diciembre de 2010

Page 29: Tercer Sector i món financer

Entendre les necessitats financeres i especificitats

‣ El valor de les organitzacions del tercer sector

‣ Complexitat del món no lucratiu

‣ Productes específics

‣ Aportar visió financera i anàlisi

29jueves 16 de diciembre de 2010

Page 30: Tercer Sector i món financer

Superar la visió de destinataris d’acció social

‣ El Tercer Sector Social és un actor social

‣ Té fonts de finançament complementàries

‣ Tercer Sector com a client

‣ Tercer Sector com a soci financer

30jueves 16 de diciembre de 2010

Page 31: Tercer Sector i món financer

Identificar el Tercer Sector com a soci financer

‣ Obtenir rendibilitat econòmica i social

‣ Espais per inversions amb risc moderat

‣ Serveis a les persones és un sector emergent

‣ Capacitat de gestió i experiència

‣ Compromís i treball a llarg termini

31jueves 16 de diciembre de 2010

Page 32: Tercer Sector i món financer

‣ Viure d’esquenes

‣ És possible una relació mútuament profitosa?

‣ Reptes pel tercer sector

‣ Reptes pel món financer

‣ Reptes compartits

‣ Noves necessitats, noves respostes

Terc

er s

ecto

r i m

ón fi

nanc

er

32jueves 16 de diciembre de 2010

Page 33: Tercer Sector i món financer

Reptes compartits

‣ Superar els tòpics

‣ Crear espais de trobada

‣ Plantejar una relació guanyar-guanyar

33jueves 16 de diciembre de 2010

Page 34: Tercer Sector i món financer

Superar els tòpics

El món financer és dolent i sense

escrúpuls

El tercer sector és ineficient i

poc professional

34jueves 16 de diciembre de 2010

Page 35: Tercer Sector i món financer

Crear espais de trobada

‣ Coneixença mútua

‣ Necessitats i oportunitats

‣ Entendre llenguatges

‣ Compartir preocupacions

35jueves 16 de diciembre de 2010

Page 36: Tercer Sector i món financer

Crear espais de trobada

‣ Coneixença mútua

‣ Necessitats i oportunitats

‣ Entendre llenguatges

‣ Compartir preocupacionsconst

ruir

confi

ança

35jueves 16 de diciembre de 2010

Page 37: Tercer Sector i món financer

Plantejar una relació guanyar-guanyar

Rendibilitat segura i estable

Capacitat per fer acció social

Rendibilitat econòmica i social36jueves 16 de diciembre de 2010

Page 38: Tercer Sector i món financer

‣ Viure d’esquenes

‣ És possible una relació mútuament profitosa?

‣ Reptes pel tercer sector

‣ Reptes pel món financer

‣ Reptes compartits

‣ Noves necessitats, noves respostes

Terc

er s

ecto

r i m

ón fi

nanc

er

37jueves 16 de diciembre de 2010

Page 39: Tercer Sector i món financer

Cada vegada hi ha més demanda

i més exigènciaal món financer

de“rendibilitat amb valors”

38jueves 16 de diciembre de 2010

Page 40: Tercer Sector i món financer

Cada vegada el món financer

te mésnecessitat

“d’alternatives d’inversiósegures i estables”

39jueves 16 de diciembre de 2010

Page 41: Tercer Sector i món financer

Cada vegada el tercer sector

te més necessitatde fer

“inversions econòmiquesper gestionar

serveis d’atenció a les persones”

40jueves 16 de diciembre de 2010

Page 42: Tercer Sector i món financer

rendibilitat amb valors

alternativa d’inversiósegura i estable

inversions econòmiques necessàriesper gestionar

serveis d’atenció a les persones

41jueves 16 de diciembre de 2010

Page 43: Tercer Sector i món financer

En definitiva,una bona col·laboració entre

Tercer Sector Social i Món Financer

pot donar resposta a noves necessitats de cada àmbit

amb rendibilitat econòmica i social

42jueves 16 de diciembre de 2010

Page 44: Tercer Sector i món financer

Tercer sector i món financer

Pau VidalObservatori del Tercer Sector

43jueves 16 de diciembre de 2010