Reunión titor pais 2016 17

Click here to load reader

 • date post

  16-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  697
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Reunión titor pais 2016 17

Presentacin de PowerPoint

O TITOR COAS FAMILIASCurso 2016/17

Departamento de Orientacin

Carctersticas xerais do noso centroDepartamento de Orientacin

GRUPOTITORHORA1 AM Jos Fandio RoMrcores 11:20-12:101 BMilagros Rey PichelMrcores10:30-11:202 AJavier Seoane BascoyXoves 12:30-13:202 BJavier de la Iglesia GonzlezMartes 12:30-13:202 CMara Felicitas Lago LpezVenres 11:20-12:103 ALuis Antonio Lpez ZarraMrcores 9:20-10:103 BLuca Pereira PrezMartes 10:30-11:203PMARFernando Vidal MeijnXoves 10:30-11:204 AFrancisco Rodrguez PrezMrcores12:30-13:204 BIsabel Moar GayosoVenres 10:30-11:20

Horario das titoras coas familiasDepartamento de Orientacin

CALENDARIO ESCOLARPerodos non lectivos:NADAL: do 22 de Decembro ao 6 de Xaneiro, ambos includosENTROIDO: das 27 e 28 de febreiro e 1 de marzo de 2017SEMANA SANTA: desde 10 ao 17 de Abril, ambos includos.A Xunta de Galicia declarou como da non lectivo 31 de Outubro. Os das non lectivos escollidos polo Centro son o 30 de xaneiro e o 28 de abril

Departamento de Orientacin

A asistencia claseA asistencia a clase un dereito do alumnado pero tamn unha obriga e soamente sern xustificables nos seguintes casos:a) Citacins que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. c) Tramitacin de documentos oficiais, presentacin a exames e probas oficiais ou similares, sendo xustificable o tempo necesario. d) Indisposicins, podendo ser xustificables ata un mximo de 2 das lectivos. e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescricin mdica.

Departamento de Orientacin

COMO ACTUAR CANDO UN ALUMNO TEN QUE AUSENTARSE DO CENTRO O procedemento a seguir para o alumnado, que por diversos motivos, ten que ausentarse do centro durante a xornada lectiva, ser:

O familiar que acuda o centro para recoller alumnado ter que cubrir e asinar un xustificante que se lle facilitar na conserxera do centro

Departamento de Orientacin

A asistencia claseIniciarase un expediente de absentismo cando se verifique que que un alumno presenta un nmero de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo

Departamento de Orientacin

O Alumnado non poder usar mbiles, cmaras nen outros medios de gravacin ou imaxes en todo o recinto do centro. En casos excepcionais podern ser utilizados con aprobacin e a supervisin dun profesor. En caso de incumprimento, sern requisados pola Xefatura de Estudos. Se a situacin se repite ser a familia quen recoller o mbil.Telfonos mbiles e outros aparatos electrnicos

Departamento de Orientacin

DATAS DAS AVALIACINSAvaliacin inicial: 18 de Outubro. A sa funcin coecer a situacin de partida de cada un dos alumos para tomar medidas tanto grupais como individuais, no caso de ser necesario.

1 AVALICIN:13-14 de Decembro

2 AVALIACIN: 21-22 de Marzo

3 AVALIACIN: 26 de Xuo

Departamento de Orientacin

PRIMEIRO CICLO

1, 2 e 3 ESOSEGUNDO CICLO4 ESOEnsinanzas acadmicasEnsinanzas aplicadasORGANIZACIN DA ESO SEGUNDO A LOMCEDepartamento de Orientacin

CRITERIOS DE PROMOCIN

Departamento de Orientacin

CRITERIOS DE PROMOCINDepartamento de Orientacin

CALES SON AS EXECEPCINS PARA PASAR DE CURSOEXCEPCIONALMENTE pdese pasar de curso con das suspensas, que sexan Lingua Galega, Lingua Castel e Matemticas cando a equipo de profesores as o considere.

EXCEPCIONALMENTE pdese pasar de curso con tres suspensas cando o equipo de profesores as o considere pero non poden ser Lingua Galega, Lingua Castel e Matemticas

Departamento de Orientacin

TITULACINAo finalizar o cuarto curso, os alumos realizarn unha avaliacin individualizada que coecemos como revlidaPodern presentarse a esta proba o alumnado que obtivese avaliacin positiva en todas as materias ou ben negativa nun mximo de das materias, sempre que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemticas, ou Lingua Castel e Literatura e Matemticas.De xeito excepcional, podern autorizarse a promocin con avaliacin negativa en tres materias, sempre e cando non sexan simultaneamente Lingua Castel e Literatura, Lingua Galega e Literatura e Matemticas e a maiores o equipo educativo considere que pode evolucionar dun xeito positivo. Departamento de Orientacin

ENSINANZAS APLICADAS

Formacin Profesional

ENSINANZAS ACADMICAS

Bacharelato

AVALIACIN FIN DA ETAPA:

A proba de avaliacin fin da etapa poder realizarse por calquera das das opcins ou por mbalas da, independentemente da opcin cursada en cuarto curso

QUE IMPLICACINS TEN CURSAR UNHA OU OUTRA OPCIN EN 4 DE ESODepartamento de Orientacin

QUEN SE PODE PRESENTAR A AVALIACIN FINAL DA ESO (REVLIDA)Alumnado que supera todas as materias.

Alumnado que suspenda un mximo de das materias que non sexan Lingua Galega, Lingua Castel e Matemticas.

As materias coa mesma denominacin nos diferentes cursos considranse materias distintas.Departamento de Orientacin

AVALIACIN FIN DA ETAPA:

A proba de avaliacin fin da etapa poder realizarse por calquera das das opcins ou por mbalas da, independentemente da opcin cursada en cuarto curso

QUEN SE PODE PRESENTAR A ESTA AVALIACINALUMNADO CON AVALIACIN POSITIVA EN TODAS AS MATERIASAlumnado con avaliacin negativas nun mximo de das materias que non sexan simultneamente LINGUA CASTEL, LINGUA GALEGA E MATEMTICASDepartamento de Orientacin

COMO SE ACADA O TITULO DA EDUCACIN SECUNDARIA OBRIGATORIAPara acadar o titulo necesario superar unha avaliacin final (revlida) e tamn a cualificacin final de etapa que deber ser dun mnimo de 5.

Esta avaliacin final deducirase da seguinte ponderacin:

70% da media das notas obtidas en cada unha das materias cursadas na ESO30% da nota obtida na avaliacin final da ESO (revlida)

Departamento de Orientacin

MATERIAS DA PROBA DE AVALIACIN FINAL (REVLIDA )Departamento de Orientacin

Cantas veces podo repetir na ESO?Cada curso de Educacin Secundaria poder ser repetido unha nica vez .O nmero mximo de repeticins de dasExcepcionalmente poder repetirse unha segunda vez en 4 de ESO sempre e cando non se repetira en cursos anterioresDepartamento de Orientacin

ALGUNHAS DAS ACTIVIDADES QUE SE TRABALLAN NA HORA DE TITORA PRESENCIAL CO ALUMNADOActividades de acollida e presentacinEstablecemento de normas de aula Eleccin de delegadoTcnicas de estudoHabilidades socio-emocionais e de resolucin de conflictosActividades relacionadas coa toma de decisins

Departamento de Orientacin

PROXECTOS DO CENTRODepartamento de Orientacin

ABALAR

Abalar un proxecto que ten como estratexia a integracin das TIC dentro das aulas.O Instituto est integrado na rede de centros Abalar con equipamento de ordenadores ultraporttiles e pantallas dixitais interactivas nas aulas de 1 e 2 de ESODepartamento de Orientacin

AULA VIRTUAL DO INSTTITUTOPara aquelas materias nas que o profesor garde contidos currriculares na aula virtual necesitarase o contrasinal para poder acceder. Departamento de Orientacin

No pasado curso rematou a primeira promocin do Bachibac.Permite alumnado acadar unha dobretitulacin: o Bacharelato Espaol e Francs, as como acceder ao ensino Superior de ambos pases. BACHIBACDepartamento de Orientacin

Dende fai algns anos temos unha seccin Bilinge en Fsica-Qumica en 2 3 e 4 de ESO.Seccin bilinge enFsica-QumiaDepartamento de Orientacin

Arrancamos este curso cun novo proxecto para o noso centro: A HORA DE LER.A hora rotatoria por semanas. A primeira semana que empezou foi na primeira sesin de cada da, na segunda semana na segunda segunda sesin e as ata chegar stima volvendo a empezar de novo. A lectura individual e silenciosa no espazo e co profesor que corresponda en cada sesin.Cada alumno pode traer o libro que queira anda que hai un catlogo de libros recomendados para todas as idades: desde Harry Poter, Crepsculo a obras de Julio Verne, adaptacins do Quixote.

PLAN LECTORCoordinador da Biblioteca: Fernando Vidal ( Profesor de Filosofa )Departamento de Orientacin

PLAN PLURILINGE EN CIENCIAS SOCIAIS. Para aqueles alumnos que cumplan uns criterios acadmicos imprtense en Lingua Francesa as seguintes materias:Ciencias Sociais, Xeografa e HistoriaProxecto Interdisciplinar . Na seguinte ligazn pdes ver o os contidos que traballan na aula e a metodoloxa empregada polo profesor que imparte a materia de CS http://xosea.wordpress.com/

Este plan Plurilinge est implantado dende fai 4 anos polo tanto este curso remata a primeira promocin cos titulados de 4 de ESO

Departamento de Orientacin

No Centro temos un Equipo de Mediadores que interveen cando hai algn conflito entre iguais. Est coordinado por un equipo de profesores que forman parte do Departamento de Convivencia e Mediacin. Mediacin e ConvivenciaDepartamento de Orientacin

PROGRAMA DE XESTIN ACADMICADO CENTRO

Departamento de Orientacin

SIXA: Programa de Xestin AcadmicaDende fai algn ano o Centro dispn do SIXA, un programa informtico que permite manter unha comunicacin rpida e fluda entre as familias e o profesorado. Para isto sumamente importante que faciliten contas de correo electrnico que se usen cunha certa periodicidade. O programa SIXA xera e enva semanalmente a informacin con respecto s faltas de asistencia, puntualidade, faltas de conducta e informes do profesorado no seu caso.

Departamento de Orientacin

SIXA: Programa de Xestin Acadmica

SIXA FAMILIAS: aplicacin web que lle permite s familias coecer informacin relevante sobre o proceso educativo do alumnado. Actualzase diariamente. Departamento de Orientacin

CALENDARIO DE EXAMESNa web do centro estar dispoible