O titor coas familias

Click here to load reader

 • date post

  16-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  1.224
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of O titor coas familias

Presentacin de PowerPoint

O TITOR COAS FAMILIASCurso 2015/16

GRUPOTITORHORA1 AJos Moral BescansaMrcores 11:20-12:101 BInma Otero VarelaMartes 11:20-12:101 CJavier Seoane BascoyXoves 09:20-10:102 AOlga Gromaz MartnXoves 11:20-12:102 BRosa M Freira FernndezVenres 11:20-12:103 ASandra Prez CotoMrcores 9:20-10:103 BJess Curros LpezXoves 9:20-10:103PMARCarmen Garca Rodeja ArribMrcores 9:20-10:104 AM Jess Dans SampedroXoves 11:20-12:104 BJos Antonio CarracedoMrcores 12:30-13:204 CMilagros Rey PichelMrcores 10:30-11:20

Horario das titoras coas familias

CALENDARIO ESCOLARPerodos non lectivos:NADAL: do 19 de Decembro ao 6 de Xaneiro, ambos includosENTROIDO: do 6 ao 10 de Febreiro, ambos includosSEMANA SANTA: do 19 ao 28 de Marzo, ambos includos.A Xunta de Galicia declarou como da non lectivo 30 de Outubro. Os das non lectivos escollidos polo Centro son o 7 de decembro e o 16 de maio

A asistencia claseA asistencia a clase un dereito do alumnado pero tamn unha obriga e soamente sern xustificables nos seguintes casos:a) Citacins que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. c) Tramitacin de documentos oficiais, presentacin a exames e probas oficiais ou similares, sendo xustificable o tempo necesario. d) Indisposicins, podendo ser xustificables ata un mximo de 2 das lectivos. e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescricin mdica.

COMO ACTUAR CANDO UN ALUMNO TEN QUE AUSENTARSE DO CENTRO O procedemento a seguir para o alumnado, que por diversos motivos, ten que ausentarse do centro durante a xornada lectiva, ser:

O familiar que acuda o centro para recoller alumnado ter que cubrir e asinar un xustificante que se lle facilitar na conserxera do centro

A asistencia claseIniciarase un expediente de absentismo cando se verifique que que un alumno presenta un nmero de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo

O Alumnado non poder usar mbiles, cmaras nen outros medios de gravacin ou imaxes en todo o recinto do centro. En casos excepcionais podern ser utilizados con aprobacin e a supervisin dun profesor. En caso de incumprimento, sern requisados pola Xefatura de Estudos para seren entregados cando finalice a xornada diaria. Se a situacin se repite ser a familia quen recoller o mbil.Telfonos mbiles e outros aparatos electrnicos

DATAS DAS AVALIACINSAvaliacin inicial: 20-21 de Outubro. A sa funcin coecer a situacin de partida de cada un dos alumos para tomar medidas tanto grupais como individuais, no caso de ser necesario.

1 AVALICIN:9-10 de Decembro

2 AVALIACIN: 29-30 de Marzo

3 AVALIACIN: 23 de Xuo

13-1414-1515-1616-175 EP6 EP1 ESO2 ESO3 ESO6 EP1 ESO2 ESO3 ESO4 ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 ESO1 BACH2 ESO3 ESO4 ESO1 BACH2 BACHAVALIACIN FINALSin efectos acad.AVALIACIN FINALSin efectos acad.Ultima PAUCALENDARIO da IMPLANTACIN da LOMCE en ED. SECUNDARIAFP1 FPB

2 FPB1 CFGM

1 CFGM2 CFGMDepartamento de OrientacinIES Plurilinge Xos Neira VilasOrientacin 2013/14Lourdes Otero Rodrguez

CRITERIOS DE PROMOCIN (ALUMNADO LOMCE)O alumnado promocionar curso seguinte no caso de que supere todas as materias ou das materias como mximo sempre e cando non sexan simultneamente Lingua Galega e Literatura e Matemticas, ou Lingua Castel e Literatura e Matemticas

TITULACIN (Alumnado Lomce)Ao finalizar o cuarto curso, os alumos realizarn unha avaliacin individualizada que coecemos como revlidaPodern presentarse a esta proba o alumnado que obtivese avaliacin positiva en todas as materias ou ben negativa nun mximo de das materias, sempre que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemticas, ou Lingua Castel e Literatura e Matemticas.De xeito excepcional, podern autorizarse a promocin con avaliacin negativa en tres materias, sempre e cando non sexan simultaneamente Lingua Castel e Literatura, Lingua Galega e Literatura e Matemticas e a maiores o equipo educativo considere que pode evolucionar dun xeito positivo.

Cantas veces podo repetir na ESO?Cada curso de Educacin Secundaria poder ser repetido unha nica vez .O nmero mximo de repeticins de dasExcepcionalmente poder repetirse unha segunda vez en 4 de ESO sempre e cando non se repetira en cursos anteriores

TITULACINCando remato a ESO e se supero todas as materias acado o ttulo de Graduado en Educacin Secundaria.Excepcionalmente se teo avaliacin negativa en das materias e non hai abandono de materia podera ter igualmente o ttulo.

PROGRAMA DE MELLORA DO APRENDIZAXE E RENDEMENTOMBITOSMATERIASHORAS SEMANAISmbito lingstico - socialLingua Galega e Literatura

Lingua Castel e Literatura

Xeografa e HistoriaNove horasmbito cientfico e matemticoMatemticas

Bioloxa e Xeoloxa e Fsica e QumicaOito horasmbito de linguas estranxeiras

Primeira Lingua EstranxeiraTres horas

A sa duracin dun ano e est organizado en:

ALGUNHAS DAS ACTIVIDADES QUE SE TRABALLAN NA HORA DE TITORA PRESENCIAL CO ALUMNADOActividades de acollida e presentacinEstablecemento de normas de aula Eleccin de delegadoTcnicas de estudoHabilidades socio-emocionais e de resolucin de conflictosActividades relacionadas coa toma de decisins

PROXECTOS DO CENTRO

ABALAR

Abalar un proxecto que ten como estratexia a integracin das TIC dentro das aulas.O Instituto est integrado na rede de centros Abalar con equipamento de ordenadores ultraporttiles e pantallas dixitais interactivas nas aulas de 1 e 2 de ESO

AULA VIRTUAL DO INSTTITUTOPara aquelas materias nas que o profesor garde contidos currriculares na aula virtual necesitarase o contrasinal para poder acceder.

No pasado curso empezou o Bachibac.Permite alumnado acadar unha dobretitulacin: o Bacharelato Espaol e Francs, as como acceder ao ensino Superior de ambos pases. BACHIBAC

Dende fai algns anos temos unha seccin Bilinge en Fsica-Qumica en 4 de ESO e neste curso tamn se imparte en 3 de ESO Seccin bilinge enFsica-Qumia

Arrancamos este curso cun novo proxecto para o noso centro: A HORA DE LER.A hora rotatoria por semanas. A primeira semana que empezou foi na primeira sesin de cada da, na segunda semana na segunda segunda sesin e as ata chegar stima volvendo a empezar de novo. A lectura individual e silenciosa no espazo e co profesor que corresponda en cada sesin.Cada alumno pode traer o libro que queira anda que hai un catlogo de libros recomendados para todas as idades: desde Harry Poter, Crepsculo a obras de Julio Verne, adaptacins do Quixote.

PLAN LECTORCoordinador da Biblioteca: Fernando Vidal ( Profesor de Filosofa )

PLAN PLURILINGE EN CIENCIAS SOCIAIS. Para aqueles alumnos que cumplan uns criterios acadmicos imprtense en Lingua Francesa as seguintes materias:Ciencias Sociais, Xeografa e HistoriaProxecto Interdisciplinar . Na seguinte ligazn pdes ver o os contidos que traballan na aula e a metodoloxa empregada polo profesor que imparte a materia de CS http://xosea.wordpress.com/

Este plan Plurilinge est implantado dende fai 4 anos polo tanto este curso remata a primeira promocin cos titulados de 4 de ESO

No Centro temos un Equipo de Mediadores que interveen cando hai algn conflito entre iguais. Est coordinado por un equipo de profesores que forman parte do Departamento de Convivencia e Mediacin. Mediacin e Convivencia

PROGRAMA DE XESTIN ACADMICADO CENTRO

SIXA: Programa de Xestin AcadmicaDende fai algn ano o Centro dispn do SIXA, un programa informtico que permite manter unha comunicain rpida e fluda entre as familias e o profesorado. Para isto sumamente importante que faciliten contas de correo electrnico que se usen cunha certa periodicidade. O programa SIXA xera e enva semanalmente a informacin con respecto s faltas de asistencia, puntualidade, faltas de conducta e informes do profesorado no seu caso.

SIXA: Programa de Xestin AcadmicaCmo funciona o SIXA?

Emprgase unha conta de correo electrnico:

[email protected]

Esta conta xeral distribe os correos s correspondentes titores. Para iso neceario que no asunto, figure a maiores do nome do alumno, unha das seguintes combinacins en funcin do curso e grupo no que se atope o alumno e que debe de estar escrito todo xunto, tal e como figura a continuacin:eso1aeso1b

FALTAS E SANCINS DO ALUMNADO

SANCINS ALUMNADO

SANCINS ALUMNADO

SANCINS ALUMNADO

FUNCIONAMENTO DA AULA DE CONVIVENCIAA aula de Convivencia atendida polo profesorado de garda e ten unha dobre funcin:

Aula de convivencia como aula de reflexin para o alumnado que impide o normal desenvolvemento do grupo clase, para que analice as sas conductas disruptivas e se comprometa cambio.Aula de convivencia como aula de traballo para desenvolver as tarefas curriculares que lle sexan indicadas polo profesor de rea, por estar afastado da aula

PlANIFICACIN DO ESTUDO

Estudar con boa iluminacin que debe entrar pola dereita para os zurdos e pola esquerda para os diestros.Controlar o tempo de estudo. Facer descansos de 15 minutos cada hora de estudoEvitar distraccins e rudosTer en conta a curva do rendemento, empezando por algo de dificultade media, continuando con algo mis complexo para deixar para o final o mis fcil importante estudar cunha temperatura axeitada para poder estar concentradoDbese estudar nun sitio fixo e cun mobiliario axeitadoMantr unha posicin correcta estar sentado

http://www.iesneiravilas.org/