Presentación de PowerPoint eta liburuak 2020... harremanak, gertutasuna, garapen pertsonal...

Click here to load reader

 • date post

  18-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentación de PowerPoint eta liburuak 2020... harremanak, gertutasuna, garapen pertsonal...

 • 2020-2021ko

  GIDA

  OROKORRA

 • COVID 19- 3 AGERTOKI (3 ESCENARIOS)

  1.Ohiko aurrez aurreko egoera (Escenario presencial habitual)

  2. Itxialdi egoera (Escenario de Confinamiento)

  3.Tarteko errealitate berri bat: mixtoa (Escenario mixto)

 • TESTUINGURUA (CONTEXTO)

  1. Aurrez aurreko jarduna beharrezkoa da. (Priorización de la actividad presencial)

  2. Aurrez aurreko eta etxeko jardunaren: aukerak eta arriskuak. (Actividad presencial y desde casa: oportunidades y riesgos)

  3. Haur, gazte eta nerabeen beharrak erdigunean jarri beharra. (sozializazioa,

  harremanak, gertutasuna, garapen pertsonal eta kognitiboa…) (Necesidad del enfoque en las necesidades del individuo, socialización, cercanía, desarrollo personal y cognitivo)

  4. Ikastolako funtzioa: soziala, linguistikoa, hezkuntzari begira (Función social, lingüística y educativa de la Ikastola)

  5. Aniztasunari erantzun. Berdintasunean hezteko aukera eman. Arreta pertsonalizatua. (Respuesta a la diversidad. Educar en la Igualdad. Atención personalidad)

  6. Hezkuntza komunitatearekin komunikazioa (ziurtasuna eta koordinazioa): eragin

  emozionala.

  (Comunicación entre los diversos agentes que componemos la Comunidad educativa: Impacto

  emocional)

 • 1 EREMU INSTITUZIONALA

   20-21 ikasturtea egoerari lotuta planifikatu

  (Planificación del curso 20-21 ligada a esta situación)

   Matrikulazio kopuruak hobetu (Mejora matriculaciones)

   Komunikazio plana indartu (Refuerzo del Plan de Comunicación)

   Euskara: erabilera eta ezagutza indartu

  (Potenciamiento del uso y conocimiento del euskara)

   Hezkuntza ereduaren berrikuntzak inplementatu.

  (Implementación de la innovación educativa)

   Giza baliabideen egonkortasuna (Estabilidad de los recursos humanos)

   Gautenako gela berria bideratu, koordinatu eta ikastolako

  elkarbizitza aberasteko.

  (Integrar de ll aula de Gautena en la dinámica de la Ikastola)

 • KONTSEILU ERREKTOREA

  EKONOMI BATZORDEA/LEHENDAKARIA

  (KRISTINA ARBONA)

  GURASO BATZORDE (XABIER ALVAREZ)

  KULTUR BATZORDEA

  (IZKO LEKUONA)

  KIROL BATZORDEA

  (IÑAKI HERNANDEZ)

  MARKETING BATZORDEA

  (RAKEL ROMERO)

  5 GURASO IKASKETA BURUA (XABIER AMILIBIA)

  HH KOORDINATZAILEA

  (ALAITZ MARTINEZ)

  LH KOORDINATZAILEA

  (ASIER IZAGIRRE)

  DBH KOORDINATZAILEA

  (ARANTZA ITURRIOZ)

  ZERBITZUETAKO ORDEZKARIA

  (MARI KARMEN ISASA)

  5 LANGILE

  2 AHOLKULARI: ADMINISTRARI BURUA (GARBIÑE ARANBURU) ETA ZUZENDARIA (KARLOS IBARZABAL)

  (Jardunean)

 • 2 ANTOLAKETA ETA KOORDINAZIOA (FUNCIONAMIENTO Y COORDINACIÓN)

 • • 20-21 ikasturtea: Koordinazio Plana diseinatu eta indartu.

  (Curso 20-21: diseño y refuerzo del Plan de Coordinación)

  • DBHn ordutegi jarraia diseinatu. (Diseño de un horario continuo en la ESO)

  • Hezkuntza jardunaren berrikuntzak inplementatu eta koordinatu. Etapen

  arteko koordinazioa bideratu.

  (Implementación y coordinación del proceso de innovación. Coordinación entre etapas)

  • Komunikazio plana indartu (Talde eraginkorra). (Refuerzo del Plan de comunicación)

  • COVID 19 taldea antolatu eta koordinazioa burutu:

  (Organización y coordinación del grupo COVID 19)

  COVID 19 TALDEA HH LH DBH

  (Bilera astean

  behin)

  1. Alaitz Martinez

  2. Maddi Zubillaga 3. Koro Agiriano

  1. Asier Izagirre

  2. Izaskun Estonba 3. Leticia Olazabal

  1. Arantza Iturrioz

  2. Alex Chenlo 3. Olatz Goikoetxea

  Koordinazioa: etapako bilera-----Zuzendaritza-------Kontseilua

  2 ANTOLAKETA ETA KOORDINAZIOA (FUNCIONAMIENTO Y COORDINACIÓN)

 • 2 ADSKRIPZIOAK

  HAUR ESKOLA 1 urte 11 ISABEL BENALI

  2 urte 23 LAURA MARTINEZ

  2 urte IRATI GOMEZ

  HH OIHANA PEREZ / HBL HH-3A 21

  HH-3B

  HH-4A 32 ALAITZ MARTINEZ

  HH-4B LAURA LANDA/ LAURA BASARTE

  HH-5A 36 MADDI ZUBILLAGA

  HH-5B KORO AGIRIANO

  INGELES ESPEZIFIKOA EIDER ARRIETA

  AINHOA HUERTA

 • 2 ADSKRIPZIOAK

  MUSIKA JOXEAN RAZKIN

  Gorputz Hezkuntza JOSU ALVAREZ

  Laguntza gela IGOR REZOLA

  LH KRISTINA ALVAREZ / AMAIA DE GUEVARA HBL LH-1A 38 NEREA GOIKOETXEA

  LH-1B MAIALEN LUZARRAGA

  LH-2A 28 IZASKUN ESTONBA

  LH-2B AMAIA GETE

  Ingelesa EIDER ARRIETA

  LH-3A 49 ESTIBALITZ GETE

  LH-3B MARIA EUGENIA AMILIBIA/ ALBA GARCIA

  LH-4A 39 XABIER ARRAIAGO

  LH-4B ASIER IZAGIRRE

  LH-5A 54 MARIAJO GARAMENDI

  LH-5B OIHANE ALKORTA

  LH-6A 50 LETICIA OLAZABAL

  LH-6B ESTITXU SEGUROLA

 • 2 ADSKRIPZIOAK

  DBH OLATZ MAIZ / HBL

  DBH-1A 37 AMAIA UGALDE

  DBH-1B ITZIAR PORTILLA

  DBH-2A 43 ALEX CHENLO

  DBH-2B JOSU ELOSEGI

  DBH-3A 42 MIREN JUARISTI

  DBH-3B ANDONI ERASO

  DBH-4A 42 OLATZ GOIKOETXEA

  DBH-4B IZARO ARANBURU

  EDU ROMERO/ MIREN ZABALETA

  JUAN OLAETXEA- GOTZONE ARBONA

  XABIER AMILIBIA

  ARANTZA- ITURRIOZ

 • HIZPRO ( Arantza Iturrioz)

  HH.- EIDER ARRIETA

  LH.- NEREA GOIKOETXEA

  DBH.- ARANTZA ITURRIOZ

  AGENDA 21 (Miren Zabaleta)

  HH.- AINHOA HUERTA

  LH.- OIHANE ALKORTA

  DBH.- MIREN ZABALETA

  IKT

  JUAN OLAETXEA (Mantenua)

  OLATZ GOIKOETXEA (Inika)- GARBIÑE AMONDARAIN

  AMAIA UGALDE (WEB)

  KIVA

  HH.-

  LH.- ESTITXU SEGUROLA

  DBH.- GOTZONE ARBONA.

  KEI ( Karlos Ibarzabal /Xabier Amilibia)

  1.- KARLOS IBARZABAL

  2.- MARIAJO GARAMENDI

  3.- NEREA GOIKOETXEA

  4.- GOTZONE ARBONA

  5.- XABIER AMILIBIA

  6.- JOSU / ASIER

  7.- LETICIA OLAZABAL

  2 ANTOLAKETA ETA KOORDINAZIOA

 • 2 ADSKRIPZIOAK

  GAUTENAKO GELA

  JONE ARREGUI ETZIBENGOA

  AINHOA DUQUE MORENO

  IRENKA MENDIVE

  YAIZA LOPEZ DE GUEREÑO LORO

 • 3 ELKARBIZITZA (CONVIVENCIA)

   Covid-19aren eraginez sortutako egoerari

  erantzun.

  (Respuesta a la situación generada por la COVID-19)

   Arreta eta sentsibilitate berezian, babesgabetasun

  egoeran dauden ikasle eta familiekin jarraipen eta

  lanketa bereziak antolatu (ikuspegi pertsonal,

  emozional eta akademikotik). (Especial atención a

  alumnado y familias en situación de desprotección-aspecto

  académico y emocional-)

  • Gautena gelako integrazioa. (Integración del aula de Gautena)

 • 4 TUTORETZA ETA ORIENTAZIOA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN

  •Aniztasunari erantzun: (Respuesta a la diversidad)

  • Gaitasun handikoak (Altas capacidades)

  • Inklusibitatea (Inclusividad)

  • Uztarketa eta metodologia berriak ahalbideratzen

  duen gelen arteko ikasleen nahasketaz hausnartu.

  (Reflexión sobre los distintos tipos de agrupaciones entre los alumnos

  promovida por las nuevas metodologías)

 • 5 CURRICULUMA

  Herri Ametsa Ikastola 2020-06-25

  HAUR HEZKUNTZA (Educación Infantil)

   Habian proiektuaren garapena ( espazioa, materialaren

  eta txokoen garapena eta HH-LH zubia). (Desarrollo del

  proyecto HABIA (espacios, material, espacios y nexo entre EI-EP.)

   HHko proiektuko bideoa (Video del Proyecto de EI)

 • 5 CURRICULUMA

  2020-06-25

  LEHEN HEZKUNTZA (Educación Primaria)

   Kimu proiektuan parte hartu (Participación en el Proyecto KIMU)

   HH-LH zubia ( Conexión EI-EP)

   LH EKI ebaluazio integrala (Evaluación Integral EKI)

   Irakurketa Plana (Plan de Lectura)

 • 5 CURRICULUMA

  2020-06-25

  DBH (ESO)

   EKI ebaluazio integrala DBH 1-3 (Evaluación Integral EKI ESO 1-3)

   Inkusibitatea DBH1 Gizarte, Natur eta Matematika (Inclusividad 1º ESO Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemática)

   Irakurketa Plana (Plan de Lectura)

 • 6 FAMILIA ETA INGURUNEA FAMILIA Y ENTORNO

  2020-06-25

  • Hezkuntza komunitate osoaren partaidetza proaktiboa bultzatzea, ikastola eredua indartzeko helburuarekin (hitzaldi pedagogikoak… (Impulsar la participación proactiva de toda la comunidad educativa con el objetivo de reforzar el modelo de ikastola -charlas pedagógicas-)

  • Eskolaz kanpoko eskaintza kalitatezkoa bermatu. (Garantizar una oferta extraescolar de calidad.)

  • Euskal kulturari lotutako eskaintza indartu (dantza taldearen estrategia plana definitu…) (Reforzar la ofert