O movemento natural da poboación en España e en Galicia

Click here to load reader

 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.225
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Tradución ao galego e adaptación dunha presentación do prof. Isaac Buzo sobre o movemento natural da poboación

Transcript of O movemento natural da poboación en España e en Galicia

 • 1. POBOACIN Isaac Buzo Snchez (adaptado) MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIN ESPAOLA E GALEGA Fonte: Banco de Imgenes CNICE

2. DEFINICIN MOVEMENTO NATURAL = CRECEMENTO NATURAL = CRECEMENTO VEXETATIVO a variacin da poboacin por causas naturais (polo balance entre a natalidade e a mortalidade.CN = Nacementos - Defuncins Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ 3. TAXAS Para poder comparar os datos demogrficos de diferentes lugares con distinta poboacin cmpre relativizar os datos. Por isto, tanto a natalidade como a mortalidade e o crecemento natural relacinanse coa poboacin absoluta do lugar TN = N de nacementos (nun perodo) x 1000 / Poboacin absoluta (nese perodo) TM = N de defuncins (nun perodo) x 1000 / Poboacin absoluta (nese periodo) TCN = Crecemento Natural (nun perodo) x 100 / Poboacin absoluta (nese periodo) As taxas de natalidade e de mortalidade calclanse por cada 1.000 habitantes (% o ) A taxa de crecemento natural calclase por cada 100 habitantes (%) Atencin!! Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ 4. TAXAS Existen outras taxas complementarias que nos axudan a interpretar os datos de mortalidade ou natalidade, ou a estudar aspectos parciais de ambos os dous fenmenos: Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ TF: N de nacidos nun perodo x 1000 / mulleres entre 15 e 49 aos Taxa de fecundidade Nmero de nacidos vivos por cada 1.000 mulleres en idade de procrear (15-49) ndice sinttico de fecundidade Nmero medio de fillos por muller (Taxa de reposicin = 2,1 fillos por muller) TMI = Menores dun ano falecidos (nun periodo) x 1000 / nados vivos (nese periodo) Taxa de mortalidade Infantil Nmero de bebs falecidos antes de cumprir un ano por cada 1.000 nados vivos EV = idade dos falecidos durante un perodo / total de falecidos (nese perodo) Esperanza de vida Duracin media da vida de cada individuo dun grupo. Normalmente aditase calcular ao nacer, pero pode ser calculada (e de feito vara) para momentos diferentes 5. EVOLUCIN DO CRECEMENTO NATURAL A evolucin do crecemento natural ao longo da historia explcase a travs dateora de la transicin demogrfica . Esta describe tres periodos histricos en que se produciron diferentes comportamentos demogrficos Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ 6. RXIME DEMOGRFICO ANTIGO

  • Natalidade:elevada at o ltimo terzo do s. XIXl e principios do s. XX (sociedade rural). nicamente en perodos de crise, ao se retrasaren os matrimonios, descenda a natalidade
  • Mortalidade xeralalta e oscilante, anda que a partir da dcada de 1870 descendeu lixeiramente (baixo nivel de vida e precarias condicins medico-sanitarias
  • Mortalidade catastrfica(ou extraordinaria) recurrente debido a epidemias, guerras o perodos de fames. Mortalidade infantil elevada. Esperanza de vida baixa

Correspndese cunha sociedade preindustrial ou tradicional, caracterizada por un crecemento natural baixo En Espaa este perodo prolongouse at fins do s.XIX (retrasada a respecto de Europa): Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ 7. TRANSICIN DEMOGRFICA

  • Natalidade:descendeu de xeito suave e discontinuo, alternando periodos de crecemento con outros de cada da natalidade: aumento nos anos 20 (prosperidade econmica); cada na Guerra e Posguerra(forte crise); 1956-75 (aumento relacionado co desenvolvemento econmico do pas, cun moderado crecemeento nos ltimos anos do perodo (baby-boom)
  • Mortalidade xeral:descendeu notablemente e de forma constante ags en dous momentos: 1918 (epidemia de gripe) e 1936-39 (Guerra Civil). Causas: avances mdicos e sanitarios (vacinas, antibiticos, partos en clnicas, sanidade pblica, etc.), fin da malnutricin trala posguerra; e elevacin do nivel socioeducativo. A mortalidade infantil tamn se reduciu neste perodo, sobre todo a causada pola malnutricin e as infeccins

Correspndese cunha sociedade industrial, onde os avances en todos os sectores da economa, favorecidos pola Revolucin Industrial, proporcionan mis e mellores alimentos. Elvase o nivel de vida e errdicanse enfermidades. Cronoloxicamente abranguera at 1975 (cun retraso a respecto doutros pases europeos, de duracin menor pero mis intensa): Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ 8. RXIME DEMOGRFICO MODERNO

 • Natalidade:afndese (cifras inferiores a 10 ). O ndicie de fecundidade baixa at os 1,15 en 1998 volvendo a subir posteriormente at 1,24 (continuando o seu ascenso at a actualidade) debido incorporacin de parellas novas inmiigrantes. Esta evolucin explcase atendendo a factores econmicos (crise de fins dos 70 e principios dos 80), cambios de mentalidade na sociedade espaola, incorporacin da mullre ao mundo laboral, etc.
 • A mortalidademantense en cifras baixas (8,91en 2001), anda que dende 1981 experimenta un lixeiro ascenso debido ao evellecemento da poboacin. As principais causas dos falecementos: doenzas cardiovasculares, cancro, accidentes de trfico, suicidios e doenzas relacionadas co envellecemento (Alzheimer e demencia senil). A mortalidade infantil tamn est baixo mnimos

Correspndese cunha sociedade moderna ou postindustrial, ondea natalidade e a mortalidade sitanse en taxas moi baixas . As taxas de natalidade son moi sensibles s coxunturaseconmicas (en momentos de bonanza hai crecemento e nos de crise cadas). O resultado un moi baixo crecemento natural (mesmo nalgns lugares pode ser negativo): Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ 9. RXIME DEMOGRFICO MODERNO Comparacin con datos reais das taxas de natalidade, mortalidade e de crecemento natural ou vexetativo dos ltimos 30 anos en Espaa Obsrvase a ltima fase da teora da transicin demogrfica, a taxa de mortalidade estabilizada sobe nos ltimos anos polo envellecemento da poboacin, mentres que a natalidade cae at case igualarse coa mortalidade. Nos ltimos anos a natalidade elevouse ao chegar as persoas inmigrantes Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ Elaboracin propia, datos INE 10. DESEQUILIBRIOS TERRITORIAIS: Natalidade Comunidades tradicionalmente natalistas: Andaluca, Murcia, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla (Comunidades do sur) Comunidades que recibiron moita inmigracin (poboacin nova en idade de traballar e procrear): Madrid, Catalua, Comunidad Valenci Comunidades avellentadas s que afectou fortemente a emigracin: Galicia e Comunidades do interior Comunidades afectadas polas crises industriais dos 70, que reduciron as sas taxas de natalidade: cornixa cantbrica Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ Elaboracin propia, datos INE 11. DESEQUILIBRIOS TERRITORIAIS: Mortalidade Comunidades envellecidas que posen altas taxas de mortalidade debido sa estrutura de idade (moitos maiores e pouca xente nova): Cantbrico e interior, debido tanto emigracin como aos efectos das crises Comunidades novas, que tradicionalmente foron moinatalistas, e Comunidades con moita inmigracin. Ao existir moita poboacin nova, a taxa de mortalidade redcese (lembrade que a taxa de mortalidade se calcula en relacin poboacin total) Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ Elaboracin propia, datos INE 12. DESEQUILIBRIOS TERRITORIAIS: Crecemento natural O crecemento debido a factores biolxicos (crecemento natural ou vexetativo) maior naquelas Comunidades cunha estrutura demogrfica nova, debido xa sa tradicional natalidade elevada ou xa chegada masiva de poblacin nova en idade de procrear, fundamentalmente Canarias, l costa mediterrnea e Madrid Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ Fonte: INE 13. OUTROS INDICADORES DEMOGRFICOS Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ Fonte: INE 14. OUTROS INDICADORES DEMOGRFICOS Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ Fonte: INE 15. A TRANSICIN DEMOGRFICA EN GALICIA

 • Caractersticas:
 • Galicia foi un pas de emigracion dende a segunda metade do s. XVIII at 1973, cando a crise que afectou ao mundo industrializado detivo o proceso
 • As dificuldades econmicas provocaron durante sculos que a poboacin s tivese como recurso emigrar para poder sobrevivir
 • O proceso tan intenso de emigracin s foi posible porque a natalidade era superior media do Estado. Situbase arredor do 22 , mais tras a fin da transicin demogrfica a taxa caeu moi por baixo da do resto do Estado (16). Nos ltimos tempos obsrvase un lixeiro repunte (17), anda que sen chegar taxa de reemprazo
 • A mortalidade xeral algo superior do resto do Estado (10 ), mais hai que ter en conta que unha poboacin moi avellentada. As taxas de mortalidade infantil son semellantes s do resto do Estado
 • Con este panorama, en Galicia temos un crecemento natural negativo, no que afectou tanto a transicin demogrfica coma o fenmeno migratorio

Prof. ISAAC BUZO SNCHEZ 16. NATALIDADE EN GALICIA Fonte: IGE Evolucin nmero nacementos 17. MORTALIDADE EN GALICIA Fonte: IGE 18. CRECEMENTO NATURAL EN GALICIA Fonte: IGE 19. CRECEMENTO NATURAL EN GALICIA Fonte: IGE 20. CRECEMENTO NATURAL EN GALICIA Fonte:wikipedia 21. OUTROS INDICADORES DEMOGRFICOS Fonte: IGE Nmero de fillas/os por muller Evolucin da esperanza de vida 22. OUTROS INDICADORES DEMOGRFICOS Fonte: IGE Taxa de nupcialidade Nacementos segundo idade da nai