Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan Berrikuntza1

of 24 /24
euskara enpresan BERRIKUNTZAREN BIDETIK EUSKARA 2.0 italdea= Euskara + Berrikuntza + Enpresa

description

Honako aurkezpen hau, Innobasque-rekin dagoeneko adostua zegoen italdearen lehenengo bilerarako aurkezpena zen. Bertan aholkularitza, euskaltegi eta enpresak zeuden aurreikusita deituak izatea. LanHitz eta euskara enpresetan, berrikuntzara lerratzea zuen helburu proiektu estrategiko honek.

Transcript of Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan Berrikuntza1

Page 1: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

euskara enpresan

BERRIKUNTZAREN BIDETIK

EUSKARA 2.0 italdea=

Euskara+

Berrikuntza+

Enpresa

Page 2: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

2

IDEIA NAGUSIAKENPRESA

errentagarritasuna

EUSKARA enpresetan erabiltzeko arrazoiak

gizarte erantzukizu

na

berrikuntza

markagintza

kasuak

- Kanpotik etorritako enpresak- Barruko enpresak

balio erantsia

HIZKUNTZA-KUDEAKETAEME

1. Erakundearen irudia eta komunikazioa

2. Kanpo harremanak

3. Barne harremanak

- EUSKARA PLANA (egituratua)

• Ardatz guztiak kontuan hartuta• Ardatzen bat/ batzuk indartuta

- Ekintza solteak

…kalitatea (zerbitzua

)Ekonomikoa, soziala, kulturala…

sare sozialak, web 2.0

1 2

Page 3: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

3

KONTZEPTUAK (I)

ENPRESAREN GIZARTE

ERANTZUKIZUNA (EGE)

Page 4: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

4

ENPRESEN gizarte erantzukizuna (EGE): zer da? Europar Batasunaren enpresen

gizarte erantzukizunari buruzko Liburu berdean agertzen den definizioak zera dio:

“Kontzeptu honek enpresek, beren kabuz, merkataritza eragiketetan eta beren solaskideekiko harremanetan gizarte eta ingurumen kezkak kontuan hartzea adierazten du. (...)

Page 5: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

5

ENPRESEN gizarte erantzukizuna

Industrializazioaren hastapenetan, enpresaren helburu nagusia zen irabaziak sortzea.

Gerora, enpresa gizatiarrago bihurtzen joan da, balore etikoak hartzen, eta gizartearekiko erantzukizunak onartzen.

Egun, enpresen erantzukizunak legeetan ere jasota daude hainbat herrialdetan.

Page 6: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

6

EGE: dimentsio ugariKontsumitzaile

ak babestuGiza

eskubideak errespetatu

gardentasuna

Gizarte-ekintza

Aukera-berdintasun

a

Aniztasuna errespetat

u

Ingurumenarekiko eraginaLaneko

segurtasuna eta osasuna

Zentzuzko erosketa

IRIZAR, ABEL (EMUN). Ekolinguistikaren diskurtsoa lan munduan (aurkezpena). UEUko ikastaroak. Baiona 2009-07-09

EGE

Page 7: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

7

Gizarte erantzukizuna eta euskara: kontuan

hartzekoak Bilakaera interesgarria sumatzen da formulazioan:

ingurumen fisikoari bezala, enpresaren jardunak errespetua zor dio kultura-ingurumenari eta, oso modu berezian, hizkuntza-ingurumenari.

Kontuan izan behar da enpresak –bereziki handiak- oso sentiberak direla gizartetik etor dakizkiekeen eskakizun edo aldarriekiko, eta asko zaintzen dutela harreman horietan eman dezaketen irudia.

Oso mesedegarri izango zaio hizkuntza-normalkuntzari adi egotea bilakaera horri, eta aukerak bilatzea enpresen erantzukizunetan hizkuntzekikoa ere txertatzeko.

Page 8: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

8

EUSKARA ENPRESAN TXERTATZEKO ARRAZOIAK

Zergatik ekin behar diote enpresek edo organizazioek hizkuntza normalizazio prozesuari? Zerk bultzatuta? Zeintzuk dira arrazoiak edo argudioak?

Euskara bultzatzeko erantzukizuna eta enpresak 2004-05-20 /  J. Inazio Marko JuanikorenaErabili.comhttp://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1084208726

Page 9: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

9

Euskara bultzatzeko erantzukizuna eta enpresak

(I) (…)Sailkapenari begira, bost enfoke nagusi bereizi ditugu beste zortzi azpienfokerekin batera, guztira hamar:

1. Euskara. Ikuspegi soziolinguistikoa, euskararen bilakaera. 2. Nahikundea. Eragile ezberdinen nahia. 3. Langilea.

3.1 Eskubideak/Garapena. Langilearen eskubideak eta haren garapena. 3.2 Lan harremanak. Laneko harremanetan komunikazioa. 3.3 Kohesioa/Identifikazioa. Kohesio soziala enpresan eta langilearen identifikatzea enpresarekin.

• Enpresa. 4.1 Kalitatea/Balio erantsia. Kalitatearen kontzeptuak eta euskararen balio erantsia. 4.2 Enpresaren irudia. Irudia eta marka positiboak hemen eta kanpoan.

• Gizartea. 5.1 Komunitatea/Harmonizazioa. Euskal gizartean izan den bilakaera eta enpresak gizartearekin harmonizatzeko duen premia. 5.2 Erantzukizuna. Enpresako eragile ezberdinek eta enpresak berak duten erantzukizuna. 5.3 Legea. Legeak ezartzen duena. (…)

Page 10: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

10

Euskara bultzatzeko erantzukizuna eta enpresak

(II) (…)EGEren filosofia eta esanahia

Enpresen Gizarte Erantzukizuna (EGE), enpresek bere interlokutoreekiko harremanetan eta jarduera komertzialetan gizarte eta ingurugiro alorreko ardurak txertatzea da (EB, 2001). CSRk (Corporate Social Responsability) dioenaren arabera, enpresek bi erantzukizun mota dituzte: bata komertziala, arrakasta edukitzea negozioetan, eta bestea soziala, komunitatean eta gizartean bete beharreko funtzioarekin zerikusia duena (Novia Salcedo, d.g). Honek zera adierazi nahi du: enpresek bere interes-taldeen (stakeholders: inbertsoreak, langileak, bezeroak, hornitzaileak, tokiko komunitatea, administrazioa, gizartea ...) aurrean erantzukizuna dutela bere jarduerak lan arloan, gizartearen arloan eta ingurugiroaren arloan sortzen dituen inpaktoei dagokionean. Erantzukizunez jarduteak interes-talde ezberdin horien espektatibak kontuan hartzea eskatzen du. Eta ez ikuspuntu etiko hutsarengatik, ulertzen baita stakeholders ezberdinen demandak ongi artikulatzeak ondorio positiboak dituela enpresaren emaitza ekonomikoetan. Hau da, stakeholders ezberdinentzat balioa sortzearen ondorioa izango da akzionistengan eta gizartean ere balio erantsiak sortzea (ECORES, 2003).(…)

Page 11: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

11

KONTZEPTUAK (II)

EUSKARAREN BALIO

ERANTSIA

Page 12: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

12

Euskararen balio erantsia: argudioak

Zer onura dakarkio enpresari bere eginkizunetan euskarari lekua egiteak?

• Araudia betetzea (lege-markoa)• Produktuaren edo zerbitzuaren salmenta• Enpresaren barne-kohesioa• Enpresaren gizarte erantzukizuna• Erabateko kalitatea

EZAGUTZAREN CLUSTERRA. Euskara enpresaren kudeaketan. Gakoak eta esperientziak. 2005

Page 13: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

13

ELEANIZTASUNAREN ALDEKO ARGUDIOAK

Las lenguas facilitan los negocios Las empresas con idiomas rinden másRecomendaciones del Foro Empresarial sobre Multilingüismo creado por la Comisión Europea

Page 14: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

14

Las empresas con idiomas rinden más

El multilingüismo abrirá puertas a nuevos mercados y nuevas oportunidades empresariales. Las empresas europeas se beneficiarán del multilingüismo.

Resumen: contribución de las lenguas a la competitividad. 1. ¿Por qué es importante invertir en conocimientos lingüísticos? 2. ¿Qué se ha hecho para fomentar las lenguas en la actividad empresarial? 3. ¿Cómo pueden las empresas mejorar sus resultados en situaciones de comunicación empresarial multilingüe?

La integración de los trabajadores bilingües y multiculturales es crucial. En el futuro habrá que utilizar las lenguas más hábilmente, con objeto de hacerse oír por los nuevos grupos destinatarios y fundar asociaciones estratégicas duraderas.

El apoyo deberá provenir en su mayor parte de los gobiernos y de las administraciones nacionales, regionales y locales.

En la mayoría de países, las organizaciones nacionales de promoción del comercio proporcionan directrices prácticas y apoyo financiero a las PYME para que mejoren sus estrategias de exportación, pero generalmente estos programas no incluyen estrategias lingüísticas. A nivel regional, en varios Estados miembros y países asociados se han logrado progresos por medio de redes como las cámaras de comercio y las organizaciones profesionales.

Europa debe convertir su diversidad lingüística en una ventaja competitiva real (conclusiones y recomendaciones).

Cada año, un porcentaje significativo de PYME europeas pierde contratos como resultado directo de la falta de competencias lingüísticas e interculturales.

Una buena comunicación multilingüe puede ofrecer a las pequeñas empresas oportunidades que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hay una marcada correlación entre la inversión en estrategias lingüísticas, la proporción de ventas de exportación y la productividad de las empresas.

El progreso real depende de que las empresas, desde las microempresas a las multinacionales, desarrollen estrategias lingüísticas creativas y dinámicas adaptadas a las posibilidades individuales de cada organización. Todas estas estrategias necesitan el respaldo y el apoyo de las redes locales y regionales.

Las empresas deben hacer inventario de los conocimientos lingüísticos existentes en ellas y utilizarlos estratégicamente.

Hemos de velar por que las lenguas se reconozcan y se utilicen como activos fundamentales de las empresas de éxito del futuro.

Page 15: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

15

Adibideak

Euskararen erabilera adibideak hainbat enpresetan

Page 16: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

16

Euskararen erabilera: hainbat adibide

errentagarritasuna

kasuak

- Kanpotik etorritako enpresak- Barruko enpresak

HIZKUNTZA-KUDEAKETAEME

1. Erakundearen irudia eta komunikazioa

2. Kanpo harremanak

3. Barne harremanak

- EUSKARA PLANA (egituratua)

• Ardatz guztiak kontuan hartuta• Ardatzen bat/ batzuk indartuta

- Ekintza solteak

kalitatea (zerbitzua

)Ekonomikoa, soziala, kulturala…

gizarte erantzukizu

na

balio erantsia

1 2

Page 17: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

17

Adibideak

- Hizkuntzaren kudeaketa enpresan- Euskara plana- KALITATEA

- Marka-izena euskaraz- Euskararekiko atxikimendua- Eleaniztasunaren kudeaketa- Berrikuntza

- Katalogoa euskaraz

- Kartelak, publizitatea… euskaraz

- Euskal hiztunak: segmentu komertziala

- Product-placement: Goenkale

- Euskararekiko atxikimendua-Teknologia 2.0

balio erantsia

2gizarte erantzukizu

na

1

Page 18: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

18

Adibideak: CAN- Euskal hiztunak: segmentu komertziala

http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1182248354Euskararen balio erantsia 2007-06-26 /  Euskal Kultur Elkargoa (EKE)

(…)Euskara Kultur Elkargoak euskarari buruzko bere hirugarren mahai inguru monografikoa egin zuen joan den ekainaren 5ean, oraingo honetan ekonomiako eta enpresa munduko ordezkariekin, Euskara, eta ekonomia eta enpresaren mundua izenburuarekin. (…)

(…)Ponentziak

Dámaso Munarriz jaunak Nafarroako Kutxako Hizkuntza Garapenerako Plana azaldu zuen. Plan hori Erakundearen Plan Estrategikoan sartuta dago eta ideal batzuk ezarri nahi ditu: esaterako, bezeroen eskubideak aintzat hartzea, hizkuntza aukeratzeko eskubidea barne; hau da, zer hizkuntzatan izan nahi ditu bezeroak Nafarroako Kutxarekiko harremanak eta komunikazioak.

Besteak beste, Planaren helburu dira bezeroekiko lotura handitzea eta errentagarritasun soziala errentagarritasun finantzarioaren aurretik jartzea; plana abiaraztearekin batera, Nafarroako Kutxa Euskal Autonomia Erkidegora iritsi da, eta bezero horiei euskaraz komunikatzeko aukera bermatu nahi zaie. Helburuetako bat da arreta eta irudia euskaraz eta gaztelaniaz eskaintzea (errotulazioa, publizitatea, foiletoak eta kartelak) bai Nafarroako Eremu Euskalduneko bulegoetan, bai EAEn, bai eta gainontzeko eremuetako bezeroei ere, halaxe eskatzen badute.

Plan honetan sartuta daude web orria, kutxazainak, posta-komunikazioak eta elektronikoak, inprimaki eta kontratuak, bai eta telefono bidezko arreta ere; zehazki, gaztelania, katalana eta euskara erabiltzearen aukera ematen du, edo hiru hizkuntzen arteko konbinazioa.

Munarrizek, halaber, Kutxako langileentzako hizkuntza-prestakuntzaren berri eman zuen; esaterako, BezeroCAN esaten zaion ikastaroa. Kutxako 150 bat langile euskaldunek parte hartu dute finantzaketa arloko eta bezeroari arreta emateko terminologiari buruz. (…)

Page 19: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

19

Berrikuntzarantz

Markagintza

Page 20: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

20

Hizkuntza eta marka (I)

SERGIO MONGE: Imagen de marca e idioma. IMH 2008

MARKAHelburu nagusia: BEREIZTEAOnurak:

1. Funtzionalak2. Emozionalak3. Autoadierazkorrak

Zerk ematen dio balioa marka bati?• Markaren sonak. Ezaguna izateak.• Asoziazioek. Lotzen zaizkion baloreek.• Hautemandako kalitateak.• Markarekiko leialtasunak.

Page 21: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

21

Hizkuntza eta marka (II)

SERGIO MONGE: Imagen de marca e idioma. IMH 2008

HIZKUNTZEK BA AL DAUKATE MARKA-IRUDIRIK?Marka: HizkuntzaKontsumitzaileak: hiztunakMerkatu potentziala: hizkuntza ez dakitenak / erabiltzen ez dutenakProduktua: hizkuntza-adierazpen guztiakMerkatua: hizkuntza-merkatua

LEHIATZEKO ORDUAN ABANTAILA EMATEN DUTEN ELEMENTUAK:• Sona, ospea: hizkuntza horrek daukan merkatu-kuota.• Leialtasuna: hiztunak egin behar duena hizkuntza horretan, eta

ez beste batean, hitz egiteko. • Hautemandako kalitateak.hizkuntza horretan dauden kultura-

ekoizpenak (kalitatea + aniztasuna)• Asoziazioak: gai honetan sakondu egin beharko litzateke.

Zerekin lotzen dugu EUSKARA?

Page 22: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

22

Hizkuntza eta marka (III)

SERGIO MONGE: Imagen de marca e idioma. IMH 2008

ENPRESEK NOLA ATERA AHAL DIOTE ETEKINA EUSKARAREN MARKA-IRUDIARI?

Aztertzeke dagoen gaia

Adibidez: makina berri bati izena euskaraz jarriz

Page 23: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

23

AURRERA BEGIRA

LAN-ILDOAK

Page 24: Italdea Euskara 2 0 Euskara + Berrikuntza + Enpresa Euskara Enpresan  Berrikuntza1

24

LAN-ILDOAK ARRAZOIAK:

– Enpresek zergatik txertatzen dute euskara euren egunerokotasunean? (enpresa-motak, erabilera-kuota, arrazoi-motak…)

– Euskara erabiltzen ez duten enpresek zein arrazoi dute horretarako? Zerk lagunduko lieke euskara erabiltzen?

ERAGINA:– Enpresaren errentagarritasunari dagokionez, zein

eragin izan dute orain arte euskara-planek? Zein eragin / proiekzio du marka-izena euskaraz izateak? Zein eragin / proiekzio du multionazionalek / zerbitzu sektoreko enpresa handiek euskara erabiltzeak?

MARKA:– Asoziazioak: zerekin lotzen dugu EUSKARA?

Ondoren: zerekin lotu nahi dugu? Zer egin daiteke horretarako?

– Enpresek nola atera ahal diote etekina euskararen marka-irudiari?