Estudi de Seguretat i Salut - .x Demolició per explossius (voladura controlada). x Altres sistemes:

download Estudi de Seguretat i Salut - .x Demolició per explossius (voladura controlada). x Altres sistemes:

of 99

 • date post

  06-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Estudi de Seguretat i Salut - .x Demolició per explossius (voladura controlada). x Altres sistemes:

 • PROJECTE DEIXAMPLAMENT DE VORERES I RENOVACI DE CALADA DELS CARRERS MONTSERRAT I LES PLANES

  Fondo de inversin local para el empleo Gobierno de Espaa

  Estudi de Seguretat i Salut desembre de 2.008

  FRANCISCO J. PREZ i JORDI CALVO, ARQUITECTES TCNICS C. Sussa, 9 baixos 1a, Castellar del Valls, Barcelona T. 678.758.424 / 667.715.247jcalvo@apabcn.com / fran_jpm@yahoo.es

 • ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT NDEX.

  Larquitecte Tcnic: Francisco J. Prez Martnez Nm. col.legiat 10.844

  en aplicaci del Reial Decret 1627/1997 que estableix les disposicions mnimes de seguretat i salut en les obres de Construcci i per encrrec de:

  Promotor: Ajuntament de Sabadell

  Redacta l'Estudi de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte d'execuci de: Detall: PROJECTE DEIXAMPLAMENT DE VORERES I RENOVACI DE CALADA DELS CARRERS

  MONTSERRAT I LES PLANES A SABADELL

  Emplaament: CARRERS MONTSERRAT I LES PLANES

  Provncia: BARCELONA Municipi: SABADELL

  Pressupost dexecuci material aproximat: 420.892,49 EurosPressupost per a laplicaci i execuci de lestudi de seguretat i salut: 8.631,68 Euros

  Redactat per lArquitecte Tcnic Francisco J. Prez Martnez Nm. col.legiat 10.844

  LEstudi de Seguretat i Salut consta dels segents documents:

  X Memria descriptiva

  X Plec de condicions

  X Amidaments

  X Pressupost

  En aplicaci daquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el que sanalitzin, estudin, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funci del seu propi sistema dexecuci de lobra (article 7 del RD 1627/97). Les propostes damidaments alternatives de prevenci inclouran la valoraci econmica de les mateixes, que no podr implicar disminuci de l import total, dacord amb el segon pargraf de lapartat 4 de larticle 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haur de ser aprovat, abans de linici de lobra, per el coordinador en matria de seguretat i de salut durant lexecuci de lobra i haur dincloures en la comunicaci dobertura del centre de treball a lautoritat laboral.

  desembre de 2.008

  Signat l Arquitecte Tcnic:

  Francisco J. Prez Martnez

 • NDEXDEMOLICIONS................................................................................................................................. 5

  DEMOLICI MANUAL ................................................................................................................... 61.- DEFINICI I DESCRIPCI. ...................................................................................................................................62.- RELACI DE RISCOS. ..........................................................................................................................................73.- NORMA DE SEGURETAT. ....................................................................................................................................84.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI........................................................................105.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL...........................................................................................11

  MOVIMENT DE TERRES ............................................................................................................... 12EXCAVACI DE RASES I POUS ................................................................................................13

  1.- DEFINICI I DESCRIPCI. .................................................................................................................................132.- RELACI DE RISCOS. ........................................................................................................................................143.- NORMA DE SEGURETAT. ..................................................................................................................................154.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI........................................................................205.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL...........................................................................................21

  SANEJAMENT................................................................................................................................ 22XARXA DE CLAVEGUERAM.......................................................................................................23

  1.- DEFINICI I DESCRIPCI. .................................................................................................................................232.- RELACI DE RISCOS. ........................................................................................................................................243.- NORMA DE SEGURETAT. ..................................................................................................................................254.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI........................................................................285.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL...........................................................................................29

  XARXES D'ABASTIMENT I DISTRIBUCI ...................................................................................30XARXA SUBTERRNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS............ 31

  1.- DEFINICI I DESCRIPCI. .................................................................................................................................312.- RELACI DE RISCOS. ........................................................................................................................................323.- NORMA DE SEGURETAT. ..................................................................................................................................334.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI........................................................................365.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL...........................................................................................37

  XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS....................................................................................381.- DEFINICI I DESCRIPCI. .................................................................................................................................382.- RELACI DE RISCOS. ........................................................................................................................................393.- NORMA DE SEGURETAT. ..................................................................................................................................404.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI........................................................................425.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL...........................................................................................43

  PAVIMENTS ................................................................................................................................... 44PAVIMENTS ASFLTICS ............................................................................................................45

  1.- DEFINICI I DESCRIPCI. .................................................................................................................................452.- RELACI DE RISCOS. ........................................................................................................................................463.- NORMA DE SEGURETAT. ..................................................................................................................................474.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI........................................................................495.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL...........................................................................................50

  PAVIMENTS DE PECES RGIDES..............................................................................................511.- DEFINICI I DESCRIPCI. .................................................................................................................................512.- RELACI DE RISCOS. ........................................................................................................................................523.- NORMA DE SEGURETAT. ..................................................................................................................................534.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI........................................................................555.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL...........................................................................................56

  SENYALITZACI VIRIA .............................................................................................................. 57SENYALITZACI HORITZONTAL...............................................................................................58

  1.- DEFINICI I DESCRIPCI. .................................................................................................................................582.- RELACI DE RISCOS. ........................................................................................................................................593.- NORMA DE SEGURETAT. ..................................................................................................................................604.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI........................................................................615.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL...............................................................................