ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - .• Demolició per explosius (voladura controlada). • Altres...

download ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - .• Demolició per explosius (voladura controlada). • Altres sistemes:

of 182

 • date post

  03-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - .• Demolició per explosius (voladura controlada). • Altres...

 • ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT NDEX.

  Larquitecte: Adamuz Viana, Snia NUM/NIF 52409883J

  en aplicaci del Reial Decret 1627/1997 que estableix les disposicions mnimes de seguretat i salut en les obres de Construcci i per encrrec de:

  Promotor: NIF P0820200D Promotor: NIF 38781473T Resident a: Centre 27 Provncia: Barcelona Municipi: Sant Cebri de Vallalta Codi Postal 08396

  Redacta l'Estudi de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte d'execuci de: Detall: Annex Pavell Esportiu Emplaament: Zona Esportiva s/n Provncia: Barcelona Municipi: Sant Cebri de Vallalta Codi Postal: 08396 Pressupost dexecuci material aproximat: 427.289,85 Euros Pressupost per a laplicaci i execuci de lestudi de seguretat i salut: 5.634,50 Euros

  Redactat per el/los Arquitectes NUM/NIF - Adamuz Viana, Snia 52409883J - / - /

  LEstudi de Seguretat i Salut consta dels segents documents:

  X Memria descriptiva X Plec de condicions X Amidaments X Pressupost X Annexos Grfics

  Plnols: 1 Emplaament i situaci 2 Planta i acopis 3 Seccions 4 5 6 7

  En aplicaci daquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el que sanalitzin, estudin, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funci del seu propi sistema dexecuci de lobra (article 7 del RD 1627/97). Les propostes damidaments alternatives de prevenci inclouran la valoraci econmica de les mateixes, que no podr implicar disminuci de l import total, dacord amb el segon pargraf de lapartat 4 de larticle 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haur de ser aprovat, abans de linici de lobra, per el coordinador en matria de seguretat i de salut durant lexecuci de lobra i haur dincloures en la comunicaci dobertura del centre de treball a lautoritat laboral.

  (Segell del Coac amb nmero de visat?) (Nmero de jocs)

  A Sant Cebri , a 4 d ABRIL de 2011 Signat l Arquitecte: Adamuz Viana, Snia

  1

 • arquitecte: Snia Adamuz Viana projecte: Annex Pavell Esportiu

  estudi de seguretat i salutmemria dedificaci

 • NDEX DEMOLICIONS ................................................................................................................................. 5

  DEMOLICI MANUAL .................................................................................................................. 6 1.- Definici i descripci. .............................................................................................................................................. 6 2.- Relaci de Riscos i la seva avaluaci..................................................................................................................... 7 3.- Norma de Seguretat ............................................................................................................................................... 8 4.- Sistemes de Protecci Collectiva i Senyalitzaci. ............................................................................................... 10 5.- Relaci dEquips de protecci individual. ............................................................................................................ 11

  MOVIMENT DE TERRES ............................................................................................................... 12 BUIDATS ...................................................................................................................................... 13

  1.- Definici i descripci. ........................................................................................................................................... 13 2.- Relaci de Riscos i la seva avaluaci. ................................................................................................................. 14 3.- Norma de Seguretat ............................................................................................................................................. 15 4.- Sistemes de Protecci Collectiva i Senyalitzaci. ............................................................................................... 17 5.- Relaci dEquips de protecci individual. ............................................................................................................. 18

  RASES I POUS ........................................................................................................................... 19 1.- Definici i descripci. ............................................................................................................................................ 19 2.- Relaci de Riscos i la seva avaluaci. ................................................................................................................. 20 3.- Norma de Seguretat. ............................................................................................................................................ 21 4.- Sistemes de Protecci Collectiva i Senyalitzaci. ............................................................................................... 24 5.- Relaci dEquips de protecci individual. ............................................................................................................ 25

  FONAMENTS .................................................................................................................................. 26 SABATES ..................................................................................................................................... 27

  1.- Definici i descripci. ............................................................................................................................................ 27 2.- Relaci de Riscos i la seva avaluaci. ................................................................................................................. 28 3.- Norma de Seguretat ............................................................................................................................................. 29 4.- Sistemes de Protecci Collectiva i Senyalitzaci. .............................................................................................. 31 5.- Relaci dEquips de protecci individual. ............................................................................................................ 32

  PILOTS IN SITU ........................................................................................................................... 33 1.- Definici i descripci. ............................................................................................................................................ 33 2.- Relaci de Riscos i la seva avaluaci. ................................................................................................................. 34 3.- Norma de Seguretat ............................................................................................................................................. 35 4.- Sistemes de Protecci Collectiva i Senyalitzaci. .............................................................................................. 37 5.- Relaci dEquips de protecci individual. ............................................................................................................ 38

  ESTRUCTURES ............................................................................................................................. 39 ESTRUCTURES DE FORMIG ARMAT IN SITU ....................................................................... 40

  1.- Definici i descripci. ............................................................................................................................................ 40 2.- Relaci de Riscos i la seva avaluaci. ................................................................................................................. 41 3.- Norma de Seguretat ............................................................................................................................................. 42 4.- Sistemes de Protecci Collectiva i Senyalitzaci. ............................................................................................... 45 5.- Relaci dEquips de protecci individual. ............................................................................................................. 46

  ESTRUCTURES METLLIQUES ............................................................................................... 47 1.- Definici i descripci. ............................................................................................................................................ 47 2.- Relaci de Riscos i la seva avaluaci. ................................................................................................................. 48 3.- Norma de Seguretat ............................................................................................................................................. 49 4.- Sistemes de Protecci Collectiva i Senyalitzaci. ............................................................................................... 52 5.- Relaci d'Equips de protecci individual. ............................................................................................................. 53

  COBERTES .................................................................................................................................... 54 COBERTES PLANES .................................................................................................................. 55

  1.- Definici i descripci ............................................................................................................................................. 55 2.- Relaci de Riscos i la seva avaluaci. ..................................................................................