REMODELACIÓ DEL CARRER DEL GENERAL VALLÈS .• Demolició per explossius (voladura controlada).

download REMODELACIÓ DEL CARRER DEL GENERAL VALLÈS .• Demolició per explossius (voladura controlada).

of 155

 • date post

  03-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of REMODELACIÓ DEL CARRER DEL GENERAL VALLÈS .• Demolició per explossius (voladura controlada).

 • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDS

  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

  REMODELACI DEL CARRER DEL GENERAL VALLS

  VILAFRANCA DEL PENEDS

  AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDS promotor

  JOSEP CARTR BOADA

  JOAN MIR MIRET arquitectes

  gener 2009

 • REMOLEDACI DEL CARRER DEL GENERAL VALLS VILAFRANCA DEL PENEDS

  Estudi de seguretat i salut

  ndex AGENTS MEMRIA DURBANISME PLEC DE CONDICIONS PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ANNEXES GRFICS PLNOLS

  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDS JOSEP CARTR BOADA/ JOAN MIR MIRET, arquitectes REMODELACI DEL CARRER GENERAL VALLS Gener 2009

 • REMOLEDACI DEL CARRER DEL GENERAL VALLS VILAFRANCA DEL PENEDS

  Estudi de seguretat i salut AGENTS El present projecte sha redactat per encrrec de lAjuntament de Vilafranca del Peneds En aplicaci del Reial Decret 1627/1997 que estableix les disposicions mnimes de seguretat i salut en les obres de Construcci i per encrrec de:

  Promotor

  AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDS CIF P 0830600 C Amb domicili a: Adrea Carrer de la Cort nm. 14 Poblaci Vilafranca del Peneds Codi Postal 08720 Redacta l'Estudi de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte d'execuci de: Detall: Remoledaci del carrer del General VallsEmplaament: Carrer del General Valls

  Provncia: Barcelona Municipi: Vilafranca del Peneds Codi 08720

  Tcnics autors de lestudi de seguretat i salut Josep Cartr Boada Nm. Collegiat 26891-7 Joan Mir Miret Nm. Collegiat 28179-4

  Collaboradors Jordi Galts Rovira, arquitecte Gemma Lara Mata, estudiant darquitectura En aplicaci daquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el que sanalitzin, estudin, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funci del seu propi sistema dexecuci de lobra (article 7 del RD 1627/97). Les propostes damidaments alternatives de prevenci inclouran la valoraci econmica de les mateixes, que no podr implicar disminuci de l import total, dacord amb el segon pargraf de lapartat 4 de larticle 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haur de ser aprovat, abans de linici de lobra, per el coordinador en matria de seguretat i de salut durant lexecuci de lobra i haur dincloures en la comunicaci dobertura del centre de treball a lautoritat laboral.

  A Vilafranca del Peneds, gener de 2009

  Josep Cartr Boada i Joan Mir Miret, arquitectes ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDS JOSEP CARTR BOADA/ JOAN MIR MIRET, arquitectes REMODELACI DEL CARRER GENERAL VALLS Gener 2009

 • MEMRIA DURBANISME

  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDS JOSEP CARTR BOADA/ JOAN MIR MIRET, arquitectes REMODELACI DEL CARRER GENERAL VALLS Gener 2009

 • ndex memria durbanisme

  DEMOLICIONS......................................................................................................................................... 3

  DEMOLICI MANUAL............................................................................................................................ 4 1.- DEFINICI I DESCRIPCI............................................................................................................................................... 4 2.- RELACI DE RISCOS. ................................................................................................................................................... 5 3.- NORMA DE SEGURETAT. .............................................................................................................................................. 6 4.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI. .......................................................................................... 8 5.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL. .......................................................................................................... 9

  MOVIMENT DE TERRES......................................................................................................................... 10 NETEJA I ESBROSSAMENT ................................................................................................................. 11

  1.- DEFINICI I DESCRIPCI............................................................................................................................................. 11 2.- RELACI DE RISCOS. ................................................................................................................................................. 12 3.- NORMA DE SEGURETAT. ............................................................................................................................................ 13 4.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI. ........................................................................................ 16 5.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL. ........................................................................................................ 17

  EXCAVACI DE RASES I POUS............................................................................................................ 18 1.- DEFINICI I DESCRIPCI............................................................................................................................................. 18 2.- RELACI DE RISCOS. ................................................................................................................................................. 19 3.- NORMA DE SEGURETAT. ............................................................................................................................................ 20 4.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI. ........................................................................................ 25 5.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL. ........................................................................................................ 26

  SANEJAMENT........................................................................................................................................ 27 XARXA DE CLAVEGUERAM ................................................................................................................. 28

  1.- DEFINICI I DESCRIPCI............................................................................................................................................. 28 2.- RELACI DE RISCOS. ................................................................................................................................................. 29 3.- NORMA DE SEGURETAT. ............................................................................................................................................ 30 4.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI. ........................................................................................ 33 5.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL. ........................................................................................................ 34

  XARXES D'ABASTIMENT I DISTRIBUCI................................................................................................ 35 XARXA SUBTERRNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS ................................ 36

  1.- DEFINICI I DESCRIPCI............................................................................................................................................. 36 2.- RELACI DE RISCOS. ................................................................................................................................................. 37 3.- NORMA DE SEGURETAT. ............................................................................................................................................ 38 4.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI. ........................................................................................ 41 5.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL. ........................................................................................................ 42

  XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS................................................................................................ 44 1.- DEFINICI I DESCRIPCI............................................................................................................................................. 44 2.- RELACI DE RISCOS. ................................................................................................................................................. 45 3.- NORMA DE SEGURETAT. ............................................................................................................................................ 46 4.- SISTEMES DE PROTECCI COLLECTIVA I SENYALITZACI. ........................................................................................ 48 5.- RELACI DEQUIPS DE PROTECCI INDIVIDUAL. ........................................................................................................ 49

  PAVIMENTS........................................................................................................................................... 50 PAVIMENTS ASFLTICS...................................................................................................................... 51

  1.- DEFINICI I DESCRIPCI............................................................................................................................................. 51 2.- RELACI DE RISCOS. .................................................................................