EAEko OINARRIZKO HEZKUNTZAKO CURRICULUMA

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  115
 • download

  9

Embed Size (px)

description

EAEko OINARRIZKO HEZKUNTZAKO CURRICULUMA. B06 Zaratamoko Berritzegunea 2008-2009. Saio honen HELBURUAK. Oinarrizko Hezkuntzaren Curriculum berriaren marko orokorrera hurbiltzea. Gaitasun/konpetentzia kontzeptuak aztertzea. METODOLOGÍA. Saioaren garapena ??? Dekretutik jasotako adierazpenak - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of EAEko OINARRIZKO HEZKUNTZAKO CURRICULUMA

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*EAEko OINARRIZKO HEZKUNTZAKO CURRICULUMA

  B06 Zaratamoko Berritzegunea2008-2009

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Saio honen HELBURUAK

  Oinarrizko Hezkuntzaren Curriculum berriaren marko orokorrera hurbiltzea.

  Gaitasun/konpetentzia kontzeptuak aztertzea.

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • METODOLOGASaioaren garapena ???

  Dekretutik jasotako adierazpenakBideoak: Etorkizuneko erronkakIkasleen iritziakHizlari batzuengandik jasotako iradokizunak

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09*

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • MARKO OROKORRA

  175/2007 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren Curriculuma sortu eta ezartzekoa (EHAA-2007ko azaroak, 13)Zaratamoko Berritzegunea 08-09*

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Nola sortu da curriculum berria?

  Gizartea dinamikoa da.(XXI.mendeko bideoa)

  Europar Batasunaren proposamena:Konpetentzietan oinarritutako curriculuma

  ...

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09*

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Nola garatu da Estatuko legediaren bilakaera:1970 LGE, 1990 LOGSE, 2006 LOE

  Euskal Herriko proposamenak:Derrigorrezko Eskolaldirako Euskal CurriculumaEuskal Herrirako CurriculumaZaratamoko Berritzegunea 08-09*

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Nola garatu da LEY ORGNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin

  Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseanzas mnimas de la Educacin Primaria.

  Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicacin de la nueva ordenacin del sistema educativo

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09*

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • APLIKAZIO-EGUTEGIA2007-08 Lehen Hezkuntzako 1. zikloaDBHko 1. eta 3. mailak2008-09 Haur HezkuntzaLehen Hezkuntzako 2. zikloaDBHko 2. eta 4. mailakBatxilergoko 1. mailaDiagnosi-ebaluazioak orokortzea:Lehen Hezkuntzako 4. mailanDBHko 2. mailan2009-10Lehen Hezkuntzako 3. zikloaBatxilergoa 2. maila

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • EKARPENAK...Lehen aldia da Dekretu batek Oinarrizko Hezkuntza osoa arau bakarrean biltzen duela.

  Bi etapen arteko lankidetza eta koordinazioa eskatzen ditu.

  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ikasmailatan eta irakasgaitan antolatzen da, maila eta irakasgai bakoitzeko edukiak eta ebaluazio irizpideak zehaztuz.

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09*

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • EKARPENAK...

  Dekretuak konpetentzietan oinarritutako hezkuntza planteatzen du.(Enpresarioen ekarpenak)

  Konpetentzia berberak proposatzen ditu Oinarrizko Hezkuntza osorako (LH eta DBH).

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09*

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Oinarrizko konpetentziakHizkuntza-komunikaziorako gaitasunaGaitasun matematikoaInformazioa lantzeko gaitasuna eta gaitasun digitalaGizarte eta hiritar gaitasuna Kultura zientifikoa, teknologikoa eta osasunerako gaitasunaIkasten ikasteko gaitasunaAutonomia eta ekimen gaitasunaArte eta giza kultura gaitasuna

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Oinarrizko konpetentziak

  Oinarrizko Hezkuntza bukatutakoan, ikasleek lortu behar dituzten KONPETENTZIAK dira.

  Erreferenteak dira: irakasgaietako helburu, ezagupen, prozedura, trebetasun, balio, jarrerak eta ebaluazio irizpideak osatzeko.

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*ITURRIA...EUROPAR BATASUNAK EZARRITAKO IRIZPIDEAKEUROPAR BATASUNAKLas competencias clave representan un paquete funcional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su realizacin y desarrollo personal, inclusin y empleo. stas deberan haber sido desarrolladas para el final de la enseanza o formacin obligatoria, y deberan actuar como la base para un posterior aprendizaje como parte de un aprendizaje a lo largo de la vida

  EAEK...Oinarrizko gaitasuntzat: Jakintzen, trebetasunen, jarreren eta balioen elkarrekintza bateratua eta testuinguru bakoitzera egokitua, Oinarrizko Hezkuntzak ikasle guztiek xedetzat izan eta lortu beharrekotzat dituztenak, pertsonaren errealizazioa eta garapena lantzeko eta herritartasun aktiboa eta gizarte-integrazioa lortzeko

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Zer da konpetentea izatea...?

  La situacin es la base y el criterio de la competencia:Es en situacin que la persona desarrolla la competencia.Si esta situacin es tratada eficazmente, una persona puede declararse competente.(Jonnaert, 2002)

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Zer da konpetentea izatea...?...es en situacin que el alumno se construye, modifica o refuta los conocimientos contextualizados ...Ya no se trata de ensear contenidos disciplinarios descontextualizados (rea del trapecio, suma de fracciones, procedimiento de clculo mental, reglas de sintaxis, modo de conjugacin,...) sino de definir situaciones en las cuales los alumnos puedan construir, modificar o refutar conocimientos y competencias...El contenido disciplinario no es un fin en s mismo, es un medio al servicio del abordaje de las situaciones.. (Jonnaert, 2002)

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Dekretuan agertzen diren ARGIBIDEAK (III. Eranskina))

  Oinarrizko konpetentziak garatzen dira jakintza-arlo edo irakasgaien helburuak lortuz.

  Ikasturte hasieran, jakitera eman beharko dira maila bakoitzean gainditu beharreko gutxieneko helburuak eta ebaluazio-irizpideak

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Zer da konpetentea izatea...?Zein egoera, testuinguru aukeratu, eskaini,...?3. helburua : Era egokian elkarrizketan aritzea era askotako egoeratan, errespetuz eta lankidetza asmoz, hartara norberaren sentimenduez eta ideiez ohartzeko eta norberaren jokabidea kontrolatzeko, eta jendartean eraginkortasunez komunikatzeko eta jakintza talde-lanean eraikitzeko.

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Zer da konpetentea izatea...?Era egokian elkarrizketan aritzea era askotako egoeratan, errespetuz eta lankidetza asmoz, hartara norberaren sentimenduez eta ideiez ohartzeko eta norberaren jokabidea kontrolatzeko, eta jendartean eraginkortasunez komunikatzeko eta jakintza talde-lanean eraikitzekoEZAGUTZA, ABILEZIA ETA JARRERAK:

  Komunikazio-trukearen harreman-arauak erabiliz, elkarrizketak hasi, mantendu eta amaitzea: galdetzea, arreta izatea, kontzentratzea, itxarotea, txandak eta gizalegearen arauak betetzea, erantzuna egokitzea solaskideak esandakoari...Landutako ahozko genero batzuen oinarrizko ezaugarri batzuk: solaskideak, xedea/helburua, egitura, lotura-elementu nagusiak...Ahoskera eta intonazio egokiz hitz egiteko ardura.Laguntzazko eta errespetuzko jarrera edukitzea, bai komunikazio-trukean, bai denen artean ikasterakoan.Guztien artean ikasteko erabiltzea kideen arteko elkarrizketa.

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Zer da konpetentea izatea...?Era egokian elkarrizketan aritzea era askotako egoeratan, errespetuz eta lankidetza asmoz, hartara norberaren sentimenduez eta ideiez ohartzeko eta norberaren jokabidea kontrolatzeko, eta jendartean eraginkortasunez komunikatzeko eta jakintza talde-lanean eraikitzeko

  EBALUAZIORAKO IRIZPIDEAK

  5. Ikastetxeko eta ingurune hurbileko harremanegoeretan parte hartzea, naturaltasunez eta egokitasunez hitz eginez, hartu-emanaren oinarrizko arauak betez eta gainerako pertsonei begirunea erakutsiz.5.1. Ea elkarrizketak hasi, mantendu eta amaitzen dituen.5.2. Ea nahiko ongi aplikatzen dituen gizartean komunikatzeko arauak: arretaz entzutea, txanda itxarotea, errespetuz parte hartzea, solaskideak esandakoaren arabera hitz egitea, eta gizalegezko arau batzuk betetzea.5.3. Ea argitasun eta erraztasun nahikoz adierazten dituen ideiak, gertakariak, bizipenak eta sentipenak, egoera bakoitzerako egokia den erregistroa erabiliz.5.4. Ea testuingurura egokitutako hitzak eta esamoldeak erabiltzen dituen.5.5. Ea iritziak adierazten dituen.5.6. Ea egiten duen elkarrizketaren harira datorren galderarik edota iruzkin egokirik.5.7. Ea intonazio, jarrera eta keinu egokiak erabiltzen dituen.5.8. Ea gogotsu parte hartzen duen elkarrekiko lankidetzan eta ikaskuntzan.

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*

  6. Hizkuntzen trataerari lehentasuna...

  Azken xedea: ikasleek bi hizkuntza ofizialak menperatu behar ditu (B2) eta atzerri-hizkuntza bat edo bi (B1).

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Hizkuntzen trataerari lehentasuna...

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • ERREFERENTZI MAILA BATERATUAK

  Hizkuntzen Europar Portfolioa.

  Hizkuntzen Europar Portfolioa. Izaskun Egia

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Dekretuan agertzen diren ARGIBIDEAK (III. Eranskina) (bideoa-ikasleena)

  Curriculum berri hau aplikatzeko, aldaketa handiak egin behar dira, bai metodologian (eginkizunen aukeraketan, harreman motetan, materialetan...), bai antolakuntzan, bai irakasleen pentsaeran eta prestakuntzan.CONTEXTUALIZAR EL APRENDIZAJESE APRENDE Y SE RESUELVE EL PROBLEMA CON LOS DEMSPARA APRENDER Y ACTUAR ES NECESARIO COMUNICARES NECESARIO SABER A AUTOCORREGIRSE

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Dekretuan agertzen diren ARGIBIDEAK

  Ebaluazioaren erreferentzia dira oinarrizko konpetentziak.

  Zaratamoko Berritzegunea 08-09

 • Zaratamoko Berritzegunea 08-09*Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkunt