Dossier Formació usuaris Cicle mitjà (3r-4t)-Educació Primària … · 2019. 8. 19. · 3 4....

of 25 /25
BIBLIOTECA’T Visites escolars a càrrec del personal de la Biblioteca. Dossier Educació Primària: Cicle mitjà.

Embed Size (px)

Transcript of Dossier Formació usuaris Cicle mitjà (3r-4t)-Educació Primària … · 2019. 8. 19. · 3 4....

 • BIBLIOTECA’T

  Visites escolars a càrrec del personal de la Biblioteca.

  Dossier Educació Primària: Cicle mitjà.

 • 2

  1. OBJECTIUS

  a. Incentivar el gust per la lectura. b. Definir la biblioteca, les diferents àrees i els serveis. c. Iniciar-se en l’ús del fons documental i el catàleg virtual (OPAC). 2. CONTINGUTS

  Sessió teòrica: per recordar els conceptes treballats en anys

  anteriors (tipus de documents, hàbits de conducta i actuació).

  Aprendre que els documents tenen un teixell al llom que se’n diu

  signatura que els identifica i els organitza de forma específica en els

  diferents espais de la Biblioteca. Per iniciar a l’alumnat en l’ús del

  catàleg virtual (OPAC) aprenent a fer consultes bàsiques i avançades

  per a identificar i localitzar el document físic a les prestatgeries.

  Conèixer els diferents serveis que ens ofereix la Biblioteca.

  Sessió pràctica: amb una sèrie d’activitats (fitxes d’exercicis) on

  treballarem la identificació i l’ordenació del fons documental, la

  consulta al catàleg virtual (OPAC), i els serveis bibliotecaris.

  3. DESENVOLUPAMENT

  Durada: 1:45 h. màxim. Nombre d’alumnat per sessió: grup classe (màxim 25 alumnes) + 1 professor/a + 1 acompanyant (opcional). Dates/Horaris de realització: dimarts i dijous a les 10:30 h.

 • 3

  4. DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS

  La formació del cicle mitjà d’Educació Primària (3r, 4t) es troba

  dividida en cinc parts. Són les següents:

  4.1. Presentació de la Biblioteca: nom (origen històric) que rep

  l’equipament.

  4.2. Classificació i ordenació del fons documental.

  4.2.1 Llibres d’imaginació per edats/gomets i algunes signatures

  segons tipologia de document:

  I* CONTES FINS A 6 ANYS

  I** CONTES DE 7 A 10 ANYS

  I*** NARRACIONS D’11 A 13 ANYS

  IC CÒMICS PER A INFANTS

  IDVD ENREGISTRAMENT VIDEO INFANTIL

  CD ENREGISTRAMENT SONOR

  IR REVISTA INFANTIL

 • 4

  4.2.2 Llibres de coneixements per matèries (CDU): a la

  biblioteca hi ha llibres relacionats amb tot el coneixement humà.

  Aquest coneixement es divideix en deu grups i a cada grup s’assigna

  una xifra del 0 al 9. Aquesta xifra es troba a l’etiqueta (teixell) que

  tots els llibres de coneixements tenen al llom, s’anomena signatura.

  Els 10 grans temes en què s’organitzen els llibres de coneixements

  són els següents:

  I0 En el 0, posem les Obres generals. Abans en aquest espai hi podíeu trobar els diccionaris i les enciclopèdies, però ara aquestes últimes ja no hi són. També si inclouen obres que tracten una mica de tot, com deuria passar quan les persones van començar a pensar una mica en totes les coses.

  I1 En l'1 hi ha els llibres que l’ésser humà ha escrit com ell mateix pensa, estudia i imagina; se'ls anomena els llibres de Filosofia.

  I2 En el 2 trobareu els llibres en els que es reflecteix el que les persones creuen: les religions, les pregàries; són els llibres de Religió.

  I3 En el 3 hi ha els llibres que expliquen com els homes i les dones conviuen, treballen, s'eduquen, s'organitzen. Són els llibres de Ciències socials.

  I4 En el 4 trobareu els llibres sobre les llengües, són els que més han ajudat els éssers humans a conviure, a comunicar-se i a entendre's; són els llibres de Filologia, que vol dir Llengua.

  I5 En el 5 trobareu els llibres que ens ensenyen com són i quines lleis tenen els éssers que ens envolten, petits i grans, propers i llunyans, i els fenòmens del món natural. Són els llibres sobre els

 • 5

  nombres, els astres, els experiments, els animals i les plantes... Aquests són els llibres de Ciències Naturals.

  I6 En el 6 hi ha els llibres que tracten com les persones transformen el que coneixen i com utilitzen el que saben per millorar el món. Aquests llibres expliquen per a què serveixen les matemàtiques, o la biologia, o la física... poden servir per fer carreteres, per curar persones malaltes o per fer ordinadors... Els llibres que parlen d'això són els de Ciències Aplicades.

  I7 Però no creieu pas que hem acabat. En el 7 posarem els llibres que parlen de coses belles que fan les persones i també de les coses que fan per entretenir-se en les estones de lleure. Són els llibres d'Art, Jocs i Esports.

  I8 I en el 8 trobarem les novel·les i els llibres de poesia i teatre. Són els llibres de Literatura. Recordeu que els llibres de contes i narracions per a vosaltres els trobareu ordenats a part, a la secció Infantil. És el que coneixem com a llibres d'imaginació i, a diferència de tota la resta, s'ordenen de forma diferent (per ordre alfabètic d'autor/a)

  I9 I finalment, en el 9, hi ha els llibres que expliquen tot allò que han descobert, pensat i fet les persones, el que ha succeït al llarg dels segles i com tot això ha quedat ara a la Terra. També s'ordenen aquí els llibres que narren la vida d'un personatge. Són els llibres d'Història, Geografia i Biografies.

  4.2.3 Ordenació alfabètica: recordarem la importància

  de l’ ordenació alfabètica dels documents a les biblioteques per una

  adequada localització dels documents.

 • 6

  4.3. Serveis bibliotecaris:

  ● Consulta a sala dels documents.

  ● Servei de préstec d’autoservei:

  15 materials suport paper (llibres i/o revistes)

  15 materials multimèdia (6 DVD i 9 altres materials

  multimèdia)

  Tots els documents de la biblioteca es presten –excepte

  les obres de referència excloses de préstec - durant un

  termini de 30 dies, podent-ne ser renovat fins a tres

  vegades sempre quant un altre usuari/ària no l’hagi

  demanat.

  ● Préstec interbibliotecari.

  ● Accés a Internet.

  ● Activitats d’animació a la lectura: hora del conte, tallers

  infantils, etc.

  ● Serveis bibliotecaris en línia.

  4.4. Introducció a la consulta del catàleg virtual (OPAC) i

  localització dels documents a les prestatgeries: tindrem un

  primer contacte amb el catàleg virtual (OPAC) per tal de familiaritzar-

  nos amb la seva interfície, explicarem les instruccions bàsiques de

  consulta (títol sense article, autor/artista per cognom i nom...) i

  aprendrem a fer cerques simples (autor/artista, títol, paraula clau,

  matèria) i ens iniciarem amb la cerca avançada (tipus de material).

  Un cop feta la cerca al catàleg virtual (OPAC), veurem si el document

  ens el podem endur en préstec o hem d’esperar uns dies a que algú

 • 7

  els retorni. Finalment aprendrem a localitzar físicament el document

  a la biblioteca i coneixerem a grans trets la distribució del fons a

  l’Àrea Infantil.

  4.5. Activitat pràctica amb les següents fitxes (s’adjunten con

  annex):

  Fitxa 1 - COM S’ORDENEN ELS LLIBRES

  Fitxa 2 - L’ORDENACIÓ ALFABÈTICA

  Fitxa 3 - SERVEIS BIBLIOTECARIS

  Fitxa 4 - FEM SERVIR EL CATÀLEG!

  5. COMIAT

  Per a finalitzar es realitzarà una visita guiada de les diferents àrees

  de la Biblioteca, i es repartirà el següent material:

  Material i documentació que s’ofereix al professorat:

  -Programa corresponent de la visita escolar a càrrec del personal de la Biblioteca per a treballar durant la sessió i/o posteriorment a classe. -Qüestionari de satisfacció de les FU. -Butlleta per fer el carnet de centre educatiu (CCE). -Guia de la Biblioteca. -Programa d’activitats culturals de la Biblioteca. Material i documentació que s’ofereix a l’alumnat:

  -Adhesius de la Biblioteca i/o en el seu defecte punts de llibre infantil.

 • 8

  6. ANNEX

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXES D’EXERCICIS- CICLE MITJÀ

  3R CURS ESCOLAR

 • 9

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-1.1: COM S’ORDENEN ELS LLIBRES?

  1. Feu una volta per la Biblioteca, allà on es troben els llibres de coneixements, fixeu-vos en la senyalització lateral de les prestatgeries i ompliu el quadre següent:

 • 10

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-1.2: COM S’ORDENEN ELS LLIBRES?

  2. Aquests llibres s’han desendreçat. Fes una fletxa al número de la Classificació on han d’anar:

  Diccionari de la Llengua Catalana I0

  El Cos humà I1

  Exercicis de gimnàstica I2

  Les Plantes aquàtiques I3

  Biografia de Mercè Rodoreda I4

  Religions del món I5

  Geografia d’Espanya I6

  Festes populars de Catalunya I7

  100 preguntes sorprenents I8

  Història de Catalunya I9

  El Pintor Joan Miró

 • 11

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-1.3: COM S’ORDENEN ELS LLIBRES?

  3. Encercla la resposta correcta:

  • Els llibres i DVDs de coneixements a la Biblioteca s’agrupen en... (deu / cinc / tres) matèries.

  • Els llibres i DVDs de coneixements s’ordenen per... (números / mides / colors) i després per ordre alfabètic. • Els llibres d’imaginació —contes i novel·les— s’ordenen per... (col·leccions / mides / grups d’edat) i després per ordre alfabètic. • El nivell dels llibres d’imaginació —contes i novel·les— s’indica en el llom del llibre amb... (un número / un gomet de color / un dibuix). • El gomet per a la meva edat és de color... (blau / vermell / verd). • Els CD de música de la Biblioteca s’ordenen per...

  (números / mides / colors) i després per ordre alfabètic.

 • 12

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-2: ORDENACIÓ ALFABÈTICA

  L’ordre alfabètic és important perquè ens serveix per trobar els documents a la Biblioteca (llibres, DVD, revistes...).

  1. Assaja a fer de bibliotecari/ària i endreça aquests llibres en el prestatge de sota:

 • 13

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-3: SERVEIS BIBLIOTECARIS

  3. Encercla la resposta correcta:

  n Pol i la Martina són germans i aquesta tarda, després de l’escola han decidit anar a la nova biblioteca de la ciutat, la Biblioteca Pública (Esteve Paluzie / Salvador Allende). La Martina està llegint un llibre a la Biblioteca i no ha necessitat pas el carnet de la biblioteca. En Pol es vol endur un còmic per llegir a casa i (sí/no) necessitarà el carnet de la biblioteca. Per fer-se el carnet en Pol -que és menor de 14 anys- necessita una autorització del pare, la mare o el tutor/a legal. La bibliotecària amb aquest document li fa el carnet a en Pol i l’informa que li servirà per totes les biblioteques públiques de Catalunya, i que es pot emportar en préstec a casa una gran varietat de documents com llibres, CD de música, pel·lícules i revistes , però hi ha un màxim de documents i dies de préstec: pot treure fins a (cinc/quinze) llibres i (deu/quinze) audiovisuals (6 DVD i 9 altres materials multimèdia). Tot el material de la Biblioteca el poden tenir en préstec per (un/dos) mes/os. Algunes obres com (els diccionaris/els CD de música), no es deixen en préstec per tal que qualsevol persona pugui estar segura de trobar-los a la Biblioteca. El servei de préstec (s’ha de pagar/és gratuït). La Martina ha acabat de llegir el llibre i ha vist que a l’Àrea Infantil i ha ordinadors per navegar per Internet, però per connectar-se (no és necessari/és necessari) tenir el carnet de la biblioteca. Per connectar-se a Internet, la Martina ha d’introduir el seu número de carnet i (el DNI sense lletra/la data de naixement). La Martina té moltes ganes de llegir un llibre que li ha recomanat una amiga però la Biblioteca Esteve Paluzie no el té; la bibliotecària l’informa que altres biblioteques sí que el tenen i que el pot demanar per préstec interbibliotecari que es un servei (gratuït/de pagament) que consisteix en que li portin el llibre des d’una altre biblioteca i l’avisen quan arriba. En Pol i la Martina són ara unes rates de biblioteca!.

 • 14

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-4.1: FEM SERVIR EL CATÀLEG!

  Si haguessis de buscar per autor/artista aquest llibre, quin autor/artista d’aquests tres escolliries? Assenyaleu la resposta que considereu correcta.

  Cabré, Jaume

  Carbó, Joaquim

  Comelles, Salvador

 • 15

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-4.2: FEM SERVIR EL CATÀLEG!

  Si haguessis de buscar per títol aquest llibre, quin títol d’aquests dos escolliries? Assenyaleu la resposta que considereu correcta.

  Els Barrufets i l’embruix de l’amor.

  Barrufets i l’embruix de

  l’amor.

 • 16

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-4.3: FEM SERVIR EL CATÀLEG!

  Si haguessis de buscar per tema aquest llibre, quin tema d’aquests tres escolliries? Assenyaleu la resposta que considereu correcta.

  Recordeu que els llibres poden abordar diversos continguts intel·lectuals = temes (específic) / matèries (genèric).

  Clima

  Estacions de l'any

  Fauna

 • 17

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-4.4: FEM SERVIR EL CATÀLEG!

  4. Un dia arribes a la Biblioteca per buscar uns llibres dels quals només tens les dades següents. Completa les caselles en blanc.

  AUTOR/ARTISTA TÍTOL TEMA /MATÈRIA SIGNATURA 1 Axel, el pequeño gran héroe.

  2 Recull de poemes per a petits i grans.

  3 Cavall fort.

  Revistes infantils

  4 La Llegenda del mar.

  5 La Bella y la bestia.

  Música de pel·lícules

  6 Luces nocturnes.

  Ara podeu anar a buscar algun dels llibres que heu cercat! Mireu la signatura, us ajudarà a trobar-los!

 • 18

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXES D’EXERCICIS- CICLE MITJÀ

  4T CURS ESCOLAR

 • 19

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-1.1: COM S’ORDENEN ELS LLIBRES?

  1. A la Biblioteca, els llibres de coneixements els tenim classificats per números agrupant totes les àrees del coneixement humà. Amb l’ajuda de les imatges intenteu relacionar cada número de la Classificació del llibres amb les àrees que corresponen.

  Imatges del número de la Classificació

  Número de la Classificació

  Àrees del coneixement

  IO Art. Jocs. Esports

  I1

  Ciències Socials

  I2

  Gramàtica. Llengües

  I3

  Ciències aplicades

  I4

  Filosofia

  I5

  Obres generals. Diccionaris

  I6

  Religió

  I7

  Ciències naturals

  I8

  Història. Geografia. Biografia

  I9

  Literatura

 • 20

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-1.2: COM S’ORDENEN ELS LLIBRES?

  1. Aquests llibres s’han desendreçat. Fes una fletxa al número de la Classificació on han d’anar:

  Diccionari d’anglès I0

  Els Transports I1

  Els Jocs olímpics I2

  Insectes i aranyes I3

  Les Poesies de Joan Maragall I4

  Catalunya en temps dels romans I5

  Barcelona per a infants I6

  El Parlament de Catalunya I7

  L’Espai I8

  Insectes i aranyes I9

  Pintura i escultura

 • 21

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-1.3: COM S’ORDENEN ELS LLIBRES?

  3. Encercla la resposta correcta:

  • Els llibres i DVDs de coneixements a la Biblioteca s’agrupen en... (deu / cinc / tres) matèries.

  • Els llibres i DVDs de coneixements s’ordenen per... (números / mides / colors) i després per ordre alfabètic. • Els llibres d’imaginació —contes i novel·les— s’ordenen per... (col·leccions / mides / grups d’edat) i després per ordre alfabètic. • El nivell dels llibres d’imaginació —contes i novel·les— s’indica en el llom del llibre amb... (un número / un gomet de color / un dibuix). • El gomet per a la meva edat és de color... (blau / vermell / verd). • Els CD de música de la Biblioteca s’ordenen per...

  (números / mides / colors) i després per ordre alfabètic.

 • 22

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-2: ORDENACIÓ ALFABÈTICA

  1. Aquestes revistes de la Biblioteca també s’han desordenat. Torna-les a posar bé en una columna al costat dret.

  Recordeu que no s’han de tenir en compte els articles inicials.

 • 23

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-3: SERVEIS BIBLIOTECARIS

  3. Encercla la resposta correcta:

  n Pol i la Martina són germans i aquesta tarda, després de l’escola han decidit anar a la nova biblioteca de la ciutat, la Biblioteca Pública (Esteve Paluzie / Salvador Allende). La Martina està llegint un llibre a la Biblioteca i no ha necessitat pas el carnet de la biblioteca. En Pol es vol endur un còmic per llegir a casa i (sí/no) necessitarà el carnet de la biblioteca. Per fer-se el carnet en Pol -que és menor de 14 anys- necessita una autorització del pare, la mare o el tutor/a legal. La bibliotecària amb aquest document li fa el carnet a en Pol i l’informa que li servirà per totes les biblioteques públiques de Catalunya, i que es pot emportar en préstec a casa una gran varietat de documents com llibres, CD de música, pel·lícules i revistes , però hi ha un màxim de documents i dies de préstec: pot treure fins a (cinc/quinze) llibres i (deu/quinze) audiovisuals (6 DVD i 9 altres materials multimèdia). Tot el material de la Biblioteca el poden tenir en préstec per (un/dos) mes/os. Algunes obres com (els diccionaris/els CD de música), no es deixen en préstec per tal que qualsevol persona pugui estar segura de trobar-los a la Biblioteca. El servei de préstec (s’ha de pagar/és gratuït). La Martina ha acabat de llegir el llibre i ha vist que a l’Àrea Infantil i ha ordinadors per navegar per Internet, però per connectar-se (no és necessari/és necessari) tenir el carnet de la biblioteca. Per connectar-se a Internet, la Martina ha d’introduir el seu número de carnet i (el DNI sense lletra/la data de naixement). La Martina té moltes ganes de llegir un llibre que li ha recomanat una amiga però la Biblioteca Esteve Paluzie no el té; la bibliotecària l’informa que altres biblioteques sí que el tenen i que el pot demanar per préstec interbibliotecari que es un servei (gratuït/de pagament) que consisteix en que li portin el llibre des d’una altre biblioteca i l’avisen quan arriba. En Pol i la Martina són ara unes rates de biblioteca!.

 • 24

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-4.1: FEM SERVIR EL CATÀLEG!

  1. Un dia arribes a la Biblioteca per buscar uns llibres dels quals només tens les dades següents. Completa les caselles en blanc.

  AUTOR/ARTISTA TÍTOL TEMA /MATÈRIA SIGNATURA TIPUS DE DOCUMENT

  (Llibre, revista, CD de ...)

  1 Green, Jen

  Mars i oceans

  2 La Deessa sense cara.

  3 Namaka.

  IR Nam

  4

  La Maranyota.

  5 Pequeña nube.

  I* Car Llibre

  6 Poppets Town.

  7 Papallones: petits poemes musicals de Joana Raspall.

  CD 710 Cub

  8 Martín Anguita, Carmen

  Teatre infantil

  Ara podeu anar a buscar algun dels llibres que heu cercat! Mireu la signatura, us ajudarà a trobar-los!

 • 25

  BIBLIOTECA’T EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ

  FITXA-4.2: FEM SERVIR EL CATÀLEG!

  2. Segons el tipus d'informació que busquis a la pantalla del catàleg virtual (OPAC) has de triar una de les opcions de cerca (simple o avançada). Marca amb una creu l’opció de cerca que faries servir al catàleg virtual (OPAC) per saber si la biblioteca té:

  AUTOR/ARTISTA TÍTOL TEMA/ MATÈRIA

  TIPUS MATERIAL

  CERCA SIMPLE

  CERCA AVANÇADA

  Un llibre infantil d’invents Un conte infantil d’animals La revista infantil Cavall fort Un DVD infantil del cos humà Un llibre infantil de Roald Dahl Un llibre infantil sobre Pablo Picasso El llibre infantil La Era glacial Un llibre infantil dibuixat per Roser Capdevila

  Un CD de música de nadales