Curs Pilot d’aprenentatge llengua xinesa Curs 2010-2011

of 52 /52
1 Curs Pilot d’aprenentatge llengua xinesa Curs 2010-2011 Material creat dins el grup de treball: “Assessorament a projectes: Introducció a llengües i cultures asiàtiques” Curs pilot realitzat a l’institut Jaume Balmes de Barcelona Membres del grup: Xing Bo Ángels Coté Ivette Espriu Raquel Gómez M a Neus Lorenzo Remei Paris Maite Ruedas Artur Vidal

Embed Size (px)

Transcript of Curs Pilot d’aprenentatge llengua xinesa Curs 2010-2011

Microsoft Word - Quadern Combinat-1.docCurs Pilot d’aprenentatge llengua xinesa Curs 2010-2011
Material creat dins el grup de treball: “Assessorament a projectes: Introducció a llengües i cultures asiàtiques”
Curs pilot realitzat a l’institut Jaume Balmes de Barcelona
Membres del grup: Xing Bo Ángels Coté Ivette Espriu Raquel Gómez Ma Neus Lorenzo Remei Paris Maite Ruedas Artur Vidal
2
Atesa la seva finalitat educativa, aquests materials s'acullen a la
llicència sotmesa per tots els materials didàctics editats i publicats a la xarxa XTEC (http://www.xtec.cat) en una llicència oberta de Creative Commons, que en aquest cas reserva el dret de reconeixement de l’autoria pel Grup de Treball "Introducció a les llengües i cultures asiàtiques" inscrit en el GTAF del Departament d'Ensenyament l'any 2010-11, i el dret d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial sense autorització expressa.
Contacte: [email protected]
1. Escoltem la salutació i saludem als companys: N ho!
N ho! - Per parelles, intercanviem la salutació amb el moviment de cortesia habitual: donem la mà, inclinem el cos i abaixem el cap.
-Quina entonació ens marca l’accent corbat que hi ha a i a ?
VOLEM APRENDRE:
La diversitat lingüística i cultural xinesa a través de la presentació dels codis escrits i de les salutacions elementals de cortesia.
QUÈ FEM PER APRENDRE:
- Saludem i responem salutacions. - Descobrim el codi Pinyin, una eina per
a l’aprenentatge oral de la llengua xinesa.
5
Parlem!
2. Ens posem en fila o en grups de 4 per fem una cadena humana i saludar-nos tot alçant la veu. Ho podem fer augmentant o disminuint el nivell de volum!
-Quina pronúncia té la h de la segona síl·laba?
N ho! N ho! N ho! N ho! N ho!
N ho! N ho! N ho! N ho! N ho!
!
6
Llegim!
3. Ordenem les grafies i reconstruïm les dues síl·labes de la salutació que ja coneixem:
-L’escriptura xinesa té un ordre de traç molt estricte, que anirem aprenent amb el temps: d’esquerra a dreta i de dalt a baix.
1 2 43
7
Escrivim!
4. Fem una targeta amb la salutació que ja coneixem. N ho!
Davant Darrera
Al llarg del curs farem les nostres pròpies targetes de diferents colors amb els caràcters xinesos i el codi Pinyin. Amb la traducció catalana i altres llengües que coneixem anirem construint el nostre diccionari xinès-català.
Escoltem!
A: N ho! ! (Hola)
B: N ho! ! (Hola)
A: W jiào n (Jo em dic PAU)
B: W jiào xu (Jo em dic NEUS)
(Caràcter xinès)
(Codi Pinyin)
(Traducció catalana)
(Altres llengües)
8
Parlem!
6. Per parelles practiquem la nova frase amb el nostre propi nom:
A: W jiào ………………… (Jo em dic ______)
B: W jiào ………………… (Jo em dic ______)
7. Saludem els nostres nous amics. -Ho diem en xinès i escrivim la salutació en Pinyin:
- Hola Pau!, Hola Neus! - !,
- En Pinyin: ________________________
Llegim!
8. Ordenem aquests caràcters per escriure aquesta frase: -Hola! Jo em dic Neus
1 2 543
Neus (xu)

9
Escrivim!
9. Fem la nostra targeta de presentació, amb el nostre nom:
W jiào …… ___
Davant Darrera
-Podem veure com es diu el nostre nom en xinès a : http://www.xina.cat/diccionari/
Interactuem!
10. Descobrim aquest diàleg secret: podem ajudar-nos amb el codi Pinyin.
- N ho! W jiào n - N ho! W jiào xu
(Caràcter xinès)
(Codi Pinyin)
(Traducció catalana)
(Altres llengües)
!
!
____
____

10
11. Ordena aquests caràcters amb un company per a reproduir el mateix diàleg:

Practiquem en parelles.
11
12
Ens recordem el què hem après?
1. Ens saludem per parelles. -Reproduïm aquest diàleg per a presentar-nos mútuament.
A: N ho! W jiào....... ! ______ (Hola! Jo em dic ______ )
B: N ho! W jiào....... ! ______ (Hola! Jo em dic ______ )
Escoltem!
2. Escoltem aquest diàleg entre el Pau, la Neus i un nou amic:
Diàleg 1:
A: W jiào n (Jo em dic PAU)
B: W jiào xu (Jo em dic NEUS)
Diàleg 2:
A: N ho! ! (Hola!)
B: N ho! ! (Hola!) B: Qngwèn, n jiào shénme míngzì? ,? (Disculpa, com et dius?)
A: W jiào n. N ne? .? (Jo em dic Pau. I tu?)
B: W jiào xu. . (Jo em dic Neus)
QUÈ FEM PER APRENDRE:
- Ens presentem i fem nous amics. - Descobrim la importància d’acompanyar
el gest i la veu en saludar altra gent.
VOLEM APRENDRE: Formes senzilles de presentar
amics i coneguts.
- N ho! ! (Hola!)
- Qngwèn, n jiào shénme míngzì? ? (Disculpa, com et dius?)
- W jiào __ (Jo em dic _____)
Llegim!
4. Compara aquestes frases i encercla el caràcter que es repeteix. Com es pronuncia?
! N ho!
5. Compara la pronunciació d’aquests dos accents gràfics
à
6. Fem targetes amb les noves expressions. Qngwèn (Disculpa)
Davant Darrera
?
15
7. Ordenem aquests caràcters per reproduir la pregunta necessària per conèixer el nom de nous amics.
*Pots consultar el codi Pinyin. N jiào shénme míngzì?
Parlem!
8. Joc interactiu per un grup de quatre companys. Amb els ulls tancats anirem caminant per l’aula fins a ensopegar amb un nou company, disculpar-nos i preguntar-li com se diu: tot en xinès!
- Qngwèn, N jiào shénme míngzì? , ?
- W jiào ______ ____
9. En grups de quatre companys, descobrim qui és qui: Jo - Tu - Ell/Ella
Nom propi
W _______
N _______
- Repassem les vostres targetes i completeu les que us falten.
VOLEM APRENDRE: També podem contestar:
W shì________ (Jo sóc ……..) ___________
16
10.Fem una roda de presentacions, per repassar. Utilitzarem l’expressió “I tu?”
W shì_____, n ne? (Jo sóc …….., i tu?) ______, ? (Jo sóc …….., i tu?)
Interactuem!
11. En grups de 4, preparem una festa de trobada a la Xina. Cada un de nosaltres ha de representar el paper d’una persona diferent, que parla únicament xinès. Amb totes aquestes frases, organitzem un diàleg imaginari que representarem a la resta de companys.
N ho! ! (Hola!)
W jiào____ _____ (Jo em dic _____)
W shì ______ (Jo sóc _____)
N jiào shénme míngzì? ?. (Com et dius?)
T jiào shénme míngzì? (/) … ? (Ell/ella: … com es diu?)
N ne? ? ( I tu?)
Qngwèn, , (Disculpa,)
17
VOLEM APRENDRE:
Com compten els xinesos?
QUÈ FEM PER APRENDRE:
- Aprenem a comptar fins a 10
- Descobrim què podem fer sabent comptar en xinès. Els dies de les setmanes, mesos..
19
Parlem
1. Anomena tots els caràcters que tinguin el primer to:
Y sn q b
Ara pronunciem els caràcters del segon to:
shí
w ji
I els del quart?
èr sì liù
2. Per parelles escoltem els companys. Cada nen tria un to i el seu company ha d’identificar a quin grup pertany.
20
Llegim!
Quins nombres falten per completar la seqüència?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
èr sì liù b shí
4. Sumem en xinés!
Sn w liù
+ Sì ji èr

1 2 3 4 5
21
Escrivim!
7. Per tal que tots els caràcters quedin ben escrits cal encabir-los dins d’un quadre de tal manera que quedin perfectament encaixats i centrats. Això ho aconseguirem escrivint seguint l’ordre establert.
Mirem com s’escriuen els dos números més important en xinés.
Ara escrivim el número de la mala sort, el 4:


22
Ara escrivim el número de la bona sort, el 8:

b
8. Troba el traç que falta a cadascun dels caràcters següents i escriu-los dins del requadre:
9. Què has après fins ara?
23
En Pau es presenta i vol fer nous amics…
VOLEM APRENDRE: Formes senzilles per conèixer gent i
fer nous amics.
W 12 suì.
25
En Pau vol presentar el seu nou amic:
Ja sabem les persones del singular, ara podem parlar en plural!
Afegim només el caràcter Men
wmen (nosaltres)
/ / tmen (ells/elles)
Estem segurs que hem escoltat bé la diferència entre els caràcters de la tercera persona i l’adjectiu gran?
/ i
Joan
12
26
Parlem!
1. Per parelles, practiquem el què hem après. Preguntem als companys quina edat tenen!
A: N dudà? (Quants anys tens?)
B: W suì. (tinc anys)
A:N ne? (i tu?)
B: (W y suì. Jo també tinc anys)
Llegim!
Escrivim !
A: Perdona, quants anys tens? B: Tinc 12 anys. I tu, quants anys tens? A: Jo també en tinc 12.
27
2. Ordenem aquests caràcters per reproduir la pregunta necessària per conèixer les edats dels nous amics:
* Pots consultar el codi Pinyin? Qngwèn, n dudà?
Utilitzem el caràcter dà:
El caràcterdà vol dir gran. És per tant un adjectiu el qual podem utilitzar en distintes ocasions de la vida quotidiana.
Traducció Caràcter
Jo sóc molt gran W hn dà
Tu ets molt gran N hn dà
Ell/ella és molt gran / T/t hn dà
El contrari del caràcter dà gran, és xio petit. El podem utilitzar també per designar coses petites.
Traducció Caràcter
Subjecte + adverbi+ adjectiu Pinyin
Jo sóc molt petit W hn xio Tu ets molt petit N hn xio Ell/ella és molt petit / T/t hn xio
28
Jo tinc 12 anys, ell en té 8 Jo sóc molt gran, ell és molt petit:
W shí èr suì, t b suì w hn dà, t hn xio
3.Fem una targeta amb els dos caràcters que fan d’adjectiu.
Davant Darrera
Davant Darrera
(Caràcter xinès)
(Codi Pinyin)
(Traducció catalana)
(Altres llengües)
(Caràcter xinès)
(Codi Pinyin)
(Traducció catalana)
(Altres llengües)
29
Interactuem
4. Preguntem l’edat als companys per saber qui és més gran i qui és més petit.
Pregunta a cinc companys i anota les seves edats. Després fes la relació tenint
com a punt de referència la teva edat i mira si són més grans o més petits que
tu. Utilitza l’estructura “ell/ella és més gran/ més petita”.
Nom del company Edat Petit o Gran?
5.. Què has après fins ara?
30
VOLEM APRENDRE: Situacions temporals
QUÈ FEM PER APRENDRE:
- Aprenem tot el que es pot fer sabent els números: els dies de la setmana, mesos...

32
Parlem!
1r
2n
3r
4t
33
Llegim!
2. Fem el nostre calendari en xinès! Cada mes és un número, així que només cal dir el número i el mes, yuè. Mirem el calendari següent:
Gener Y yuè
Febrer Èr yuè
Març Sn yuè
Abril Sì yuè
Maig W yuè
Juny Liù yuè
Juliol Q yuè
Agost B yuè
Setembre Ji yuè
Novembre Shí y yuè
Desembre Shí èr yuè
Els caràcters representen en moltes ocasions una imatge, és a dir que són pictogrames. En el cas del caràcter corresponent al mes representa una imatge.
34
Escrivim!
3. Digues quina imatge creus que és la que correspon al caràcter del mes, yuè:
Ja sabem que l’ordre d’escriure els traços és molt important.
Primer l’exterior i després l’interior...
Fixem-nos com cal escriure el caràcter yuè:
4. De quants traços es composa el caràcter yuè?

35
5. Elaborem la nostra targeta amb el caràcter de la lluna!
Davant Darrera
Parlem!
6. Escollim cinc companys i anotem el mes del seu aniversari!
Nom Mes
(Caràcter xinès)
(Codi Pinyin)
(Traducció catalana)
(Altres llengües)
DIÀLEG 1:
B: N ho! (Hola)
B: Hn ho! N ne? (Molt bé! I tu?)
A: W y hn ho (Jo també estic bé)
DIÀLEG 2:
A: Qngwèn, n shì shuí? (Disculpa, qui ets?)
B: W shì xu. N ne? N jiào shén míngzì? (Sóc la Neus. I tu ? com et dius ?)
A: W jiào n. (Em dic Pau)
B: n n ho! (Hola Pau!)
A: Xu n ho! (Hola Neus!)
8.. Què has après fins ara?
37
Xngq

A. 1r B. 2n C. 3r D. 4t
VOLEM APRENDRE: El calendari en xinès i els dies de la
setmana
QUÈ FEM PER APRENDRE:
- Aprenem tot el que es pot fer sabent els números: els dies de la setmana, els mesos...
39
Parlem!
40
q
Tx!!! I ara fem el so d’un esquitx amb la mateixa vocal i...
Llegim!
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Xngqíy Xngqíèr Xngqísn Xngqísì Xngqíw Xngqíliù Xngqírì
41
Escrivim!
3. Ordenem les grafies i reconstruïm el caràcter de la setmana!
Recordem que l’escriptura xinesa té un ordre de traç molt estricte. Per fer-ho
bé cal seguir aquest ordre: d’esquerra a dreta, de dalt a baix , de dins a fora i
finalment tanquem el caràcter.
4. Quants traços té aquest caràcter?
1.Y 2.Èr 3.sn 4.sì 5.w 6.liù
5. Digueu quina imatge creieu que és la que correspon al caràcter del mes, yuè:

43
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Hola!
correspon a una de la setmana.
Cada setmana té set dies Me’ls
podries ordenar en xinès?

Jiyóu!
45
Interactuem!
8. Fes una llista de les persones de la classe preguntant quin dels dies de la setmana és el seu preferit:
Dies de la setmana Companys46
Shngrì kuàilè!
QUÈ FEM PER APRENDRE:
- Responem a felicitacions amb “gràcies”. - Cantem la cançó “shngrì kuàilè”.
48
Escoltem la resposta: xièxiè!
Xièxiè - Per parelles, intercanviem la felicitació i la fórmula d’agraïment.
- Quin és el to a ... Shng ?
- Quin és el to a ... Xiè ? Comparem:
ho
49
Llegim!

50
Escrivim!
2. Fem una targeta amb l’expressió d’agraïment que ja coneixem.
xièxiè!
Davant Darrera
Dialoguem!
3. Per parelles, reproduïm aquest diàleg entre el Pau i la Neus, els nostres amics.
A: N ho! ! (Hola)
B: N ho! ! (Hola)
A: Xu, n de shng rì shì j hào ? (Neus, quan és el teu aniversari? B: n, w de shng rì shì shí yuè èr hào. Nne?
10 20 ? (Pau, el meu aniversari és el 20 d’octubre. I el teu?)
A: w de shng rì shì w yuè shí hào 5 10 (El meu aniversari és el 10 de maig.)
B: xièxiè! ! (Gràcies!)
51
4. Per parelles practiquem la nova frase amb data del nostre propi aniversari:
Interactuem!

6. Preguntem als nostres companys:?
*Ens podem ajudar amb el codi pinyin N de shng rì shì j yuè j hào?
Completem la taula amb les seves respostes.
52
7. Ordenem aquests caràcters per escriure la frase: - El meu aniversari és el 2 d’Abril.

8. Escoltem la cançó “Shngrì kuàilè!”
Zhù n shngrì kuàilè