Coordinadors TIC-TAC de centre 2012-13

download Coordinadors TIC-TAC de centre 2012-13

of 76

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.052
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Coordinadors TIC-TAC de centre 2012-13

 • 1. Jornada Tcnica per a Coordinadors/es TIC-TAC de centreServeis Territorials a Barcelona Comarques Octubre de 2012

2. Suport als coordinadors/res TIC-TAC decentre IntroducciMARC NORMATIU COORDINADOR TIC-TAC DE CENTRECurs 2012-13 REA TIC SERVEI TAC- Xarxa Eduroam: - Propietat intellectual i- El Portal de centre: accs drets dautoria- SAU: gesti remota,- Llicncies Creativeconsultes, incidncies.Commons- Suport TIC - Protecci de dades- GEPSEpersonals- Avaries- Internet segura- Dotacions- Correu electrnic- Suport Preventiu - Eines de suport TIC-TAC- Planificador - Formaci- Seguretat a la xarxa de- Formaci: tallers obertscentre - Novetats: google Drive 3. Marc normatiu curs 2012-13Orientacions per al desenvolupament de les TIC(document)Sindiquen a les instruccions del curs 2012/3 Pla TAC de centre Responsable TAC de centre Comissi TAC de centre. 3 4. Marc normatiu curs 2012-13Orientacions per al desenvolupament de les TIC Correspon a la direcci del centre definir les frmules que esconsiderin ms adequades per garantir la coordinaci ptimadels usos de les tecnologies en tots els seus vessants,organitzatius, pedaggics o tcnics. El tipus de coordinaci TAC ha de quedar reflectit en el projecteeducatiu i en el de direcci.Es recomana lestabliment demecanismes de coordinaci collegiada. La persona responsable de la coordinaci TAC del centre ha derespondre,davant de la direcci, de les funcions que sassignin alcentre en relaci amb les tecnologies per a laprenentatge i elconeixement. 4 5. Marc normatiu curs 2012-13Pla TAC de centre s un instrument per a la planificaci i governana de les TAC en el marc de lautonomia de centre i del seu projecte educatiu.Objectius del Pla TAC de centre Planificar els desplegament de les TIC al centre Promoure lassoliment de la competncia digital de lalumnat i elprofessorat. Impulsar els usos curriculars de les TAC Vetllar pel compliment de la normativa de protecci de dades. Establir criteris per a la definici de les prioritats de dotaci derecursos tecnolgics.Establir la presncia del centre a Internet. 5 6. Marc normatiu curs 2012-13Pla TAC de centre Per facilitar-ne la redacci i el desplegament, el Departament dEnsenyament posar a disposici dels centres educatius una aplicaci informtica especfica.Jornada tcnica per a lelaboraci del Pla TAC decentre. Els Serveis Territorials a Barcelona Comarques, amb la collaboraci dels Serveis Educatius, organitzaran al segon trimestre una Jornada Tcnica relacionada amb el Pla TAC de centre.Pla TAC de centre. 6 7. Marc normatiu curs 2012-13Responsable TAC de centre: funcionsPromoure el Pla TAC de centre i fer-ne el seguiment.Assessorar el professorat en ls didctic de les TAC i orientar-lo sobre la formaci TAC.Vetllar per laplicaci dels estndars tecnolgics del Departament i pel manteniment de les installacions i els equipaments informtics i telemtics del centre.Fer el seguiment dels serveis de suport TIC.Assessorar lequip directiu, els professors i el personal dadministraci i serveis del centre en ls de les aplicacions de gesti acadmica i economicoadministratives. 7 8. Marc normatiu curs 2012-13Responsable TAC de centre: funcions Vetllar per lacompliment de la reglamentaci normativa iestndards tecnolgics segents: Programari en catal Privacitat i seguretat de les dades Incorporar la identificaci grfica del Programa de identificaci visual als espais web del centre. Vetllar perqu tot programari del centre compti amb la llicncia legal. Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre respectin els drets dautoria i llicncies ds. Promoure llicncies Creative Commons. Aquelles altres funcions que la direcci del centre li encomani. 8 9. Marc normatiu curs 2012-13Responsable TAC de centre: dedicaci horriaEn funci de les responsabilitats assignades en les normes dorganitzaci i funcionament del centre, i amb les limitacions globals derivades del total de la plantilla assignada al centre, la direcci ha de determinar la dedicaci dhores lectives i/o complementries dels rgans unipersonals de coordinaci per a les tasques prpies de cada crrec.Nombre global dhores lectives dedicades a la1 lnia 2 lnies 3 lniesgesti, dels organs unipersonals de coordinacirgans unipersonals de coordinaci10 h15 h 15 h 9 10. Marc normatiu curs 2012-13Comissi TAC de centres convenient que a cada centre es constitueixi una comissi TACFormen part de la Comissi TAC de centre Responsable TAC Professorat de diferents cursos, cicles, departaments oseminaris.Funcions de la Comissi TAC de centre Concretar i desplegar el pla TAC Coordinar la integraci de les TAC Vetllar pel desplegament curricular de les TAC Promoure ls de les Tac en la prctica educativa Vetllar per loptimitzaci de ls dels recuros TIC al centre Dinamitzar la presncia a Internet del centre. 10 11. Suport als coordinadors/res TIC-TAC decentre rea TIC 12. XTEC. Atenci a lusuari/ria: xarxaEduroam 13. Xarxa Eduroam 14. Xarxa Eduroam 15. Xarxa Eduroam 16. Portal de centreAccs 16 17. Portal de centreAccs 17 18. Portal de centreAccs 18 19. Portal de centreAccs 19 20. Portal de centreSuport TIC 20 21. SAU21 22. SAUSuport de gesti remota: fractlia 22 23. Suport TICConsultes, peticions, incidncies23 24. Suport TICPeticions, queixes 24 25. Suport TICObrir una petici25 26. Suport TICOmplir formulari peticiText 26 27. Suport TICVeure peticions27 28. GEPSEAccs28 29. GEPSEAccs29 30. GEPSEEquipaments30 31. GEPSEEquipaments/ Criteris de manteniment 31 32. GEPSEAvaries32 33. GEPSEAvaries33 34. GEPSEAvis davaria34 35. GEPSEDotacions35 36. GEPSEAlta dequips dotaci Departament36 37. GEPSEAlta dequips dotaci Departament12Sortir i tornar a entrar al gepse abans del pas 3 o tecla F53 37 38. GEPSEAlta dequips de dotaci prpia38 39. GEPSEAlta dequips de dotaci prpia39 40. Suport PreventiuAccs 40 41. Suport PreventiuAccs 41 42. PlanificadorAccs-portal de centre/portal de suport TIC42 43. PlanificadorAccs al planificador43 44. PlanificadorVisites 44 45. La xarxa de centreLa xarxa s un conjunt dordinadors i daltres dispositius que es connecten entre si per compartir informaci, recursos i serveis. Per fer-ho es necessiten targetes de xarxa, cables i programari.La connexi dels ordinadors en xarxa permet compartir recursos entre les diferents estacions de treball i simplificar el manteniment dels equips i la installaci de nous programes. Els recursos compartits sn bsicament de dos tipus: impressores i unitats demmagatzematge (discs durs, unitats de CD- ROM, DVD).Els ordinadors sidentifiquen a la xarxa mitjanant un nom i un nmero (adrea IP), que ha de ser diferent per a cadascun dells. 46. Seguretat a la xarxa del centre La seguretat s un tema complex. La interconnexi dels equips informtics aporta grans avantatges, per tambcomporta determinats riscos que cal conixer per prevenir-los. Hi ha diferents tipus dincidncies que poden patir els ordinadors, les msfreqents sn els virus i canvis de configuraci. I en altre ordre de coses, elsrobatoris.Qu s un virus? s un programa informtic. s capa de copiar-se a si mateix. Provoca diferents efectes, en ocasions nocius, i daltres molsties. Cal que es carreguin en memria (que sexecutin). 47. Seguretat a la xarxa del centre 48. Seguretat a la xarxa del centre 49. Seguretat a la xarxa del centre 50. Seguretat a la xarxa del centre 51. Seguretat a la xarxa del centre Congelacide les mquines: El DeepFreezeEl Deep Freeze s un programa que ens permet congelar la configuraci del sistema. Qualsevol modificaci que es produeixi en la configuraci que nosaltres hem decidit que ha de tenir lordinador (fons de pantalla, disposici de les icones de lescriptori, programari installat, versions de controladors de maquinari...) desapareix en reiniciar lordinador.Qualsevol modificaci que es produeixi en lordinador ser ignorada a la prxima arrencada del sistema operatiu i la mquina ser restaurada a la situaci prvia, de manera transparent, s a dir, sense cap intervenci per part de lusuari ni possibilitat dimpedir-ho. 52. Seguretat a la xarxa del centre Congelacide les mquines: El DeepFreeze 53. Suport als coordinadors/res TIC-TAC decentreServei TAC 54. Propietat intellectual i drets dautoriaLa propietat intellectual s el conjunt de drets que corresponen alautor/a respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creaci. Lapropietat intellectual duna obra correspon a lautor/a pel sol fet de laseva creaci.Sn objecte de propietat intellectual totes les creacions originalsliterries, artstiques o cientfiques expressades per qualsevol mitj osuport, tangible o intangible. 54 55. Drets dautor: llicncies CreativeCommons 55 56. Protecci de dades personalss un dret fonamental, que busca protegir els ciutadans i el pleexercici dels seus drets davant les vulneracions que puguin procedirde la recollida, tractament i emmagatzematge de les seves dadespersonals per part dentitats tant pbliques com privades. 56 57. Protecci de dades personals 57 58. Protecci de dades personals 58 59. Internet seguraInternet s un lloc ple doportunitats per als menors, on poden aprendre,comunicar-se o jugar. Per tamb hi ha alguns riscos i consells de seguretatque han de conixer per evitar problemes59 60. Internet SeguraMenors de 14 anys: Alta als serveis Internet, Cal una autoritzaci dels pares, mares o tutors legals que especifiqui quins serveis sutilitzaran i amb quina finalitat i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos s de lusuari.Alumnes de 14 o ms anys: Es recomana informar els pares, mares o tutors legals de quins serveis es faran servir i amb quina finalitat i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos s de lusuari.60 61. Internet Segura: Protecci de dadespersonalsProtecci de dades, dimatges i de la propietat intellectual Precaucions que shan de prendre des dels centres: La captaci, s i difusi dimatges dels alumnes i del personal del centre. La publicaci de dades personals dels alumnes i del personal del centre. La publicaci de materials la propietat intelle