El Coordinador TIC-TAC de centre

download El Coordinador TIC-TAC de centre

of 58

 • date post

  03-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  2.951
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Presentació que hem utilitzat a les sessions formatives sobre coordinadors TIC-TAC als ST a Barcelona Comarques curs 2011-12

Transcript of El Coordinador TIC-TAC de centre

 • 1. Informaci per aCoordinadors/es TIC-TAC de centreServeis Territorials a Barcelona ComarquesEspai de suport TICOctubre de 2011

2. Suport als coordinadors/res TIC-TAC de centre - Marc normatiu curs 2011-12 - Drets dautor: llicncies Creative Commons - Protecci de dades personals - Internet segura - Correu electrnic - Suport REA TIC a BCO - Web de suport als seminaris STAC a BCO - El Portal de centre - SAU - Suport TIC - Avaries - GEPSE - Suport Preventiu - Nou Planificador - Seguretat a la xarxa de centre - Formaci per a Coordinadors/es TIC-TAC 3. Marc normatiu curs 2011-12 Planificaci de les TAC als centres: Correspon a la direcci del centre definir lesfrmules que es considerin ms adequades pergarantir la coordinaci ptima dels usos de lestecnologies en tots els seus vessants,organitzatius, pedaggics o tcnics. El tipus de coordinaci TAC ha de quedarreflectit en el projecte educatiu i en el dedirecci. Es recomana lestabliment de mecanismes decoordinaci collegiada.3 4. Marc normatiu curs 2011-12 Planificaci de les TAC als centres: Assignen responsabilitats compartides en la gesti dela tecnologia en el centre. Concreten les necessitats dassessorament i formaci. Defineixen indicadors per al desplegament i la inserci deles TIC en els mbits educatius, administratius icomunicatius. Fan el seguiment i lavaluaci dels usos curriculars de lesTAC. Defineixen les prioritats per a la dotaci dels recursostecnolgics. Estableixen la presncia del centre a Internet (portal delcentre, plataforma virtual).-Orientacions per al desenvolupament educatiu de les TIC 4 5. Marc normatiu curs 2011-12Funcions del coordinador TAC de centre Impulsar ls didctic de les TIC en el currculum escolar iassessorar els professors per a la seva implantaci, aix comorientar-los sobre la formaci en TAC, dacord amb el suport delsserveis educatius de la zona. Vetllar pel manteniment de les installacions i els equipamentsinformtics i telemtics del centre, en coordinaci amb el serveide manteniment preventiu i dassistncia tcnica. Proposar a lequip directiu els criteris per a la utilitzaci iloptimaci dels recursos TIC del centre. Assessorar lequip directiu, els professors i el personaldadministraci i serveis del centre en ls de les aplicacions degesti acadmica i economicoadministratives. Aquelles altres que el director del centre li encomani en relaciamb els recursos TIC disponibles. 5 6. Marc normatiu curs 2011-12La direcci del centre ha de vetllar perqu: Sutilitzi la installaci de programari en catal. El centre disposi de la llicncia ds per a tot el programarii els continguts digitals. La pgina web del centre incorpori la identificaci grficaadaptada al Programa dIdentificaci Visual, de laGeneralitat de Catalunya. Sapliquin al web del centre criteris daccessibilitat. Es tinguin en compte les mesures ds segur iresponsable de les TIC. Els materials digitals difosos pel centre i accessibles enlnia siguin respectuosos amb els drets dautor.Lapublicaci de continguts generats al centre mateix que esvulguin compartir i difondre a la xarxa es facilita ambladopci de llicncies Creative commons. 6 7. Drets dautor: llicncies Creative Commons 7 8. Drets dautor: llicncies Creative Commons 8 9. Protecci de dades personalss un dret fonamental, que busca protegir els ciutadans i el pleexercici dels seus drets davant les vulneracions que puguin procedirde la recollida, tractament i emmagatzematge de les seves dadespersonals per part dentitats tant pbliques com privades. 9 10. Protecci de dades personals 10 11. Protecci de dades personals 11 12. Protecci de dades personalsProtecci de dades, dimatges i de la propietat intellectualPrecaucions que shan de prendre des delscentres: La captaci, s i difusi dimatges dels alumnes idel personal del centre. La publicaci de dades personals dels alumnes i delpersonal del centre. La publicaci de materials la propietat intellectualdels quals correspon als alumnes. 12 13. Protecci de dades personalsModels dautoritzacions serveis web.Menors de 14 anys: Alta als serveis Internet, Cal una autoritzaci dels pares, mares o tutorslegals que especifiqui quins serveis sutilitzaran i ambquina finalitat i advertir que la responsabilitat perpossibles mals usos s de lusuari. Alumnes de 14 o ms anys: Es recomana informar els pares, mares o tutorslegals de quins serveis es faran servir i amb quinafinalitat i advertir que la responsabilitat per possiblesmals usos s de lusuari.13 14. Internet segura14 15. Correu electrnicEl servei de correu electrnic de la XTEC s dspreferent en lentorn professional dels docents delscentres pblics i privats sostinguts amb fons pblics. Correu electrnic per els alumnes amb google APPS 15 16. Suport REA TIC: Secci Serveis Educatius iFormaci Permanent a BCO Els assessors TAC i gestors TIC dels Serveis Territorials, els serveiseducatius, la Direcci General dInnovaci i lrea TIC del DepartamentdEducaci donen suport al procs dimplementaci de les tecnologiesper a laprenentatge i el coneixement en els centres educatius. rea TIC SSTT Barcelona Comarques:Telfon: 934816000 Gestors TIC Paco Martnez fmartin2@xtec.cat (extensi 5319) Diego Araque daraque@xtec.cat (extensi 5339) Assessor TAC Benito Mendoza bmendoza@xtec (extensi 5317) 17. Web de suport als seminaris STAC a BCOhttps://sites.google.com/a/xtec.cat/stac-bco/#stacbco 18. Coordinadors I Coordinadores TIC decentre: xarxa docent eduCAT2.0 19. XTEC. Atenci a lusuari/ria 20. Webs de suport 21. Web de suport tcnic 22. Xarxa Eduroam 23. Xarxa Eduroam 24. Portal de centreAccs 24 25. Portal de centreAccs 25 26. Portal de centreAccs 26 27. Portal de centre 27 28. Portal de centreSuport TIC 28 29. SAU29 30. SAUSuport de gesti remota30 31. Suport TICConsultes, peticions, incidncies31 32. Suport TICPeticions, queixes 32 33. Suport TICObrir una petici33 34. Suport TICOmplir formulari peticiText 34 35. Suport TICVeure peticions35 36. AvariesGEPSE36 37. GEPSEAccs37 38. GEPSEEquipaments38 39. GEPSEAvaries39 40. GEPSEAvaries40 41. GEPSEAvis davaria41 42. GEPSEDotacions42 43. GEPSEAlta dequips dotaci Departament43 44. GEPSEAlta dequips dotaci Departament12Sortir i tornar a entrar al gepse abans del pas 3 o tecla F53 44 45. GEPSEAlta dequips de dotaci prpia45 46. GEPSEAlta dequips de dotaci prpia46 47. Suport PreventiuAccs 47 48. Suport PreventiuAccs 48 49. Suport PreventiuVisites 49 50. Suport PreventiuVisites 50 51. Nou PlanificadorAccs-portal de centre/portal de suport TIC51 52. La xarxa de centreLa xarxa s un conjunt dordinadors i daltres dispositius que es connecten entre si per compartir informaci, recursos i serveis. Per fer-ho es necessiten targetes de xarxa, cables i programari.La connexi dels ordinadors en xarxa permet compartir recursos entre les diferents estacions de treball i simplificar el manteniment dels equips i la installaci de nous programes. Els recursos compartits sn bsicament de dos tipus: impressores i unitats demmagatzematge (discs durs, unitats de CD- ROM, DVD).Els ordinadors sidentifiquen a la xarxa mitjanant un nom i un nmero (adrea IP), que ha de ser diferent per a cadascun dells. 53. Seguretat a la xarxa del centre La seguretat s un tema complex. La interconnexi dels equips informtics aporta grans avantatges, per tambcomporta determinats riscos que cal conixer per prevenir-los. Hi ha diferents tipus dincidncies que poden patir els ordinadors, les msfreqents sn els virus i canvis de configuraci. I en altre ordre de coses, elsrobatoris.Qu s un virus? s un programa informtic. s capa de copiar-se a si mateix. Provoca diferents efectes, en ocasions nocius, i daltres molsties. Cal que es carreguin en memria (que sexecutin). 54. Seguretat a la xarxa del centre Adreces on es pot aconseguir informaci relacionada amb la seguretatPgina Antivirus XTECPandaSoftwareEnciclopdia de virus 55. Seguretat a la xarxa del centre Congelacide les mquines: El DeepFreezeEl Deep Freeze s un programa que ens permet congelar la configuraci del sistema. Qualsevol modificaci que es produeixi en la configuraci que nosaltres hem decidit que ha de tenir lordinador (fons de pantalla, disposici de les icones de lescriptori, programari installat, versions de controladors de maquinari...) desapareix en reiniciar lordinador.Qualsevol modificaci que es produeixi en lordinador ser ignorada a la prxima arrencada del sistema operatiu i la mquina ser restaurada a la situaci prvia, de manera transparent, s a dir, sense cap intervenci per part de lusuari ni possibilitat dimpedir-ho. 56. Formaci telemtica per a Coordinadors/es TIC-TACCTTC - Formaci per a les persones coordinadores TIC/TAC de centre 57. Jornada Informativa per aCoordinadors/es TIC-TACMolt ms important que aprendre tecnologia s aprendre amb latecnologia, aprendre a saber utilitzar la informaci i aprendre atreballar en el nou entorn.En aquest context, doncs, el repte s ensenyar a aprendre.(Catalunya en Xarxa. Pla estratgic per a la societat de lainformaci) Octubre de 2011 58. Jornada Informativa per aCoordinadors/es TIC-TAC rea TIC-Servei TACServeis Territorials a Barcelona ComarquesOctubre de 2011