BUTLLETÍ BUTLLETÍ BUTLLETÍ AAGENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ... · components electrònics, evitar...

of 14 /14
-1- BUTLLETÍ BUTLLETÍ BUTLLETÍ BUTLLETÍ AGENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ESCOLAR Núm.5 Núm.5 Núm.5 Núm.57 Maig Maig Maig Maig 2012 2012 2012 2012

Embed Size (px)

Transcript of BUTLLETÍ BUTLLETÍ BUTLLETÍ AAGENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ... · components electrònics, evitar...

 • -1-

  BUTLLETÍ BUTLLETÍ BUTLLETÍ BUTLLETÍ AAAAGENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ESCOLAR

  Núm.5Núm.5Núm.5Núm.57777 MaigMaigMaigMaig 2012201220122012

 • -2-

  CalendariCalendariCalendariCalendari 3333 Agenda d’ActivitatsAgenda d’ActivitatsAgenda d’ActivitatsAgenda d’Activitats 5555 NotíciesNotíciesNotíciesNotícies 8888 ExperiènciesExperiènciesExperiènciesExperiències 11111111 RecursosRecursosRecursosRecursos 11112222 Més informacióMés informacióMés informacióMés informació 11114444

  SSSSumariumariumariumari

  SumariSumariSumariSumari

 • -3-

  MAIGMAIGMAIGMAIG 2012012012012222 DillunsDillunsDillunsDilluns DimartsDimartsDimartsDimarts DimecresDimecresDimecresDimecres DijoDijoDijoDijousususus DivendresDivendresDivendresDivendres DissabteDissabteDissabteDissabte DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge

  30

  1 2 Formació CRP per docents Sessió 8

  3 4 5 6

  7

  8 9 Formació CRP per docents Sessió 9

  10 11 12 13

  14 VII INTERCENTRES Secundària

  15 I INTERCENTRES Primària

  16 Formació CRP per docents Sessió 10

  17 18 19

  20

  CONFINT CONFINT CONFINT CONFINT Conferència Europea

  21 22 23 24

  25 26 27

  28

  29 30 31

  CalendariCalendariCalendariCalendari

  Calendari Calendari Calendari Calendari Maig Maig Maig Maig 2012201220122012

 • -4-

  JunyJunyJunyJuny 2012201220122012 DillunsDillunsDillunsDilluns DimartsDimartsDimartsDimarts DimecresDimecresDimecresDimecres DijousDijousDijousDijous DivendresDivendresDivendresDivendres DissabteDissabteDissabteDissabte DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge

  1 2 3 Caminada

  popular pels Colls Desafiament de

  llaguts

  4

  5 Lectura

  Manifest AG21E CoCoCoConferència nferència nferència nferència

  Tomàs MolinaTomàs MolinaTomàs MolinaTomàs Molina

  6 7 Què Són les

  "SMART CITIES"

  8 Documentals

  FICMA CITIES"

  9 Sortida amb caiac doble

  Passejada amb BTT

  10 AMBIENTA'T

  1ª Fira ambiental de Vilanova i la

  Geltrú

  11 12 13 14 15 16

  17

  18 19 20 21

  22 23 24

  25

  26 27 28

  29 30

  Calendari Calendari Calendari Calendari Juny Juny Juny Juny 2012201220122012

  CalendariCalendariCalendariCalendari

  VI MOSTRA D'ART D'BJECTES RECICLATS I REUTITITZATSVI MOSTRA D'ART D'BJECTES RECICLATS I REUTITITZATSVI MOSTRA D'ART D'BJECTES RECICLATS I REUTITITZATSVI MOSTRA D'ART D'BJECTES RECICLATS I REUTITITZATS

  VI MOSTRA D'ART D'BJECTES RECICLATS I REUTITITZATSVI MOSTRA D'ART D'BJECTES RECICLATS I REUTITITZATSVI MOSTRA D'ART D'BJECTES RECICLATS I REUTITITZATSVI MOSTRA D'ART D'BJECTES RECICLATS I REUTITITZATS

  Jor.Inf.TurutaJor.Inf.TurutaJor.Inf.TurutaJor.Inf.Turuta El Garraf El Garraf El Garraf El Garraf SubmergitSubmergitSubmergitSubmergit

 • -5-

  Caminada Popular pels CollsCaminada Popular pels CollsCaminada Popular pels CollsCaminada Popular pels Colls Descripció: Caminada popular adreçada a tothom per l'espai natural dels Colls I Miralpeix conduïda per un guia especialista en medi ambient (Recorregut 7Km)

  Desafiament de llagutsDesafiament de llagutsDesafiament de llagutsDesafiament de llaguts

  Descripció: Activitat d'iniciació a la navegació en llaguts conduïda per membres de l'Associació esportiva Llaguts de la Confraria de Pescadors.

  Lectura del manifest escolar "TENIM CURA DEL NOSTRE PLANETA"Lectura del manifest escolar "TENIM CURA DEL NOSTRE PLANETA"Lectura del manifest escolar "TENIM CURA DEL NOSTRE PLANETA"Lectura del manifest escolar "TENIM CURA DEL NOSTRE PLANETA"

  Descripció: 7 nens i nenes dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú llegiran el manifest elaborat a la Iª Trobada d'Intercentres de Primària.

  Conferència amb Tomàs MolinaConferència amb Tomàs MolinaConferència amb Tomàs MolinaConferència amb Tomàs Molina

  Descripció: En Tomàs Molina realitzarà una conferència del clima i el medi ambient adreçada principalment a l’alumnat de primària i secundària, però oberta a tota la ciutadania.

  Agenda d’ActivitatsAgenda d’ActivitatsAgenda d’ActivitatsAgenda d’Activitats

  DDDDiumengeiumengeiumengeiumenge

  00003333 JUNYJUNYJUNYJUNY DataDataDataData: Diumenge, 3 de juny de 2012

  LlocLlocLlocLloc: Museu del Mar HorariHorariHorariHorari: 9:00h

  DataDataDataData: Dimecres, 3 de juny de 2012 LlocLlocLlocLloc: Platja del Far HorariHorariHorariHorari: 10:00h a 13:00h

  DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge

  3333 JUNYJUNYJUNYJUNY

  DataDataDataData: Dimarts, 5 de juny de 2012 LlocLlocLlocLloc: Auditori Eduard Toldrà Sala Gran HorariHorariHorariHorari: 11:00h

  DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge

  3333 JUNYJUNYJUNYJUNY

  DiDiDiDimartsmartsmartsmarts

  5555 JUNYJUNYJUNYJUNY

  DataDataDataData: Dimarts, 5 de juny de 2012 LlocLlocLlocLloc: Auditori Eduard Toldrà Sala Gran HorariHorariHorariHorari: 11:30h

  DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge

  3333 JUNYJUNYJUNYJUNY

  DimartsDimartsDimartsDimarts

  5555 JUNYJUNYJUNYJUNY

 • -6-

  Què són les Smarts Cities?Què són les Smarts Cities?Què són les Smarts Cities?Què són les Smarts Cities?

  Descripció: Taula rodona per conèixer les ciutats intel·ligents i sostenibles.

  Jornada informativa: Coneix la Turuta?Jornada informativa: Coneix la Turuta?Jornada informativa: Coneix la Turuta?Jornada informativa: Coneix la Turuta?

  Descripció: Sessió informativa per tal de conèixer el funcionament de la moneda social “La Turuta”.

  Documentals Ambientals al CRIADocumentals Ambientals al CRIADocumentals Ambientals al CRIADocumentals Ambientals al CRIA

  Descripció: Selecció dels millors documentals del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. Els dies de la terra-, Només l’aigua; Addictes al Plàstic.

  Cinema a la Plaça LledonersCinema a la Plaça LledonersCinema a la Plaça LledonersCinema a la Plaça Lledoners

  Descripció: Projecció del documental sobre el fons marí del Garraf. El fons marí de l’espai Xarxa Natura 2000, Costes del Garraf, i els projectes que hi duen a terme.

  DataDataDataData: Dijous, 7 de juny de 2012 LlocLlocLlocLloc: Neàpolis HorariHorariHorariHorari: 10:00h

  DijousDijousDijousDijous

  7777 JUNYJUNYJUNYJUNY

  DDDDivendresivendresivendresivendres

  8888 JUNYJUNYJUNYJUNY

  Agenda d’ActivitatsAgenda d’ActivitatsAgenda d’ActivitatsAgenda d’Activitats

  DataDataDataData: Dijous, 7 de juny de 2012 LlLlLlLlococococ: CRIA HorariHorariHorariHorari: 18:00h

  DijousDijousDijousDijous

  7777 JUNYJUNYJUNYJUNY

  DijousDijousDijousDijous

  7777 JUNYJUNYJUNYJUNY

  DataDataDataData: Divendres, 8 de juny de 2012 LlocLlocLlocLloc: CRIA HorariHorariHorariHorari: 17:00h

  DijousDijousDijousDijous

  7777 JUNYJUNYJUNYJUNY

  DivendresDivendresDivendresDivendres

  8888 JUNYJUNYJUNYJUNY

  DataDataDataData: Divendres, 8 de juny de 2012 LlocLlocLlocLloc: Plaça Lledoners HorariHorariHorariHorari: 22:30h

  DijousDijousDijousDijous

  7777 JUNYJUNYJUNYJUNY

  DivendresDivendresDivendresDivendres

  8888 JUNYJUNYJUNYJUNY

 • -7-

  1ªFira Ambiental de Vilanova1ªFira Ambiental de Vilanova1ªFira Ambiental de Vilanova1ªFira Ambiental de Vilanova i la Geltrú: AMBIENTA’Ti la Geltrú: AMBIENTA’Ti la Geltrú: AMBIENTA’Ti la Geltrú: AMBIENTA’T

  Descripció: Aquesta fira ocuparà un espai de 12.000 metres quadrats que inclourà la quarta edició del Mercat de 2a mà i d’intercanvi a la plaça de les Casernes a on també hi haurà el Banc del Temps i la oficina de canvi local.

  Continuarà la plaça Llarga amb l’Espai Agenda 21 Escolar que inclourà el Racó de l’intercanvi, el Racó Responsable, el Racó de les Paraules, l’Oca de la Sostenibilitat, el Racó de l’Art, el Racó Solidari, el Racó de les eRRRes, el Racó de la Natura, el Racó dels Projectes i la Piscina de Boles. A tots els racons es faran tallers per nens i nenes aprofitant l’entorn. Podrem gaudir dels tallers “Ambienta’t” a on els més petits aprendran com ens hem de comportar per fer la nostra ciutat més sostenible, el taller “Recicla’t”, amb el que les 3 R prenen forma, coneixeran el cicle de vida de l’aigua, o fins i tot, plantar una llavar amb el taller “Avui Plantem”.

  A la plaça de les Cols es podrà visitar l’espai de l’artesania d’autor i finalment a la plaça de les Neus l’espai de l’energia oferirà als visitants, tallers, xocolatada amb energia solar i comerç just, passejades amb vehicles electres i una gran quantitat d’expositors de professionals de les energies renovables.

  DataDataDataData: Diumenge, 10 de juny de 2012 LlocLlocLlocLloc: Plaça de les Casernes Plaça Llarga Plaça de les Cols Plaça de les Neus HorariHorariHorariHorari: 10:00h a 14:00h

  DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge

  10101010 JUNYJUNYJUNYJUNY

  Agenda d’ActivitatsAgenda d’ActivitatsAgenda d’ActivitatsAgenda d’Activitats

 • -8-

  Formació Reglada pFormació Reglada pFormació Reglada pFormació Reglada per Docents Sessió 8: Tècniques de reducció del consum de er Docents Sessió 8: Tècniques de reducció del consum de er Docents Sessió 8: Tècniques de reducció del consum de er Docents Sessió 8: Tècniques de reducció del consum de paperpaperpaperpaper DiDiDiDimecres, 2 de maig de 2012mecres, 2 de maig de 2012mecres, 2 de maig de 2012mecres, 2 de maig de 2012

  Els beneficis dels arxius digitals respecte a l’arxiu tradicional són evidents en tots els aspectes., A aquesta sessió s’han detallat els efectes negatius del consum de paper, els diferents tipus de paper i les directrius per consumir el paper estrictament necessari. Alhora s’ha mostrat una metodologia per obtenir un arxiu digital operatiu, segur i respectuós amb el medi ambient, així com eines de programari lliure que faciliten la creació d’un arxiu digital sense dificultats i sense cost afegit que els docents poden utilitzar fàcilment a qualsevol activitat

  Formació reglada per docents Sessió 7: Gestió i OrganitzacióFormació reglada per docents Sessió 7: Gestió i OrganitzacióFormació reglada per docents Sessió 7: Gestió i OrganitzacióFormació reglada per docents Sessió 7: Gestió i Organització de de de de ddddocumentsocumentsocumentsocuments

  Dimecres, 9 de maig de 2012Dimecres, 9 de maig de 2012Dimecres, 9 de maig de 2012Dimecres, 9 de maig de 2012

  La gestió i la organització dels arxius és una tasca que generalment incomoda als docents. En aquesta sessió s'han exposat diferents models de gestió de documentació eficaços i fiables per arxius físics i per arxius digitals. La facilitat d'accés als documents i la seva fiabilitat (valides, duplicació, etc.) són fonamentals alhora de definir el model de gestió. També és fonamental el treball en equip i la coordinació alhora de gestionar la documentació d’una forma eficaç.

  NotíciesNotíciesNotíciesNotícies

 • -9-

  VII VII VII VII Trobada Trobada Trobada Trobada IIIINTERCENTRES SecundàriaNTERCENTRES SecundàriaNTERCENTRES SecundàriaNTERCENTRES Secundària

  DiDiDiDilluns, 14 de maig de 2012lluns, 14 de maig de 2012lluns, 14 de maig de 2012lluns, 14 de maig de 2012

  El passat dilluns 14 de maig es va fer la VII trobada d’intercentres de secundària coincidint amb la celebració de la Confint a Brucel·les.

  A aquesta trobada els representants que van anar a la Confint de Barcelona i Vitòria han explicat a la resta quines accions i activitats es van fer. Després tots els centres han explicat el seu projecte per intercanviar idees amb la resta.

  Finalment, s'ha decidit escollir un projecte de ciutat per treballar conjuntament. Tots hem decidit treballar en la recollida de mòbils per col·laborar en el reciclatge dels components electrònics, evitar l'explotació infantil i apadrinar un ximpanzé durant

  un any per cada 30 mòbils recollits. El projecte s’anomena “Mobilitza’t per la selva”.

  La sorpresa final la hem tingut amb la presentació per part dels alumnes de l’IES Manuel de Cabanyes de forns solars amb els que es poden cuinar pizzes. De fet hem fet una proba amb un forn que ha agafat temperatura amb molta facilitat. Podeu veure les instruccions al següent enllaç:

  L’acte s’ha transmès en directe per Internet.

  https://sites.google.com/site/latecnologiapertoni1eso/3-seleccio-de-projectes-dels-alumnes

  NotíciesNotíciesNotíciesNotícies

  NoticiesNoticiesNoticiesNoticies

 • -10-

  I Trobada INTERCENTRES PrimàriaI Trobada INTERCENTRES PrimàriaI Trobada INTERCENTRES PrimàriaI Trobada INTERCENTRES Primària Dimarts, 15 de maig de 2012Dimarts, 15 de maig de 2012Dimarts, 15 de maig de 2012Dimarts, 15 de maig de 2012

  El passat dimarts coincidint amb la celebració de la Confint a Brussel·les s’ha celebrat la primera trobada d’Intercentres de Primària. Els nens i les nenes participants ens han explicat els projectes que estan fent a la seva escola i han compartit experiències amb la resta.

  Posteriorment hem començat a treballar per elaborar el Manifest que es llegirà el pròxim 5 de juny, dia mundial del medi ambient.

  La aportació dels nens i de les nenes ha estat molt enriquidora suggerint accions per recomanar als ciutadans la reducció del consum d’aigua, de l’estalvi energètic, del reciclatge, etc.

  Finalment 7 nens i nenes s’han presentat voluntaris per llegir el manifest davant de tots els centres educatius i els representants municipals.

  Formació reglada per docents Sessió Formació reglada per docents Sessió Formació reglada per docents Sessió Formació reglada per docents Sessió 10101010: : : : Reduïm Residus!Reduïm Residus!Reduïm Residus!Reduïm Residus!

  Dimecres, 16 de maig de 2012Dimecres, 16 de maig de 2012Dimecres, 16 de maig de 2012Dimecres, 16 de maig de 2012

  A aquesta sessió s’han treballat estratègies i projectes pedagògics per estendre l’aplicació de les 3 R als centres educatius.

  Generar hàbits sostenibles i saludables són fonamentals per aconseguir que els alumnes assoleixin amb naturalitat un comportament adequat envers la sostenibilitat als centres.

  NoticiesNoticiesNoticiesNoticies

 • -11-

  Les Escoles Parlen; IES Les Escoles Parlen; IES Les Escoles Parlen; IES Les Escoles Parlen; IES Baix a MarBaix a MarBaix a MarBaix a Mar

  Dimecres, 30 de maig 2012

  Amb motiu de la VI Mostra d’Objectes Reciclats i Reutilitzats hem visitat l’ Institut Baix a Mar, per veure in situ als nens i nenes treballant en les seves obres d’Art que estaven preparant per a l’exposició.

  La imaginació, la col·laboració, el mètode de treball, el recolzament de la Marta (professora) ens ha sorprès molt positivament. Tots els artistes no només estaven finalitzant les seves obres, estaven creant fitxes de com s’han fet, quins materials s’han utilitzat i quins son els detalls més rellevants de les seves obres. Alhora es s'ajudaven uns als altres amb observacions i suggeriments per poder millorar els treballs dels seus companys.

  Hem parlat amb ells per saber més detalls, sobretot de com han decidit fer el que veiem, com va sorgir la idea. Majoritàriament han utilitzat Internet com a font d'informació a on han pogut aprendre diverses formes de treballar els materials reciclats. Una vegada han vist com es podia fer, han preparat la fitxa com a guia de treball.

  També hem pogut gaudir d’una obra més que especial. Els alumnes de la USSE ens han deixat l’arbre de la sostenibilitat, una escultura feta amb llaunes d’un realisme espectacular.

  L'equip d'Agenda 21 Escolar felicita a aquests alumnes i tots els que han treballat per fer la VI Mostra d'Art amb objectes reciclats i reutilitzats que enguany s'exposarà al CRIA del 5 de juny al q5 de juny

  No falteu, valdrà la pena veure-la.

  ExperiènciesExperiènciesExperiènciesExperiències

  ExperièExperièExperièExperiències dels centres educatiusncies dels centres educatiusncies dels centres educatiusncies dels centres educatius

 • -12-

  Espai de CEspai de CEspai de CEspai de Comunicació Virtualomunicació Virtualomunicació Virtualomunicació Virtual

  L’espai wiki d’Agenda 21 Escolar per tenir un espai interactiu per participar de les activitats

  ciutat, les activitats que estan programades, així com una sèrie de recursos educatius ambientals.

  A més, hi ha un espai de discussió, que esperem serveixi per intercanviar experiències i resoldre dubtes entre tots els agents implicats.

  Et convidem a que entris i participis!

  http://agenda21vng.wikispaces.com/http://agenda21vng.wikispaces.com/http://agenda21vng.wikispaces.com/http://agenda21vng.wikispaces.com/

  RecursosRecursosRecursosRecursos

  RecursosRecursosRecursosRecursos

 • -13-

  CONFINT :CONFINT :CONFINT :CONFINT :

  Adjuntem l’enllaç del blog de la Confint estatal a on podreu veure notícies de les activitats que hem realitzat a Vilanova

  http://confint-esp.blogspot.com.es/

  RecursosRecursosRecursosRecursos

 • -14-

  Servei d’Educació AmbientalServei d’Educació AmbientalServei d’Educació AmbientalServei d’Educació Ambiental Agenda 21 Escolar Agenda 21 Escolar Agenda 21 Escolar Agenda 21 Escolar –––– Vilanova i la GeltrúVilanova i la GeltrúVilanova i la GeltrúVilanova i la Geltrú

  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú [email protected]@[email protected]@vilanova.cat

  [email protected][email protected]@[email protected]

  Més InformacióMés InformacióMés InformacióMés Informació