BATXILERGO...BATXILERGO 1 mail a ZIENTZIA MODALITATEA EUSKARA GAZTELERA INGELESA FILOSOFIA...

2
BATXILERGO 1 mail a ZIENTZIA MODALITATEA EUSKARA GAZTELERA I NGELESA FI LOSOFI A MATEMATI KA I GORPUZ HEZKUNTZA BI OLOGI A - GEOLOGI A FI SI KA - KI MI KA TEKNOLOGI A I NDUSTRI ALA I KULTURA ZI ENTI FI KOA ANATOMI A APLI KATUA MARRAZKETA TEKNI KOA I FRANTSESA I I KT I komunak mo d al it at ek o ak (2) auker a l ibr ekoak (2)

Transcript of BATXILERGO...BATXILERGO 1 mail a ZIENTZIA MODALITATEA EUSKARA GAZTELERA INGELESA FILOSOFIA...

Page 1: BATXILERGO...BATXILERGO 1 mail a ZIENTZIA MODALITATEA EUSKARA GAZTELERA INGELESA FILOSOFIA MATEMATIKA I GORPUZ HEZKUNTZA BIOLOGIA - GEOLOGIA FISIKA - KIMIKA TEKNOLOGIA INDUSTRIALA

BATXILERGO 1 mail a ZIENTZIA

MODALITATEA

EUSKARA GAZTELERA INGELESA FILOSOFIA MATEMATIKA IGORPUZ HEZKUNTZA

BIOLOGIA - GEOLOGIA FISIKA - KIMIKA TEKNOLOGIA INDUSTRIALA I

KULTURA ZIENTIFIKOA ANATOMIA APLIKATUA MARRAZKETA TEKNIKOA I FRANTSESA I IKT I

k omunak

modal it at ek oak(2)

auk er a l ibr ek oak(2)

Page 2: BATXILERGO...BATXILERGO 1 mail a ZIENTZIA MODALITATEA EUSKARA GAZTELERA INGELESA FILOSOFIA MATEMATIKA I GORPUZ HEZKUNTZA BIOLOGIA - GEOLOGIA FISIKA - KIMIKA TEKNOLOGIA INDUSTRIALA

BATXILERGO 1 mail a g iza et a g izar t e

MODALITATEA

EUSKARA GAZTELERA INGELESA FILOSOFIA MATEMATIKA I edo LATINA IGORPUZ HEZKUNTZA

EKONOMIA HISTORIA GARAIKIDEALITERATURA UNIBERTSALA

KULTURA ZIENTIFIKOA GIZARTE-ANTROPOLOGIAFRANTSESA I IKT I

k omunak

modal it at ek oak (2)

auk er a l ibr ek oak(2)