Aplicació del calcul comercial

Click here to load reader

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  95
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aplicació del calcul comercial

 • APLICACIONS DEL CALCUL COMERCIAL

  A LA VENDA

  PROCESSOS DE VENDA

  Carles

 • MARGENS COMERCIALS I PREUS DE VENDA

  Tot producte o servei te un cost dadquisici o de fabricaci. aquest es un concepte bsic per determinar els marges i els preus de venda.

  Preu de cost (pc): es el valor total que suposa la fabricaci o la compra dun producte.

  el preu de cost es diferent segons lempresa siga del :

  - Sector primari

  - Sector secundari

  - Sector terciari

 • MARGENS COMERCIALS I PREUS DE VENDA

  El preu de cost es la base per determinar el preu de venda dun producte. Amb pc establirem el marge comercial i amb ell el preu de venda.

  Dins del preu de cost dun producte o servei hi veurem dos tipus de cost:

  - el cost fix

  - el cost variable

 • MARGENS COMERCIALS I PREUS DE VENDA

  COST FIX (CF)

  Son aquells que no venen determinats de la quantitat de unitats produides.

  Permaneixen invariables del nivell de producci.

  ex: la maquinaria, la ma dobra directa, les despeses fixes ( arrendaments o inversions).

 • MARGENS COMERCIALS I PREUS DE VENDA

  COST VARIABLE (CV)

  Es aquell cost que depen de la quantitat dunitats que es produeixen.

  Quant mes es produeix mes cost variable tenim.

  ex: la materia prima, els materials auxiliars, la ma dobra directa, despeses comercials.

 • EL CF I EL CV ES PODEN EXPRESSAR:

  CF UNITARI = CF TOTAL / N DE UNITATS PRODUIDES

  CV UNITARI = CV TOTAL / N DE UNITATS PRODUIDES

  PC UNITARI = CF UNITARI + CV UNITARI

  PC TOTAL = CF TOTAL + CV TOTAL

 • A) MARGE COMERCIAL

  El marge comercial es la quantitat en que sincrementa el preu de cost per obtenir el preu de venda.

  En la comercialitzaci del producte o servei tambe apareixen despeses que cal amortitzar mitjanant el preu de venda.

  HI HA DOS TIPUS DE MARGE COMECIAL:

  - MARGE BRUT (AFEGIR AL COST EL % DE B)

  - MARGE NET (MARGE BRUT DESPESES COMERCIALITZACI)

 • EXERCICI

  1.- DETERMINA EL COST TOTAL I UNITARI DAQUEST Q.

  INVERSI MAQUINA 30.000

  MATERIES PRIMES 15.000

  MA DOBRA DIRECTA 45.000

  MA DOBRA INDIRECTA 38.000

  ARRENDAMENTS 12.000

  ENVAS 8.000

  EMBALATGE 5.000

  N DUNITATS 10.000

 • EXERCICI

  SI VOLEM APLICAR UN MARGE COMERCIAL BRUT DE 35% A CADA UNITAT DE PRODUCTE, TENINT EN COMPTE QUE EL PC TOTAL UNITARI ES DE 120,50 , QUIN SERIA EL MARGE BRUT?

  SI LES DESPESES DE COMERCIALITZACI APLICABLES A CADA UNITAT SON DE 18,25 , QUI SERIA EL MARGE NET?

  I EL PREU DE VENDA?

 • B) PREUS DE VENDA - El marge comercial determina el preu de venda del

  producte o servei.

  - El % que aplica cada empresa vindra determinat per lempresa/ producte / mercat.

  - Lempresa no pot separar el preu de les seves accions de marketing

  - Es pot diferenciar preus de venda de:

  + bens de producci

  + bens de consum

 • PREUS DE VENDA PER Q I SERVEIS DE PRODUCCI

  Aquests preus son resultat de la negociaci que es porta a terme amb el client.

  El preu es determina mitjanant:

  - tenint en compte el tipus de client

  - la quantitat que es va a vendre

  - les condicions de compra-venda

  Altres: a mes del que sol.licita i proposa el client els p tambe es veuen afectats per el mercat, competitivitat o qualitat-preu

 • PREUS DE VENDA PER Q I SERVEIS DE CONSUM

  Les condicions de mercat daquests productes son mes competitives, ja que el consumidor pot comparar.

  Segons el tipus de producte i el mercat que volem tenir, hi veurem tres tipus de preus de venda:

  - preus de penetraci

  - preus de selecci

  - preus en funci de la competencia

  - preus desnatats

 • PREUS DE PENETRACI

  Aquests preus de venda tenen com objectiu posicionar-se en un mercat competitiu mitjanant un bon preu.

  Amb un preu baix, lempresa aconsegueix moltes vendes en poc temps i dona a coneixer el q al consumidor.

  Es per a q o servei de consum massiu, on el n dunitats venudes constitueix leix fonamental per obtenir b.

  El marge es baix, per el producte es rentable per unitats venudes.

 • PREUS DE SELECCI El preu de venda te com objectiu posicionar-se en un mercat

  competitiu en funcio de la qualitat i el prestigi.

  Lempresa presenta un preu alt per segmentar el mercat (vol un target group determinat)

  El marge es fonamental per obtenir b.

  El n dunitats venudes es mes baix que els seus productes competidors.*

 • PREUS EN FUNCI DE LA COMPETENCIA

  En aquest cas lempresa no segueix cap estrategia, mes be el que fa es ajustar els preus en funci de la competencia.

  Busca mantenir-se competitiva si els preus baixen i/o gaudir la situaci si els preus aumenten.

 • Preus Desnatats

  Llancem el producte car, per despres baixar-lo.

  Preu elevat per a un target determinat, i despres el baixem

  Avantatges: Alts marges i prestigi

  Inconvenients: Cal fer-ho be (mala imatge) i ha daportar alguna cosa nova al consumidor.

 • LIDER SEGUIDOR RETADOR

  PREUS DE SELECCI

  PREUS EN FUNCI DE LA COMPETENCIA

  PREUS DE PENETRACI

 • EXERCICI

  COST TOTAL

  PC UNITARI

  MARGE BRUT

  PREU DE VENDA

  DESPESES DE COMERCIALIT.

  MARGE NET

  COST FIX 45.000

  COST VARIABLE 65.500

  MARGE 40%

  UNITATS PRODUDES 15.000

  DESPESES DE VENDA 10.000

 • ALTRES CONDICIONANTS DELS PREUS

  FACTORS PSICOLOGICS

  - Preus amb molts 9

  - Preus de penetraci relativament alts per evitar la desconfiana del consumidor.

  - Preus alts per destacar la major qualitat.

  - Els preus de selecci alts tenen que estar ben fixats, ja que shan de dirigir a una poblaci mitja/alta. (ex: q de nadal)

 • ALTRES CONDICIONANTS DELS PREUS

  ELS DESCOMPTES

  - Durant certes temporades tenim preus reduits. renovaci de stocks, depreciaci de productes

  - Els periodes de rebaixes estan regulats, i cal indicar el preu anterior i el nou.

  - Sha de permitir la devoluci i el pagament amb tarjeta.

  - Fora del periode pots aplicar al client els descomptes que lempresari considere oportu.

  http://todoproductosfinancieros.com/calendario-rebajas-verano-2009/

 • ALTRES CONDICIONANTS DELS PREUS

  IVA

  - El preu de venda sempre es te que incrementar amb un impost sobre el valor afegit (iva).

  - El impost a aplicar ve regulat per llei.

  - Tipus de iva:

  IVA superreduit: 4% aliments de 1 necessitat

  IVA reduit: 10% serveis

  IVA general: 21% la resta