aditza calcul

download aditza calcul

of 15

 • date post

  08-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of aditza calcul

 • 8/19/2019 aditza calcul

  1/35

  PROIECT C.C.M.A.I

  Sa se proiecteze si sa se dimensioneze motorul cu aprindere prin comprimare în patru

  timpi cu urmãtoarele caracteristici:

  - puterea nominalã: Pn=125kN

  - turatia nominalã: n=3350 rot/min

  - numãrul de cilindrii: i=

  - dispunerea cilindrilor: in linie

  - mod de racire: cu lic!id

  - aleza"ul: #=$2mm

  - cursa: S=100mm

  #istanta dintre a%ele cilindrilor 

  l# 1&3 #⋅:= l# 10$&'3:= mm

 • 8/19/2019 aditza calcul

  2/35

  1&()*(+*+* #, #.,NSN), )* (*N#* .+*+

  Se alee arianta cu camasi umede&

  Se alee 4onta aliata cu crom cu urmatoarele proprietati: c 2$0

  #upa turnare 6locul din 4onta se supune unui tratament de recoacere de detensionare7 ca consta in incalzire lenta 8 $0&&&10rd/!9 pana la '23&&&''3 7 mentinere la aceasta temperatura

  timp de 2&&&$ ore si racire lenta 8 20&&&50rd/!9 pana la ;'3&&&523 &

  ;&$mm=

  ensiunea in sectiune transersala:

 • 8/19/2019 aditza calcul

  3/35

 • 8/19/2019 aditza calcul

  4/35

  s 1&3 π⋅ #m

  2 Pma%⋅

  ; ⋅:=

  s '2;$5&1 N=

  @ - reprezinta 6ratul dintre cele doua 4orte s care actionaeaza asupra ulerului cilindrului:

  @ # #is− 2

  # #e− 2

  −:= @ 3mm=

  .i s ⋅:= .i 21'&5Nm=

  σai 0.Pa:=

 • 8/19/2019 aditza calcul

  5/35

  2& ()*(+*+* #, #.,NSN), )* PSN+*+

  (alculul pistonului la solicitari mecanice:

  - Se alee piston cu camera de ardere omea 7datorita inaltimii mai mici a pistonului si o

  ardere 6una prin in"ectie cu in"ector cu mai multe ori4icii& - Pistonul se 4ace din alia" de )l pe 6aza de Si din rupa alia"elor eutectice&

  - .arca alia"ului: )( Si12(u.Ni& .)0&&&120 3 AC

    '0&&&>0 3 AC   5 AdaN/cmB2C la 523 AC

  #imensiunile preliminare ale pistonului:

 • 8/19/2019 aditza calcul

  6/35

   

  *unimea pistonului:

  < 1 #⋅:= < $2 mm=

  *unimea mantalei:

  * 0&' #⋅:= * 2&3mm=

  naltimea de compresie:

  l1 0&5⋅:= l1 53&3mm=

  naltimea de protectie a sementului de 4oc:

  ! 0&11 #⋅:= ! mm:=

  Drosimea 4lancului:

  !c 0&0;5 #⋅:= !c 3&'mm=

 • 8/19/2019 aditza calcul

  7/35

  Drosimea capului:

  δ 0&2 #⋅:= δ 21&3mm=

  #istanta dintre 6osa"ele aleza"ului 6oltului:

   6 0&3' #⋅:=  6 30&3 mm=

  #iametrul 4undului sementului:

  t 3mm:= - rosimea radiala a sementului:

  d # 2 1&3⋅ t⋅−:= d ';&2mm=

  #imensionare pistonului:

  #iametrul interior al capului pistonului:

  σral 30.Pa:=

  Patm 0&0>$.Pa:=

  di σral δ

  2 ⋅

  0&1$'5 Pma% Patm−( )⋅ :=

  di >>&1mm=

  ,4ortul de incooiere la e%tremitatea capului pistonului:

  σ i Pma% di

  2 δ⋅

     ⋅:=

  σ i 1'&;.Pa= σ ia ;0.Pa:=

  (alculul pro4ilului pistonului:

  c 3>0 := - temperatura cilindrului:  p 3'0 := - temperatura capului pistonului: 0 2$$ := - temperatura mediului am6iant 8motor rece9:

  (oe4icient de dilatare:

  α 4onta 10&' 10 −⋅

  1

    ⋅:=

 • 8/19/2019 aditza calcul

  8/35

 • 8/19/2019 aditza calcul

  9/35

 • 8/19/2019 aditza calcul

  10/35

  d3 d 2

  0&00'22 # p

  2

  l1 ⋅  pme⋅

  10

  .Pa ⋅

    2

  −:= d3 '3&$ mm=

  Se adopta: d3 ';mm:=

  - la partea de "os a mantalei: l1E- distanta dintre planul care delimiteazã zona port-sement si eneratoarea

  aleza"ului pentru 6olt AmmC&

  lE1 >3mm:=

  d; d 2

  0&02135 # p

  2

  lE1 ⋅  pme⋅

  10

  .Pa ⋅

    2

  −:= d; '3&1 mm=

  Se adopta: d; '3mm:=

  (alculul "ocurilor sementelor în canal:

  Drosimea a%iala a sementilor din calculul de dimensionare:

   6 2&3mm:=  6u ;&5mm:=

  #istanta dintre sementi si umerele din piston:

  s ;20 := - temperatura sementului de 4oc:

  - pentru sementul de 4oc:  

  4 1 0&0'5:= t1 t:=

  - pentru sementul de compresie: 4 2 0&02$:= t2 t:=

  - pentru sementul de unere: 4 3 0&0;:= t3 mm:=

   "1 4 1 t1

   6 ⋅ α)l⋅ s⋅ # p⋅:=  "1 5$&$ µ=

   "2 4 2 t2

   6 ⋅ α)l⋅ s⋅ # p⋅:=  "2 21&> µ=

   "3 4 3 t3

   6u ⋅ α)l⋅ s⋅ # p⋅:=

   "3 3&> µ=

  3. CALCULUL SEGMENTILOR

 • 8/19/2019 aditza calcul

  11/35

    (ur6a de repartitie a presiunii sementului pe olinda cilindrului

  Drosimea a%iala a sementilor:

 • 8/19/2019 aditza calcul

  12/35

  k 0&0$:= constanta

  σa 5.Pa:=

   6

  # p

  2 k 

  Pma%

  10⋅

  1

  σa⋅⋅:=  6 3&2mm:= Se adopta:

  - compresiune:  6 2&3mm:=

  - unere:  6u ;&5mm:=

  Presiunea medie:

  S0 0&001 #⋅ ;mm+:= S0 ;&1mm=

  , 1&2 105.Pa⋅:= µ 0&1>:=

  Pmed

  0&;25 ,⋅ S0

  t ⋅

  3   µ−( ) #

  t 1−  

  3 #

  t ⋅

   ⋅

  :=

  Pmed 0&05.Pa=

  Pmeda 0&;.Pa:=

  Drosimea radiala a sementului:

   . 1&';2:=

  σa 2;0.Pa:=

  t # p

  0&5 0&$15   σa  . Pmed⋅

  +

  :=

  t 2&3mm:=

  Feri4icarea e4ortului unitar la monta":

  σma%

  1&2'5 ,⋅ S

  0 t⋅

  3   µ−( ) #

  t 1−  

  2

  :=

  σma%a ;00.Pa:=  G

  σma% $0&.Pa=

  ensiunea la montarea sementului pe piston:

 • 8/19/2019 aditza calcul

  13/35

  m 2:= m - constantã care depinde de 3arianta dispoziti3ului care des4ace se2mentul

  σEma% 2 ,⋅

  1

  S0

  t

  π 3   µ−( )⋅ −

  m #

  t 1−  

  2

  ⋅ ⋅:=

  σEma% '>&$.Pa=

  ;& ()*(+*+* #, #.,NSN), )* *+*+

  Se alee solutia constructia cu 6olt 4lotan&

  oltul se e%ecuta din otel liat 3;(r)l #imensiuni constructie:

  - diametrul e%terior:

  de 0&3' #⋅:= de 30&3mm=

 • 8/19/2019 aditza calcul

  14/35

  - diametrul interior:

  di 0&' de⋅:= di 20&3mm=

    - lunimea 6oltului:

  l 0&$1 #⋅:= l &; mm=

  - lunimea de contact cu piciorul 6ielei:

  l 6 0&31⋅:= l 6 25&;mm=

  Feri4icarea la uzura: orta care solicita 6oltul:

  Se cunosc:

  λ 1

  3&5 :=

  ω ;0$

 • 8/19/2019 aditza calcul

  15/35

 • 8/19/2019 aditza calcul

  16/35

  σa σima%   σimin−

  2 := σa 5.Pa=

  σ m

  σima%   σimin+

  2 :=

  σm 1'3&1.Pa=

  - rezistenta la o6oseala pentru ciclul simetric de incooiere:

  σ1 250.Pa:=

  - rezistenta la o6oseala pentru ciclul pulsator de incooiere:

  σ0 1&; σ 1⋅:= σ0 350.Pa=

  - coe4icientul tensiunilor:

  ψ  2 σ1⋅ σ0−

  σ0 :=

  ψ  0&;=

  -coe4icientul e4ecti de concentrare la solicitari aria6ile:

  β k  1:=

  - 4actorul dimensional:

  ε 0&$:=

  - coe4icientul de calitate al supra4etei 86olt calit9:

  γ  1&1:=

  Pentru 6oltul li6er in 6iela ciclul este simetric7 iar coe4icientul de siuranta este:

  c2 σ1

  β k 

  ε γ ⋅   σa⋅

  :=

  c2 1&3= c2a 2 ;÷:=

  Feri4icarea la 4or4ecare:

 • 8/19/2019 aditza calcul

  17/35

  Feri4icarea la 4or4ecare se realizeaza in sectiunile dintre partile 4rontale ale 6osa"elor si  piciorul 6ielei&

  τ 0&$5 ma%⋅ 1   α+ α

  2 +( )⋅

  de 2

  1   α ;

  −( )⋅ :=

  τ 123&3.Pa:=   τa 1'0.Pa:=

  (alculul "ocului la monta"&

  - coe4icientul de dilatare al materialului 6oltului:

  α01 12 10 −⋅   1−⋅:=

  - coe4icientul de dilatare al materialului pistonului:

  α 4onta 10&' 10 −⋅   1−⋅:=

  - temperatura 6oltului:

  t 6 ;23 :=

  - temperatura pistonului:

  t p ;50 :=

  - temperatura mediului am6iant:

  t0 2>3 :=

  - "ocul radial la cald:

  ∆E 0&001 de⋅:=   ∆E 30&3 µ=

  ∆ ∆E de   α 01 t 6 t0−( )⋅ α 4onta t p t0−( )⋅−⋅+

  1   α 4onta t p t0−( )⋅+ :=

  ∆ 2&'µ=

 • 8/19/2019 aditza calcul

  18/35

  Feri4icarea