Search results for Treball de recerca 2010

Explore all categories to find your favorite topic

Invalid document format

INSTITUT DE SALES TREBALL DE RECERCA ELS CONTAMINANTS DEL TRÀNSIT RODAT + ESTUDI DE LA QUALITAT DE LAIRE DELS AUTOBUSOS DE BARCELONA Abril Galiot Barberan Institut de Sales…

TREBALL DE RECERCA PROMOCIÓ 2012-2014 Institut Menéndez y Pelayo TREBALL DE RECERCA El Treball de Recerca és de realització obligatòria i suposa el 10% de la nota global…

T R E B A L L DE R E C E R C A NÃM. 19 2â50 ⬠2 EDITORIAL Estem informar el desenllaç de la investigació que fan el grup que hem escollit; amb l'objectiu…

1. 1 Institut Molí de la Vila Autora: Lourdes Marimon 2. El treball de recerca • Per a exemplificar imaginem un treball de recerca que porta per títol…

12/1/2012 Marc Saperas Casanovas | 2n Bachillerat A TREBALL DE RECERCA CREACIÓ D’UN ROBOT DE NETEJA 2 Agraïments Voldria agrair a totes les persones que m’han ajudat…

EL TREBALL DE RECERCA A BATXILLERAT Institut Celestí Bellera 1 La normativa del Treball de Recerca 2 Objectius del Treball de Recerca 3 Etapes del Treball de Recerca 4 Calendari…

LA PREPARACIÓ FÍSICA D’UN NEDADOR Alejandro Jiménez Mora  OBJECTIUS Teòrics  Pràctics  Conèixer com s’estructura una temporada. Aprofundir en els coneixements…

1. «Introducció» “Què és el que sent-ho ara? Com l’expresso? Sé realment dominar les meves relacions amb els altres? Em respecto a mi mateix? Què és la intel·ligència…

1. CINEMA I MITE: LA VIDA I LES GESTES D’HÈRCULES Per: Alba Ma Fernández Torres 2. ÍNDEX 0.)Introducció 1.)Part…

1. Per Estel A. Soro 2.   3.   4. Esforç i treball BONDATIGNORÀNCIA MALDAT 5. Adolf Eichmann Primo Levi 6. És l’ésser humà un llop per a l’ésser…

1. APRENEM A TREBALLAR AMB UN BLOG LA IL·LUSTRACIÓL’evolució al llarg dels anys (finals s. XIX fins els nostres dies)2012 IL·LUSTRADORS:…

1 ‘’Així doncs, durant una colla d'anys, un espès mantell de silenci, però no d'oblit, s'estendrà damunt d'aquests fets, un mutisme, que s’explica…

CONTAMINACIà MICROBIOLÃGICA EN EQUIPAMENTS PÃBLICS I RESISTÃNCIES BACTERIANES Marta Urdí Marzo 2n Batxillerat Científic Tutora: María del Pilar Menoyo Díaz…

y Introducció ................................ ................................ ............................. 2 Tipus de sordera ................................ ................................…

1. A Mataró, l’atur vavinculat a un nivellbaix d’estudis 2. L’ATUR A DIFERENTSTERRITORIS:ESPANYA, CATALUNYA I MATARÓ 3. • ANDRÉS TORRES• CRISTINA MARTÍNEZ 4.…

1. Índex Part teòrica1. Introducció............................................Pàg. 32. Objectius...............................................Pàg.…

1 Treball de Recerca Doctorat Arts Escèniques Departament Filologia Catalana Facultat de Lletres Universitat Autònoma de Barcelona ______________________________ TRAGEDIA…

LES ESTRATÃGIES DE MÃRQUETING EN PRODUCTES PER A JOVES TREBALL DE RECERCA Gerard Jover Santos, 2n batxillerat B TUTOR: Josep Mª Turiella Abril-Desembre del 2014 ÃNDEX…