Download - Garaiko jaiak

Transcript
Page 1: Garaiko jaiak

anboto

Page 2: Garaiko jaiak

2011ko uztailaren 15a, barikua anboto

JOtxandioko jaiakJg 2

UZTAILAK 16, ZAPATUAGazteen Eguna1144::3300eeaann:: Gazte bazkaria, herrikoplazan.1177::0000eettaann:: Gazteen arteko olinpiadak.1199::3300eeaann:: Herriko txistulariekinkalejira.2200::0000eettaann:: Otxandioko presoeneskubideen aldeko elkarretaratzea,herriko plazan. Giza EskubideenAldeko Udal Batzordeak deituta.2211::0000eettaann:: Txupinazoa. Azken legegintzaldi bietan alkatetzan lane-an jardun duen Aritz Otxandianok jaurtiko du.2211::0055eettaann:: Danborrada, Otxandioko Musika Bandagaz.2233::3300eeaann:: Kontzertua: Su Ta Gareta Jare. Gero, Izargi taldeagaz erromeria.

UZTAILAK 17, DOMEKA 0077::3300eeaann:: Diana eta kalejira.0088::0000eettaann:: Sokamuturra.1122::0000eettaann:: Soinubilen eskutik HerriKanta Eguna: “Kalean gora, kaleanbehera, lagun artean kantari”.1199::0000eettaann:: Ohiko Salve Reginaabestuko dute, Santa Maña elizan.1199::4455eeaann:: Plaza dantzak,ikuskizuna Urduri dantza taldeareneskutik, plazan.2222::3300eeaann:: Erromeria: Lisker taldea.

UZTAILAK 18, ASTELEHENA Santamaña Eguna1111::3300eeaann:: Herriko Bandagaz kalejira.1122::0000eettaann:: Meza nagusia Santamañaren omenez; Oihandiabesbatzak parte hartuko du.1122::3300eeaann:: Txistulariekin kalejira.1133::0000eeaann:: Urduri dantza taldea.1177::3300eeaann:: Pilota partidak, Mainondoko frontoian. Doan. Euskal Herriko selekzioagaz

nazioarteko txapeldunak jokatukodute: Itsaso Pradera-Laura Saez /Amaia Irazustabarrena-Ane Itsasmendi. Gero, Bertso-pilota: 1) Mikel Goñi-Oier Jaio (Botillero: Sebastian Lizaso).2) Fernando Arretxe-Rober Uriarte(Botillero: Andoni Egaña).1199::4455eeaann:: Charabia antzezlana (El Negro y El Flaco), plazan.2222::3300eeaann:: Erromeria: Luhartz.

UZTAILAK 19, MARTITZENAUmeen Eguna1111::0000eettaann:: Circomotik: zirkuan oinarritutako umeentzako parkea.1122::0000eettaann:: Arimen meza.1122::3300eeaann:: Iluntxo pilota eskolarenpartidak.1177::0000eettaann:: Tute, mus eta briska txapelketa.1188::1155eeaann:: Txan Magoaren ikuskizun berria umeentzat.2222::0000eettaann:: Umeentzako pelikulaplazan, Gazte Asanbladak eratuta(eguraldi txarragaz Gaztetxean).

UZTAILAK 20, EGUAZTENA 1177::0000eettaattiikk 2200::0000eettaarraa:: Etxeratekantolatutako Km 0: dispertsioa kale-ra erakusketa, Bolalekuan.Eguaztenetik barikura bitartean.2222::0000eettaann:: Etxeratek eratuta, Sagarren denbora filma gazte etahelduentzat, plazan (eguraldi txarragaz Gaztetxean).

UZTAILAK 21, EGUENA 2222::0000eettaann:: Mirugainek eratuta filmagazte eta helduentzat, plazan(eguraldi txarragaz Gaztetxean).

UZTAILAK 22, BARIKUA 1199::4455eeaann:: Ez ohiko udal bilkura:Andikonako bonbardaketari buruzkoadierazpen instituzionala.

2200::0000eettaann:: Gerra zibila Otxandionliburuaren aurkezpena, kultur etxean.2222::3300eeaann:: Andikonako bonbardaketa gogoan75. urteurreneko ikus-entzunezko ekitaldi berezia, Andikona plazan.Herritarren parte-hartzeagaz grabatutako film laburra proiektatu-ko da.2233::0000eettaann:: Mikel Urdangarin, Bingen Mendizabal, Rafa Rueda etaNika Bitchiasvili musikariak etaTraspasos dantza taldearen partaidetza bereziagaz ekitaldia,Andikona plazan.

UZTAILAK 23, ZAPATUASan Martin Eguna0099::0000eettaann:: Arrantza txapelketa,Mataderoan.1122::3300eeaann:: Meza, San Martinen.1133::3300eeaann:: Bentazaharrako mutikoalaiak fanfarreagaz, San Martinera.1144::0000eettaann:: Paella txapelketa SanMartinen, bolo txapelketa bolalekuberriztuan, trikitilariak...1199::4455eeaann:: Bentazaharrako mutikoalaiak fanfarreak herriko bazterrakalaituko ditu. Ondoren, ikuskizunxumea, herriko plazan.2233::3300eeaann:: Kontzertuak: Disorder’seta The Sugarballs taldeak. Gero,Tximeleta taldeagaz erromeria.

UZTAILAK 24, DOMEKA 1122::0000eettaann:: Meza nagusia.1133::0000eeaann:: Andikonako bonbardaketaren oroimen ekitaldia.Gero, ohiko limonada Otxandiokoeta Aiarako bandek lagunduta, plazanagusian.1188::3300eeaann:: Anje Duhalde eta Pantxoa eta Peio, plazan.2233::0000eettaann:: Erromeria: Orotz taldea.0011::3300eeaann:: Agur Santa Marina abestiagaz jaien amaiera.

Otxandioko JAI EGITARAUA

Page 3: Garaiko jaiak

anboto 2011ko uztailaren 15a, barikua JOtxandioko jaiak 3 g

Jaiari ekiteko,Gazte EgunaBazkaria egingo dute bihar, eguerdiko 14:30ean

Bihar, uztailaren 16an, hasi-ko dira jaiak Otxandion, etaegitaraua zabaltzeko GazteEguna eratu dute; gazteria-ren indar eta freskotasuna-gaz ekingo diote aurten,beraz, jai-giroari.

Txupinazoa iluntzeanizango den arren, eguerditikaurrera elkartzeko deia egindute. 14:30ean gazte baz-

karia prestatuko duteHerriko plazan, eta arratsal-deko 17:00etan olinpiade-kin jarraituko dute.

Otxandioko gazteentza-ko urte berezia izan dahonakoa, Gaztetxeak 10urte bete ditu-eta.

21:00etarako aurreikusidute txupinazoa; azken zor-tzi urteetan alkatea izanden Aritz Otxandianok jaur-tiko du. Aurretik, baina, txis-tularien kalejira eta presoenaldeko elkarretaratzearentxanda izango da.

DanborradaJaiak ofizialki hasita, dan-borrada eskainiko du herri-ko Musika Bandak. Gauean,23:30etik aurrera, kontzer-tuekin gozatu ahalko dute,Su Ta Gar eibartarrak kar-telburu direla. Jare taldeakere joko du eurekin.

Egunari amaiera emate-ko, Izargiren erromeriakdantzara gonbidatuko gaitu.

23:30etik aurrera,kontzertuekingozatu ahalko

dute, Su Ta Gareibartarrak

kartelburu direla

Bonbardaketa oroimenean

Egunpasarakoegitarauaumeentzat

75 urte beteko dira aurtenfrankistek Otxandio bon-bardatu zutela, jai-girobete-betean. Uztailaren22an izango da urtemuga,eta egun horretaz gainera,24an ere oroimen ekitaldiaegingo dute. Lehenengobiderrez, instituzionala izan-go da ekitaldi hori.

Hilaren 22ko ekitaldiakAndikona plaza eta NestorBasterretxearen eskulturainauguratzeko aprobetxatu-ko dituzte. Ikus-entzunez-koa, musika eta dantzabatuko dituzte ekitaldi bere-zi batean; aurretik, liburu-aurkezpena eta adierazpeninstituzionala egingo dituzte.

Uztailaren 19a egutegianondo bereiztuta edukikodute Otxandioko haurrek.Izan ere, horixe da euren-tzat beren-beregi prestatu-tako eguna.

Goizeko 11:00etan zir-kuan oinarritutako parkeaizango dute elkargune.Gainera, 12:30ean Iluntxopilota eskolakoek partidakjokatuko dituzte.

Arratsaldez, berriz,Txan Magoak bere magiaikuskizun berria ekarrikodu, 18:15etik aurrera.Gauean ere ez da ekintza-rik faltako: GazteAsanbladak umeentzakopelikula bat emango duplazan, 22:00etan. Euriaeginez gero, Gaztetxeralekualdatuko dute.

Page 4: Garaiko jaiak

2011ko uztailaren 15a, barikua anboto

JOtxandioko jaiakJg 4

Anje Duhalderenkontzertua plazanPantxoa eta Peiok ere zuzenekoa eskainiko dute

Uztailaren 24an, 18:30etikaurrera, Anje Duhalde etaPantxoa eta Peio zuzeneanariko dira plaza nagusian.Bakezaleak edo Nigarrabegian lako kantu ezaguneta hunkigarriek osatukodute errepertorioa.

Gazte Eguneko kontzer-tuez gainera, Lisker etaLuhartz taldeek ere errome-

ria bana eskainiko duteuztailaren 17an eta 18an,hurrenez hurren.

Uztailaren 23ak, berriz,erromeria zein rock zaleen

gustuak aseko ditu: lehe-nengo Disorders eta TheSugarballs igoko dira ohol-tzara; dantzarako gonbitaTximeletak egingo du.

Pilota eta bertsoabikotea osatuz

Pilotarien eta bertsolarienuztarketak formula eragin-korra osatzen du entreteni-menduari dagokionez. Geroeta herri gehiagotan ikus-ten dira halako ekimenak,eta Otxandion ere seguruikusmina sortuko duena.Gainera, doakoa da.

Uztailaren 18an,17:30ean, Mainondo fron-toian ondoko desafioa

jokatuko dute. Gorriz arikodira Mikel Goñi oronoztarraeta Oier Jaio atxondarra;aholkulari Sebastian Lizasobertsolaria izango dute.Bikote urdina FernandoArretxe luzaidarrak etaRober Uriarte abadiñarrakosatuko dute, botilleroAndoni Egaña dutela.Osagai horiekin ikuskizunasegurtaturik dago.

Bikoteen botillero izango diraLizaso eta Egaña binakako lehian

San Martinegunean ermitari bisitaOtxandioko herrigunetikgertu dago San Martinermita, eta uztailaren 23ansantuaren eguna bertanospatuko dute, tradizioarieutsiz. Mezaren ondoren,Bentazaharrako MutikoAlaiak fanfarrearekin joan-go dira San Martinera.Oraintsu eraberritu duteninguruan paella eta bolotxapelketak egongo dira,besteak beste.Bentazaharrako MutikoAlaiek herriko plazan ereeskainiko dute ikuskizuna.

Rock doinuakdakartzate

Disorders-ek eta The Sugarballs-ek

Page 5: Garaiko jaiak

UZTAILAK 23, ZAPATUA1188::0000eettaann:: ASTOPROBA ERAKUSKETA1. Igor Otaolea 2. Urkiaga aroztegia3. Maiora elkartea 4. Vitorio Celaya2222::0000eettaann:: BERTSO SAIOA- Jone Uria - Julio Soto- Arkaitz Estiballes - Unai IturriagaGai jartzailea: Natxi Aranburu

UZTAILAK 24, DOMEKA1144::3300eeaann:: JUBILATUEN BAZKARIA 2200::0000eettaann:: DONIEN ATXA jartzea. Ondoren,EZPATADANTZARIEN SAIOA2233::0000eettaann:: Erromeria ANSORREGI taldeagaz

UZTAILAK 25, ASTELEHENA1100::3300eeaann:: txistulari, dantzari eta agintarien KALEJIRA1111::0000eettaann:: MEZA NAGUSIA San Migel ElizanOndoren: PROZESIOA Elizabarriraino aposto-luari omenaldia Agintariena eta Gernikakoarbola dantzatuzOndoren: EZPATADANTZARIAK1188::0000eettaann:: MERINALDEKO ERREGELAERAKUSTALDIA2222::0000eettaann:: Erromeria LAJA II, NARBAIZA etaLUTXURDIO taldeekin

UZTAILAK 26, MARTITZENA1100::3300eeaann:: Txistulari, dantzari eta agintarien kalejira1111::0000eettaann:: MEZA NAGUSIA Elizbarrin. Ondoren,Santiago imaginaren PROZESIOA parrokiarainoOndoren: EZPATADANTZARIAK plazan, eta AURRESKUA; lehengo gizonak etaondoren andrak1199::0000eettaann:: TORTILLA TXAPELKETA.

Partaideek ekarri behar dute dena: sua, arrau-tzak, olioa, kipula, patatak eta gatza2211::3300eeaann:: Dantza TI-TAU taldeagaz

UZTAILAK 27, EGUAZTENA1177::0000eettaann:: UMEENTZAKO JOKUAK1188::3300eeaann:: BRISKA TXAPELKETA plazan.Sariak:1-. 80 € eta txapela2.- 50 € 3-. 30 €4.- txanpain botila biIzena-ematea: 10 € bikoteko

UZTAILAK 28, EGUENA1188::3300eeaann:: MUS TXAPELKETA plazan. Sariak: 1-. 80 € eta txapela 2-. 50 € 3-. 30 €4-. txanpain botila biIzen-ematea: 10 € bikoteko

UZTAILAK 29, BARIKUA1177::0000eettaann:: KORRIKA TXIKIA2222::3300eeaann:: KONTZERTUAK

UZTAILAK 30, ZAPATUA1188::0000eettaann:: ASTO KARRERA. Sariak:1-. 60 € eta garaikurra2-. 50 € eta txanpain botila 3-. 40 € eta txanpain botilaAsto denentzat pentsua eta 10 €

2211::0000eettaann:: HERRI-AFARIAeta erromeria LUHARTZegaz

UZTAILAK 31, DOMEKA1111::0000eettaann:: MEZA DANTZARIAK eta DURANGALDEKO IGEL TXAPELKETA.

Sariak: 1-. Pernila 2-. Untxi bi 3-. Gazta bat1188::3300eeaann:: ASTRO PROBEN ERAKUSKETA1-. San Juan elkartea 2-. Satxibar3-. Urrola 4-. ArtabeittiSariak, erakusketa biak kontutan hartuta:1-. 350 € eta manta2-. 300 € eta garaikurra3-. 275 € eta garaikurra4-. 250 € eta garaikurra5-. 225 € 6-. 200 €7-. 175 € 8-. 150 €2233::0000eettaann:: Erromeria IZER taldeagaz. Ondoren, TXOKOLATEA

Garaiko JAI EGITARAUAanboto 2011ko uztailaren 15a, barikua JGaraiko jaiak 5 g

Page 6: Garaiko jaiak

2011ko uztailaren 15a, barikua anboto

JGaraiko jaiakJg 6

Musika eta bertsoz jantzitako gau giroaDisorder’s zein Luhartzen doinuak aukeran

Santixauetan hasi eta San Inazioheldu bitartean, bateko zein beste-ko musika doinuz jantzitako egunakizango dituzte Garain. Horretara,doinu gogorragoak baztertu barik,dantzarako gonbita luzatuko dutejaietan.

Santixau bezperak ekarriko dituestreinako erromeria doinuakGaraira. Ansorregi taldeak izangodau gau giroa berotzeko ardura.Santixau gaua, berriz, Laja II.a,Narbaiza eta Lurxurdioren eskugeratuko da. Santa Ana gaua, aldiz,Ti-Tau plaza-taldeak girotuko du,eta, San Inazio bezpera IurretakoLuhartzek. Izer taldeagaz agurtukodituzte erromeria gauak San Inazioegunean.

Hala ere, bestelako doinuekere izango dute lekurik aurtengo jaiegitarauan: Zaldibarko Disorder’s-ek punk-rock doinuak ekarriko ditu,uztailaren 29an.

Bertso saioaMusikak ez eze, bertsoek ere izan-go dute lekurik Garaiko jaietan.Natxi Aranburu gai jartzaile dela.Jone Uriak, Julio Sotok, ArkaitzEstiballesek eta Unai Iturriagakeskainiko dute saioa, uztailaren23an, gaueko 22:00etan.

Jone Uria, Julio Soto,Arkaitz Estiballes etaUnai Iturriaga arituko

dira bertsotan, uztailaren 23an

Erromeria taldeek berotuko dute gau giroa.Doinu gogorragoak ere

izango dira aukeran, Disorder’s-en eskutik

Prozesioa eta dantzak,jaietako irudi klasikoaSantiagoren imajinaren prozesioa dantzek lagunduko dute

Garaiko jaietako ekital-dirik jendetsuenetakoaizaten da Santiagoimajinaren prozesioa.Aurten uztailaren

25ean, 11:00etako mezaren ondo-ren, jasoko dute Santiagoren imagi-na, prozesioan Elizabarriraino era-mateko. Dantzariek kolorea eta jai-giroa ipini ohi diote ekitaldiari, etaaurten ere Agintariena eta Gerni-kako arbola dantzatuz lagundukodute. Ondoren, herri enparantzanezpatadantzarien saioa egongo da.Hurrengo egunean, uztailaren 26an,prozesioa errepikatu egingo da,baina kontrako norabidean.Lehenengo, 11:00etan, Elizabarrinegongo da meza eta, ondoren,Santiago imajina parrokiara itzulikodute, dantzarien jarduna lagunduela. Eguerdian, ezpatadantzariendantzekin batera, ezkonduenaurreskuak ere erakutsiko dituzte;gizonena lehenengo, andrena segidan. Hilaren 25ean, arratsalde-an, merinaldeko erregelen erakus-taldia ere egongo da, dantza ikuski-zunen egitaraua osatzeko.

Irabazleak 70 euro eta garaikurrajasoko ditu.

Abilidadea eta esperientzia izan-go dira briska eta mus txapelketengaraileak bereiztuko dituzten ezau-garriak ere. Briska txapelketa uztai-laren 27an jokatuko dute, 18:30etikaurrera, herriko plazan. Irabazleak80 euroko saria jasoko du; bigarre-nak 50 eurokoa eta hirugarrenak30 eurokoa. Uztailaren 28an jokatu-ko duten mus txapelketako lehe-nengo hiru sailkatuek ere sari berdi-na jasoko dute. Karta jokoen txapel-keta horietarako izen-ematea 10euro izango da. Tradizioa bihurtuden beste ekimena ‘Korrika txikia’da. 29an, 17:00etan, irtengo diraeuskararen alde herriko gaztetxoak.

TxapelketakTradizio handiko ekitaldiak dira torti-lla, mus eta briska txapelketak ere.Tortillak egiten onena nor den uztai-laren 26an, 19:00etatik aurrera,erabakiko dute. Sukaldarien maisu-tasunak eta jakintzak erabakiko duirabazlea, ohiko produktuak bakarrikerabaki daitezkeelako, kipula barne.

Prozesioen ondoren, dantza saioak egongodira; uztailaren 25eanmerinaldeko erregelen

erakustaldia

Astoak proban etalasterketan Astoekin lotutako ekitaldiak gogo-ko dituztenek badute aukera ede-rra Garaiko jaietan. Alde batetik,asto-probak burutuko dituzte biegunez, uztailaren 23an eta 31n.Bestetik, asto lasterketa antolatudute uztailaren 30erako.

Probetako lehenengo egune-an lau astok parte hartuko dute:Igor Otaolearenak, UrkiagaAroztegiarenak, Maiora elkartea-renak eta Vitorio Celayarenak.Bigarren egunean, berriz, bestelau hauek: San Juan elkarteare-nak, Satxibarrenak, Urrolarenaketa Artabeitirenak. Zortzirek edu-kiko dute saria, eta irabazleakmanta ere bai.

Azkenik, uztailaren 30eko las-terketa 18:00etan hasiko da, etalehenengo hirurentzat gordekodute saria.

Asto-probak burutukodituzte uztailaren 23aneta 31n, eta lasterketaantolatu dute hilaren

30erako

Page 7: Garaiko jaiak

anboto 2011ko uztailaren 15a, barikua JMañariko jaiak 7 g

ABUZTUAK 13, ZAPATUA1199::0000eettaann: TXUPINAZOA eta kanpaihotsak. Herriko plazan AKERRAREN IGOERA1199::3300eeaann:: DANTZA ALARDEA2200::3300eeaann:: HERRI AFARIA2233::0000eettaann:: Kontzertuak: NIKO ETXART,ETA TXOMIN ETA URBIL ARTOLA0000::3300eeaann:: Erromeria LAIOTZ taldeagaz

ABUZTUAK 20, ZAPATUA1166::0000eettaann:: XXIV. Andra Mari SariaTXIRRINDULARI LASTERKETA

ABUZTUAK 15, ASTELEHENAEgun osoan: Umeen jolasak1100::3300eeaann:: KALEJIRA txistulariekin1111::0000eettaann:: MEZA, ABESBATZA etaDANTZARIAK1122::3300eeaann:: Dantzariak plazan (AURRESKUA eta ATZESKUA)1133::0000eettaann:: Lau t´erdiko ANDRA MARITORNEOA 1177::0000eettaann:: KARABINA TIROA2222::0000eettaann:: HERRIKO TALDEENKONTZERTUAK2233::3300eeaann:: TRIKI TA KE taldeagaz erromeria

ABUZTUAK 14, DOMEKA1111::0000eettaann:: MEZA eta DANTZARIAK1133::0000eettaann:: Herriko PILOTA TORNEOA1177::3300eeaann:: HERRI KIROLAK, BERTSOLARIAKeta SAGARDO DASTAKETA trikitilariekin eta pintxoekin2222::0000eettaann:: Kontzertua TRIO TXARANGAtaldeagaz2233::3300eeaann:: Erromeria HAITZAMA taldeagaz

Manariko JAI EGITARAUA

ABUZTUAK 16, MARTITZENA1111::0000eettaann:: MEZA eta DANTZARIAK1133::0000eettaann:: PAELLA TXAPELKETA1144::3300eeaann:: HERRI BAZKARIA1166::3300eeaann:: TRIKIPOTEOA1177::0000eettaann:: BRISKA TXAPELKETA1188::0000eettaann:: IZURTZAKO DANTZARIAK19:00etatik 20:00etara: ErromeriaDRINDOTSegaz. 22:00etan hasiko daberriro2233::0000eettaann:: AKERRA ERRE eta Ondoren, erromeria DRINDOTSegaz

Page 8: Garaiko jaiak

2011ko uztailaren 15a, barikua anboto

JMañariko jaiakJg 8

Herritarrak kirolarisagardo dastaketagazBertsoz egingo dituzte jokoetako kronikak

Sagardo kupela plazan, trikitilariak,pintxoak... eta herri-kiroletan norkprobak hobeto egin. Abuztuaren14an, domeka, giro ederra sortukoda Mañarian, herri kirolen inguruan.

Herritarrek parte hartzeko aurtenaurreko urteetan baino joko gehia-go antolatu dituzte. Parte-hartzaile-ak animatu eta zirikatzeko bertsola-riek herri-kirolen kronikak egingodituzte.

Lehenago txupinazoaren aurre-tik egiten zen sagardo dastaketaherri-kirolekin batera egingo duteaurten. Jaietako bigarren egunakalaia eta parte-hartzailea izatekoosagaiak izango dituela, zalantzarikez. Herriko elkarteen parte-hartzeaeskatu dute horretarako MañarikoUdaleko arduradunek.

Txupinazoaren aurretik egiten zen sagardo

dastaketa abuztuaren14an izango da aurten, herri kirolekin batera

Akerra bueltandator Mañariara

Durangon “zapoak” etaMañarian “akerrak.”Historikoki horreladeitu izan zaie maña-riarrei. Akerra jaietako

maskota izan da hainbat biderrez,eta aurten ohitura hori berreskura-tzeko ahalegina egingo dute: jaieihasiera emateko, abuztuaren 13an,txupinazoa bota eta gero akerrarenigoera egingo dute.

Arratsaldeko 19:00etan botakodute txupinazoa Andra Mari abes-batzako kideek. Gero akerra igoko

dute eta txosnan eskegita egongoda, jaiak amaitu arte. Hilaren 16anerre egingo dute maozko telazegindako panpina.

Duela 26 urte jai batzordeakegin zuen lehenengoz akerrarenpanpina, eta hainbat urtean egineta gero, batzordea deseginda ohi-tura galdu zen. 2007an eta 2008anGazte Asanbladak berreskuratuegin zuen maskota. Azken urteetanez da akerrik egon Andramarietan.

Herri-afariaJaietako lehen egun horretan, ake-rraren igoera ondoren dantza alar-dea egongo da plazan, eta20:30ean afaritarako batuko diramañariarrak. Abuztuaren 16an, mar-titzena, amaituko dira Andramariak,txupinazo egunean igotako akerraerreta. Eguerdian paella txapelketaeta herri bazkaria edukiko dituzte.

Txupinazoa Andra Mari koruak bota etagero, akerraren igoeragaz hasiko dira jaiak

Mañariarrei “akerrak”deitu izan zaie eta

1985ean jai batzordeakakerra jaietako maskota

bihurtu zuen

Page 9: Garaiko jaiak

anboto 2011ko uztailaren 15a, barikua JMañariko jaiak 9 g

XXIV. Andra Mari Sariaabuztuaren 20anHerri-kirolak ere ez dira faltako egitarauan

Kirolak ere izango du lekuaMañariko aurtengo jaietan, etaekitaldi garrantzitsuenetakoa txi-rrindulari lasterketa izango dasegurutik; XXIV. Andra MariSaria, hain zuzen ere.Abuztuaren 20an emango dietepedalei txirindulariek, arratsalde-ko 16:00etan irtenda.

Txirrindularitzaz gainera, pilo-ta eta herri-kirolak ikustekoaukera egongo da. Abuztuaren14an, 13:00etan, herriko pilota

torneoa jokatuko dute, eta17:30erako ipini dute herri-kirolsaioa. Pilotak 15ean edukiko dusegida, 4 t’erdiko torneoagaz.

Abuztuaren 14an,herriko pilota torneoajokatuko dute goizean,

eta herri-kirol saioaipini dute arratsaldean

Erromeriak eta herrikotaldeen kontzertuak

musika taldeen kontzertuak erejasotzen ditu jai egitarauak.

Abuztuaren 14an, 22:00etan,bestalde, Mocedades taldean jar-dundako kantariek osatzen duten

Trio Txarango taldeak eskainiko duemanaldia. Herriko ahotsak ereizango dira Mañariko jaietan, baina,entzungai: abuztuaren 15ean daherriko abesbatzaren emanaldia.

Txomin eta Urbil Artola aita-semeek eta Niko Etxartek joko dute

Abuztuaren 13an, 23:00etaneskainiko dute Niko Etxart kantarizuberotarrak eta hark legez euskalkantagintzan hamarkadetako ibilbi-dea burutu duen Txomin Artolaketa bere seme Urbilek kontzertuaMañariako jaietan. Herri afariarenostean, eta 24:30ean hasiko denerromeriaren aurretik eskainikodute Etxartek eta Artola aita-semeek kontzertua.

Andra Maria jaietako lau egu-netan —abuztuaren 13, 14, 15 eta16an— plazan dantzan jardutekoaukera izango dute erromeria-zale-ek: Laiotz, Haitzama, Triki ta Ke,eta Drindots taldeek eskainikodituzte dantzarako doinuak jaietan.

Abuztuaren 16an, esaterako,19:00etatik 20:00etara,22:00etan, eta suen ondoren,24:30ak arte, hiru saio eskainikoditu Drindots taldeak.

Bestelakoak izango dira abuz-tuaren 15 gaueko Andra Marikodoinuak; 22:00etan hasita, herriko

Herriko musika taldeenkontzertuak erejaso dituzte jai

egitarauan: abuztuaren15ean, 22:00etan

Trio Txarango kantarihirukotearen saioa,

abuztuaren 14an

Page 10: Garaiko jaiak

2011ko uztailaren 15a, barikua anboto

JMallabiko jaiakJg 10

ABUZTUAK 11, EGUENA2211::3300eeaann:: Open pilota partiduak, Mallabia Ikirol etxean. 1) Txurruka-Romero/Iturbe-Elordui 2) Elezkano-Aldape/Berasaluze-Olalde

ABUZTUAK 13, ZAPATUA2222::3300eeaann:: Benito Lertxundi, Mallabia I kirol etxean.

ABUZTUAK 14, DOMEKA 1122::0000eettaattiikk 1144::0000eettaarraa eta 1166::0000eettaattiikk1188::0000eettaarraa:: Umeentzat parke berezia: puzga-rriak, txalupak... parkean. 1199::0000eettaann:: Txupinazoa (Orrattio EuskaraElkarteko kide den Pello Mugarzak botakodu). Ondoren, Euskal preso eta iheslarienaldeko brindisa eta enkartelada. 1199::3300eeaann:: Txokolatada plazan (Errekondo elkarteak antolatuta). 2211::3300eeaann::Pilota partidoak, Mallabia I kirol etxean:Euskal Selekzioko nesken pala partidua.Ondoren, pilota profesionala: Urrutikoetxea-Untoria / Olaetxea-Aretxabaleta eta OlaizolaII-Apraiz / Bengoetxea VI-Patxi Ruiz.

(Mallabitarrentzat sarrerak abuztuaren 1etik12ra bitartean egongo dira salgai,Udaletxean. 15 eurotan Mallabiko langabetu, ikasle etajubilatuentzat bere egoeraren justifikaziotxartela erakutsiz. Gainerakoak 20 euro. Pertsona bakoitzaribina sarrera emango zaizkio gehienez. Takila21:30etik aurrera zabalduko da, eta hemensarrerak denentzat 25 eurokoak izango dira). 2200::0000eettaattiikk 2222::0000eettaarraa eta 2233::3300eettiikk0011::3300eerraa:: Luhartz taldearekin erromeria plazan.

ABUZTUAK 15, ASTELEHENAAndra Maria Eguna1111::0000eettaann:: Meza nagusia. Ondoren, dantzariak eta bertsolariak (XabierAmuriza eta Beñat Ugartetxea). Plazan hasieta frontoian amaituko dute.1177::3300eeaann:: Mallabiko XXI. Harri-jasotze Saria,Harri txikia, Mallabia I kirol etxean: 100 kg.-ko zilindro zaharra eta 100kg.-ko bola. Harri-jasotzaileak: - Urrutia (Nafarroa)- Izeta II (Gipuzkoa)- Inhart (Bizkaia)- Belioso (Gipuzkoa)- Jagoba Otaegi (Gipuzkoa)(Gainerako parte-hartzaileei 250 euroko dietaemango zaie. Dagoen marka topatzen duena-ri sari berezia emango zaio, 180 eurokoa.Lehiaketan parte hartzeko izen-ematea egunberberean amaituko da). SARIAK1.- 800 euro garaikurra eta txapela2.- 650 euro eta garaikurra3.- 500 euro eta garaikurra4.- 400 euro17:30ean Tute, mus, briska eta asto txapelke-ta, tabernetan.SARIAK1.-60 euro2.-30 euro23:00etan: Suak (bouqueta). Ondoren, Garibaldi nazioarteko mariatxia,parkean.

ABUZTUAK 16, MARTITZENA San Roke Eguna- Nagusi eta Koadrilen Eguna1111::0000eettaann:: XII. Paella Lehiaketa, plazan. Taldeen izen-ematea momentu bere-an izango da. SARIAK:1.- 160 euro eta garaikurra2.- 110 euro3.- 60 euro1122::0000eettaann:: Meza Nagusia.1144::0000eettaattiikk 1188::0000aakk aarrttee:: Jubilatuen bazka-ria Probalekuan. Bazkalostean trikitilariakegongo dira: Kupela taldea.1188::0000eettaattiikk 2200::0000eettaarraa:: Aizkolarien erakus-taldia. Ondoren, nagusien eta gazteen artekoherri kirol lehia, Mallabia I kirol etxean(Txondor herri kirol elkarteak eratuta). Gero,Mallabiko trikitilariekin plazatik frontoirakalejira.2200::0000eettaattiikk 0011::0000eettaarraa:: Mallabitar guztien-tzat txerri errea eta sagardotegi ibiltaria pla-zan (erromeria ere egongo da). Txerria jatekohiru pintxo euro bat izango da, eta sagardoadoan.

XXIII. Idi Proba Lehiaketaaabbuuzzttuuaarreenn 1199,, 2200,, 2211 eettaa 2222aannMallabia I kirol etxean, 2222::0000eettaann.SARIAK1.goa 1.600 euro, garaikurra,txapela eta mantak.2. 1.400 euro eta garaikurra3. 1.300 euro eta garaikurra4. 1.200 euro eta garaikurra5. 1.100 euro6. 1.000 euro7. 950 euro8. 860 euro9. 770 euro10. 680 euro11. 600 euro12. 520 euroOINARRIA: Nahiz eta sarietara ez heldu, 30untzeko marka gainditzen duen idi pareak,350 euroko saria izango du.

Mallabiko JAI EGITARAUA

Page 11: Garaiko jaiak

anboto 2011ko uztailaren 15a, barikua JMallabiko jaiak 11 g

Orraittio elkarteakjaurtiko du txupina

Lehenagotik ere ekitaldiak egongodiren arren, Andramariak abuztua-ren 14ean hasiko dira, arratsaldeko19:00etan. Egun horretan jaurtikodute jaiei ofizialki hasiera ematendien txupina.

Aurten Orraittio euskara elkar-teari dagokio ardura hori; hainzuzen ere, bertako kide den PelloMugarza izango da txupina piztukoduena. 2005. urtean sortu zen eus-kara elkartea, eta ordutik egindakolanaren “aitorpen” moduan ulertzendu Mugarzak txupina jaurtitzeko

ardura: “Udalaren babesa jasotzekomodua da”. Jaiei hasiera ematendien txupin jaurtiketaren ondoren,euskal preso eta iheslarien aldekobrindisa eta enkartelada egingodituzte. 19:30ean, berriz, txokolata-da egongo da plazan.

Benito Lertxundik bereklasikoak eskainiko dituHainbat erromeriak gauak girotuko dituzte

Musika arloan, Benito Lertxundiizango da Mallabiko Andramari-etako protagonista nagusia; oriota-rraren emanaldiaz gainera, errome-riak ere egongo dira.

Euskal kantagintzako sortzailetxalotuenetakoa den oriotarrakbere diskografiako kanta klasikoakeskainiko ditu zuzenean. Horiezgainera, 2008an kaleratu zuen

Itsas ulu zolia diskoko kantak ereabestuko ditu. Benito Lertxundirenemanaldia abuztuaren 13an izangoda, Mallabiko Kirol Etxean; ikuski-zuna gaueko 22:30ean hasiko da.

Bestalde, dantza egiteko aukeraere egondo da Mallabian. Hilaren14an, Umeen Egunean, 20:00etanhasiko da dantzaldia, Luhartz talde-aren eskutik. Egun bat geroago,15ean, Garibaldi mariatxi interna-zionalen emanaldia egongo da par-kean. Abuztuaren 16an, martitzena,berriz, Sagardotegi Ibiltaria izangodute; txerri errea eta sagardoaeskaintzeaz gainera, erromeriaegingo dute ekimena alaitu etagirotzeko helburuagaz.

Abuztuaren 14kotxupinagaz hasikodira jaiak ofizialki

XXIII. Idi ProbaTxapelketaUrtero legez, idi proba txapelketajokatuko dute Mallabiko AndraMarien baitan; aurten XXIII. edi-zioa du txapelketa horrek, gainera.Abuztuaren 26, 27, 28 eta 29anjokatuko da txapelketa, gaueko22:00tik aurrera. Guztira, 11.000eurotik gora banatuko dituzte

sarietan; irabazleak 1.600 europoltsikoratuko ditu, garaikurra,txapela eta mantak irabazteaz gai-nera. Garaikurra lehenengo lausailkatuek jasoko dute, gainera.Txapeldunordeak 1.400 euro ira-baziko ditu, eta hirugarren eta lau-garren sailkatuek 1.300 eta1.200 euro, hurrenez hurren.Lehenengo 12 sailkatuen arteanez geratu arren, 30 untzekomarka gainditzen duen idi pareak350 euroko saria izango du.

Abuztuaren 26, 27,28 eta 29an jokatuko

dute txapelketa. Gaueko 22:00etan hasiko dira probak

Abuztuaren 13an izangoda abeslari oriotarrarenemanaldia, kirol etxean;

kontzertua gaueko22:30ean hasiko da

Pello Mugarzaren arabera, egindako lanaren “aitorpen”lako bat da txupinajaurtitzeko ardura

Txupin jaurtiketarenondoren brindisa,enkartelada eta

txokolatada plazan

Page 12: Garaiko jaiak

2011ko uztailaren 15a, barikua anbotoMallabiko jaiakJg 12

Fernando Sánchez Alcoba

Tel./Faxa943 17 00 36656 78 19 52

[email protected]

Sagardo eta pintxodastaketarako aukeraAbuztuaren 16an, Sagardotegi Ibiltaria, 20:00etan

Abuztuaren16ko SanRoke eguneanekarriko dute,herritar guztiek

dastatu dezaten, sagardokupela Mallabiko jaietara.

Nagusien eta KoadrilenEguna ospatuko duteAndra Maria jaietako marti-tzen horretan. Iluntzean,20:00etan hasita, 01:00akarte plazan izango daSagardotegi Ibiltariaren

hitzordua. Doan dastatukodute mallabitarrek sagar-doa, eta edaria laguntzekohiru pintxo euro batentruke jasoko dituzte. Txerrierrearen okelagaz eginda-

ko pintxoak dira sagardodastaketa laguntzekoeskainiko dituztenak.

Iluntzetik goizalderaarte, haizetara eta jai giroansabela betetzeko ez ezik,dantzarako aukera ereizango da abuztuaren 16anMallabiko jaietan.

Egun horretan ospatu-ko dute jaietako hamabiga-rren Paella Lehiaketa ere;11:00etan emango duteparte-hartzaileek izena.

Iluntzean hasi etagoizaldera arte, jai

giroan, sabelabetetzeko aukera

Andra Maria egunean,bestalde, harri-jasotze sariahartuko du, Kirol Etxeak:Urrutia, Izeta III.a, Inhart,Belioso eta Otaegik jardun-go dute100 kg-ko zilindroaeta bola altxatzen.

Olaizola II.a etaApraiz, Patxi Ruiz

eta BengoetxeaVI.aren kontra

Harrijasotzaile eta pilotariakAbuztuaren 11n, 21:30ean,Open pilota partidak izangodira jaien hasieran, MallabiaI Kirol Etxean.

Abuztuaren 14an, fron-toi horrexetan jokatukodituzte profesionalen bina-kako partida bi ere:Urrutikoetxea-Untoria etaOlaetxea- Aretxabaleta; etaOlaizola II-Apraiz etaBengoetxea VIa-Patxi Ruizbikoteek jokatuko dutejaialdi horretan.