Víctor Castillo

13
LA REPRODUCCIÓ HUMANA Per Víctor Castillo

Transcript of Víctor Castillo

Page 1: Víctor Castillo

LA REPRODUCCIÓ HUMANA

.

Per Víctor Castillo

Page 2: Víctor Castillo

APARELL MASCULÍ 3

L’ aparell masculí està format per 8 parts importants:

Vesícules seminals, bufeta urinària, pròstata, conductes deferents, testicles, escrot, uretra i penis

Page 3: Víctor Castillo

APARELL FEMENÍ .

Ovari. Úter. Vagina. Trompes de Fal·lopi. Vulva.

Cada part té la seva funció.

L’aparell femení té 5 parts importants

PARTS IMPORTANTS

Page 4: Víctor Castillo

CEL·LULES REPRODUCTORES

FEMENINA MASCULÍNA

Page 5: Víctor Castillo

EL ZIGOTEL ZIGOT

El zigot és la primera fase de l’embaràs que és quan una sola cèl·lula es va dividint és moltes fins formar l’embrió.

Page 6: Víctor Castillo

EMBRIÓ DE 6 SETMANES EMBRIÓ DE 6 SETMANES ..

L’embrió de 6 setmanes és la fase d’embrió que té 4 petites aletes i cua, és a dir encara no té forma humana i medeix 0,6 cm.

Page 7: Víctor Castillo

FETUS DE 11 FETUS DE 11 SETMANES SETMANES ..

El fetus de 11 setmanes ja es pot veure perfectament la forma humana i li comencen a sortir dits als peus i a les mans.

Page 8: Víctor Castillo

.El fetus de 16 setmanes és l’etapa de fetus en que la mare comença a notar els moviments del nadó.

Page 9: Víctor Castillo

COMPARACIÓ DE COMPARACIÓ DE FETUSFETUSFetus de 24 setmanes Fetus de 30 setmanes

La diferencia entre aquestes dues imatges és que el fetus de 30 setmanes ja s’està ficant cap per ball i el fetus de 24 setmanes encara no.I una igualtat és que si nasqués sobreviuria.

Page 10: Víctor Castillo

EL PARTEL PART

El part és ja l’ultima fase, que consisteix en treure al nadó a l’exterior i tallar-li el cordó umbilical.

Page 11: Víctor Castillo

EL PART PREMATUREL PART PREMATUR

El part prem atur és un part una mica perillós perquè ha nascut entre els 6 i els 8 mesos, per això els posen en incubadores perquè allà tenen el mateix ambient.

Page 12: Víctor Castillo

L'AVORTAMENTL'AVORTAMENT

L’avortament és la raó de que l’embrió està creixent malament i es perd el fill. Un avortament pot ser voluntari o involuntari.

Page 13: Víctor Castillo

FI