Unibertsitatea eta ikasketa plan berriak

of 17 /17
Zure bizitzaren plangintza: zure etorkizunaren protagonista izatea UPV/EHUko GRADUKO IKASKETEN ESKAINTZA 2016-2017 IKASTURTERAKO MONDRAGON UNIBERTSITATEKO GRADUKO IKASKETEN ESKAINTZA 2016-2017 IKASTURTERAKO DONOSTIAKO INGENIARIEN TECNUN ESKOLAKO GRADUKO IKASKETEN ESKAINTZA 2016-2017 IKASTURTERAKO DEUSTUKO UNIBERTSI- TATEKO GRADUKO IKASKETEN ESKAINTZA 2016-2017 IKASTURTERAKO UNIBERTSITATEA ETA IKASKETA PLAN BERRIAK

Embed Size (px)

Transcript of Unibertsitatea eta ikasketa plan berriak

 • Zure bizitzaren plangintza: zure etorkizunaren protagonista izatea

  UPV/EHUko GRADUKO IKASKETEN ESKAINTZA 2016-2017 IKASTURTERAKO

  MONDRAGON UNIBERTSITATEKOGRADUKO IKASKETEN ESKAINTZA2016-2017 IKASTURTERAKO

  DONOSTIAKO INGENIARIENTECNUN ESKOLAKO GRADUKO IKASKETEN ESKAINTZA 2016-2017 IKASTURTERAKO

  DEUSTUKO UNIBERTSI-TATEKOGRADUKO IKASKETENESKAINTZA 2016-2017 IKASTURTERAKO

  UNIBERTSITATEA ETAIKASKETA PLAN BERRIAK

 • 4 urtean soilik gradu berrietako bat lortu ahal izango duzu, kasu hauetan izan ezik: arkitektu-raren oinarriak, farmazia eta odontologia (5 urte), eta medikuntza (6 urte).

  zure ikasketaren protagonista izango zara

  PLAN BERRIEK...

  prest jartzen zaituzte

 • Aukera gehiago izango duzu lan egiteko... nahi duzun lekuan.

  Ikasi era dinamikoan eta kooperatiboan, zure parte-hartzean oinarritutako metodo aktiboen bidez.

  Prestatu mundu globalizatuan lan egiteko eta, horretarako, ikasi hizkuntzak (ingelesa, adibidez) eta menderatu teknologia berriak.

  Lortu pertsonarteko gaitasunak, funtsezkoak baitira zure lanbiderako.

  Bihurtu pertsona %100 profesionala, jarrera aktiboa eta autonomoa duena.

  Garatu zure erantzukizun - eta elkartasun - balioak.

 • IKASKETA IBIL-BIDE BERRIA ZURE LANBIDE-ETORKIZUNA ZIURTATZEN DUENA

  Ikaslearen lana eta ikasketa neurtzeko unitatea EuroparKreditua da (ECTS).

  Unibertsitate-ikasketak bi mailatan egituratzen dira: GRADUA ETA GRADUONDOKOA.

 • ECTS-ek lan-karga neurtzen dute, hau da, zure ikasketa-planean programatutako helburuak gainditzeko behar dituzun orduen kopuru osoa; plan horretan, eskola-orduak ez ezik, ikasten, mintegietan, lanak egiten, praktiketan, azterketetan eta abarretan emandakoak ere sartzen dira. ECTS bat 25 edo 30 orduren parekoa da. Ikasturte bakoitzean, ikasten eman beharreko orduen kopuru osoa hau da: 1.500 eta 1.800 ordu bitartekoa = 60 ECTS.ECTS kredituak inoiz ez dizu gehiegizko lana ezartzen, irakasgai jakin batean ematen dituzun orduak neurtzen eta kontuan hartzen dituelako.

  ECTS-AK ZURE IKASKETA-PLANAREN HELBURUAK GAINDITZEKO GUZTIRA ERABILTZEN DITUZUN ORDUAK NEURTZEN DITU

  4 URTEAN SOILIK LAN-MERKATUAN SARTU AHAL IZANGO ZARAHelburu hau dauka: zu prestatzea, bai lan egiteko, bai zure unibertsitate-prestakuntza jarraitzeko.240 kredituko iraupena dauka.Iraupen hori 4 urteko epeari dagokio, eta epe horretan gradu berrietako bat lortu ahal izango duzu, kasu hauetan izan ezik: Arkitekturaren Oinarriak, Farmazia eta Odontologia (5 urte), eta Medikuntza (6 urte).

  GRADUAUNIBERTSITATE-HEZKUNTZAKO LEHEN MAILA

  ECTSEUROPAR KREDITUAzu zara sistemaren erdigunea

 • (Egoera hauetako batean egotea)

  Unibertsitate- sarbidea

  BALDINTZAK

  1_Batxiler-titulua izatea eta unibertsitatean sartzeko proba gainditzea.2_ Europar Batasuneko estatu kideetako hezkuntza-sistemetatik datorren ikaslea izatea, betiere unibertsitatean sartzeko bere herrialdean eskatzen diren baldintzak betez gero. Unibertsitatera sartzeko kredentziala, UNEDek emandakoa, aurkeztu behar da.3_Atzerriko beste hezkuntza-sistema batzuetatik datorren ikaslea izatea eta unibertsitatean sartzeko proba gainditzea.4_Goi-mailako Teknikari-titulua edo Goi-mailako Kirol Teknikari-titulua izatea.5_ 25 urtetik gorakoa izatea eta sarbide-proba gainditzea.6_40 urte eta ikasketa-esparruan aitortutako lanbide-gaitasuna izatea.7_45 urtetik gorakoa izatea eta sarbide-proba gainditzea.8_Ofizialki ezagututako unibertsitate-titulu bat izatea.9_Helburu den unibertsitateak ezagututako 30 kreditu izatea, homologatu gabeko unibertsitate-ikasketak atzerrian egin dituztenen kasuan.10_Hezkuntza Lege Organikoa ezarri aurreko Espainiako Hezkuntza Sistemaren ordenazioen arabera unibertsitatean sartzeko moduan egotea.

  Batxilergoa ala baliokidea behar duzu

  PLAZEN ADJUDIKAZIOABerdinketa gertatuz gero,

  lehentasuna izango du egin nahi dituen ikasketen ezaguera-

  adarrari lotutako ikasgai baten azterketa Fase Orokorrean egin

  duen ikasleak.

  ETA NI, NOLA SARTUKO NAIZ UNIBERTSI-TATEAN?

  Gradu-ikasketetan hasteko, beharrezkoa da Batxiler-titulua edo baliokide bat izatea eta unibertsitatean sartzeko proba gaindituta edukitzea.

  Titulua Bigarren Hezkuntzako edo Lanbide Heziketako zein ikastetxetan lortu, ikastetxe hori atxikita dagoen unibertsitate publikoan egingo da sarbide-proba.

  Atzerriko espainiar ikastetxe publikoetako batetik bazatoz, proba UNEDen egingo duzu, zure ikastetxea aipatutakoa ez den beste unibertsitate bati atxikita egon ezean, orduan horretan egin beharko baituzu.

 • ZERTARAKOUNIBERTSI-TATEANSARTZEKO PROBA?

  Proba horren xedea da ikustea zer-nolako heldutasun akademikoa daukazun, zenbat dakizun, zer trebetasun lortu dituzun Batxilergoan eta zer gaitasun daukazun unibertsitate-ikasketak ondo egiteko.

  UNIBERTSITATERAKOSARBIDE-PROBA2 FASEAK: OROKORRA ETA ESPEZIFIKOA

  Gaztelania eta LiteraturaEuskara eta Euskal LiteraturaFilosofiaren Historia edo Espainako HistoriaAtzerriko Hizkuntza (alemana, frantsesa, ingelesa, italiera, portugesa)Modalitate-ikasgaia, Batxilergoko 2.ean aukeratu beharrekoa

  Batxilergoko 2. mailako 4 modalitate-ikasgai gehienez ere (ez dira izango Goi-mailako teknikari edo goi-mailako kirol-teknikarien tituluetarako jarritako gai-zerrendakoak edo Fase Orokorreko ariketa egiteko aukeratutako ikasgaiak).

  OROKORRA derrigorrezkoa

  ESPEZIFIKOA nota igotzeko hautazkoa

  Beharrezkoa da 4ko batez besteko nota gainditzea

  5eko nota gainditzen duten ikasgaiak hartuko dira kontuan

 • ZENBAT PUNTU BEHAR DITUT SARBIDE-PROBA GAINDITZEKO?

  Unibertsitaterako sarbide-proba gainditzeko beharrezkoa da nota 5 edo handiagoa izatea.Fase Orokorreko kalifikazioaren %40aren eta Batxilergoko batez besteko notaren %60aren arteko batez besteko haztatuaren bidez lortzen da.

  Fase Orokorra gainditzeak mugarik gabeko balioa du.

  Ez dago deialdi-mugarik proba gainditzeko

  Urtero bi deialdi dau-de, eta Fase Orokorreko kalifikazioa nahiz Fase Espezifikoko edozein ikas-gaitan lortutakoa hobetze-ko aurkez zaitezke.

  Gogorazi behar duzu sarre-ra-proba ohiko deialdian edo aurreko ikasturteetan gainditu duten pertsonek lehentasuna dutela plazak adjudikatzeko orduan.

  ONARPEN OROKORRERAKO NOTA= 0,6 x BBBN + 0,4 x FOKBBBN: Batxilergoko Batez Besteko Nota / FOK: Fase Orokorreko Kalifikazioa

 • EGIN NAHI DIREN IKASKETETAN ESKAEREN KOPURUA ESKAINITAKO PLAZENA BAINO HANDIAGOA DENEANNOIZ KOMENI

  ZAIT PROBA ESPEZIFIKOA EGITEA?

  Onartzeko nota sartu nahi den unibertsitatearen eta graduaren arabera aldatu ahal izango da.Lortutako kalifikazioek proba gainditu eta hurrengo bi ikasturteetan dute balioa.

  BBBN: Batxilergoko Batez Besteko NotaFOK: Fase Orokorreko KalifikazioaO1 eta O2: Fase Espezifikoan gainditutako ikasgaietako bi notarik onenak a eta b: Fase Espezifikoko ikasgaien haztatze-parametroak

  Kasu honetan, hau egin behar da onarpenerako nota kalkulatzeko: unibertsitatean sartzeko notari (Fase Orokorreko kalifikazioaren %40 eta Batxilergoko batez besteko notaren %60) Fase Espezifikoetan gainditutako ikasgaietako 2 notarik onenak gehitu behar zaizkio, bi nota horiek haztatze-parametro batez biderkatu ondoren. Ariketan gutxieneko 5eko nota gaindituz gero soilik hartuko dira kontuan nota horiek.

  ONARPEN ESPEZIFIKORAKO NOTA = 0,6 x BBBN + 0,4 x FOK + a x O1 + b x O2

 • 0,6 x BBBN + 0,4 x FOK + a x O1 + b x O2ONARPEN-NOTA =

  Batxilergoko batez besteko nota: 6,75Fase Orokorreko Kalifikazioa: Batez bestekoa: 6,05Fase Espezifikoa: Biologia: 7,2 Kimika: 5 Fisika: 7 Matematika: 6

  ADIBIDEA

  Onarpen orokorrerako nota = 6,470,6 x 6,75 + 0,4 x 6,05Medizinarako onarpen-nota = 8,910,6 x 6,75 + 0,4 x 6,05 + 7,2 x 0,2 + 5 x 0,2Arkitekturaren Oinarrietarako onarpen-nota = 9,070,6 x 6,75 + 0,4 x 6,05 + 6 x 0,2 + 7 x 0,2

  ZENBAT ONARPEN NOTAK IZAN DITZAKET?

  Nota bat Fase Orokorraren azterketa baino ez baduzu egiten.

  Fase Espezifikoaren azterketa ere egiten baduzu, notetako bat hartuko da kontuan, egin behar dituzun ikasketen arabera.

  Begoak arkitekturaren Oinarriak ikasi nahi ditu

  Unibertsitatean sartzeko, ez duzu sarbide-proba egin behar izango.

  Plaza mugatuak dituen Graduko titulazio bat ikasi nahi baduzu, Unibertsitatera Sartzeko Probaren Fase Espezifikora aurkeztu ahal izango zara, zure Onarpen-Nota hobetzeko.

  Nola kalkulatzen dute nota plaza-muga duten gradu-titulazioetan sartzeko?

  Batxilergoan 6,75eko batez besteko nota lortu zuen, eta 6,05eko nota lortu du Fase Orokorreko kalifikazioan. Unibertsitatean sartzeko 6,47ko nota du. Fase Espezifikoan aurkeztu da nota hura hobetzeko, eta Biologian 7,2, Kimikan 5, Matematikan 6 eta Fisikan 7 notak lortu ditu. Haztatu ondoren, 2 nota onenak hartuko dira kontuan. Aukeratutako unibertsitatearen ustez, Fisika eta Matematika dira Arkitekturaren Oinarriak ikasteko arlo egokienak, eta 0,2ko haztapena ematen die. Hortaz, 7 nota bider 0,2 egingo da, eta 6 bider 0,2. Haren onarpen-nota hau da: 9,07 (6,47 +2,60).

  Medikuntza egitea erabakiko balu, eta aukeratutako unibertsitatearen ustez gai egokienak Biologia eta Kimika direla kontuan hartuta, onarpen-nota hau izango luke: 8,91

  Eta Goi-mailakoteknikari-titulua badut,edo Goi-mailako Kirol-arloko teknikari-titulua? ZBBN: Prestakuntza Zikloko Batez Besteko Nota.O1 eta O2: Fase Espezifikoan gainditutako ariketen bi nota onenak.

  a eta b: Fase Espezifikoko ariketak neurtzeko parametroak.

  ONARPEN-NOTA= ZBBN + a x O1 + b x O2

 • BATXILERGOKO ZER IKASGAI INTERESATZEN ZAIZKIT AUKERATU NAHI DUDAN KARRERARAKO?

  Gradu-titulu bakoitza ikasketa guztiak biltzen dituzten 5 ezaguera-adarretako batean sartuta dago. Ezaguera-adarrak hauek dira: Arteak eta Giza Zientziak, Zientziak, Gizarte-Zientziak eta Lege-Zientziak, Osasun-Zientziak, Ingeniaritza eta Arkitektura.

  Era berean, Batxilergoko 2.eneko ikasgaiak dagokien adarrari daude lotuta.

  2016-2017 ikasturterako eta hurrengoetarako EHU Unibertsitatean sartzeko probaren Fase Espezifikoko modalitate-ikasgaietako kalifikazioak haztatzeko parametroak.

  BATXILERGOKO IKASGAIAK

  TITU

  LU U

  NIB

  ERTS

  ITA

  RIO

  AK

  Artea

  Kultura Ondareen Zaintza eta Zaharberritzea

  Sorkuntza eta Diseinua

  Ingeles Ikasketak

  Euskal Ikasketak

  Filosofia

  Historia

  Artearen Historia

  Filologia

  Itzulpengintza eta Interpretazioa

  Anal

  isi m

  usik

  ala

  II

  Ikus

  -ent

  zune

  zko

  kultu

  ra

  Mar

  razk

  eta

  artis

  tikoa

  II

  Mar

  razk

  eta

  tekn

  ikoa

  II

  Dis

  einu

  a

  Enpr

  esar

  en e

  kono

  mia

  Geo

  grafi

  a

  Gre

  koa

  II

  Mus

  ikar

  en e

  ta d

  antz

  aren

  his

  tori

  a

  Arte

  aren

  his

  tori

  a

  Latin

  a II

  Lite

  ratu

  ra u

  nibe

  rtsa

  la

  Giz

  arte

  zie

  ntzi

  ei a

  plik

  atur

  ikom

  atem

  atik

  a II

  Arteak eta Giza zientziak

 • Gizarte-zientziak etaLege-zientziak

  TITU

  LU U

  NIB

  ERTS

  ITA

  RIO

  AK

  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza

  Gizarte Antropologia

  Politika Zientzia eta Kudeaketa Publikoa

  Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak

  Ikus-entzunezko Komunikazioa

  Kriminologia

  Zuzenbidea

  Ekonomia

  Haur Hezkuntza

  Lehen Hezkuntza

  Gizarte Hezkuntza

  Zerga Sistema eta Administrazio Publikoa

  Geografia eta Lurralde Antolakuntza

  Negozioen Kudeaketa

  Marketina

  Pedagogia

  Kazetaritza

  Publizitatea eta Harreman Publikoak

  Lan Harreman eta Giza Baliabideak

  Soziologia

  Gizarte Langintza

  Anal

  isi m

  usik

  ala

  II

  Biol

  ogia

  Lurr

  aren

  eta

  ingu

  rum

  enar

  en z

  ient

  ziak

  Ikus

  -ent

  zune

  zko

  kultu

  ra

  Mar

  razk

  eta

  artis

  tikoa

  II

  Mar

  razk

  eta

  tekn

  ikoa

  II

  Dis

  einu

  a

  Enpr

  esar

  en e

  kono

  mia

  Fisi

  ka

  Geo

  grafi

  a

  Gre

  koa

  II

  Mus

  ikar

  en e

  ta d

  antz

  aren

  his

  tori

  a

  Arte

  aren

  his

  tori

  a

  Latin

  a II

  Lite

  ratu

  ra u

  nibe

  rtsa

  la

  Mat

  emat

  ika

  II

  Giza

  rte

  zien

  tzie

  i apl

  ikat

  urik

  o m

  atem

  atik

  a II

  Kim

  ika

  BATXILERGOKO IKASGAIAK

  Biologia

  Biokimika eta Biologia Molekularra

  Bioteknologia

  Elikagaien Zientzia eta Teknologia

  Ingurumen Zientziak

  Fisika

  Geologia

  Matematika

  Kimika

  Biol

  ogia

  Lurr

  aren

  eta

  ingu

  rum

  enar

  en z

  ient

  ziak

  Elek

  trot

  ekni

  a

  Fisi

  ka

  Mat

  emat

  ika

  II

  Kim

  ika

  Indu

  stri

  a-te

  knol

  ogia

  II

  BATXILERGOKO IKASGAIAK

  Zientziak

  TITU

  LU U

  NIB

  ERTS

  ITA

  RIO

  AK

 • Arkitekturaren Oinarriak

  Ingurumen Ingeniaritza

  Ingeniaritza Zibila

  Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritza

  Ingeniaritza Elektrikoa

  Ingeniaritza Elektronikoa

  Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritza

  Arkitektura Teknikoa

  Industria Antolakuntzaren Ingeniaritza

  Industria Teknologiaren Ingeniaritza

  Informatikaren Ingeniaritza

  Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritza

  Itsasketa

  Ingeniaritza Mekanikoa

  Nautika eta Itsas Garraioa

  Ingeniaritza Kimikoa

  Industria Kimikaren Ingeniaritza

  Telekomunikazio Teknologiararen Ingeniaritza

  Energia Berriztagarrien Ingeniaritza

  Biol

  ogia

  Lurr

  aren

  eta

  ingu

  rum

  enar

  en z

  ient

  ziak

  Mar

  razk

  eta

  tekn

  ikoa

  II

  Dise

  inua

  Enpr

  esar

  en e

  kono

  mia

  Elek

  trot

  ekni

  a

  Fisi

  ka

  Mat

  emat

  ika

  II

  Kim

  ika

  Indu

  stria

  -tek

  nolo

  gia

  II

  BATXILERGOKO IKASGAIAK

  TITU

  LU U

  NIB

  ER

  TSIT

  AR

  IOA

  K

  Osasun- Zientziak

  Ingeniaritza eta Arkitektura

  TITU

  LU

  UN

  IBE

  RTS

  ITA

  RIO

  AK

  Biol

  ogia

  Lurr

  aren

  eta

  ingu

  rum

  enar

  en z

  ient

  ziak

  Fisi

  ka

  Mat

  emat

  ika

  II

  Kim

  ika

  BATXILERGOKO IKASGAIAK

  Erizaintza

  Farmazia

  Medikuntza

  Giza Elikadura eta Dietetika

  Odontologia

  Psikologia

  Fisioterapia

 • ARTEAK ETA GIZA ZIENTZIAK

  ZIENTZIAK

  GIZARTE-ZIENTZIAK

  ETA LEGE-ZIENTZIAK

  Letren Fakultatea

  Hezkuntza eta Kirol Fakultatea

  Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea

  Leioako Irakasleen UE

  Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea

  Leioako Irakasleen UE

  Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea

  Hezkuntza eta Kirol Fakultatea

  Leioako Irakasleen UE

  Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea

  Hezkuntza eta Kirol Fakultatea

  Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea

  Bilboko Merkataritza Ganberako UE (Ikastegi atxikia)

  Lan Harreman eta gizarte Langintza Fakultatea

  Ekonomia eta Enpresa Fakultatea

  Zuzenbide Fakultatea

  Zientzia eta Teknologia Fakultatea

  Arte Ederren Fakultatea

  Letren Fakultatea

  Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea

  Kimika Fakultatea

  Zientzia eta Teknologia Fakultatea

  Farmazia Fakultatea

  Zuzenbide Fakultatea

  Zuzenbide Fakultatea, Bizkaiko Atala

  Euskal Ikasketetako Gradua

  Ingeles Ikasketetako Gradua

  Filologiako Gradua (Hispaniarra, Alemaniarra, Klasikoa eta Frantsesa)

  Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua

  Historiako Gradua

  Artearen Historiako Gradua

  Arteko Gradua

  Kultura Ondareen Zaintza eta Zaharberritzeari buruzko Gradua

  Sorkuntza eta Diseinuko Gradua

  Filosofiako Gradua

  Kimikako Gradua

  Ingurumen Zientzietako Gradua

  Elikagaien Zientzia eta Teknologiako Gradua

  Biologiako Gradua

  Bioteknologiako Gradua

  Biokimikako eta Biologia Molekularreko Gradua

  Fisikako Gradua

  Geologiako Gradua

  Matematikako Gradua

  Zuzenbideko Gradua

  Kriminologiako Gradua Negozioen Kudeaketako Gradua

  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua

  Ekonomiako Gradua

  Zerga Sistemako eta Administrazio Publikoko Gradua

  Marketineko Gradua

  Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradua

  Gizarte Langintzako Gradua

  Enpresen Kudeaketa eta Marketin Gradua

  Kazetaritzako Gradua

  Ikus-entzunezko Komunikazio Gradua

  Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua

  Soziologiako Gradua

  Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua

  Haur Hezkuntzako Gradua

  Lehen Hezkuntzako Gradua

  Gizarte Hezkuntzako Gradua

  Pedagogiako Gradua

  Gizarte Antropologiako Gradua

  Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua

  Geografiako eta Lurralde Antolakuntzako Gradua

  JAKINTZA ARLOAK GRADUKO TITULAZIOAK IKASTEGIA

  UPV/EHUko GRADUKO IKASKETEN ESKAINTZA 2016-2017 IKASTURTERAKO

 • OSASUN-ZIENTZIAK

  INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA

  Elgoibarko Txandakako Ingeniaritza Eskola (Ikastegi atxikia)

  ZIENTZIAK

  INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA

  Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua

  Ingeniaritza Mekanikoko Gradua

  Ingeniaritza Elektrikoko Gradua

  Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua

  Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren

  Ingeniaritzako Gradua

  Arkitektura Teknikoko Gradua

  Ingeniaritza Zibileko Gradua

  Energia Berriztagarrien Ingeniaritzako GraduaMeatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua

  Telekomunikazio Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua

  Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua

  Industria Teknologien Ingeniaritzako Gradua

  Ingurumen Ingeniaritzako Gradua

  Itsasketako Gradua

  Nautika eta Itsas Garraioko Gradua

  Arkitekturaren Oinarrietako Gradua

  Informatikaren Ingeniaritzako GraduaKimika Ingeniaritzako Gradua

  Ingeniaritza Elektronikoko Gradua

  Prozesu eta Produktu Berrikuntzaren Ingeniaritzako Gradua

  Medikuntzako Gradua

  Odontologiako GraduaFisioterapiako Gradua

  Erizaintzako Gradua (Leioa eta Donostia)

  Erizaintzako GraduaFarmaziako Gradua

  Giza Elikadurako eta Dietetikako Gradua

  Psikologiako Gradua

  Bilboko Ingeniaritza EskolaGasteizko Ingeniaritza UEGipuzkoako Ingeniaritza Eskola

  Bilboko Ingeniaritza EskolaGasteizko Ingeniaritza UEGipuzkoako Ingeniaritza Eskola

  Bilboko Ingeniaritza EskolaGipuzkoako Ingeniaritza Eskola

  Gasteizko Ingeniaritza UE

  Bilboko Ingeniaritza EskolaGasteizko Ingeniaritza UE

  Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola

  Bilboko Ingeniaritza EskolaGipuzkoako Ingeniaritza Eskola

  Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola

  Bilboko Ingeniaritza Eskola

  Arkitektura Goi Eskola Teknikoa

  Informatika Fakultatea

  Zientzia eta Teknologia Fakultatea

  Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea

  Gasteizko Erizaintzako UE (Ikastegi atxikia)

  Farmazi Fakultatea

  Psikologia Fakultatea

  Fisikako Gradua+ Ingeniaritzako Elektronikako Gradua Zientzia eta Teknologia Fakultatea

  JAKINTZA ARLOAK GRADUKO TITULAZIOAK IKASTEGIA

  JAKINTZA ARLOAK GRADUKO TITULAZIOAK IKASTEGIA

  GIZARTE-ZIENTZIAK ETA

  LEGE-ZIENTZIAK

  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua

  + Zuzenbideko GraduaEkonomia eta Enpresa Fakultatea

  Informaziogehiago:UPV/EHU

  Izena: Unibertsitaterako sarbideaHarremanetarako helbidea: [email protected] ([email protected])Telefonoa: 946015555www.ehu.eus

  UPV/EHUko GRADUKO IKASKETEN ESKAINTZA 2016-2017IKASTURTERAKO

 • IKASTEGIAJAKINTZA ARLOAK GRADUKO TITULAZIOAK

  ARTEAK ETA GIZA

  ZIENTZIAK

  OSASUN-ZIENTZIAK

  GIZARTE-ZIENTZIAK

  ETA LEGE-ZIENTZIAK

  GIZARTE-ZIENTZIAK

  ETA LEGE-ZIENTZIAK

  INGENIARITZA ETA

  ARKITEKTURA

  Izena: Nuevos EstudiantesHarremanetarako helbidea: [email protected]: 944139386 (Bilboko campusa); 943326308 (Donostiako campusa)www.nuevosestudiantes.deusto.es

  Informaziogehiago:DEUSTO

  DEUSTUKO UNIBERTSI-TATEKO GRADUKO IKASKETEN ESKAINTZA 2016-2017 IKASTURTERAKO

  ARTEAK ETA GIZA ZIENTZIAK

  INGENIARITZA

  ETA ARKITEKTURA

  GIZARTE-ZIENTZIAK

  ETA LEGE-ZIENTZIAK

  INGENIARITZA ETA

  ARKITEKTURA

  Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatea (Bilboko campusa)

  Zuzenbide Fakultatea (Bilboko campusa)

  Psikologia eta Hezkuntza Fakultatea Begoako Andra Mari Irakasleen U.E. (ikastegi atxikia)

  Begoako Andra Mari Irakasleen U.E. (ikastegi atxikia)

  Psikologia eta Hezkuntza Fakultatea (Bilboko campusa

  Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatea (Donostiako campusa)

  Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatea (Bilboko campusa)

  Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatea

  Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea

  Psikologia eta Hezkuntza Fakultatea (Bilboko campusa)

  Ingeniaritza Fakultatea (Bilboko campusa)

  Psikologia eta Hezkuntza Fakultatea (Bilboko campusa)

  IKASTEGIAJAKINTZA ARLOAK GRADUKO TITULAZIOAK

  Euskal Hizkuntza eta Kulturako Gradua+ Hizkuntza Modernoetako Gradua

  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua + Zuzenbideko Gradua Nazioarteko Harremanetako + Zuzenbideko GraduaJarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua+ Lehen Hezkuntzako GraduaZuzenbideko Gradua + Komunikazioko GraduaZuzenbideko Gradua + Laneko Harremanetako Gradua Gizarte Hezkuntzako Gradua + Gizarte Laneko Gradua

  Industria Diseinuko Ingeniaritzako Gradua + Ingeniaritza Mekanikoko GraduaIndustria Elektronikako eta Automatikako Ingeniaritzako Gradua+ Informatikako Ingeniaritzako Gradua

  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua+ Industria Teknologien Ingeniaritzako Gradua

  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua + Informatikako Ingeniaritza Gradua

  (1) Baterako Gradua: Deustuko Unibertsitatea eta Universidad Pontificia de Comillas.

  Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatea (Bilboko campusa)

  Zuzenbide Fakultatea / Ekonomia eta Enpresa Zientzien FakultateaGizarte eta Giza Zientzien Fakultatea / Zuzenbide Fakultatea (Bilboko campusa)

  Psikologia eta Hezkuntza Fakultatea

  Zuzenbide Fakultatea / Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatea (Donostiako campusa)Zuzenbide Fakultatea (Bilboko campusa)Psikologia eta Hezkuntza Fakultatea / Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatea

  Ingeniaritza Fakultatea (Bilboko campusa)

  Ekonomia eta Enpresa Zientzien FakultateaIngeniaritza Fakultatea (Bilboko campusa)

  Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea (Donostiako campusa) Ingeniaritza Fakultatea

  Euskal Hizkuntza eta Kulturako Gradua

  Filosofia, Politika eta Ekonomiako Gradua (1)

  Hizkuntza Modernoetako Gradua

  Hizkuntza Modernoetako eta Kudeaketako Gradua

  Zuzenbideko Gradua

  Lehen Hezkuntzako Gradua

  Haur Hezkuntzako Gradua

  Gizarte Hezkuntzako Gradua

  Komunikazioko Gradua

  Nazioarteko Harremanetako Gradua

  Gizarte Laneko Gradua

  Turismoko Gradua

  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua

  Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua

  Informatikako Ingeniaritzako Gradua

  Industria Teknologien Ingeniaritzako Gradua

  Industria Antolaketako Ingeniaritzako Gradua

  Industria Diseinuko Ingeniaritzako Gradua

  Ingeniaritza Mekanikoko Gradua

  Industria Elektronikako eta Automatikako Ingeniaritzako Gradua

  Psikologiako Gradua

 • Informazio gehiago:MONDRAGON

  JAKINTZA ARLOAK GRADUKO TITULAZIOAK IKASTEGIA

  Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza Gradua

  Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza Gradua

  Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

  Haur Hezkuntza Gradua

  Lehen Hezkuntza Gradua

  Gastronomia eta Sukaldaritza Arteetan Gradua

  Goi Eskola Politeknikoa

  Izena: ErrektoretzaHarremanetarako helbidea: [email protected]: 943712185www.mondragon.edu

  Informaziogehiago:TECNUN

  Izena: Ainara DezHarremanetarako helbidea: [email protected]: 943219877www.tecnun.es

  JAKINTZA ARLOAK GRADUKO TITULAZIOAK IKASTEGIA

  Ingeniarien Eskola

  Industria Teknologien Ingeniaritzako Gradua

  Ingeniaritza Mekanikoko Gradua

  Ingeniaritza Elektrikoko Gradua

  Industri Elektronikako Ingeniaritzako Gradua

  Telekomunikazio Sistemen Ingeniaritzako Gradua

  Komunikazioko Elektronikako Ingeniaritzako Gradua

  Industri Antolakuntzako Ingeniaritzako Gradua

  Industria Diseinu eta Produktuen Garapeneko Ingeniaritzako Gradua

  Ingeniaritza Biomedikuko Gradua

  Energia Ingeniaritza Gradua

  DONOSTIAKO INGENIARIEN TECNUN ESKOLAKOGRADUKO IKASKETEN ESKAINTZA 2016-2017IKASTURTERAKO

  Mekanikako Ingeniaritza Gradua

  Industria Diseinuko eta Produktu Garapeneko Ingeniaritza Gradua

  Industria Antolakuntzako Ingeniaritza Gradua

  Industria Elektronikako Ingeniaritza Gradua

  Informatikako Ingeniaritza Gradua

  Telekomunikazio Sistemen Ingeniaritza Gradua

  Energiaren Ingeniaritza Gradua

  Prozesu Industrialetako Ekoteknologien Ingeniaritza Gradua

  Ingeniaritza Biomedikoa Gradua

  JAKINTZA ARLOAK GRADUKO TITULAZIOAK IKASTEGIA

  Informatikako Ingeniaritza Gradua

  + Telekomunikazio Sistemen GraduaGoi Eskola Politeknikoa

  MONDRAGON UNIBERTSITATEKO GRADUKO IKASKETEN ESKAINTZA 2016-2017 IKASTURTERAKO

  INGENIARITZA ETA

  ARKITEKTURA

  GIZARTE-ZIENTZIAK ETA

  LEGE-ZIENTZIAK

  Enpresa Zientzien Fakultatea

  Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

  Gastronomia Zientzien Fakultatea (Basque Culinary Center)

  INGENIARITZA ETA

  ARKITEKTURA

  INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA