tik azaroaren 8 Erabakitzera bideanPutxera Eguna egingo dute Getxoko Komiki azoka azaroaren...

Click here to load reader

 • date post

  23-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of tik azaroaren 8 Erabakitzera bideanPutxera Eguna egingo dute Getxoko Komiki azoka azaroaren...

 • Erabakitzera bideanBerangon, Erandion, Getxon eta Leioan egingo dituzte herri-galdeketak, datorren azaroaren 5ean. 10-11

  Getxon galdeketa egitea «salto kualitatibo handia» izango dela nabarmendu du GEDk. 10-11

  Zelai Nikolas (GED): «Etorkizuna erabakitzeko gaitasuna gure eskuetan izatea dago jokoan». 16-17

  hErriZ hErri sopELa

  GEtxoko GED

  Putxera Eguna egingo dute

  Getxoko Komiki azoka azaroaren lehenengo aste-akabuan izango da, hilaren 3tik 5era bitartean, Areetan. ▸14

  hirukira olgetan, umeei begirako denbora-pasen atala, hilabete akabu denetan legez. ▸22-23

  azaroaren lehenengo zapatuan izango da indaba-lehiaketa. 7

  108. zenbakia2017ko urriaren 26tik azaroaren 8ra arte

  Etxerat elkarteak senideen zama ekonomikoari aurre egiten laguntzeko kanpaina abiarazi du. 4

  Erosketen ordainagiriak modu digitalean gordetzeko aukera egongo da Ticket Barik txartelagaz, Leioan. 6

  DaTorrEN asTEaN EZ

  da HIRUkA astekaririk argitaratuko; hurrengoa, aZaroarEN 9an.

  aDi!

 • HerriakGetxo

  Bizi-kalitate handia, zahartze- prozesuaren zailtasuna, per-tsona nagusien heren bat udalerrian dauden hiru el-karteetako partaide izatea eta Udalari eskaera denentzako astia eta baliabi-deak bermatzea dira Getxo Lagunkoia proiektuaren lehenengo fasearen on-dorioetako batzuk. Fase hori udale-rriaren egoera agerian uzten duen az-terketa bat izan da, azken asteotan partaidetza bidez egindako prozesu batetik ateratako ondorioen bidez. Ge-txo Lagunkoia hiria eraikitzeko proiek-tu bizia eta zeharkakoa da, nagusien-tzako hiri atsegina izateko lan egiten duena; ondorioz, adin denetako per-tsonentzat ere. Helburu hori agertzen da 2015/2019ko Legealdi Planaren 49 ekintza adierazgarrien artean, eta Uda-

  la garatzen dabilen Zahartze Aktiboko estrategiaren barruan. Proiektua joan den otsailean aurkeztu eta martxoan abian ipini zuten, udalerriaren gaur egungo egoera zehazten duen azterke-ta egiteko lehenengo jarduerakaz. Ho-rretarako, pertsona nagusien gaineko datu estatistikoak batzeagaz batera, partaidetzako prozesua martxan ipini

  zen: lan-talde batzuk osatu ziren eta inkesta bat egin zen. Ondorioztatutako datuek udalerriko pertsona nagusien lagin zabalak pentsatzen duena eza-gutzea ahalbidetu du. Datu horiekaz, Udalak proiektuaren hurrengo fasea esleitu eta zeharkako moduan jardue-rak antolatzen segituko du.

  info+: www.hiruka.eus/getxo

  Zahartze «ona» izateko aukera «ugari» daudeGetxo Lagunkoia prozesuan parte hartu duen gehiengoak aitortu du jarduera ugari eskaintzen dituela Udalak.

  Getxo Lagunkoiaren ondorioak aurkeztu dituzte Imanol Landak eta Elena Coriak. © GEtxoko UDAlA

  Udalerriko 31 dendatan baino gehia-gotan erosketak egiten dituztenen artean askotariko sariak banatuko di-tuzte. Izan ere, saltoki horietan eginda-ko erosketa bakoitzeko bezeroek txartel bana jasoko dute, eta horiek hazkatu. Sariak askotarikoak izango dira, esate-rako erosketa-baleak, produktuak...

  info+: www.getxoenpresa.com

  Getxon erosketak egiteak saria dakar, azaroaren 12ra arte

  Begoñako hego galeriako sarre-ra berria muntatu dute egunotan, Arriluzeko Itsasoko Gurutze Gorriaren eraikinaren aurreko lorategian. Sarre-ra berri horrek hego galeriara sartze-ko erraztasuna emango die teknikariei, ikertzaileei eta kanpoko bisitariei. Gai-nera, galeria horren sabai aizunak des-muntatzeko lanak esleitzeko tramiteak bideratzen hasi dira, ez baitago egoe-ra onean. Bestalde, joan den urriaren 16an, galerietako areto nagusia iragaz-gaizteko lanak hasi zituzten; hori egi-teko lanek 163.241 euroko aurrekontua dute. Izan ere, arazo garrantzitsueneta-ko bat ura eragiten duen higadura da.

  Begoña galerietako lanak aurrera doaz, apurka-apurka

 • 32017ko urriak 26 | azaroak 8

  Getxo

  Emakume ekintzaileen elkartea da EmakumeEkin, eta Getxo aukeratu du bere lehenengo Wellness Hub prozesua egi-teko. Azaldu dutenez, ekimen aitzin-daria da hori, enpresentzako ideia osasungarriak pentsatzeko; datorren abendura artean egingo dute. Horre-tan, Getxoko Udaleko hainbat erakun-dek parte hartuko dute, baita udalerri-ko hainbat enpresa garrantzitsuk ere, eta eremu horretan diharduten zenbait elkartetako kideek ere bai. Wellness Hub jarduerak laneko osasuna azter-tuko du genero-ikuspegitik, eta hortik irtengo diren ideiak lagungarriak izan-go dira emakumeek eta gizonek beren lanean duten ongizatea hobetzeko. Ideia horiek, gero, aukera-berdintasu-nean eragina izatea gura dute. Zuzene-ko saioak egongo dira, Areetako Getxo Elkartegian; online bidez ere egin ahal izango da jarraipena.

  Laneko osasuna aztertzekoGenero-ikuspegia oinarri hartuta, enpresetako osasun integralaren gaineko beharrak definituko dituzte.

  Hainbat saio egingo dituzte egitasmoaren baitan, abendura bitartean. © GEtxoko UDAlA

  Datorren zapatuan egingo dute XVIII. Indabada herri-jaialdia Al-gortan, hilaren 28an; aurtengo mezua da «Ondo etorri Indabadara eta kanpo-ra saguzaharrak». Joan den eguenean ipini zituzten bazkariko 450 txartelak salmentan; Baster, Hator eta Salem tabernetan. Hilaren 22ra arte egon da horiek aldez aurretik erosteko aukera, 8 euroan. Hala ere, hori egin ez dute-nek txartelak erosi ahal izango dituzte oraindino. Izan ere, soberakoak saldu-ko dituzte Indabadaren egunean ber-tan, baina, 10 euroan. Bestalde, an-tolatzaileek ohartarazi dute aurten ez dutela edalontzirik salduko, «erabil ditzagun etxeko apalean ditugunak! Zabor gehiagorik ez!».

  XVIII. Indabada jaialdia egingo dute zapatuan

  Ibarbengoa metro-geltokiaren on-doko landa okupatu dute, berriro, Tosu Betirako plataformako kideek. Joan den hilaren 24an kanporatu zi-tuen bertatik Ertzaintzak; hala ere, hu-rrengo zapatuan landa «berreskuratu» zuten ehunaka pertsonek, manifestazio jendetsu baten ostean. Erresistentzia-kanpaldia berrabiarazi zuten orduan, eta bertan jarraitzen dute, oraingoz. Astelehenean, urriaren 23an, tentsio-u-neak bizi izan ziren inguruan; herri-or-tu okupatura hurreratu zen Ertzaintza goizean goiz, Tosu landaren kontrola berrartzeko. Hala ere, bertara sartu ba-rik alde egin zuten. Aparkalekua eraiki-tzeari ekin behar zioten beharginek ere ez zituzten makinak martxan ipini, «in-

  gurua behar bezala hesitu arte lanean jarriko ez direla», azalduta. Langileak «beti errespetatu» dituzte ekintzaileek, eta manifestatzeko deialdia egin dute, datorren azaroaren 11n, 12:30ean, Telle-txe plazatik abiatuta.

  Tosu landa, berrokupatuta; obrak gelditu dituzte, oraingoz

  Beste «garaipentxo» bat dela aldarrikatu dute.

  Beti maite izan dot Getxo, «aho txikitxoaz» Algor-ta. Eta beti entzun behar izan dot Getxo herri «lo-ruri» edo «dormitorio» dalakoa edo dala; eta, horren kontra, ozen eta garbi adierazi izan dot neure kexa beti.

  Neure herrian bederatzi jai-batzorde herrikoi dagoz, dantza tradizionaleko bost talde, hamar abesbatza, hamar talde baino gehiago dantza klasikoa irakas-ten, euskararen inguruko hain-bat elkarte, kirol talde pilo bat, jubilatuen elkarteak, emaku-meen elkarteak, GKEak, gazteen elkarteak, dendarien elkarteak, gizarte zerbitzuetan adituak di-ren giza eragileak, etorkinen pla-taformak, txokoak… guztira 300 elkarte baino gehiago. Erreali-tate horren aurrean nork esan leike Getxo lokartuta dagoala? Ez doguz ikusten urtean zehar gure espazio ezberdinak ekime-nez josita? Itsututa gagoz? Nork ez dauka lagunen bat, senideren bat elkarte edo ekimen batean parte hartzen dauana?

  Getxo bizirik dagoan herri bat da, dinamikoa eta solidarioa. Getxoko Udalak ekimen horreek erraztu egin behar dauz, eta ho-lantxe egiten dau; herriko eragi-leak egiten dabenaren aurrean, laguntza eskaini eta babestu egi-ten dau. Alkarlana izan behar da danon ardura, alkarlana dalako herri bat aurrera eroaten daua-na eta bere izakera eta nortasuna markatzen dauzana.

  Horregatik ez dot onartzen kritika huts hori; kultur elkartee-tan eta jai-batzordeetan ibilita-koa naz, hainbat denbora pasatu da eta gaur egun bizirik dagoz el-karte horreek. Getxo bizirik dago.

  Getxo herri polita, ederra da, bai; baina daukagun altxorrik preziatuena gure herri ekime-na da, hori da geure indarra eta geure ezaugarririk nabarmene-na. Neure herriaz harro sentitzen naz, neure herriaz eta neure au-zokideez.

  Neure herriaz harro, beti harro

  KoLDo iTurBE MENDiLiBar EAJren bozeramailea

  Politikaren Basoa

 • iKEr riNcoN MorENo

  Euskal presoen senideei lagun-tzeko Etxerat Lagun kanpaina abiarazi du Etxerat elkarteak oraintsu. Horren inguruan eta beste hainbat kontueren gainean ber-ba egiteko batu dira elkarte horretako bertoko zenbait kide.

  Etxerat elkarteak Etxerat Lagun kan-paina ipini berri du martxan. Zertan datza kanpaina hori?Ziklo politiko berrian, euskal gizar-tearen gehiengo handi batek presorik gabeko gizarte eta benetako bakearen aldeko hautua egiten du, eta bide ho-rretan, ezinbesteko ekarpena egin du EPPK-k barne eztabaida eginez. Guk ere eztabaida horren ondorioak agur-tzen ditugu, alegia, espetxeak huste-ko garaia heldu da. Etxerat elkarteak hausnarketa egin du, gure estatutuek jasotzen duten moduan. Hala, gure se-nitarteko presoen laguntza juridikoa-ren eta osasun asistentziaren ardura geure bizkar hartuko dugu zuzenki.

  Hala gura izanez gero, zelan lagundu ahal zaizue?Senideok behar dugun laguntza mota askotarikoa da. Laster hiru hamarka-

  da beteko dira urrunketa politika kru-dela pairatzen dugunetik. Nahikoa da salbuespeneko politika hau urte batez sufritzea familia oso bat ezegonkor-tzeko. «Senideei babesa indartzeko unea da» mezudun kanpaina honen helburua ekonomikoa da gehienbat, gure bizkar gainean daramagun zama ekonomikoa itzela da eta laguntza es-katzen dugu zama hori arintzeko. Pro-posatzen duguna da bakoitzak ahal duen ekarpen ekonomikoa egin deza-la, hilean 5 edo 10 euro… horrek asko lagunduko digu zama arintzeko.

  Zein da gaur egun Etxerat elkarteak egiten duen lana? Euskal preso politikoen senitartekoek eta lagunek jasaten dituzten giza esku-bideen urraketez informazioa emateko eta urraketa horiek salatzeko lanean ari da Etxerat elkartea. Urruntzearen eragina jasaten duten senitartekoei eta lagunei laguntza eta sostengua eskaintzen diegu. Senideok Etxeraten aurkitzen dugun babesa oso garrantzi-tsua da, elkarteak errazten digu suer-tatu zaigun egoera gordina gainditzea. Guk ez dugu aukeratzen senideak iza-tea, baina, ezin da ahaztu gu kondena-tu gaituztela euskal preso politikoen senideak eta lagunak izateagatik.

  Euskal preso politikoen kolektiboak 311 lagun ditu espetxean. Zer-zelako egoera bizi dute gaur egun? Espetxean urte gehiagoz egoteak on-dorio kaltegarriak izan ohi ditu osasun fisikoan eta mentalean, denbora ho-netan egiaztatu ahal izan denez. Bes-talde, guztiz ulertezina eta salagarria da 311 preso politikoetatik bakarrik 2 Euskal Herriko espetxeetan egotea.

  Beste denak Espainian eta Frantzian daude sakabanatuta. Horrez gainera, Brasilen zein Portugalen beste bi la-gun daude espetxeratuta.

  Horietatik denetatik, zenbat dira Uri-be Kosta eskualdekoak?Uribe kostan 18 preso politiko dira ko-lektiboan daudenak, horietako bi fran-tziar Estatuko espetxeetan daude; gai-nerako 16ak Espainian. Haiengandik dugun distantzia laburrena 290 kilo-

  metrokoa da. Beste 16ak, 560 eta 1.045 kilometro artean daude. Zigor bezala inposatutako bidaia luze hauen gaine-tik, senideen arteko harremana man-tentzen dugu, eta lotura afektiboa eta lagunen arteko erlazioa ere eusten ja-rraituko dugu.

  Kopuru hori apurka-apurka murriztuz doan bitartean, preso gaixo larrien kopurua gora doa. Zer egin beharko litzateke horren aurrean?Preso gaixoen errealitatea adibide kez-kagarriena izan daiteke. Denera, 91 preso dira nolabaiteko gaitza dutenak; horietatik 13k (duela zortzi urte baino bost gehiagok) gaixotasun larriak di-tuzte. Antzeko baldintzetan beste 8k ez dute nahi beren identitatea jendeak ezagutzea. Aipatu behar dugu denera 19 euskal preso politiko hil direla es-petxeetan. Guk legea betetzea baino ez dugu eskatzen kasu hauetan, gure eskubideak zein preso dauden gure se-nideen eskubideak ez dute kontrapar-tidarik izan behar.

  Presoen dispertsio politikoak ere eraginak ditu senideengan. Orain dela gutxi, gainera, preso berangoz-tar baten kideak istripua izan zuen...Astebururo umeak, adineko senideak, lagun asko errepideetara ateratzen gara inposatutako bidaia egitera eta bidaiak ez dira amaitzen bisita amai-tzen denean, etxean bueltan garenean baizik. Astebururo erruleta errusiarra jolastera behartzen gaituzte. Disper-tsioaren eraginez 16 senide hil dira errepideetan, eta ehunaka istripu ger-tatu dira, kalte fisikoak eta materialak tarteko. Guri burura etortzen zaizki-gun galderak dira: noiz arte? zergatik? Noren eta zeren mesedetan manten-tzen dute mendeku politika hau?

  Abenduan presoen dispertsioa sala-tzeko mobilizaziora deitu dute Pari-sera. Zer egingo da egun horretan? Zer da horren helburua?Azaroaren 16tik abenduaren 9ra, Fran-tziako presondegien itzuli bat antolatu dugu Bagoaz, Sare eta Etxerat elkar-teek, euskal presoak dauden 20 es-petxeetara abiatzeko. Gure asmoa da bertako eragile, hautetsi, prentsa eta hiritarrak interpelatzea, bake proze-sua eta presoen egoeraren inguruan. Ondoren, abenduaren 9an Bakegileek mobilizatzeko deialdia egin dute Pari-sen, «Orain presoak» mezupean. Fran-tziar Estatuko espetxe politika alda-tzea du helburu manifestazioak. Oso garrantzitsutzat jotzen dugu Hego Eus-kal Herritik ere inplikatzea, Frantzian presoen askatasunaren alde pausoren bat emanez gero, horrek eragina izan-go duelako espainiar Estatuan ere.

  2017ko urriak 26 | azaroak 84

  Getxo

  Santi Labeaga, Manu Borrero, Amaia Sinde eta Marga Bravo euskal presoen senideak dira.

  «Senide izateagatik, gu ere kondenatu gaituzte»Dispertsio-politika jasaten duten senideek zama ekonomiko «itzela» pairatzen dutela deitoratu dute; arazo hori arintzeko kanpaina bat abiarazi du Etxerat elkarteak.

  «Espainiar eta frantziar estatuetan sakabanatuta

  dauden 311 euskal preso politikoetatik 18

  eskualdekoak dira»

 • 52017ko urriak 26 | azaroak 8

  Erandio

  Bilboko Portu Agintaritzak Udondoko dartsena beteko du, Erandioko udalerrian. Hala, ondoan dagoen Na-vacel enpresak 20.000 metro koadro gehiago izango ditu; hasieran, au-rreikusita dago leku berri hori tamai-na eta pisu handiko piezen biltegi iza-tea, baina Navacelek bere instalazioak hara luzatzeko aukera ere izango du. Erandioko enpresak metalezko gal-daragintza-gai eta ontzi-ekipamen-du erraldoiak ekoizten ditu. Horrega-tik, Ibaizabalen gainean ipiniko diren materialek tona askoko pisuak jasan beharko dituzte. Beteko duten espa-rrua honakoa da: itsasadarreko erre-pidearen, Navacel enpresaren eta al-boko dikearen artekoa. Modu berean, ontzi txikientzako kai bat eraikitzea ekarriko du egitasmoak. Portu-agin-

  taritzak obren kontratua esleitzeko konkurtsoa zabaldu zuen joan den irailean, eta enpresek bariku honetara arte izango dute euren proposamenak aurkezteko. Denera, proiektuak 3,6 milioi bat euroko aurrekontua dau-ka, BEZa barne. Halere, litekeena da 3.629.807,10 euroko aurrekontu hori baino merkeago ateratzea, enpresen arteko lehiagatik. Proposamenak aza-roaren 27an zabalduko dituzte; txos-ten teknikoak puntuen %40 emango du eta ekonomikoak, gainontzekoa. Irabazleak obrak hasi beharko ditu kontratua sinatu eta hilabetera. Urte-bete izango du lanak amaitzeko.

  Gastu sozialaBestalde, Bilboko Portu Agintaritzak «eskulanaren gutxieneko kostua» finkatu du esleipenaren txosten tek-nikoan, «Bizkaiko lurraldeko Erai-kuntzarako Hitzarmen Kolektiboan ezarritakoaren arabera». Txostenak kontuan hartu ditu 2016ko soldata-taulak. Ildo beretik, erakundeak ezarri du proiektu denek aurreikusi beharko dutela segurtasun- eta osasun- partida bat: gutxienez 53.828,14 eurokoa.

  Udondo txikiago, Navacel zabalago

  Lehenengo, kaia egingo dute; ostean, betetze-lanak.

  Erandioko Quirón ospitalearen erai-kina salgai dago. Izan ere, Sabadell bankuaren higiezin-agentziak, Sol-viak, salmentara atera ditu finantza-e-rakundearen hiru jabetza: Erandioko, Donostiako eta Bartzelonako ospita-le bana; hirurak alokatuta ditu gaur egun Quirónsalud taldeak, Fresenius enpresa-talde alemaniarraren filialak. Erandioko ospitalearen eta beste bien operazioa urtea amaitu aurretik ixtea espero dute, Solvia higiezin-agentzia valentziarrak zabaldu duenez. Da-borduko, Espainiako eta nazioarteko hainbat talderen eskaintzak jaso ditu enpresak. Izan ere, euren ustean, ak-tiboa ziurra da, Quirón taldeak segitu-ko duelako ospitaleak kudeatzen eta sinatutako alokairuek errentagarrita-sun interesgarria eskaintzen dutela-ko. Erandioko ospitaleak 19.000 metro koadro ditu eta 2029 urtera bitarteko alokairua dauka indarrean.

  Datorren hilabetean zabalduko dute Altzagako liburutegi berria, Antonio Trueba kalean; Egoitz Bil-bao Hirigintza zinegotziak ziurtatu du azaroan egingo dutela inaugurazioa. Hala, liburutegia bueltatuko da hiru hamarkadaz egon zen lekura, Sentinel rock-areto zenaren aurrean. Babes Ofi-zialeko Etxebizitzak eraikitzeko beha-rrek eragin zuten liburutegia lekuz aldatzea, hainbat urtean, Jesus Aran-buru kalera. Liburutegi berriak 900 metro koadro izango ditu; 270 metro koadro izango dira 90 erabiltzaileren-tzako, ikasgelarako. Lanek 650.000 euroko aurrekontua daukate. Bestal-de, eraikin berean Herritarrentzako Arreta Zerbitzua ere izango da.

  Quirón ospitalea saldu arren, lanean segituko dute

  Azaroan zabalduko dute Altzagako liburutegi berria

  ibaizabalek ubide-zati bat galduko du, Udondoko dartsenan, Bilboko Portu agintaritzak Navacel enpresa zabal dezan.

  Bilbo, Erandio, Leioa eta Getxo egun batean lot litzakeen bidegorriaren kontuak tenis partida es-kasa baten antza du. Pilota doa pista batetik bestera, hau da, instituzio batetik bestera. Hitz eta pitz jardun zuten gure poli-tikari batzuek uda baino lehen, baina oraino ez da inor mamira joan. Bidegorri hau estrategikoa al da inguru honetako bizi-kali-tatea hobetze aldera?

  Instituzioek ez dute argi utzi ea estrategikotzat jotzen duten, eta galdera airean dago desero-soa delako. Erokeria izango li-tzateke proiektu honen balio es-trategikoa ukatzea gaur egun, noiz-eta gure gizartean aisialdi-rako kirola eta garapen iraunko-rrerako bizikleta erreferenteak diren. Beraz, bada garaia institu-zioek hotsandiko hitzak karpe-tan gorde eta proiektu honi balio estrategikoa aitor diezaioten, ar-giki, aitormen hori baita beneta-ko konpromisoa.

  Hamar urte beteko dira Josu Erkorekak, egungo Eusko Jaur-laritzako bozeramaileak, bi-daiatxo bat egin zuenetik itsa-sadarretik txalupaz. 2008ko Hauteskunde Orokorrak deituta, kanpaina egitera etorri zen Eran-diora, non Espainiako Gober-nuari eskatu baitzion bidegorria egin zezan. Alferrik izan zen!

  Aurton Bilboko Portuak itsa-sadarreko bidea utzi du, beste instituzioek bidegorria egin de-zaten. Orain galdera da zelan or-daindu. Bada proposamen bat daukat. Bidegorria egin dadila Bilbao Ría 2000 izeneko erakun-deak beste proiektu asko egiten dituen antzera, Bilbon eta Ba-rakaldon; hortaz, Instituzioek (Espainiako Gobernuak barne) diru-ekarpena proportzionalki egin dezatela, euren gaitasun ekonomikoaren arabera. Ez ki-lometroka. Honela Erandio lan-gile-herriak ere proiektu estra-tegiko bati etekina aterako dio, behin sikiera.

  Bide gorritik itsasadarreko bidegorrira

  GuiLLErMo MaLaiNa MarTiNEZ Irakaslea

  Itsasertzetik

 • 2017ko urriak 26 | azaroak 86

  Leioako Behargintzak Meta-posta enpresagaz hitzarme-na izenpetuko du, udalerriko saltokietako bezeroei Ticket Barik izeneko txartela eskaintzeko as-moz. Horren bidez, erosketetako or-dainagiriak modu digitalean gordetze-ko aukera izango dute erosleek; behar duten bakoitzean, sakelako telefonoa-ren, tabletaren edo ordenagailuaren bitartez begiratu ahal izango dute ti-keta. Bitartean, merkatariek «aldake-ta txiki bat baino ez» dute egin behar izango, zerbitzu hau eskaintzeko. Me-tapostako arduraduna den Asier Orio-

  ren berbetan, «Estatu mailan aitzinda-ria da» Leioan martxan ipiniko duten proiektua. Zehaztu duenez, «ahalik eta lasterren» abiarazi gura dute; «be-randuenez, Gabonetako kanpainara-

  ko». Orain, egitasmoagaz bat egingo duten denden bila dabiltza; gero, Tic-ket Barik txartela zenbat bezerok izan gura duten ikusi beharko dute. Bes-talde, sistema berria «ingurumenera-

  ko mesedegarria» dela aipatu du Mari Carmen Urbieta alkateak: «saltokietan ez dute paperik edo tintarik gastatuko tiketak inprimatzen», azaldu duenez.

  Berrikuntzetarako diru-laguntzaLeioako Behargintzak diru-laguntza jasotzeko aukera emango die, 2017an euren dendetan edo ostalaritza-esta-blezimenduetan berrikuntzaren bat egin duten merkatariei. Hala, 200 eta 600 euro artean eskuratu ahal izan-go dute, bost langile baino gutxiago dauzkaten saltokiek. Denera, 12.000 euro bideratuko ditu Udalak, diru-la-guntza honetara. Tresna edo progra-ma informatikoak, altzariak, maki-neria zein errotuluak aldatu dituzten enpresa txikiek abenduaren 15era arte izango dute eskaera aurkezteko epea, Leioako Behargintzan, udaletxean edo Pinuetako ludotekan dagoen herrita-rren arreta-bulegoan.

  leioa

  Leioandin, altxatutako etxebizitzak baino aparkaleku gehiago egin ziren, «inguruan ibilgailu gutxiago egon zitezen», Mari Carmen Urbieta al-kateak adierazi duenez. 2016an, saldu barik zeuden 99 aparkatzeko lekuak erostea erabaki zuen Udalak, «ho-riekaz espekula zezaten saihesteko». Bada, orain, horiek leioaztarrei saltze-ko baldintza-plegua onartu du Uda-lak; informazioa dagozkion aldizka-ri ofizialetan argitaratu bezain laster aurkeztu ahal izango da aparkalekua erosteko eskaera. Bitartean, urriaren 31n, martitzenean, partzelak ikusteko bisita egingo dute, 18:00etan.

  info+: www.leioa.eu

  Leioandiko ia ehun aparkaleku salgai ipiniko dituzte

  Mendibile Jauregiak eta Leioako Udalak Txakolibier Festaren bos-garren edizioa egingo dute, urriaren 27tik 29ra arte. Ekitaldi publiko, umo-retsu eta familiar honek Alemaniako eta Euskal Herriko jakirik gozoenak elkartuko ditu; erakusketa, dastake-ta, umeen animazioa, musika herri-koia eta pop-rokceko kontzertuak ere egongo dira. Horrez gainera, Aspano-vas, Caritas, Sortarazi, Fath, Loizaga Kultur Elkartea eta Fidias Proiektua ongintzako elkarteentzat dirua batze-ko karpa bi ipiniko dituzte. Muniche-ko (Alemania) Oktoberfest jai bavaria-rrean oinarrituta dago Txakolibier.

  info+: www.mendibilejauregia.com

  Txakolibier festaren bosgarren edizioa, Mendibile jauregian

  Erosketak, papera gastatu barik

  Saltokietan eskatu ahal izango dute Ticket Barik txartela bezeroek.

  Ticket Barik txartela dendetako bezeroei eskaintzeko hitzarmena izenpetuko dute Udalak eta Metaposta enpresak.

  Eugenio Gutierrez Salazar Tigre errefuxiatu leioaztarra zena go-gorarazteko errotulua eta oroita-rria Ikea Barri plazatik kentzeko eska-tu dio Bizkaiko PPk Udalari; izan ere, popularren berbetan, Bilboko Admi-nistrazio Auzitegiko 1. Epaitegiak «bi hilabeteko epea» eman die bertoko agintariei «ETAko kidea zena» oroi-tzeko elementuak garbitzeko; senten-tzia plazaratu du epaitegiak. Hala ere, Udalak helegitea aurkeztuko duela ja-kinarazi du Mari Carmen Urbieta al-kateak. «Daborduko Espainiako Go-bernuak EAEn daukan ordezkariak eskaera egin zigunean hainbat zalan-tza sortu zitzaizkigun. Gutierrezen al-

  deko errotulua eta oroitarria jabetza pribatuko guneetan ipinita daude», azaldu du udal-agintariak. Eugenio Gutierrez Salazar Tigre 1984ko otsaila-ren 25ean hil zuen frankotiratzaile ba-tek, Idauze-Mendin, Zuberoan. GALek beregain hartu zuen hilketa.

  Tigreren errotulua eta oroitarria kendu gura dituzte

  GALek hil egin zuen Eugenio Gutierrez.

 • 72017ko urriak 26 | azaroak 8

  Goizeko 09:00etatik 11:00etara bitartean egongo da Putxera Egunean izena emateko au-kera; doakoa izango da.Lapikoan edo putxeran prestatu

  beharko dituzte parte-hartzaileek in-dabak, lehiaketa egiten den lekuan bertan, hau da, udaletxearen aurreko plazan. Gainera, indaba gorriak erabi-li beharko dituzte, edo garbantzu zein txitxirio-itxurako indaba pintoa. Ho-riei laguntzeko lau osagai beharrez-koak izango dira, gutxienez: txorizoa, odolostea edo buzkantza, urdaia eta saiheskia; gehiago ere erabil daitezke.

  Den-denak prest egon beharko du 13:00etan, beranduenez; izan ere, 12:00etatik 13:00etara bitartean aur-keztu ahal izango dira putxerak, su-kaldari eta gastronomo ezagunek epai-

  tu ditzaten; aurkezpena, zaporea eta puntua ebaluatuko dituzte.

  Eguraldi txarra eginez gero, an-tolatzaileek estalperen bat eskainiko dute lasai bazkaldu ahal izateko. Oste-ra, mahaiak, aulkiak, platerak eta aba-rrak parte-hartzaileek eroan beharko dituzte. Sariei dagokienez, garaikurra, ikatza eta diru-saria irabaziko dituzte lehenengo hamarrek, eta sopelozta-rrentzako sari bereziak egongo dira.

  Pepetxinen omenezko Putxera Eguna gastronomia-ekitaldirik jende-tsuenetakoa da Sopelan. Iaz, 155 pu-txera aurkeztu zituzten, sukaldariek euripean kozinatu behar izan zuten arren. Urte horretan, putxerarik onena izan zen Joseba Ramos santurtziarra-rena. Sopeloztar onenaren saria, oste-ra, Andrés Larrondok irabazi zuen.

  Sopela

  Indaba-lehia, azaroa berotzeko

  Urtero, dozenaka gastronomia-zale batzen da Sopelako Putxera Egunean. © SoPElAko UDAlA

  Irailaren 24tik gaur artean, hainbat elkarretaratze zaratatsu egin dituzte Sopelako udaletxearen aurrean, «udal-gobernuaren gaitasunik eza» salatze-ko. Deialdiak Marisa Gadea sopelozta-rrak zabaldu ditu, sare sozialen bidez; Gadea Bizkaiko Batzar Nagusietako hautagaia izan zen, 2015eko foru-hau-teskundeetan, Ahal Dugu alderdikoa. Egindako mobilizazioetan, dozenaka lagunek salatu dituzte umeentzako parkeen eta espaloien egoera, zenbait kaleren argitasun-eza, ur-ihesak, eta Zipiriñe eta Iberre ikastetxetan ikasge-la gehiago behar dituztela batez ere. Domekan ere, elkarretaratzea egingo dute, leku berean, 12:30ean.

  Protesta zaratatsuak egiten dabiltza, Udalak entzun dezan

  Oraindino aurkezpen ofizialik egin ez badute ere, umeen abesbatza sortu dute Sopelan, Urepel abesbatza-ren ekimenez. Oraingoz, hamar neska-mutilek osatzen dute abesbatza txikia, baina kide gehiago onartzeko asmoa dute. Hala, gura duten 7 eta 14 urte bi-tarteko umeek gurasoei esan behar die-te Urepel abesbatzagaz harremanetan ipintzeko. Astelehenero ordubeteko saioa izango dute, 17:30etik 18:30era, Kurtzio kultur etxean. Gerba Etxeba-rria Urepel abesbatzaren presidenteak beste elkarte batzuek emandako sos-tengua nabarmendu du; tartean, La-gun Artearena eta Meñakozena.

  info+: 635 753 323 / [email protected]

  Umeen abesbatza sortu dute, Urepelen ekimenez

  Sopelako Udalak bigarrenez anto-latuko du Sopela Businnes Mar-ket, datorren azaroaren 9an eta 10ean, Kurtzio kultur etxean. Udal-i-turriek zabaldu dutenez, negozio-mer-katu hori «Sopelako eta eskualdeko ekintzaile-proiektuak bultzatzeko to-pagunea» izango da; bertan izango dira zenbait eragile, instituzio, inbertsore,

  ekintzaile, enpresa eta aditu, «susta-pen ekonomikoa eta enpleguaren so-rrera indartzeko», udal-iturrien ara-bera. Bigarren edizioan berritasunak izango direla iragarri du Teresa Fernán-dez Enplegu eta Sustapen Ekonomiko-rako zinegotzi sozialistak: «egun bi- ra zabaldu dugu ekimena», joan den urtarrilean egindako azoka «arrakas-tatsuan» parte-hartzaileek «denbora gehiago» eskatu zutelako. Modu be-rean, «protagonismo handiagoa eman diegu Interneteko lan-topaketei». Azo-ka doakoa izango da, baina aurretik izena eman beharra dago.

  info+: sopelabusinessmarket.eus

  Sopela Business Market, bigarrenezNegozio-azoka egingo dute Sopelan, enplegua sortzen laguntzeko. Azaroan izango da, baina daborduko izena eman daiteke, doan.

  indaba-usaina barreiatuko da Sopelako kaleetan azaroko lehenengo aste-akabuan. Pepetxini gorazarre egiteko asmoz, Marmiton kolektiboak zortzigarrenez antolatuko du Putxera Eguna azaroaren 4an, zapatuan.

 • 2017ko urriak 26 | azaroak 88

  Berango

  Urriaren 27tik 28ra bitartean, 1 motako Diabetesaren senda-bidearen aldeko 24 hours Non Stop izeneko egitasmoa egingo dute Gorlizko udal-kiroldegiko atletismo pistan. Team One eta DiabetesCero el-karteek antolatu dute ekimena, Gorliz-ko Udalaren laguntzagaz.

  Antolatzaileek azaldu dutenez, diabetesa duten bost kirolariz osatu-tako lau talde osatuko dituzte egun horietan. Hala, 24 orduan, uneoro lau kirolari egongo dira korrikan aldi be-rean atletismo pistan. Guztira, 1.184 kilometro egingo dituzte, «Iberiar pe-

  nintsula alderik alde zeharkatzearen berdina, Bilbotik Tarifara arte, bide-rik luzeenean», antolatzaileek azaldu dutenez. Ekimen horren helburua da gaixotasun horren sendabidea aur-kitzeko ikerketetarako dirua lortzea. Horretarako, egun horietan askota-riko ekimenak egingo dituzte inguru horretan, esaterako kontzertuak eta azokatxoa. Gainera, KirolDNAk eman-dako hainbat Test Genetiko zozkatuko dituzte dohaintzak ematen dituzten gizon-emakumeen artean; bestalde dohaintzak egiteko online bideak ere martxan ipini dituzte.

  Bigarren urtez, Berangoko Uda-lak bizilagunen beharrak eta lehentasunak zeintzuk diren jakin gura ditu 2018ko aurre-kontuak osatzeko helburuagaz. Ho-rretarako, Gobernu-taldeak udalerriko auzokideen iritziak bilduko ditu egu-notan. Hala, Berangon erroldatutako 16 urtetik gorako edozein pertsonak bere

  iritzia zein proposamena helarazi ahal izango dio Udalari. Besteak beste, au-rrez aurreko arretarako udal-bulegoe-tara joan ahal izango da, bertan dauden formularioak bete eta entregatu. Propo-samen horiek posta elektronikoz ere bi-dal daitezke, formularioa eskaneatuta eta mezu batean atxikita. Udal-webgu-nean ere formulario digitala betetzea dago. Gainera, hilaren 25ean eta 26an hiru karpa informatibo jarriko dituzte pilotalekuaren eta osasun-zentroaren inguruetan eta Berangoeta kultur etxe-ko sarreran. Prozesuaren nondik nora-koen aurkezpena urriaren 26an egingo dute Berangoetan, 19:00etan.

  Aurrekontuak osatzeko iritzi bila

  Prozesuaren aurkezpena urriaren 26an egingo dute, Berangoeta kultur etxean.

  Gorliz

  Diabetesaren sendabidearen aldeko lasterketa egingo dute

  Plentzia

  Gabonei lotuta, tradizio handi-ko antzezlana egin ohi dute Plentzian. Urtez urte, Mari Do-mingi eta Olentzero hurreratzen dira Eleiz plazara, udalerriko neska-mutil denen gozamenerako. Plentziako au-zokide askok parte hartzen du egin-kizun horretan urtero, baina aurten ikuskizunerako hainbat pertsonaia falta zaizkie. Hori dela eta, bertan par-te hartzeko deia egin dute. Berbara-ko, Momotxorro (14 urtetik gora), Mari (16 urtetik gora), soldaduak (6 urtetik gora), sorgin txikiak (edozein adine-takoak), artzainak (edozein adineta-

  koak) eta Eguzki eta Ilargi (8 urtetik gorakoak) pertsonaiak falta dira. Inte-resatuek izena eman dezakete.

  info+: 946 775 541 / [email protected]

  Gabonetako ikuskizunerako pertsonaien bila ari dira

  Plentziako Andra Mari bidean da-goen telefonia-antenaren jabeek azpiegitura horretan dagoen zikoi-na-habia kenduko dute, dagozkion baimenak bete ostean. Izan ere, ber-tan bizi ziren zikoinak eta zikoina-ku-meak bertatik alde egin dute, udale-rrian hainbat hilabete eman ondoren. Gainera, Udalak jakinarazi duenez, datorren urtean enpresa horrek ez du inolako zailtasunik ipiniko antenan zikoinek habia berriro egiteko; «ho-rregatik, zikoinen itzulera gogoz itxa-rongo dugu». Era berean, SEOBirdlife erakundearen lana eskertu du Udalak, gai horri lotuta emandako aholkulari-tzagatik eta laguntzagatik.

  Zikoinen habia kenduko dute Andra Mari bideko antenatik

  Euskara ikasi gura bai, baina ho-rretarako ikastaroak ordaintzeko behar besteko dirurik ez duen jendea dago inguruotan, baita Plentzian ere. Hori dela eta, baliabide ekonomikoen arazo hori gainditu guran, euskalte-gietan euskaraz ikasten edo trebatzen ari direnentzako diru-laguntzen deial-dia zabaldu du Plentziako Udalak, beste urte batez. Hala, laguntza ho-riek jaso gura duten gizon-emakume denek Udalak eskatzen dituen doku-mentuak bete eta entregatu beharko dituzte. Hori dena egiteko epea dato-rren azaroaren 20an amaituko dela ja-kinarazi dute arduradunek.

  info+: www.plentzia.eus

  Euskaraz ikasteko diru-laguntzak emango ditu Udalak

  Bizkaiko Foru Aldundiak datozen bi urteetan errepide-sarean egingo di-tuen lanen berri eman du. Guztira, 24 ekintza egitea aurreikusi dute, tartean, Plentziako Txipio auzora sartzeko BI-2122 errepidearen konponketa. Iragar-pen hori albiste pozgarritzat hartu du Plentziako Udalak: «aurreko Gobernu-taldeak egindako lana txalotzen dugu, eta legealdi honetan proiektu hau au-rrera ateratzeko Foru Aldundiaren eta

  Plentziako Udalaren elkarlana sustatu-ko dugu». Aipatutako lan horiek aurre-ra eramateko, Foru Aldundiak 600.000 euroko aurrekontua izango du.

  Lanok Bidesarea Planaren barruan kokatuta daude, eta horren helburue-tako bat da Bizkaiko eskualde denen lehiakortasuna handitzea, «baita lu-rraldearen oreka eta lotura ziurtatzea», Imanol Pradales foru diputatuak azal-du duenaren arabera.

  Txipio auzora sartzeko errepidea hobetuko dute

  Berangon erroldatutako 16 urtetik gorako edozeinek proposamenak bidali ahal ditu, azaroaren 8ra arte. Hainbat bide egongo dira.

 • 92017ko urriak 26 | azaroak 8

  Uribe kosta

  Eskariak non egin:Erandio•Gau txori kultur elkartean.

  Getxo•Ardaska dendan (Algorta).•Branka tabernan (Itzubaltzeta/Romo).•lauaxeta AEk euskaltegian (Algorta).•San Nikolas ikastolan (Algorta).•Udal-euskaltegian (Itzubaltzeta/Romo).

  Gorliz:•Jentilbaso AEk euskaltegian.

  Leioa:•Betiko ikastolan.•lamia AEk euskaltegian.

  plentzia:•Jentilbaso AEk euskaltegian.

  sopela:•Ander Deuna ikastolan.

  Barne-mailakoak:horien erabiltzaileentzat bakarrik:•Mastitxu udal-euskaltegia (leioa),

  Azebarri elkartea (Algorta), Getxoko Udala, Romo eskola eta Altzaga ikastolan (Erandio).

  onlineko eskariak jasotzeko, aukeran:Getxo:•lauaxeta AEk euskaltegian (Algorta).

  Leioa:•Betiko ikastolan.

  Orain dela bost urte zabaldu-tako bidezidorra bide nagusi bihurtu du Errigorak: «Eus-kal Herria oinarri eta elkar-lana lanabes dituen ekimen herrita-rrak Nafarroa hegoaldea du ardatz eta «euskara ofiziala ez den esparruan» eragin nahi du, eremu horretakoak propio diren produktuei Euskal He-rrian bidea emanez, euskaratik, eus-kararako eta euskaraz». Herritarrez, nekazariz, euskaltzalez, ekoizlez eta

  kontsumitzailez osatutako askotari-ko sareak Nafarroa hegoaldeak pro-pio dituen produktuak Euskal Herriko plazan kokatzea du helburu, «urru-nekoen ordez, bertokoak kontsumi ditzagun», eta, bide batez, Nafarroa hegoaldean euskalgintzari bultza-da ekonomikoa ematea. Errigoraren ibilaldia elkarlanean eta auzolanean egindakoa izan da, eta, aurton, «he-rrilan» bihurtu gura dute: «Herrilana ekitea da. Egitea. Eraikitzea. Herrila-na zubigintza da (...). Herrilana herria egitea da. Sarea. Lagunartea. Komuni-tatea. Elkarlanean ikastola bat eraiki-tzea. Haurreskola bat. Euskaltegi bat. Errigora bera (...)». Herrilana goibu-ru izango du ikasturte honetan Erri-gorak, eta zubigintzaren urtea izango

  dela jakinarazi du: «Errigorak honai-no iristeko igaro behar izan dituen zu-biena, eta aurrerantzean eraiki beha-rreko berriena (...). Lurra eta euskara lotu ditugu. Auzolana eta elikadura-burujabetza. Nekazariak eta euskal-tzaleak. Ekoizle eta kontsumitzaile arduratsuak». Diotenez, «ametsetatik errealitatera igarotzeko zubiak erai-ki eta gurutzatu» dituzte. Horrez gai-nera, badakite «amets berriek zubi berriak» behar dituztela: Nafarroa hegoaldeko euskaltzaleen artean, egunen batean euskaraz bizitzeko egitasmo berriak martxan jartzeko; ekoizle, kontsumitzaile, kontsumo-talde, dendari, jantoki eta abarren ar-tean, egunen batean merkaturatze-bi-de berriak zabaltzeko; nekazarien eta elaboratzaileen artean, egunen ba-tean ekoizpen-eremu eta ekoizpen-e-redu berriak sustatzeko.

  otzarak: beltza eta zuriaAipatutako horiek helburu eta egite-ko, kanpaina bi antolatzen dituzte: udazkenean, «Euskarari Puzka, Zuria eta Beltza», eta, udaberrian, «Eskutik Eskura, lerro Berdea (ekologikoa) eta Marroia (konbentzionala)». Udagoien honetan, gaur, urriaren 26an hasiko dute saski zuriak edo beltzak eska-tzeko kanpaina (otzara bakoitzak, 50 euro); azaroaren 14ra arte egin ahal izango dira eskariak. Otzara beltza, Errigoraren hastapenetatik manten-tzen den produktu-sorta da; ostera, zuria, berrikuntzaduna.

  onlineko eskariak eta info+: Errigora.eus

  Errigora: herrilana, zubigintza

  Herrilana du aurton goiburu Errigorak, zubigintzan jardungo dute are Errigorago izateko. © ERRIGoRA

  urriaren 26tik azaroaren 14ra eskatu ahal izango dira Errigoraren otzarak: Nafarroa hegoaldeko uzta, euskarari puzka ere ematen diona.

 • Datorren azaroaren 5ean Biz-kaiko eta Gipuzkoako 13 he-rri batuko dira Gure Esku Da-gok (GED) eragindako olatura; tartean Berango, Erandio, Getxo eta Leioa. Hala, udalerri horietako deneta-ko 160.000 biztanlek parte hartu ahal izango dute egun horretan antolatuko dituzten erabakitzeko eskubidearen al-deko herri-galdeketetan. Gaur artean, galdeketa egin duten herrien arteko handiena izango da Getxo, ia 80.000 biztanle. «Zalantzarik gabe, olatu ho-netan salto kualitatibo garrantzitsua egingo da», iragarri du GEDk.

  Azaroaren 5a «demokrazian sakon-tzeko eta ezberdinen artean egindako ariketa» izango dela azaldu dute dei-tzaileek. Udalerri bakoitzak erabaki-tzearen aldeko galdera bana egingo

  die 16 urtetik gorako auzokideei; hala, Berangon, Erandion eta Getxon egin-go dieten itauna honako hau izango da: «Nahi duzu euskal herritarrok gure etorkizun politikoa gure kabuz eta aske

  erabakitzea?». Ostera, Leioan «Nahi al duzu euskal estatu burujabe bateko herritarra izan?» itaunari erantzungo diote. Azaroaren 5ean botoa emate-ra hurreratu ezin izango direnek aldez

  ErandioNon botoa emanBotoa emateko 6 mahai.

  09:00-20:00 Altzagako Irailaren 23 plazan.09:00-20:00 Astrabuduako Josu Murueta plazan.09:00-20:00 Erandiogoikoko Euskadi plazan.

  Boto aurreratuaAzaroaren 4ra arte• Altzagako Gure Esku Dagoren lokalean (Irailaren 23 plazan). Martitzen, eguazten eta barikuetan: 19:00-21:00. Zapatuetan: 11:00-13:00. • Astrabuduko Gure Esku Dagoren lokalean (Consulado de Bilbao kalea, 8 zenbakian). Astelehen eta eguenetan: 19:00-21:00. Zapatuetan: 11:00-13:00.

  BerangoNon botoa emanBotoa emateko 2 mahai.

  09:00-20:00 Frontoiaren aurreko plazatxoan, Sabino Arana kalean.09:00-20:00 Axgane auzoko plazan.

  Boto aurreratuaUrriak 26 eta 2719:00-21:00 Frontoiaren inguruan.

  10

  Azaroak 5, erabakiaren indarra

  Botoa emateko aukerak, egunak eta lekuak

  GetxoNon botoa eman Botoa emateko 15 mahai.

  09:00-20:00 Algortako San Nikolas plazan.09:00-20:00 Algortako Telletxe plazan, metro sarreraren ondoan.09:00-20:00 Maidagan kalean, Goñi estratako bidegurutzean.09:00-20:00 Bidezabal kalean, anbulatorioaren ondoan.09:00-20:00 Ollarretxe eta Salsidu kaleen arteko aparkalekuan.09:00-20:00 Areetan, A. Larrazabal eta Kale nagusiaren arteko loturan.09:00-20:00 Itzubaltzeta/Romon, Ibaiondo eta Aurrezki Kutxa kaleen artean.

  Boto aurreratuaAzaroaren 4ra arte• Gure Esku Dagoren lokalean (Telletxe 5, galerian). Astelehen-barikuetan: 12:00-14:00 eta 18:30-20:30. Zapatuetan: 12:00-14:00.• Itzubaltzeta/Romoko elizako arkupeetan.Astelehen-barikuetan: 11:00-13:00 eta 18:30-20:00. Zapatuetan: 11:00-13:00.• Artaza-Romo BHI, urriak 26-27, eta Julio Caro Baroja BHI eta Fadura GLHBI, urriak 29-31. 11:00-11:30 eta irteera orduetan.

  Ehun mila lagunek baino gehiagok parte hartu ahal izango dute Uribe Kostan egingo diren lau herri-galdeketetan.

  Botoa emateko baliozko agiriak

  Nortasun Agiri Nazionala (NAN/DNI)

  Pasaportea

  Euskal Herriko Nortasun Agiria (EHNA)Beti ere errolda-ziurtagiriagaz batera.

  GidabaimenaBeti ere errolda-ziurtagiriagaz batera

  Atzerritarren Identifikazio Zenbakia (AIZ/NIE)

  NAN edo AIZen agertzen den bizilekua lau udalerrietako bat ez bada edo agiria iraungita badago, errolda-ziurtagiria eroan beharko duzu. Errolda-ziurtagiria lortzeko udaletxera jo dezakezu, lanegunetan.

  «Nahi duzu euskal herritarrok gure etorkizun politikoa gure kabuz eta aske erabakitzea?»

  Herri-galdeketetan parte hartzera deitu zuten joan den hilaren 21ean Getxon. © GED

 • «Nahi al duzu euskal estatu burujabe bateko herritarra izan?»

  aurretik bozkatu ahal izango dute egu-notan, herrietako dinamikek jakinara-zitako lekuetan eta orduetan. Horrez gainera, Getxoko GEDk e-mail bidez bozkatzeko aukera zabaldu du.

  uribe Kostakoari jarraituzJoan den maiatzaren 7an herri-galde-ketak egin zituzten Barrikan, Gorlizen, Lemoizen, Plentzian, Sopelan eta Ur-dulizen. «Euskal Estatu burujabe ba-teko herritarra izan gura duzu?» gal-derari erantzuteko, sei herri horietako 25.512 herritar izan ziren botoa ematera deituak, eta 5.007 lagunek bozkatu zu-ten, hau da, %19,62ak. Baiezko botoak 4.807 izan ziren; ezezkoak, 150.

  Oraingoan, eskualdeko beste lau herriek erantzungo diete GEDren gal-derei. Azaroaren 5ean beste 9 herritan

  ere egingo dira galdeketak: Andoai-nen, Areatzan, Atxondon, Beizaman, Elantxoben, Galdakaon, Mundakan,

  Ibarrangelun eta Otxandion. Hala ere, Getxo izango da orain arte galdeke-ta egin den herririk handiena. Dene-ra, 13 herriotako boto-emaile kopurua 160.000 izango da. Orain arte, 155.000 pertsonak botoa emateko aukera izan dute, Euskal Herriko 165 herritan.

  Azaroak 5, erabakiaren indarra

  Botoa emateko aukerak, egunak eta lekuak

  LeioaNon botoa eman Botoa emateko 11 mahai.

  09:00-20:00 Boulevarden, Iparragirre kaleko erdigunean.

  09:00-20:00 Leioako GEDren lokalean, Sabino Arana 65 zenbakian.09:00-20:00 Lamiakon, Langileria kaleko 114 zenbakian.09:00-20:00 Pinuetan, Texas tabernaren ondoan.09:00-20:00 Artatzan, Artaza kalean.

  09:00-20:00 Sarrienan, Aldekoane tabernaren ondoan.09:00-20:00 San Bartolomen, baselizaren ondoan.

  Hautetsontzi ibiltaria egongo da kalerik kale, furgoneta batean.

  Boto aurreratuaUrriak 26, eguena11:00-14:00 eta 18:00-20:30 Gure Esku Dagoren lokalean, Sabino Arana 65 zkian.

  Urriak 28, zapatua12:00-15:00 Boulevarden eta 18:00-20:30 Sakoneta kiroldegi aurrean. Azaroak 2, eguena11:00-14:00 eta 18:00-20:30 Gure Esku Dagoren lokalean.

  PUBlIZItAtEA 112017ko urriak 26 | azaroak 8

  Uribe Kostako sei herrik egin zuten galdeketa

  maiatzaren 7an; gainerako lauen txanda,

  azaroaren 5ean

  BerangoAzaroak 5, domeka 09:00 Aurkezpena, txupinazoa eta txalaparta. Ostean, umeentzako tailerrak, trikitilariak, kantu-poteoa eta pintxo-dastaketa.

  GetxoUrriak 26, eguena 19:00 Mahai-ingurua: Pili Kaltzada eta Juan Jose Ibarretxe. Algortako Fadura kiroldegiko areto nagusian.

  Urriak 28, zapatua 12:00 Uribe Kostako hautetsien agerraldia, Areetako Bizkaia zubian.

  Azaroak 2, eguena 19:00 Mahai-ingurua: Arnaldo Otegi, Iñigo Iturrate eta Jaime Pastor Verdú. Algortako Fadura kiroldegiko areto nagusian.

  Azaroak 3, barikua 19:30 Kimetz abesbatzaren kontzertua, Areetako Andres Isasi Musika Eskolan. Sarrera 5 euroan.

  Azaroak 4, zapatua 19:30 Flash-moba, Algortako San Nikolas plazan. Ostean, elektro-txaranga.

  Azaroak 5, domeka Algorta-Getxo09:00 Txupinaren jaurtiketa eta mahaien irekiera.

  09:30-11:00 Diana txistulariakaz, auzoz auzo eta bozkagune denetatik, Andra Maritik abiatuta.

  10:30 Trikitilariak Algortan, San Nikolas plazatik Aldapa auzora arte.

  10:30 Dultzaineroak, kantariak eta dantzariak, Andra Mariko Bentatik hasita, Bidezabalera arte.

  11:30 Albokariak, Andra Mariko Bentatik hasita, Bidezabalera arte.

  12:00-12:30 Zumba-saioa, San Nikolas plazan.

  12:30 Haurrentzako tailerrak, San Nikolas plazan.

  12:30-13:30 Txaranga, Aldapatik abiatuta.

  12:30-14:00 Txalaparta tailerra, Telletxe plazan.

  12:30 Ekitaldi politikoa, San Nikolas plazan.

  13:30 Tor magoa, San Nikolas plazan.

  13:30-15:30 Taberna ibiltaria, Salem tabernatik abiatuta.

  13:30 Musikarien, kantarien eta dantzarien kontzentrazioa, Bidezabalen.

  14:00-15:00 Dantza-plaza, San Nikolas plazan.

  18:00-20:00 Bertso-jira, Algortan.

  18:00-20:30 Urrats erromeria, San Nikolas plazan.

  20:30 Eguneko bozketaren emaitzak, San Nikolas plazan.

  Itzubaltzeta-Areeta-Santa Ana09:00 Txupinaren jaurtiketa eta mahaien irekiera.

  09:30-11:00 Diana txistulariakaz, auzoz auzo eta bozkagune guztietatik, Itzubaltzeta/Romotik abiatuta.

  12:30-13:30 Igel-toka jolasa, Kresaltsun, Santa Ana plazan eta Areetako Adiskidetasuna kalean.

  12:00-13:30 Txapela Bat taldea, Xake plazatik hasita.

  13:00-14:00 Haurrentzako animazioa, Aurrezki Kutxa kalean.

  13:00-15:00 Ortuellako Txistu Punk, Ganeta plazatik abiatuta. Itzubaltzetako Txistulariak Alaiak, kultur etxetik abiatuta. Triki-poteoa, Santa Anan eta Areetan.

  13:00-15:00 Dantzak, auzo denetan.

  13:00-15:00 Taloak, Gobelondo kalean.

  18:00-20:45 Kontzertuak, Ibaiondoko karpan.

  20:30 Galdeketaren emaitzak, Itzubaltzeta/Romoko eta Areetako karpetan.

  LeioaUrriak 28, zapatua Goizean puzgarriak Boulevarden eta herri-azoka.

  11:00 Herri-kirolak, Sakoneta kiroldegian.

  13:30 Anton Latxa & Lagunak.

  17:30-20:00 Pala eta esku-pilota partidak, Sakoneta kiroldegian. Koikili Lertxundik emango ditu sariak. Txurru izango da aurkezlea.

  Azaroak 5, domeka 09:00 GED adierazpenaren irakurketa eta bozka-mahaien irekiera.

  12:00 Herriari deiadarra eta txalaparta. Ondoren, bertsolariak.

  12:30 Momentura arteko parte-hartzearen emaitzak.

  12:45 Ezkaixe dantzari-taldea.

  13:30 Txapelak bat kantulagunak eta Udondoko Txikiteroak herria girotzen.

  17:00 Dantza alardea herriko Txikiak Dantza Taldea eta Gure Ohiturak taldeakaz.

  18:00 Dantza-plaza Txistu Taldeagaz eta Haizea Hormaetxeagaz.

  19:00 Bidean erromeria.

  20:30 Eguneko parte-hartzearen emaitzak.

  ErandioUrriak 27, barikua Herri-galdeketaren itaunaren aurkezpena, Erandiogoikoko Euskadi plazan.

  18:30 Eskulanak.

  19:30 Euskal dantzen erakustaldia.

  20:00 Auzoen arteko desafioa.

  21:00 Txokolatea eta txitxi-burruntzia banatuko dute.

  Azaroak 5, domeka Egun osoan askotariko jarduerak egongo dira herrian. Egitaraua zehazteko dago.

  Hainbat egunetako egitarauak, herriz herri

 • 2017

  ko u

  rria

  ren

  26ti

  k az

  aroa

  ren

  8ra

  arte

  GETx

  o

  Bida

  ia ta

  ldea

  k eu

  skal

  mus

  ika t

  radi

  zio-

  nala

  eta

  mun

  duko

  mus

  ika

  folk

  lorik

  oa

  uzta

  rtze

  n di

  tu. 1

  994a

  n, E

  rrob

  i ta

  lde-

  ko k

  ide

  zen

  Mix

  el D

  ucau

  eta

  Car

  olin

  e Ph

  illip

  s el

  karr

  egaz

  jotz

  en h

  asi z

  iren:

  ha

  sier

  an, e

  uren

  bie

  n iz

  enea

  n ka

  lera

  tu

  zitu

  zten

  dis

  koak

  ; ger

  o, 20

  02an

  , Bid

  aia

  izen

  agaz

  eki

  n zi

  oten

  bid

  eari.

  Hal

  a,

  zapa

  tuan

  , urr

  iare

  n 28

  an, A

  ndré

  s Is

  a-si

  mus

  ika-

  esko

  lako

  age

  rleku

  ra i

  go-

  ko d

  ira D

  ucau

  (aho

  tsa,

  gita

  rra,

  alb

  o-ka

  , fla

  utak

  , ban

  buzk

  o kl

  arin

  etea

  ) eta

  Ph

  illip

  s (a

  hots

  a et

  a za

  rrab

  etea

  ), et

  a eu

  ren

  tald

  ekid

  eak

  dire

  n M

  atth

  ieu

  Har

  ambo

  ure

  (bax

  ua)

  eta

  Fred

  Fau

  -re

  (pe

  rkus

  ioa)

  . Em

  anal

  dia

  20:0

  0eta

  n ha

  siko

  da;

  sar

  rera

  k sa

  lmen

  tan

  dau-

  de d

  abor

  duko

  , 10

  eur

  oan,

  ohi

  ko l

  e-ku

  etan

  . 20

  04tik

  gau

  r ar

  tean

  , Bi

  daia

  ta

  ldea

  k la

  u di

  sko

  ekoi

  tzi

  ditu

  : Hi

  tza

  da a

  zken

  ekoa

  ; Aito

  r Sa

  rasu

  a, X

  abie

  r Am

  uriz

  a, A

  met

  s Ar

  zallu

  z et

  a Da

  niel

  La

  ndar

  t ber

  tsol

  ari e

  ta o

  lerk

  arie

  n ja

  to-

  rriz

  ko s

  orku

  ntze

  k os

  atze

  n du

  te. E

  us-

  kal H

  erria

  ren

  esku

  alde

  en e

  rritm

  oeta

  n et

  a do

  inue

  tan

  mia

  tuz,

  mun

  duko

  bes

  te

  kultu

  raka

  z na

  hast

  uz (

  Mag

  hreb

  , Ba

  l-ka

  n ed

  o Ca

  jun)

  , bid

  aiar

  en id

  eia

  ondo

  az

  pim

  arra

  tzen

  du

  lan

  horr

  ek.

  info

  +: w

  ww

  .bid

  aia.

  com

  Eusk

  al fo

  lka

  eta

  mun

  duko

  m

  usik

  a-do

  inua

  k uz

  tartu

  z

  Mix

  el D

  ucao

  , car

  olin

  e ph

  illip

  s, M

  atth

  ieu

  hara

  mbo

  ure

  eta

  Fred

  Faur

  e m

  usik

  arie

  k os

  atze

  n du

  te B

  idai

  a ta

  ldea

  .

  antz

  erki

  aur

  riaK

  28,

  Zap

  aTua

  Utzi

  dazu

  Get

  xo k

  onta

  tzen

  : Po

  rtu

  Zaha

  rra

  ipui

  n-ko

  ntak

  eta

  11:0

  0 | E

  txet

  xu (p

  ortu

  Zah

  arra

  ) | G

  etxo

  ond

  area

  ren

  Euro

  pako

  Jard

  unal

  diak

  . Eus

  kara

  z.

  Info

  rmaz

  ioa

  eta

  erre

  serb

  ak: 9

  44 9

  10 8

  00

  urri

  aK 2

  9, D

  oM

  EKa

  La g

  ran

  depr

  esió

  n19

  :00

  | ast

  rabu

  duko

  kul

  tur e

  txea

  | Er

  andi

  oAn

  tzez

  lan

  berr

  ia e

  stre

  inat

  uko

  du l

  una

  llen

  a ta

  ldea

  k. G

  azte

  lani

  az. S

  arre

  ra: 2

  eur

  o.

  aZar

  oaK

  5, D

  oM

  EKa

  Nahi

  a et

  a Ne

  o18

  :00

  | Ber

  ango

  ant

  zoki

  a | B

  eran

  goRo

  sa M

  artín

  ezeg

  az. E

  uska

  raz.

  Sar

  rera

  , doa

  n.

  azo

  kaur

  riaK

  27

  ETa

  28ar

  tisau

  Gar

  agar

  do a

  zoka

  18:0

  0-00

  :00

  | san

  ped

  ro p

  laza

  | Go

  rliz

  V. U

  rri G

  astr

  onom

  ikoa

  . Ham

  ar g

  arag

  ardo

  -mot

  a ez

  berd

  in b

  aino

  geh

  iago

  ego

  ngo

  dira

  .

  aZar

  oarE

  N 3T

  iK 5

  Era

  arTE

  xVi.

  Kom

  iki a

  zoka

  xake

  pla

  za (a

  reet

  a) |

  Getx

  oko

  mik

  ien

  aurk

  ezpe

  na e

  ta s

  alm

  enta

  , ber

  bald

  iak,

  pr

  oiek

  zioa

  k, s

  inat

  ze-t

  xand

  ak e

  ta e

  raku

  sket

  ak

  egon

  go d

  ira. o

  rdut

  egia

  : 11:

  00et

  atik

  14:

  30er

  a et

  a 17

  :00e

  tatik

  21:

  00et

  ara

  (dom

  ekan

  , 20

  :00e

  tara

  art

  e). S

  arre

  ra: 1

  ,50

  euro

  .

  berb

  aldi

  akur

  riaK

  26,

  EGu

  ENa

  urib

  e Ko

  stak

  o M

  intz

  odro

  moa

  11:0

  0/18

  :00

  | uda

  letx

  eko

  plaz

  a | s

  opel

  ao

  rdu

  biko

  sai

  o bi

  ego

  ngo

  dira

  : bat

  a, g

  oize

  an;

  eta

  best

  ea, a

  rras

  tian.

  Egu

  nean

  ber

  tan,

  le

  hena

  go h

  urre

  ratu

  z iz

  ena

  eman

  dai

  teke

  .

  Herr

  itarr

  en k

  onts

  ulta

  n pa

  rte

  hart

  zeko

  arr

  azoi

  ak

  mah

  ai-in

  guru

  a19

  :00

  | Fad

  urak

  o ar

  eto

  nagu

  sia

  | Get

  xoG

  etxo

  ko G

  ure

  Esku

  Dag

  ok a

  ntol

  atut

  a.

  Juan

  José

  Ibar

  retx

  e le

  hend

  akar

  i-ohi

  a et

  a ek

  onom

  ilaria

  gaz

  eta

  Pili

  kaltz

  ada

  kaze

  taria

  eta

  ko

  mun

  ikaz

  io-a

  holk

  ular

  iaga

  z. S

  arre

  ra, d

  oan.

  urri

  aK 3

  1, M

  arTi

  TZEN

  aira

  kurle

  Klu

  ba19

  :00

  | Kur

  tzio

  kul

  tur e

  txea

  | so

  pela

  Bi a

  ldiz

  erdi

  tu zi

  nen

  nita

  z, am

  a el

  eber

  riaz

  berb

  a eg

  ingo

  du

  Alai

  ne A

  girr

  ek. E

  uska

  raz.

  Doa

  n.

  aZar

  oaK

  2, E

  GuEN

  aur

  ibe

  Kost

  ako

  iraku

  rzal

  een

  Txok

  oa (u

  KiTx

  )18

  :00

  | Ber

  ango

  ant

  zoki

  a | B

  eran

  goJe

  nisjo

  plin

  ber

  e az

  ken

  libur

  uaz

  berb

  a eg

  ingo

  du

  Uxu

  e Al

  berd

  i ida

  zlea

  k. E

  uska

  raz.

  Doa

  n.

  dan

  tza

  aZar

  oaK

  3, B

  ariK

  uaDa

  ntza

  pla

  za19

  :00

  | san

  Nik

  olas

  pla

  za (a

  lgor

  ta) |

  Get

  xoG

  etxo

  uda

  lerr

  iko

  dant

  za-t

  alde

  guz

  tiek

  anto

  latu

  ta. P

  arte

  -har

  tzea

  , lib

  re.

  erak

  USke

  tak

  urri

  arEN

  27r

  a ar

  TE

  rosa

  Dia

  zen

  eta

  Mire

  n Be

  rast

  egire

  n m

  argo

  lana

  kGo

  ñi p

  orta

  l kul

  tur e

  txea

  | pl

  entz

  iaSa

  rrer

  a, d

  oan.

  urri

  arEN

  30E

  TiK

  aZa

  roar

  EN 5

  Era

  arTE

  perr

  etxi

  koen

  arg

  azki

  akGo

  ñi p

  orta

  l kul

  tur e

  txea

  | pl

  entz

  iaPl

  entz

  iako

  Ast

  e M

  ikol

  ogik

  oa. A

  stel

  ehen

  etik

  ba

  rikur

  a ar

  te. S

  arre

  ra, d

  oan.

  aZar

  oarE

  N 8r

  a ar

  TE

  Jose

  ba G

  alar

  zare

  n es

  kultu

  rak

  algo

  rtak

  o ku

  ltur e

  txea

  | Ge

  txo

  Aste

  lehe

  netik

  zap

  atur

  a ar

  te. S

  arre

  ra, d

  oan.

  aBEN

  Duar

  EN 2

  3ra

  arTE

  Ig

  arot

  zeak

  Zirr

  i-mar

  ra a

  rte-

  taile

  rra

  (anb

  oto,

  2) |

  Get

  xoM

  ertx

  e Pe

  rizen

  art

  elan

  ak. S

  arre

  ra, d

  oan.

  gaS

  tro

  no

  mia

  aZar

  oaK

  4, Z

  apaT

  uaVi

  ii. p

  utxe

  ra E

  guna

  09:0

  0 | u

  dale

  txek

  o pl

  aza

  | sop

  ela

  Mar

  mito

  n ko

  lekt

  iboa

  k an

  tola

  tuta

  . lap

  ikoa

  k 12

  :00e

  tatik

  13:0

  0eta

  ra a

  rte

  aurk

  ez d

  aite

  zke.

  irte

  erak

  urri

  aK 2

  8, Z

  apaT

  uairt

  eera

  mik

  olog

  ikoa

  , Mur

  giar

  a07

  :30

  | Eliz

  pla

  za |

  Gorli

  zV.

  Urr

  i Gas

  tron

  omik

  oa. 5

  eur

  o ip

  ini b

  ehar

  ko

  ditu

  zte

  part

  aide

  ek; a

  utob

  usea

  n bu

  elta

  tuko

  za

  ie. I

  zen-

  emat

  ea: t

  uris

  [email protected]

  gorli

  z.ne

  t

  Gorli

  zko

  Tito

  Bla

  s Br

  ewin

  g co

  ga

  raga

  rdo-

  fabr

  ikar

  a bi

  sita

  12:0

  0 | s

  agas

  tikoe

  txe

  polig

  onoa

  | Go

  rliz

  V. U

  rri G

  astr

  onom

  ikoa

  . Sar

  rera

  : urr

  iare

  n 26

  ra

  arte

  , 7 e

  uro,

  turis

  mo-

  bule

  goan

  ; egu

  nean

  ber

  tan,

  10

  eur

  o. Iz

  en-e

  mat

  ea: t

  uris

  [email protected]

  gorli

  z.ne

  t

  jard

  Un

  aldi

  akur

  riaK

  29,

  Do

  MEK

  aGo

  rlizk

  o xV

  i. Ja

  rdun

  aldi

  M

  ikol

  ogik

  oak

  11:3

  0-15

  :00

  | san

  ped

  ro p

  laza

  | Go

  rliz

  V. U

  rri G

  astr

  onom

  ikoa

  . Per

  retx

  iko-

  erak

  uske

  ta,

  umee

  ntza

  ko le

  hiak

  eta,

  pin

  txoe

  n da

  stak

  eta

  eta

  hain

  bat l

  ehia

  kete

  n sa

  ri-ba

  nake

  ta e

  gong

  o da

  .

  jaia

  kur

  riaK

  28,

  Zap

  aTua

  inda

  bada

  Egun

  oso

  an |

  san

  Niko

  las

  plaz

  a | G

  etxo

  Dia

  na, t

  xotx

  a, d

  antz

  a gi

  datu

  ak, b

  azka

  ria, b

  ingo

  m

  usik

  atua

  eta

  ele

  ktro

  -txa

  rang

  a eg

  ongo

  dira

  . Au

  rten

  ez

  dute

  eda

  lont

  zirik

  sal

  duko

  . Baz

  karik

  o tx

  arte

  la 1

  0 eu

  roan

  ero

  s da

  iteke

  , egu

  nean

  .

  kiro

  lak

  urri

  aK 2

  7 ET

  a 28

  Diab

  etes

  a os

  atze

  aren

  ald

  eko

  24 o

  rduk

  o la

  ster

  keta

  19:0

  0 | a

  tletis

  mo-

  pist

  a | G

  orliz

  Dia

  bete

  sCER

  o B

  izka

  ia e

  raku

  ndea

  k et

  a te

  am

  one

  Dia

  bete

  s Ch

  alle

  nge

  tald

  eak

  anto

  latu

  ta.

  Hog

  ei k

  irola

  rik tx

  anda

  ka k

  orrik

  a eg

  ingo

  dut

  e,

  bost

  tald

  etan

  ban

  atut

  a, 2

  4 or

  duz.

  Dia

  bete

  sa

  osat

  zeko

  iker

  kete

  tara

  ko d

  irua

  batu

  gur

  a du

  te.

  urri

  aK 2

  9, D

  oM

  EKa

  hiru

  bas

  eliz

  en h

  erri-

  ibila

  ldia

  09:3

  0 | B

  oule

  vard

  | Le

  ioa

  leio

  ako

  Eusk

  al k

  irol Z

  alea

  k ta

  ldea

  k an

  tola

  tuta

  . la

  ster

  keta

  has

  i bai

  no o

  rdu

  erdi

  lehe

  nago

  izen

  a em

  an d

  aite

  ke. 1

  2:30

  ean,

  txitx

  ibur

  dunt

  zia

  eta

  opar

  i-zoz

  keta

  ego

  ngo

  dira

  .

  kon

  tzer

  tUak

  urri

  aK 2

  7, B

  ariK

  uaan

  toni

  o Li

  zana

  21:0

  0 | K

  ultu

  r Lei

  oako

  ent

  zung

  ela

  | Lei

  oaOr

  ient

  e be

  re a

  zken

  lana

  aur

  kezt

  uko

  du

  anda

  luzi

  arra

  k. S

  arre

  ra: 6

  -12

  euro

  .

  Eras

  oka

  eta

  Garr

  axik

  a21

  :00

  | pla

  za B

  eltz

  a Ku

  lturg

  unea

  | so

  pela

  Sarr

  era,

  doa

  n.

  Five

  Dire

  ctio

  n21

  :30

  | san

  ped

  ro p

  laza

  | Go

  rliz

  V. U

  rri G

  astr

  onom

  ikoa

  . Sar

  rera

  , doa

  n.

  urri

  aK 2

  8, Z

  apaT

  uaGa

  ztel

  a et

  a Le

  ongo

  Fe

  dera

  ziok

  o ab

  esba

  tzen

  le

  hiak

  eta

  19:0

  0 | a

  stra

  budu

  ko k

  ultu

  r etx

  ea |

  Getx

  oSa

  rrer

  a, d

  oan.

  hura

  can

  rose

  , Tip

  arra

  kers

  , Ne

  grac

  alav

  era

  eta

  aK D

  Ja21

  :00

  | pla

  za B

  eltz

  a ku

  lturg

  unea

  | so

  pela

  Sarr

  era:

  4 e

  uro.

  The

  Tim

  pano

  s21

  :30

  | san

  ped

  ro p

  laza

  | Go

  rliz

  V. U

  rri G

  astr

  onom

  ikoa

  . Sar

  rera

  , doa

  n.

  urri

  aK 2

  9, D

  oM

  EKa

  Jurg

  i Eki

  za19

  :30

  | pla

  za B

  eltz

  a ku

  lturg

  unea

  | so

  pela

  Sarr

  era,

  doa

  n.

  aZar

  oarE

  N 2T

  iK 4

  ra a

  rTE

  Getx

  oko

  aste

  Kor

  ala

  19:3

  0 | E

  rred

  ento

  re e

  liza

  (alg

  orta

  ) | G

  etxo

  ljub

  ljana

  -ko

  (Esl

  oven

  ia) m

  usik

  a-es

  kola

  ko

  abes

  batz

  ak, e

  ta M

  ixed

  Cho

  ir M

  aska

  (let

  onia

  ) ze

  in l

  iepa

  ites

  Girl

  ’s C

  hoir

  tald

  eek

  part

  e ha

  rtuk

  o du

  te. S

  arre

  ra, d

  oan.

  aZar

  oaK

  4, Z

  apaT

  uaru

  m Fo

  r all,

  sul

  ly r

  iot e

  ta

  stan

  d Fo

  r Not

  hing

  20:3

  0 | p

  laza

  Bel

  tza

  kultu

  rgun

  ea |

  sope

  laSa

  rrer

  a: 2

  ,50

  euro

  , aur

  retik

  (652

  319

  075

  ); et

  a 5

  euro

  , egu

  nean

  ber

  tan.

  zin

  ema

  urri

  aK 2

  6, E

  GuEN

  asu

  rfar

  en g

  aine

  ko p

  elik

  ulak

  19:3

  0 | K

  urtz

  io k

  ultu

  r etx

  ea |

  sope

  laSo

  pela

  kos

  ta F

  est j

  aial

  diko

  film

  labu

  rren

  le

  hiak

  etan

  aur

  kezt

  utak

  o la

  nak.

  Sar

  rera

  , doa

  n.

  aZar

  oaK

  4 ET

  a 5

  Gru

  317

  :30

  | Kul

  tur L

  eioa

  ko e

  ntzu

  ngel

  a | L

  eioa

  Dan

  ontz

  at. G

  azte

  lani

  az. S

  arre

  ra: 3

  ,50

  euro

  .

  aZar

  oaK

  4, 5

  ETa

  6

  Detro

  it20

  :00

  | Kul

  tur L

  eioa

  ko e

  ntzu

  ngel

  a | L

  eioa

  Gaz

  tela

  niaz

  . 12

  urte

  tik g

  orak

  oent

  zat.

  Sarr

  era:

  4,

  50 e

  uro

  (Ikus

  leen

  egu

  na: 3

  ,50

  euro

  ).

 • Enai

  tz p

  irata

  ren

  ipui

  nak,

  Alg

  orta

  nEn

  aitz

  ek b

  urua

  n za

  pi b

  at lo

  tu z

  uen,

  itsa

  sont

  ziko

  lem

  an ip

  i-ni

  zen

  eta

  mun

  duar

  i bira

  emat

  en h

  asi.

  Hila

  bete

  ak d

  ira h

  ain-

  bat h

  errit

  atik

  oin

  ez, z

  aldi

  z et

  a its

  ason

  tziz

  igar

  o de

  la. L

  agun

  as

  ko e

  gin

  ditu

  Heg

  o Am

  erik

  an, A

  frika

  n et

  a As

  ian.

  Ham

  ar-

  naka

  hiz

  kunt

  za e

  ntzu

  n et

  a ha

  ngo

  ipui

  nak

  ikas

  i ditu

  .

  Noiz

  : Urr

  iak

  28, z

  apat

  ua.

  ord

  ua: 1

  1:30

  No

  rent

  zat:

  4 et

  a 7

  urte

  art

  eko

  umee

  ntza

  t.

  Non:

  Alg

  orta

  ko k

  ultu

  r etx

  ea.

  sarr

  era:

  Doa

  n (u

  me

  bako

  itze

  ko n

  agus

  i bat

  bak

  arri

  k).

  Barr

  iKa

  EraN

  Dio

  LEio

  a

  Lur

  Kort

  a ip

  uin-

  kont

  alar

  iare

  n sa

  io b

  a-te

  gaz

  gogo

  ratu

  ko

  dute

  Li

  buru

  tegi

  en

  Egun

  a, B

  arrik

  an. H

  ala,

  bar

  iku

  hone

  tan,

  ur

  riare

  n 27

  an,

  Libu

  rute

  gian

  ga

  ldur

  ik

  ikus

  kizu

  na e

  gong

  o da

  , 18:

  00et

  an, b

  er-

  toko

  uda

  l-bib

  liote

  kan;

  sarr

  era,

  doa

  n.

  Tiba

  lt ha

  rtza

  ren

  urte

  bete

  tze-

  egun

  a da

  , et

  a Lu

  r Usa

  biag

  ak o

  pari

  bere

  zi b

  at p

  res-

  tatu

  dio

  : ipu

  inen

  zaku

  bih

  urri

  bat.

  Ema-

  nald

  ia b

  arik

  u ho

  neta

  n iz

  ango

  da,

  urr

  ia-

  ren

  27an

  , 19

  :00e

  tan,

  Era

  ndio

  goik

  oko

  giza

  rte-

  etxe

  an; s

  arre

  ra, d

  oan.

  Azar

  oare

  n 5e

  ra a

  rte,

  Erti

  bil i

  kus-

  arte

  en

  erak

  uske

  ta ib

  iltar

  iare

  n la

  nez

  goza

  tzek

  o au

  kera

  ego

  ngo

  da, K

  ultu

  r Le

  ioa.

  Ast

  e-le

  hene

  tik d

  omek

  ara

  zaba

  lik e

  gong

  o da

  ; sa

  rtze

  a, d

  oako

  a. B

  erta

  n, 15

  arti

  star

  en la

  -na

  k ik

  us d

  aite

  zke.

  Libu

  rute

  gian

  gal

  durik

  , Lu

  r Kor

  taga

  zZa

  ku b

  ete

  ipui

  n,

  Tiba

  lt ha

  rtzar

  entz

  at

  Ertib

  il er

  akus

  keta

  , az

  aroa

  ren

  5era

  arte

  Biza

  rra

  Lepo

  an e

  uska

  ra-e

  lkar

  teak

  ant

  olat

  u du

  sai

  oa, E

  uska

  ltzal

  een

  Topa

  gune

  aren

  Kul

  tur E

  rrot

  a eg

  itasm

  oare

  n ba

  rrua

  n.

  antz

  erki

  aur

  riaK

  28,

  Zap

  aTua

  Utzi

  dazu

  Get

  xo k

  onta

  tzen

  : Po

  rtu

  Zaha

  rra

  ipui

  n-ko

  ntak

  eta

  11:0

  0 | E

  txet

  xu (p

  ortu

  Zah

  arra

  ) | G

  etxo

  ond

  area

  ren

  Euro

  pako

  Jard

  unal

  diak

  . Eus

  kara

  z.

  Info

  rmaz

  ioa

  eta

  erre

  serb

  ak: 9

  44 9

  10 8

  00

  urri

  aK 2

  9, D

  oM

  EKa

  La g

  ran

  depr

  esió

  n19

  :00

  | ast

  rabu

  duko

  kul

  tur e

  txea

  | Er

  andi

  oAn

  tzez

  lan

  berr

  ia e

  stre

  inat

  uko

  du l

  una

  llen

  a ta

  ldea

  k. G

  azte

  lani

  az. S

  arre

  ra: 2

  eur

  o.

  aZar

  oaK

  5, D

  oM

  EKa

  Nahi

  a et

  a Ne

  o18

  :00

  | Ber

  ango

  ant

  zoki

  a | B

  eran

  goRo

  sa M

  artín

  ezeg

  az. E

  uska

  raz.

  Sar

  rera

  , doa

  n.

  azo

  kaur

  riaK

  27

  ETa

  28ar

  tisau

  Gar

  agar

  do a

  zoka

  18:0

  0-00

  :00

  | san

  ped

  ro p

  laza

  | Go

  rliz

  V. U

  rri G

  astr

  onom

  ikoa

  . Ham

  ar g

  arag

  ardo

  -mot

  a ez

  berd

  in b

  aino

  geh

  iago

  ego

  ngo

  dira

  .

  aZar

  oarE

  N 3T

  iK 5

  Era

  arTE

  xVi.

  Kom

  iki a

  zoka

  xake

  pla

  za (a

  reet

  a) |

  Getx

  oko

  mik

  ien

  aurk

  ezpe

  na e

  ta s

  alm

  enta

  , ber

  bald

  iak,

  pr

  oiek

  zioa

  k, s

  inat

  ze-t

  xand

  ak e

  ta e

  raku

  sket

  ak

  egon

  go d

  ira. o

  rdut

  egia

  : 11:

  00et

  atik

  14:

  30er

  a et

  a 17

  :00e

  tatik

  21:

  00et

  ara

  (dom

  ekan

  , 20

  :00e

  tara

  art

  e). S

  arre

  ra: 1

  ,50

  euro

  .

  berb

  aldi

  akur

  riaK

  26,

  EGu

  ENa

  urib

  e Ko

  stak

  o M

  intz

  odro

  moa

  11:0

  0/18

  :00

  | uda

  letx

  eko

  plaz

  a | s

  opel

  ao

  rdu

  biko

  sai

  o bi

  ego

  ngo

  dira

  : bat

  a, g

  oize

  an;

  eta

  best

  ea, a

  rras

  tian.

  Egu

  nean

  ber

  tan,

  le

  hena

  go h

  urre

  ratu

  z iz

  ena

  eman

  dai

  teke

  .

  Herr

  itarr

  en k

  onts

  ulta

  n pa

  rte

  hart

  zeko

  arr

  azoi

  ak

  mah

  ai-in

  guru

  a19

  :00

  | Fad

  urak

  o ar

  eto

  nagu

  sia

  | Get

  xoG

  etxo

  ko G

  ure

  Esku

  Dag

  ok a

  ntol

  atut

  a.

  Juan

  José

  Ibar

  retx

  e le

  hend

  akar

  i-ohi

  a et

  a ek

  onom

  ilaria

  gaz

  eta

  Pili

  kaltz

  ada

  kaze

  taria

  eta

  ko

  mun

  ikaz

  io-a

  holk

  ular

  iaga

  z. S

  arre

  ra, d

  oan.

  urri

  aK 3

  1, M

  arTi

  TZEN

  aira

  kurle

  Klu

  ba19

  :00

  | Kur

  tzio

  kul

  tur e

  txea

  | so

  pela

  Bi a

  ldiz

  erdi

  tu zi

  nen

  nita

  z, am

  a el

  eber

  riaz

  berb

  a eg

  ingo

  du

  Alai

  ne A

  girr

  ek. E

  uska

  raz.

  Doa

  n.

  aZar

  oaK

  2, E

  GuEN

  aur

  ibe

  Kost

  ako

  iraku

  rzal

  een

  Txok

  oa (u

  KiTx

  )18

  :00

  | Ber

  ango

  ant

  zoki

  a | B

  eran

  goJe

  nisjo

  plin

  ber

  e az

  ken

  libur

  uaz

  berb

  a eg

  ingo

  du

  Uxu

  e Al

  berd

  i ida

  zlea

  k. E

  uska

  raz.

  Doa

  n.

  dan

  tza

  aZar

  oaK

  3, B

  ariK

  uaDa

  ntza

  pla

  za19

  :00

  | san

  Nik

  olas

  pla

  za (a

  lgor

  ta) |

  Get

  xoG

  etxo

  uda

  lerr

  iko

  dant

  za-t

  alde

  guz

  tiek

  anto

  latu

  ta. P

  arte

  -har

  tzea

  , lib

  re.

  erak

  USke

  tak

  urri

  arEN

  27r

  a ar

  TE

  rosa

  Dia

  zen

  eta

  Mire

  n Be

  rast

  egire

  n m

  argo

  lana

  kGo

  ñi p

  orta

  l kul

  tur e

  txea

  | pl

  entz

  iaSa

  rrer

  a, d

  oan.

  urri

  arEN

  30E

  TiK

  aZa

  roar

  EN 5

  Era

  arTE

  perr

  etxi

  koen

  arg

  azki

  akGo

  ñi p

  orta

  l kul

  tur e

  txea

  | pl

  entz

  iaPl

  entz

  iako

  Ast

  e M

  ikol

  ogik

  oa. A

  stel

  ehen

  etik

  ba

  rikur

  a ar

  te. S

  arre

  ra, d

  oan.

  aZar

  oarE

  N 8r

  a ar

  TE

  Jose

  ba G

  alar

  zare

  n es

  kultu

  rak

  algo

  rtak

  o ku

  ltur e

  txea

  | Ge

  txo

  Aste

  lehe

  netik

  zap

  atur

  a ar

  te. S

  arre

  ra, d

  oan.

  aBEN

  Duar

  EN 2

  3ra

  arTE

  Ig

  arot

  zeak

  Zirr

  i-mar

  ra a

  rte-

  taile

  rra

  (anb

  oto,

  2) |

  Get

  xoM

  ertx

  e Pe

  rizen

  art

  elan

  ak. S

  arre

  ra, d

  oan.

  gaS

  tro

  no

  mia

  aZar

  oaK

  4, Z

  apaT

  uaVi

  ii. p

  utxe

  ra E

  guna

  09:0

  0 | u

  dale

  txek

  o pl

  aza

  | sop

  ela

  Mar

  mito

  n ko

  lekt

  iboa

  k an

  tola

  tuta

  . lap

  ikoa

  k 12

  :00e

  tatik

  13:0

  0eta

  ra a

  rte

  aurk

  ez d

  aite

  zke.

  irte

  erak

  urri

  aK 2

  8, Z

  apaT

  uairt

  eera

  mik

  olog

  ikoa

  , Mur

  giar

  a07

  :30

  | Eliz

  pla

  za |

  Gorli

  zV.

  Urr

  i Gas

  tron

  omik

  oa. 5

  eur

  o ip

  ini b

  ehar

  ko

  ditu

  zte

  part

  aide

  ek; a

  utob

  usea

  n bu

  elta

  tuko

  za

  ie. I

  zen-

  emat

  ea: t

  uris

  [email protected]

  gorli

  z.ne

  t

  Gorli

  zko

  Tito

  Bla

  s Br

  ewin

  g co

  ga

  raga

  rdo-

  fabr

  ikar

  a bi

  sita

  12:0

  0 | s

  agas

  tikoe

  txe

  polig

  onoa

  | Go

  rliz

  V. U

  rri G

  astr

  onom

  ikoa

  . Sar

  rera

  : urr

  iare

  n 26

  ra

  arte

  , 7 e

  uro,

  turis

  mo-

  bule

  goan

  ; egu

  nean

  ber

  tan,

  10

  eur

  o. Iz

  en-e

  mat

  ea: t

  uris

  [email protected]

  gorli

  z.ne

  t

  jard

  Un

  aldi

  akur

  riaK

  29,

  Do

  MEK

  aGo

  rlizk

  o xV

  i. Ja

  rdun

  aldi

  M

  ikol

  ogik

  oak

  11:3

  0-15

  :00

  | san

  ped

  ro p

  laza

  | Go

  rliz

  V. U

  rri G

  astr

  onom

  ikoa

  . Per

  retx

  iko-

  erak

  uske

  ta,

  umee

  ntza

  ko le

  hiak

  eta,

  pin

  txoe

  n da

  stak

  eta

  eta

  hain

  bat l

  ehia

  kete

  n sa

  ri-ba

  nake

  ta e

  gong

  o da

  .

  jaia

  kur

  riaK

  28,

  Zap

  aTua

  inda

  bada

  Egun

  oso

  an |

  san

  Niko

  las

  plaz

  a | G

  etxo

  Dia

  na, t

  xotx

  a, d

  antz

  a gi

  datu

  ak, b

  azka

  ria, b

  ingo

  m

  usik

  atua

  eta

  ele

  ktro

  -txa

  rang

  a eg

  ongo

  dira

  . Au

  rten

  ez

  dute

  eda

  lont

  zirik

  sal

  duko

  . Baz

  karik

  o tx

  arte

  la 1

  0 eu

  roan

  ero

  s da

  iteke

  , egu

  nean

  .

  kiro

  lak

  urri

  aK 2

  7 ET

  a 28

  Diab

  etes

  a os

  atze

  aren

  ald

  eko

  24 o

  rduk

  o la

  ster

  keta

  19:0

  0 | a

  tletis

  mo-

  pist

  a | G

  orliz

  Dia

  bete

  sCER

  o B

  izka

  ia e

  raku

  ndea

  k et

  a te

  am

  one

  Dia

  bete

  s Ch

  alle

  nge

  tald

  eak

  anto

  latu

  ta.

  Hog

  ei k

  irola

  rik tx

  anda

  ka k

  orrik

  a eg

  ingo

  dut

  e,

  bost

  tald

  etan

  ban

  atut

  a, 2

  4 or

  duz.

  Dia

  bete

  sa

  osat

  zeko

  iker

  kete

  tara

  ko d

  irua

  batu

  gur

  a du

  te.

  urri

  aK 2

  9, D

  oM

  EKa

  hiru

  bas

  eliz

  en h

  erri-

  ibila

  ldia

  09:3

  0 | B

  oule

  vard

  | Le

  ioa

  leio

  ako

  Eusk

  al k

  irol Z

  alea

  k ta

  ldea

  k an

  tola

  tuta

  . la

  ster

  keta

  has

  i bai

  no o

  rdu

  erdi

  lehe

  nago

  izen

  a em

  an d

  aite

  ke. 1

  2:30

  ean,

  txitx

  ibur

  dunt

  zia

  eta

  opar

  i-zoz

  keta

  ego

  ngo

  dira

  .

  kon

  tzer

  tUak

  urri

  aK 2

  7, B

  ariK

  uaan

  toni

  o Li

  zana

  21:0

  0 | K

  ultu

  r Lei

  oako

  ent

  zung

  ela

  | Lei

  oaOr

  ient

  e be

  re a

  zken

  lana

  aur

  kezt

  uko

  du

  anda

  luzi

  arra

  k. S

  arre

  ra: 6

  -12

  euro

  .

  Eras

  oka

  eta

  Garr

  axik

  a21

  :00

  | pla

  za B

  eltz

  a Ku

  lturg

  unea

  | so

  pela

  Sarr

  era,

  doa

  n.

  Five

  Dire

  ctio

  n21

  :30

  | san

  ped

  ro p

  laza

  | Go

  rliz

  V. U

  rri G

  astr

  onom

  ikoa

  . Sar

  rera

  , doa

  n.

  urri

  aK 2

  8, Z

  apaT

  uaGa

  ztel

  a et

  a Le

  ongo

  Fe

  dera

  ziok

  o ab

  esba

  tzen

  le

  hiak

  eta

  19:0

  0 | a

  stra

  budu

  ko k

  ultu

  r etx

  ea |

  Getx

  oSa

  rrer

  a, d

  oan.

  hura

  can

  rose

  , Tip

  arra

  kers

  , Ne

  grac

  alav

  era

  eta

  aK D

  Ja21

  :00

  | pla

  za B

  eltz

  a ku

  lturg

  unea

  | so

  pela

  Sarr

  era:

  4 e

  uro.

  The

  Tim

  pano

  s21

  :30

  | san

  ped

  ro p

  laza

  | Go

  rliz

  V. U

  rri G

  astr

  onom

  ikoa

  . Sar

  rera

  , doa

  n.

  urri

  aK 2

  9, D

  oM

  EKa

  Jurg

  i Eki

  za19

  :30

  | pla

  za B

  eltz

  a ku

  lturg

  unea

  | so

  pela

  Sarr

  era,

  doa

  n.

  aZar

  oarE

  N 2T

  iK 4

  ra a

  rTE

  Getx

  oko

  aste

  Kor

  ala

  19:3

  0 | E

  rred

  ento

  re e

  liza

  (alg

  orta

  ) | G

  etxo

  ljub

  ljana

  -ko

  (Esl

  oven

  ia) m

  usik

  a-es

  kola

  ko

  abes

  batz

  ak, e

  ta M

  ixed

  Cho

  ir M

  aska

  (let

  onia

  ) ze

  in l

  iepa

  ites

  Girl

  ’s C

  hoir

  tald

  eek

  part

  e ha

  rtuk

  o du

  te. S

  arre

  ra, d

  oan.

  aZar

  oaK

  4, Z

  apaT

  uaru

  m Fo

  r all,

  sul

  ly r

  iot e

  ta

  stan

  d Fo

  r Not

  hing

  20:3

  0 | p

  laza

  Bel

  tza

  kultu

  rgun

  ea |

  sope

  laSa

  rrer

  a: 2

  ,50

  euro

  , aur

  retik

  (652

  319

  075

  ); et

  a 5

  euro

  , egu

  nean

  ber

  tan.

  zin

  ema

  urri

  aK 2

  6, E

  GuEN

  asu

  rfar

  en g

  aine

  ko p

  elik

  ulak

  19:3

  0 | K

  urtz

  io k

  ultu

  r etx

  ea |

  sope

  laSo

  pela

  kos

  ta F

  est j

  aial

  diko

  film

  labu

  rren

  le

  hiak

  etan

  aur

  kezt

  utak

  o la

  nak.

  Sar

  rera

  , doa

  n.

  aZar

  oaK

  4 ET

  a 5

  Gru

  317

  :30

  | Kul

  tur L

  eioa

  ko e

  ntzu

  ngel

  a | L

  eioa

  Dan

  ontz

  at. G

  azte

  lani

  az. S

  arre

  ra: 3

  ,50

  euro

  .

  aZar

  oaK

  4, 5

  ETa

  6

  Detro

  it20

  :00

  | Kul

  tur L

  eioa

  ko e

  ntzu

  ngel

  a | L

  eioa

  Gaz

  tela

  niaz

  . 12

  urte

  tik g

  orak

  oent

  zat.

  Sarr

  era:

  4,

  50 e

  uro

  (Ikus

  leen

  egu

  na: 3

  ,50

  euro

  ).

  argi

  hizk

  iak

  Urria

  ren

  27ra

  art

  e Al

  gort

  ako

  Mer

  katu

  a (T

  orre

  ne, 4

  )

  Arg

  Azk

  ieTA

  n o

  inA

  rriT

  uTA

  ko

  TEST

  U LA

  BURR

  EN

  VI. L

  EHIA

  KETA

  ren

  ERAK

  USKE

  TA

 • Kultura

  Bederatzigarren arteaEgitarau osoa, sinatze-txandak eta gainerako informazioa: www.salondelcomicdegetxo.net/eus

  Ekitaldi batzukazaroak 3, barikua11:30/17:15 komiki-film laburren emanaldiak.19:00 Josep Maria Beári eta Gregorio Muro Harrieti omenaldia eta sari-banaketa.

  azaroak 4, zapatua11:15 Mahai-ingurua: «tiragileak eta tiratzaileak. Asisko eta ZaldiEroarekin solasaldia». Moderatzailea: Iñigo Astiz. Euskaraz.18:00 topaketa, Petter Baggegaz. Moderatzailea: Borja Crespo.19:00 topaketa, Gregorio Muro Harrietegaz.Moderatzailea: Jon Spinaro. 19:45 topaketa, Chris Claremontegaz. Moderatzailea: koldo Azpitarte

  azaroak 5, domeka13:00 topaketa, Claudio Castellinigaz. Moderatzailea: Jorge Iván Argiz.18:00 Aurkezpena: Kisses / Besos / Musuak (II). Pi ortizegaz18:30 Mahai-ingurua: «Comics x Diversidad: Reflexiones y creaciones de jóvenes de Getxo».

  Komikia da bederatzigarren ar-tea, eta hori ardatz duen azo-ka egiten da urtero Getxon. Azaroaren 3tik 5era bitar-tean izango da Getxoko Komiki Azo-ka, eta Areetan ipiniko duten karpa

  zabalik egongo da 11:00etatik 14:30era eta 17:00etatik 21:00etara (domekan, 20:00etan itxiko dute); sarrerak 1,50 eu-roan daude. Ohi den legez, salmahaiak, komiki-film laburren proiekzioak, topa-ketak, mahai-inguruak, sinatzeak eta

  aurkezpenak, eleberri grafikoen ira-kurleen hitzorduak eta abarrak egongo dira. Antolatzaileek iragarri dutenez, gonbidatu nagusia Chris Claremont gi-doilari ospetsua izango da, «X-Men mo-dernoaren sortzailea». Horrez gaine-ra, Azokak gorazarre egingo die Josep Maria Beà egile katalanari eta Harriet sortzaile gipuzkoarrari; hori dela eta, euren lan esanguratsuenak batzen di-

  tuzten erakusketa bana ipiniko dute. Azokan parte hartuko dutenen artean daude honako hauek ere: Ana Oncina, Ramón Boldú, Quan Zhou, Mauro En-trialgo, Joshemari Larrañaga, Mamen Moreu, Alex Giménez, Encarna Revuel-ta, Susanna Martín, Dani Fano, Iñaket, Mikel Begoña, Raquel Alzate, Oskar Blanco, Sergio Córdoba eta Rober Ga-ray, besteak beste.

  azaroaren lehenengo aste-akabuan egingo da Getxoko xVI. komiki Azoka, Areetako Geltokia plazako karpapean.

  Gospel-jardunaldiak egingo dituzte Plentzian

  Aste-akabuan, urriaren 28an eta 29an, I. Musika Jardunaldiak egingo dituzte Plentzian. Bara-kaldoko Arteta musika-elkarteak eta eskolak antolatu ditu jardunaldiok, hiribilduko Turismo Bulegoak lagun-duta, besteak beste. Lehenengo ekital-dian, gospela izango dute ardatz.

  Gospel estiloa gogoko duten de-nei begirako jardunaldiak izango di-rela azaldu dute antolatzaileek: «gos-pel-musika ezagutu gura dutenentzat eta abesten gozatzen duten denen-tzat prestatutako ekimena izango da». Egun eta erdiko jardunaldiak izango dira, hau da: urriaren 28an, zapatuan, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:30era izango da ikastaroa; urriaren 29an, domekan, 10:00etatik 12:00eta-ra batuko dira; ostean, edozeinek par-te hartu ahal izango duen jardunal-di irekiak egingo dituzte, 12:00etatik 14:00etara. Jardunaldiak gospeleko hiru adituk gidatuko dituzte: Carla

  Jane-k, Erresuma Batuko gospeleko zuzendariak eta abeslariak; Joy Bu-kirwa-k, Europa osoan bira egiten da-bilen Ugandako Safari abesbatzaren zuzendarikideak; eta Ramón Escale-k, zuzendari, piano-jole, moldatzaile eta musikagile profesionalak.

  Gospel-jardunaldion prezioa 50 eurokoa da (aste-akabu osokoa), eta oraindino izena eman daiteke.

  izena emateko: 667 788 106 edo [email protected]

  Bertsolari Txapelketa Nagusiko fi-nalaurrekoetan lehiatzeko txartela lortu zuen Jone Uria Albizuri bertsola-ri algortarrak, Zallako kanporaketan bigarren lotu ostean. Finalaurrekoen hasierako itzuliaren lehenengo saioan kantatu beharko du Uriak, zapatu ho-netan, urriaren 28an, 17:00etatik aurre-ra, Bastidako (Araba) udal-kiroldegian; eta lehiakide izango ditu Agin Laburu Rezola, Igor Elortza Aranoa, Jon Martin Etxebeste, Nahikari Gabilondo Mendi-zabal eta Sustrai Colina Acordarremen-teria. ALBEk hitzordu horretara joateko autobusa antolatuko du: 14:30ean ir-tengo da Algortako Telletxeko geltoki-tik, eta 21:00ak inguruan Bastidatik; 10 euro balio du bidaiak eta izena eman daiteke oraindino. Finalaurreko faseak itzuli bi izango ditu; lehenengo itzuli-ko beste saioak honako hauek izango dira: Irun (azaroak 1), Maule-Lextarre (azaroak 4) eta Durango (azaroak 12).

  autobusez joateko: 605 704 385

  Txapelketa Nagusiko lehenengo finalaurrekoan lehiatuko da Jone Uria, zapatuan, Bastidan

  Nahiz eta sarri eginnahi diguten hozka,erabaki nahi dugukosta ahala ko