T6 Edat Moderna

of 31 /31
TEMA 6: L’INICI DE L’EDAT MODERNA

Embed Size (px)

Transcript of T6 Edat Moderna

Page 1: T6 Edat Moderna

TEMA 6: L’INICI DE L’EDAT MODERNA

Page 2: T6 Edat Moderna

ÍNDEX1. L’EDAT MODERNA2. CANVIS AL S.XV

2.1 L’ESPLENDOR DE LA BANCA 2.2 LES MONARQUIES AUTORITÀRIES3. NOU PENSAMENT: L’HUMANISME4. DIVISIÓ I APARICIÓ DE NOVES RELIGIONS

4.1 REFORMA PROTESTANT4.2 CONTRAREFORMA

5. ART: EL RENAIXEMENT

Page 3: T6 Edat Moderna

1. L’EDAT MODERNA

Page 4: T6 Edat Moderna

• L’Edat Moderna és l’etapa de la història que comença al 1492, amb el descobriment del continent Americà o al 1453 amb la caiguda de Constantinoble en mans dels turcs otomans, i finalitza al 1789 amb la Revolució Francesa.

Page 5: T6 Edat Moderna

2. CANVIS AL S.XV

Page 6: T6 Edat Moderna

• El descobriment d’Amèrica marca l’inici de l’Edat Moderna, per ser un fet importantíssim, però l’Edat Moderna va començar amb altres canvis, que van transformar la vida de les persones:

Creixement demogràfic: bones collites, desaparició de la pesta...Creixement econòmic: creixement del comerç, artesania i ciutats.Canvis socials: l’ascens de la burgesia: continua enriquint-se.Les monarquies autoritàries: Naixen els Estats moderns (els reis basaran el seu poder en un exèrcit permanent, burocràcia, territoris unificats...Descobriments geogràfics i noves rutes comercials.Nou pensament: Humanisme (no es centra en Déu).

Page 7: T6 Edat Moderna
Page 8: T6 Edat Moderna

2.1 L’ESPLENDOR DE LA BANCA

Page 9: T6 Edat Moderna

• Es van crear les lletres de canvi: document que facilitava els pagaments en les transaccions comercials. Un comerciant donava una quantitat de diners a un banquer i aquest li expenia una lletra de canvi.

• La necessitat de disposar de moneda va estimular l’explotació de mines de plata a l’Europa central.

• Els canviadors, els prestamistes i els banquers es van convertir en el grup social més influent.

• Els mercaders necessitaven diners per finançar els grans viatges i les mercaderies que volien vendre i comprar. La banca va adquirir molta importància com a prestamista de diners.

Page 10: T6 Edat Moderna

2.2 LES MONARQUIES AUTORITÀRIES

Page 11: T6 Edat Moderna

Creació d’exèrcits permanents.

Instauració d’una burocràcia i una hisenda per controlar els ingressos i les despeses.

Creació d’una diplomàcia per establir relacions amb estats aliats.

• Monarquies autoritàries:

Reis Catòlics a Castella

Lluís XI a França

Enric VIII a Anglaterra

• Els reis van consolidar un nou model d’organització del poder: la monarquia autoritària.

• Van impulsar reformes que enfortien la seua autoritat:

Page 12: T6 Edat Moderna

Els Reis Catòlics

• Els primers monarques autoritaris de la península ibèrica van ser els Reis catòlics: Isabel i Ferran, que van aconseguir unir els territoris peninsulars i tindre molt de poder.

• Isabel era reina de la Corona de Castella i Ferran rei de la Corona d’Aragó. Al casar-se a l’any 1469 es van unir els dos territoris baix una mateixa corona, encara que van mantindre el nom de Corona d’Aragó i Corona de Castella.

• Van conquistar el Regne de Granada al 1492, últim territori musulmà de la Península ibèrica.

• van ampliar la seua corona conquerint territoris fora de la Península ibèrica, arribant al continent americà al 1492.

Page 13: T6 Edat Moderna

• Isabel i Ferran són coneguts com “Els Reis catòlics”, per:

• Van imposar el cristianisme a la Península ibèrica. • Van conquistar el Regne de Granada al 1492, últim territori musulmà

de la Península ibèrica.• Van perseguir a totes aquelles persones que no eren cristianes, creant

el Tribunal de la Inquisició, que jutjava a les persones que es pensava no eren cristianes.

Page 14: T6 Edat Moderna

3. NOU PENSAMENT: L’HUMANISME

Page 15: T6 Edat Moderna

• L’Edat Mitjana era una època molt religiosa: Déu estava sempre present en la vida de les persones. Totes les coses eren explicades utilitzant a Déu. Déu era el centre de tot (teocentrisme).

• A partir de l’Edat moderna es va passar a una altra manera de pensar. Les persones necessitaven respostes que tingueren una explicació raonable i científica.

• L’Humanisme és una manera de pensar que no utilitza a Déu com a resposta. L’Humanisme es centra en l’ésser humà (antropocentrisme). Les persones amb aquestes idees de pensar s’anomenen humanistes.

• Va aparèixer a Itàlia al S.XV.• Es va basar en els coneixements de l’antiguitat grega i romana.• Volia un progrés en els coneixements científics.• Va fer canviar la manera de vorer la vida.• Va canviar la manera de pintar i construir (art): Renaixement.• Es va difondre per tota Europa gràcies a les escoles, universitats i la impremta.

Page 16: T6 Edat Moderna

PRINCIPALS HUMANISTES

En Itàlia Fora d’Itàlia

Francesco Petratca(1304-13749

Giovanni Boccaccio(1313-1375)Lorenzo Valla(1407-1457)

Marsilia Ficino(1433-1499)

Pico della Mirandola(1463-1494)

Erasmo de Rotterdam(1469-1536)Tomás Moro(1478-1535)

Juan Luis Vives(1492-1540)

Antonio Nebrija(1441-1522)

Page 17: T6 Edat Moderna

Nicolàs Copèrnic(1473-1543)

Leonardo da Vinci(1452-1519)

Page 18: T6 Edat Moderna

• La impremta va ser un invent importantíssim de l’Edat Moderna. La impremta és una màquina que permet imprimir llibres molt ràpidament.

• La Impremta va ser inventada per l’alemany Gutenberg al S.XV. Amb la impremta els llibres es fan amb motlles i es poden imprimir grans quantitats.

• El primer llibre que es va imprimir va ser la Bíblia.

Page 19: T6 Edat Moderna

4. DIVISIÓ I APARICIÓ DE NOVES RELIGIONS

Page 20: T6 Edat Moderna

• L’Humanisme va canviar la manera de pensar i de viure, i també de sentir a Déu. Els humanistes estaven descontents amb l’Església catòlica, i van començar a criticar algunes coses:

• L’Església tenia molts diners i luxes.• Compravenda de càrrecs eclesiàstics.• Es perdonaven els pecats als que donava diners a l’Església (butlles i

indulgències).• El clero es comportava malament, pecant.• L’Església no s’ocupava de les persones pobres.

Nova manera d’entendre el món: HUMANISME.

Ésser humà centre de tot.

Apareix una religiositat més personal i es critica la corrupció i els abusos de l’església.

REFORMA: moviment religiós que divideix Europa entre protestants i catòlics.

CONTRAREFORMA:Intent de l’Esglésiaper parar als protestants.

Page 21: T6 Edat Moderna

4.1 REFORMA PROTESTANT

Page 22: T6 Edat Moderna

• Les crítiques dels humanistes a l’Església catòlica es coneixen amb el nom de Reforma. La Reforma va ser l’intent de reformar l’Església. Però, l’Església no va voler fer canvis, i es van crear altres religions, les religions protestants: el luteranisme, el calvinisme i l’anglicanisme.

• Les religions protestants (el luteranisme, calvinisme i anglicanisme), es van expandir per Europa, sobretot pels països del nord.

Martí Luter, (1483-1546) sacerdot alemany va crear la religió luterana o luteranisme en Alemanya .(1517) 95 Tesis.

Joan Calví, (1509-1564) va crear el calvinisme a Suïssa.

Enric VIII, (1491-1547) rei d’Anglaterra, va crear l’anglicanisme (per poder-se separar de Catalina d’Aragó).

Hui en dia, aquestes religions segueixen practicant-se. Segurament hauràs sentit parlar dels protestants, que són les persones practicants d’aquestes religions.

Page 23: T6 Edat Moderna

CATÒLICS PROTESTANTSLUTERANISME CALVINISME ANGLICANISME

Salvació per les obres Salvació per la Fe Predestinació Salvació per la FeSet sagraments Dos sagraments: baptisme y eucaristia

Obediència al Papa No reconeixen l’autoritat del Papa Autoritat religiosa del rei

Jerarquia eclesiàstica (cardenals, bisbes,

sacerdots)

No hi ha jerarquia eclesiàstica Es mantenen els bisbes

Cerimònies fastuoses (la missa és la

principal)

Cerimònies simples (lectura de la Bíblia, sermons, cants)

Cerimònies fastuoses

Acceptació del dogma catòlic

Negació del dogma catòlic.L’única font de veritat és la Bíblia

Veneració de la Verge i els sants

Els fidels no creuen ni en la Verge ni en els sants

Page 24: T6 Edat Moderna
Page 25: T6 Edat Moderna

4.2 CONTRAREFORMA

Page 26: T6 Edat Moderna

• La Contrareforma va ser l’intent de l’Església per parar l’avanç de les religions protestants i perseguir als seus practicants. Les decisions es van prendre en diverses reunions.

• En el Concili de Trento (1545-1563) l’Església catòlica va establir unes mesures:

• Creació de la Inquisició: un tribunal que s’encarregava de perseguir als practicants

de les religions que no foren la catòlica.• Elaboració d’un llistats de llibres prohibits que no es podien llegir.• Es va prohibir donar diners per poder obtindre el perdó dels pecats.• Es va aconsellar que el clero no pecara i no tinguera tant de luxe.• Es reafirmen els dogmes catòlics: autoritat del papa, importància de les bones

obres i no sols de la fe per a salvar-se, set sagraments, caràcter sagrat de la missa i culte a la Mare de Déu i als sants

Page 27: T6 Edat Moderna

5. ART: EL RENAIXEMENT

Page 28: T6 Edat Moderna

• El Renaixement és el nou estil d’art en Europa. Va sorgir al S.XV a Itàlia.

• El Renaixement, de la mateixa manera que l’Humanisme, es va centrar en l’ésser humà i no en Déu.

• Les característiques de l’art del Renaixement són:

• Es van basar en l’art de l’antiguitat grega i romana.• Representaven imatges de la naturalesa i l’ésser humà.• Van deixar de fer tantes pintures i estàtues religioses (de Déu, sants..)• Buscaven la bellesa i el realisme.

Page 29: T6 Edat Moderna

Sandro BotticelliLeonardo da Vinci

RafaelMiquel Àngel

El nacimiento de Venus La Gioconda

L’Escola d’Atenes La Capilla Sixtina, al Vaticà

PINTURA

Page 30: T6 Edat Moderna

Donatello Miquel ÀngelESCULTURA

Page 31: T6 Edat Moderna

Brunelleschi Bramante

Miquel Àngel

ARQUITECTURA