Reunió pares 6è (2011-2012)

of 22 /22
Escola Les Fonts Argentona 6è.Ed. Primària

Embed Size (px)

Transcript of Reunió pares 6è (2011-2012)

 • 1. Escola Les Fonts Argentona 6.Ed. Primria

2. SUMARI

 • BENVINGUDA I PRESENTACI
 • OBJECTIUS
 • HBITSESCOLARS
 • RECURSOS HUMANS
 • ORGANITZACIHORRIA
 • SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT(SEP)
 • BIBLIOTECA ESCOLAR
 • FILOSOFIA 3/18
 • EDUCACI ARTSTICA
 • COSES A RECORDAR
 • SORTIDES I COLNIES
 • RELACI FAMLIA ESCOLA
 • DELEGADES DAULA

3. OBJECTIUS

 • Els objectius, contingutsi criteris davaluaciaix com les competncies bsiques, estan definits de manera prescriptiva.
 • PRIORITZEM:
 • Treball competencial des de les diferents rees (Proves de 6: 7 i 8 maig)
 • Comprensi lectora de tipologia textual diversa
 • Expressi escrita
 • Expressi oral
 • Resoluci de problemes
 • Presentaci i ortografia
 • RECURSOS : Rutines
 • Sessi de problemes
 • Sessi de comprensi lectora
 • Taller de Llengua amb mig grup
 • Filosofia amb mig grup

4. HBITSESCOLARS

 • Un hbit s una acci que es fa de manera
 • automtica, sense pensar-la.

5.

 • HBITS PERSONALS (dhigiene, dactitud postural, de neteja, de responsabilitat, dordre)
 • HBITS DE RELACI(de convivncia i respecte, de treball cooperatiu...)
 • HBITS DE TREBALL I ESTUDI
 • - Presentaci dels treballs - Constncia i esfor - Organitzaci del temps - Autonomia personal

6. COM HO FEM? RECURSOS HUMANS

 • Tutores 6 A:Roser Quesada
 • 6 B:Vernica Snchez
 • Especialistes Ed. Fsica : Marc Ragull
 • Angls : M.Rosa Ramntol
 • Msica : Xavier Dangla
 • Ed. Especial : Isabel Snchez
 • Altres mestres Castell : Christina Grund/ Merc Boba
 • Suport /Biblioteca/Tcniques destudi : GemmaCarrau

7. ORGANITZACIHORRIA 8. ORGANITZACIHORRIA 9. SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT(SEP)

 • s un paquet dhores que preveu el Departament per atendre a lalumnat i la seva diversitat
 • DESTINATARIS:
 • - Alumnat que presenta necessitat de suport
 • FINALITAT:
 • - Afavorir ladquisici del procs de lectura, comprensi i escriptura
 • - Afavorir ladquisici dhabilitats matemtiques
 • - Afavorir ladquisici dhbits de treball, dorganitzaci i destudi
 • MODALITATS:
 • - Ampliaci de lhorari lectiu pels alumnes de Primria
 • - Intervenci de dos mestres dins laula per afavorir el seguiment de
 • tot lalumnat

10. BIBLIOTECA ESCOLAR

 • Objectius:
 • -Fomentar el gust per la lectura amb activitats orientades a desvetllar la curiositat pels llibres i oferir novetats (Ex: rac de les fades, els pirates, la biblio-por, els avis, visites dautors,...)
 • -Servei de prstec (a partir de 3r)
 • -Formaci dusuaris (normes, espais, catalogaci, recerca,...)
 • Horaris:
 • Dins horari escolar:hores lectivescontemplades
 • dins lhorari de cada grup i les estones desbarjo
 • Altres:Dilluns, dimecres i divendres ( 8:30h a 9:00h)

11. FILOSOFIA 3/18 FINALITATS: Es tracta dun projecte queconcreta el desig general densenyar a pensar i pretndesenvolupar les habilitats cognitivesdels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matries destudi, a fer-los ms conscients de la riquesa del bagatge intellectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participaci en un mn democrtic.COM TREBALLAREM: Les activitats pensades per a desenvolupar el projecte seran activitats de grup ( 12 nens aprox .) ACTIVITATS: Es duran a termeen rotllanaintentant fomentar un ambient clid i tranquil per a pensar i per a qu els infants puguin expressar el que volen dir. 12.

 • QU FAREM?
 • Organitzar unsistema rotatiude tallers
 • QU PRETENEM?
 • Adquirir la capacitat dinterpretar i representar el mn: percebre, produir i entendre
 • Promoure la iniciativa personal, la imaginaci i la creativitat
 • COM HO FAREM?
 • Treballarem ambgrups redutsi amb alumnes barrejats del mateix nivell
 • QU TREBALLAREM?
   • Emocion AR-T e
   • Teatre
   • Publicitat

13. RECORDEM

 • IMPLICACI DE LES FAMLIES I ACOMPANYAMENT EN LES TASQUES ESCOLARS:
 • Cal que els pares i maresFACIN UN SEGUIMENT DE LES TASQUES ESCOLARS
 • Vetllar per unaCORRECTA PRESENTACI
 • s important disposar dunESPAI DE TREBALLon pugui estar tranquil/la,
 • ben illuminat i amb els estris necessaris per treballar (1 tcnica destudi)

14.

 • MEDICAMENTS:
 • Els pares han daportar al centre unaRECEPTA O INFORME MDIC on consti el nom de lalumne/a, la dosi i el nom del medicament a prendre.
 • Els pares han de portar un escrit o sautoritzi al personal del centre perqu administri la medicaci prescrita al fill/a, sempre queSIGUI IMPRESCINDIBLEla seva administraci sigui en horari escolar.

MOLT IMPORTANT : Des de l'escola no podem administrarcap mena de medicament sense la cpia de la recepta mdica i l'autoritzaci de la famlia. RECORDEM 15. En el cas que detecteupolls al capus preguem que ho comuniqueu a lescola, inicieu rpidament el tractament i tingueu el nen/a a casa fins que shagi solucionat el problema. Lescola lliurar una circular orientadora del tractament a seguir i de la previsi necessria. Els nens sn molt susceptibles a les infeccions i a encomanar-se fcilment daquelles malalties que poden tenir els seus companys. s per aix queno podem acceptar a lescola nens/es amb febre o qualsevol altra circumstncia que pugui suposar linici o el desenvolupament duna malaltia. RECORDEM 16. La puntualitat s un valor de respecte vers els altres. s per aix, que preguemPUNTUALITATen les entrades i sortides de l'escola. RETARDS : S'hauran de justificaramb una nota escrita i signada pel pare, mare o tutor legal de l'alumne. s molt important ser puntuals per no interferir el funcionament de les classes. RECORDEM 17. Qualsevol incidncia caldr comunicar-la a la mestra tutora a travs de lagenda o b a la secretaria de l'escola per telfon . No es poden portarjoguinesa lescola, ja que poden interrompre el normal funcionament de les activitats. Si es dna el cas, seran retirades per part del mestre /a. Noms espermet portar cromosi sempre sota la responsabilitat del nen/a. RECORDEM 18. Colnies

 • Lloc : Aula de Naturaleza Ermita Vieja (Dlar, Granada)
 • Dates :4, 5, 6, 7, i 8 de juny
 • Activitats:
   • Visita a lAlhambra i centre histric de Granada
   • Visita a les Alpujarras
   • Ecosistema del ro Dlar
   • Taller de tejidos vegetales

. 19.

 • 1r Trimestre:
 • Fundaci Palau: Pintem poesia, Caldes dEstrac (1 de desembre)
 • Esmorzar solidari, Matar (per determinar)
 • 2n Trimestre:
 • Teatre Monumental concert de CaboSanRoque (8 de febrer??)
 • Teatre en angls (6 de mar)
 • Museu dHistria de Catalunya: Temps de canvis, revoltes i guerres (27 de mar)
 • 3r Trimestre:
 • Cosmocaixa: El mn de la cllula (24 de maig)

20. RELACI FAMLIA-ESCOLA 1. Comunicaci davisos i eventualitat: Preguem que tots els avisos es facin per mitj duna nota escrita a travs de lagenda. 2. Entrevistes amb els tutors o tutores: Es fa, com a mnim, una entrevista anual per fer el seguiment del procs evolutiu i daprenentatge del vostre fill/a i una altra en acabar el curs per lliurar linforme final. 3.Horaris dentrevistes: 6 A: Roser Quesada Dimarts 12:15h.-13:00h. 6 B: Vernica Snchez Dijous 12:15h.-13:00h. *Abans de marxar, recordeu mirar la data que us proposem. 21.

 • Es lliurar un informe en acabar cada trimestre.
 • s molt important que els retorneu signats tan aviat com pogueu i conserveu el sobre.
 • 5. AMPA:
 • Collabora en lacompra de llibres socialitzats .
 • Subvenciona partdalgunes activitats comangls i domini del teclat.

4. Informes : 22. DELEGATS/DES

 • Objectius
 • -Una millor comunicaci entre les famlies, l'AMPA i lEscola.
 • - Poder actuar ms rpidament i collectivament.
 • - Cohesionar els collectius de lescola.

Tasques Aquests representants tenen la funci de potenciar la comunicaci escola-famlia ies reuneixen amb lEquip Directiu per tractar aspectes de la vida escolar(ex: festes i celebracions escolars).Necessitem : Dues famlies de cada grup dalumnes que sofereixin coma representants i que exerceixin les funcions de delegat o delegada de curs. Moltes grcies.