Publikoa ekin! - SteilasEAEko curriculuma osatzerakoan kontuan hartuko direla “LOMCEren garapena...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Publikoa ekin! - SteilasEAEko curriculuma osatzerakoan kontuan hartuko direla “LOMCEren garapena...

 • 1

  IrakaskuntzaPublikoa

  EAE 2014ko urtarrila 101. zbk.

  gehiengo sozialarekin!irakaskuntzan STEE-EILAS

  Lege

  gor

  dailu

  a bi

  -272

  9/00

  Gastusoziala

  AHT,Estatuko zorra...

  COMPROMISO CON LAS POLTRONAS

  POLTRONA HELBURU

 • Aurkibidea

  Horma 2

  Editoriala 3

  PISA 4

  Lanhitzarmena 5

  2014Aurrekontuak 6

  Laikotasuna 7

  MUFACE/Erretiroa 8

  Haurreskolak 9

  Nafarroa 10

  Guregorputzageureerabakia 11

  jendartemugimendua 12

  Lanosasuna 14

  Laboralak 15

  Hanhemenka 16

  Adi!!! herrietako

  deialdiak

  egiten ari dira!!!

  guk geure

  hezkuntza!!!

 • 3

  Badirudi EuskoJaurlaritzakgarbiikusiduelaberriroerepropagandariekiteadelamodurikegokienaegitenezdituenakestaltzeko.“PERTSONAHELBURU”leloahorrenislanabarmenenadelakoangaude.

  2014 urterako aurrekontu proiektuan agertzen zaiguadibide garbia. Behin eta berriro esaten ari dirahezkuntza, osasungintza eta gastu soziala indartzendirela, horretarako datu-jolasak eginez, eta ez duteaipatzen benetan handitzen direnak zor publikoaestaltzeko edota AHT bezalako gastuak bideratzekopartidak direla. PPren gobernuak ezarritakoak beteetaaurrekourteetakopolitikenbidea jarraitzeaezdapertsonaklehenplanoanjartzea,politikaneoliberalakbabestea baizik; are gehiago adostasunak orain artepolitika horiek ezarri dituztenekin lortzen ari direlaikustenbadugu,PSErekinetaPPrekinhainzuzenere.

  Lan Akordio berriaren negoziazioanzeinfuntzionarioenmahai orokorrean gertatzen ari direnek are argiagouzten dute hori guztia, administrazioaren argudionagusia “dirurik ez dago” esatea denean, Madrildikinposatutako neurri ia guztiak goitik behera betetzendirenean edo enplegu publikoa suntsitzen jarraitzendutenean.

  Diruarena, hala ere, ez da jasotzen dugun erasobakarra.LOMCE dagoeneko legea da.Ezhoribakarrik,Wertjaunakiaprestducurriculumdekretuberria,eurenasmo ideologikoak, atzerakoiak eta espainiartzaileakjasotzen dituena. Eskuina lokartzen ez den honetan,geuk ere plantoaren exijentzia are eta indartsuagobateratzeko unera iritsi behar dugulakoan gaude,bertako instituzioei konpromiso zehatzak berriroexijitzekouneadenneurriberean.

  EuskoJaurlaritzaksaldudigueurenHeziberri 2020 planaLOMCEriaurreegitekobideadela.Gurezalantzakindartuegiten dira egitasmoan bertan irakurtzen duguneanEAEko curriculuma osatzerakoan kontuan hartukodirela “LOMCEren garapena eta gutxieneko edukiak ezartzen dituzten errege dekretuak”. Gutxienez, badamodu bitxia LOMCEri ezezkoa emateko. Ez dirudi moduoso eraginkorra denik alde juridikoari eskumenei bainoerrespetu handiagoa izatea, ez behintzat aipatu legeariaurre egin nahi bazaio. LOMCEri aurre egitea, plantoegiteadahainzuzenerehezkuntzamundukoeragileek,euskal gizartearen gehiengoak eta sindikatu, eragilesozialetazenbaitalderdipolitikokereexijituduguna.

  BadaHeziberriegitasmoankezkatzengaituenbesteatalbat,balizkoEuskal Hezkuntzaren Legearekinzerikusiaduena.Desiragarrialitzatekebenetakourratsakematea

  norabidehonetan,Madrilgoinposaketeimuzineginez,eta bertako beharrei erantzunez. Baina oinarri gisajartzen den irizpideetako bat kezkaz betetzen gaitu:“Ikastetxe publikoak eta itunpekoak, bakoitzaren ezaugarriak galdu gabe, ekitatean eta efizientzian oinarrituz, egonkortasuna izango duen hezkuntza sistema osatu ahal izateko”.

  Hezkuntza sistema publikoaren defentsa egitendugunok, guk behintzat, ez ditugu gure nahiak horjasota ikusten. Berdintasun irizpide faltsuak ezin diraoinarrigisaezarri,sarebatenetabestearenibilbideakbesterik gabe ezabatuz edo hauen ezberdintasunakegungo ezaugarrietara mugatuz. Denok gaude geurehezkuntza sistema propioa eraikitzearen alde bainagainontzekozerbitzupublikoetarakoezkerikuspegitikdefendatzen ditugun irizpide berberak aldarrikatzenditugu hezkuntza mundurako ere, hau da, euskal hezkuntza sisteman ere ardatz nagusia hezkuntza publikoa izan behar dela. Bide horretan, beste erabatera egituratu, arautu eta, batik bat, hornitu etaindartubehardelaahaztugabe.•

  Dinero, actitudes, reivindicacionesNo parece que los presupuestos de la CAPV del 2014 sean la mejor forma de materializar el “compromiso con los personas”que tanto se empeñan en vendernos. Menos aún cuando aumentan las partidas dedicadas a cumplir los requisitos exigidos por Madrid y disminuyen los referidos a gasto social.

  Wert sigue acosando con la LOMCE y ahora nos ataca con el nuevo currículo. Va siendo hora de ir reforzando nuestras posturas contrarias. Pero no parece que la línea marcada por el GV con el plan Heziberri 2020 sea la más adecuada, no al menos para quienes defendemos que la Escuela Pública Vasca ha de ser el eje central del sistema educativo propio que la mayor parte de la sociedad estamos reclamando. Es, a nuestro entender, la forma más coherente de defender la cohesión social y los intereses de la mayoría social desde una posición de izquierdas y progresista, como en el conjunto de los servicio públicos.

  Diruak, jarrerak, aldarrikapenak

  editoriala

 • PISA (Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Pro-grama) 1997an sortu zuen OCDE-k (Elkarlan eta Ga-rapenEkonomikorakoErakundea).“Ikasleekezague-rakbizitzaerrealeanerabiltzekoetagizarteanpartehartzeko duten gaitasuna neurtzea” du helburu,haien hitzetan. Hiru arlo neurtzen dira (matematika,irakurketaetazientzia)etahiruurterogauzatzenda.

  OndorioaskoateradaitezkePISAemaitzetatik.Ondoriozuzenakdira,adibidez,besteherrialdeekinalderatzea,ikasleen emaitza “onen” eta “txarren” arteko distan-tzia neurtzea edo urteetan zehar izandako bilakae-ra aztertzea. Alde horretatik ukaezina da, esaterako,HegoEuskalHerrikoemaitzakOCDE-koetaEspainiakobatezbestekoa baino altuagoak direla, muturretakoemaitzenartekodistantziabatezbestekoabainotxikia-goadelaetahobetuzjoandirela.

  Konplexuagoak dira beste ondorio batzuk: emaitzaketa ikasleen adierazle sozio-ekonomiko-kulturalak er-lazionatzea, hezkuntza sistemen eta ohitura sozialeneraginazehaztea…

  Badaudeereiruzurhutsakedomaltzurkeriazegindakobaieztapenak (“ondorio” hitza hemen ez da egokia).Horrahorietakobatzuk:

  •Espainiako emaitzek LOMCE-ren beharra agerian uzten dute. Baina inon ez da ikusten erlijioarimesede egitea, gurasoen papera mespreza-tzea,hezkuntza aurrekontuak jaistea eta curri-culuma zentralizatzeak emaitza onak lortzekolaguntzenduenik.

  •“Arrakasta” duten herrien hezkuntza sistemak ko-piatu behar dira.EtaFinlandiaedoKoreaaipatzendira,herrihauetakobestezenbaiterrealitateahaz-tuz. Korean, adibidez, ikasleek 10 orduz ikastenduteegunero;40urtebainogutxiagokoenartean,suizidioa da hiltzeko kausa handiena. Finlandianezdieteazterketeigarrantzihandirikematenetaezdago errebalidarik; eskolen inklusibitatea, berriz,oso altua da eta oso gutxi dira emaitza pobreakdituzten ikasleak. Manipulaziorako aukera ugarieskaintzendituzteestatistikek,baitamaltzurkeria-rakoere.(Ezduguideiarikemannahi,bainaagianGuardia Zibilak ikerketa berriren bat abian jarrikodu euskarak eta D ereduko irakasle doktrinatzai-leeknorainoeragotzidutenazkenebaluazioanNa-farroaFinlandiarenpareegoteajakiteko).

  El último informe PISA es usado por tirios y troyanos para defender tesis distintas y a menudo contrapuestas. El PP lo alega como justificación para la LOMCE, a pesar de que sus recetas no las emplean los países ni las autonomías con mayor puntuación. Hay quienes no tienen en cuenta la realidad de esos países, sin cuyo análisis es fácil caer en la simplificación y ser víctimas del engaño. Navarra y la CAPV están en los primeros puestos dentro del Estado Español, y por encima de la media de la OCDE. Finalmente, no hay que olvidar el peligro de que unas pruebas organizadas por una entidad economicista ayuden más a la rankingmanía que sufrimos y que los sectores más reaccionarios están empeñados en incrementar.

  Pisa: edozertarako balio duen txostena

  Bestekontubatdaegitendirenfrogek,teoriaz,ezluke-tela curriculuma baldintzatu behar; praktikan, ordea,ezarrinahidiguten“rankinitis”-eneraginaz,curriculu-maktolesten(edoguztizmoldatzen)dirafrogahauetan(etahauenmodukobestebatzuetan:diagnosiebalua-zioak, LOMCE-ren errebalidak...) ahalik eta emaitzarikhoberenaklortzeko.

  Amaitzeko,hainbatkritikaegindaitezkePISArenezau-garriakikusita:OCDE-renpaperazedotaprobenbalizkoneutraltasunkulturalariburuz,besteakbeste.•

  PISAtxostenakdatuinteresgarribatzukematendizkigu.BatzukBibliatzathartzenduteetabestebatzukemaitzakeureninteresetaramakurtzekoetairuzurtzekoerabiltzendituzte.

  hezkidetza

  4

 • Plataforma del STEE-EILAS, un camino hacia la mejora de nuestras condiciones laboralesEn las reuniones que hemos mantenido hasta ahora, el Gobierno Vasco nos ha enseñado sus cartas en este asunto: buenas intenciones, mejores palabras y ni un céntimo en la mesa para solucionar los problemas existentes en los diferentes frentes: sueldos, sustituciones desde el primer día, prejubilaciones para el colectivo de la Seguridad Social, compromiso de estabilidad para los sustitutos/as, créditos horarios para salud laboral o igualdad de género,... en definitiva de aligerar la carga de trabajo para las y los profesores “na de na”. Desde STEE-EILAS con la plataforma que hemos presentado queremos plantar cara a esta situación cada vez más difícil para todas las trabajadoras y trabajadores. Está claro que la vía de la movilización va a ser la única que posibilitará algún avance.

  STEE-EILAS sindikatuaren plataforma, lan baldintzak hobetzeko biderantz

  Azken urteotako ibilbideaazter-tuezkerogurelanakordioakjasanditueneraso eta galerak zerrendatu ditzakegu:pizgarri ekonomikoak, seiurtekoen kapi-talizazioa,plantilakzehaztekoirizpideak,ordezkapenak betetzeko mugak,... guztihoneklangileonartekodesberdintasunakareagotubesterikezduegin.

  Berezgure lanakordioak lanbaldintzakjasotzenditubainaerrealitateangurein-guruandugunhesiestuabesterikezdumarkatzen.

  STEE-EILASsindikatuakaurkeztutakoplataformak egoera honi aurre egitekohelburua du eta ardatz nagusiak hauekdira:

  1. Irakasleen plantila: Lanpostuzerrendakosatzeko irizpideak aldatzea, RPTakikastetxeetako errealitateetara ego-kitzeaetalanzamamurriztea.Haudagizabaliabidegehiagoikastetxeetan.

  2. Enplegua egonkortzeko neurriak: Egon-kortasun konpromisoa irmoa izateaeskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari. Oposaketak ez izan arren plantilakegonkortzeko era bakarra, 2010. urtekomahaiorokorreanadostutakoabetetzeaexijitzen dugu: falta diren 3.000 plazaeskaintzea EPE batean eta negoziaziobideak irekitzea. Ordezkapenak lehen egunetik betetzea ezinbestekoa daikastetxeenfuntzionamendurako.Ordezkoenkolektiboakpairatzenduenegoeralarriakontuanhartuz,ustedugubineurrihauekpertsonaaskolanmunduansartuedotaegonkortzekobaliodutela.

  3. Soldata:galduduguneros-ahalmena-ren%20inguruasaihestekoakordioanbideakgaratu.Pizgarrieksortudutendiskriminazioazuzentzea,seiurtekoenordainketaren kapitalizazioari eusteaetabajaegoeretakodeskontuakkent-zea.ITZARRIriirtenbideaematea.

  4. Lizentziak eta baimenak: Orokorreanhobekuntzak behar dira, lizentziakgaurkotzea, familiartekoen zaintza-gatiko egoerak kontuan hartzea etagizarte laguntzarako dagoen dirukopuruahanditzea.

  5. Erretiroa: Muface eta Gizarte Segu-rantzaarteanaurrejubilatzekoorduandagoen desberdintasunari aurre eginbeharzaio,haulortubitartean55urtebeteta dituzten irakasleei ordutegimurrizketaezartzeaeta60urtebetetaduteneiordutegiaren%75amurriztea

  6. Formazioa: barne formazio plana ga-ratzekoikastetxeentzatautonomiaetaadministrazioak beharren araberakobaliabideak jarri behar ditu. GARATUikastaroeneskaintzahanditubeharda(hemendik aurrera PREST GARA! Egi-tasmoa???). IRALE egungo errealita-teariegokitubeharradago.Bananba-nakakodirulaguntzakberreskuratzea.

  7. Segurtasuna eta lan osasuna: Ikas-tetxeetanegoerahauhobetzekoneu-rriaketaformaziorakoordukreditubategonbeharkoda.

  8. Genero berdintasunerako neurriak:Ikastetxeetan ekimen eraginkorrakeginahalizatekoirakasleenformazio-rako eta jarduera desberdinak mar-txan jartzeko giza baliabide zuzenakbeharrezkotzatjotzenditugu.AurrekolanakordioanjasotadagoenBerdinta-sunerako batzordea martxan jarri etaedukizbete.

  Une honetan negoziazio prozesua “za-balik” dago baina aurreikuspenak ezdira batere onak, administrazioak argiadierazi duelako dirurik ez dagoela (ezbehintzat hezkuntzarako) eta orain arteaurkeztu digutena aurreko akordioarenkalkoa da, Madrilgo eta bertako murri-zketaberriakaplikatuz.Asmoonakbes-terikezdizkiguteeskainietahorrekba-dakiguzeresannahiduen:egurrajaso-tzen jarraituko dugula gure soldatetan,erretiro kontuak ez direla hobetuko, or-dezkapenaklehengoeguneanbetetzekoasmorik ez dutela, lan zama handitzenjarraitzekoprestdaudela...

  baldin eta mobilizazioen bideari heltzen ez badiogu!!

  5

  lan hitzarmena

 • 6

  Une honetan oso mezu alaiak jasotzen arigara hainbat politikariren ahotik, ekonomia bideratzen aridelaeta;pobreziahedatzeaetaezberdintasunakareagotzea,dirudienez,ezdirafenomenoekonomikoak.Kontupublikoakosasuntsuago dabiltzala ere esaten dute, baina ustezkosendotze prozesu horretan anputazio ugari suertatzen aridira. 2014ko aurrekontuak ikustea baino besterik ez dagoulertzeko batzuen errekuperazio ekonomikoa gehienoneskubideenlepogauzatzenaridela.

  Krisiahasiaurretikurterokritikatzengenituenaurrekontuak,gero eta injustuagoa zelako aberastasunaren banaketaguregan eta gastu soziala ez nahikotzat jotzen genuelako.Unehonetanegoeraaskozlarriagoada.

  Nafarroan aurrekontuak bigarren urtez onartu gabe geratudira,hauda,gutxiengoangobernatzendutenekmurrizketakaplikatzen jarraituko dute legebiltzarreko kontrol gabe.EAEn,berriz,iazezbezala,aurrekontuakonartuakizandira,PSErenetaPPrenabstentzioeiesker.

  Jaurlaritzak aurrekontuak eta gastu soziala hazi direladio; egia litzateke hori aurtengo aurrekontuak onartu ezziren 2013ko aurrekontuekin alderatuz gero, baina gezurra2012koekin (onartu ziren azkenenekin) alderatuta, urtehorrekiko %2,2ko jaitsiera baitago, 233 milioi gutxiago.2009. urtea erreferentziatzat hartuta (azken aurrekontuakkrisiakeztandaeginaurretik)murrizketa%12koadaia.

  Zor pribatua diru publikoaz ordaindu eta gero etorri zendefizit publikoa murrizteko konpromisoa, egun batetikbestera ukiezina zen Espainiako konstituzioa aldatu etadefizita kontrolatzea lehen mailako helburu bihurtu zuten,hala, 2013an gehienez %1,2ko defizita sor genezake EAEn,eta%1ekoa2014an.

  Arazo bakarra ez da diru gutxiago izatea, baizik eta norabideratzendenere,biadibideaipatzearren,aurrekontuetatikgero eta diru gehiago doala zorra ordaintzera esan behardugu, (2013an 433 milioi, 2014an 792 eta 2015ean 800),baita abiadura handiko trena bultzatzen tematu direlabatzuk,gehienoniritziaezagutunahigabe.AldibereanDiru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzarako prestazioOsagarrirakopartidakaspaldianmurriztuzituzten(2012an%7a)etaegoeralarritubainoezdaeginazkenurteotan.

  2014ko Aurrekontuetan zaharrak berri

  Los presupuestos públicos para 2014 contra-dicen de plano el mensaje triunfalista que nos transmiten desde algunas instancias políticas y ratifican las denuncias que desde el movimien-to social y sindical venimos haciendo: aquí hay un robo a gran escala que está transfiriendo la riqueza que producimos la mayoría de la socie-dad a unos pocos.

  Los presupuestos no se han aprobado en Nafarroa, lo que no impide que se hagan nuevos recortes; en la CAV el presupuesto aprobado mejora un poco el que fue rechazado para 2013 y recorta seriamente el gasto social aprobado para el año 2012, incluido el de educación, que ya acumulaba retrocesos respecto a los anteriores. Suma y sigue.

  2014ko aurrekontuak

  Hezkuntza Sailaren aurrekontua igo da 2013koarekinalderatuta.Aldebatetik,ezusteanbigarrenezezingai-tuztenezharrapatu,badirudiezdutelafuntzionamen-durako gastuetan iazko lapurreta berriro gauzatuko;bestetik, beken kontuak ez dira urte naturalekinbat egiten eta aurten atal hori handituko da, bai-na 2012koaren azpitik geratuko da. Hortaz aparte,2012tikhonahezkuntzaradirugutxiagodoa,zenba-kiakedozeinmodutanaztertuta:

  •110milioi€gutxiagodoahezkuntzara,%4,2kogalera.

  •Aurrekontuorokorrak%2,2jaitsidirenez,horiekikoportzentajeajaitsida:%25,3tik,%24,8ra.

  •BPGren(barneProduktuGordinaren)%4,1etik%3,9ra.

  •Ikaslekogastua:7.593tik7.026ra(567€gutxiago).

  Ontzat eman dituzte berriro langile publikoen lanbaldintzetan eginiko murrizketa guztiak (5 urtezmurriztutako soldatak, erretiro sariak, ezgaitasuniragankorraren osagarria…) Modu berean, ikaslekopuruahanditzendoanarrenplantiletanezdaino-lakohazkunderikematen.Azkenhonek,gelakoikas-lekopurua7,15ean igotzeaekarridu2009-10 ikas-turtetik.Azkenik,ordezkapen faltapairatzen jarrai-tukodugueskoletan,horretarazuzendutakopartidaere jaitsi egiten baita (%4,9 Haur Hezkuntzan etaLehenHezkuntzaneta%4,5bigarrenhezkuntzan).

  Sare pribatura doan Hezkuntza Itunetarako ataleanmurrizketa egin dute ere, 2012tik hona %2,7 jaitsidirelarik.Inorkrisitikondoateratzenarida,bainaguez.•

 • Laikotasunareninguruko eztabaida eskola publi-koaren inguruan zentratu izan dabeti, eta itxuraz behintzat jendar-tearen adostasuna nahiko zabaladen arren, unean uneko gobernuekmenegindioteelizakagindutakoari.LOMCE dugu adibide garbiena.STEE-EILASen argi dugu erlijioaeta hezkuntza sistema ez direla ba-teragarriakinolazere.

  Idatzi askotan salatu dugu EskolaPublikoa laikotasunetik oso urru-ti dagoela, baina zein da itunpekoikastetxeen egoera guzti hone-tan? Kontuan izan behar dugu gurehezkuntza sistemaren %30 eskola“erlijiosoak” direla, elizaren esko-lak,haienarteaneresexuenaraberaikasleakbereiztendituzteneskolak.Aldi berean, ezin dugu ahaztu ikas-tetxe horiek jasotzen duten finan-tziazioa%100ekoadelakasugehie-netan, guztion artean ordaintzenditugula: kristauek, ateoek, musul-manek,agnostikoek,judutarrek,bu-distek...

  Adibidebatjartzealdera,biumedi-tuenfamiliabatean,1500eurojasot-zen badira hilero, familia horren ur-terokozergen400euroingurukont-zertuamantentzeradoaz.Beraz,nor-beraren sinismenak direnak izanda,edonorkduberesemealabakeskolahauetan matrikulatzeko eskubidea.Eta legea alde du. Ikastetxe kon-tzertatuetan, publikoetan bezala,Erlijioaren eskaintza derrigorrezkoada eskolentzat baina hautazkoaikasleentzat.Halaere,badakiguzeinden errealitatea. Hainbatetan bere

  Escuela laica y matriculaciónEn los centros concertados como en los públicos la religión es por ley de oferta obligatoria pero es una opción para el alumnado. Sin embargo, en la mayoría de los centros concertados no se ofrece esta opción al alumnado obligando a las familias a optar por la Religión Católica.

  De cara al próximo periodo de prematrícula, no podemos dejar de lado esta importante cuestión y es absolutamente necesario que a la hora de matricular a nuestros hijos e hijas elijamos escuelas laicas.

  Laikotasuna eta matrikulazioa

  laikotasuna

  Hezkuntza sistema publikoari buruz ari garenean badira edozein gizartetan zentzuzkoak, oinarrizkoak eta ukaezinak izango liratekeen printzipio batzuk. Horietako bat laikotasuna da. Gurean hezkuntza sistema osatzen duten sareek ez dituzte irizpide komunak gai honen inguruan eta honek uste baino ondorio larriagoa ekarri du, ekartzen ari da eta, gaia birbideratu ezean, okerrera egingo du egoerak.

  7

  seme alabak ikastetxe hauetan ma-trikulatu nahi dituenari ez zaio ukoegitekoaukeraeskaintzen.Umehorierlijio katolikoa ikasgai gisa izaterabehartzendute.

  Gezurretan ari direla jakinda, derri-gortu egiten diete familia guztiei er-lijio katolikoa hartzera. Zortzigarrenagindua ez dute ezagutzen, ezin dagezurrik esan. Kontuan izan gaineraLOMCErenaraberaerlijioaebaluagarriizango litzatekeela. Hau guztia orainarte hezkuntza sailean ardurak izandituzten alderdi politikoen oniritziazgertatu da. Zein da honetan guztianbeste gai askotan hain zorrotz joka-tzen duten ikuskarien jarrera? Erlijiokatolikoa egoera guztiz pribilegiatubatean dago, gurean inon baino ge-hiago.

  Eskola Publikoan gertatzen ari denaguztiz salagarria da, baina eskola er-lijiosoetan gertatzen denak 18.men-deragaramatza.Ikastetxekontzertatuerlijiosoetanberaienseme-alabakma-trikulatuko dituzten familiek erlijioahautazkoadela jakinbeharko lukete,gainontzekoguztietanbezala.

  Aurrematrikulazio garaia aurrean du-gularik ezin dugu ahaztu kontu ga-rrantzitsu hau eta gure haurrak ma-trikulatzeko orduan eskola laikoakaukeratubeharkodituguezinbestez.•

  Erlijioa eskolatik at!

  Laikotsuna eskoletan!!

 • 8

  MUFACEkoak direnen langileentzat ohikoerretiroa65urtetandagoetaoraindikbaduteboronda-tezkoaurretikoerretiroahartzekoaukera.Horretarakoondorengopuntuakkontuanhartubehardira:

  •Adina: gutxienez 60 urte beteta izan behar dira(eskaera gutxienez hiru hilabete lehenago eginbeharda).

  •Kotizazio urteak: gutxienez 30 urte edozeinlanetan, publikoa edo pribatua, irakaskuntzakoaedoez,bainaazken5urteak,gutxienez,MUFACE-n.35 betetzeko falta den urte bakoitzagatik %3,65deskontatzenda.

  •Pentsioaren kalkulua:AurrekontuenLegeakurterofinkatzendufuntzionariotaldebakoitzaridagokionoinarrierregulatzaileaedo“haberregulador”,hauda, 35 urte kotizatuekin zenbat kobratzen den.2014anhonelageratuda:

  •A2taldea(Maisu-maistraketaLanbideHeziketakoIrakasle Teknikoak): urtero 31.605,54 euro (14 X2.257,54). A1 taldea (Hizkuntza Eskoletakoak,Bigarren Hezkuntza, Kontserbatorioak...): urtero40.158,22 euro (14 X 2.868,44). Baina MadrilgoGobernuak 2014rako finkatu duen gehieneko pentsioa 2.554,49 eurokoa da. Beraz, A1 taldekolangileek, 33 urte kotizatuta izanda, toperainoheltzendira.

  •Kontuanhartubehardaerekopuruhauekgordinakdirela. Praktikan, kartilan hilabetero sartuko dena1.806edo2.044euroizangoda,taldearenarabera.Hori bai, ekaineko eta abenduko aparteko pagakbesteakbezalakoakdira.

  •65 urterekinohikoerretiroahartzekotan,baldintzaklehen esandakoak dira, bat izan ezik: 15 urte kotizatuekin nahikoa da pentsioa kobratzeko.

  Iraganari begira, bi dira azken urteotan langile hauekgaldudituztenabantailak:

  Erretiroa: MUFACEkoen jubilazioa

  A pesar de que este colectivo esté en vías de extinción, todavía son mayoría quienes se jubilan por MUFACE, sobre todo acogiéndose al retiro voluntario anticipado, con un mínimo de 60 años de edad y 30 cotizados (en cualquier trabajo). Con 35 cotizados en primaria y 33 en secundaria se cobra el máximo: 1.806 / 2044 euros netos al mes. Tras la pérdida en los últimos años del “premio” de jubilación y del “regalo” de 5 años de cotización, los acuerdos PSOE-CEOE-CCOO-UGT prevén la asimilación a la Seguridad Social, probablemente por la subida paulatina de la edad requerida. En cualquier caso conviene la consulta individualizada previa a la petición (como mínimo, tres meses antes de la fecha de jubilación).

  muface

  Nahizetadesagertzebideanegon,MUFACEkoakdiraorainjubilatzekoadineandaudenirakaslegehienak.Erretirosariagalduizanarren,zabalikdute60urterekinerretiratzekobidea,bederenlegeaaldatuarte.

  •Aurretiko erretiroa hartzeagatik kobratzen zen“saria” 2012an desagertu zen. Horrek soldata etapentsioarendiferentziakonpentsatzenzuen.

  •30urtekotizatuta,kotizaziokobosturte“oparitzen”ziren,pentsioosoakobratzeaahalbideratzen.

  Etorkizunari begira, 2011n Madrileko Gobernuak, CEOE,CCOOetaUGT-ksinatuzutenAkordioSozio-ekonomikoakdioMUFACEetaSeguritateSozialekolangileenerretiroaparekatubeharzela.Honekin,etaorokorrean langileenlanbaldintzakkaskartzekodagoenjoerarekin,argidugusektorehonenerretirobaldintzaktxarrerajodezaketela.Ezinjakinnoizetanola,nahizetaidazkibatzuetanpixka-nakakoaldaketaadieraztenden(behardenadinaurterohilabetebatedobiatzeratzen,adibidez).

  Edozein kasutan, adina hurbiltzean norberaren kasuakontsultatzea komeni da eta aholkatu behar dugu.Azken finean, erretiro hartzea bizitzan behin bakarrikegitendengauzada.•

 • W

  Haurreskolak partzuergoa: matrikulazioa mugagabeko aldapa behera

  haurreskola

  9

  Azken ikasturteetako matrikulazio datuak,gizartearenegoeraren ispiluzuzenadira,beheranzkojoera nabarmena erakusten dutelarik. Langabeziakgora egin du, langileon lan baldintzak kaskartu egindiraeta,ondorioz,jaiotzetasajaitsida.

  HonetazguztiazgainbadaudeelementubatzukHau-rreskolakPartzuergoarenfuntzionamenduanfamiliakumeak eskolatzea erabakitzen dutenean sare publi-koragerturatzeazailtzendutenak:

  • Matrikulazio orokorra maiatzean egiten da,familiak uztailean jakiten dute beraien umeaonartua izan den edo ez, beranduegi. IkastetxeKontzertatuetan otsaileko matrikulazio orokorraerabiltzen dute 0-2 adin tarteko umeak onarpenprozesuan sartzeko. Pribatuen kasuan ikasturteosoaerabiltzenduteumeenonarpenerako,beraz,desabantailagarbiangaudesarepublikoan.

  • Maiatzean familiei iraileko kuota ordaintzeaexijitzenzaie izenaemateko (aurreko ikasturtean148 € izan ziren). Noiz ikusi da sare publikoan fidantza ordaintzea tokia gordetzeko?

  • Eskola mapakozonaldeetakoibilbideetansartutaezegoteakfamilieiezinegonasortzendie.Berriroonarpen prozesu batean parte hartu beharraksegurtasunfaltaizugarriasortzenduetahutsunehonek sare kontzertatuetarako bidea erraztendu, hasieratik tokia eskaintzen zaielako, eta epeluzerakogainera.

  Hauguztiahonelaizanikbestealdagaibatzuksartzendira jokoan: Sare kontzertatu eta pribatuetako Hau-rreskolak sare publikoak baino kuota merkeagoak

  eskaintzenhasiizana;Sarekontzertatuetapribatuanlanegitendutenlangileenlanbaldintzakaskarraketasoldataarekaskarragoarekinaritzea,kasugehienetanRajoyrenlanerreformabaliatuzestatukolanhitzarme-naaplikatuz;Sarekontzertatuetapribatuetakoikaste-

  txeetanhaurrengeletanratioaltuakezarriz...

  Osagai asko dituen saltsa honetan STEE-EILASsindikatuak guzti hau salatu du behin eta berriroHaurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzordean,Haurreskolakpartzuergokogerentearizuzenean, izanditugun beste aukera desberdinetan, baita eskaerakonkretuakeginere:

  • Otsaileanirekitzeamatrikulazioepea,kanpainaorokorrarekinbateginez.

  • Doakoaizatea,edogutxienezegungoerrealitateraegokitzea,familienerrentaaitorpenakontuanizanik.

  • Familiei3ordutegimotaeskaintzeaetaezbiorainbezala.

  • Eskolamapakoibilbideetansartzea.

  Argi dugu, 02 adintartea Publikoa, Dohakoa eta Unibertsala izan behar dela etahorretarakogobernuakbere eskuetan dituen baliabide guztiak erabili behardituelabainaoraingozateakitxibesterikezdizkigutenarren, lanean jarraituko dugu gure eskaerak tokia izan dezaten lortu nahi dugun HAURRESKOLAK PARTZUERGOAN.•

 • Nafarroa: espioitza D ereduanKontu serioa ez balitz, komedia egin gene-zakeen erabat esperpentikoa izan den Nafarroako Dereduariburuzkobalizkoespioitzakasuareninguruan.

  Iabihilabeteigaroondoren,parlamentuanegindakointerpelazioak eta presidentearen eta hezkuntzakontseilariren agerraldiak tarteko, ez dugu jakinea benetan bazegoen guardia zibilaren ditxosozkotxostena edo, PPko iturriek esan bezala, mailaigotzekomeritu-bilketanzebilennorbaitenateraldiaizanotezen.

  Egiazki, guardia zibilik ez zuen Nafarroan euskarahedatzeko edota Euskal Eskola sortzeko balizkoplan sekretuen inguruko berri izateko espioitzalanaren edota inolako ikerketen beharrik. Ez dabeharrezkoa nafar errealitatearen ezagutza sakonikjendartearenportzentajehandibatennahiakzeintzukdiren aldez aurretik jakiteko, hamarkadetan aribaitira “Vascuenceren legea” delakoa aldatzekoahaleginetan, eremukako zatiketarekin amaitzeko,euskara Nafarroa osoan ofizial izan dadin eta nahiduenak hizkuntza honetan ikasketak egiteko aukeraizandezan.

  Neurriberean,jakinaetaagerikoadazenbaitfamiliaelkartek,sindikatuketabestelakohezkuntzaeragileugarikcurriculumpropioadueneuskaleskolalortze-ko helburuarekin bat egiten dugula, eskola komuni-tatearen adostasunez lorturikoa, noski, eta ez inpo-saketaren bidez. Hausnarketaren eta eztabaidarenbidez konbentzituz lortu nahi dugun helburua da,zilegitasunez, ez inposaketaren bitartez, eskola ko-munitatearengehiengoarenkontra,LOMCErekinedo-taPAI-IIEkin(ingelesaezartzekoegitasmoak)gertatubezala.

  KezkazikustenarigaraNafarroakoGobernuarenhizkuntzpolitikak“glotozidiora”garamatzala,normalizaziorabai-no:euskarazkokomunikabideeibideakixtenzaizkie(go-renaren azken sententziak baieztatu du tranpak erabilizirela 1998anEuskalerria Irratiari lizentziarikezemate-ko;soberanezagunakdiraEITBrenseinaleaezjasotze-kotrikimailuak…);akordioakezbetetzeagatikEuropakoHizkuntza Gutxituen Kartaren batzordearen errietei en-tzungoregitendio;berezmugatzaileaden“Vascuencea-renlegea”eramugatzaileagoanerabiltzendaeremuezeuskalduneanikastetxeakixtekoetaikasleakmugitzeraderrigortzen ditu euskaraz ikasteko nahia izateagatikegindako“delitularria”delamedio.

  Dereduko irakasleenespioitzaaferaerabiliduteNafa-rroaneuskalkulturaezabatzekoUPNrenasmoakberpiz-teko.Aipatubezala,ezdutenahikoajendartearieuska-raz ikastekoetabizitzekoeskubideaukatzearekin,edoaspalditik eskola materialak zentsuratzearekin. Orain-goan ikuskariak dantzan jarri dituzte Euskal Herriari

  buruzkoedozeinaztarnaedotaaipamentxikienaezabatze-ko:liburuak,mapak…

  LOMCEren doktrinamenduaren eta murrizketa politikengaitzespenak ekarri ditu eskola komunitatearen (fami-liak, ikasleak, irakasleak, gainontzeko langileak) eten-gabeko protesta eta mobilizazio bateratuak, aniztasunideologikoaren gainetik, eta jendartearen gehiengozabalaren babesarekin. Honek gobernua ernegaraztenduetahorrexegatikBarcinaeta Iribasbaliatudira(edoagianenkargatuegindute)aipatutakotxostenaz,irakas-leenmultzohau iraintzekoetaeurenpolitikenaurkakobatasuna apurtzeko asmoz. Momentuz ez dute eurenhelburualortu,ezgaituztegeraraziko.Deredukoirakas-leendefentsan,manipulazioenaurkaetahezkuntzaplu-ralarenaldeabenduaren18anburututakomanifestazioaazkenurtetanegindakoarrakastatsuenetakoaizanzen.Seguruoharrahartudutela.•

  Navarra: espionaje en el modelo DSi no fuera tan serio podríamos hacer una comedia sobre el esperpéntico caso del supuesto espiona-je. Dos meses después aún seguimos sin saber si existe o no el informe. No es difícil imaginar que el montaje les está sirviendo para reforzar su polí-tica antivasca. Han pretendido romper la unidad de la comunidad educativa, que se ha destacado por sus respuestas unitarias a la LOMCE y a las polí-ticas de recortes. No parece que vayan a ceder en su empeño de borrar todo signo relacionado con el euskara o Euskal Herria: medios de comunicación, materiales escolares, mapas… Las legítimas aspi-raciones de amplios sectores de la sociedad nava-rra a favor de modificar la “Ley del Vascuence” y su zonificación, de la escuela vasca y su currículo propio y da la enseñanza en euskara dejaron una espléndida fotografía con la manifestación del 18 de diciembre y su apoyo al profesorado del mode-lo. Ya sabemos a quién no gustó. No estaría mal que tomaran buena nota.

  nafarroa

  10

 • Sexu osasun eta ugalketa eta haurdunaldiaren borondatezko etetearen legea (HBE) – 2010

  Gallardonek orain proposatzen duen lege erreformaren ezaugarriak

  Lehenengo14asteetanemakumeakbereerabakizabortatudezake.

  Fetuareneskubideakemakumeareneskubideengainetikjartzenditu

  14eta22astebitartean3baldintzenaraberaetendezakehaurdunaldia:

  •Emakumearenosasunarentzatkaltegarriaizatea.

  •Fetuarenbideragarritasunaetamalformaziokasuetan.

  •Bortxaketakasuetan.

  Haurdunaldiaetetekoepeakkenduetaegoerabatzuetanbainoezinizangolitzatekeabortuapraktikatu:

  •Haurdunaldiakemakumeenosasunakaltetukodituztenegoerak.

  •Bortxaketaegoeretan.

  •Fetuarenmalformazioezdahaurdunaldiaetetekobaldintzaizango.

  Adintxikikoekezdutegurasoenbaimenikbehar. Adintxikikoekgurasoenbaimenaizanbeharkodute.

  Sexuhezkuntzaetahaurdunaldienprebentzioaaurreikustendalegean.

  HBEzentropribatuetanpraktikatzendira,zentropublikoetatikbideratuta.

  nuestro cuerpo, nuestra decisión

  abortatzekoeskubidea.

  blogspot.com Facebook:

  abortatzekoeskubidea

  Gure gorputza geure erabakia

  Espainiako Gobernuak, Gallardon Justiziaministroaren eta Eliza katolikoaren bitartez, familia ere-dutradizionala,patriarkalaetaheteronormatiboaindartunahi du. Bide horretan, haurdunaldiaren borondatezkoetetea legez kanpo utzi nahi du. Horretarako, moralita-tean oinarritutako eztabaida etikoetan korapilatzen gai-tuzte,errealitateariburuzkodatuakmanipulatuz.

  Haurdunaldiaeteteaerabakitzendutenhamaremakumetikbederatzik,haurdungeratunahiezdutelakoerabakitzendutehala.Haurdundaudelajakinetaiaberehalahartutakoerabakia da: abortuen %97,7a lehenengo 14 asteetanpraktikatzendiraetahauen%54alehenengo7asteetan.Adinaridagokionez,%60a18-30urtebitartekoakdiraeta%37a18-25urtebitartekoak.

  11

  emakume idazkaritza

  Abortatzea,beraz,ezda inkontzientekietakapritxozhartutako erabakia modu kontzientean hartutakoabaizik.

  Badakigulako gure gorputzekin eta bizitzekin zeregin nahi dugun, askeak garelako. Gure gorputzez, gure sexualitateaz, gure bizitzez nahi dugun bezala gozatzeko eskubidea dugulako.

 • En la delegación hemos toma-do parte 18 personas de estas organizaciones: Bizi-lur, COAG, EHNE-Bizkaia, LVC, Mundubat, Puentes noMuros, STEE-EILAS, VSF y los partidos Alternatiba yEH-Bildu.

  Entrelosdías15y23denoviembrepasado,noshemosdesplazadoporelpaísyhemosmantenidoencuentroscon19comunidadesy/ogruposde representantesdedistintossectoressociales:DefensoríasdeDDHH,cam-pesinado,mujeres,comunidadesindígenas,profesora-do, periodismo, magistratura, etc. Además, durante lajornadaelectoraldel24denoviembre, realizamosob-servaciónenunas100MesasElectorales.

  En esos días, hemos recibido información de primeramanosobrelaviolacióndederechosdequesonobjetotantoloslíderesylaslíderesdelosmovimientospopu-lares,comosusfamiliaresylosmiembrosdelascomu-nidadesalasquepertenecen.

  “Mividasehallaamenazadaporhabermeopuestoalaconstruccióndelarepresa.Nopuedovisitaramimadreporque sabemos que vigilan su casa.Yo misma tengoque adoptar medidas especiales de autoprotección ymis compañeros van conmigo en todos mis desplaza-mientos.Aquínoscuidamosunosaotrosynonecesi-tamosa lapolicía.Ladefensade losbienesnaturalescomunes es la mejor herencia para las generacionesposterioresynodejaremoslaluchahastaqueseacabelabatalla”.Esloquenosdiceconbríounaliderdeunmovimientodeorganizacionespopulareseindígenas.

  “El gremio de Magisterio tenemos una larga historiade luchapor laescuelapúblicay losderechos labora-les.TraselGolpedeEstadode2009,quedestituyóalPresidenteZelaya,nuestrosectorfueelprimeroqueseorganizó y que contribuyó a la articulación del FrenteNacionaldeResistencia.Poreso,desdeentonces,lare-

  STEEEILAS acompaña a movimientos sociales en defensa de los derechos humanos en Honduras

  presiónsobremaestrasymaestrossehamultiplicadonotablemente. Cuatro compañeros han sido asesina-dos,unodeellosensupropiaescuela,amanosdeen-capuchados.Apartededetencionesyencarcelamien-tospormanifestarnos,soportamosfuertesrepresaliaseconómicas: suspensión de sueldos; desviación defondospara lossindicatosprocedentesdecuotasdelaafiliación; intervenciónde losFondosdePrevisiónyreduccióndelaspensionesal50%.Losmilitaresen-tranenlasescuelasconelsupuestofinde“velarporlaseguridad”,ysufrimosfuertescampañasdedespres-tigio social y presiones de familias afines al partidogobernante”.Asínoshablandosprofesorescomprome-tidosdesendossindicatosmagisteriales.

  jendarte mugimendua

  STEEEILASek Hondurasen GGEE betetzen direla ikuskatzen duen eta bertako hauteskundeak zaintzeko osatu zen Europako Batzordean hartu du parte azkenaldian. Ordezkaritza hau Honduraseko “Vía Campesinak”(LVC) Europako taldekideari eginiko eskaeraren ondoren osatu zen. Helburua, babesa ematea herrialde hartan hauteskunde prozesu demokratikoa bultzatu eta jazarpena jasotzen duten gizataldeei.

  STEE-EILAS giza-taldeekin batera HondurasenGGEE zaintzen direla ikuskatzeko Europako Ordezkaritzan hartu du parte Stee-Eilasek. Hondurastarren eskubideak erabat eta inpunitate osoarekin urratzen dira eta haiekin batera egon nahi genuelako: nekazariekin, emakumeekin, irakasleekin, kazetariekin ... Harritzekoa da haiek gizartearekiko duten konpromisoa eta zein garrantzitsua den eurentzat Nazioarteko ikuskaritza lana egitea. Horrela agurtu gaituzte: “Ez ahaztu gurekin. Azaroaren 24an ez da dena bukatuko. Zuen elkartasuna behar izango dugu aurrerantzean ere.”

  12

 • 13

  Solosondosejemplosdelosmuchosrelatosrecogidosporladelegación.Lapobrezaafectaseveramenteal60%delapoblaciónhondureñaysesitúa,mayoritariamente,enzo-nasrurales.Estesectorsufrepersecuciónconstanteyase-sinatosporreivindicarsuderechotantoaunavidadignaensuspropiosterritorios,comoaldisfrutecompartidodelosrecursosnaturalescomunes.

  La corrupción policial y la impunidad son generalizadas.Lasamenazasyloscrímenesamanosdesicariosalservi-ciodelosterratenientes,aliadosconelpoderpolíticolocal,sonmuyhabitualesynoseinvestigan.Numerosasdenun-ciasyprocedimientosjudicialessehallanestancadosysinresolverporunostribunalesalserviciodelgobierno.

  Otra cuestión muy preocupante es la creciente milita-rizacióndelpaís.Deunlado,lapoblaciónvemermadosuderechode libertaddemovimientoyde librecirculación.De otro, varios líderes campesinos están soportando de-tenciones arbitrarias, allanamientos de morada sin ordenjudicialyamenazasconarmasdefuego,porpartedefuer-zasespecialesdelejército.

  Muchasdelasorganizacionessocialesteníangrandesex-pectativas de cambio en la victoria electoral del partidoLIBRE,surgidotraselgolpecomobrazopolíticodelmov-

  Lasmujereshondureñastienenunanotablepresenciaparticipativaydeliderazgoenmuchasdelasorganizacionessocialesconlasquenoshemosreunido.EselcasodeestegrupodecampesinasqueintervinieronenelencuentroconelMOCSAM,enelDepartamentodeCortés.

  imiento popular que, con tanta fuerza, se manifestóencontradelmismo.Losresultadoselectoralesproc-lamadosporelTribunalSupremoElectoralhandadolavictoriaalcandidatopresidencialdelPartidoNacionalque,desdehaceaños,vienealternándoseenelpodercon el Partido Liberal. Estos resultados han sido im-pugnadosporlospartidosLIBREyANTICORRUPCIÓN,porelescandaloso fraude realizadoenelprocesodetransmisión y contabilización de actas. Sin embar-go, fueron admitidos de inmediato por la EmbajadadeEEUUylaDelegacióndelaComunidadEuropea,aquienesconvieneungobiernoduroalserviciodesusplanesgeoestratégicosyeconómicosexpansionistas.

  Impresiona,sobretodo,elfuertecompromisodetantagente y la importancia que conceden al acompañam-iento y al seguimiento internacional. Así nos despideBerta Oliva, del Comité de Familiares de Desapareci-dos:“No nos olviden. Con el 24 de noviembre no aca-ba todo. Seguiremos necesitando su solidaridad”.Yyomepregunto:¿Cómodarlaespaldaaunallamadadeauxiliotancontundente?•

 • lan osasuna

  lan

  osas

  una

  Asko dira haurdunaldiariburuzsortzendirengalderaketadudak.

  Argiduguhaurdunegoteakezduelaesannahiemakumeagaixorik dagoela edo lanean beste funtzio batzuk ezindutenik bete. Baina egia da ere lana haurdunaldirakoarriskutsuaizandaitekeela.

  Horidelaeta,haurdundaudenedobularraematendutenemakumelangileakbabestekohainbatlegeetajarraibidedago.

  Legeak zehazten duen lehenengo puntua, enpresaklanpostuak ebaluatu behar dituela eta langileenordezkariekin kontsultatu ondoren arriskurik gabekolanpostuenzerrendaosatubeharduelada.(guk dakigula zerrenda hori osatuta dago baina ez da ezagutzera eman)

  LAN OSASUNAHaurdunaldia eta edoskitzearen babesa laneko arriskuen aurrean

  Son muchas las consultas que recibimos en las sedes sobre los riesgos que suponen nuestros puestos de trabajo para el embarazo y la lactancia. El departamento ha elaborado un documento en el que se recogen las recomendaciones que marca la ley. Las medidas que se deben adoptar son, eliminación del peligro, adaptación de las condiciones y o tiempo de trabajo, cambio a puesto exento de riesgo o restricción de tareas con riesgo y en último caso suspensión de contrato por riesgo (tramitado por la mutua). La mayoría de nuestros puestos están exentos de riesgo, sin embargo hay algunas tareas que las mujeres embarazadas no deberían realizar, como cuidar patios, salidas extraescolares o encargarse del comedor.

  14

  Irakaskuntzan lanpostu gehienek ez dute haurdu-naldirakoarriskurik:LHetaBHkogelaarruntak,HHI,IRALE, zuzendaritza, orientazioa…, baina bai aldizikastetxeetan bete behar diren hainbat eginkizun:patioko zaintzak, ikastetxeetatik kanpoko hainbatekintza, jangela edota gela berezietako zaintzak.Eginkizunhauekhaurdundagoenemakumeakezli-tuzkebetebehar.

  Beste aldetik, badaude arriskuak dituzten lanpos-tu batzuk: gorputz hezkuntza, haur hezkuntza,hezkuntzabereziaedolanbideheziketakotailerrekohainbat espezialitate. Kasu hauetan departamen-tuak lanpostuen arrisku ebaluazio osagarria eginbeharduetabeharrezkoabadaneurribereziakeza-rri;hauda:

  1.Arriskuaeliminatu.

  2.Lanekobaldintzakegokitu.

  3.Arriskurikezdaukanbestelanposturenbaterapasa.

  4.Haurdunaldikoarriskuagatikokontratuarenetena.(egoerahonetanegonda,soldatamutuakordaintzendu).

  Aipatutakoneurriaklegeakmarkatzendituenakdira,bainaikastetxeetakoantolakuntzazerzailaizandai-teken ondo ezagutzen dugunok badakigu askotanlegeaetaegunerokoauztartzeaezdelaerraza.Aldebatetik,Mutuakoztopohandiakjartzenditulanpos-tuak arriskuak dituela onartzeko eta bestetik admi-nistrazioakezditugauzakbatereerrazten,jarraibideargiakezdituematenetaMutuetanezdubaterepre-sionatzen.

  Horregatik,honetanereetabetigertatzendenbezalaikastetxeetan gure tresna guztiak erabili beharkodituguegoerahaueikonponbideonbatemateko.

  Lanpostuaren ebaluazio osagarria eskatzeko Hez-kuntza Saileko Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbi-tzuekinkontaktuan jarribehardaetabertanmedi-ku-txostenazein“Haurdunaldiedoedoskitze-aldia-renkomunikazioa”entregatubehardira.(momentuz ez dagoen arren, dokumentu hau web orrian jarriko dutela suposatzen da, bestela delegazioetan dago).

  Departamentuak honi buruzko eskuorri bat argi-taratu du, baina ohikoa den bezala ez dakigu za-balkuntzanolaegingoduen.•

  (Informaziogehiagogureegoitzetanedowww.stee-eilas.org-en)

 • Inklusioa? bai eskerrik asko!

  laboralak

  15

  Eskolakomunitateinklusibobatenalde,ikasleguztienbeharreierantzunegokiaemangodionbatenalde!

  HezkuntzaBereziabehardutenikasleenintegrazionahiarekin hasitako bideak jokaera INKLUSIBOAKjorratzekobeharraekarrizuen.

  Beharbereziakdituztenikasleakeskolakomunitateanintegratzeak baino, ESKOLA INKLUSIBOA aberasga-rriagoa zela ulertuz. JOKAERA INKLUSIBOAK ditueneskolakomunitatea:ikasleGUZTIENbeharreierantzu-nez,zailtasunakgainditzenlagunduzetadesberdinta-sunakdakarrenaberastasunaindartuz.

  Zoritxarrez,hitzpolitakozenesateazarduratudabati-patadministrazioa,etahorrekezduinklusioaerreali-tatebihurtzen.

  Inklusioaerrealitatebilakatzeko,ezinbestekoadaes-kola komunitatea baliabide material eta giza-baliabi-deezhornitzea. Ikasleguztienbeharreierantzunnahibadiegu.Ezgaitasunfisiko,psikiko,sentsorial,kogni-tiboak...dakartzanurritasundesberdineierantzunetaaukeraegokiakemannahibadizkiegu.

  Ikasleenbeharrendesberdintasunazabalaetaanitzaizanik,haueierantzunegokiaematekobaliabideakerehorrelakoxeak izan behar dute. Bai baliabide mate-rialak,zeingizabaliabideak.

  Egunerokotasuneanaurkitzendugunlehenzailtasuna,berriz, baliabide hauen URRITASUNEAN dago. Inoizezin iritsi behar guztietara! Ez behintzat egoerak es-katzenduenmoduan.

  Bigarrenzailtasunabaliabidehauenaniztasunaeten-gabe justifikatu beharrean aurkitzen dugu. Giza ba-liabideen zenbait kategoriak, eskola komunitateanberetokiaaurkitzekodutenzailtasunahainzuzen.

  Hezkuntza bereziko hezitzaileez ari gera (HLE, fisio,Terapeuta okupazional, zeinu hizkuntza interpreteak,transkriptoreak).

  Langile kategoria hauek izaera dozentea ez izateak,URRITASUNEZ beteriko lan-baldintzak izatea supo-satzen du gaur egun (dozente izaera dutenak dituz-ten urritasunei gehitzen zaizkienak). Dozente izaeraematen zaienarekin alderatuta: lanaldi luzeagoak,soldata baxuagoak (kategoria bereko dozenteekiko),ordezkoentzakoudakokobraketaikez...

  HezkuntzaBerezikolangilehauenkasuan,HezkuntzaBerezikoikasleekingertatzendenmoduan,aukeraetabaldintzakurriagoakdirelaikusdezakegu.

  Eskola inklusibobat lortunahibadugu,beharbereziakdituzten ikasleei aukera berdinak ematea bermatzekoezinbestekoa da jarritako baliabideak ere behar du-tengarrantziaizatea,haudabaldintzaberdinakizatea,URRITASUNIKgabekolan-baldintzak.

  Administrazioak inklusioan indarra eta borondatea jartzeko nahia badu, baliabideei garrantzia eman beharko diela argi ikusten dugu, eta horrela eskatu eta defendatuko dugu.

  BA GERAAAA... GU ERE BAAAAIII!!!!

  Eskolakomunitateinklusiborantz!Ikasleetalangileguz-tiakaukeraetabaldintzaegokietaberdinetanbarnehar-tukodituena.•

  Para poder pasar de la teoria a la práctica de una verdadera escuela inclusiva sobra decir que es imprescindible dotar de recursos materiales y humanos la comunidad escolar. Recursos que harán posible responder de manera adecuada a la diversidad de alumnos con diferentes discapacidades.

  Por desgracia la respuesta es todavia muy “deficiente”, en cantidad y en las condiciones en las que se da. Las condiciones laborales del colectivo de Educadoras de Educación Especial esta llena de deficiencias si las comparamos con colectivos con carácter docente, teniendo en cuenta que estos también tienen sus carencias.

 • 16

  100.000alemaniarsalbuespen-

  egoeran“RoteFlora”zentro

  sozialarenitxierasalatzeagatik.

  Kontserbadoreala

  sozialdemokrataizan,“europar

  au-rreratua”izandaere,

  autoritarioabe-tiautoritario.

  Pepe Mujica, Uruguayko presidentea:

  “Ez da iraultzarik jendeak jatekorik ez badu”

  “Ezinliteke30-40urtezjarduniraultzahitzaplanteatuzetajendeakjateko

  zailtasunakizatenjarraitu…Ezindiraeraikinsozialistakaltxaigeltsero

  kapitalistekin”...

  “Kapitalismoarekinfilosofikokibateginezinezdugunokere,inguraturikgaude,gurejend

  arteetabizitzetako

  ohituraetausadioguztietankapitalismoakberakhesiturikgauzka.Inorkezindioihesegi

  nmerkatuarensareitxiari,

  beretiraniari.Ekitateareneta“lotsasozialak”arintzearenaldekoborrokanarigara.Ezdu

  guahaztenbaztertuenen

  aldekobanaketalaguntzendutenpolitikafiskalakaplikatubeharditugula,gizarteaksorta

  raztendituen

  soberakinarenbanaketabesterikezbadaere.”...

  “Libreizateanorberamotibatzendutenakegitekodenboraizateada.Horrenerraza,horre

  nizugarrierraza,dirudien

  haumaizegiahaztendugu.Erosietaerosibeharrekomorrontzabizimoduakpert-sonaren

  askatasunaezabatzendu,

  lagunekinegoteko,maitasunerako,horigustokoabaduzuarrantzanaritzekoedotazuhait

  zpeanetzandaegoteko

  askatasuna.Askatasunkontzeptuairault-zarenzentzufrantseseanerabiltzendugu,osom

  oduhotsandikoan.Baina

  askatasunalurrerajeitsibeharda”....

  http://www.confidencial.com.ni/articulo/15469/quot-no-hay-revolucion-si-la-gente-no-tie

  n-para-comer-quot

  (jatorrizkoartikuluosoagazteleraz)

  Han hemenka irakurritakoak

  Hamburgo:

  Araba: Eulogio Serdán 501012 Gasteiz W 945 14 11 04 { 945 14 43 02 [email protected]/EHU ElurretaIkasgelategia, 204. Bulegoa01006 GasteizW 945 01 33 97 [email protected]

  Bizkaia: Nikolas Alkorta 3, lonja 13 Zabalburu 48003 Bilbo W 944 10 02 98 { 944 10 13 60 [email protected] UPV-EHU Leioako Campusa Gizarte Arloko Eraikina 48940 Leioa W 94 601 52 87 { 94 601 24 34 [email protected]

  Gipuzkoa: Basotxiki 30-34 atz. 20015 Donostia W 943 46 60 00 { 943 45 36 27 [email protected] UPV-EHU Gipuzkoako Campusa Ignacio Mª Barriola eraikina Elhuyar Plaza 1 W 943 01 84 36 { 943 01 81 40 [email protected]

  Nafarroa Joaquin Beunza, 4-6 behea 31014 Iruñea W 948 21 23 55 { 948 22 97 90 [email protected]

  Egoitza Berria!¡Nueva sede!

  www.steeeilas.org