“Proves d’accés 2018/19“ 2n Oboè · PDF fileIntervals...

Click here to load reader

 • date post

  12-Dec-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of “Proves d’accés 2018/19“ 2n Oboè · PDF fileIntervals...

Proves daccs 2018/19

2n Obo

Bruc 110 112 08009 Barcelona 93 458 43 02/03 [email protected] www.cmmb.cat

Orientacions generals

Dacord amb el que disposen la Llei 2/2006, de 3 de maig, dEducaci i el Decret 25/2008, de 29 de

gener, pel qual sestableix lordenaci curricular dels ensenyaments de msica de grau professional i

sen regula la prova daccs, el Departament dEducaci ha de convocar la prova especfica daccs a

tots els cursos de grau professional.

El Departament dEnsenyament, mitjanant resoluci de carcter anual publicada en el DOGC,

convocar les proves especfiques daccs i concretar el calendari de les actuacions principals.

ESTRUCTURA I PROCEDIMENTS DE LA PROVA La prova constar de dos exercicis: Primer exercici: Llenguatge musical Resoldre les qestions referides a la matria. Els exercicis es baremaran repartits en 4 apartats:

- educaci de loda - audici i harmonia - teoria - entonaci, ritme i lectura

La puntuaci del primer exercici s el resultat de la mitjana aritmtica dels quatre apartats. El candidat/a pot presentar-se a la prova dinstrument encara que la qualificaci del primer exercici no arribi a un mnim de 5. En aquest supsit la qualificaci final ser de no apte encara que el segon exercici es superi.

Segon exercici: Instrument El dia de la prova lalumne/a entregar a la comissi avaluadora una cpia del full de llistat dobres i estudis emplenat (full emplenat en el moment de fer la sollicitud dinscripci a la prova) i fotocpia de tot el repertori escollit. Caldr portar sempre el pianista repertorista quan les obres a interpretar aix ho requereixin. a) Lectura a vista, que consisteix en:

- Interpretar a vista un fragment musical indit de 8 compassos adequat al curs i lliurat per la comissi avaluadora en el moment de la prova. El candidat disposar dun temps previ

destudi (entre 5 i 10) amb linstrument. - Per a especialitats de corda (viol, viola, violoncel i contrabaix) lexercici anterior es far de

la segent manera: el candidat desprs de lexercici dinterpretaci del repertori tindr una petita entrevista amb lespecialista i una lectura a vista sense preparaci a la que ha de reaccionar a les indicacions de lespecialista si ho troba adient, de 3 minuts aproximadament.

- Per a lespecialitat de percussi el candidat interpretar tres fragments de vuit compassos: 1 de caixa, 1 de lmines, 1 de timbales.

b) Repertori:

b.1. Presentaci - Per a totes les especialitats, menys cant i percussi, el candidat/a presentar un

repertori format per tres estudis i tres obres. Els tres estudis i dues de les tres obres que sesmenten han de ser escollits dentre les obres i els estudis que figuren al llistat corresponent de cada instrument. La tercera obra, a lliure elecci de lalumne, ha de ser dun nivell equivalent. En algunes especialitats per aquesta tercera obra sintrodueix un llistat de referncia a ttol orientatiu, de manera que lalumne pot triar una obra de les que hi figuren o b qualsevol altra adequada al nivell del curs.

- Per a lespecialitat de percussi lalumne ha de presentar un mnim de sis estudis tenint en compte de presentar un estudi per a cada instrument, i dues obres.

- Per a lespecialitat de cant cal que el candidat/a presenti un repertori format per sis obres tenint en compte de triar una de cada apartat.

b.2. Interpretaci - Per a totes les especialitats menys cant i percussi lalumne /a haur dinterpretar dos estudis i dues obres, triats per la comissi avaluadora, del llistat presentat per lalumne. - Per a lespecialitat de percussi el candidat haur dinterpretar sis estudis/obres del

repertori triats per la comissi avaluadora.

- Per a lespecialitat de cant lalumne/a haur dinterpretar quatre obres (poden ser estudis si sescau) de diferents estils triats per la comissi avaluadora.

Els candidats de lespecialitat de cant hauran de donar resposta a preguntes en referncia a lassignatura didiomes aplicats al cant.

c) Msica de cambra: Dacord amb la programaci del centre els candidats/es hauran de presentar una obra de msica de cambra. Lobra de msica de cambra (duo, trio, etc) ser a lliure elecci de lalumne/a. Lalumne/a s responsable de portar els msics acompanyants necessaris per interpretar lobra de msica de cambra. En el quadre segent sindica en quines especialitats i en quins cursos sha de presentar una obra de msica de cambra.

Especialitats Accs als cursos

acordi 5 6

arpa 6

cant 5 6

clarinet 5 6

clavicmbal 5 6

contrabaix 5 6

fagot 5 6

flauta de bec 5 6

flauta travessera 5 6

guitarra 2n 3r 4t 5 6

obo 5 6

orgue 5 6

percussi 5 6

piano 3r 4t 5 6

saxfon 5 6

tromb 5 6

trompa 5 6

trompeta 5 6

tuba 5 6

viola 5 6

viol 5 6

violoncel 5 6

Qualificaci final s la nota mitjana dels dos exercicis, sempre i quan estiguin els dos aprovats. (aprovat: puntuaci mnima de 5 en cada exercici).

INFORMACI COMPLEMENTRIA

Per a consultes via correu electrnic us podeu adrear a: Consultes generals: [email protected] Consultes referents a la msica de cambra: [email protected] Consultes en referncia al repertori instrumental: Caps dels departaments respectius (adreces electrniques al web del Conservatori www.cmmb.cat) Consultes en referncia a lapartat de llenguatge i harmonia: Cap del Departament de Llenguatge i matries teriques (adreces electrniques al web del Conservatori www.cmmb.cat)

Continguts de la prova de llenguatge musical

CONTINGUTS

1.- EDUCACI DE LODA

1.1.- Entonaci:

1.1.1.- Tonalitats majors i menors fins a 4 alteracions a larmadura.

1.1.1.1.- Interpretaci de melodies a partir de textos musicals en les tonalitats: Do Major, la menor, Sol Major, mi menor, Re Major, si menor, La Major, fa # menor, Mi Major, do # menor, Fa Major, re menor, Si b Major, sol menor, Mi b Major, do menor, La b Major, fa menor.

1.1.2.- Continuaci en lestudi de les escales practicades en el grau elemental (Major natural, menor harmnica, menor natural, menor meldica), ms la Major mixta principal, la Major mixta secundria i la menor mixta.

1.1.3.- Intervals augmentats i disminuts propis de lescala menor harmnica.

1.1.3.1.- Afinaci de qualsevol interval major, menor, just, 5a. disminuda i 4a. augmentada des duna nota donada.

1.1.4.- Sries dintervals sense referncia tonal: 2a major, 2a menor i 3a disminuda.

1.1.5.- Afinaci dels acords: perfecte major, perfecte menor i 5a disminuda des de qualsevol fonamental donada.

1.1.6.- Afinaci dels acords Tonals duna tonalitat: perfecte major, perfecte menor (I,IV,V)

1.1.6.1.- Interpretaci de brodadures i notes de pas.

1.2.- Dictat:

1.2.1.- Dictat meldic-rtmic a una veu.

1.2.1.1. Caracterstiques:

- tonalitat major o menor fins a dues alteracions a larmadura i amb alteracions

accidentals.

- mbit: sol 2 a sol 4.

- extensi: 4 compassos.

- compassos simples: 2/4, 3/4 o 4/4 i comps compost : 6/8.

- sindicar la tonalitat i el comps.

- valors:

1.2.2.- Dictat meldic- rtmic a dues veus.

1.2.2.1. Caracterstiques:

- tonalitats: Do major, Sol major o Fa major.

- mbit: sol 1 a sol 4 escrit a dos pentagrames (clau de Sol en 2a i Fa en 4a)

- extensi: 4 compassos.

- es donar el comps i la tonalitat. - valors:

- les corxeres seran tractades com a brodadura, nota de pas o escapada conjunta.

1.2.3.- Dictat harmnic:

1.2.3 1.- Dictat harmnic dintervals: majors, menors i justos, sense alteracions. Es donar el la 3 com a referncia.

1.2.3.2.- Reconeixement dels acords: perfecte major, perfecte menor i 5a disminuda i 5 augmentada. Es donar el la 3 com a referncia.

1.2.3.3.- Reconeixement de cadncies

Classes i escriure-les a 4 veus

2.- RITME

2.1.- Pulsaci, subdivisi binria i ternria de la pulsaci:

2.1.1.- Treset.

2.2.- Compassos simples:

2.2.1.- Figuraci fins a fuses en compassos amb denominador 4 i 8.

2.2.2.- Figuraci fins a semicorxeres en compassos amb denominador 2.

2.2.3.- Compassos ternaris i binaris a 1.

En tots els casos saplicaran totes les combinacions possibles de lligadures i silencis.

2.3.- Compassos compostos:

2.3.1.- Figuraci fins a fuses en compassos amb denominador 8 i 16.

2.3.2.- Figuraci fins a semicorxeres en compassos amb denominador 4.

En tots els casos saplicaran totes les combinacions possibles de lligadures i silencis.

2.4.- Canvis de comps i compassos damalgama:

2.4.1.- Comprensi del concepte de canvi de comps i comps damalgama.

2.4.2.- Canvis de comps:

2.4.2.1.- Simple a compost i viceversa: temps igual a temps.

2.4.2.2.- Simple a compost i viceversa: part de temps igual a part de temps.

2.4.3.- Coneixement dels compassos: 5/4, 7/4, 15/8 i 21/8.

2.5.- Polirtmies a dues veus.

3.- LECTURA

3.1.- Lectura rtmica i/o meldica (segons lmbit):

3.1.1.- Lectura en clau de sol en 2a (mbit: sol 2 a mi 5) i en clau de fa en 4a