Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

36
incipals dades de l’inici del curs universitari cat Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

description

Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa. Principals línies polítiques de l’àmbit d’universitats. Mapa d’estudis de grau adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior : el curs 2010-11 totes les titulacions universitàries estan adaptades. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Page 1: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari català

Principals dades de l’inici del curs

universitari català

2010-2011

Dossier de premsa

Page 2: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàPrincipals línies polítiques de l’àmbit d’universitats

• Mapa d’estudis de grau adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior: el curs 2010-11 totes les titulacions universitàries estan adaptades.

• Màsters: S’ha iniciat una revisió a fons dels màsters per:

a. donar resposta a les demandes dels estudiants i professionals de Catalunya.

b. destacar un nombre reduït de màsters amb fort potencial internacionalitzador i capacitat per atreure talent d’estudiants d’altres països.

• Màster de formació del professorat de Secundària: S’ha iniciat amb normalitat i amb esperit de millora.

Page 3: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàPrincipals línies polítiques de l’àmbit de recerca

• Nova estructura del sistema de recerca de Catalunya: S’ha adoptat un sistema més eficaç i eficient d’implementació de les polítiques públiques de finançament i promoció de la recerca.

• Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013: l’any 2010 s’ha aprovat el PRI i el curs 2010-11 en farem el desplegament. Tenim 10 objectius estratègics:

1. El millor talent científic, creatiu, innovador i emprenedor

2. Sistema públic de recerca fort, connectat a la creació de valor

3. Empreses que innoven sistemàticament i que s’internacionalitzen

4. Sector públic innovador

5. Societat i ciutadans involucrats en el progrés científic i innovador

6. Internacionalització i comunitats de coneixement i innovació

7. Millora de la governança del sistema d’R+D+I

8. Focalització d’R+D+I en reptes

9. Entorns i territoris capacitats per incorporar coneixement i innovació

10. Mobilitzar més recursos, i més eficientment, per a l’R+D+I

Page 4: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàNombre d’estudiants matriculats al sistema universitari català -

1-

Inclou centres integrats i adscrits, titulacions homologades

Inclou tots els cicles, màsters oficials (a partir del curs 2006-07) i graus (a partir del curs 2008-09)

Les dades del curs 2009-10 són provisionals

Curs UB UAB UPC UPF UdG UdL URV UOC URL UVIC UIC UAO TOTAL

00-01 60.377 38.250 35.518 8.962 12.836 11.257 12.751 14.837 13.007 3.671 2.324 0 213.790

01-02 59.121 37.757 34.724 9.175 12.669 10.487 12.395 21.374 12.657 3.678 2.262 0 216.299

02-03 57.582 37.285 33.744 9.370 12.656 9.788 12.404 25.783 12.413 3.643 2.258 0 216.926

03-04 55.648 37.157 33.938 9.465 12.416 9.192 12.300 29.988 11.984 3.964 2.291 317 218.660

04-05 54.074 36.908 32.627 9.405 12.260 8.766 11.676 33.307 11.909 4.180 2.253 564 217.929

05-06 53.230 36.446 32.091 9.557 11.993 8.033 11.673 36.217 12.211 4.438 2.331 762 218.982

06-07 53.152 35.773 31.681 9.960 11.870 7.929 11.976 39.398 12.124 4.575 2.732 1.038 222.208

07-08 52.327 35.275 30.997 10.305 11.716 8.067 11.855 41.222 12.655 4.498 3.100 1.403 223.420

08-09 53.591 34.851 30.982 10.502 11.788 8.324 12.087 43.249 13.436 4.716 3.241 1.729 228.496

09-10 52.109 34.684 30.883 10.911 12.246 8.325 12.293 46.612 15.414 4.808 3.582 1.671 233.538

Page 5: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàEvolució de la població de 18 a 24 anys i dels estudiants del sistema

universitari català

500.000

520.000

540.000

560.000

580.000

600.000

620.000

640.000

660.000

680.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

200.000

205.000

210.000

215.000

220.000

225.000

230.000

235.000

240.000

Població de 18 a 24 Estudiants matriculats a les universitats catalanes

Page 6: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàNombre d’estudiants matriculats al sistema universitari públic

català

Inclou centres integrats i adscrits, titulacions homologades

Inclou tots els cicles, màsters oficials (a partir del curs 2006-07) i graus (a partir del curs 2008-09)

Les dades del curs 2009-10 són provisionals

(*) Inclou la Universitat de Vic

CursPreinscripció total (*)

2007 42.679

2008 44.085

2009 48.493

2010 49.641

Curs UB UAB UPC UPF UdG UdL URV TOTAL

00-01 60.377 38.250 35.518 8.962 12.836 11.257 12.751 179.951

01-02 59.121 37.757 34.724 9.175 12.669 10.487 12.395 176.328

02-03 57.582 37.285 33.744 9.370 12.656 9.788 12.404 172.829

03-04 55.648 37.157 33.938 9.465 12.416 9.192 12.300 170.116

04-05 54.074 36.908 32.627 9.405 12.260 8.766 11.676 165.716

05-06 53.230 36.446 32.091 9.557 11.993 8.033 11.673 163.023

06-07 53.152 35.773 31.681 9.960 11.870 7.929 11.976 162.341

07-08 52.327 35.275 30.997 10.305 11.716 8.067 11.855 160.542

08-09 53.591 34.851 30.982 10.502 11.788 8.324 12.087 162.125

09-10 52.109 34.684 30.883 10.911 12.246 8.325 12.293 161.451

Page 7: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàEvolució de la població de 18 a 24 anys i dels estudiants del sistema

públic universitari

500.000

520.000

540.000

560.000

580.000

600.000

620.000

640.000

660.000

680.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009150000

155000

160000

165000

170000

175000

180000

185000

Població de 18 a 24 Estudiants matriculats a les universitats públiques

Page 8: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàPersonal docent i investigador (PDI) del sistema universitari

públic català -1-

No s'inclou personal docent investigador amb categoria d'ajudants

Només personal en servei actiu

Les dades de la UPF i de la UdL corresponen a les del curs 08-09

Dades disponibles a 01/01/2010

Universitat \ Curs Acadèmic 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10

UNIVERSITAT DE BARCELONA 4.057 4.126 4.311 4.267 4.230 4.265 4.302 4.431 4.518 4.678

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

2.581 2.776 2.791 2.822 2.908 3.082 3.203 3.251 3.344 3.377

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

2.258 2.422 2.507 2.611 2.526 2.500 2.483 2.523 2.585 2.619

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 842 755 812 836 841 885 949 982 1.073 1.073

UNIVERSITAT DE LLEIDA 681 674 694 707 732 743 775 829 828 828

UNIVERSITAT DE GIRONA 801 823 940 936 959 973 1.049 1.090 1.152 1.321

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 833 955 1.002 1.077 1.098 1.250 1.387 1.447 1.482 1.590

Total 12.053 12.531 13.057 13.256 13.294 13.698 14.148 14.553 14.982 15.486

Page 9: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàPersonal docent i investigador (PDI) del sistema universitari

públic català -2-

80

100

120

140

160

180

200

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10

UB

UAB

UPC

UPF

URV

UdG

UdL

Total

Page 10: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàEvolució del nombre d'estudiants i de personal docent i

investigador (*)

(*) En equivalència a temps complet

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

Estudiants ETC

PDI etc

+20,8%

-14,2%

Page 11: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàPersonal d’administració i serveis (PAS) del sistema universitari

públic català -1-

Només personal en servei actiu

Les dades de la UPF i de la UdL corresponen a les del curs 08-09

Dades disponibles a 01/01/2010

Universitat \ Curs Acadèmic 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10

UNIVERSITAT DE BARCELONA 1.902 2.057 2.072 2.032 2.025 2.066 2.124 2.177 2.294 2.348

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

1.309 1.352 1.437 1.457 1.522 1.554 1.649 1.699 1.769 1.810

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

1.171 1.210 1.333 1.289 1.294 1.363 1.393 1.452 1.584 1.629

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 512 556 549 554 560 565 580 635 689 689

UNIVERSITAT DE LLEIDA 305 295 292 332 351 409 435 501 473 473

UNIVERSITAT DE GIRONA 403 414 425 495 513 512 540 547 567 594

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 336 412 434 443 491 549 577 637 686 702

Total 5.938 6.296 6.542 6.602 6.756 7.018 7.298 7.648 8.062 8.245

Page 12: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàPersonal d’administració i serveis (PAS) del sistema universitari

públic català -2-

80

100

120

140

160

180

200

220

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10

UB

UAB

UPC

UPF

URV

UdG

UdL

Total

Page 13: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàRàtio EETC / PDIETC del sistema universitari públic català -1-

EETC: Estudiants equivalents a temps complet del sistema universitari públic de Catalunya, considerant centres integrats i titulacions homologades

PDIETC: Personal docent i investigador per estudiants equivalents a temps complet del sistema universitari públic de Catalunya, considerant centres integrats i titulacions homologades

No s'inclou personal docent investigador amb categoria d'ajudants

Els estudiants ETC inclouen els alumnes de 1er i 2on cicle, els de suficiència investigadora i, a partir del curs 06-07, els alumnes de màsters oficials

Prova de la millora del servei universitari: menys alumnes per professor

Universitat \ Curs Acadèmic 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

UNIVERSITAT DE BARCELONA 12,8 12,1 12,2 11,9 11,3 11,2 11,0 10,6 9,9

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

14,2 12,9 13,9 14,0 12,9 12,2 11,3 10,6 8,9

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

10,2 9,3 9,8 9,3 9,6 9,5 9,2 8,8 8,0

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 10,2 12,8 13,8 13,6 13,4 13,3 12,4 12,0 9,5

UNIVERSITAT DE LLEIDA 12,3 11,8 11,0 10,5 9,7 8,9 8,6 7,8 7,3

UNIVERSITAT DE GIRONA 13,1 12,8 11,8 11,3 10,6 10,3 9,6 9,3 8,2

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 14,9 12,8 12,9 12,2 11,8 10,8 9,9 9,5 8,6

Total 12,5 11,8 12,10 11,7 11,3 10,9 10,4 10,0 9,0

Page 14: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàRàtio EETC / PDIETC del sistema universitari públic català -2-

12,5011,80 12,10

11,7011,30

10,9010,40

10,00

8,95

0

2

4

6

8

10

12

14

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Page 15: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàRàtio EETC / PAS del sistema universitari públic català

20,5

19,018,1 17,7

16,816,0

14,913,8

12,9

0

5

10

15

20

25

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Page 16: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàTaxa de rendiment del sistema universitari públic català -2-

0,68 0,69 0,68 0,68 0,69 0,68 0,70 0,71 0,73

0,87 0,88 0,88

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Cicles i graus Màsters

Page 17: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari català

47,15%

17,99%

25,22%

7,34%

0,18%

0,28%

0,33%

1,50%Català

Castellà

Català/ Castellà*

Anglès

Català/ Anglès**

Alemany

Francès

Altres

* Assignatures impartides en grups diferents de català i de castella

** Assignatures impartides en grups diferents de català i d'anglès

*** Les dades de la UB i la URV no estan completes

Distribució de les assignatures en funció de la llengua d'impartició de la docència a les universitats públiques. Curs

2009-10

Page 18: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari català

2,13%

2,77%2,94%

4,04%

4,74%

4,25%4,04%

4,74%

4,37%

1,81%2,01%

2,28%

2,58% 2,63% 2,70% 2,69% 2,78%

3,02%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

% estudiants entrants/matriculats % estudiants sortints/matriculats

Mobilitat internacional: proporció d'estudiants entrants i sortints respecte els estudiants matriculats

Universitats públiques i privades. Centres integrats. Títols homologats.

Page 19: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàNombre de titulats del sistema universitari públic català -1-

Graus, diplomatures i llicenciatures. Centres integrats i titulacions homologades

MàstersEstudiants que estan en disposició d'obtenir un títol del sistema universitari públic de Catalunya, considerant centres integrats i titulacions homologades

Universitat \ Curs Acadèmic 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

UNIVERSITAT DE BARCELONA 7.685 7.978 7.805 7.235 7.337 7.047 6.742 6.541 6.793

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

4.776 4.701 4.748 4.518 4.508 4.437 4.397 4.507 4.415

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

4.664 4.619 3.511 3.636 3.559 3.839 3.625 3.499 3.459

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 1.510 1.420 1.560 1.640 1.687 1.578 1.523 1.665 1.646

UNIVERSITAT DE GIRONA 1.634 1.446 1.549 1.583 1.600 1.576 1.483 1.410 1.449

UNIVERSITAT DE LLEIDA 1.415 1.390 1.538 1.430 1.622 1.224 1.120 1.040 1.147

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 1.531 1.734 1.886 1.947 1.899 1.999 2.020 1.786 1.994

Total d’estudiants titulats 23.215 23.288 22.597 21.989 22.212 21.700 20.910 20.448 20.903

Universitat \ Curs Acadèmic 06-07 07-08 08-09

UNIVERSITAT DE BARCELONA 264 819 1.322

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 372 714 1.065

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 79 278 499

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 141 283 396

UNIVERSITAT DE GIRONA 15 101 205

UNIVERSITAT DE LLEIDA 82 53 106

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 212 325 406

Total d’estudiants titulats 1.165 2.573 3.999

Page 20: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàNombre de titulats del sistema universitari públic català -2-

23.215 23.28822.597

21.989 22.212 21.70020.910 20.448 20.903

1.1652.573

3.999

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Total graus, diplomatures i llicenciatures Total màsters

Page 21: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàTesis llegides del sistema universitari públic català -1-

Estudiants que han llegit i aprovat la tesi doctoral en el sistema universitari públic de Catalunya

Esforços per impulsar el talent i millorar la recerca

Universitat \ Curs Acadèmic 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

UNIVERSITAT DE BARCELONA 474 476 469 562 509 531 516

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 314 321 315 370 389 383 453

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 178 167 197 221 225 237 257

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 37 52 55 49 59 79 91

UNIVERSITAT DE LLEIDA 26 27 37 42 29 41 43

UNIVERSITAT DE GIRONA 37 45 40 78 41 36 48

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 77 75 62 70 68 80 82

Total de tesis llegides 1.143 1.163 1.175 1.392 1.320 1.387 1.490

Page 22: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàTesis llegides del sistema universitari públic català -2-

1.163 1.175

1.392 1.387

1.490

1.320

1.143

1

201

401

601

801

1.001

1.201

1.401

1.601

02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Page 23: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàTitulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior

(EEES) del sistema universitari català

UNIVERSITATGraus acumulats Màsters acumulats

08-09 09-10 10-11 07-08 08-09 09-10 10-11

UNIVERSITAT DE BARCELONA 0 50 62 73 96 105 121

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 3 56 88 66 84 96 100

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 0 40 67 49 50 52 56

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 6 28 27 16 22 26 40

UNIVERSITAT DE LLEIDA 4 22 31 17 19 27 33

UNIVERSITAT DE GIRONA 2 35 44 19 20 23 26

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 2 33 44 28 31 38 40

UNIVERSITAT RAMON LLULL 8 31 34 19 26 37 44

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 3 13 15 7 8 5 14

UNIVERSITAT DE VIC 2 16 22 6 9 11 10

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 1 11 14 5 7 10 12

UNIVERSITAT ABAT OLIBA 0 1 8 0 0 2 2

TOTAL 31 336 456 305 372 432 498

UNIVERSITATS PÚBLIQUES 17 264 363 268 322 367 416

UNIVERSITAT NO PRESENCIAL 3 13 15 7 8 5 14

UNIVERSITATS PRIVADES 11 59 78 30 42 60 68

Page 24: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàFinançament de les universitats públiques catalanes -1-

L’increment del finançament ha passat de la previsió inicial del 7% anual recollida a la LUC a un creixement mitjà anual del 12,13%. Globalment, les universitats públiques hauran pràcticament doblat el seu finançament en vuit anys

Els imports de la millora addicional s'han adequat als imports finals a distribuir

Els imports de 2010 són una previsió

(milions €) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Transferències ordinàries 522,9 559,5 604,3 652,6 688,3 737,1 789,4 803,2

Convenis esp. de recerca 7,3 7,7 8,3          

PROFOR (DGR i DGU)       18,7 19,1 19,3 19,8 20,0

Millores ordinàries (2004-2006)   19,2 2,4 21,0        

Millora addicional (2007-2010)         57,0 70,0 98,1 82,0

No condicionada         40,0 40,0 40,0 40,0

Condicionada a objectius         17,0 30,0 58,1 42,0

Total 530,2 586,4 615,0 692,3 764,4 826,4 907,3 905,2

Page 25: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàFinançament de les universitats públiques catalanes -2-

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolució de l'IPC interanual Evolució del finançament a les universitats públiques

Page 26: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàPla d’Inversions Universitàries (PIU) 2007-2013(*) -1-

2007 2008 2009 2010 2011TOTAL

2007-20112012 2013

TOTAL2011-2013

TOTAL2007-2013

UB 13,37 8,50 7,62 12,25 37,54 79,27 39,60 29,12 68,72 147,99

UAB 12,15 18,21 21,53 19,26 20,67 91,82 16,41 16,83 33,25 125,06

UPC 14,58 16,44 15,81 20,59 20,82 88,24 21,66 15,95 37,61 125,86

UPF 11,02 31,24 6,69 4,64 3,73 57,32 2,05 2,15 4,20 61,52

UdG 7,40 10,15 11,58 4,88 10,47 44,48 10,43 5,84 16,27 60,75

UdL 8,37 6,41 4,25 4,85 6,08 29,95 5,84 3,07 8,91 38,86

URV 5,34 14,96 17,12 10,73 14,86 63,01 13,84 3,49 17,33 80,34

TOTAL 72,22 105,91 84,60 77,19 114,17 454,09 109,84 76,45 186,29 640,38

CETI 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 0,50 0,00 0,50 3,00

CEIB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 4,00 4,00

ALTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,26 7,77 14,03 14,03

TOTAL 72,22 105,91 84,60 77,19 116,67 456,59 118,60 86,22 204,82 661,41

(*)Xifres en milions d’euros

El PIU 2007-2013 ha estat modificat mitjançant Acord de Govern de data 3 d'agost de 2010. La modificació respon principalment a la incorporació al PIU dels fons provinents dels convenis Campus d’Excel·lència Internacional.

Page 27: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàPla d’Inversions Universitàries (PIU) 2007-2013 -2-

2001-2006 2007-2013 2001-2013

UB 84.690.000 147.993.153 232.683.153

UAB 70.460.116 125.064.234 195.524.350

UPC 79.280.000 125.856.670 205.136.670

UPF 41.736.673 61.517.777 103.254.451

UdG 40.884.554 60.751.833 101.636.387

UdL 36.075.000 38.864.622 74.939.622

URV 46.901.652 80.335.779 127.237.431

TOTAL 400.027.996 640.384.069 1.040.412.065

CETI 0 3.000.000 3.000.000

CEIB 0 4.000.000 4.000.000

ALTRES 1.972.004 14.027.583 15.999.587

TOTAL 402.000.000 661.411.652 1.063.411.652

Page 28: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàEvolució de la subvenció pública i dels preus públics de matrícula

-1-

El que aporten les famílies és molt poc en relació amb el que aporta l’administració, és a dir, els ciutadans. Necessitat d’increment i millora de les beques.

  01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09  

Variació interanual de la subvenció pública

  10,60% 4,88% 12,57% 10,41% 8,11% 9,79% -0,23%  

                     

  01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11

Increment dels preus públics de matrícula

5% 4,70% 4,70% 4,10% 5% 5% 3,70% 5,10% 1,40% 2,50%

                     

Subvenció pública per crèdit matriculat

86,0% 86,2% 87,1% 87,5% 88,1% 89,1% 89,8% 90,2%  

Aportació de l'estudiant

14,0% 13,8% 12,9% 12,5% 11,9% 10,9% 10,2% 9,8%  

Page 29: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàEvolució de la subvenció pública i dels preus públics de matrícula

-2-

86,0% 86,3% 87,1% 87,4% 88,3% 89,2% 89,8% 90,2%

14,0% 13,7% 12,9% 12,6% 11,7% 10,8% 10,2% 9,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Subvenció pública per crèdit matriculat Aportació de l'estudiant

Page 30: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàEvolució dels preus públics de matrícula -3-

Evolució de la subvenció pública, dels preus de matrícula i dels crèdits matriculats

100,0 98,3 96,2 93,5 92,0 89,0 86,6 86,5

100,0105,2

116,3122,0

137,3

151,6

163,9

179,9

104,9110,1

115,4121,3

127,4132,1

139,3 141,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10

Crèdits matriculats Subvenció pública Preu mitjà del crèdit (ponderat per experimentalitat)

Page 31: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari català

135,95 139,66 147,85

110,88125,68

126,02

0

50

100

150

200

250

300

Any 2006 Any 2007 Any 2008

Projectes de recerca competitiva Convenis i serveis

Ingressos de les universitats públiques per recerca i transferència de tecnologia (M€)

Inclou l'activitat del PDI permanent als ens vinculats a les universitats

Page 32: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàParticipació i coordinació de projectes europeus i grans projectes

de recerca

Inclou l'activitat del PDI permanent als ens vinculats a les universitats

17 2245

59

7692

127

132

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

Any 2005 Any 2006 Any 2007 Any 2008

Coordina una universitat pública catalana Participa una universitat pública catalana

Page 33: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàXarxes de referència d'R+D+I de la Generalitat de Catalunya

Les xarxes de referència estan formades per grups de recerca de les set universitats públiques de Catalunya i de diferents centres de recerca de Catalunya.

(*) La Xarxa d'R+D+I en Economia Analítica ha esdevingut la Barcelona Graduate School of Economics i l'exercici 2010 ja no obté finançament com a xarxa de referència.

2006 2007 2008 2009 2010(*) Total 2006-2010

Número de xarxes 9 9 9 9 8  

Número de grups 83 83 83 83 80  

Finançament 2.338.625 € 2.460.000 € 2.200.000 € 2.200.000 € 1.900.000 € 11.098.625 €

Page 34: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàRecursos destinats a beques i ajuts a la recerca i l'estudi

Destaca la convocatòria de suport a grups de recerca (SGR), que s’inclou diferenciada

855.000 € 990.000 €3.800.000 € 3.082.188 €

18.264.675 €

21.803.718 €23.776.986 €

23.798.744 € 24.815.161 €

3.618.507 €

5.505.416 €5.543.655 €

5.210.932 €7.116.245 €

5.636.692 €

6.944.125 €

7.743.743 € 3.513.578 €

6.448.418 €

- €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

30.000.000 €

35.000.000 €

40.000.000 €

45.000.000 €

50.000.000 €

Any 2005 Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009

Recerca: Ajuts a empreses Recerca: Ajuts i beques Universitats: Ajuts i beques Universitats: Prèstecs

+23,5 M€ convocatòria

d'ajuts a grups de recerca (SGR)

+37,6 M€ convocatòria d'ajuts a grups de

recerca (SGR)

Page 35: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàProporció d'ajuts a l'estudi i a la recerca concedits sobre els

sol·licitats

42,4%

36,2%

44,3%

38,6%

44,6%

68,2%70,3% 70,6%

67,6%

85,2%

65,0% 66,6%68,3%

65,3%

73,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Any 2005 Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009

Recerca Universitats Global

Page 36: Principals dades de l’inici del curs universitari català 2010-2011 Dossier de premsa

Principals dades de l’inici del curs universitari catalàConsorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).

Serveis cooperatius del sistema universitari català. 2009

Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya

Repositoris (magatzems) col·lectius

El catàleg col·lectiu està format per 3.328.118 publicacions i ha rebut 7.538.639 consultes.

Repositori Contingut Institucions NombreConsulte

s

TDX Tesis doctorals 18 9.100 4.400.000

RECERCAT Articles i ponències 17 18.000 950.000

RACO Revistes 55 271 2.600.000

MDX Materials docents 10 1.200 550.000

MDC Imatges 11 870.000 n/d

Biblioteca Digital de Catalunya (universitats públiques i privades)

Contingut NombreConsultes

totals

Revistes electròniques 12.000

4.560.000Bases de dades 22

Llibres electrònics 12.000

Abans de la BDC, la universitat que tenia més revistes, en tenia 2.035, ara en té 3,82 vegades més. La que en tenia menys, en tenia 310, ara en té 27,62 vegades més. El sistema s’estalvia 22.937.572€ l’any.