PISA 2012 EUSKADI - PISA 2012 Euskadiko txostena 2 2014ko otsaila ISEI-IVEI IIrakas-sistema Ebaluatu

download PISA 2012 EUSKADI - PISA 2012 Euskadiko txostena 2 2014ko otsaila ISEI-IVEI IIrakas-sistema Ebaluatu

of 199

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PISA 2012 EUSKADI - PISA 2012 Euskadiko txostena 2 2014ko otsaila ISEI-IVEI IIrakas-sistema Ebaluatu

 • EMAITZEN TXOSTENA

  ETA ALDAGAIEN AZTERKETA

  Irakurketari, Matematikari eta Zientziei

  dagokien 15 urteko ikasleen Nazioarteko

  Ebaluaziorako Proiektua

  PISA 2012 EUSKADI

  http://thumbs.dreamstime.com/z/estudiantes-adolescentes-en-ella-clase-usando-los-ordenadores-18040481.jpg

 • PISA 2012 Euskadiko txostena 2

  2014ko otsaila

  ISEI-IVEI

  IIrakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea

  Asturias, 9, 3 - 48015 BILBO

  info@isei-ivei.net - www.isei-ivei.net

  Txostenaren egileak: Amaia Arregi Martínez

  ISEI-IVEIn ebaluazio-prozesuaren garapenean honako pertsona hauek hartu dute parte:

  Aholkularitza eta gainbegiratzea: Eduardo Ubieta Muñuzuri

  mailto:info@isei-ivei.net http://www.isei-ivei.net/

 • PISA 2012 Euskadiko txostena 3

  AURKIBIDEA

  1. SARRERA PISA programa……………………………………………………………

  PISA 2012 ebaluazioan parte hartu duten herrialdeak…..……….………

  Ebaluazioaren ezaugarriak………………………………………….…….

  Neurketa-tresnak………………………………………………….……..

  Item- motak………………………………………………………………

  Euskadiko laginaren diseinua……………………………………………...

  Probako hizkuntza………………………………………………………..

  9

  9

  11

  11

  11

  12

  13

  2. KONPETENTZIAK ETA EMAITZA OROKORRAK

  a) Matematikarako konpetentzia 1. Matematikaren definizioa PISA 2012 ebaluazioan…………………. 2. Nola neurtzen den Matematika……………………………………

  2.1 Edukiak………………………………………………………… 2.2 Matematika prozesuak………………………………………… 2.3 Testuingurua……………………………………………………

  3. Matematikarako konpetentzia mailak……………………………… 4. Matematikako emaitzak……………………………………………...

  Errendimendu orokorra…………………………………………….

  Azpi-eskaletako emaitzak…………………………………………...

  Emaitzak prozesuen arabera ……………………………………….

  19

  20

  21

  22

  24

  24

  25

  28

  28

  29

  b) Irakurtzeko konpetentzia 1. Irakurketaren definizioa PISA ebaluazioan………………………… 2. Nola neurtzen den Irakurtzeko konpetentzia……………………..

  2.1 Testuen formatua……………………………………………… 2.2 Egoera edo testuingurua……………………………………… 2.3 Prozesu edo konpetentzia kognitiboak……………………….

  3. Irakurtzeko konpetentzia mailak…………………………………… 4. Irakurketako emaitzak………………………………………………

  33

  34

  35

  37

  37

  39

  40

  c) Zientzietarako konpetentzia 1. Zientzien definizioa PISA ebaluazioan……………………………… 2. Nola neurtzen diren Zientziak……………………………………..

  2.1 Egoerak eta testuinguruak……………………………………. 2.2 Prozesu zientifikoak…………………………………………… 2.3 Zientzietako edukiak……………………………………………

  3. Zientzietarako konpetentzia ebaluatzeko dimentsioak …………… 4. Konpetentzia mailak……………………………………………….. 5. Zientzietako emaitzak………………………………………………

  45

  46

  46

  47

  58

  49

  49

  50

  d) Emaitzen bilakaera PISA 2003-2012 1. Matematikarako konpetentziako errendimenduaren bilakaera……. 2. Irakurtzeko konpetentziako errendimenduaren bilakaera…………. 3. Zientzietarako konpetentziako errendimenduaren bilakaera………

  55

  61

  64

 • PISA 2012 Euskadiko txostena 4

  3. EMAITZAK ERRENDIMENDU-MAILAREN ARABERA a) Matematikarako konpetentzia……………………………………… b) Irakurtzeko konpetentzia……………………………………………. c) Zientzietarako konpetentzia……………………………………….. d) Emaitzen bilakaera errendimendu-mailaren arabera

  Matematikarako konpetentzia………………………………………

  Irakurtzeko konpetentzia……………………………………………

  Zientzietarako konpetentzia………………………………………...

  71

  74

  78

  81

  84

  85

  4. EMAITZEI ETA EUREN BILAKAERARI BURUZKO KONKLUSIOAK KONPETENTZIEN ARABERA

  89

  5. EUSKADIKO HEZKUNTZA SISTEMAREN EZAUGARRIAK EMAITZEN ARABERA.

  93

  ERANSKINAK

  I. ERANSKINA: Errendimendu-mailen deskribapena Matematikarako

  konpetentzian………………………………………………………….

  II. ERANSKINA: Errendimendu-mailen deskribapena Irakurtzeko

  konpetentzian…………………………………………………………..

  III. ERANSKINA: Errendimendu-mailen deskribapena Zientzietarako

  konpetentzian…………………………………………………………..

  99 104 105

  6. ALDAGAIEN AZTERKETA

  6.1. EMAITZAK IKASLEEN SEXUAREN ARABERA

  Konpetentzietako emaitzak………………………………………………...

  Emaitzen bilakaera. PISA 2003 - PISA 2012………………………………..

  Ikasleen sexuaren eragina PISA ebaluazioan. Ondorioak………………….

  111

  123

  130

  6.2 IKASLEEN IRAKASMAILA ETA EMAITZAK

  Konpetentzietako emaitzak………………………………………………...

  Emaitzen bilakaera. PISA 2003 - PISA 2012……………………………….

  Ikasleen irakas-mailaren eragina PISA ebaluazioan. Ondorioak…………...

  137

  141

  147

  6.3. EMAITZAK GERUZEN ARABERA ETA ISEK MAILAREN

  ARABERA

  Konpetentzietako emaitzak geruzen arabera……………………………...

  ISEK indizea ………………………………………………………………..

  ISEK indizearen eragina emaitzetan ……………………………………….

  Emaitzen bilakaera geruzen bilakaera. PISA 2003-2012…………………..

  Ondorioak …………………………………………………………………

  151

  156

  159

  163

  171

 • PISA 2012 Euskadiko txostena 5

  6.4. D EREDUKO EMAITZAK PROBA HIZKUNTZAREN

  ARABERA

  Konpetentzietako emaitzak………………………………………………...

  Emaitzen bilakaera. PISA 2003 - PISA 2012……………………………….

  Proba hizkuntzaren eragina PISA ebaluazioan. Ondorioak………………...

  176

  179

  182

  6.5 IKASLEEN EMAITZAK JATORRIAREN ARABERA

  Konpetentzietako emaitzak………………..……………………………….

  Ikasleen jatorria eta irakas-maila…………………………………………...

  Emaitzen bilakaera. PISA 2009 - 2012……………………………………...

  Ikasleen jatorriaren eragina PISA ebaluazioan. Ondorioak…….…………..

  188

  195

  197

  198

 • PISA 2012 Euskadiko txostena 6

 • PISA 2012 Euskadiko txostena 7

  1

  SARRERA

 • PISA 2012 Euskadiko txostena 8

 • PISA 2012 Euskadiko txostena 9

  SARRERA

  PISA programa

  PISA (Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Programa) Ekonomia Lankidetza eta

  Garapenerako Antolakundeak (ELGA) bultzatutako ebaluazio proposamena da. ELGA

  industrializatutako herrialdeen gobernuen arteko erakundea da, eta kide diren herrialdeen

  garapen ekonomikoa eta soziala sustatzeko foro gisa egiten du lan.

  2000. urtean Matematiken, Zientzien eta Irakurketaren esparruetan abian jarri zuten

  ebaluaziorako ikerketa prospektiboa eta konparatiboa da. Ikerketa hori hiru urtean behin egin

  ohi dute eta, aldi bakoitzean, esparruetariko bat modu zehatzagoan aztertzen du eta gainerako

  bi gaiak, aldiz, osagarri gisa mantentzen ditu. 2000. urtean, esate baterako, PISA Irakurketaren

  ebaluazioan oinarritu zen, 2003an Matematikan eta 2006. urtean, Zientzietan, 2009. urtean

  zikloa berriro hasi zelarik. Ebaluatutako adin-multzoa 15 urtekoa da, ikasleak DBHko 4.

  irakasmailakoak edo beheragoko irakasmaila batekoak izanik.

  Ikerketaren helburuak eta aurrekariak

  Ebaluazio horren helburu nagusia 15 urteko ikasleen bizitzarako prestaketa mailaren

  inguruko informazioa eskuratzea da. Helburua ikasleek dituzten ezagutzak erabiltzeko eta

  helduen bizitzako erronkei modu eragingarrian aurre egin ahal izateko erdietsitako

  prestakuntzaren, trebakuntzaren eta gaitasunaren inguruan azterketa egitea da.