Per una Muntanyeta de somriures! · PDF file 2018-11-29 · MeMòria 2014...

Click here to load reader

 • date post

  13-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Per una Muntanyeta de somriures! · PDF file 2018-11-29 · MeMòria 2014...

 • Memòria 2014

  Per una Muntanyeta de somriures!

 • MeMòria 2014

  Muntanyeta de St. Pere s/n – 43007 TARRAGONA – Tel. 977 217 604 – FAX 977 248 396 NIF G43589423 http://www.lamuntanyeta.org – correu electrònic: [email protected]

  Núm. d’inscripció al Registre d’Entitats Jurídiques: 1397

  LA MUNTANYETA FUNDACIÓ PRIVADA

  Adreça: Muntanya de Sant Pere s/n, 43007 - Tarragona Telèfon: 977 217 604 FAX: 977 248 396 Correu electrònic: fundació[email protected] Número d’inscripció al Registre d’Entitats Jurídiques: 1397 NIF: G43589423

  1. Activitat de l’entitat

  La Fundació Privada La Muntanyeta, d’ara en endavant la Fundació, és una fundació privada, sense ànim de lucre de caràcter permanent, creada de conformitat amb el que disposava la Llei 1/92 de 3 de Març de la Generalitat de Catalunya, avui ja derogada per la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions de la Generalitat de Catalunya i disposicions complementàries. Va ser constituïda el 22 de juliol 1999 segons l’escriptura de carta fundacional autoritzada pel Notari de Tarragona Sr. José Luis Maroto Ruiz número 2.478 del seu protocol, i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.397, sent la seva principal finalitat objecte i línia d’actuació la de donar assistència, protecció, atenció i tutela a les persones afectades de paràlisi cerebral o similars, de les comarques de Tarragona i en especial a les de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona, (APPC).

  Té com a principis fonamentals d’actuació els que van destinats en primer terme als tutelats i en segon terme els que tenen com a destí el funcionament de la pròpia entitat tutelar i assu- meix com a seus, en la part que li són d’aplicació, la MISSIÓ, VISIÓ i VALORS del seu fundador, l’APPC, així com seguir amb el tres principis que ens han anat guiant:

  • Fer-ho al més senzill possible. • Fer-ho pas a pas • Sempre a la recerca d’obtenció de petits resultats.

  La seu social està situada a la Muntanya de sant Pere, s/n de Tarragona, CP 43007 i el seu NIF és G43589423

  1.1 Els òrgans de govern i de gestió

  L’òrgan de govern és el Patronat. El Patronat es l’òrgan suprem de govern, d’administració, representació. D’acord amb els nostres Estatuts (Art.11) els Patrons son nomenats per l’Assemblea General de l’Associació Provincial de Paràlisis Cerebral a proposta de la seva Junta Directiva. La durada del càrrec de Patró serà de quatre anys (Art.13), que podran ser reelegits (Art.14).

  2

 • MeMòria 2014

  Muntanyeta de St. Pere s/n – 43007 TARRAGONA – Tel. 977 217 604 – FAX 977 248 396 NIF G43589423 http://www.lamuntanyeta.org – correu electrònic: [email protected]

  Núm. d’inscripció al Registre d’Entitats Jurídiques: 1397 3

  Per l’Assemblea General Extraordinària de l’APPC, celebrada el 25/11/2013, i per unanimitat es va aprovar, a proposta de la seva Junta Directiva, la composició del Patronat. A partir de aquesta data i fins el 31/12/2014 la composició ha estat la següent:

  Persones jurídiques:

  Ajuntament de Tarragona, representat pel Sr. Javier Villamayor Caamaño. Arquebisbat de Tarragona, representat per Mn. Joan Magí i Ferrer. Col·legi d’Advocats de Tarragona, representat pel Sr. Antoni Mendia Martí.

  Persones Físiques (s’esmenten els càrrecs pels que van ser elegits i que són vigents avui):

  President: Cèsar Puig Casañas Vicepresident: José Vicente Pedregal Gil Secretari: Federico Solanes Martinez Vicesecretari: Emili Mateu Morelló Vocal: Joana Compte Anguera Vocal: Ma. Rosa Gasol Vallvé Vocal: Alfredo Revilla González Vocal: Rosa Maria Rizo Solanes Vocal: Asunción Solís Díaz-Salazar

  El Comitè Executiu el conformen les persones següents.

  Asunción Solís Díaz-Salazar Rosa Maria Rizo Solanes Federico Solanes Martínez Alfredo Revilla González

  Per acord unànime de la reunió de Patronat de data 21//12/2013, i actualment vigent, aquest va fer delegació expressa i unànime de la totalitat de les seves funcions que siguin delegables per llei i pels propis estatuts, a favor del Comitè Executiu.

  També es va prendre l’acord per unanimitat de nomenar com a representants legals de la Funda- ció de forma solidària i la delegació de totes les funcions que la llei i el propis estatuts permeten a les persones de:

  El President Cèsar Puig Casañas El Secretari Federico Solanes Martínez

  En aplicació a la Llei 4/2008, la Fundació ha modificat els seus estatuts, els quals s’han inscrit al Registre d’Entitats Jurídiques.

 • MeMòria 2014

  Muntanyeta de St. Pere s/n – 43007 TARRAGONA – Tel. 977 217 604 – FAX 977 248 396 NIF G43589423 http://www.lamuntanyeta.org – correu electrònic: [email protected]

  Núm. d’inscripció al Registre d’Entitats Jurídiques: 1397 4

  1.2 Activitats

  L’Ajuntament de Tarragona, el 10 d’octubre de 2014, va adjudicar a la Fundació La Muntanye- ta la concessió per al ús privatiu de domini públic del solar de propietat municipal qualificat com equipament públic (clau 7a) consistent en una parcel·la de forma trapezoïdal de super- fície de 17.091 m2 ubicada al Camí de la Partió a Bonavista Tarragona, que inclou l’anomenat Edifici Blanc, amb l’objectiu de ser adaptada com a centre de serveis integrals a la persona i que contarà amb una zona assistencial i una zona residencial, per tal de promoure una quali- tat de vida òptima a les persones.

  Per tal de fer realitat aquest projecte, la Fundació va sol·licitar una subvenció a través de Confederación ASPACE al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la convoca- tòria del Plan de Prioridades (IRPF), de la qual van concedir 500.000€. Aquesta subvenció es farà efectiva des de Confederación ASAPCE quan es procedeixi a la seva justificació.

  Coneguda la resolució d’aquesta subvenció, la Fundació i l’Ajuntament van organitzar una presentació als mitjans de comunicació per donar a conèixer el projecte.

  L’activitat de la fundació també s’ha centrat en la tramesa a tots els nostres benefactors, dels nostre agraïment i de la informació fiscal de l’exercici passat. Així, periòdicament, s’ha informat via correu electrònic de les activitats de la Fundació, així com també han rebut per correu postal una revista informativa de l’activitat del centre. Una de les principals activitats de la Fundació ha estat l’elaboració i gestió de plans de fun- draising que han revertit directament en els beneficiaris de la Fundació. D’entre aquestes activitats cal destacar:

  - VI caminada solidària La Muntanyeta. En aquesta sisena edició de la caminada, orga- nitzada pel Grup Excursionista Amics de La Muntanyeta, vam col·laborar i compartir una de les activitats més emblemàtiques del nostre col·lectiu.

  Imatge de la VI caminada solidària

 • MeMòria 2014

  Muntanyeta de St. Pere s/n – 43007 TARRAGONA – Tel. 977 217 604 – FAX 977 248 396 NIF G43589423 http://www.lamuntanyeta.org – correu electrònic: [email protected]org

  Núm. d’inscripció al Registre d’Entitats Jurídiques: 1397 5

  - A iniciativa dels comerciants del barri de Bonavista de Tarragona, el 15 d’agost es va or- ganitzar una paella solidària a favor del nostre centre. La festa va comptar comptar amb una exhibició castellera a càrrec dels Xiquets del Serrallo i dels Xiquets de Vila-seca.

  - Fira Solidària Nous Talents. Els dies 27, 28 i 29 de juny del 2014 la Rambla Nova de Tarragona va ser l’escenari de la fira solidària Nous Talents. Va comptar amb parades d’artesania i altres productes, així com amb diversos tallers i espectacles.

  Fira Solidària Nous Talents.

  - Cursa solidària de l’Associcació de Veïns de la Vall de l’Arrabassada. En el marc de les festes d’aquest barri tarragoní, el 6 de setembre de 2014 es va celebrar una cursa solidària amb La Muntanyeta.

  - Festival de dansa Nou Ritme. L’Escola de Ball Nou Ritme va oferir el seu festival de final de curs a favor de La Muntanyeta. Un espectacle de dansa que es va dur a terme al Teatre Metropol el dia 4 de juliol. Al finalitzar l’acte, l’alcalde de Tarragona va lliurar a La Muntanyeta i a Nou Ritme la bandera de la ciutat, un reconeixement que no s’havia fet mai abans.

  L’alcalde va fer lliurament de la bandera de la ciutat.

 • MeMòria 2014

  Muntanyeta de St. Pere s/n – 43007 TARRAGONA – Tel. 977 217 604 – FAX 977 248 396 NIF G43589423 http://www.lamuntanyeta.org – correu electrònic: [email protected]

  Núm. d’inscripció al Registre d’Entitats Jurídiques: 1397 6

  - Concert solidari al Port de Tarragona. El 18 d’octubre, el Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona va ser l’escenari del concert solidari de l’orquestra Camera Musi- cae.

  - Col·laboració amb diversos establiments del territori per tal d’ubicar urnes solidàries.

  - Sorteig solidari de samarretes a càrrec d’IPA Tarragona. L’Associació Internacional de Policia (IPA Tarragona) va organitzar un sorteig solidari de diverses samarretes d’equips de futbol signades pels jugadors a favor de La Muntanyeta.

  - Donatiu de l’AMPA La Salle per col·laborar amb el nostre centre.

  - Sorteig solidari de dues obres d’art. Rotary Tarragona va organitzar u