Novembro 2011 - BXV

download Novembro 2011 - BXV

of 43

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  1

Embed Size (px)

description

O número de novembro do periódico gratuíto ourensán analiza os resultados na provincia da cita electoral do 20 de novembro. Ademais, informa sobre o próximo fallo (o 1 de decembro) do concurso para elixir a nova estación intermodal da cidade. Estes dous son os temas do mes dunha publicación que leva ás súas portadas dúas das citas máis destacadas deste mes: os magostos e a carreira do San Martiño.

Transcript of Novembro 2011 - BXV

 • Nmero: 111 - Ano: X - Novembro 2011 - Depsito Legal: OU 151-2002 - Peridico mensual de distribucin gratuta www.ourenseporbarrios.com - OURENSE POR BARRIOS volve estar no seu buzn a finais de decembro. Se quere anunciarse consulte no 685 800 190

  TEMA DO MES Px.2 A VALENZ Px. 6

  O orzamento de Barbads supera os cinco millns de euros

  Sete candidaturas para a futura estacin intermodal

  TEMA DO MES Px.3 DEPORTES Px. 18

  O Nadal xa est aqu

  [px. 15 e px. 39-42]

  Por primeira vez o magosto organizado polo Concello celebrouse na praza Maior e foi de pago. /PAULA LODEIRO

  Unha San Martio de rcord, con mis de 5.800 corredores

  MI CASASaln

  Inmobilario e Celebra

  O PP recupera o terceiro escano por Ourense

  ESP

  EC

  IAL [px. 24-32]

  Novembro, tempo de magostos [especial en px.38]

  BARRIOS Px. 5

  Tramtase un novo vial na marxe esquerda do Barbaa

 • Ourense por BARRIOSNovembro de 011 TEMA DO MES

  Redaccin

  En menos de dez das co-ecerase o proxecto gaa-dor do concurso para elixir a futura estacin estacin intermodal de Ourense, ao que optan sete candidatu-ras.

  Independentemente do resultado electoral do pa-sado domingo, Adif ten previsto continuar co des-envolvemento do concurso tal e como estaba previsto, e as o acto de apertura de proposicins econmicas celebrarase o vindeiro 1 de decembro, s 1 horas na Subdelegacin do Gober-no. Nese mesmo acto farase pblico o resultado da deci-sin do xurado, que incluir o informe tcnico das sete candidaturas.

  Un xurado composto por doce membros (un presi-dente, dez vocais e un secre-tario con voz pero sen voto) e no que non hai represen-tantes nin da Xunta nin da Deputacin, institucins que foron invitadas polo presidente de Adif, Antonio Gonzlez Marn pero que declinaron participar.

  Gonzlez Marn preside este xurado no que actan como vogais o alcalde de Ourense, Francisco Rodr-guez; o vicedecano do Co-lexio de Enxeeiros de Ca-mios, Canles e Portos de Galicia, Jos Antonio Gon-zlez; Jos Antonio Vz-

  quez Martn en representa-cin do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia; e sete tcnicos de Adif.

  Entre as sete empresas finalistas estn presentes equipos de arquitectos re-coecidos internacional-mente. Son Alejandro Zae-ra Architecture - Naves 04 Arquitectos - Ove Arup & Partners - Esteyco; Cruz e Ortiz Arquitectos - Pro-intec; Foster + Partners - G.O.C. - Juan C. Cabane-las Rodrguez.; GPO Inge-niera - Joao lvaro Rocha Arquitectos - Souto Mora Arquitectos; KV Consulto-res de Ingeniera, Proyectos y Obras - Juan Herreros Ar-quitectos - Rubio lvarez-Sala; Rogers Stirk Harbour & Partners - Vidal e Asocia-dos, Estudo de Arquitectura - Fhecor Ingenieros; e Sai-tec - Mangado Asociados.

  Decisin do xuradoO xurado debe facer

  constar nun informe a cla-sificacin do sete proxectos finalistas, tendo en conta os mritos de cada un dos mesmos, xunto coas sas observacins. A sa deci-sin ser secreta e moti-vada. Unicamente poder porse en coecemento da posterior comisin de valo-racin de Adif, a cal, tras o exame do ditame remiti-do polo xurado far pblica a clasificacin outorgada, preservando o anonimato

  daquelas ofertas que as o indicaron, para o caso de non resultar gaadoras.

  Peticin de soterramen-to fronte a proxecto im-parable

  Est por ver o que deci-de o novo Goberno central sobre este proxecto, dada a insistencia do PP galego en que a estacin vaia soterra-da. De feito, o presidente da Deputacin, Jos Luis Bal-tar, acbao de reclamar de novo: somos partidarios de que se soterre a estacin, pero cun estudo previo que as o aconselle tanto econ-mica como tecnicamente; non se trata dun capricho do Partido Popular, dixo.

  Porn, o alcalde da ci-dade ten moi claro que este proxecto imparable e que se algun quere buscar escusas para paralizar esta histrica infraestrutura ter que explicalo, recordando que nos costou moito traba-llo chegar a onde estamos.

  Pero non todo o mundo est de acordo co rexedor ourensn. Os seus propios socios de gobernos conside-ran electoralista a presen-tacin das maquetas e pen-san que a proposta que se presenta non resolve satis-factoriamente a permeabili-dade Ponte-Vinten.

  Sete proxectos para unha estacin4 O 1 de decembro est prevista a apertura das proposicins econmicas das sete candidaturas e co-ecerase cal o deseo elixido para a futura estacin intermodal de Ourense.

  O contrato obxecto da licitacin incle o proxec-to de estacin ferrovia-ria de Ourense, novos edificios para o posto de mando e oficinas de Adif, a prolongacin da ra Xe-ss Pousa Rodrguez e o proxecto bsico de praza de cobertura de vas entre a nova estacin intermodal e a avenida de Santiago.

  Ademais, incle un an-teproxecto que organiza a rea de intermodalidade de transporte de viaxeiros no mbito da estacin fe-rroviaria de Ourense.

  Entre as condicins fixa-

  das por Adif para a valora-cin dos proxectos presen-tados figuran criterios como a calidade urbanstica e ar-quitectnica das propostas, a creatividade e innovacin tcnicas, as como os custos de mantemento baseados en criterios enerxticos.

  As mesmo, os proxectos presentados deben contem-plar a integracin do novo complexo na contorna da cidade e a adopcin de me-didas ambientais. O xurado seleccionar aquela pro-posta tcnica que achegue a mellor calidade arqui-tectnica e tcnica para o

  4 Un proxecto de 67,3 millns de eurosproxecto.

  O orzamento de execu-cin material da obra re-sultante do proxecto cons-trutivo que se redacte non poder superar a cantidade de 67,3 millns de euros, segundo indica o prego de prescricins tcnicas.

  Os traballos obxecto deste contrato realiza-ranse en coordinacin co protocolo de colaboracin asinado entre o Ministerio de Fomento, o Concello de Ourense, Adif e Renfe Operadora para a inte-gracin do ferrocarril na cidade.

  Antonio Gonzlez Marn e Francisco Rodrguez, cunha das maquetas da futura estacin intermodal expostas na Subdelegacin do Goberno.

  O PP volveu pedir o soterramento da estacin

 • 3Ourense por BARRIOSNovembro de 011TEMA DO MES

  Paula Lodeiro

  Os populares Celso Del-gado, Guillermo Collarte e Ana Beln Vzquez, xun-to socialista Laura Sea-ra, sern os representantes ourensns no Congreso dos Deputados, logo das Elec-cins Xerais do 0-N que lle deron unha ampla maio-ra ao Partido Popular (186 deputados fronte aos 110 dos socialistas).

  O PP de Ourense contri-buiu con tres deputados maiora absoluta de Ma-riano Rajoy. Con mis do 56% dos votos na provin-cia, os populares recupera-ron o terceiro deputado por Ourense, que en 008 lles arrebatara o PSOE.

  No Senado, Carmen Ley-te, Miguel Prez de Juan e Francisco Fernndez, polo PP, e Miguel Fidalgo, polo PSOE, foron os elixidos polos ourensns para repre-sentalos na Cmara Alta.

  Na noite electoral, o presidente provincial dos populares, Manuel Baltar, amosou a sa satisfaccin e responsabilidade por ter acadado os tres obxectivos fixados nesta cita electo-ral: que Mariano Rajoy se convertise presidente do Goberno, conseguir de novo tres deputados e tres senadores pola provincia, e convertir a Ourense na provincia galega con mis apoio para o PP. Dixo ta-mn que este momento era o da responsabilidade, non o da euforia recordando que a falta de emprego o principal problema que ter que atallar o novo goberno.

  Baltar recalcou que se os

  resultados das xerais fosen estrapolables s municipais, o PP gaara en 87 dos 9 concellos ourensns, entre eles a capital.

  Valoracin socialistaA ledicia entre os popula-

  res contrastaba co ambiente da sede socialista, que ade-mais da perda do Goberno viron reducida a sa repre-sentacin na Cmara Baixa en Ourense unha nica deputada, Laura Seara.

  O secretario provincial do PSOE, Ral Fernndez, atribuiu os malos resulta-dos situacin econmica actual: a crise nos levou a todos por diante, e Ourense non un sitio distinto.

  Fernndez foi claro: desde o Partido Socialista hoxe non estamos contentos como organizacin, polo resultado dos oito anos de traballo que levamos feito e porque o goberno do PP vai significar para os cidadns de Ourense menoscabo nos seus dereitos e nos seus

  ELECCINS XERAIS

  O PP recupera o terceiro escano por Ourense4 Contribe victoria de Mariano Rajoy co mellor resultado de toda Galicia, un 56,65% dos votos.

  As caras da vitoria e da derrota: esquerda, Manuel Baltar felicitado polo triunfo do PP, acompaado dos deputados Celso Delgado e Ana Beln Vzquez. dereita, comparecencia do secretario provincial do PSOE, Ral Fernndez, na que asume os malos resultados do seu partido.

  Manuel Baltar: O PP de Ourense cumpriu os tres obxectivos que se marcara: que Rajoy sexa presidente do goberno, lograr tres deputados e tres senadores, e ser a provincia de Galicia con maior apoio ao PPRal Fernndez (PSOE): A crise nos levou a todos por diante, e Ourense non un sitio distintoXos Manuel Prez Bouza (BNG): Nas prximas datas analizaremos mis a fondo para saber en que fallamos e intentar solucionar as posibles eivas

  Resultados ao Congreso na provincia de Ourense. Fonte: Ministerio Interior

  servizos pblicos. Para o futuro, anunciou que o Par-tido Socialista empezar ma mesmo a traballar para defender aquelo que defendemos durante estes ltimos oito anos, se cabe o defenderemos con mis for-za, con uas e dentes.

  Valoracin do BNGFinalmente, o BNG non

  deu a sorpresa e o seu can-didato, Xos Manuel P-rez Bouza, non conseguiu a acta de deputado. Prez Bouza valorou de forma ne-gativa os resultados na pro-vincia: Non conseguimos o noso obxectivo de acadar representacin e incluso sufrimos un leve retroce-so, que nas prximas datas analizaremos mis a fondo para saber en que fallamos e intentar solucionar as po-sibles eivas.

  No