Norabidea 2015: Berrikuntzak Bizkaiko Enpresetan

of 6 /6
/barrixe @barrixe NORA BIDEA 2015 BERRIKUNTZAK BIZKAIKO ENPRESETAN DUEN GARRANTZIARI BURUZKO INKESTA BERRIKUNTZA JARDUERA BAI BAI EZ EZ GUZTIRA GUZTIRA 2011-2013 %21,5 %19,5 %41,0 %8,3 %50,6 %59,0 %29,9 %70,1 %100,0 ACTIVIDAD INNOVADORA 2014 MURRIZTU EGIN DA BERRITZEN DUTEN ENPRESEN KOPURUA ENPRESA BERRITZAILEAK Enpresen %49,4k aitortu dute berrikuntza jardueraren bat egin dutela azken lau urteotan, etenik gabe edo era intermitentean. 2013ko %51,8ko portzentajea baino txikiagoa. Etengabe berritzen duten enpresak kontuan hartuz gero, Bizkaiko enpresen %21,5ek berrikuntza jarduerak egin dituzte modu jarraituan 2014an eta aurreko hiru urteetan. Bestalde, %8,3k bakarrik ekin diote berrikuntza jardueraren bati azken urtean eta 2011-2013 epealdian berritu duten enpresen %19,5ek bakarrik utzi dute bertan behera berrikuntza prozesua 2014an. Empresas que indican haber llevado a cabo acciones innovadoras de forma continua en los últimos cuatro años. %49,4 2012 %28,3 2013 %27,1 2014 %21,5 ETENGABE BERRITZEN DUTEN ENPRESEN MULTZOA MURRIZTEN DOA PIXKANAKA.

Embed Size (px)

Transcript of Norabidea 2015: Berrikuntzak Bizkaiko Enpresetan

 • /barrixe

  @barrixe

  NORABIDEA2 0 1 5 BERRIKUNTZAK BIZKAIKO

  ENPRESETAN DUEN GARRANTZIARI BURUZKO INKESTA

  BERR

  IKU

  NTZ

  A JA

  RDU

  ERA

  BAI

  BAI

  EZ

  EZ

  GUZTIRA

  GUZTIRA

  201

  1-20

  13

  %21,5 %19,5 %41,0

  %8,3 %50,6 %59,0

  %29,9 %70,1 %100,0

  ACTIVIDAD INNOVADORA 2014

  MURRIZTU EGIN DA BERRITZEN

  DUTEN ENPRESEN KOPURUA

  ENPRESA BERRITZAILEAK

  Enpresen %49,4k aitortu dute berrikuntza jardueraren bat egin dutela azken lau urteotan, etenik gabe edo era intermitentean. 2013ko %51,8ko portzentajea baino txikiagoa.

  Etengabe berritzen duten enpresak kontuan hartuz gero, Bizkaiko enpresen %21,5ek berrikuntza jarduerak egin dituzte modu jarraituan 2014an eta aurreko hiru urteetan.

  Bestalde, %8,3k bakarrik ekin diote berrikuntza jardueraren bati azken urtean eta 2011-2013 epealdian berritu duten enpresen %19,5ek bakarrik utzi dute bertan behera berrikuntza prozesua 2014an.

  Empresas que indican haber llevado a cabo acciones innovadoras de forma continua en los ltimos cuatro aos.

  %49,4

  2012%28,3

  2013%27,1

  2014%21,5

  ETENGABE BERRITZEN DUTEN ENPRESEN

  MULTZOA MURRIZTEN DOA PIXKANAKA.

 • NORABIDEA

  2 0 1 5

  02

  BERRIKUNTZA INTENTSITATEAREN INDIZEA

  BERRIKUNTZA INTENTSITATEAREN INDIZE HANDIA EDO OSO HANDIA DUTEN ENPRESEN PROFILA

  BERRIKUNTZA PROZESUKO FAKTOREAK

  Berrikuntza intentsitatearen indizea Sintesi Indize bat da, Bizkaiko enpresen berrikuntza jardueren intentsitate-maila neurtzen duena, hau da, indize horren bidez jakin daiteke zein neurritaraino dagoen sistematizatuta berrikuntza jarduera.

  Sektore bereko beste enpresa batzuekin edo beste sektore batzuetako enpresekin eta berrikuntza agenteekin

  lankidetzan dihardutenak.

  Beren jarduerak garatzeko Laguntza Publikoak jaso dituzten enpresak.

  Enpresa esportatzaileak, batez ere, esportazioa jardueraren atal garrantzitsutzat dutenak.

  Enpresa sortu berriak.

  Inplementatutako ekintzekin beren igurikapenak ase dituzten enpresak.

  Berrikuntza jardueran aritzen diren langileak dituzten enpresak.

  Berrikuntzari ekiteko testuinguru ekonomikoaren eragin handirik ez duten enpresak.

  %27,2

  %43,2%29,6

  BERRIKUNTZA INTENTSITATEAREN INDIZE OSO HANDIA EDO HANDIA

  BERRIKUNTZA INTENTSITATEAREN INDIZE ERTAIN

  BERRIKUNTZA INTENTSITATEAREN INDIZE BAXUA EDO OSO BAXUA

  BERRIKUNTZA

  BARNEKO ITURRIAK

  LAGUNTZA PUBLIKOA

  Kudeaketako langileak Teknologia integratuak

  Ezagutza garatzekogaitasun propioak

  Berrikuntzak egin dituzten enpresen %28,9k nantzaketa

  publikoa eskuratu dute

  ARRAKASTA IZAN DUTE?

  Enpresen %68,7k arrakasta nabaritu du bere berrikuntza esperientzian

  Ondasunen eta zerbitzuen kalitatean Produktu edo zerbitzu sortaren zabalkuntzan Erantzun epeak murriztea bezeroen premiei egokitzeko

  KANPOKO ITURRIAK

  Bezeroak Txertatutako teknologia edo tresnak

  Prozesu berriak txertatzeko Jarduera berritzaileari laguntzeko zerbitzuak Erakunde publikoekiko lankidetza berrikuntza sustatzeko

  ABANTAILAK LORTU DITUZTE

  NAGUSIKI HONETARAKO ERABILI DUTE

 • ESPARRUAK TALDE HANDIKA

  ENPRESETAKO BERRIKUNTZAREN EZAUGARRIAK

  BERRIKUNTZA ESPARRUAk

  Produkzio arloko teknologia berriak

  Produkzio prozesuak hobetzea

  Produktu/zerbitzu berriak enpresarako

  Egungo produktuak/zerbitzuak hobetzea

  Berrikuntza-eremuen batez besteko kopurua enpresako

  NORABIDEA

  2 0 1 5

  03

  Berrikuntza prozesuetan

  %85,1

  2,32012

  2,42013

  2,22014

  EREMU GARRANTZITSUENAK

  Berrikuntza-eremuen batez besteko kopurua enpresako

  2012

  %79,9

  2013

  %77,0

  2014Berrikuntza produktu /

  zerbitzuetan

  %73,2

  2012

  %74,3

  2013

  %66,7

  2014Berrikuntza Marketin eta

  merkaturatze arloetan

  %37,4

  2012

  %46,8

  2013

  %44,1

  2014Berrikuntza antolakuntzan

  %26,5

  2012

  %31,1

  2013

  %28,7

  2014

  *

  Enpresen %20,7k neurriak hartzen ditu asmakizunak, berrikuntzak edo ezagutzak babestek

  Enpresen %15,5k baditu departamendu teknikoa, I+G+B-ko departamendua edo berrikuntzan jarduteko langileak

  %15,5

  Enpresen %18,9k kudeaketaren kontabilitatean identikatu ditzakete inplementatutako berrikuntzen onurak

  Enpresen %18,7k partida espeziko bat dute aurrekontuan berrikuntza jardueretarako

  %18,7

  Enpresen %44,1k uste du harreman bat dagoela testuinguru ekonomikoaren eta berrikuntza jardueraren artea

  Enpresa berritzaileen %36,5ak taldeka antolatzen ditu langileak eta denbora eta baliabideak eskainiz planikatzen du gaikuntza.

  Enpresen %69,5k berrikuntzako helburuak murriztu ditu egoera ekonomikoak hala bultzatuta.

  %69,5

  %18,9

  %20,7

  %44,1

  Enpresa berritzaileen %34,4k dio ekimen pertsonaletan oinarritzen dutela ikaskuntza. Portzentaje hori %42,7koa da enpresa ez berritzaileen kasuan

  %34,4%36,5 *

  *AZKEN LAU URTEETAN JARDUERA BERRITZAILEREN BAT EGIN DUTEN ENPRESAK.

 • NORABIDEA

  2 0 1 5

  04

  ENPRESEN ARTEKO LANKIDETZA BERRIKUNTZARAKO

  Lankidetzan diharduten enpresen %58,3k aurreikusitako helburuak lortu ditu, eta %8,3k gainditu egin ditu

  %66,6

  LANKIDETZAN JARDUTEN DUTEN ENPRESAK

  ZERTARAKO:

  LANKIDETZAN JARDUTEKO ARRAZOIAK:

  LANKIDETZAN EZ JARDUTEKO ARRAZOIAK:

  %36,3Guztizkotik

  %43,6Berritzaileen artean

  }Sektoreko beste enpresa batzuekin edo beste sektore batzuetako enpresekin sinatutako akordioetan gorpuzten da lankidetza

  Produktu edo zerbitzu berriak edo hobetuak diseinatzeko edo garatzeko

  Merkatu berriak garatzeko

  Produktu edo zerbitzu berrien kontzeptuak eta ideiak sortzeko

  Ekonomikoak: arrisku ekonomikoa, kostu handiak, baliabide falta,

  kostuak murriztea eta partekatzea

  Merkatukoak: merkatu berriak irekitzea

  Ezagutza ez da partekatzen

  Ez dago premiarik

  Antolakuntza zurruna

  Bazkideak aurkitzeko zailtasunak

  Kostu ekonomiko handia

  Konantza ezaAZKEN LAU URTEETAN JARDUERA BERRITZAILEREN BAT EGIN DUTEN ENPRESA*

  *

  HANDIAGOA

  BERDINA

  TXIKIAGOA

  %22,1 %71,5 %6,4

  Antolakuntzako berrikuntza

  + %15,8 SALDOA

  %28,5 %66,3 %5,3

  Berrikuntza Marketin eta merkaturatze arloetan

  + %23,2 SALDOA

  %27,1 %67,7 %5,3

  Berrikuntza prozesuetan

  + %21,8 SALDOA

  %30,9 %65,5 %3,6

  Berrikuntza prozesuetan

  Berrikuntza produktu eta zerbitzuetan

  + %27,3 SALDOA

  ETORKIZUNERAKO AURREIKUSPENAKHURRENGO 3 URTEAK

 • BERRIKUNTZARAKO JOERA HANDIA / OSO HANDIA

  %34,0

  BERRIKUNTZARAKO JOERAERTAINA

  %26,3

  BERRIKUNTZARAKO JOERA TXIKIA / OSO TXIKIA

  %39,7

  Berrikuntzarako Joeraren Indizea Sintesi Indize bat da, Bizkaiko enpresa ez-berritzaileek berrikuntzarekiko duten hurbiltasun maila neurtzen duena.

  Asko dira jauzia egiteko prest dauden enpresak, baina asko dira baita ere horrelako ekimenetatik gero eta urrunago daudenak

  Merkatuaren eta lehiakortasuna hobetzeko premiaren epe laburreko ikuspegia da

  NORABIDEA

  2 0 1 5

  05

  ENPRESA EZ-BERRITZAILEAK

  BERRIKUNTZARAKO OZTOPOAK

  BERRIKUNTZARAKO JOERAREN INDIZEA

  Ez dago berritzeko premiarik

  KULTURA BERRITZAILE

  EZA

  Ez dago ondasun eta zerbitzu berritzaileen

  eskaerarik

  MERKATUK OZTOPOA

  FINANTZAKETA ARLOKO

  ZAILTASUNAK

  Berrikuntzaren kostua egoera ekonomiko

  ziurgabean

  %71,5 Ekintza berritzailerik egin ez duten enpresen %71,5ek eta ez uste dute berrikuntza beharrezkoa dela

  %73,9 Ekintza berritzailerik egin ez duten enpresen %73,9k eta ez uste dute berrikuntza ez dela presazkoa

  ENPRESEN %50,6K EZ DUTE INOLAKO BERRIKUNTZA JARDUERARIK EGIN AZKEN LAU URTEOTAN.

  %50,6

  BAINA BERRIKUNTZA JARDUERETARAKO LAGUNTZA EKONOMIKOAK BESTE URTE

  BATZUETAN BAINO GARRANTZI HANDIAGOA DU

  BERRIKUNTZA EZ DAGO GORRIZ MARKATUTA ENPRESA HORIEN

  AGENDAN

 • /barrixe @barrixe RSS

  [email protected]

  HARPIDETU ZAITEZ GURE NEWSLETTER-AHarpidetu zaitez buletinera eta jaso gure Newsletter-a. Bertan aurkituko dituzu azken laguntza eta diru-laguntzak, albiste interesgarriak, agenda eta berrikuntzari buruzko informazio guztia.

  EDO JARRAITU ...

  NORABIDEA 2015 BERRIKUNTZAK BIZKAIKO ENPRESETAN DUEN GARRANTZIARI BURUZKO INKESTA

  AUSAZKO 2.005 INKESTA 4.871 ENPRESAKO LAGIN BATEAN.

  INDUSTRIAREN ETA INDUSTRIAREKIN LOTUTAKO ZERBITZUEN SEKTOREKO 6-100 LANGILE BITARTEKO BIZKAIKO ENPRESEN LAGINA.

  LAGINAREN AKATSA %2,2KOA DA %95,5AREN KONFIANTZA MAILARAKO.

  NORABIDEA2 0 1 5