Norabidea 2014: Berrikuntzari Buruzko Merkatu Ikerketa

of 6 /6
Enpresen %51,8k aitortu dute berrikuntza jardueraren bat egin dutela azken lau urteotan, etenik gabe edo era intermitentean. Etengabe berritzen duten enpresak kontuan hartuz gero, Bizkaiko enpresen %27,1ek berrikuntza jarduerak egin dituzte modu jarraituan 2013an eta aurreko hiru urteetan. NORA BIDEA 2012 2013 2014 BERRIKUNTZAK BIZKAIKO ENPRESETAN DUEN GARRANTZIARI BURUZKO INKESTA Bestalde, %17,1k bakarrik ekin diote berrikuntza jardueraren bati azken urtean (iritsi berriak) eta 2010-2012 epealdian berritu duten enpresen %7,5ek bakarrik utzi dute bertan behera berrikuntza prozesua 2013an ENPRESEN %51,8K EZ DU INOLAKO BERRIKUNTZA JARDUERARIK EGIN AZKEN LAU URTEOTAN. /barrixe @barrixe ENPRESA BERRITZAILEAK 2014 01 BERRIKUNTZA JARDUERA BAI BAI EZ EZ GUZTIRA GUZTIRA 2009-2012 %27,1 %7,5 %34,6 %17,1 %48,2 %65,4 %44,2 %55,8 %100,0 BERRIKUNTZA JARDUERA 2013 %51,8 Azken lau urteotan berrikuntza jarduerak etenik gabe egin dituztela dioten enpresak. ETENGABE BERRITZEN DUTEN ENPRESEN MULTZOA EGONKOR MANTENDU DA AZKEN URTEOTAN. %27,1 %28,3 %27,9

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Norabidea 2014: Berrikuntzari Buruzko Merkatu Ikerketa

Page 1: Norabidea 2014: Berrikuntzari Buruzko Merkatu Ikerketa

Enpresen %51,8k aitortu dute berrikuntza jardueraren bat egin dutela azken lau urteotan, etenik gabe edo era intermitentean.

Etengabe berritzen duten enpresak kontuan hartuz gero, Bizkaiko enpresen %27,1ek berrikuntza jarduerak egin dituzte modu jarraituan 2013an eta aurreko hiru urteetan.

NORABIDEA

2012 2013 2014

BERRIKUNTZAK BIZKAIKO ENPRESETAN DUEN GARRANTZIARI BURUZKO INKESTA

Bestalde, %17,1k bakarrik ekin diote berrikuntza jardueraren bati azken urtean (iritsi berriak) eta 2010-2012 epealdian berritu duten enpresen %7,5ek bakarrik utzi dute bertan behera berrikuntza prozesua 2013an

ENPRESEN %51,8K EZ DU INOLAKO BERRIKUNTZA JARDUERARIK EGIN AZKEN LAU URTEOTAN.

/barrixe

@barrixe

ENPRESA BERRITZAILEAK

2 0 1 4

01

BERRIK

UNTZ

A J

ARDUER

A

BAI

BAI

EZ

EZ

GUZTIRA

GUZTIRA 200

9-20

12

%27,1 %7,5 %34,6

%17,1 %48,2 %65,4

%44,2 %55,8 %100,0

BERRIKUNTZA JARDUERA 2013

%51,8

Azken lau urteotan berrikuntza jarduerak etenik gabe egin dituztela dioten enpresak.

ETENGABE BERRITZEN DUTEN ENPRESEN MULTZOA EGONKOR MANTENDU DA AZKEN URTEOTAN.

%27,1%28,3%27,9

Page 2: Norabidea 2014: Berrikuntzari Buruzko Merkatu Ikerketa

BARNEKO ITURRIAK

LAGUNTZA PUBLIKOA

• Kudeaketako langileak• Produkzioko langileak• Marketineko langileak

Berrikuntzak egin dituzten enpresen %29,6k

�nantzaketa publikoa eskuratu dute

ARRAKASTA IZAN DUTE?

Enpresen %60,7k arrakasta nabaritu du bere

berrikuntza esperientzian.

ABANTAILAK LORTU DITUZTE:• Ondasunen eta zerbitzuen kalitatean• Produktu edo zerbitzu sortaren zabalkuntzan• Araudietako baldintzak betetzean

BERRIKUNTZA INTENTSITATEAREN INDIZEA

BERRIKUNTZA INTENTSITATEAREN INDIZE HANDIA EDO OSO HANDIA DUTEN ENPRESEN PROFILA

BERRIKUNTZA PROZESUKO FAKTOREAK 

Berrikuntza intentsitatearen indizea Sintesi Indize bat da, Bizkaiko enpresen berrikuntza jardueren intentsitate-maila neurtzen duena, hau da, indize horren bidez jakin daiteke zein neurritaraino dagoen sistematizatuta berrikuntza jarduera.

NORABIDEA

Sektore bereko beste enpresa batzuekin edo beste sektore batzuetako enpresekin eta berrikuntza agenteekin

lankidetzan dihardutenak.

Beren jarduerak garatzeko Laguntza Publikoak jaso dituzten enpresak.

Enpresa esportatzaileak, batez ere, esportazioa jardueraren atal garrantzitsutzat dutenak.

Antzinatasun gutxiko enpresak.

Inplementatutako ekintzekin beren igurikapenak ase dituzten enpresak.

BERRIKUNTZA

2 0 1 4

02

KANPOKO ITURRIAK• Bezeroak• Txertatutako teknologia edo tresnak

%35,7

%35,9

%28,4BERRIKUNTZA INTENTSITATEAREN INDIZE OSO HANDIA EDO HANDIA

BERRIKUNTZA INTENTSITATEAREN INDIZE ERTAINA

BERRIKUNTZA INTENTSITATEAREN INDIZE BAXUA EDO OSO BAXUA

NAGUSIKI HONETARAKO ERABILI DUTE:• Prozesu berriak txertatzeko• Enpresan bertan ikerketa jarduerak egiteko• Langileak prestatzeko• Beste enpresa batzuekin lankidetza edo berrikuntza jarduerak garatzeko

Page 3: Norabidea 2014: Berrikuntzari Buruzko Merkatu Ikerketa

Enpresen %18,4k neurriak hartzen ditu asmakizunak, berrikuntzak edo ezagutzak babesteko.

ESPARRUAK TALDE HANDIKA

ENPRESETAKO BERRIKUNTZAREN EZAUGARRIAK

BERRIKUNTZA ESPARRUAK

Enpresen %17,6k baditu departamendu teknikoa, I+G+B-ko departamendua edo berrikuntzan jarduteko langileak.

Produkzio arloko teknologia berriak

Produktu/zerbitzu berriak merkaturako

Produkzio prozesuak hobetzea

Egungo produktuak/zerbitzuak hobetzea

%17,6

Enpresen %21,9k kudeaketaren kontabilitatean identi�katu ditzakete inplementatutako berrikuntzen onurak.

%21,9Enpresen %17,3k partida espezi�ko bat dute aurrekontuan berrikuntza jardueretarako

%17,3

%18,4

Enpresen %40,3k uste du harreman bat dagoela testuinguru ekonomikoaren eta berrikuntza jardueraren artean.

Enpresa berritzaileen %46,3k ezagutza partekatua ahalbidetzen edo errazten du eta horrela lehiakortasuna hobetu.

%46,3

Enpresen %65,3k berrikuntzako helburuak murriztu ditu egoera ekonomikoak hala bultzatuta.

%65,3 %40,3

Enpresa berritzaileen %37k esan du gaikuntza plani�katuta dutela eta enpresak denbora eta baliabideak jartzen dituela horretarako. Enpresa ez berritzaileen kasuan portzentajea %25,2koa da.

%37,0

NORABIDEA

2 0 1 4

03

Berrikuntza prozesuetan

%79,9

1,92012

2,32013

2,42014

EREMU GARRANTZITSUENAK

Berrikuntza-eremuen batez besteko kopurua enpresako

2014

%85,1

2013

%73,6

2012

Berrikuntza produktu / zerbitzuetan

%74,3

2014

%73,2

2013

%62,3

2012

Berrikuntza Marketin eta merkaturatze arloetan

%46,8

2014

%37,4

2013

%31,9

2012

Berrikuntza antolakuntzan

%31,1

2014

%26,5

2013

%20,4

2012

* *

* AZKEN LAU URTEETAN JARDUERA BERRITZAILEREN BAT EGIN DUTEN ENPRESAK.

Page 4: Norabidea 2014: Berrikuntzari Buruzko Merkatu Ikerketa

Enpresentzat oso baliagarria edo nahiko baliagarria da lankidetza, bereziki berrikuntzaren sistematizazioan maila hain altua ez duten enpresentzat.

%61,8

NORABIDEA

2 0 1 4

04

ENPRESEN ARTEKO LANKIDETZA BERRIKUNTZARAKO

ETORKIZUNERAKO AURREIKUSPENAKHURRENGO 3 URTEAK

LANKIDETZAN JARDUTEN DUTEN ENPRESAK

ZERTARAKO:

LANKIDETZAN JARDUTEKO ARRAZOIAK:

LANKIDETZAN EZ JARDUTEKO ARRAZOIAK:

%34,8Guztizkotik

%47,9Berritzaileen artean

}Sektoreko beste enpresa batzuekin edo beste sektore batzuetako enpresekin sinatutako akordioetan gorpuzten da lankidetza

Produktu edo zerbitzu berriak edo hobetuak diseinatzeko edo garatzekoProduktu edo zerbitzu berrien kontzeptuak eta ideiak sortzekoMerkatu berriak garatzeko

Ekonomikoak: arrisku ekonomikoa, kostu handiak, baliabide falta, kostuak murriztea eta partekatzeaMerkatukoak: merkatu berriak irekitzea

Ezagutza ez da partekatzenEz dago premiarikBazkideak aurkitzeko zailtasunakKostu ekonomiko handiaKon�antza eza

HANDIAGOA

BERDINA

TXIKIAGOA

%30,9 %64,3 %4,8

Antolakuntzako berrikuntza

+ %35,7 SALDOA

%37,2 %57,5 %5,3

Berrikuntza Marketin eta merkaturatze arloetan

+ %31,9 SALDOA

%36,4 %58,9 %4,7

Berrikuntza prozesuetan

+ %31,7 SALDOA

%38,5 %56,7 %4,8

Berrikuntza produktu eta zerbitzuetan

+ %33,7 SALDOA

AZKEN LAU URTEETAN JARDUERA BERRITZAILEREN BAT EGIN DUTEN ENPRESAK.*

*

Page 5: Norabidea 2014: Berrikuntzari Buruzko Merkatu Ikerketa

BAINA BERRIKUNTZA JARDUERETARAKO LAGUNTZA EKONOMIKOAK BESTE URTE

BATZUETAN BAINO GARRANTZI HANDIAGOA DU.

BERRIKUNTZARAKO JOERA HANDIA / OSO HANDIA

%24,7

BERRIKUNTZARAKO JOERA ERTAINA

%29,8

BERRIKUNTZARAKO JOERA TXIKIA / OSO TXIKIA

%45,5

Berrikuntzarako Joeraren Indizea Sintesi Indize bat da, Bizkaiko enpresa ez-berritzaileek berrikuntzarekiko duten hurbiltasun maila neurtzen duena.

Asko dira jauzia egiteko prest dauden enpresak, baina asko dira baita ere horrelako ekimenetatik gero eta urrunago daudenak.

Merkatuaren eta lehiakortasuna hobetzeko premiaren epe laburreko ikuspegia da.

BERRIKUNTZA EZ DAGO GORRIZ MARKATUTA ENPRESA HORIEN

AGENDAN.

NORABIDEA

2 0 1 4

05

ENPRESA EZ-BERRITZAILEAK

BERRIKUNTZARAKO OZTOPOAK

BERRIKUNTZARAKO JOERAREN INDIZEA

Ez dago berritzeko premiarik

KULTURA BERRITZAILE

EZAEz dago ondasun eta zerbitzu berritzaileen

eskaerarik

MERKATUKOZTOPOA

FINANTZAKETAARLOKO

ZAILTASUNAKBerrikuntzaren kostua

egoera ekonomiko ziurgabean

%75,1 Ekintza berritzailerik egin ez duten enpresen %75,1ek eta ez uste dute berrikuntza beharrezkoa dela.

%76,4 Ekintza berritzailerik egin ez duten enpresen %76,4k eta ez uste dute berrikuntza ez dela presazkoa.

ENPRESEN %48,2K EZ DUTE INOLAKO BERRIKUNTZA JARDUERARIK EGIN AZKEN LAU URTEOTAN.

%48,2

Page 6: Norabidea 2014: Berrikuntzari Buruzko Merkatu Ikerketa

/barrixe @barrixe RSS

HARPIDETU ZAITEZ GURE NEWSLETTER-A

NORABIDEA 2014 BERRIKUNTZAK BIZKAIKO ENPRESE-TAN DUEN GARRANTZIARI BURUZKO INKESTA

Harpidetu zaitez buletinera eta jaso gure Newsletter-a. Bertan aurkituko dituzu azken laguntza eta diru-laguntzak, albiste interesgarriak, agenda eta berrikuntzari buruzko informazio [email protected]

AUSAZKO 2.001 INKESTA 5.049 ENPRESAKO LAGIN BATEAN.

INDUSTRIAREN ETA INDUSTRIAREKIN LOTUTAKO ZERBITZUEN SEKTOREKO 6-100 LANGILE BITARTEKO BIZKAIKO ENPRESEN LAGINA.

LAGINAREN AKATSA ±%1,7KOA DA %95,5AREN KONFIANTZA MAILARAKO.

EDO JARRAITU ...

NORABIDEA2 0 1 4