Monterrei: historia, arte e conflito patrimonial

download Monterrei: historia, arte e conflito patrimonial

of 16

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  205
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Presentación gráfica sobre a historia, a arte e o conflito provocado pola Xunta de Galicia ao construír un hotel no castelo de Monterrei (Ourense)

Transcript of Monterrei: historia, arte e conflito patrimonial

 • 1. M O N T E R R E I ,historia, arte e defensa do patrimonio

2. O castelo de Monterrei unha fortificacin de orixemedieva l , s ituada noconcello de Monterrei, nunouteiro sobre o val do roTmega, frontei ra conPor tugal . unha dasf o r t a l e z a s m e l l o rconservadas de Galicia edas mis importantes efermosas do Estado. Foideclarada MonumentoNacional o 3 de xuo de1931, e na actualidade unBen de Interese Cultural. 3. O castelo asentouse sobreos restos do castro deBaronceli e estivo en mansdas familias nobiliarias mispoderosas: Ulloa, Ziga,Viedma, Fonseca, Acevedo eCasa de Alba.A p r i m e i r a n o t i c i adocumental do castelo datado 950, cando a comarcaformaba parte do seoro domosteiro de Celanova. 4. No ano 1366 serviu derefuxio a Pedro I o Cruel, nasa guerra contra Henriquede Trastmara. A revoltairmandia de 1467 nonafectou ao castelo e, cosRei s Catl i cos , foi l leconcedido o t tulo dePrimeiro Conde de Monterreia Sancho Snchez de Ulloano 1474.Neste lugar entrevistronseen 1506 Felipe el Hermoso eo Cardeal Cisneros.Irmandios:arevolta.XogoderolcelebradonocastelodeMonterreientre2006e2008 5. Entre os muros foron construndosemonasterios. O primeiro foi o dosfranciscanos en 1302 na zona norte, quedesapareceu coa desamortizacin no s.XIX, usndose as sas pedras en distintasobras en Vern. En 1494 establecronse osmercedarios, nun antigo convento demonxas. No 1597 baixaron para Vern,onde anda hoxe teen un colexio.O ltimo mosteiro foi o dos xesutas no1555, que destacou pola sa importanciaeducativa e cultural (a segundauniversidade galega). Coa expulsin dosxesutas no 1767 o Colexio foi expoliado edispersronse as sa pedras e patrimonio.No seu solar sitase o actual Parador. 6. Ata a invencin da imprenta, arredor do1440, os libros s contaban conpoucas copias manuscritas.En Galiza, a primeira imprentainstalouse en Monterrei, e o primeirolibro aqu impreso, por GonzaloRodrguez de la Pasera, foi o Misal deMonterrei ou Auriense no 1494. Hoxeest depositado no Museo da Catedralde Ourense.O Misal, de 279 follas con dascolumnas de letras gticas, consta detodos os textos necesarios para acelebracin da misa (lecturas,cnticos, oracins, etc.) e uncalendario co santoral. 7. Arredor do castelo e dos mosteiros foimedrando o casero, constitundose unhaimportante poboacin, con tendas e tabernas.O castelo xogou un importante papel naGuerra de Separacin con Portugal quecomezou en 1640. Foi entn cando seconstruu a Atalaia (para defender a nicafonte do recinto) e levantronse novas e misresistentes murallas.A fortaleza participou tamn na Guerra deSucesin (1700-1714) e na Guerra daIndependencia (1808-1814), chegando a serocupada temporalmente polos franceses.Nas dcadas seguintes, Monterrei entroununha profunda decadencia, perdendo boaparte do seu patrimonio. 8. OUTROS MONTERREIO III Conde de Monterrei, Alonso deAcevedo, mandou construr o Palacio deMonterrey en Salamanca no 1539, un dosedificios mis destacados do estiloplateresco.O V Conde de Monterrei, Gaspar deAcevedo, foi nomeado por Felipe II vicerreide Nueva Espaa. Al mandou unhaexpedicin colonizar a actual California,dndolle nome a actual baa de Monterrey.Mis tarde, no 1596, tamn se lle deu onome de Monterrey a unha nova cidade,que hoxe unha das mis importantes deMxico. 9. A ARTEO acceso mellor e maior acrpole de Galicia faise polo sur, onde se sita uncruceiro do s. XVII. Subindo atopmonos co Hospital de Peregrinos (1391), no quedestaca a portada gtica co tetramorfo. 10. Xa dentro do propio castelo destaca a Torre da Homenaxe (ou Torre de Don Sancho),do s. XV. De planta cadrada, con 22 m de altura, feita en cantera de granitoperfectamente labrada, que conserva moitas marcas de canteiro. Pdese subir aoterrazo, desde onde hai unha fermosa vista do val de Monterrei. 11. O Pazo dos Condes, restaurado, conserva en bo estado galeras e patios, confermosas arcadas. Foi construdo entre os s. XV e XVII, de estilo renacentista. Oelemento mis antigo do conxunto a Torre das Damas, de finais do s. XIII. 12. A Igrexa de Santa Mara edificouse a finais do s. XIII, en estilo romnico con elementosgticos. No tmpano da porta ten unha figura do Pantocrtor, con Cristo ensinando aschagas da Paixn e o Tetramorfo (os smbolos dos evanxelistas). Na parede norte estgravada a lonxitude dunha 'vara' (83,6 cm.) recordo de cando se celebraban feiras. 13. No interior da igrexa destaca a bsida, os retbulos e a Capela dos Condes, ao sur.Na capela varias esculturas representan a Anunciacin, coa virxe embarazada, oarcanxo San Gabriel e os anxos coas trompetas nas esquinas. Destacan tamn oretbulo de pedra co tema da paixn de Cristo e un Cristo crucificado tamn depedra, ambos de finais do XIII, romnicos 14. A defensa do casteloA Casa de Alba cedeulle o castelo ao Estado espaol que, no 2010, llotraspasou Xunta de Galicia. un BIC (Ben de Interese Cultural) e nodocumento de cesin especificbase que s se poda adicar a ese uso: pblicoe cultural.Despois de adiar moitos anos a necesaria rehabilitacin da fortaleza, a finaisdo 2013 ponse en marcha cun investimento de case 2 millns de euros.En decembro do 2013, e sen ningun agardalo, a Xunta publica un novoproxecto para acondicionar a fortaleza como hotel de luxo, trasladando oParador (situado a uns 300 m) ao castelo. 15. Contra a decisin da Xunta de facer un hotel de uso privado nun patrimoniopblico e con dieiro pblico, crase a Plataforma Cidad en Defensa doCastelo de Monterrei que ten levado a cabo distintas actuacins para reclamarun USO PBLICO E CULTURAL DO CASTELO, smbolo da comarca e herdanzacomn que debe ser gozado por todos os cidadns sen mis restricins que asnecesarias para a conservacin do monumento. 16. FONTESh8p://patrimoniomusicalgalego.blogspot.com.es/2011/04/missale-auriense-o-misal-de-monterrei.htmlh8ps://www.yumpu.com/es/document/view/14544560/apuntes-a-la-historia-del-valle-de-monterrey-emilio-marIn-sernah8p://www.farodevigo.es/portada-ourense/2011/11/21/catedral-refuerza-seguridad-evitar-robo-misal-auriense/599303.htmlh8p://gl.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Monterreih8p://gl.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_imaxes_de_Monterrei,_Monterreih8p://www.ojodigital.com/foro/urbanas-arquitectura-interiores-y-escultura/188569-casIllo-de-monterrei-verin.htmlh8p://aramon.espacioblog.com/categoria/castelos-galiciawww.manuelgago.org/blog/h8ps://www.facebook.com/beImiciego.beImiciego/photosh8ps://www.facebook.com/groups/589044114520822/-GuadeMonterrey;JessYaboadaChivite.ArtesGrficasFarodeVigo.-Monterrei,1494-1994.5sculosdecultura;XerardoDasairas,EdicinsdoCastro.-Vernycomarca;AdolfoRoln.EditorialEverest.-Cas