MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos...

of 13 /13
INICIATIVA COMUNITARIA LEADER+ GRUPO : MONTERREI VERIN Execución final do programa: ¾ ANEXO I,.- Cadro resumo ¾ ANEXO II.- Relación contratos asinados Concellos que compoñen o Grupo de Acción Local CASTRELO DO VAL CUALEDRO LAZA MONTERREI OIMBRA VERIN VILARDEVOS

Embed Size (px)

Transcript of MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos...

Page 1: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER+

GRUPO :

MONTERREI VERIN Execución final do programa:

ANEXO I,.- Cadro resumo ANEXO II.- Relación contratos asinados

Concellos que compoñen o Grupo de Acción Local

CASTRELO DO VAL CUALEDRO LAZA MONTERREI OIMBRA VERIN VILARDEVOS

Page 2: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

Orzamento Axuda Nº Orzamento Axuda Nº Orzamento Axuda Nº Orzamento Axuda Orzamento Axuda101 Adquisición de competencias

Importes executados

ANEXO IMONTERREI VERIN

MEDIDA Datos convenio Informes favorables Informes en estudo Contratos asinados

102 Gastos de xestión, funcionamento administrativo e asistencia técnica

475.489 475.489 7 475.488 475.488 475.488 475.488

103 Servizos á poboación1.720.290 1.192.290 16 1.857.563 1.192.290 16 1.857.563 1.192.290 1.857.563 1.192.290

104 Patrimonio natural

105 Valorización de produtos locais agrarios

23.805 16.663 2 23.804 16.663 2 23.804 16.663 23.804 16.663

106 PEMES e servizos2.437.450 887.450 18 3.298.595 907.273 17 3.166.442 887.450 3.166.442 887.450

107 Valorización do patrimonio cultural e arquitectónico

424.152 309.152 9 456.933 319.821 8 441.692 309.152 441.692 309.152

108 Turismo108 Turismo465.105 220.105 4 561.352 220.105 4 561.352 220.105 561.352 220.105

109 Outros investimentos50.000 50.000 6 49.324 49.324 6 49.324 49.324 49.324 49.324

110 Formación e emprego

201 Cooperación interterritorial424.050 424.050 1 424.050 424.050 1 424.050 424.050 424.050 424.050

202 Cooperación transnacional100.000 100.000 2 100.000 100.000 2 100.000 100.000 100.000 100.000

Total xeral 6.120.341 3.675.199 58 6.771.620 3.229.526 63 7.099.715 3.674.523 7.099.715 3.674.523% sobre os datos do convenio 110,64% 87,87% 116,00% 99,98% 116,00% 99,98%

Aportación privada 2 445 142 3 542 094 3 425 192 3 425 192Aportación privada 2.445.142 3.542.094 3.425.192 3.425.192101 Adquisición de competencias 102 Gastos de xestión, funcionamento administrativo e asistencia técnica

104 Patrimonio natural103 Servizos á poboación

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

1 1

105 Valorización de produtos locais agrarios 106 PEMES e servizos

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

1

2

3

1

2

3

108 Turismo107 Valorización do patrimonio cultural e arquitectónico

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

109 Outros investimentos 110 Formación e emprego

202 Cooperación transnacional201 Cooperación interterritorial

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

1

2

1

2

TOTAL AXUDA XERAL SITUACIÓN DA APORTACIÓN PRIVADA

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

1

2

3

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000

1

2

3

0 1.500.000 3.000.000 4.500.000

1

2

3

0 1.500.000 3.000.000 4.500.000

1

2

3

Os gráficos que se mostran nesta páxina, reflicten a situación da axuda, agás o último que só ten en conta a aportación privada; a lenda e á seguinte:1.- Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores

Page 3: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

MONTERREI-VERIN

MONTERREI-VERIN

ANEXO II

Medida 102

ExpedienteProxecto

Orzamento Axuda% Produtivo

102 Gastos de xestión, funcionamento administrativo e asistencia técnica MONTERREI-VERIN

Concello

PromotorCertificado

% AXUDA

102 001 2 598,60 598,60

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Gastos de funcionamento

G.A.L

102 027 2 91.209,73 91.209,73

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Gastos de funcionamento ano 2003

G.A.L

102 052 2 68.584,53 68.584,53

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Gastos de funcionamento ano 2004

G.A.L

102 067 2 72.885,59 72.885,59

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Gastos de funcionamento ano 2005

G.A.L

102 082 2 70.309,45 70.309,45

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Gastos de funcionamento 2006

G.A.L

102 088 2 71.319,68 71.319,68

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Gastos de funcionamiento 2007

G.A.L

102 090 2 100.580,72 100.580,72

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Gastos de funcionamiento 2008

G.A.L

475.488,30

475.488,30

Número de proxectos: 7 Total Orzamento:

Total Axuda: 100,00%

Page 4: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

MONTERREI-VERINMedida 103

ExpedienteProxecto

Orzamento Axuda% Produtivo

103 Servicios á poboación MONTERREI-VERIN

Concello

PromotorCertificado

% AXUDA

103 005 2 169.941,17 118.926,33

MONTERREI

100,00% No69,98%

Acondicionamento área recreo de Vences

Comunidad de montes vecinales en mano común

103 007 2 201.796,73 124.992,89

MONTERREI

100,00% No61,94%

Acondicionamiento área recreo de Albarellos

Comunidade Montes Vecinais en man común

103 014 2 201.409,43 124.994,69

VERIN

100,00% No62,06%

Construción de edificio para uso social en Tamaguelos

Asociación de vecinos de Tamaguelos

103 015 2 56.693,32 39.685,32

VERIN

100,00% No70,00%

Construción de praza para o pobo de Tintores

Concello de Verín

103 035 2 12.006,00 8.404,20

VERIN

100,00% No70,00%

Creación de aula informática

Federación Provincial de mulleres rurais de Ourense

103 038 2 110.875,89 53.858,55

CASTRELO DO VAL

100,00% No48,58%

Construción de edificio para uso social en Pepín

Comunidade de Montes Vecinais en Man Común de Pepín

103 041 2 221.156,25 124.986,42

OIMBRA

100,00% No56,51%

Construción de edificio para centro social en Oímbra

Comunidade de Montes en Man Común Montes de Oímbra

103 043 2 159.784,15 111.848,90

OIMBRA

100,00% No70,00%

Integración da rúa da Iglesia en Albarellos

Concello de Monterrei

103 045 2 91.698,60 52.414,46

VERIN

100,00% No57,16%

Rehabilitación e reforma de edificio para local social de Tintores

Asociación comunal de Tintores

103 050 2 178.558,92 124.991,24

OIMBRA

100,00% No70,00%

Acondicionamento del área de recreo de O Rosal

Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de O Rosal

103 057 2 192.008,42 124.997,47

LAZA

100,00% No65,10%

Complexo de ocio e natureza Monte Touza

Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Laza, Cimadevilla y Souteliño

103 058 2 54.506,72 38.154,70

OIMBRA

100,00% No70,00%

Acondicionamento do entorno da Igrexa de Oímbra

Concello de Oímbra

Page 5: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

MONTERREI-VERINMedida 103

ExpedienteProxecto

Orzamento Axuda% Produtivo

103 Servicios á poboación MONTERREI-VERIN

Concello

PromotorCertificado

% AXUDA

103 061 2 88.354,07 60.893,70

CASTRELO DO VAL

100,00% No68,92%

Recuperación de espazos comunitarios en Castrelo do Val

Concello de Castrelo do Val

103 071 2 65.219,62 45.653,72

LAZA

100,00% No70,00%

Centro de actuación medioambiental en Laza

Concello de Laza

103 076 2 27.522,84 19.265,98

OIMBRA

100,00% No70,00%

Acondicionamento de praza pública en Oímbra

C.M.V.M.C de Oímbra

103 085 2 26.030,40 18.221,28

VILARDEVOS

100,00% No70,00%

Marcado e sinalización da ruta do contrabando

Concello de Vilardevós

1.857.562,53

1.192.289,85

Número de proxectos: 16 Total Orzamento:

Total Axuda: 64,19%

Page 6: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

MONTERREI-VERINMedida 105

ExpedienteProxecto

Orzamento Axuda% Produtivo

105 Valorización de productos locais agrarios MONTERREI-VERIN

Concello

PromotorCertificado

% AXUDA

105 001 2 17.045,45 11.931,81

OIMBRA

100,00% No70,00%

Feira do Pemento

Concello de Oímbra

105 033 2 6.759,02 4.731,31

OIMBRA

100,00% No70,00%

VI Feira do pemento de Oímbra

Concello de Oímbra

23.804,47

16.663,12

Número de proxectos: 2 Total Orzamento:

Total Axuda: 70,00%

Page 7: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

MONTERREI-VERINMedida 106

ExpedienteProxecto

Orzamento Axuda% Produtivo

106 PEMES e servicios MONTERREI-VERIN

Concello

PromotorCertificado

% AXUDA

106 002 2 275.083,10 88.944,20

VERIN

100,00% Sí32,33%

Escola infantil en Verín

Daelcarma S.L.U.

106 003 2 44.655,20 6.698,28

OIMBRA

100,00% Sí15,00%

Adquisición maquinaria para carpinteria madeira

Manuel Justo García

106 004 2 23.439,47 3.515,92

OIMBRA

100,00% Sí15,00%

Adquisición maquinaria para carpintería madeir a

Antonio Pardo Vilariño

106 008 2 16.377,58 2.456,64

VERIN

100,00% Sí15,00%

Adquisición de maquinaria para carpintería de madeira

Adolfo Rivera García

106 010 2 81.618,78 32.323,76

LAZA

100,00% Sí39,60%

Bar tradicional "Taberna do Ardillas"

Joaquín González Rodríguez

106 012 2 110.419,23 31.243,44

MONTERREI

100,00% Sí28,30%

Construción de edificio para almacén e venda de viños de denominación de orixe e outras bebidas

Diliven S.L.L

106 013 2 382.436,12 124.192,63

VERIN

100,00% Sí32,47%

Construción de nave para taller de canteiría

Construcciones Paco Limia e Hijos, S.L

106 019 2 312.487,19 124.994,88

VERIN

100,00% Sí40,00%

Planta de redución de arsénico en auga mineral e estación de depuración de filtros

Euroinversiones Last Teardrop S.L..

106 026 2 18.200,00 2.730,00

VERIN

100,00% Sí15,00%

Adquisición de maquinaria para fábrica de escaiolas

Escaiolas González Pardo S.L.

106 037 2 461.989,77 123.716,27

VERIN

100,00% Sí26,78%

Construción de muelle para madeira

Maderas Tejada, S.L.

106 039 2 300.549,91 117.545,54

VERIN

100,00% Sí39,11%

Carpintería metálica Jaifer

Metales Jaifer, S.L.

106 047 2 154.072,88 22.793,12

VERIN

100,00% Sí14,79%

Adquisición de maquinaria para corte, pulido e torneado da pedra

Grapimat Pazos S.L.

Page 8: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

MONTERREI-VERINMedida 106

ExpedienteProxecto

Orzamento Axuda% Produtivo

106 PEMES e servicios MONTERREI-VERIN

Concello

PromotorCertificado

% AXUDA

106 063 2 21.149,93 3.172,49

LAZA

100,00% Sí15,00%

Adquisición de maquinaria para carpintería de madeira

Francisco Javier Vilas Sainza

106 065 2 168.612,34 21.185,11

VERIN

100,00% Sí12,56%

Clínica médica alternativa

Medinor S.C

106 068 2 53.246,98 13.314,40

VERIN

100,00% Sí25,00%

Bollería típica "Bicas de Laza"

Manuela Rodríguez Diéguez

106 070 2 371.750,44 92.795,84

VERIN

100,00% Sí24,96%

Restaurante rústico

Sofía Pardo López

106 073 2 370.353,06 75.827,97

VERIN

100,00% Sí20,47%

Nave-almacén de distribución de productos de alimentación

Almacenes Freiría S.L

3.166.441,98

887.450,49

Número de proxectos: 17 Total Orzamento:

Total Axuda: 28,03%

Page 9: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

MONTERREI-VERINMedida 107

ExpedienteProxecto

Orzamento Axuda% Produtivo

107 Valorización do patrimonio cultural e arquitectónico MONTERREI-VERIN

Concello

PromotorCertificado

% AXUDA

107 020 2 34.775,67 24.342,97

LAZA

100,00% No70,00%

Acondicionamento de antiga escola para edificio social en Matamá

Concello de Laza

107 023 2 90.817,81 63.540,28

OIMBRA

100,00% No69,96%

Adaptación de antiga escola para edificio social no Rosal

Comunidad de montes vecinales en Mano común de O Rosal

107 036 2 49.968,70 34.978,09

CUALEDRO

100,00% No70,00%

Acondicionamento de antiga escola para edificio social

Concello de Cualedro

107 046 2 73.984,77 51.789,34

VILARDEVOS

100,00% No70,00%

Rehabilitación de espazos arquitectónicos en Vilardecervos

Concello de Vilardevós

107 055 2 54.405,20 38.083,63

CUALEDRO

100,00% No70,00%

Restauración de seis muíños en Cualedro

Concello de Cualedro

107 056 2 104.060,00 72.842,00

MONTERREI

100,00% No70,00%

Rehabilitación da cuberta da Igrexa de Medeiros

Concello de Monterrei

107 059 2 18.711,20 13.097,84

OIMBRA

100,00% No70,00%

Mellora de espazos arquitectónicos comunitarios no nucleo de As Chas

Concello de Oímbra

107 086 2 14.968,71 10.478,10

CASTRELO DO VAL

100,00% No70,00%

Área recreativa en Nocelo do Val

Concello de Castrelo do Val

441.692,06

309.152,25

Número de proxectos: 8 Total Orzamento:

Total Axuda: 69,99%

Page 10: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

MONTERREI-VERINMedida 108

ExpedienteProxecto

Orzamento Axuda% Produtivo

108 Turismo MONTERREI-VERIN

Concello

PromotorCertificado

% AXUDA

108 017 2 14.949,76 10.464,83

VERIN

100,00% No70,00%

Feira do Lázaro 2.003

Asoc.de Hosteleros Comarca de Monterrei (AECOM)

108 018 2 22.095,70 14.191,52

VERIN

100,00% No64,23%

Promoción do carnaval de Verín

Concello de Verín

108 048 2 317.389,67 121.591,97

MONTERREI

100,00% Sí38,31%

Rehabilitación de edificio para turismo rural en Vilaza

Matilde Domínguez Gómez

108 060 2 206.916,70 73.856,62

MONTERREI

100,00% Sí35,69%

Rehabilitación de casa para turismo rural en Vilaza

María Mercedes Álvarez Requejo

561.351,83

220.104,94

Número de proxectos: 4 Total Orzamento:

Total Axuda: 39,21%

Page 11: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

MONTERREI-VERINMedida 109

ExpedienteProxecto

Orzamento Axuda% Produtivo

109 Outros investimentos MONTERREI-VERIN

Concello

PromotorCertificado

% AXUDA

109 064 2 3.102,03 3.102,03

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Gastos de funcionamento (intereses)

G.A.L

109 069 2 3.652,40 3.652,40

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Interese 2005

G.A.L

109 079 2 5.507,13 5.507,13

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Intereses ano 2005

G.A.L

109 083 2 7.503,15 7.503,15

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Resultado intereses ano 2006

G.A.L

109 089 2 12.936,61 12.936,61

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Intereses 2007

G.A.L

109 091 2 16.622,74 16.622,74

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Intereses 2008

G.A.L

49.324,06

49.324,06

Número de proxectos: 6 Total Orzamento:

Total Axuda: 100,00%

Page 12: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

MONTERREI-VERINMedida 201

ExpedienteProxecto

Orzamento Axuda% Produtivo

201 Cooperación interterritorial MONTERREI-VERIN

Concello

PromotorCertificado

% AXUDA

201 087 2 424.050,00 424.050,00

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Acondicionamento e embelecemento de núcleos de poboación da comarca de Monterrei-Verín

G.A.L

424.050,00

424.050,00

Número de proxectos: 1 Total Orzamento:

Total Axuda: 100,00%

Page 13: MONTERREI VERIN - agader.xunta.gal · Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores. MONTERREI-VERIN MONTERREI-VERIN ANEXO

MONTERREI-VERINMedida 202

ExpedienteProxecto

Orzamento Axuda% Produtivo

202 Cooperación transnacional MONTERREI-VERIN

Concello

PromotorCertificado

% AXUDA

202 080 2 10.000,00 10.000,00

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Castanea

G.A.L

202 081 2 90.000,00 90.000,00

VARIOSmv

100,00% No100,00%

Sinalización

G.A.L

100.000,00

100.000,00

Número de proxectos: 2 Total Orzamento:

Total Axuda: 100,00%