Informe sobre la Inserci³ Laboral de Persones Discapacitat

download Informe sobre la Inserci³ Laboral de Persones Discapacitat

of 29

 • date post

  28-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  315
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Informe sobre la Inserció Laboral de Persones Discapacitat presentar a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports del 24 d'octubre de 2014

Transcript of Informe sobre la Inserci³ Laboral de Persones Discapacitat

 • 1. Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Institut Municipal de Persones amb DiscapacitatINFORME SOBRE LES ACTUACIONS EN RELACI A LA INSERCI LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT ANY 2013

2. CARACTERSTIQUES DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT ATESES PER LEQUIP DASSESSORAMENT LABORAL (EAL)DADES GENERALS DELS USUARIS DE LEALPersones amb discapacitat auditivaPersones amb discapacitat fsicaPersones amb trastorn mentalPersones amb discapacitat intellectualPersones amb discapacitat visualACTUACIONS PER A LA INSERCI LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATRESULTATS GLOBALSResultats EALResultats Entitats 3. Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Institut Municipal de Persones amb DiscapacitatCARACTERSTIQUES DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT ATESES PER LEQUIP DASSESSORAMENT LABORAL 4. DADES GENERALS DELS USUARIS DE LEAL INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT1Presentem les caracterstiques de les persones que es troben dalta a lEquip dAssessorament Laboral (EAL) amb data de desembre de 2013:NOMBRE TOTAL DUSUARIS REGISTRATS 7.810TOTAL ACTIUS IMD EALHOMESDONES1.7141.072642El nombre de persones actives a lEAL sn 1.714.Atenent la perspectiva de gnere, el 63% sn homes i el 37% dones, fet que posa de manifest una major demanda docupaci i de formaci ocupacional per part dels homes.63%37%TOTAL ACTIUS A L'EALHOMESDONES 5. DADES GENERALS DELS USUARIS DE LEAL INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT2PER TIPOLOGIA DE DISCAPACITATDISCAPACITATNOMBRE DE PERSONESPLURIDISCAPACITAT*La taula ens mostra les dades absolutes per a cada tipus de discapacitat i el nombre de persones que tenen pluridiscapacitat.AUDITIVA31746FSICA811280TRASTORN MENTAL25382INTELLECTUAL26585VISUAL6819TOTAL1.714512*Persones que tenen una discapacitat afegida a la principal.La discapacitat fsica s majoritria (48%), segueix amb un 18% la discapacitat auditiva, un 15% la discapacitat de trastorn mental, un 15% la discapacitat intellectual i un 4% la discapacitat visual. Un 55% del total de persones amb pluridiscapacitat tenen discapacitat fsica , un 16% tenen trastorn mental i intellectual. En la resta de discapacitats no s molt significativa la pluridiscapacitat.18%48%15%15%4%DISCAPACITATAUDITIVAFISICAT.MENTALINTEL.LECTUALVISUAL9%55%16%16%4%PLURIDISCAPACITATAUDITIVAFISICAT.MENTALINTEL.LECTUALVISUAL 6. Persones amb discapacitat auditiva INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT3317 persones amb discapacitat auditiva estan en actiu a lEquip dAssessorament Laboral El 56% sn homes i el 44% sn dones. La majoria amb edats compreses entre 36 i 55 anys. Un 5% s poblaci immigrant.El grau de discapacitat es concentra en les franges de 33-45 %. Un 16% de les persones tenen un grau igual o superior a 65%. Un 9% (46 persones) tenen pluridiscapacitat.1%10%46%27%16%EDATMenys 2526-35anys36-45anys46-55anys56%44%GNEREHomesDones48%26%16%10%GRAU DE DISCAPACITAT33%-45%46%-64%65 msn/c 7. Persones amb discapacitat auditiva INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT4El nivell destudis del 80% de les persones amb discapacitat auditiva correspon a Graduat Escolar, ESO, Batxillerat, Cicle Formatiu Grau Mitj i Cicle Formatiu Grau Superior. Noms un 5% (16 persones: 8 homes i 8 dones) tenen formaci universitria).Quant a la situaci laboral observem que el 74% est treballant, i el 18% fa demanda de millora laboral per aconseguir canvis de qualificaci laboral, de condicions econmiques i dampliaci de jornada. De la poblaci que no treballa, un 61% sn homes i un 39% sn dones.El major nombre de contractes es concentren a lempresa privada (79% del total de contractes indefinits i 46% dels temporals), seguit dels contractes a Centres Especials de Treball (13% indefinits i 39% temporals). Els contractes aconseguits a lAdministraci sn menys (8% dels indefinits i 15% dels temporals). La relaci entre nivell destudis i contractaci posa de relleu que la major part de persones contractades tenen formaci: GE, GESO, Batxillerat, CFGM i CFGS, i que tenir formaci superior no ha estat un element determinant per obtenir contractes laborals.Lany 2013, lEAL ha fet amb 59 persones actuacions de recerca de treball, de formaci i dinserci laboral: 40 homes i 19 dones (el 19% de les persones ateses tenen discapacitat auditiva).26%56%18%SITUACI LABORALno treballatreballatreballa i vol millorar 8. Persones amb discapacitat fsica INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT557%19%20%4%GRAU DE DISCAPACITAT33%-45%46%-64%65% msn/c811 persones amb discapacitat fsica estan en actiu a lEquip dAssessorament Laboral. El 64% sn homes i el 36% sn dnes. La majoria amb edats compreses entre 36 i 55 anys i un 15% s poblaci immigrant.El grau de discapacitat es concentra entre les franges del 33% al 45%, seguit de les superiors a 65%. Un 34% (280 persones) tenen pluridiscapacitat64%36%GNEREHomesDones1%10%26%39%24%EDATMenys 2526-35 anys36-45 anys46-55 anys56-65 anys 9. Persones amb discapacitat fsica INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT639%39%22%SITUACI LABORALno treballatreballatreballa i vol millorarEl nivell destudis del 61% de les persones amb discapacitat fsica correspon a Graduat Escolar, ESO, Batxillerat, Cicle Formatiu Grau Mitj i Cicle Formatiu Grau Superior.En quan a la situaci laboral sobserva que el 61% est treballant, i el 22% fa demanda de millora laboral per aconseguir canvis de qualificaci laboral, de condicions econmiques i dampliaci de jornada. De la poblaci que no treballa, un 62% sn homes i un 38% sn dones.El major nombre de contractes es fan a lempresa privada (73% del total dels contractes indefinits i el 71% dels temporals), seguit dels contractes de CET (19% indefinits i 25% temporals). Els contractes aconseguits a lAdministraci sn menys (8% dels indefinits i 4% dels temporals). La relaci entre nivell destudis i contractaci posa de relleu que la major part de les persones contractades tenen un nivell de formaci de Graduat Escolar, ESO, Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Mitj i Cicle Formatiu de Grau Superior .Lany 2013, lEAL ha fet amb 285 persones, actuacions de recerca de treball, de formaci i dinserci laboral: 169 homes i 116 dones, discapacitat fsica (35% de les persones ateses amb discapacitat fsica). 10. Persones amb trastorn mental INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT7253 persones amb trastorn mental estan en actiu a lEquip dAssessorament Laboral.El 68% sn homes i el 32% sn dones. La majoria amb edats compreses entre els 36 i els 55 anys. Un 3% s poblaci immigrant.El grau de discapacitat es concentra en la franja igual o superior al 65%, seguida de la franja de 33% al 45% de discapacitat. Un 32% (82 persones) tenen pluridiscapacitat.68%32%GNEREHomesDones1%8%44%36%11%EDATMenys 2526-35 anys36-45 anys46-55 anys56-65 anys26%18%50%6%GRAU DE DISCAPACITAT33%-45%46%-64%65% msn/c 11. Persones amb trastorn mental INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT8El nivell destudis del 73 % de les persones amb trastorn mental correspon a Graduat Escolar, ESO, Batxillerat, Cicle Formatiu Grau Mitj i Cicle Formatiu Grau Superior.En relaci a la situaci laboral sobserva que solament el 39% de persones estan treballant. De les persones que estan treballant, no s significatiu el nombre de persones que fan demanda de millora laboral. De la poblaci que no treballa el 74% sn homes i el 26% sn dones.Es detecta un important nombre dusuaris del qual que no es disposa de dades en relaci al tipus de contractaci. La relaci entre nivell destudis i contractaci posa de relleu que la major part de persones contractades tenen formaci de Graduat Escolar, ESO, Batxillerat, Cicle Formatiu Grau Mitj i Cicle Formatiu Grau Superior, i que el nivell ms alt de formaci superior no ha estat un element determinant per obtenir un contracte.Lany 2013 lEAL ha fet amb 108 persones, actuacions de recerca de treball, de formaci i dinserci laboral: 67 homes i 41 dones ( 12% de les persones ateses amb trastorn mental). Daquestes, 77 persones shan derivat als serveis de lAssociaci Joia, amb la que lIMD collabora amb un projecte per a la inserci laboral de persones amb trastorn mental.61%30%9%SITUACI LABORALno treballatreballatreballa i volmillorar 12. Persones amb discapacitat intellectual INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT9265 persones amb discapacitat intellectual estan en actiu a lEquip dAssessorament laboral.El 60% sn homes i el 40% sn dones. La majoria amb edats compreses entre els 36 i els 55 anys. Un 6% s poblaci immigrant.El grau de discapacitat es concentra en la franja del 33% al 45%. Un 32% (98 persones) tenen pluridiscapacitat.60%40%GNEREHomesDones69%17%10%4%GRAU DE DISCAPACITAT33%-45%46%-64%65% msn/c14%25%37%21%3%EDATMenys 2526-35 anys36-45 anys46-55 anys56-65 anys 13. Persones amb discapacitat intellectual INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT10El nivell destudis del 44% de les persones amb discapacitat intellectual correspon a formaci en Graduat Escolar i ESO.Quant a la situaci laboral sobserva que un 70% de les persones estan treballant, de les quals el 14% plantegen demanda de millora per aconseguir canvis en relaci a les condicions econmiques i ampliaci de jornada. De la poblaci que no treballa, un 50% sn homes i un 50% sn dones.El major nombre de contractes es fan a lempresa privada (79% del total dels contractes indefinits i el 63% dels temporals), sn poc significatius els contractats al sector pblic, i es detecta un creixement de contractaci en Centres Especials de Treball (15% dels indefinits i 32% dels temporals).Lany 2013, lEAL ha fet amb 101 persones, actuacions de recerca de treball, de formaci i dinserci laboral: 74 homes i 27 dones (38% de les persones ateses amb discapacitat intellectual).30%56%14%SITUACI LABORALno treballatreballatreballa i vol millorar 14. Persones amb discapacitat visual INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT1168 persones amb discapacitat visual estan en actiu a lEquip dAssessorament Laboral.El 66% sn homes i el 34% sn dones. La majoria amb edats compreses entre