INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  30-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO - · PDF file...

 • INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

  Máster en Técnicas Estatísticas Curso Académico: 2013-2014

 • Informe Anual de Seguimento 1 2013-2014

  1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO

  DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO

  Denominación do título Máster en Técnicas Estatísticas

  Códigos identificativos (aplicación Verifica e MEC) 4310361

  Rama de coñecemento Ciencias

  Universidade solicitante Santiago de Compostela

  Centro responsable das ensinanzas conducentes ao título ou, no seu caso, departamento ou instituto

  Facultade de Matemáticas

  Centro onde se imparte o título

  Facultade de Matemáticas (USC),

  Facultade de Informática (UDC),

  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (UVigo)

  No caso de títulos interuniversitarios, universidade coordinadora e universidade/s participante/s

  Universidade de Santiago de Compostela (coordinadora)

  Universidade de Vigo

  Universidade da Coruña

  Responsable do título Alberto Rodríguez Casal

  Correo electrónico do responsable do título [email protected]

  Curso de implantación do título 2009/2010

  Data última acreditación 29/07/2014

  Órgano responsable da elaboración do informe anual de seguimento Comisión de Titulo

  Órgano responsable da aprobación do informe anual de seguimento Comisión de Título

 • Informe Anual de Seguimento 2 2013-2014

  2. INFORMACIÓN PÚBLICA QUE A UNIVERSIDADE FACILITA DE CADA UN DOS SEUS TÍTULOS

  Información pública Páxina web da Universidade/Centro/Título…

  Denominación do título http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5 799&codEstudio=5429&valor=9 (Información do Título)

  Número de créditos e duración do título

  http://www.usc.es/gl/titulacions/pop/, P1061 Técnicas Estatísticas

  Centro responsable do título ou, no seu caso, departamento ou instituto

  http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio= 5799&codEstudio=5429&valor=9 (Información do Título)

  Coordinador/a e/ou responsable do título

  http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio= 5799&codEstudio=5429&valor=9 (Información do Título)

  Centro/s onde se imparte o título http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/presentacion

  No caso de títulos interuniversitarios, universidade coordinadora e universidad/es participante/s

  http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5 799&codEstudio=5429&valor=9 (Información do Título)

  Tipo de ensinanza http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio= 5799&codEstudio=5429&valor=9 (Información de Título)

  Número de prazas de novo ingreso ofertadas

  http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio= 5799&codEstudio=5429&valor=9 (Oferta e Admisión)

  Idiomas en que se imparte o título http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio= 5799&codEstudio=5429&valor=9 (Información do Título)

  Saídas profesionais/Profesións reguladas para as que capacita/Prefil de egreso

  http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio= 5799&codEstudio=5429&valor=9 (Obxectivos, Competencias e saídas profesionais)

  Normativa de permanencia http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio= 5799&codEstudio=5429&valor=9 (Outra información)

  Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos

  http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/normatransferrec ocreditostituEEES.pdf

  Memoria vixente do título http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/xescampus/P1061V01/info.html

  http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/presentacion (Memoria de verificación)

  Obxectivos do título http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio= 5799&codEstudio=5429&valor=9 ( Obxectivos, competencias e saídas profesionais)

  Competencias xerais http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio= 5799&codEstudio=5429&valor=9 ( Obxectivos, competencias e saídas profesionais)

  Competencias específicas http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio= 5799&codEstudio=5429&valor=9 ( Obxectivos, competencias e saídas profesionais)

  Criterios de acceso e admisión

  http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio= 5799&codEstudio=5429&valor=9 ( Oferta e admisión)

  http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/admision-y-matricula

  Procedemento de acollida e orientación dos estudantes de novo ingreso

  http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio= 5799&codEstudio=5429&valor=9 (Outra información)

  Plan de acción titorial http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=

  http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/titulacions/pop/ http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/presentacion http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/normativa/descargas/normatransferrecocreditostituEEES.pdf http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/normativa/descargas/normatransferrecocreditostituEEES.pdf http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/xescampus/P1061V01/info.html http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/presentacion http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 file:///F:/Seguimento_MTE_2013_2014/Seguimento%20Anual%20Titulos%20Oficiais%20USC_MTE2013%20(2).doc file:///F:/Seguimento_MTE_2013_2014/Seguimento%20Anual%20Titulos%20Oficiais%20USC_MTE2013%20(2).doc http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9 http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio=5799&codEstudio=5429&valor=9

 • Informe Anual de Seguimento 3 2013-2014

  5799&codEstudio=5429&valor=9 (Outra información)

  Perfil de ingreso recomendado

  http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/titulacions.html?plan=5798&estudio