Idescat. Comerç amb l'estranger 2009 · PDF file del comerç amb...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Idescat. Comerç amb l'estranger 2009 · PDF file del comerç amb...

 • Estadística Econòmica

  Comerç amb l’estranger 2009

  Generalitat de Catalunya Institut d’Estadística de Catalunya

  Barcelona, febrer del 2011

 • Edita: Generalitat de Catalunya Institut d’Estadística de Catalunya Via Laietana, 58 08003 Barcelona http://www.idescat.cat 1a. edició: Barcelona, febrer del 2011

  ISSN: 1133-7850 versió impresa ISSN: 2013-388X versió digital Dipòsit legal: B-4.802-2011

  Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca

  La versió digital inclou els canvis que s’hagin pogut produir després del tancament de l’edició en paper

  http://idescat.cat/p/ce08

 • 3Institut d’Estadística de Catalunya-CE/09

  Presentació

  La informació del comerç amb l’estranger de Catalunya té una gran rellevància a l’hora de fer la diagnosi de la nostra economia. La dinàmica de les importacions permet conèixer l’evolució i l’estructura d’una part molt significativa de la demanda de les famílies i, també, de la demanda intermèdia de primeres matèries, de béns d’equipament i de productes energètics. D’altra banda, la nostra capacitat per competir en els mercats internacionals, en els diferents productes o, més agregadament, en les diferents branques d’activitat econòmica, queda reflectida en els resultats de les nostres exportacions. A més, cal dir que en l’actualitat molts dels indicadors de la competitivitat de la nostra economia estan vinculats als resultats del comerç amb l’estranger.

  Aquesta publicació, que forma part d’una sèrie de caràcter anual, s’elabora per tal d’oferir una informació sintètica del comerç amb l’estranger que pugui ser útil des del punt de vista de l’anàlisi. Per aquesta raó es presenta la informació no solament segons l’aranzel integrat comunitari (TARIC), que és una nomenclatura aranzelària per a la gestió administrativa, sinó també en termes de la Classificació uniforme per al comerç internacional Revisió 3 (CUCI-Rev.3), i de la nova Classificació catalana d’activitats econòmiques de l’any 2009 (CCAE-2009). Aquestes classificacions d’ús estadístic són habituals en l’estadística oficial quan es presenten dades del comerç amb l’estranger, les dues primeres (TARIC i CUCI-Rev.3) en l’àmbit de les classificacions de productes i la CCAE-2009 quan es presenten dades en termes de branques d’activitat econòmica. Complementàriament, també s’ofereixen els resultats del comerç amb l’estranger per grups de productes segons la seva destinació final de la Nomenclatura TARIC (béns de consum, de capital i intermedis) i també segons el contingut tecnològic dels productes industrials, objecte de comerç amb l’estranger. Moltes anàlisis comparatives de caràcter internacional, d’encreuament de dades de comerç amb l’estranger amb dades de producció o de caràcter macroeconòmic, resulten inviables sense l’elaboració de taules de correspondències entre aquestes classificacions esmentades. Aquestes taules de correspondències entre classificacions permeten visualitzar les dades de comerç amb l’estranger en diferents formats que tenen el seu interès des de diferents òptiques d’anàlisi.

  També queda palesa la intenció de síntesi d’aquesta publicació en les estadístiques de partida i de països, que no es presenten exhaustivament sinó en termes de les cinquanta partides o països més importants des de l’òptica de les importacions o exportacions. Tenint en compte la concentració del nostre comerç amb l’estranger, els resultats en forma de rànquing són força significatius en termes d’una anàlisi global. Una darrera característica destacable de la tabulació és que presenta la informació en relació amb tot l’estranger, amb la Unió Europea i també una selecció de taules per als deu països que tenen més relacions comercials amb Catalunya.

  Finalment, l’Institut d’Estadística de Catalunya vol fer constar el seu agraïment al Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, del qual rep puntualment la informació de base generada pel document únic administratiu (DUA) i de les declaracions Intrastat, que nodreixen aquesta estadística oficial sobre el comerç amb l’estranger.

  Anna Ventura i Estalella

  Directora de l’Idescat

 • 5Institut d’Estadística de Catalunya-CE/09

  Índex

  Presentació ................................................................................................................................................3

  Metodologia ...............................................................................................................................................9

  1. Significat i comparabilitat dels resultats ............................................................................................11 2. Àmbit de les classificacions ...............................................................................................................13 3. Àmbit de la investigació .....................................................................................................................19 4. Definició de conceptes .......................................................................................................................20 5. Estructura de la tabulació ..................................................................................................................21 6. Documentació administrativa: DUA i Intrastat ...................................................................................23

  Comerç amb l’estranger. 2009

  1. Resultats generals. 2009

  1.01.1 Per seccions i capítols de la TARIC. En valor ..........................................................................33 1.01.2 Per seccions i capítols de la TARIC. En volum ........................................................................36 1.02.1 Per grups i subgrups dels grups d’utilització de la TARIC. En valor ........................................39 1.02.2 Per grups i subgrups dels grups d’utilització de la TARIC. En volum ......................................40 1.03.1 Segons les 50 partides de la TARIC amb més valor d’importació-introducció. En valor ........41 1.03.2 Segons les 50 partides de la TARIC amb més valor d’importació-introducció. En volum ......42 1.04.1 Segons les 50 partides de la TARIC amb més valor d’exportació-expedició. En valor ...........43 1.04.2 Segons les 50 partides de la TARIC amb més valor d’exportació-expedició. En volum .........44 1.05.1 Per seccions i divisions CCAE-2009. En valor .........................................................................45 1.05.2 Per seccions i divisions CCAE-2009. En volum .......................................................................46 1.06.1 Per seccions i capítols de la CUCI-Rev.3. En valor .................................................................47 1.06.2 Per seccions i capítols de la CUCI-Rev.3. En volum ...............................................................49 1.07.1 Segons els 50 grups de la CUCI-Rev.3 amb més valor d’importació-introducció. En valor ......51 1.07.2 Segons els 50 grups de la CUCI-Rev.3 amb més valor d’importació-introducció. En volum .52 1.08.1 Segons els 50 grups de la CUCI-Rev.3 amb més valor d’exportació-expedició. En valor .....53 1.08.2 Segons els 50 grups de la CUCI-Rev.3 amb més valor d’exportació-expedició. En volum ....54 1.09.1 Per àrees econòmiques. En valor ............................................................................................55 1.09.2 Per àrees econòmiques. En volum ..........................................................................................56 1.10.1 Segons els 50 països amb més valor d’importació-introducció. En valor ...............................57 1.10.2 Segons els 50 països amb més valor d’importació-introducció. En volum .............................58 1.11.1 Segons els 50 països amb més valor d’exportació-expedició. En valor .................................59 1.11.2 Segons els 50 països amb més valor d’exportació-expedició. En volum ...............................60 1.12.1 Per mitjans de transport. En valor ...........................................................................................61 1.12.2 Per mitjans de transport. En volum .........................................................................................62 1.13.1 Segons el contingut tecnològic (R+D). En valor .....................................................................63 1.13.2 Segons el contingut tecnològic (R+D). En volum ...................................................................64

  2. Resultats amb la Unió Europea. 2009

  2.01.1 Per seccions i capítols de la TARIC. En valor ..........................................................................67 2.01.2 Per seccions i capítols de la TARIC. En volum ........................................................................70 2.02.1 Per grups i subgrups dels grups d’utilització de la TARIC. En valor ........................................73 2.02.2 Per grups i subgrups dels grups d’utilització de la TARIC. En volum ......................................74 2.03.1 Segons les 50 partides de la TARIC amb més valor d’introducció. En valor ...........................75 2.03.2 Segons les 50 partides de la TARIC amb més valor d’introducció. En volum .........................76 2.04.1 Segons les 50 partides de la TARIC amb més valor