HAMABOSTEKARIAba al dakizu elizkizuna, hortxe-hor-txe, %50a erdaraz esan zuela?"-Hori ere egia...

of 23 /23
! ! H A M A B O S T E K A R I A ! ! 1997ko abenduak 12 Usurbil, 32. Zenbakia Er Er oskir oskir en en hiper hiper merkatua merkatua zalantzan zalantzan

Embed Size (px)

Transcript of HAMABOSTEKARIAba al dakizu elizkizuna, hortxe-hor-txe, %50a erdaraz esan zuela?"-Hori ere egia...

 • !!H A M A B O S T E K A R I A

  !!1997ko abenduak 12 Usurbil, 32. Zenbakia

  ErEroskiroskiren en hiperhipermerkatuamerkatua

  zalantzanzalantzan

 • a zo z oe z a

  i19

  97ko

  ab

  en

  du

  ak

  122 Noaua! 32.zk. Usurbil

  HILDAKOAK EZKONTZAK

  Izaskun Ugarte Balerdi (Kalezar)eta

  Jose Mª Lizarralde Gurrutxaga (Orio)(1997-11-29)

  David Caballero Martinez (Kalezar)eta

  Jaione Eizagirre Mujika (Kalezar)(1997-12-06)

  EUSKO TRENBIDEAKEN AUTOBUS ORDUTEGIA

  08.0508.2509.0509.3010.0511.0512.0512.2513.0513.3014.0514.3015.0515.2516.0517.0518.0518.3019.0519.2520.0520.3021.2522.30

  Usurbil

  07.4008.0008.4009.0009.4010.4011.4012.0012.4013.0013.4014.0014.4015.0015.4016.4017.418.0018.4019.0019.4020.0021.0022.00

  Donostia

  08.2508.35**09.2509.40 *10.2511.2512.2512.35**13.2513.40 *14.2514.40**15.2515.40*16.2517.2518.2518.40*19.2519.35**20.2520.40*21.4522.50

  Zarautz

  07.0507.3508.0508.3509.0509.3010.0510.3011.0512.0513.0513.3014.0514.3015.0515.3016.0516.3017.0518.0519.0519.3020.0521.35

  Usurbil06.4507.1507.4508.1508.4509.20**09.4510.20*10.4511.4512.4513.20**13.4514.20*14.4515.20**15.4516.20**16.4517.4518.4519.20*19.4521.15

  Zarautz07.3008.0008.3009.0009.3010.0010.3011.0011.3012.3013.3013.5514.3015.0015.3015.5516.3017.0017.3018.3019.3020.0020.3022.00

  Donostia07.5508.5509.5510.5511.5512.5513.5514.5515.5516.5517.5518.5519.5520.5521.5522.55

  Usurbil

  07.3008.3009.3010.3011.3012.3013.3014.3015.3016.3017.3018.3019.3020.3021.3022.30

  Donostia

  08.1509.1510.1511.1512.1513.1514.1515.1516.1517.1518.1518.1519.1520.1521.1522.15

  Zarautz

  07.0508.0509.0510.0511.0512.0513.0514.0515.0516.0517.0518.0519.0520.0521.0522.05

  Usurbil

  06.4507.4508.4509.4510.4511.4512.4513.4514.4515.4516.4517.4518.4519.4520.4521.45

  Zarautz

  07.3008.3009.3010.3011.3012.3013.3014.3015.3016.3017.3018.3019.3020.3021.3022.30

  Donostia

  ASTEGUNETAN ASTEBURUTAN

  *Orioraino bakarrik**Aiaraino joaten da

  *Oriotik irtetzen da**Aiatik irtetzen da

  ai,

  esa

  n

  • Udala 37 19 51• Udaltzaingoa 36 11 12• Anbulategia 36 20 13• Udarregi ikastola 36 12 16• Agerialde ikastetxea 36 38 95• Oiardo kiroldegia 37 24 98• Zumarte musika eskola 37 15 94• Etumeta euskaltegia 37 20 01

  • Taxi geltokia 36 21 78• D.Y.A. 46 46 22• Gurutze Gorria 27 22 22• Gure Pakea egoitza 37 32 28• Gure Elkartea egoitza 37 17 51• Arrate egoitza 36 63 40• Eusko Tren informazioa 47 09 76• Noaua! aldizkaria 36 03 21

  1997-11-29Julia Izagirre Bereziartua

  90 urteAginaga

  1997-12-8Kerman Rekondo Aizpurua

  74 urteKaleberri

  MEZA ORDUAKMEZA ORDUAK

  Igande edo jai bezperatan

  Igande edo jai egunetan

  18.30etan Kalezarko monjetan19.30etan Aginagako elizan20.00etan Usurbilgo parrokian

  9.30etan Zubietako elizan10.30etan Aginagako elizan10.30etan Urdaiagako ermitan11.30etan Usurbilgo parrokian12.30etan parrokian. Erdaraz

  UDAL LIBURUTEGIKO ORDUTEGIA

  Astelehenetik ostiralera: 16.00-19.30Asteazkenetan: 10.00-13.00 / 16.00-19.30

  Larunbatetan: 10.00-13.00

 • 1997koa

  be

  nd

  ua

  k12

  Usurbil 32.zk. Noaua! 3

  er irizten?

  Noaua!Usurbilgo hamabostekaria

  Argitaratzailea: Noaua!Kultur Elkartea. Kale Nagusia,37 - 20.170 USURBIL (Gipuzkoa)Tlf. eta faxa (943) 36 03 21.e-mail:[email protected]

  Zuzendaria: Olatz Altuna.Kazetariak: Ainhoa Azpiroz,Idoia Torregarai, JosuAranberri, Garikoitz Udabe.Kolaboratzaileak: Pedro MariMatxain, Ines Kamino, LeireAtxega, Iñaki Labaka, IratxeBegiristain, Amagoia Mujika,Xabier Arregi, Pako Agudo,Alfontso Vidal, NievesAranburu, Luis Aranalde, ZaloaArnaiz, Maribi Árrospide etaAgurtzane Solabarrieta.Administrazioa: ArantxaUsarralde, Aitor Pikabea etaNerea Kamino. ErredakzioKontseilua: Olatz Altuna,Garikoitz Udabe, Jose JabierFurundarena, Iñigo Azpiroz,Idoia Torregarai, JosuAranberri, Ainhoa Azpiroz.

  Maketazioa eta diseinua:Susana Martin eta AitziberElortza. Argazkia: Joxe AntonioLabaien. Informatika: Pili Liza-so. Banaketa: Mertxe Jimenez,Txelo Vidal eta Iker Muguruza.Elektrikaria: Iñaki SalsamendiSukaldaria: Joxe Mari Sarasola,Tirada: 2.200 ale

  Lege-Gordailua: SS-668-96

  ISSN: 1136-6818

  Inprimategia: Antza,Industrialdea 1 - 2, 20.160Lasarte-Oria.

  Noaua! hamabostekariakez du bere gain hartzen aldiz-karian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik.

  AZALA: Atsobakar(Urbarteko) lurrak.

  Eroskiko hipermerkatua-ren kokalekua

  Hi Xabi!, ez al gaudek UEMAnsartuta? Ez al zen, ba, Usurbil,orain dela gutxi, UdalerriEuskaldunen Mankomunitateansartu?

  -Joxe, harpa jotzera badakiknora; ondotxo dakik hori horreladela. Goialde hori mugitzen hasi alzaik? Hego-haizeak jo al hau?

  -Hego-haizeak? Gaur goizeanjoan nauk anbulategira, eta, xanoxano medikuarekin hasi naizeneanhitza kendurik hauxe adierazi zai-dak: "oye, ni euskara piskat; habla-me por favor, en castellano". Egitanesaten diat, une horretan mihia gal-duta ibili diat; non nuen ez dakida-la. Arraioa!, hori trantzea!

  -Baina, baina... zer demontre esa-ten ari haiz? Euskara ez dakien berribat sartu digutela?

  -Emakumezko mediku euskaldu-naren ordez, berri hau jarri zigutek,euskaraz ez dakiena; halere, honenguztien berri udalak jakin bazakielauste nian nik; UEMAn sartuz gero,gauzok ez al dituk udalaren konpe-tentziatan geratzen? Balio dik, bes-tela, UEMAn egoteak! Usurbilen%18a euskara ez dakiena, eta,mediku kastellano hutsa sartu;oraintxen ere kuxidade ederrekoekuazioa ateratzen zaidak:%18=100.

  Kopuru honen mesedetan, gainera-kook- %82 euskaldunak izanik ere-geurea ez den hizkuntzara behartueta bultzatu. Jainkoarren, hi, jainko-arren! Gero, gehiengoaren izeneanhitz egiten ditek! Gehiengo etademokrazi hitza erabili, barra barra,aho betean!

  -Txundituta utzi nauk, Joxe, zeharojota; egia esan ez nian horrelakorikespero. Hala ere, ezer baino lehe-

  nago, gauza bat argitu behar diat:udalak, horretan, ez duela eraginzuzenik, anbulategiakOsakidetzaren ahalmenetan bai-taude; zerbait egin badezake ere,guztiz zeharkakoa duk: Osakidetzari,berari, gutun bat zuzendu-edo,horrelako zerbait, bestetan eginizan duen bezala. Orain dela egungutxi, ikustak zer argitu zidan ema-kume batek: "Xabier, aurreko bate-an, Agiñako hiletara joan nintzen;hildakoa, badakizu, euskaldunpeto-petoa; apenas erdaraz jakin-go zuenik ere. Hara bertaratutako-ok, esateko, erabat euskaldunak;ba al dakizu elizkizuna, hortxe-hor-txe, %50a erdaraz esan zuela?"-Hori ere egia ote?

  -Bai, Joxe, bai, batzuen burutangauzak horrela zaudek. Hemen ere,beste ekuazio polita ateratzen zai-guk: %2=50. Ehuneko bia bakarrikkastillanoaren kopurua, Agiñan, etahala ere, elizkizun erdia kastillanozeman behar; burutazio ederragorik!

  -Arraioa!, zer diok?

  -Zer diodan? Egitzat belarriak, jarrierne Usurbilgo hainbat bazterretaneta aurkituko duk kuxidade ederrik;makinatxo bat talde, euskaldunakdirelarik ere, harrapatuko dituk"españolez"; bai horixe!

  -Hi, Xabi, gustora nagok hirekin,baina joan beharra zeukat; afaltze-ko garaia diat eta etxekoak, jada,nire zai izango dituk; jarraitukodiagu beste batean, baina, ez etsi;segi aurrera! Bihar ez, baina, etziberriro hemen izango nauk, eta,"hasta el domingo" orduan, Xabi,"hasta domingo".

  -Bai, Joxe, txakolin bana hartuzelkar ikusiko diagu gurean gozo-gozo mintzatuz, eta agur!

  Anbulategian euskarazAnbulategian euskaraz

  Xabier PikabeaXabier Pikabea

  UEMAn Usurbilgo orUEMAn Usurbilgo ordezkariadezkaria

  365365bazkide ditu Noaua!k.

  Zu ere egin zaitezbazkideUsurbilgo Udalakdiruz lagundutako

  aldizkariaKultura sailak

  diruz lagundutakoaldizkaria

  Gipuzkoako Foru Aldundiakdiruz lagundutako aldizkaria

 • ka-mika19

  97ko

  ab

  en

  du

  ak

  124 Noaua! 32.zk.Usurbil

  PINTXO BEREZIAK

  Tel.: 37 10 42Aritzeta, 2Bideo eta Argazkiak

  Usurbil tlf 36 14 87 oiartzun

  BAZKAR IAKBAZKAR IAK ETA AFARIAK ETA AFARIAK

  Santuenea 23Santuenea 23Tlf. 36 27 34Tlf. 36 27 34

  Kalezarko konbentuan dauden Lourdes etaBernardeta amabirginen aurpegiek nahizkoloreek hobera egin dute dudarik gabe. Aspaldihonetan Usurbilgo herriaren alde errezatzen dihar-dute gure ahizpa zaharrek eta bi amabiginahauek laguntza haundia eman dute.

  Zer gertatu da? Berriz ere mirari bat? ArantzaArrillaga eta Beatriz Irasuegiri galdetu beharkodiegu. Izan ere, hauek egin duten lana izugarriaizan da. Egoera txarrean zeuden bi amabirginakberpiztu dituzte, lehen zuten dizdira emanaz.Oraindik ez dute hasi zuten lana amaitu, bainakalezarko monjekaldez aurretik eskertu nahi dugubi usurbildar hauen lana.

  Eskerrik asko Arantza eta Beatriz, haitzulo honeta-ko txoko honetaz gozatzea posible egin duzuela-ko.

  Mertxe Lazkano (Kalezarko monja)

  Eskerrik asko Arantza Arrillaga eta Beatriz Irusuegi

  xi r r ik i tut ik

  Pasa den ostiralean, abenduak 5, Txokoalden dagoen Berriola lantegiko langileek Santa Barbara eguna, elektrika-rien eguna, ospatu zuten. Illunben bazkaldu ondoren mus txapelketa jokatu zuten. Bertan, Juan Iraola eta Aitor her-naniarrek irabazi zuten. Bigarren postua, berriz, usurbilgo Jose Luis Muguruza eta Sebastian Kortarentza izan zen.Ondoren, kiroldegian futbol partidu bat jokatu zuten, ezkonduak ezkongabeen aurka (goian, argazkian).Ezkongabeek irabazi zuten 7 eta 2. Gero afaria eduki zuten Araeta jatetxean. Afalondoren Oriora joan ziren dantza-ra goizeko ordu txikietan etxeratu zirelarik.

 • erriketan

  Txokoaldeko Illunbe baserrian jaiotakoa zaitu-gu, beraz.

  Ez, ni Urdaiagakoa naiz. Txokoalde izen berriada eta ez zait batere gustatzen. Guk beti

  Urdaiaga edo Urdaldia bezala ezagutu dugu.

  Zer gogoratzen duzu txikitako garaiaz?

  Zazpi urterekin Aginagako eskolan hasi nintzela,eta bertan ez nuela batere ikasi. Izan ere, "mais-

  tra" batekin egongo ginen 50 bat ume, etahorrela ikastea oso zaila da. Gero Gertrudisekin,

  Matilderen izebarekin, hasi ginen ikastenSanestebanen, eta harekin bai, ikasi genituen

  ikasi beharrekoak! Batuketa, kenketak, biderke-tako taulak, dotrina...

  Oso gogorra zenaren fama omen zuen.

  Beno, baina guk izugarrizko "kariñoa" genion.Egunero bidera ateratzen ginen egun onak

  ematera. Hori bai, zigortu ere zigortzen gintuen.Gogoratzen naiz makiltxo bat eramanaraztenzidala, eta harekin kaxka-kaxka buruan jotzen

  zidan. Berarekin hamar urtera arte aritu nintzen.

  Komunio haundia egiteko garai arte, beraz.

  Bai. Hala ere 11 urte behar ziren komunio "gene-rala" egiteko. Gertrudisekin, berriz, ederki ikasigenuen dotrina, azkenerako latinak eta guzti.

  Horrela, behin hala esan zidan: "Hik ez dauzkak11 urte baina esaiok erretoreari gezurra. Dotrina

  oso ongi dakik eta ametituko hau".Erretorearengana joan (Don Guillermo), zenbat

  urte nituen galdetu eta 11 nituela erantzun nion,baina ez nintzela gogoratzen noiz. Dotrina ba al

  nekien galdetu eta baiezkoa esan nion.Ondoren, galdera batzuk egin zizkidan eta

  denak erantzun nizkion. Horrela hamar urterekinkomunioa egin nuen.

  Eta behin eskola amaituta zertan hasi zinen?

  Baserrian lana gogotik egindakoa naiz; alferrika-ko lan ugari egina dugu, ez da oso ona batekesatea baina... Gero, 15 urte nituela GerraZibilak harrapatu ninduen. Gaztea nintzenorduan, baina ni ere soldadu joandakoa naizgerrara, baina frentera joan gabe. Guda1939ko apirilaren 1ean bukatu zen eta ni solsa-du Iruñera joan nintzen otsailaren 5ean.

  Gogorrak izango ziren garai haiek, beraz.

  Bai, bost urte pasa nituen soldadu. Hasieran"nazionalistekin" eta gero Francoren ejerzitoan.Nafarroa eta Burgos aldean ibilitakoa naiz, etabaita lagun onak egindakoa ere. Hiru urtepasata, ofizial batek Donostiatik arraia ekartze-ko mandatua eman eta hori egiten jardun nuenurte bete edo. Nafarroan arraia garestiagoazen, eta nik prezio hobean ekartzen nuen. Garaihonetan patrikarako dirua egin nuen.

  Eta herrian ze eragin izan zuen gudak?

  Gerra aurretik ezin genuen elkar ikusiAginagarrak eta guk. Gerrak, ordea, elkarrenbeharra ekarri zuen eta amaituta harremanaaskoz hobea zela esan behar da.

  Eta ejerzitoan euskaraz hitz egin al zitekeen?

  Ofizialak aurrean ez zeudenean guk beti egitengenuen euskaraz, baina argi ibili behar zen! O-rain, ordea, hau desberdintasuna, dena euska-raz ikasten da. Nik uste dut euskarak hain garaitxar hori pasata indartuta atera zela. Izan ere,euskaldunok euskara oso maitea dugu. Hala e-re, nire koinatua naparra zen eta hark ez zekieneuskaraz. Berarekin ikasi nuen 12 urterako erde-raz. Askok esaten zidaten ea non ikasi nuen, ga-rai hartan Usurbilen oraindik gutxik baitzekiten.

  1997koa

  be

  nd

  ua

  k12

  Usurbil 32.zk. Noaua! 5

  JOXE AGINAGA BEGIRISTAIN

  Illunbe baserrian jaio eta bertan bizi da 77 urte-ko gizon hau. Baserrian lan ugari egindakoa,

  oraindik oroimen ederra dauka gaztetako kon-tuetaz hitz egiteko.

  Irazu kalea, 3 - Tlf. 37 00 13

  pintxoak, bokataketa plater konbinatuak

  URDAIRAsagardotegia

  Abenduaren 20anbarrikotea egingo dugu. Zatoz!

  Lekua erreserbatzekodeitu aldez aurretik

  Urdaira baserriaAginaga Tel.: 37 26 91

 • balu, ibaia, lehendabizi,Santueneako aldera aterakolitzatekeenaren ustea dute.Atalluko aldeak altuera haun-diagoa duenez, bertara joanbehar lukeen ura ereSantueneara bideratuko litza-teke. Beraz, orain, Santune-nean uholdeak izateko arriskugehiago dagoela pentsatzendute.

  Honelakorik ez gertatzeanahi genuke. Azken asteetaneuria egin du, Oriako urak erenabarmen egin dute gora,baina ibaiak bere bidea jarrai-tu du, alboetatik atera gabe.Hemendik aurrera ere, berebidea jarraituko duela esperodugu.

  AGINAGA

  IratxeBegiristain

  Gabonekin bateradatozkigu angulak ere

  Abenduan sartu gara, bai,eta gabonak gaineanditugu ja. Bazkari eta afarigoxoak izaten ditugun garaihorretan, angularen prezioa-ren inguruan esames ugari iza-ten da toki askotan. Aginaganere, angula herria izanik, angu-laren gorabeherataz askotanhitzegiten da.

  Angula harrapaketak aurreradarraite azken aste hauetan.Hotzak ez dituzte angula ha-rrapatzaileak kokildu eta faro-lak behin baino gehiagotanikusi ditugu gaueko iluntasune-an. Hala ere, angula asko ha-rrapatzen dutenik ez dirudi,oraindik ez baita zabaldu

  a lej i ran19

  97ko

  ab

  en

  du

  ak

  126 Noaua! 32.zk.Usurbil

  TXOKOALDE

  IñakiLabaka

  Auzoko lanak noizbukatuko dituzten zain

  Negua iritsi zaigu. Udaz-kenean izan genituenberoaldiak atzean gelditudira eta hotzaren arrastoansartzea beste aukerarik ezdugu izan. Etxeko suarenepeltasunean goxo-goxoegoteko ordua iritsi zaiguberaz.

  Txokoalden, aldiz, hotzariaurre eginez, lanean jarrai-tzen dute. Errekaren bideazuzentzen ari dira piskanaka-piskanaka eta Saltxipi aurrekozubiarekin ari dira lanean.Momentu honetan hiruzpalaulangilek dihardute lanean.Hasieran jende ugari ibilibazen ere, azkenaldi honetanlangile kopurua beheruntzdoa. Hau da marka, hau!Guk, Txokoaldeko kaxkoanikusi nahi ditugu lanean etaezin bertara iritsi. Dirua amai-tzen ari ote zen ere esannuen aurreko batean, etaorain ere, susmo berdinarekinjarraitzen dugu.

  Txokoaldeko lanak burutzenari diren langileak gero etagutxiago direla egia da,baina beste mota batekolangileen ugaritzea nabaritu

  dugu azken hilabeteetan.Izan ere, Berriola lantegiragero eta kotxe gehiago hur-biltzen da. Dirudienez, gauzakondo doaz lantegi honetaneta gazte ugari ari da bertanlanean. Berri pozgarria bene-tan, gaur egun langabeziaarazo latza baita.

  SANTUENEA

  AgurtzaneSolaberrieta

  Ibaiak gainezka egin-go duen beldurrak

  Ekainaren 1a oraindikgogoan daukagu guztiok.Udaberriko egun hartan izan-dako uholdeak ez dira bere-hala ahaztuko, Etxealdian etaTxokoalden izandako honda-mendiak ez baitira ahazteko-ak. Santuenean ez zen ezbe-

  harrik izan. Oria ibaiari itsatsitaegon arren, honek ez zuengainezka egin.

  Orain, neguan sartzear gau-denean, uholdeen itzalasomatzen da Santuenean.Atalluko lanek zerikusi haundiadute horretan. Atalluko lurrenaltuera gehiegi igo dute san-tueneatar batzuen ustez.Lehen, bi aldeak parean zeu-den, baina orain, azken hila-beteetan egin dituzten obraerraldoiekin, Santueneakoaldea beherago gelditu da.

  Oria ibaiak gainezka egingo

 • 1997koa

  be

  nd

  ua

  k12

  Usurbil 32.zk. Noaua! 7

  Aginagan horren berririk. Au-rrerantzean harrapatu behar-ko dituzte, gabonetan angu-lak jan nahi badira behintzat.

  ZUBIETA

  XabierArregi

  Herri batzarraren lehenurtemuga

  Zubietako herri batzarrakurtebete beteko du dato-zen egunetan. Abenduaren15ean egin ziren hauteskunde-ak eta astebete beranduagoherri batzarra ofizialki eratutagelditu zen.

  Denbora honetan hainbatekimen aurrera eraman diraZubietan. Zubietako plan par-tziala martxan doa poliki-poliki.Plan partziala jende aurreanegon da azken hilabetetan,eta hainbat alegazio jasoondoren, hirigintza aurre-proiektu neutral bat egiteaonartu da. Bestalde, Zubietakobihurguneen egoera hobetze-ko proiektua ere aurrera doa.Hauekin batera herrian bertanhainbat ekimen atera diraaurrera,eta Usurbil nahiz

  Donostiako udalekin harremanestuagoa du Zubietak.

  Bestalde, eta urtemugeklnjarraituz, Zubieta, Donostia etaUsurbilgo jurisdikzioen arteanbanatu zela datorren urteanbeteko dira 620 urte. PedroSancristobalek liburu beltzeanazaltzen duenez, garai hartanZubieta zeharo librea zenUsurbil eta Donostiatik, bainan1378an, biztanle bakoitzarenbotazioak hala eskatuta, kan-poratu egiten da: hirutik biDonostiako jurisdikziora eta batUsurbila.

  KALEBERRI

  InesKamino

  Joxe Manuel Borda etaFelisa Izagirre: 57 urte

  ezkonduta

  Berandu bada ere, zorion-du beharko dugu bikotehau. Izan ere, urriaren 20anezkondu zirela 57 urte beteziren. Ez da marka makala!1940an ezkondu ziren etaoraindik elkarrekin jarraitzendute Joxe Manuel Borda etaFelisa Izagirrek. 88 urte ditulehenengoak eta 82 urte biga-rrenak, baina oraindik gaztemantentzen dira biak.

  Garai haiek ederki gogora-tzen dituzte biek. Gazte-gazte-tandik ezagutzen direla diote,Felisa Usaskutik Txikierdira joa-ten baitzen Joxe Manuelenarrebarekin josten ikastera.Felisaren esanetan, "garai har-tan Joxe Manuel nire gizonaizango zela ez nuen pentsatuere egingo". Urtebete pasaomen zuten nobio moduan,bizimodu hartaz aspertu etaezkontzea erabaki zuten.

  Usurbilgo parrokian ezkondueta Orioko Gran Hotelean

  bazkaldu zutela aipatu dida-te. Garai hartan ez ziren 100lagunetik gora bildu ezkontzabazkarian, apaiza, ezkonbe-rriak, eta amabitxia eta aitabi-txia bakarrik izan ziren bazkal-tzen. Denetik jan omen zuten,bazkari ederra, eta ordainduere bai; bost pertsonentzakobazkaria 15 duro ordainduzuten. Ondoren, trena hartueta Bilbora joan omen zirenezkonbidaian 1000 pezetare-kin joan, eta itzultzerakoandirua soberan zutela esanzidan Felisak..

  57 urtetan beren haserreakizan dituzte, nola ez, bainaegun batzuk muturrean egoneta gero, hikamika hori gaindi-tuta gelditzen omen da. JoxeMartinen esanetan esaera batba omen du horrek: goizeanhaserre, baina ilunabarreanmaindire azpian adiskide.

  Aurten 57. urteurrena ospa-tzeko familiarteko bazkariaegin dute. Urrezko ezteiakbete zituztenetik urtero egitenomen dute bazkari hau. Besteurte askoan ere horrela jarraitudezatela!

  e j i ran

 • Miguel AngelSantiagoKaleberri

  Bai, beti jokatzendut, baina gehiegiere ez. Lanean urtero

  hartzen dut, eta Salamancara joa-ten naizenean ere beti erosten dut.Baina nahiz eta urrutitik hartu, ezda ezer egokitzen.

  1997

  koa

  be

  nd

  ua

  k12

  8 Noaua! 32.zk. Usurbil

  IN

  KE S T

  A

  IN

  KE S

  T

  A

  JosebaPellejero

  Kalezar

  Eguberrie-tako loterialantokitik har-

  tzen dut. Eta tabernetakoerrifa pare bat ere bai,baina gehiago ez. Noizbaitbota adina jaso dut, bainahortik aurrera ezer gutxi.

  JonZubizarreta

  Kaleberri

  Lagun arteanbeti jokatzendugu zenbaki

  bat, besterik ez. Eta oraingozez zaidanez ezer egokitu,gutxi jokatzen dut.

  InesMartinez

  Atxegalde

  Nik normale-an ez dutjokatzen. Ez lo-

  terian, ez errifetan, eta eztaezertan ere. Semeek ikasto-latik ekartzen dituztenakbakarrik hartzen ditut. Nireeta bere parteak senarrakerosten ditu. Bestela, orainarte ez zaigu gehiegirik suer-tatu, reintegro bat behin.

  EliPesquera

  Bizkarre

  Oso gutxi jo-katzen dut,izan ere diru as-

  ko joaten baita horrela etaurte-garai honetan parran-detarako ere utzi behar dazerbait. Loterian 2000 pezetainguru hartzen ditugu. Halaere, inoiz ez zait ezer egokitu,beno, txikitan tarta bat bai.

  Jose ManuelMurita

  Kaleberri

  Gabonetan ez,baina "El Ni-ño"-rako hartzeko

  ohitura izaten dugu emazteaketa biok. Gutxi jokatzen dugu,hiru edo lau mila pezeta ingu-ru. Aparteko errifak ere hartzenditut, baina eskaintzen dituzte-nean bakarrik. Hala ere, baibatean eta bai bestean gutxitokatu izan zait orain arte.

  AzuzenaRodriguez

  Olarriondo

  Nik ahaldudan guz-tietan jokatzen

  dut, loterian, primitivan, itsue-tan, seme-alaben errifetan...Jokatu asko baina ez zait ezertokatu oraindik. Gabonetakoloteria berriz, toki ezagun guz-tietan hartzen dut, ez dadilagertatu bati tokatzea eta niriez.

  Mari JoseUnsain

  Santuenea

  Nik ez dut joka-tzen, bainasenarrak urtero

  dauka loteria erosteko ohitura.Ja hartu ditu boleto batzuk.Normalean tabernetan edo sal-tzen ikusten dituen tokietan eros-ten ditu. Eta honetaz aparte,errifak ere hartzen ditu. Denaktentazioa ematen dio. Egokituberriz behin egin zitzaigun, etabota adina.

  Jokatzen alJokatzen alduzuduzu

  eguberrietakoeguberrietakozozketetan? zozketetan?

  erorrek esan

  TABERNA-JATETXEA

  EGUZKITZA, 420.170 USURBIL TEL: 37 03 44

  Kirolak etagazteentzako moda

  Atxegalde, 10 Tel. 36 65 42Osinalde industrialdeaErrota Berri kaleaUSURBIL 36 36 77%

  karrozeriaGumer Sánchez

 • 1997koa

  be

  nd

  ua

  k12

  Noaua! 32.zk. Usurbil 9

  ontzeju txikia

  1998. urteko aurrekontuak prest

  • Pintxo aukera bikaina• Gosari bereziak

  xabiere aritegia

  Aritzeta, 2 36 19 78%

  Eguneko bazkariaketa afariak

  Nagusia,6Tlf 36 27 25

  20170 Usurbil(Gipuzkoa)

  USURBILGO HORTZ KLINIKAHaginak ondo dabiltzanean, sabela poz!

  Kale Nagusia, 2 1.C4Tlf 37 08 78

  20170USURBIL

  FERNANDO PEREZ-MOSSO NENNINGERANTONIO BERNAL RUIZ DE OÑA

  Pasa den ekaineko uholdeen ondorioz,txokoaldetarrak aparkalekurik gabegeratu ziren. Hau konpontzeko, UdalakAginagatik gatozela zubia pasa eta eskubita-ra geratzen den lurra eskuratzeko tratua egindu ja. Gainera, proiektua lehiaketara aterada eta erabaki dute lan hau egingo duenenpresa Teide izango dela. Beraz, egun bate-tik bestera hasiko dira lanak.

  Proiektu honetan 70 autorentzat aparkale-kuak egingo direla aurreikusten da. Gainera,obra honetan bete-lana egiteko behar direnharriak Amiri erriotik aterako dira. Era hone-tan, alde batetik erreka garbitu egingo duteeta bestetik, merkeago aterako da obra.

  Gobernu Batzordeak aho batez onartu duDonostiatik gatozela herriko sarreran(Ostape baino lehenago) abiadura mantxotze-ko semaforoak jartzeko beharra. Izan ere, nahi-koa arriskutsua gertatzen da askotan bide hau.Semaforo hauek Sicce enpresak jarriko ditu etahauek jartzeko azpiegitura ConstruccionesArmendi enpresaren esku geratuko da.Azpiegitura hauek 1.377.685 pezetako aurrekon-tua izango dute, semaforoak aparte.

  Egun hauetan ez harritu zure kotxean ezagutzenez duzun gazte batek multa jartzen badizu.Izan ere, hemendik aurrera eta denbora baterakoudaltzain berria izango baitugu herrian. KoldoEtxeberria du izena eta Irungoa da. Orain arteIñigo Garcia de Ulate herritarraren postua hartuko-baitu ordezkapena egiteko.

  Beraz, abisatuta zaudete; izan ere, orain badaki-zue noren aurrean ezin dezuten autoa gaizki apar-katuta utzi.

  Semaforo berriak jartzea onartu dute Udaltzain berria daukagu

  Udalak 1998. urteko aurrekontuak datorren abenduaren 22anonartuko ditu ofizialki. Hori dela eta, urteko azken plenohonetara ahalik eta herritar gehienak etortzea nahiko lukete.

  Lehenengo aldia da Udalak aurrekontuak urtea hasi bainolehenago egiten dituela. Jose Antonio Altuna, alkatearen esane-tan, "iaz otsailean amaitu genituen aurrekontuak, nahiko hurbilduginen. Baina aurten azkenean eta lehendabiziko aldiz lortu duguaurretik amaitzea. Atzo herriko taldeei aurkeztu genizkien aurre-kontuak, eta datorren 22an herriaren aurrean aurkeztuko ditugu.Hau dela eta, ahalik eta usurbildar gehien etortzea eskertukogenuke".

  Txokoaldeko aparkalekuaren proiektua aurrera

 • Eroski S. Coop. elkarteakAtsobakarren (Urbarten)eraiki behar duen hiper-merkatuaren proiektua geldi-rik dago momentu honetan.Zailena eginda zegoela ziru-dienean, ustekabeko arazoaksortu dira lurren kalifikazio al-daketarekin. Uztailean Usurbil-go udalak eta Eroskik eginzuten hitzarmenaren ondoren,diputazioak lurren kalifikazioaldaketari baiezkoa emanbehar zion sei hilabetekoepean. Epea abenduaren28an amaituko da eta orain-dik ez da erabakirik hartu.

  Orain dela sei hilabete argieta garbi zegoen guztia.HItzarmena lortu ondoren,lurren kalifikazio aldaketa egi-tea besterik ez zen falta.Atsobakarreko lursailak indus-trial bezala izendatuta daudeeta hipermerkatua eraiki ahalizateko merkatal lursailmoduan kalifikatzea ezinbes-tekoa da. Udalak uztailaren28an egin zuen kalifikazioaldaketaren eskaria, etaDiputazioak abenduaren 28abaino lehen eman behar dubehin betiko onespena.

  Gauzak, ordea, okertzenjoan dira. Lurren kalifikazioaldaketari baietza emanaurretik, Diputazioak informebat eskatu ohi dio LurraldeAntolamenduko Batzordearieta hauen informea aldaketa-ren aurkakoa izan zen.Informeak, lurralde antola-menduaren plan partzialaamaitu arte, hipermerkatuarenproietuak geldirik egon beharzuela esaten zuen. Plan haumartxan dago, baina amaitze-rako bizpairu urte pasa daitez-ke, Donostia aldeko bailarenkalifikazioa egiten baita planhonetan.

  Joxe Antonio Altuna alkate-aren esanetan, informe hau,informe soil bat besterik ez da.

  "Lurralde antolamendukooinarrizko planean (DOT),Atsobakarreko lurrak eremuindustrial eta komertzial bezalaagertzen dira. Hau honela iza-nik, Lurralde AntolamendukoBatzordeak plan partziala eginarte itxaron behar dela esanbeharrean, DOT-an jartzenduena bete arazi beharkoluke". Horregatik, Usurbil nahizLasarteko udalek, informe haukontutan ez hartzeko eskatuzien Diputazioari. "Behin betikoonespena Diputazioak emanbehar du, lurren kalifikazioaldaketari onespena emateaberari dagokio. LurraldeAntolamenduko Batzordeakeskumen hori hartuko baluDiputazioaren eginbeharretansartzea litzateke"

  Diputazioak, ordea,ez duoraindik erabakirik hartu.Abenduaren 28a iristeko biaste falta direnean, ez Usurbil-go udalak, ez Lasartekoak,ezta Eroskik ere, ez dakite zergertatuko den Atsobakarrekohipermerkatuarekin, bainaJoxe Antonio Altuna alkateakoso beltza ikusten du Eroskiren

  hipermerkatu honen etorkizu-na. "Joan den azaroaren25ean, goizeko bederatzietan,Roman Sodupe diputatunagusiak deitu zidan. Egunhorretan Atsobakarreko lurrenkalifikazio aldaketari buruzkoerabakiren bat hartuko zutelaeta bere susmoen arabera,atzera botako zutela esanzidan. Guk Usurbil eta Lasar-teko udalek eta Eroskik, ezgenekien egun hartako dipu-tatu kontseiluko gai zerrendanzihoanik ere. Azkenean, ezzuten erabakirik hartu,mahaigainean utzi zuten gaia".

  Abenduaren 9ko diputatukontseiluan ere gai zerrendanzegoen Atsobakarreko lurrenkalifikazio aldaketa. JorgeLetamendia Hirigintzako dipu-tatuak goizean deitu zion,berriz ere gaia mahai gaineanuztea proposatuko zuela esa-nez. Piskanaka-piskanaka era-bakia atzeratzen ari da dipu-tatu kontseilua. Datozen biasteetan hartu beharko duteerabakia. Oraingoz abendua-ren 16ra atzeratu dute. Zaingeratu beharko dugu.

  1997

  koa

  be

  nd

  ua

  k12

  10 Noaua! 32.zk. Usurbil

  rreportaia

  Eroski bertan behera gelditzeko zorian

  Eroskiko hipermerkatua kokatuko litzatekeen lekua, Atsobakar (Urbarte)

 • 1997koa

  be

  nd

  ua

  k12

  Usurbil 32.zk. Noaua! 11

  ortaiaZer ari da gertatzen EroskikAtsobakarren egin beharduen hipermerkatuarekin?

  Gauza gehiegi atzeratu da.Arazorik gabeko tramite bate-tik ia hipermerkatua ez egiterapasa gara. Goi alde horretangauzak pertsonalizatu egindira. Hor apustu bat dago:Pryca Galarretan edo EroskiUsurbilen. Eusko AlkartasunakGalarretako Prycaren hiper-merkatuaren aldeko apustuaegin du eta lurren kalifikazioa-ren aldaketaz baliatu diraUsurbilgo hipermerkatua geldiarazteko.

  Beraz, guzti honen atzeaninteres partidistak daude.

  Lurralde AntolamendurakoBatzordeko zuzendaria denEusko Alkartasunako NatxoIzetak pertsonalizatu egin duguzti hau. Eusko AlkartasunakPryca Hernanin kokatzearenaldeko apustua egin du,baina Diputazioak baldintzabat jarri die: sarrera-irteerakhobetu behar dituztela. Orain,Natxo Izeta eta Eusko Alkarta-

  sunak Eroskiren hipermerkatuagelditzeko edo geldi araztekoaukera eskuetan izan duteeta hortaz baliatu dira.

  Zergatik atzeratu da hainbesteDiputazioaren erabakia?

  Gipuzkoako Diputazioan hiru-koa dago agintean. EuskoAlkartasunak ezezkoa emandio lurren kalifikazio aldaketari,alderdi sozialista Eroskirenhipermerkatuaren alde dago,Ana Urtxuegia Lasarteko alka-tesaren indarra haundiabaita, eta Eusko AlderdiJeltzalea dago tartean, zererabaki ez dakiela. Hots, era-bakia honen esku dagoenez,ez dute busti nahi eta eraba-

  kia atzeratuz doa.Aurrera aterako al daEroskiren hipermerkatua?

  Ni oso ezkorra naiz, etorkizunbeltza ikusten diot. Nik etsi dut,eta lurraren kalifikazio aldake-tari ezezkoa emango diotelauste dut. 1998. urterako aurre-kontuak egiterakoan, Eroskikeman behar zigun dirua ezdugu aurrekontuen sarreretansartu. Honela, hilerriarenproiektua berriz ere geldituegin da. Hiru urtetan horren-beste lan egin ondoren, orainhau? Nahi dutena egin deza-tela.

  Baina Eroskik diru asko jarridu.

  Harrigarria da. Eroskik Diputa-zioko errepide sailarekin akor-dioak egin ditu. Sartu-irteerak,errotondak, Aritzetako autobi-dea... Eroski guzti horiek finan-tzatzen ari da eta orain Atso-bakarrekoa atzera botako du-tela dirudi. Hau txapuza batda.

  Zer ari da gertatzen EroskikAtsobakarren egin beharduen hipermerkatuarekin?

  Beste hainbat konturekinbatera, LurraldeAntolaketarako Batzordeakegindako informe bat dagotartean. Nire ustez, informehorrek ez du ezertarako balioeta Diputazioak ez luke kon-tuan hartu behar. Hala ere,Diputazioak erabakia hartuarte ez dut honetaz ezergehiago esan nahi.Azaroaren 25ean egin zendiputatu kontseiluan kontrakoerabakia hartu zuten ia.

  Ez dakit bertan behera geldi-tzekotan egon zen... norbera-ren interpretazioaren araberadago hori. Kalifikazio aldaketaatzera botatzen badute biudalek errekurtsoa jartzekoaukera daukagu. Diputazioakezezko erabakia hartzen

  badu, Lasarte eta Usurbilgoudalen interesak kaltetukodira, eta hepaitegian gurealde aterako litzateke epaia.Alde horretatik oso lasai nago.

  Zer dago guzti honen atzean?

  Atzean Eusko Alkartasunareneskua dagoela diote. EuskoAlkartasunak HernanikoPrycaren aldeko apustua eginduela dirudi. Guzti hau pena-garria da. Hernanin Pryca jar-tzea oso ondo iruditzen zait,guk honen aurka ez dugu

  ezer egin. Bakoitzak bere errit-moa jarraitu du. Guk, betebeharreko arau guztiak beteditugu, EAren esku dagoenerrepide sailarekin negoziake-tetan ibili gara... Hipermerkatuhonek lan asko eman digunarren, arau guztiak bete ditu-gu. Beraz, bi proiektuei tratubera emateko eskatu nionRoman Sodupe diputatunagusiari. Honela gertatzen ezbada, udalen interesak kalte-tuko dira, eta ikusiko genukezer gertatuko litzatekeen .

  Beraz, arrazoi politikoakdaude tartean.

  Lehen Eusko Alkartasunareneskua dagoela aipatu dudanarren, ez egotea gustatukolitzaidake. Udalen artean hika-mikarik ez luke egon behar,besteari kalterik egin gabebakoitzak bere bidea jarraitubeharko luke.

  Joxe Antonio AltunaUsurbilgo alkatea

  Ana UrtxuegiaLasarteko alkatesa

 • lkarrizketa19

  97ko

  ab

  en

  du

  ak

  1212 Noaua! 32.zk. Usurbil

  Azaroaren 20a arte YolandaArrieta ezezaguna zenUsurbilen. Idazlea zela osojende gutxik zekien eta gaine-rako gurasoak bezala herrikofrontoian ikusten genuen beresemea zaintzen. Orain, ordea,badakigu zein den Yolanda.Irun hiria saria irabazi berri dueta.

  Joan den azaroaren 20an,“Jostarratza eta haria” lanare-kin euskarazko eleberriarida-gokion Irun hiria saria eskuratuzenuen . Sari hau irabazteaespero zenuen?

  Espero... beti izaten da espe-rantza. Loteria erosten duzune-ko sentsazio berdina da, zuriegokitzea zaila da baina eros-ten duzunez... Nik lana aurkeztuondoren banuen halako izpitxiki bat, baina, ez dakit, zailazen irabaztea, haundia ikustenbainuen saria. Beste aldetik,zera pentsatzen nuen: eleberrihau idazteko ahalegin guztiakegin ditut ba nik, lan ezberdinada ba... bueno, esaten nuen,ez noa gehiago pentsatzera. Saria ez zizutela eman pentsatuzenuela ere esan digute.

  Bai, arrazoi duzu. Irun sariarenoinarrietan, erabakia azaroanjakinarazten zela jartzen zuen.Honela, azaroaren 16an, aste-artean, deitu nuen zerbait jakinasmoz. Aukeratzea eta saribanaketa larunbatean, hilaren20an, zela esan zidaten. Saribanaketa larunbatean izaniksarituak irabazlea bera zela,bazekiela pentsatu nuen. Beno,zer egingo diogu ba! Gaizkipasa nuen egun hura.Ondoren orijinala jasotzekodeitu nuen, eta orduan esanzidaten iazko irabazleen saribanaketa eta aurtengoenaukeraketa zela. Esperantzaizpia itzuli zitzaidan berriz

  "Jostorratza eta haria" elebe-rriarekin lortu duzu saria. Zeinda lan honen haria?

  Liburuaren mamia galderabatean oinarritzen da: Zergara, ekartzen duguna edobizitzan zehar egiten goazena?Hau da puntu filosofikoa. Berez,ama batek jaiotzear dagoenalabari egindako istorioa da.Alaba mende berria da etaamak mende zaharraren berriematen dio. Tartean, agertueta desagertu egiten den soi-neko beltz misteriotsu batdago. Hasieran larru zati batbesterik ez zen, baina azkene-an emakume soineko beltzabihurtzen da. Pertsonaiak,berriz, Maria eta Txominen deri-batuak dira.

  Denbora asko, lan asko eginbehar da honelako lana egite-ko?

  Haurtzarotik orain arte, 30 urte-tan bildutakoaren zaku batdago, bizitzarekin batera, oroi-tzapenez, bizipenez betetzendoan zaku bat. Guzti hau lotueta ordenatzeko urtebetebehar izan dut. Egun batzuetanlau, bost ordu, besteetan bat,bi... Nire haurra zaintzeak uzten

  zidan denboraren araberaegindako eleberria izan da.Eguneroko lanarekin bateraegin dut lan, lapiko espresa jarrieta idatzi, umeari bularra emaneta idatzi... ez dut estudio itxibatean sortu, etxean baizik.

  Idazlea jaio edo denborarekinsortu egiten da?

  Nik bizitzari ematen diot garran-tzia, bizitzan zehar deskubritzenzoazen bideari. Baina zergatikdeskubritzen duzu bide hori?Barruan zerbaitek bor-bor egi-ten dizulako. Barneko zerbaithorrek, gauza konkretu horrenbila bideratzen zaitu, eta ezbeste horren bila. Nik zergatikbukatu dut idazten? Zerbaitesan beharra neukalako, etahori barrutik datorren zerbaitda. Baina, datorren hori bizitzakdeskubritzen duen zerbait da.Azken finean, bata motorra daeta bestea kotxea.

  Nola sortu da Yolanda Arrietaidazlea?

  Txikitan idazteko erraztasunabanuen, baina erdaraz ikastennuen eskola nazionaletan. 17-18 urterekin, euskararekin topoegin nuen. Garai hartan, alfa-

  Yolanda Arrieta: "guk ez ditugu istorioak idazten,istorioek guk idaztea eskatzen dute"

  Bizkaiko Etxebarri herrian jaioa, herri askotatik pasa da Usurbila heldu arte.Usurbila bizitzera etorri zirela Urteberri egunean beteko dira lau urte

 • rizketa1997ko

  ab

  en

  du

  ak

  12Usurbil 32.zk. Noaua! 13

  betatu egin nintzen etahorretarako idazlan ugariegin behar izan genituen.Orduan hasi nintzen idaztearigustua hartzen, deskubrimen-du bat izan zen.Magisteritzan bi irakasle onizan nituen: batak idaztenjarraitzeko esaten zidan etabesteak asko irakurtzeko.

  Eta magisteritza bukatzeanzer egin zenuen?

  HABEn hasi nintzen lanean,klaseak ematea atseginnuen, baina barruan pa-pa-pa egiten zuen zerbaitbanuela sentitzen nuen, fan-tasia munduan jarraitzekoesaten zidan zerbait.Antzerkigintzan sartu eta nirelehen ipuin luzea idatzi nuen.Jendea orduan hasi zitzaidanidazle deitzen. Niretzat espe-rimendua izan da denboraguztian. Ondoren etorri diragainerantzeko lanak. Oraindela gutxi norbaitek umeen-tzat idazteari utzi al nion gal-detu zidan. Ez, baina denada deskubrimendua etabeharra. Barruak esaten ditzer egin behar dudan,orduan idatzi egiten dut. Nireustez, ez ditugu guk istorioakidazten, istorioek eskatu egi-ten dute guk idaztea.

  Magisteritzan irakasle batekasko irakurtzeko gomendioaegin zizun. Asko irakurtzenduzu?

  Ahal dudana, umearekingainera... Nire ustez, asko ira-kurtzea baino garrantzitsua-goa da behar duzuna irakur-tzea. Irakurtzea garrantzitsuada, bai, baina bizitzako jarre-ra ere bai. Nik uste dut, kon-tua, sentidu guztiekin bizitzeadela; batzuetan irakurtzeakematen dizu hori, entzuteakbesteetan, jendearekin ego-teak, natura giroan egote-ak... eta beste batzuetanezer ez egiteak. Gu etenga-be egitera ohituta gaude,egin, egin, egin... baina ego-ten ere ikasi egin behar da.Orduan, irakurri asko eginbehar da, baina ez irakurriirakurtzeagatik, irakurri zerbai-terako. Ez baduzu irakurribehar eta egon behar badu-zu, ba egon. Egoten ikasteaere garrantzitsua da.

  Orain dela lau urte etorrizinen Usurbila. Zer moduzUsurbilen?

  Beste komunikabide bateanesan nuen moduan, nireEtxebarri deskubritu dutUsurbilen: kanpaiak entzun,ganadua larrean ikusi... Nahizeta izenik jakin ez, plazara-tzen zarenean norbait zaraUsurbilen, eta hori, niretzat,oso garrantzitsua da . Batzukitto egiten dira horrekin,baina ittolarria leuntzeko osohurbil ditugu mendia etaitsasoa. Babestua sentitzeakasko laguntzen dit niri, etahemen babesa dago. Nirehaurtzaroa ezagutu ez arren,nahiz eta orain nor naizenjakin, plazan umearekinnagoen bat gehiago naiz.

  Aukeratzekotan, Etxebarriedo Usurbil?

  Biak desberdinak dira, bainamuina antzekoa daukate.Hala ere, nire Etxebarri ez daoraingo Etxebarri, nire

  memoriako Etxebarri haurtza-roko herria da. Berdinak ezizan arren, badago plazabat, eliza bat, kanpaiak,mendiak, iluntzetan etxerajoateko gogoa, gauak nolaisiltzen diren, goizak nolaesnatzen diren, igande goi-zetako isiltasuna... Herri txikie-tako gauza txiki horiek askoestimatzen ditut, eta batezere natura inguruan egotea.Mendian, baserri batean eznintzateke biziko, nik jendea-ren berotasuna behar dut.

  Usurbilen plazan umea zain-tzen ezagutu zaitugu...

  Umeak gauza askotan bal-dintzatu gaitu, tartean plaza-ra jeistera. Umeak plaza ikus-ten duenean beste haurrenartera joan nahi izaten du.Baina guraso giro horretangustora nago, ikasi egitenda. Berez hegan egitekozalea izanik zera galde die-zaioket nire buruari: herrikoplazan zer? Ba herriko plazangauza asko ikasten dira. Ikas-teko orduan bizimodu nor-mala ez da ahaztu behar.Idazle batek idazlearen uni-bertsitatea herriko plazandagoela esaten zuen. Garaibatean nik ez nuen hau uler-tzen, baina egia da. Hormundua dago, herriko plazamunduaren erakusleiho batda eta hori ondo ezagutzenbaduzu, pertsonen jokabide-ak ezagutzen dituzu. Heganegitea beharrezkoa dut,harreman hori ere bai.

  Sari honek aldatu du zerbai-tetan Yolanda Arrietaren bizi-modua Usurbilen?

  Pare bat aste pasa dira sariaeman zidatenetik eta baretuda ja hasierako aldaketahura. Orain jende gehiagokagurtzen nau, irrifarreak ikus-ten dituzu, eta hori begietanikusten da. Anonimo izatetiklokalizatuta egotera pasagara.

  Josu Aranberri

 • 1997

  koa

  be

  nd

  ua

  k12

  14 Usurbil 32.zk. Noaua!

  orrusaldaSenideaken ekimen ibiltaria Usurbilen

  Senideakek antolatutako ekimen ibiltariko mar-txistak Usurbilen izan genituen joan den aben-duaren 2ean. Eguerdiko ordubiak aldera iritsi zirenUsurbila, eta Ostape parean ongietorria egin ondo-ren, manifestaldi baten bidez, herriko pilotaleku-rantz abiatu ziren. Bertan, Kinttin Segurolak bi bertsoabestu, eta Aitor Egiletak aurreskua eskaini zienmartxistei. Ongietorri hau amaitzeko Ainara Uribekhitz egin zuen Usurbilgo Senideaken izenean.Martxari atxekimendua azaldu dioten herriko talde-ak eskertzeaz gain, Senideaken mozioa ez onartze-agatik Eusko Alkartasuna eta Eusko AlderdiJeltzalea salatu zituen Usurbilgo Senideakek.

  Bizkarreko parkearen itxura aldaketa

  Bizkarreko parkearen itxura erabat aldatu daazken bi asteetan. Guztiz eraberrituta ikusikoduzue orain. Parkea inguratzen zuten pinuak kendudituzte udaleko langileek. Hasieran erdiraino moztuzituzten, baina joan den abenduaren 9an erabat gar-bitu zuten parkearen ingurunea.

  Batzuk eskertuko dute, kotxearekin bihurgunea ema-terakoan ez baitzen ezer ikusten. Orain, bihurguneguztia argi eta garbi ikus daiteke. Bestalde, parkearenintimitatea gustuko zutenak kexu izango dira, parkeanlasai-lasai, ezkutuan egoteko aukera eragotzi baitute.

  Peruko artisautza erakusketa eta salmenta Usurbilen

  Peruko artisautza erakusketa bikaina dagoUdarregi zaharrean abenduaren 9a ezkeroztik.3. munduari laguntza eman asmoz antolatu da era-kusketa hau, udala, guraso eskola eta parrokiakotaldearen laguntzarekin. Bertan, artisau lanak ikuste-az gain erosteko aukera ere izango duzue bertarainguratzen zareten guztiok. Erakusketa hau aben-duaren 14a arte egongo da zabalik. Ordutegia,hauxe duzue: ostiralean 17.00etatik 19.30etara,larunbatean 12.00etatik 14.00etara eta 17.00etatik19.30etara eta azkenik,igandean 12.00etatik14.00etara.

  Ugaldea poligonoa 36 - 2 - EskUsurbil - Gipuzkoa

  en 37 19 54%

  SERIGRAFIAT A n PO G R A F IA

  KAMISETEN INPRIMAKETA

  INDUSTRI ETaIRA GARKI SERIGRAFIAEguzkitza

  Pintxo eta bokata goxo-goxoak

  Igandetan ganba-ziri mundialak!

 • salda1997ko

  ab

  en

  du

  ak

  12Usurbil 32.zk. Noaua! 15

  ANDONI AIZPURUAETORKIZUNEKO KIRO-

  LARIGipuzkoako ForuAldundiko Gazteriaeta kirol departamen-duak 1997/1998 den-boraldiko etorkizunekokirolarien behin-behi-neko zerrenda emandu. 46 kirolari gazteagertzen dira etahauen artean topatudugu Andoni Aizpuruausurbildarra. Judoan,etorkizun haundikokirolaria da Andoni etakirol honetan aukeratudituzten Gipuzkoakoetorkizunekohiru kirolarigazteetatik bat izatealortu du. Zorionak,Andoni.

  BI ORDUKO GREBADEIALDIA ABENDUAREN

  15EANHerri Batasunakomahakideei ezarriieten zazpi urteko kar-tzela zigorra salatzeko,abenduaren 15ean biorduko greba egitekodeialdia luzatu duteLAB, ELA, ENHE, ESK-CUIS, STEE-EILAS etaCCOOko ezker sindika-lak. Abenduaren 1eanUsurbilen egin zen herribatzarrean greba oro-korra egitea aurreikusibazuten ere, azkene-an, greba bi ordukoaizango da. Bestalde,udala geldirik egon daabenduaren 9tik 14abitartean.

  Pasa den igandean, Izotz taldeko kideak giroaberotzen saiatu ziren frontoian. Ez zuen aurre-ko egunetako hotzik egin baina frontoia nahikoahutsik egon zela ere aitortu behar da; herriko gaz-tetxoenak animatu ziren ia bakarrik dantzatzeraeta. Hala ere, kanpoan ez baina tabernetan giroederra zegoenik ezin da ukatu. Barra nahiagoizango dugu dantzan egitea baino...

  Karlos Aizpuruak hirugarren postua eskuratuzuen azaroaren 29-30ean Palentzian ospatuzen zesta puntako kluben arteko Espainiako txapel-ketan. Finalerdian, iaz txapeldun izan zenCabanillas talde nafarraren aurka, 35-34 galduzuten, eta finalerako txartelik gabe gelditu ziren.Hala ere, hurrengo egunean, 3. postua eskuratuzuten Karlos eta bere bikoteak, Galiziako bikotea-ren kontra 35-24 nagusitu baitziren.

  Ez da marka makala. 54 odol emaile bildu zirenabenduaren 8an Patri tabernan OdolEmaileen Elkarteak antolatutako bazkarian. Giroederrean berriz ere odola emateko indarra hartze-ko aukera izan zuten bertan bildu ziren guztiek.Bapo bazkaldu ondoren, urtero egiten dutenmoduan, erregali baten zozketa egin zuten bazka-rira joan ziren guztien artean. Azkenean,Txokoaldeko Bittori Illarramendi Zubeldiari egokituzitzaion manteleria polit bat.

  Mota guztietako Aseguroakzure zerbitzurako

  MARKEL OLAIZOLAASEGURU AGENTEA / Zbk. 200009

  Aritzeta, 1 Tlf: (943) 37 18 0720170 Usurbil (Gipuzkoa)

  GENERALIAseguru Konpainia TABERNA

  7 t´erdietanirekitzen dugu Irazu kalea,12Tlf: 36 02 17

  Goiz goizetik gosariak Itxasku-Berri etxea

  UsurbilTel: 36 13 18

  Mobila: 939 70 08 67

 • 1997

  koa

  be

  nd

  ua

  k12

  16 Noaua! 32.zk. Usurbil

  zerdi patsetan

  ZUMET A MENUAK(Gutxienez 2 lagunentzat)

  -Itsaski entsalada hozber oa trufa zaporez-Zapoa txangurr oz beterik eta itsaski saltsaz-Aspizuna patata pur e, onddo eta pikilo piperraz haragi saltsatan-Etxeko azkenburukoen degustazioa-Ardo berezia eta kafea

  3.200 pta.

  ZUMET AJATETXEA

  Txoko alde, Tel.: 36 27 13

  Elkarri itsatsitako etxebizitzak eraikitzera goaz- Lau logela- Bi autorentzako garajea eta txokoa- 200m ko lur saila

  Kalitate oneko eraikuntzak - Zuzenean eraikitzailearengandik

  Informazio gehiago obretan bertanedo telefono hauetan: 58 09 66 - 64 39 14

  AGINAGA2

  Aitzaga elkarteak anto-latzen duen eskuzko4 t´erdiko pelota txapelketaazken partidutara iritsi da.Inaxio Arruti eta KoldoLertxundi iazko irabazleakJon Sarasua eta Santxo izan-go dituzte aurkari abendua-ren 13an jokatuko den azkenpartiduan.

  Partidua gogorra izangoda. Ligaxkako partiduanKoldo eta Inaxio 18-5 nagusi-tu ziren, baina Jon etaSantxo indartsu ibili dira finallaurden nahiz finalerdietan.Hala ere, iazko txapeldunekbigarren aldiz eskuratu nahi-ko dute txapela.

  Aurretik hirugarren eta lau-garren postua nork eskuratu-ko duen erabakiko duenpartidua jokatuko da. IgorUribe eta Iker Mujikak Aintzianaien aurka jokatuko dute.

  Azken partiduak jokatukodituzten lau bikoteetatik hiru

  finalerdietarako ez ziren sail-katu joan den urtean. Iazkotxapeldunek bakarrik errepi-katu dute joan den urtekoa.

  Bestalde, 1996an bainobikote gehiagok partehartudute aurtengo txapelketan.18 izan dira frontoian norbaino nor aritu diren bikote-ak. Aurten, gainera, txapel-ketaren historian lehenengoaldiz, neska batek jokatu du

  4 t´erdiko txapelketa. AinaraSagarna izan da horretaraausartu den bakarra.

  Lehenengo partidurakoeta finalerako apustuak gori-gorian daude. Kiniela egite-ko aukera ere badago, etaTragoxkan afaria irabazi nahiduenak, partiduak nork ira-baziko dituen asmatzeazgain emaitzak ere asmatubeharko ditu.

  Inaxio-Koldo Jon-Santxoren aurka 4 t´erdiko finalean

  Usurbildarrak Espainiako dardo txapelketan

  Abenduaren 6tik 8raTarragonan,Playa deHaro inguruan, egon dirazenbait usurbildar. Zertarajoan ote dira haruntz?Erantzuna sinplea da,Espainiako dardo txapelke-tan partehartu dute. IkerAlduntzin eta Joxe ManuelIkutzak aspaldi lortu zutentxapelketa honetara joatekotxartela. Donostia aldekotabernen artean bikoteka

  jokatu zuten ligaskan eskura-tu zuten bidaiarako txartela.

  Igor Uribe eta EusebioIkutza ere joan ziren. Hauek,aurreko biak eta Unai Loidi,taldeka jokatu zuten taber-nen arteko txapelketanbigarren gelditu ziren. Playade Haroa joateko lehen pos-tua eskuratu behar zen,baina plaza batzuk libre gel-ditu zirenez joateko aukeraizan dute.

  Iker Alduntzinen esanetan,txapelketako maila oso onazen eta ezin izan zuten gau-za haundiegirik egin. Halaere, gustora etorri dira, espe-rientzia polita izan baita be-raientzat. "Harrigarria da. 40dardo makina inguru, denakjarraian,eta toki guztietakojendea dardoak botatzen.Batzuek gainera, mundukotxapelduna kasu, ia ez zutenhutsegiten".

  Arg

  :Eka

  itz

 • Usurbil 32.zk. Noaua! 171997ko

  ab

  en

  du

  ak

  12

  erriko taldeak

  GAZTE DENDA

  Etxebeste kalea,3 - Tlf. 36 11 06

  Modako arropakneguaren atarian

  Lore eta lore landareakSan EstebanTlf. 36 22 55

  URTINEALORATEGIA

  Usurbilen elkarte berri batsortzekotan da. Kaleberriinguruko tabernariak dirahonen bultzatzile. Izan ere,azken asteetan zenbait aldizbildu ondoren, tabernarienelkartea sortzeko asmoa dute.Orain arte taberna guztiakbakarka funtzionatu dute,orain, guztien artean, gauzakhobeto egin nahi dituzte etahorretarako elkarte batenbeharra ikusi dute.

  Tabernarien elkartearen kon-tua ez da gaur goizekoa,lehen ere biltzen baitziren.Garai batean kuota bat jar-tzen zuten herrian antolatzenziren txapelketa desberdineta-rako trofeoak etab. erosteko.Oraingo ekimen hau, ordea,guztiz desberdina da. Aldebatetik, tabernarien arteanelkartasuna lortu nahi dute.Beste aldetik, herriari begira,guztien artean ekitaldi indar-tsuak antolatzeko asmoadute.

  Heldu gabe dagoen fruituada oraindik tabernarien elkar-te hau. Egin dituzten bi bilere-tan, hamabost taberna agertudira ekimen honetan partehartzeko prest. Hasi Gorrititabernatik, Kaxkoko tabernaketa Olarriondoko taberneta-raino, guztiak elkarte honenbeharraz ados daude. Guztiaklan egiteko prest daude etaoraingoz, astean behin bildu-ko dira.

  Ideia ugari daudela esandigu Paulino Ibargoienek.

  Gauza ugari egin daitezkeelaikusten dute, baina pausoz-pauso, poliki-poliki egin nahidute aurrera. “Korrika eta pre-saka hastea ez zaigu komeni.Gauzak poliki egin behar dira.Bakoitzak esango du zerkomeni zaion. Txapelduntabernaren aurrean dantzalditxiki bat egin behar dela?Aurrera. Hurrengoan, sari bikai-nekin mus txapelketa egingoda beste taberna batean,gero toka txapelketa... Ideiaugari daude baina puntuz-puntu joan behar dugu, lasai-lasai.” Datorren urterako, hila-bete bakoitzeko ekintzak fin-katuz egutegi bat egitekoasmoa dute. Gehiegi kargatugabe ekintza ezberdinakzehaztu nahi dituzte.

  Bestalde, herrian egitendiren beste ekintzetan sortzendiren ezin konponduak ere

  konpondu nahi dituzte.Urtezahar gaueko festan,Sagardo Egunean etb.etansortzen diren arazoak gainditunahi dituzte elkarte honenbidez. Hemendik aurrera,dena bere bidetik badoabehintzat, elkartetik bideratu-ko dira herriko ekintzetan sor-tzen diren arazoak.

  Urdaiazpikoen zozketa

  Hasteko, taberna bakoitze-an urdaiazpiko bana zozketa-tzeko asmoa dute gabonetan.Ondoren metxeroak, kamise-tak eta beste hainbat gauzaateratzeko asmoa dute. Izanere, datorren urtera begiraekintzak antolatzen hastekodirua biltzen hastea da behin-behineko helburua. Ondorenetorriko dira buruan dituztenekintza guzti horiek.

  Josu Aranberri

  Tabernarien elkartea sortzeko bidean

  Dantzaldiak, mus txapelketak, toka txapelketak... ekintza indartsuak sortunahi dira tabernarien elkarte honetatik

 • 1997

  koa

  be

  nd

  ua

  k12

  18 Noaua! 32.zk. Usurbilil-pilean

  Txiki-txikitatik ezagutuizan du bibolina bereeskuetan, eta denborapasa ahala, hobbi bat izatetikbere zati garrantzitsu bat izate-ra pasa da instrumentu hau.Gaur egun 8. mailan dabil 20urteko gazte hau, eta abenduhonetan Victoria Eugenia an-tzokian joko du bere lankidee-kin batera.

  Nolatan aukeratu zenuenbibolina?

  Hamar urte dituzunean ora-indik ez zara gauza asko jabe-tzen. Beraz, ezin dut esan txiki-tatik izugarri gustatzen zitzaida-nik bibolina, gezurra izangolitzatekeelako. Egia esan be-har badut, bibolina aukeratunuen maletinarengatik, xarmaberezi bat zuela iruditzen zitzai-dalako.

  Eta ordu asko ematen alzenituen entsaiatzen?

  Baita zera ere! Denok beza-la, Zumartera joan baino lehenzerbait jotzen nuen eta horre-laxe azaltzen nintzen maixua-ren aurrean. Gero, Donostiakokontserbatoriora joatean, izu-garrizko aldaketa izan zen,"zapateko" ederra hartu nuen.

  Hainbeste aldatzen al da badisziplina?

  Bai horixe! Kontserbatorioangauzak argi esaten dizkizutehasieratik. Edo lan egiten duzuedo kalera zoaz. Kurtso bakoi-tza gainditzeko bi urte dituzu,bestela kanpora, jendea zaindago sartzeko eta. Ja bosga-rren urtea da bertan nagoelaeta nire ikuspegia zeharoaldatu dela esan behar dut.Lehen bibolina aparteko besteklase batzuk bezalakoa zen,baina orain zerbait gehiagoda, nolabait sentitu egiten dutmusika.

  Une honetan gainera, osokidedikatzen zara bibolinera, ezta?

  Bai, bibolin klaseez gain, bes-te ikasgai batzuk ere landubehar ditudalako. Bestetik,zenbait asteburutan koadrila-txo bat bildu eta Donostia edoIruñeako kaleetan jotzen ari-tzen gara ondo pasa eta bidebatez diru pixka bat ateratze-ko. Gainera, une honetanDonostiako Orkestra Sinfoniko-arekin naiz zarzuelak jotzen.Dagoeneko Victoria Eugeniaantzokian eta Logroñoko an-tzokian jo dugu. Abenduaren20 edo 21ean ere berriz jo be-har dugu Donostian. Maila ho-netan beste ikuspuntu batetikikusten duzu dena. Ez da ber-dina antzoki batean jo edoherriko plazan jotzea. Gainera,lasai jotzen duzu. Pilabat goza-tzen duzu.

  Eta zure etorkizuna musikanal dago?

  Oraindik ez daukat oso argi.UBI amaitu nuenean bi aukeraizan nituen: edo bibolinarekinjarraitu edo unibertsitateanhasi. Lagun batzuk banituen bigauzak batera egiten ari zire-nak eta nahikoa "erreta" zeu-denak. Beraz, musikaren bide-tik jarraitzea erabaki nuen. Nirelehendabiziko helburua biboli-neko karrera amaitzea da,

  hots, 10. kurtsoa amaitzea.Bestela beharbada, damutuegingo nintzateke. Hala ere,unibertsitatea ez daukat ahaz-tuta, hor egongo da.

  Madrilen duela gutxi frogabat egin omen zenuen.

  Bai, pasa den irailean berta-ko lagun batzuek esan zidatennola "Joven Orquesta sinfóni-ca"rako deialdia egin zuten.Froga egin nuen (izugarrizkodardarra nuela), baina ez nin-duten aukeratu. Beraiek 9 eta10. kurtsoko jendea nahi bai-tzuten. Baina niri gehiagoinporta zitzaidan kontaktuakegitea, hori da benetangarrantzitsua, musikaren "mun-dutxoa" ezagutzen joatea.

  Orain Zumarten zabiltza ira-kasle lanetan.

  Bai, maixuak kanpora joanbehar zuen jotzera eta niri pro-posatu zidan klaseak ematea.Oso gogorra da orain zure bu-rua irakasle ikustea; orain nikikusten ditut ikasleak; nik egi-ten nuena egiten dute hauekere. Baina abendura arte bes-terik ez da lantxo hau, eh? Ezdut nire burua honetan ikus-ten.

  Idoia Torregarai

  Idoia Zabala: orain musika sentitu egiten dut

  Une honetan Idoia Zumarte musika eskolan klaseak ematen dabil.Baina ez dauka oso argi irakasle karrera honetatik jarraituko duenala ez. Argazkian, Idoia bibolin ikasle baten pieza gainbegiratzen.

 • Santuenetik Zubietarakobidean, Orbeldiko pre-saren inguruan buelta-txo bat egiten badugu, segi-tuan konturatuko gara obraberezi bat egin dutela bertan.Kristal haundia eta tunelantzeko batek osatzen dutehura, baina, zer dela eta egindute?

  Gipuzkoako Foru AldundikoNatura eta Ingurugirorakoteknikaria den IñakiAizpuruak obra honen nondiknorakoa kontatu digu:"Orbeldin egin dugun obraOria ibaiaren berreskuraketaproiektuaren barruan sartzenda. Proiektu hau duela urteasko hasi zen, eta bere hel-burua ibaiari bizitza buelta-tzea da. Iaz hasi ginen Orianizokin-kumeak jartzen, baina

  ikusten genuen Orbeldira iris-tean ezin zutela aurrera segi-tu, saltoa haundiegia delako.Horregatik, obra hau egiteaerabaki zen. Eskailera antze-ko bat jartzen diegu errazagoigo daitezen", azaltzen duIñakik.

  Eta badirudi lan honek bereemaitza ematenhasi dela ja. Izanere, Foru Aldunditikadierazi digutene-nez, azaroarenazkeneko asteanizokin bat harrapatuomen dute gureibaian. Hauen ara-bera, azken 100urtetan Oria ibaiangora igo den lehenizokina dugu hau.Hiru kiloko izokin-emea da Orianazaldu dena, iazibaira bota zituztenhaietako ale bat.Foru Aldundiko kide-ek harrapatu etagero, Iruneko Ibarlapiszifaktoriara era-

  man zuten. Era honetan,arraultzak jarri eta berekumeak berriro ibaira botaahal izango dituzte.

  Badira ja bost urte proiektuhau bera Urumean martxanjarri zela, eta dagoeneko 30izokin sartu dira bertan.Iñakiren esanetan, "Nafarroaneta Ipar Euskal Herrian tradi-zio haundiagoa dago mailahonetan, badira 40 urte izoki-nei segimendua egiten zaie-la. Guk ere izokin kumeakmarkatu egiten ditugu gerojarraipena egiteko".

  Orbeldin egindako obraoraindik bukatu gabe dago,eta egia esan ez dago osoegoera onean, azken euriekbertako kristal bat apurtu etainguru guztia lokatzez betebaitute. Hala ere, obrahonen antzeko beste 10 edo12 egin ditu Foru AldundiakOria guztian zehar, "bainaoraindik ere batzuk falta dirabide guztia erraztu eta izoki-na gure ibaian erabat berres-kuratzeko".

  arkesaneko petriletik

  Orian izokina berreskuratzen

  Usurbil 32.zk. Noaua! 191997koa

  be

  nd

  ua

  k12

  Txokoalde, z/gUsurbil

  Tlf. 36 11 27 - 37 10 94

  SOLARIUNSOLARIUNbono bereziakbono bereziak

  Olarrondo k alea, 1 20170 USURBIL TLF 37 04 62Olarrondo k alea, 1 20170 USURBIL TLF 37 04 62

  Beharbada hemendik gutxira irudi hau ikustekoaukera izango dugu Orian.

 • PUBLIZITATEA

 • 1997koa

  be

  nd

  ua

  k12

  Usurbil 32.zk. Noaua! 21

  ehiaketa

  Aurreko zenbakiko galderari jarraituzKalezar aldera iritsi gara. Bai, bide horri

  Koipe-eneako jaitsiera deitzen zaio.Monjen konbentutik aurreraxeago dago,

  harrizko paretaren ondoan eta N-634 erre-pidera jeisten da.

  Erantzunen arteko zozketa egin ondoren,irabazlea aginagarra dugu: Ramon Rezola.Zorionak eta on dagizula Antxeta jatetxeko

  afariak!

  Paseatzen segituko dugu, baina tarteka atse-den pixka bat ere egokia izaten da eta parkehonetan gelditu gara. Ba al dakizue

  non dagoen parke hau?Erantzuna baiezkoa bada, idatzi berehala eta

  Kale Nagusiko 37ko buzoira bota. Oraingoan Patrijatetxean zozketatuko dugu bi pertsonarentzakoa-faria. Zorte on!

  om

  ikia

  Irrifar batekin agertuzen Aroa BengoetxeaTragoxka tabernaraargazkia ateratzera.Ez omen zuen afariatokatzerik espero,baina gustura askojoango omen dagurasoekin. Etahauek gustura alaba-ren kontura afalduz!

  CAJA POSTAL-enINBERTSIO FONDOAKHarpidetu zure Caja Postal- Correos bulegoan

  eta bi ordulari oparituko dizkizugu

  37 29 37 - 36 59 26%Bizkarra 1, 1.esk.

  Ko

  rta

 • 22 Noaua! 32.zk. Usurbil19

  97ko

  ab

  en

  du

  ak

  12

  gendaABENDUAK 13 larunbata

  LAB eta ELA sindikatuek deitutamanifestazioa egingo da Bilbon.Bertara joateko autobusa aterakoda arratsaldeko 15.00etan JoxeMartin enparantzatik. Izena emannahi duenak ohiko lekuetan emanbeza.

  ABENDUAK 14 igandea

  Andatza KKEk mendi irteera antolatudu Aloña Mendira (Oñate). Irteeragoizeko 8.00etan, frontoi atzetik.

  ABENDUAK 15 astelehena

  Euskal Herria askatu!-ren konzentra-zioa arratsaldeko 20.00etan erroton-dan.

  LAB, ELA, ESK, CCOO, ESTEILAS, ENHEeta HBk antolatuta eta EuskalHerriak konponbidea behar duena-ren lelopean, bi orduko greba egin-go da. Goizeko 11.00etatik13.00etara. 12.00etan, manifestazioaegingo da frontoitik hasita eta arra-tsaldeko 20.00etan ere bai.

  ABENDUAK 17 asteazkena

  Usurbilgo Udalak antolatuta, Bultz-Lan Consultingeko teknikari batekautoenpleguari buruzko hitzaldiaeskainiko du Udarregi Zaharrean,arratsaldeko 18.00etan.

  ABENDUAK 20 larunbata

  Andatza KKEk urteko ekitaldien dia-positiba emanaldia antolatu du.Arratsaldeko 18.30etan UdarregiZaharrean. Ondoren afaria egingoda. Txartelak salgai daude Txiribogatabernan abenduaren 19 arte.

  ABENDUAK 22 astelehena

  Gaur Udalaren urteko azken plenoaegingo da. Bertan, 1998. urtekoaurrekontua onartuko da. Udarregizaharrean, arratsaldeko 19.30etan.

  Euskal Herria askatu!-ren konzentra-zioa arratsaldeko 20.00etan erroton-dan.

  OHARRAK

  Pertsona euskaldun atsegin batekinbenetako adiskidetasuna trukatunahi izanez gero, deitu 27 16 06 tele-fonora. Izaskun.

  Andatza KKEk gogorazten die berebazkideei federatu txartela aterabehar dutela. Lehenengo epeaabenduaren 12an amaitzen da.Hurrengo epeak, berriz, hilen bukae-retan izango dira. Dirua Kutxako6622369 zenbakian sartu.

  Kate bat galdu da. Bertan, "Beñat,1990-9-2" jartzen du. Deitu 37 26 75telefonora.

  LANPOSTUAK

  Neska euskaldun bat behar dahaur bat zaindu eta etxeko lanakegiteko. Interesatuak deitu 37 27 76telefonora.

  Errenteriako Udalak 7 udaltzainbehar ditu. Eskaerak aurkeztekoepea abenduaren 12an amaitzenda. Informazio gehiago GAOko 217.zenbakian.

  Errenteriako Udalak errementari batbehar du. Eskaerak aurkeztekoepea abenduaren 12an amaitzenda. Informazio gehiago GAOko 217.zenbakian.

  Errenteriako Udalak notifikatzaile batbehar du. Epea abenduaren 12anamaitzen da. Informazio gehiagoGAOko 217. zenbakian.

  Errenteriako Udalak bi administrarilaguntzaile, ingurugiroko teknikari

  bat eta bi operari behar ditu. Izenaemateko epea abenduaren 19anamaitzen da. Informazio gehiagoGAOko 222. zenbakian.

  Oñatiko Udalak aerobic monitorebat behar du. Eskaerak aurkeztekoepea abenduaren 24an amaitzenda. Informazio gehiago GAOko 219.zenbakian.

  Anoetako Udalak gizarte-kultur sus-pertzaile bat behar du. Eskaerakaurkezteko epea abenduaren 24anamaitzen da. Informazio gehiagoGAOko 225. zenbakian.

  Oiartzungo Udalak itzultzaile/adm-nistrari bat, udaltzain bat, eta zere-gin anitzeko ofizial bat (elektrikariespezializazioa duena) behar ditu.Eskaerak aurkezteko epea aben-duaren 26an amaitzen da. Infor-mazio gehiago GAOko 226. zenba-kian.

  Antzuolako Udalak idazkari-kon-tuhartzaile bat behar du. Eskaerakaurkezteko epea abenduaren 26anamaitzen da. Informazio gehiagoGAOko 226. zenbakian.

  Usurbilgo Atxega jauregia alokatze-ko eskaerak aurkezteko epea urta-rrilaren 12an amaitzen da. Informa-zio gehiago GAOko 229. zenbakian.

  Elorrioko Udalak operari bat behardu. Eskaerak aurkezteko epea urta-rrilaren 5ean amaitzen da. Informa-zio gehiago GAOko 232. zenbakian.

  ABENDUAK 13 larunbata

  ABENDUAK 15 astelehena

  ABENDUAK 14 igandea

  ABENDUAK 17 asteazkena

  ABENDUAK 22 astelehena

  ABENDUAK 20 larunbata

  OHARRAK

  LANPOSTUAK

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  44

  44

  44

  //

  //

  //

  //

  //

  //

  //

  //

  //

  //

  //

  "apelliduak abizendu"Guk lagunduko dizugu, zatoz guregana!

  !!H A M A B O S T E K A R I A

  !!Kale Nagusia, 37 - Tel. 36 03 21

  EUSKARAREN AHOLKUBATZORDEA

  EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ

  84 postakutxaUsurbil

  MIRENAZCONOBIETAMICHELENA

  MIRENAZKONOBIETAMITXELENA

  "Senarra lotu edoberriaren bila

  jira-biraka dabilumorez kuadrila"

  Horrelako umorearekin ibili zirenGure Pakea zahar egoitzako kideakpasa den udan Urkiolara joan zire-nean. Eta oraindik geldirik egoteko

  gogorik ez dutela eta, datorrenabenduaren 16an Iratxeko monas-tegira egingo dute irteera. Goizeko

  9.00etan, udaletxe aurretik.

 • BBAAZZKKIIDDEE TTXXAARRTTEELLAA55000000 ppeezzeettaa uurrttee oossoorraakkoo

  Izena:1.Abizena:2.Abizena:Helbidea:Herria:Tfnoa:Kontu Korrontea (20 digito):

  !!H

  AM

  AB

  OS

  TE

  KA

  RI

  A!!

  1997ko a

  be

  nd

  ua

  k 12Usurbil 32.zk. Noaua! 23

  !

  i ro l agenda

  Areto futboleko partidua (m):Xabier Edaritegia- Iraurgi kiro-lak. Oiardo kiroldegian8.45etan hasita.

  Eskuz 4 t´erdian binakakotxapel-ketako finalak. Gaueko8.30etan hasita. 3. eta 4. postuao Igor Uribe-Iker Mujika

  Aintzi anaiakFinalao Inaxio Arruti- Koldo Lertxundi

  Jon Sarasua-Santxo

  AZAROAK 1 larunbata

  Eskubaloi partidua jubenil mai-lan (n): Usurbil- Urnietako.Arratsaldeko 16.30etan Oiardo

  kiroldegian.

  Bigarren nazionaleko eskubaloipartidua (2N): Usurbil- ArrasateArratsaldeko 18.00etan Oiardo

  kiroldegian.

  Eskubaloi partidua jubenil mai-lan (m): Loyola- Usurbil.Loyolako kiroldegian.

  Eskubaloi partidua kadete mai-lan (m): Loyola- Usurbil.Loyolako kiroldegian.

  Futbol partidua erregional mai-lan (m): Usurbil F.T.- Roteta "B"Harane futbol zelian

  Futbol partidua kadete mailanHarane futbol zelaian(m):Urnieta- Usurbil F.T. Urnietakokiroldegian.

  Saskibaloiko partidua (M):Salesiarrak- Usurbil S.T.Urnietako kiroldegian 20.00etan

  hasita.

  UGA-k antolatutako frontenistxapelketa. Arratsalde partean.

  AZAROAK 2 igandea

  Futbol partidua jubenil mailan(m): Usurbil F.T- Urki. Harane fut-bol zelaian

  Hondartzako futbol partiduaKontxako hondartzan(m):Meca Rapid- AginagaSagardotegia

  AZAROAK 7 ostirala

  Areto futboleko partidua (m):Xabier Edaritegia- Lasarte kiro-lak. Oiardo kiroldegian8.45etan

  Eskubaloi partidua kadete mai-lan (m): Usurbil- Basauri.Arratsaldeko 16.30etan.

  Eskubaloi partidua jubenil mai-lan (m): Usurbil- Basauri.Arratsaldeko 18.00etan.

  Futbol partidua erregional mai-lan (m): Usurbil F.T- Kostkas.

  Futbol partidua kadete mailan(m): Usurbil F.T.- Hernani C.DHarane futbol zelaian

  Futbol partidua jubenil mailan(m): Burumendi- Usurbil F.T.

  UGA-k antolatutako frontenisekotxapelketa. Arratsalde partean.

  Saskibaloi partidua Oiardo kirol-degian. Usurbil- Lux Z. K. G.Arratsaldeko 19.00etan hasita.

  ñññ

  Futbol partidua (n): Usurbil F.T.-Zarautz K.E. Harane futbolzelaian.

  ABENDUAK 14 larunbata

  ABENDUAK 12 ostirala

  ABENDUAK 13 larunbata

  ABENDUAK 20 larunbata

  AZAROAK 30 igandea

  ABENDUAK 14 igandeall

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  ll

  FUTBOLA

  ESKUBALOIA

  SASKIBALOIA

  ARETO FUTBOLA

  AzarAzaroak 29-30oak 29-30

  AzarAzaroak 29-30oak 29-30

  Abenduak 6-7Abenduak 6-7

  Abenduak 6-7Abenduak 6-7

  Usurbil F.T 3 - Groseko 4 (2.R)Usurbil F.T 2 - Ilintxa 3 (ju.)Usurbil F.T 2 - Tolosa “B” 3 (ka.)Arrasate 0 - Usurbil F.T. 0 (n.)

  Usurbil 28 - E.H.U 27 (2.N.)Usurbil 15 - La Salle 12 (ju.n)

  Etxadi-Frudisk 76 - Usurbil S.T 26Usurbil S.T. 50 - Mundarro 76

  Aiako 2 - Xabier Edar. 2

  4´TERDIKO TXAPELKETA.

  HONDARTZAKO FUTBOLA

  Aginaga Sagar. 2 - Diskos Azo. 3

  Gure Auzune 24 - Usurbil 24 (2N.)

  Texas 0 - Usurbil F.T 2 (2.R.)Usurbil F.T 1 - Ostadar 2 (n.)Bergara 3 - Usurbil 1 (1.ju.)

  R.: errejionalakN: nazionalaju.: jubenila

  ka.: kadeteakn.: neskak m.: mutilak

  Laburdurak

  EE M A I T Z A KM A I T Z A K

  Inaxio-Koldo 18 Igor-Iker 11Jon-Santxo 18 Aintzi anaiak 13