Garaterm corpusa osatzen (ZTF)garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/wp-content/uploads/2020/01/ZTF... ·...

of 37 /37
Garaterm corpusa osatzen (ZTF)

Embed Size (px)

Transcript of Garaterm corpusa osatzen (ZTF)garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/wp-content/uploads/2020/01/ZTF... ·...

 • Garaterm corpusa osatzen (ZTF)

 • Garaterm egitasmoa eta TSE programa

  1. Hizkuntza gutxituen normalizazioa

  2. Hizkuntzaren elaborazioa edo garapen funtzionala

  3. Garaterm egitasmoaren abiapuntuak

  4. Terminologia Sareak Ehunduz (TSE) programa

  5. Garaterm corpusean egin ditzakegun kontsultak

  6. Zientzia eta Teknologia Fakultateko lagina

  7. Testuak Garaterm-en kargatzeko prozesua

 • Garatutako hizkuntzak (Fishman 1968): hizkuntza idatziak estandarizatuak aurrerapen teknologiko eta sozialen eskakizunetara

  egokitzeko gauza

  Hizkuntzen normalizazio-plangintza (Haugen 1966, 1983)[= estandarizazioa]

  Estatus-plangintza 1. Hautapena 3. Ezarpena(inplementazioa)

  Corpus- plangintza 2. Kodifikazioa• Grafizazioa• Gramatikalizazioa• Lexikalizazioa

  4. Lantze funtzionala(elaborazioa)

  • Terminologiarenmodernizazioa• Garapen estilistikoa

  Jabekuntza-plangintza (Cooper, 1989; Hornberger, 2016)

  1. Hizkuntza gutxituen normalizazioa

 • Hizkuntza-plangintzaHaugen (1966, 1983)

  Hautapena

  Kodifikazioa• Grafizazioa• Gramatikalizazioa• Lexikalizazioa

  Ebaluazioa

  Elaborazioa• Terminologia• Estiloak

  (Testuak)

  Ezarpena(Testuak) Terminologia-plangintza

  (Auger 1986)

  (a) Ikerketa

  (b) Normalizazioa

  (c) Zabalkundea

  (d) Ezarpena

  (e) Ebaluazioa

  (f) Eguneratzea

  ADITUENERABILERA

  Espezializaziomaila desberdinetakotestuak sortzea, besteakbeste, zientzia-testuak

  • Elhuyar• UEU• Unibertsitateko

  ikasleaketa ikasleak

  Jabekuntza Euskara Zientifikoaren Plana (1979)Euskara ZerbitzuakZuzentzaileak

  UZEI (1979)Terminologia Batzordea (2002)

  1. Hizkuntza gutxituen normalizazioa

  Euskara Batua

  Erregistroespezializatuak

  Euskalterm

 • TESTUEN ADIBIDEAK EKOIZLEA HARTZAILEA TESTUENESPEZIALIZAZIOMAILA

  • Artikulu zientifikoak• Kongresuetako komunikazioak• Web eta blog espezializatuak• Txosten teknikoak• Ikerketa-egitasmoen txostenak

  Zientzia-alor bateko aditua

  Zientzia-alor bereko aditua

  osoespezializatuak

  • Txosten teknikoak• Ikerketa-egitasmoen txostenak

  Zientzia-alor bateko aditu-profesionala

  Beste alor bateko aditu-profesionala

  osoespezializatuak

  • GrAL txostenak eta aurkezpenak.• MAL txostenak eta aurkezpenak.• Doktoretza-tesiak

  Ikerketa-gaitasuna frogatu behar duen unibertsitateko ikaslea

  Gaitasuna ebaluatu behar duen aditu-irakaslea

  espezializatuak

  • Testu-liburuak• Eskoletan irakasleak egiten dituen saioak aditua

  adituak izateko ikasten dutenak nahiko espezializatuak

  • Hiztegi entziklopedikoen artikuluak• Saiakera-liburuak• Dibulgazio-artikuluak eta hitzaldiak• Zientziari buruzko informazioa ematen duten

  web eta blog ez- espezializatuak• Interpretazio-zentroak eta zientzia-museoak

  aditua(k)gizarte osoa(edo gizartearen sektore jakin bat)

  ez oso espezializatuak

  • Egunkarietako dibulgazio-artikuluak• Ikus-entzunezko komunikabideetan ematen

  diren zientzia eta teknikari buruzko berriak kazetaria(k) gizarte osoa ez-espezializatuak

  Test

  u es

  pezi

  aliz

  atue

  n ek

  oizl

  eak

  aditu

  ak

  K

  ontz

  eptu

  esp

  ezia

  lizat

  uen

  gain

  eko

  kont

  rola

  2. Hizkuntzaren elaborazioa edo garapen funtzionala

 • 2. Hizkuntzaren elaborazioa edo garapen funtzionala

  • Hizkuntzaren elaborazio funtzionala testuen bidezegiten da.

  • Testu espezializatuak: espezialitate-alorretakoadituek ekoizten dituzte.

  • Testu espezializatuetan erabiltzen diren hizkuntza-elementu bereizgariak erregistro espezializatuak

  o Alorrez alorreko terminologia bereizgarriao Fraseologia espezializatua Kolokazioak: partikulak igorri

  hormonak jariatu-pean jarri

  Formulak: Lan honen helburua daEmaitzek erakusten duteLaburbilduz

 • Hizkuntzen NORMALIZAZIOA

  Norma batera eraman= estandarizatu(kontzeptu bat denominazio bat)Jakintza-alor baten barruan

  Normal bihurtu= ondo garatutako hizkuntzetan

  bezalakoa bilakatu(Terminologian)• Jakintza-alorren arteko mugak zalantzan• Terminoak ez dira espezialitate-alor

  batekoak: komunikazio-egoera jakinbatzuetan erabiltzen dira.

  • Terminoak aldakorrak denboran, egoerapragmatikoetan eta diskurtsoetan.

  • Kontzeptu-aldakortasuna (~polisemia)Denominazio-aldakortasuna (~sinonimia)

  2. Hizkuntzaren elaborazioa edo garapen funtzionala

 • Normalizazio terminoa terminologiari (edota bestelako hizkuntza-baliabideei) aplikatzen zaionean, bi zentzu (Cabré 2003):

  •Erakunde baten interbentzioa terminoen aldaki batzuk beste batzuen aldean hobesteko.

  (Adibidez, Terminologia Batzordea Euskalterm)

  •Terminoen aldaki batzuen finkapena diskurtso-komunitate espezializatuen barruko autorregulazioaz.

  o Diskurtso-komunitate espezializatuko kideek adostasunez termino eta aldakiak finkatzea.

  o Diskurtso-komunitate espezializatuetako kideek egindako erabilera dela eta termino eta aldakiak berez finkatzea.

  2. Hizkuntzaren elaborazioa edo garapen funtzionala

 • • Euskarazko erregistro akademikoen garapena eta erabilera neurri handian unibertsitateko ikasgeletan gertatzen da komunikazio-egoera espezializatu errealak.

  • Unibertsitateko ikasgeletan prestatzen dira etorkizuneko aditu euskaldunak. Mundu profesionalean erabiliko dituzten terminologia eta fraseologia ikasten dituzte.

  • Terminologiaren eta fraseologia espezializatuaren zirkulazioa eta finkapena zailtzen duten faktoreak:

  • Adituen arteko sare arinik eza.• Ikasgeletan erabiltzen diren ahozko eta idatzizko testuak eta terminologia

  biltzeko zailtasunak: testu espontaneoak, ahozkoak…• Terminologiaren eta bestelako baliabideen gaineko etengabeko

  interbentzioa: testuen kontrola, terminologia ofizialaren lehenestea, Euskaltzaindiaren Hiztegiaren erabakien interpretazioa eta aplikazioa…

  • Erregistro akademikoen normalizazioari lagunduko badiogu, hizkera horiek garatzen, zabaltzen eta finkatzen diren ingurunera jo behar dugu: TESTUAK.

  3. Garaterm egitasmoaren abiapuntuakhttp://garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/

  http://garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/

 • Erregistro akademikoak nola garatzen ari diren ikertzeko Hiztegietan eta terminologia-datubaseetan ageri diren terminoak

  eta aldakien ezarpena ebaluatzeko. Hiztegietan jasota ez dauden terminoak eta aldakiak

  (denominatiboak eta kontzeptualak) detektatzeko. Finkatzen doazen kolokazioak eta formulak detektatzeko. Irakaskasle eta ikasleek maiz egiten dituzten akatsak, kalkoak

  edota hizkuntzaren erabilera zalantzagarriak detektatzeko.

  3. Garaterm egitasmoaren abiapuntuakhttp://garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/

  Adituek eta ikasleek (+itzultzaileek+zuzentzaileek+erakunde normalizatzaileek)hizkuntza-elementu espezializatuen erabilera in vivo kontsultatu ahal izateko.Hizkuntza-irakasleek erregistro akademikoen garapenari eta

  finkapenari laguntzeko materialak prestatzeko.

  Zertarako bildu testu akademikoak?

  http://garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/

 • 4. Terminologia Sareak Ehunduz Programa (TSE)http://garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/tse-programa/(2010-…)

  http://garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/tse-programa/

 • 1. konpromisoMAILA

  (10 ordu)

  2. konpromisoMAILA

  (60 ordu)

  Irakasgaiaren HIZTEGI TERMINOLOGIKOA3. konpromisoMAILA (60 ordu)DOCENTIAZ

  Programan aitortua

 • 4. Terminologia Sareak Ehunduz Programa (TSE)http://garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/tse-programa/

  Ekimen berria Neonimia Zientifiko-Teknikoaren Behatokia

  • Beste hizkuntzetan sortzen doazen kontzeptu berrietarakoeuskal ordainak bilatzea, eta hedatzea.

  • Hiztegi eta datubase terminologikoetan jasota ez daudentermino eta aldakiak dokumentzatzea.

  • Aldakortasun asistematikoa erakusten duten termino etaaldakietarako harmonizazio-proposamenak egitea.

  • Informazioa eta gogoetak zabaltzea blog baten bidez.

  http://garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/tse-programa/

 • 1. konpromisoMAILA

  (10 ordu)

  4. Terminologia Sareak Ehunduz Programa (TSE)http://garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/tse-programa/

  http://garaterm.ehu.es/garaterm_ataria/tse-programa/

 • 5. Garaterm corpusean egin daitezkeen kontsultakhttp://garaterm-corpusa.ixa.eus/

  http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

 • 5. Garaterm corpusean egin daitezkeen kontsultakhttp://garaterm-corpusa.ixa.eus/

  http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

 • 5. Garaterm corpusean egin daitezkeen kontsultakhttp://garaterm-corpusa.ixa.eus/

  http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

 • 5. Garaterm corpusean egin daitezkeen kontsultakhttp://garaterm-corpusa.ixa.eus/

  http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

 • 5. Garaterm corpusean egin daitezkeen kontsultakhttp://garaterm-corpusa.ixa.eus/

  http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

 • 5. Garaterm corpusean egin daitezkeen kontsultakhttp://garaterm-corpusa.ixa.eus/

  http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

 • 5. Garaterm corpusean egin daitezkeen kontsultakhttp://garaterm-corpusa.ixa.eus/

  http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

 • 5. Garaterm corpusean egin daitezkeen kontsultakhttp://garaterm-corpusa.ixa.eus/

  http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

 • 5. Garaterm corpusean egin daitezkeen kontsultakhttp://garaterm-corpusa.ixa.eus/

  http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

 • 5. Garaterm corpusean egin daitezkeen kontsultakhttp://garaterm-corpusa.ixa.eus/

  Zuzendu gabeko testuak

  Zuzendutako testuak

  http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

 • 5. Garaterm corpusean egin daitezkeen kontsultakhttp://garaterm-corpusa.ixa.eus/

  http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

 • 5. Garaterm corpusean egin daitezkeen kontsultakhttp://garaterm-corpusa.ixa.eus/

  http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

 • 6. Zientzia eta Teknologia Fakultateko lagina

 • 6. Zientzia eta Teknologia Fakultateko lagina

 • 6. Zientzia eta Teknologia Fakultateko lagina

 • 7. Testuak Garaterm-en kargatzeko prozesua(1) Fitxategiak prestatzea• Saihestu, ahal delarik, pdf formatuko fitxategiak.• Onartzen diren formatuak: Html (.html, .htm, .xhtml), Testua (.txt),

  Word (.doc, .docx, ...), Powerpoint (.ppt, .pptx, ...), Oppenoffice (.odt, .odp, ...), PDF, Latex (.tex).

  • Latex dokumentuak konprimituta igo behar dira konpilatzeko behar diren dokumentu guztiekin batera (.tar.gz, .zip), baina “.tex” dokumentuak ez du karpeta baten barruan egon behar: goiko mailan egon behar da ondo prozesa dadin.

  • Bereizi fitxategi desberdinetan genero desberdinetako testuak: irakaskuntza-gida, apunteak, ppt aurkezpenak, ariketak, praktika-protokoloak, azterketak…

  • Garbitu fitxategiak ahal den beste lan-ingurunera igo aurretik: a) Bibliografia-zerrendak kendu. b) Euskara ez diren hizkuntzetan dauden testu-zati luzeak ezabatu.c) Orrialde edota diapositiba guztietan errepikatzen diren goiburuak ezabatu: maiz errepikatzen direnez, estatistikak desitxuratzen dituzte.

 • 7. Testuak Garaterm-en kargatzeko prozesua(2) Lan-ingurunera sartzea http://ixa2.si.ehu.es/garaterm

  Parte-hartzaileei erabiltzailea eta pasahitza esleitzea

  http://ixa2.si.ehu.es/garaterm

 • 7. Testuak Garaterm-en kargatzeko prozesua(3) Egileen datuak sartzea

 • 7. Testuak Garaterm-en kargatzeko prozesua(4) Fitxategiak igotzea

 • 7. Testuak Garaterm-en kargatzeko prozesua(4) Fitxategiak igotzea

 • 7. Testuak Garaterm-en kargatzeko prozesua(4) Fitxategiak igotzea

 • 7. Testuak Garaterm-en kargatzeko prozesua(5) Igotako fitxategiaren metadatuak erabiltzea beste

  fitxategi batzuk igotzeko (edo metadatuak zuzentzea)

  Metadatuak eguneratu Fitxategi berria gorde

 • 7. Testuak Garaterm-en kargatzeko prozesua(6) EMAITZA

  Número de diapositiva 1Número de diapositiva 2Número de diapositiva 3Número de diapositiva 4Número de diapositiva 5Número de diapositiva 6Número de diapositiva 7Número de diapositiva 8��Número de diapositiva 11Número de diapositiva 12Número de diapositiva 13Número de diapositiva 14��Número de diapositiva 17Número de diapositiva 18Número de diapositiva 19Número de diapositiva 20Número de diapositiva 21Número de diapositiva 22Número de diapositiva 23Número de diapositiva 24Número de diapositiva 25Número de diapositiva 26Número de diapositiva 27Número de diapositiva 28Número de diapositiva 29Número de diapositiva 30Número de diapositiva 31Número de diapositiva 32Número de diapositiva 33Número de diapositiva 34Número de diapositiva 35Número de diapositiva 36Número de diapositiva 37