GAINDEGIA: LAN MERKATUA 2013, TXOSTEN MONOGRAFIKOA

download GAINDEGIA: LAN MERKATUA 2013, TXOSTEN MONOGRAFIKOA

of 51

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Euskal Herriko lan merkatuaz ekoitzitako txostena. Datu ustiapenak, grafikoak, mapak eta Aitor Bengoetxea adituaren analisia.

Transcript of GAINDEGIA: LAN MERKATUA 2013, TXOSTEN MONOGRAFIKOA

 • Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia |

  GAINDEGIA LAN MERKATUAREN EGOERA. EUSKAL HERRIA, 2013 URTEA.

 • [LAN MERKATUAREN EGOERA. EUSKAL HERRIA, 2013 URTEA.] GAINDEGIA

  2 Gaindegia, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia

  GA

  IN

  DE

  GI

  A

  0. AURKIBIDEA 1. PROLOGO ......................................................................................................... 4

  1. HITZAURREA ..................................................................................................... 5

  2. RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... 6

  2. LABURPEN EXEKUTIBOA ....................................................................................10

  ADITUAREN ANALISIA ...........................................................................................14

  3. BIZTANLERIA AKTIBOAREN EZAUGARRIAK ..........................................................18

  3.0. BIZTANLERIA AKTIBOAREN BILAKAERA OROKORRA ........................................18

  3.1. ADIN EGITURA ...........................................................................................18

  3.2. ETA LANESKUAREN ORDEZKATZEA ............................................................19

  3.3. EMAKUMEZKOEN LAN MERKATURATZEA ........................................................19

  3.4. FORMAZIO MAILA .......................................................................................20

  4. ENPLEGUA ETA KONTRATAZIOA .........................................................................21

  4.1. ENPLEGUA .................................................................................................21

  4.1.0. ENPLEGUAREN BILAKAERA OROKORRA ....................................................21

  4.1.1. ENPLEGUA GENERO IKUSPEGIAREN ARABERA ..........................................22

  4.1.2. ENPLEGUA SEKTOREEN ARABERA ...........................................................23

  4.1.3. ENPLEGUA GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOAREN ARABERA ................25

  4.1.4. ENPLEGU-ERREGULAZIO ESPEDIENTEETAN KALTETUAK ............................26

  4.1.5. ENPLEGUA LANBIDE EGOERAREN ARABERA .............................................27

  4.1.6. ENPLEGUA LEGE-NORTASUNAREN ARABERA ............................................28

  4.1.7. EKINTZAILETASUN ELKARTEAK: ELKARTE MUGATU ETA LAN-KOOPERATIBA

  BERRIEN SORRERA .........................................................................................29

  4.1.8. LANSARIEN BILAKAERA .........................................................................29

  4.1.9. ASTEKO LANORDUAK ............................................................................30

  4.1.10. LANALDI MOTAK .................................................................................30

  4.2. KONTRATAZIOA ..........................................................................................32

  4.2.0. KONTRATAZIOAREN BILAKAERA OROKORRA ............................................32

  4.2.1. KONTRATAZIOA GENERO IKUSPEGIAREN ARABERA ..................................33

  4.2.2. KONTRATAZIO MOTA .............................................................................33

  4.2.3. KONTRATAZIOA SEKTOREAREN ARABERA ................................................35

  4.2.4. KONTRATAZIOA LANBIDEAREN ARABERA .................................................36

 • [LAN MERKATUAREN EGOERA. EUSKAL HERRIA, 2013 URTEA.] GAINDEGIA

  3 Gaindegia, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia

  GA

  IN

  DE

  GI

  A

  4.2.5. KONTRATAZIO ESKARIA ........................................................................37

  5. LANGABEZIA ....................................................................................................38

  5.0. LANGABEZIAREN BILAKAERA OROKORRA ......................................................38

  5.1. LANGABEZIA GENERO IKUSPEGIAREN ARABERA .............................................41

  5.2. LANGABEZIA ADINAREN ARABERA ................................................................43

  5.3. IRAUPEN LUZEKO LANGABEZIA ....................................................................45

  6. ERANSKINAK ....................................................................................................47

  1. ERANSKINA: LAN EGITEKO ADINEAN DAGOEN BIZTANLERIAREN ADIN EGITURA.

  EUSKAL HERRIKO ESKUALDEAK, 2012 URTEA. ......................................................48

  2. ERANSKINA: LANGABEZIA ERREGISTRATUAREN PROPORTZIOA (% 16-64 BIZT.).

  EUSKAL HERRIKO ESKUALDEAK, 2012 URTEA. ......................................................49

  3. ERANSKINA: GAZTEEN LANGABEZIA ERREGISTRATUAREN PROPORTZIOA (% 16-

  24 BIZT.). EUSKAL HERRIKO ESKUALDEAK, 2012 URTEA. ......................................50

 • [LAN MERKATUAREN EGOERA. EUSKAL HERRIA, 2013 URTEA.] GAINDEGIA

  4 Gaindegia, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia

  GA

  IN

  DE

  GI

  A

  1. PROLOGO

  En el presente informe abordamos el

  panorama del mercado laboral en Euskal

  Herria. El objetivo es visualizar su evolucin

  desde el comienzo de la crisis socioeconmica

  y as entender los trazos que caracterizan

  nuestra actualidad.

  El informe se basa en datos generados por

  diversas fuentes estadsticas oficiales, de las

  cuales Gaindegia, partiendo de dichos datos,

  intenta representar de la mejor forma posible

  la realidad que afecta al conjunto de Euskal

  Herria y sus territorios, respetando los

  criterios de calidad y homogeneidad

  metodolgica necesarios para un tratamiento

  territorial de este tipo. No obstante, dado el

  inters y pertinencia de algunos datos difciles

  de reunir para todo el territorio, en algunos

  casos hemos priorizado la publicacin de

  datos que representan una fotografa

  territorial incompleta pero que aportan una

  visin interesante para el conjunto de Euskal

  Herria.

  La publicacin est estructurada en tres

  captulos bsicos: Caractersticas de la

  poblacin activa, empleo y contratacin, y por

  ltimo, desempleo. El informe se

  complementa con tres anexos que permiten

  visualizar territorialmente algunas de las

  cuestiones que se abordan en los distintos

  captulos.

  Desde Gaindegia quisiramos que esta sntesis

  sirviera a los agentes econmicos y sociales

  para conocer nuestra situacin y reflexionar

  sobre el futuro de este Pueblo con

  conocimientos suficientes, ms si cabe en un

  entorno global en cambio y en medio de una

  crisis como la actual. Aportar un poco de luz a

  la compleja y diversa realidad de Euskal Herria

  es el objetivo de esta publicacin.

 • [LAN MERKATUAREN EGOERA. EUSKAL HERRIA, 2013 URTEA.] GAINDEGIA

  5 Gaindegia, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia

  GA

  IN

  DE

  GI

  A

  1. HITZAURREA

  Txosten honetan Euskal Herriko lan

  merkatuaren egoera aztertzen da. Helburua

  krisi sozio ekonomikoaren hasieratik

  gaurdainoko lan merkatuak izandako

  eboluzioari jarraipena egin eta gure

  egunerokoa ezaugarritzen dituzten

  zertzeladak ulertzea da.

  Txostena iturri estatistiko ofizialetako

  datuetan oinarritzen da. Gaindegiak, datu

  hauetatik abiatuz Euskal Herri osoko eta hau

  osatzen duten lurraldeen errealitatea ahalik

  eta zintzoen irudikatzeko saiakera egin du,

  beti ere, lurralde osorako metodologikoki

  beharrezko kalitate eta homogenitate

  irizpideak aintzat hartuz. Hala ere, zenbait

  adierazle lurralde osorako kalkulatzea

  ezinezkoa suertatu da, baina, hauek duten

  interes maila eta egokitasunagatik txostenean

  jorratu ditugu lurraldearen argazki osatugabea

  eskaintzen badute ere ikuspegi interesgarria

  eskaintzen baitute Euskal Herrirako.

  Argitalpenak oinarrizko hiru kapitulu ditu:

  biztanleria aktiboaren ezaugarriak, enplegua

  eta kontratazioa, eta azkenik, langabezia.

  Txostena osagarritzen duten 3 eranskin daude.

  Bertan, kapitulu desberdinetan jorratzen diren

  gaiak lurralde ikuspegitik lantzen dira.

  Gaindegiatik, sintesi honek, eragile ekonomiko

  eta sozialei gure egoeraren ezagutzan lagundu

  eta gure herriaren geroaz gogoeta egiteko

  nahikoa ezagutza eskaintzea nahiko genuke,

  are gehiago, etengabeko aldaketa bizitzen ari

  den inguru global honetan eta bizi dugun

  krisiaren erdian. Euskal Herriko errealitate

  konplexu eta askotarikoa ulertzen laguntzea

  da argitalpen honen xedea.

 • [LAN MERKATUAREN EGOERA. EUSKAL HERRIA, 2013 URTEA.] GAINDEGIA

  6 Gaindegia, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia

  GA

  IN

  DE

  GI

  A

  2. RESUMEN EJECUTIVO Actualmente la poblacin activa total de Euskal Herria ronda las 1.450,85 mil personas, segn

  estimaciones propias con respecto a Iparralde. La fuerte tendencia al crecimiento de la poblacin

  activa (2000/06), principalmente alimentada por la incorporacin de mujeres y personas inmigrantes

  al mercado laboral, se ha paralizado y desde el ao 2007 sufre los vaivenes de la actual crisis

  socioeconmica.

  Desde el ao 2005, la mano de obra presenta una estructura de edad ms avanzada que la del

  conjunto de la