contes clàssics

28
UNITAT DIDÀCTICA PROJECTE INTERDISCIPLINARI GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A Grup mixt n.7 12 hores 30 minuts Del 16 al 20 de març 2011-12 Maria ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE Llengua anglesa, expressió visual i plàstica Llengua catalana, ll. castellana, matemàtiques, coneixement del medi i religió/ciutadania, informàtica. THE THREE LITTLE PIGS OBJECTIUS D‟APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ Conèixer el conte clàssic “els tres porquets”. -Competència comunicativa lingüística i audiovisual. -Competència d‟autonomia i iniciativa personal. -Competència artística i cultural. - Competència digital. -Competència matemàtica. -Competència d‟aprendre a aprendre. - Competència social i -A través de l‟ordinador, lectura i audició del conte en llengua anglesa, donant una especial atenció a la pronúncia, entonació i ritme. -Tenir una bona actitud davant la feina (predisposició, esforç). -Participar de manera adequada en les situacions comunicatives, fent un bon ús del llenguatge tant verbal com no verbal. -Conèixer el vocabulari específic treballat (ben pronunciat). -Procés i resultat final de l‟elaboració dels diferents treballs encarregats. Treballar la comprensió i l‟expressió oral en llengua anglesa. -Comprensió oral del vocabulari i expressions que apareixen i es repeteixen en el conte a través de preguntes i dicció del text. -Relació del vocabulari anglès nou amb la seva traducció en castellà i català. Memoritzar un text per ser verbalitzat. -Audició i comprensió de la cançó que Disney ha fet sobre el conte dels tres porquets (en anglès). -Memorització i escenificació del conte en ll. Anglesa. -Enregistrament de l‟obra. Conèixer els porcs de granja -Utilització del Google per buscar informació sobre els porcs (reproducció, hàbitat, costums,...) -Mostrar respecte i

Transcript of contes clàssics

Page 1: contes clàssics

UNITAT DIDÀCTICA – PROJECTE INTERDISCIPLINARI

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A

Grup mixt n.7 12 hores 30 minuts Del 16 al 20 de març 2011-12 Maria

ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE Llengua anglesa, expressió visual i plàstica Llengua catalana, ll. castellana, matemàtiques, coneixement del medi i religió/ciutadania, informàtica.

THE THREE LITTLE PIGS

OBJECTIUS D‟APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ

Conèixer el conte clàssic “els tres porquets”.

-Competència comunicativa lingüística i audiovisual. -Competència d‟autonomia i iniciativa personal. -Competència artística i cultural. - Competència digital. -Competència matemàtica. -Competència d‟aprendre a aprendre. - Competència social i

-A través de l‟ordinador, lectura i audició del conte en llengua anglesa, donant una especial atenció a la pronúncia, entonació i ritme.

-Tenir una bona actitud davant la feina (predisposició, esforç). -Participar de manera adequada en les situacions comunicatives, fent un bon ús del llenguatge tant verbal com no verbal. -Conèixer el vocabulari específic treballat (ben pronunciat). -Procés i resultat final de l‟elaboració dels diferents treballs encarregats.

Treballar la comprensió i l‟expressió oral en llengua anglesa.

-Comprensió oral del vocabulari i expressions que apareixen i es repeteixen en el conte a través de preguntes i dicció del text. -Relació del vocabulari anglès nou amb la seva traducció en castellà i català.

Memoritzar un text per ser verbalitzat.

-Audició i comprensió de la cançó que Disney ha fet sobre el conte dels tres porquets (en anglès). -Memorització i escenificació del conte en ll. Anglesa. -Enregistrament de l‟obra.

Conèixer els porcs de granja -Utilització del Google per buscar informació sobre els porcs (reproducció, hàbitat, costums,...)

-Mostrar respecte i

Page 2: contes clàssics

Aprendre a treballar en grups cooperatius heterogenis.

ciutadana. -Distribució dels alumnes en petit grup i heterogèniament per realitzar els treballs de manera cooperativa.

responsabilitat a l‟hora de treballar cooperativament per aconseguir un resultat col·lectiu.

Utilitzar les matemàtiques per mesurar i construir.

-Elaboració de les tres casetes dels tres porquets utilitzant diferents materials.

Treballar la motricitat fina. -Elaboració de les màscares dels animals que apareixen en el conte.

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS

RECURSOS ORG. SOCIAL

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT

INICIALS DIA 16 Escoltarem i visionarem el conte “The three little pigs” Farem la comprensió oral del vocabulari i text en general, posant atenció en la pronúncia de les paraules i relacionant-lo amb la seva traducció en català i castellà. En farem un llistat a l‟ordinador mentre que un parell de persones busquen informació sobre els porcs. Posarem en comú la informació trobada i en farem un mural (en català). Llegirem el conte tenint en compte l‟entonació i ritme.

-PDI de l‟aula i 1 ordinador portàtil amb connexió a internet. -Fotocòpies del conte. -2 cartolines blanques.

En gran grup

2 hores 30 minuts

Asseguts de manera heterogènia (barrejant nivells de coneixement)

Page 3: contes clàssics

DESENVOLUPAMENT DIA 17 DIA 18 DIA 19

Recordarem el vocabulari treballat i les expressions que apareixen en el conte. Repartirem els personatges i en farem una lectura ràpida. Començarem tres activitats simultànies rotatives (tres grups petits) que aniran canviant, de manera que tots passaran pels tres racons. Cada grup passarà per un racó diferent cada dia. Dues tasques seran d‟elaboració i manipulació i la tercera serà de dicció i requerirà ordinador. -Casetes: s‟elaborarà les tres casetes dels porquets. -Màscares del conte: Faran les dels tres porquets i la del llop. -Dicció: Escoltaran els diàlegs /cançó que s‟han de saber per fer l‟obra de teatre. Es tracta de practicar tot aprenent l‟accent, pronunciació, ritme...

-2 Ordinadors amb l‟audició del conte. -4 auriculars. -Palla. -Branques petites. -Cartró i caixes. -Fang. -Cola blanca. -4 plats de paper. -Paper Eva de diferents colors. -Pals de gelat. -Goma elàstica. -Tisores. -Esprai groc -Colors. -Llapis.

En gran grup – En grups petits

8 hores

Grups de treball heterogenis

SÍNTESI DIA 20

-Farem un últim assaig i representarem el conte (amb la caracterització adient) mentre l‟enregistrem per poder-lo mostrar als companys el dia 23 d‟abril (PDI).

-Càmera de filmar.

En gran grup

2 hores

Ajuda de la mestra i companys del grup.

Page 4: contes clàssics

UNITAT DIDÀCTICA – PROJECTE INTERDISCIPLINARI

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A Grup mixt n. 12 hores 30m Del 16 al 20 de març 2011-12 Josep Crous

ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE

Llengua

Artística i Plàstica

TAC

En Pinotxo

OBJECTIUS D‟APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ

Afavorir la lectura a través del treball d’un conte

comunicativa

lingüística i audiovisual.

Tractament de la informació

Competència digital

Competència artística i cultural

Lectura d’una versió del conte a través d’assignació de personatges. Visualització de la pel·lícula

Actitud i interès envers el conte.

Desimboltura davant la representació oral del conte.

Expressivitat

Pulcritud, afinament i funcionalitat del titella.

Compromís amb el treball grupal

Afavorir la comprensió lectora Identificació dels personatges. Valoració

Desenvolupar l’expressió oral Representació en un guinyol amb personatges

assignats al alumnes. Gravació del conte

Afavorir la creativitat gestual i plàstica

Elaboració de titelles de cartolina personals i d’un titella de fusta en grup

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

MATERIALS RECURSOS

ORG. SOCIAL

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT

INICIALS 1 Escoltar el conte llegit íntegrament pel mestre Lectura del conte amb assignació dels personatges a cada alumne Visualització de la pel·lícula d’en Pinotxo Comentaris sobre la trama de la pel·lícula Personatges. Valoració

-Projector i ordinador

Grup 2 h. 30m Es formaran grups de suport als nens/es que presentin problemes de comprensió

DESENVOLUPAMENT i 2 Ús de l’editor gràfic per pintar els personatges de Pinotxo i el model de titella Pinotxo

Ordinadors Org. individual 2 h.30m Assignació dels rols segons el grau de dificultat l’edat

Page 5: contes clàssics

SÍNTESI 3 -Impressió de Pinotxo , retallada del contorn i realització dels forats d’engranatge. Encolat a la cartolina. Inici muntatge del titella

-Cartolina. -Cola blanca. -Tisores. -Colors. -Llapis. -Pinzells

2 h.30m El grup treballarà tot junt donant suport als companys amb necessitats

4 Muntatge del quadre de fusta. Inserir cordills i connexió al titella

Reblons metàl·lics Cordill Llistó sec 1,5 cm. Anelles –visos

6è- 5è articulació titelles 3r. -4t lligat els fils 1r. i 2n : muntatge

2 h.30m El grup treballarà tot junt donant suport als companys amb necessitats

5 Elaboració d’un llibre de mentides dels propis nens Representació en el guinyol del conte d’en Pinotxo. Filmació per parts. Valoració

Ordinadors Impressora color Càmera fotogràfica Peu de suport Guinyol

2 h.30m Rols assignats segons els nivells personals

Page 6: contes clàssics

UNITAT DIDÀCTICA – PROJECTE INTERDISCIPLINARI

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A

Grup mixt n.3 12 hores 30 minuts Del 16 al 20 de maig 2011-12 Isabel Collell

ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE Llengua catalana, ll. castellana, ll. anglesa, matemàtiques, coneixement del medi, ed. visual i plàstica i religió/ciutadania.

La rateta que escombrava l’escaleta

OBJECTIUS D‟APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ

Conèixer el conte clàssic “La rateta que escombrava l‟escaleta”.

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual. - Competència artística i cultural. - Competència digital. -Competència matemàtica. -Competència d‟aprendre a aprendre. -Competència d‟autonomia i iniciativa personal. - Competència social i ciutadana.

- Audició del conte amb suport bibliogràfic.

- Observació del conte en diferents versions: llibres i digital.

- Joc de memorització de vocabulari en castellà i anglès.

- Participar de forma adequada en les situacions comunicatives.

- Escriure el final d‟un conte adaptant-se a la tipologia textual concreta.

- Verificar que han après el vocabulari dels animals en castellà i anglès.

- Saber fer la simetria dels dibuixos.

- Saber utilitzar recursos propis del llenguatge oral per expressar sentiments, emocions, estats d‟ànim.

- Realitzar objectes utilitzant materials diversos.

- Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu a l‟hora de participar en projectes artístics col·lectius.

Treballar la comprensió i l‟expressió oral del conte.

- Explicació del conte col·lectivament amb material didàctic (dibuixos plastificats)

Inventar un nou final per al conte.

- Invenció d‟un nou final per al conte, col·lectivament.

- Introducció de nous personatges.

Aprendre de memòria un text per ser verbalitzat en un teatret de titelles.

- Memorització dels diàlegs dels personatges.

- Assaig de l‟obra. - Enregistrament de l‟obra.

Confeccionar una titella d‟un personatge del conte.

- Confecció d‟una titella que representi el personatge del conte del qual s‟ha après el diàleg.

Page 7: contes clàssics

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS

RECURSOS ORG. SOCIAL

TEMPS

ATENCIÓ DIVERSITAT

INICIALS DIA 16 Preguntarem qui sap el conte, qui els l‟ha explicat... Explicarem el conte oralment seguint els dibuixos d‟un llibre. Llegirem un conte escrit amb rodolins. Compararem el mateix conte en llibres (català/castellà) i digital. Ens fixarem en els títols, en el tipus d‟animals (de granja) i en els finals (acaben tots igual?) Buscarem el nom del conte en anglès a google. Direm els noms dels crits que fa cada animal (bordar, bramar, güellar...) Direm els noms dels animals en castellà i en anglès i jugarem al “Trimemory”.

Diferents contes de “La rateta que escombrava l‟escaleta”.

En gran grup i en petit grup, segons els contes amb què comptem.

2 h 30m

Asseguts de manera heterogènia (barrejant nivells de coneixement)

DESENVOLUPAMENT DIA 17 Cantarem la cançó Old McDonald. Jugarem al Trimemory. Repassarem oralment el conte amb uns dibuixos plastificats dels personatges. Plantejarem fer un canvi del final de conte: col·lectivament, pluja d‟idees. Pauta: afegirem nous personatges a la història amb la premissa que només poden ser animals de la granja. Escriurem la història a la pissarra i amb l‟ordinador (Word).

Dibuixos plastificats, pissarra i ordinador de l‟aula.

En gran grup

2 h 30m

Page 8: contes clàssics

DIA 18

Cantarem la cançó Old McDonald. Repartirem els personatges, un a cada alumne, per tal de fer una representació amb titelles. Estudiarem els diàlegs en parelles, un alumne gran ajudant-ne un de més petit a memoritzar-los. Modelarem el cap d‟una titella amb argila. Mentre s‟asseca, confeccionarem els vestits amb cartolina, tot treballant la simetria.

Fotocòpies del conte refet. Argila, cartolina, papers de regal, tèmperes, pals de pinxo, tisores, cola...

En gran grup i individual

2 h 30m

DIA 19 Direm els diàlegs de cada personatge, amb l‟entonació adequada. Pintarem el cap de la titella. Acabarem els vestits. Muntarem la titella.

Ídem En gran grup i individual.

2 h 30m

SÍNTESI DIA 20

Assajarem l‟obra de titelles amb el teatret. Enregistrarem l‟obra.

Titelles, teatret.

En gran grup

2 h 30m

UNITAT DIDÀCTICA – PROJECTE INTERDISCIPLINARI

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A

Grup mixt 12 hores 30m Del 16 al 20 de març 2011-12 Carme Peracaula

ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE

Català, plàstica,matemàtiques, castellà i medi El flautista d’ Hamelin

OBJECTIUS D‟APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ

Aprendre i conèixer el conte del flautista de hamelin.

Competència en aprendre. Competència en autonomia i

Escoltar el conte posant ènfasi en la dicció , els punts les expressions... Escoltar la vida de l‟autor del conte Germans Grimm.

Observar si llegeixen i o escolten la narració i l‟entenen correctament. Participar de forma activa en totes les situacions,

Page 9: contes clàssics

Treballar la comprensió i l‟expressió oral i escrita.

iniciativa personal. Competència en comunicació lingüística. Competència en situacions de caràcter matemàtic. Competència social i cultural. Competència artística.

Veure les diferents ilustracions i saber-les explicar.

Detectar si saben veure les tres parts essencials del conte: inici, nus i desenllaç. Fer preguntes sobre què en

pensem de l‟actitud dels personatges i com reacccionaries tu.

Posar-te a la pell dels personatges i fer-ne una interpretació a la teva manera.(racons) Escriu-re el guió del conte per després poder-lo representar (racons)

Realitzar els objectes encomanats amb cura responsabilitat i sabent utilitzar els materials diversos. Respecte i tolerància envers el treball en grup.

Aprendre papers del conte per representar-lo davant dels nens.

Memorització dels diàlegs de cada personatge per poder-lo representar. Assajar l‟obra per després representar-la i enregistrar-la. Confeccionar una flauta de pan. Confeccionar unes màscares o barrets de rates.

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICAMemorització DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS

RECURSOS ORG. SOCIAL

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT

INICIALS Dia 16

El que sap el conte l‟explicarà a la seva manera. Després jo el llegiré en veu alta Farem preguntes per saber qui són i què fan els diversos personatges. Situarem el conte en la data en que es va escriure i la relacionarem amb la data actual.(matemàtiques)

Contes del flautita,

Depèn dels contes que tinguem farem diversos grups per anar-los veient.

2h 30m

Barrejarem els alumnes per edats.

Page 10: contes clàssics

DESENVOLUPAMENT Dia 17 Dia 18 Dia 19

Els més grans escriuran el conte a l‟ordinador per donar els diferents papers a cadascú. Els altres faran dibuixos dels personatges fent una petita explicació de com els veuen ells. Farem el taller fe fang . Construir una flauta de pan. Caretes de rateta amb cartolina Mesurar les mides, fer servir el compàs i el regle.(matemàtiques) Repartirem els papers per estudiar , recomanar fer-ho a casa. Anar construint la careta i la flauta.

Ordinador Pissarra folis , cartolines ceres ,famg palles regle i compàs.

Farem 3 grups .Els que esriuen l‟obra , els que dibuixen i descriuen el personatge i els que només el dibuixen.

2h 30m 2h 30m 2h 30m

SÍNTESI Dia 20 Assajar l „obra per poder-la representar al final de la classe. Portar vestits adients. Gravar-la en video.

2h 30m

Page 11: contes clàssics

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A

Grup mixt n.8 12 hores 30m Del 16 al 20 de maig 2011-12 Ma Carme Puig

ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE Llengua catalana, ll. castellana, ll. anglesa, matemàtiques, coneixement del medi, ed. visual i plàstica i religió/ciutadania.

La Caputxeta Vermella

OBJECTIUS D‟APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ

Conèixer el conte clàssic “La Caputxeta Vermella”. Millora del vocabulari i expressions. Vocabulari de les parts de la cara en anglès. Conèixer qui fou Charles Perrault

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual. - Competència artística i cultural. - Competència digital. -Competència matemàtica. -Competència d‟autonomia i iniciativa personal. - Competència social i ciutadana.

- Audició del conte amb diferents suports bibliogràfics.

- Audició del conte amb suport digital.

- Audició del conte en castellà. - Memorització del principal

vocabulari del conte en castellà i anglès.

- Buscar per internet informació de l‟autor.

- Actitud i participació davant les diferents activitats.

- Verificar la memorització del vocabulari treballat.

- Escriure el nou conte adaptat a una situació actual.

- Resultat final de les caputxes i

de les gorres.

- Mostrar respecte en el treball conjunt entre alumnes de diferents cursos.

Treballar la lectura en veu alta (llegir pels altres)

- Incidir en l‟entonació, el to de veu i la pronunciació.

Treballar la comprensió i l‟expressió oral del conte.

- Explicar el conte entre tots.

Treballar els conceptes curt i llarg en la mesura de les distàncies a diferents llocs.

- Mesurar distàncies en el google maps.

Reinventar el conte en una situació actual. Expressió escrita d‟aquest nou conte.

- Entre tots pensar en una nova situació del conte i dels personatges sense fugir del missatge que porta implícit el conte.

- Introducció de nous personatges si cal.

Memoritzar un fragment del conte per representar amb les caputxes fetes.

- Memorització dels diàlegs dels personatges.

- Enregistrar els diàlegs.

Treballar la motricitat fina: cosir (enfilar i seguir un traç cosint) Confeccionar una caputxa i una gorra de llop.

- Confecció d‟una caputxa de feltre o una gorra de llop també de feltre.

Treball de valors: obediència, actituds positives i actituds negatives.

- Trobar el missatge implícit en el conte i escriure‟l en un petit mural.

Page 12: contes clàssics

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS

RECURSOS ORG. SOCIAL

TEMPS

ATENCIÓ DIVERSITAT

INICIALS DIA 16 Explicarem el conte oralment seguint els dibuixos d‟un llibre. Llegirem el conte en veu alta incidint en l‟entonació, el to de veu i la pronunciació. Llegirem el mateix conte en diferents versions. Treballarem el principal vocabulari en castellà. Treballarem el vocabulari de les parts de la cara en anglès. (fitxa) Parlar dels camins curts i llargs per arribar a un lloc.

Diferents contes de “La Caputxeta vermella”. Fitxa d‟un laberint.

En gran grup i en petit grup, segons els contes amb què comptem.

1h 45‟

Grupets heterogenis. La lectura será pausada respectant els diferents ritmes i millorant la velocitat lectora dia a dia. S‟ajudarà els alumnes que tinguin més dificultat. Els alumnes més grans o que se‟n surtin millor ajudaran als que tinguin més dificultats.

Presentar el treball de les caputxes i les gorres de llop. Practicar enfilar l‟agulla, postura, com agafar la roba i iniciar els primers punts.

Feltre de diferents colors, agulles i fil.

En petit grup.

45‟

DESENVOLUPAMENT DIA 17 Audició del conte amb suport digital. www.totcontes.com www.super3.cat/unamadecontes www.youtube.com

Ordinador de l‟aula.

En gran grup

1 h 30m

Taller de costura

Feltre de diferents colors, agulles i fil.

Tots junts però de manera individual

1h 30m

DIA 18 Reinventar el conte. Expressió escrita d‟aquest nou conte. Entre tots pensar en una nova situació del conte i dels personatges sense fugir del missatge que porta implícit el conte.

Pissarra. Llibreta i llapis o bolígraf.

En gran grup i individual

1 h

Taller de costura

Feltre de diferents colors, agulles i fil.

Tots junts però de manera individual

1h 30m

Page 13: contes clàssics

DIA 19 Lectura del conte. Memorització del diàleg del llop amb la caputxeta a casa l‟àvia.

Conte En gran grup i individual.

30‟

Buscar informació de Charles Perrault per internet i fer-ne un resum

Internet Petit grup 30‟

Taller de costura

Feltre de diferents colors, agulles i fil.

Tots junts però de manera individual

1h 30m

SÍNTESI DIA 20 Treballar la moralitat d‟aquest conte (“moraleja”): “No et fiïs de l‟aparença, hi ha llops amb posat de be; sovint sota els afalacs s‟hi amaga la mala fe”; treballar també les actituds positives i negatives.

Tots junts 30‟

Acabar les caputxes i gorres

Feltre de diferents colors, agulles i fil.

Tots junts però de manera individual

1h 30m

Teatralitzat els diàlegs del llop i la caputxeta amb les caputxes i gorres.

Maquina de fotos per filmar aquests diàlegs

Petits grups

30‟

UNITAT DIDÀCTICA – PROJECTE INTERDISCIPLINARI

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A

ALÍCIA 10 hores Del 16 al 20 d‟abril 2011-12 Sílvia Turon

ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE

LLENGUATGE VERBAL LLENGUATGE MATEMÀTIC LLENGUATGE PLÀSTIC

ALÍCIA EN EL PAÍS DE LES MERAVELLES

OBJECTIUS D‟APRENENTATGE ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ

Page 14: contes clàssics

-Conèixer el conte clàssic “Alícia en el país de les meravelles”. -Treballar la comprensió, expressió i vocabulari principal del conte. -Retallar i muntar la imatge d‟una escena del conte. -Treballar la motricitat fina i la creativitat (pintar, retallar i enganxar).

-Escolta del conte explicat per la mestra. -Visualització del conte fent ús de la pissarra digital. -Representació del conte treballat. -Elaboració d‟un puzle. -Elaboració d‟un rellotge del conill del conte.

-Memorització del conte. -Resultat final del puzle. -Resultat final de la manualitat.

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS

RECURSOS ORG. SOCIAL

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT

INICIALS DIA 16 Escoltarem el conte “En Tabalet”.

Conversa sobre el conte i preguntes de comprensió oral.

-El conte. En gran grup.

40 min.

Ens col·locarem en semi- cercle i seurem prop de la mestra els alumnes amb dificultats de comprensió.

DESENVOLUPAMENT DIA 17

DIA 18

DIA 19

Elaboració d‟un rellotge. Pintar i retallar en peces una escena del conte per posteriorment enganxar-la en un foli de color, composant d‟aquesta manera un puzle. Visualització del conte en la pantalla de la pissarra digital. Representació del conte. Cada alumne serà un personatge.

-Cartró. -Tovallons de paper. -Pintura. -Cartolina. -Folis de colors. -Tisores. -Cola. -Colors. -PDI.

Individualment. Individualment. En gran grup.

1h 30 min. 1h 30 min. 1h 30 min.

Oferint més ajuda als alumnes que més ho necessitin. Oferint més ajuda als alumnes que més ho necessitin. Situant als alumnes amb més necessitats davant la pantalla.

Page 15: contes clàssics

SÍNTESI Dibuixarem en un gran mural l‟escena o personatge que més ens ha agradat del conte.

-Paper d‟embalar blanc. -Colors.

En gran grup.

1h. Oferint més ajuda als alumnes que més ho necessitin.

UNITAT DIDÀCTICA – PROJECTE INTERDISCIPLINARI

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A

RÍNXOLS 10 hores Del 16 al 20 d‟abril 2011-12 Isabel Boada

ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE

LLENGUATGE VERBAL LLENGUATGE MATEMÀTIC LLENGUATGE PLÀSTIC

LA RÍNXOLS D’OR

OBJECTIUS D‟APRENENTATGE ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ

-Conèixer el conte clàssic “La Rínxols d‟or”. -Treballar la comprensió, expressió i vocabulari principal del conte. -Retallar i muntar la imatge d‟una escena del conte. -Treballar la motricitat fina i la creativitat (pintar, retallar i enganxar).

-Escolta del conte explicat per la mestra. -Visualització del conte fent ús de la pissarra digital. -Representació del conte treballat. -Elaboració d‟un puzle. -Elaboració d‟una màscara dels personatges: la Rínxols d‟or o l‟ós.

-Memorització del conte. -Resultat final del puzle. -Resultat final de la manualitat.

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS

RECURSOS ORG. SOCIAL

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT

INICIALS DIA 16

Escoltarem el conte “La Rínxols d‟Or”. Conversa sobre el conte i preguntes de comprensió oral.

-El conte. En gran grup.

40 min.

Ens col·locarem en semi- cercle i seurem prop de la mestra els alumnes amb dificultats de comprensió.

Page 16: contes clàssics

DESENVOLUPAMENT DIA 17

DIA 18

DIA 19

Visualització del conte en la pantalla de la pissarra digital. Representació del conte. Cada alumne serà un personatge. Elaboració d‟una màscara del personatge la Rínxols d‟Or o un Os. Pintar i retallar en peces una escena del conte per posteriorment enganxar-la en un foli de color, composant d‟aquesta manera un puzle.

-PDI. -Cartolina. -Goma. -Cartolina. -Folis de colors. -Tisores. -Cola. -Colors.

En gran grup. Individualment. Individualment.

1h 30 min. 1h 30 min. 1h 30 min.

Situant als alumnes amb més necessitats davant la pantalla. Oferint més ajuda als alumnes que més ho necessitin. Oferint més ajuda als alumnes que més ho necessitin.

SÍNTESI DIA 20

Dibuixarem en un gran mural l‟escena o personatge que més ens ha agradat del conte.

En gran grup.

En gran grup.

1h. Oferint més ajuda als alumnes que més ho necessitin.

Page 17: contes clàssics

UNITAT DIDÀCTICA – PROJECTE INTERDISCIPLINARI

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A

TABALET 10 hores Del 16 al 20 d‟abril 2011-12 Mª Angels Llorà

ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE

LLENGUATGE VERBAL LLENGUATGE MATEMÀTIC LLENGUATGE PLÀSTIC

EN TABALET

OBJECTIUS D‟APRENENTATGE ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ

-Conèixer el conte clàssic “En Tabalet”. -Treballar la comprensió, expressió i vocabulari principal del conte. -Retallar i muntar la imatge d‟una escena del conte. -Treballar la motricitat fina i la creativitat (pintar, retallar i enganxar).

-Escolta del conte explicat per la mestra. -Visualització del conte fent ús de la pissarra digital. -Representació del conte treballat. -Elaboració d‟un puzle. -Elaboració d‟un titella del personatge: en Tabalet.

-Memorització del conte. -Resultat final del puzle. -Resultat final de la manualitat.

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS

RECURSOS ORG. SOCIAL

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT

INICIALS DIA 16

Escoltarem el conte “En Tabalet”. Conversa sobre el conte i preguntes de comprensió oral.

-El conte. En gran grup.

40 min.

Ens col·locarem en semi- cercle i seurem prop de la mestra els alumnes amb dificultats de comprensió.

Page 18: contes clàssics

DESENVOLUPAMENT DIA 17

DIA 18

DIA 19

Pintar i retallar en peces una escena del conte per posteriorment enganxar-la en un foli de color, composant d‟aquesta manera un puzle. Visualització del conte en la pantalla de la pissarra digital. Representació del conte. Cada alumne serà un personatge. Elaboració d‟un titella (en tabalet)

-Cartolina. -Folis de colors. -Tisores. -Cola. -Colors. -PDI. -Cartolina. -Cinta de roba. -Pal de pinxo.

Individualment. En gran grup. Individualment.

1h 30 min. 1h 30 min. 1h.30 min.

Oferint més ajuda als alumnes que més ho necessitin. Situant als alumnes amb més necessitats davant la pantalla. Oferint més ajuda als alumnes que més ho necessitin.

SÍNTESI DIA 20

Dibuixarem en un gran mural l‟escena o personatge que més ens ha agradat del conte.

-Paper d‟embalar blanc. -Colors.

En gran grup.

1h. Oferint més ajuda als alumnes que més ho necessitin.

UNITAT DIDÀCTICA – PROJECTE INTERDISCIPLINARI

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A

Grup mixt d‟alumnes 12 hores 30 minuts Del 16 al 20 de abril 2011-12 Eloi Planiol

ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE

Llengua catalana, Educació artística, les TIC EN JACK I LA MONGETERA MÀGICA

OBJECTIUS D‟APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ

Page 19: contes clàssics

- Conèixer el conte clàssic “En

Jack i la mongetera màgica”. - Treballar la lectura de contes

- Aprendre a escoltar contes

amb atenció i respecte. - Aprendre a parlar davant

d‟un públic

- Competència lingüística, comunicativa i audiovisual. - Competència d‟autonomia i iniciativa personal. - Competència artística i cultural. - Competència digital - Competència d‟aprendre a aprendre - Competència social i ciutadana

- Explicació i lectura del conte “JACK I

LA MONGETERA MÀGICA”. Posant atenció en el to de veu, entonació, ritme...

- Visualització de diferents curts de la

pel·lícula (JACK I LA MONGETERA MÀGICA i la versió en castellà)

- Comprensió oral del conte explicat i/o

visionat

- Observar que hagin memoritzat el text

assignat o almenys una part - Actitud i bona predisposició davant la

feina. - Observar si saben parlar davant dels

seus companys amb el to de veu, el ritme i l‟entonació adequades

- Observar que sàpiguen retallar,

enganxar, dibuixar, pintar... amb exactitud

- Verificar que siguin capaços de fer la

descripció d‟un personatge del conte. - Resultat final de l‟obra.

- Treballar la comprensió oral

en llengua catalana, - Treballar les emocions i la

representació d‟aquestes. - Treballar la motricitat fina i la

creativitat. ( Retallar, dibuixar, pintar, enganxar...)

- Memorització i escenificació del conte.

- Enregistrament del conte per part dels alumnes i/o mestre

- Descripció dels personatges, de

manera oral o escrita

- Treballar l‟expressió escrita i oral amb llengua catalana.

- Elaboració del decorat del conte i les siluetes dels personatges ( Treballant les línies rectes, corbes; els angles; les formes geomètriques, la proporció...)

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

MATERIALS RECURSOS

ORG. SOCIAL

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT

Page 20: contes clàssics

INICIALS

dia 16 Explicació del taller i de les ombres xineses.

Visualització del conte Jack i la mongetera màgica. Una versió en català i una en castellà. Lectura del conte

Projector Fotocòpies del conte

En gran grup

2hores 30 minuts

S‟ajudarà als alumnes que tinguin més dificultat. La lectura serà lenta i la interpretarem amb el grup.

DESENVOLUPAMENT

dies 17, 18 i 19.

Crear (inventar-les o donar la plantilla als més petits) les siluetes dels personatges: JACK, MARE, VACA, SENYOR, MONGETA, MONGETERA, CASA, CASTELL, NÚVOLS, OGRE, BOSSA MONEDES, GALLINA OUS OR, ARPA. CAPSA Repartirem personatges i farem una lectura del text.

- NARRADOR - MARE - JACK - SENYOR DE LES MONGETES - OGRE - ARPA

Retallarem les siluetes i les enganxarem en el pal de pinxo. Treballarem els diàlegs, les veus dels personatges. Intentarem memoritzar el paper de cada alumne. Crearem un escenari amb un llençol blanc i un focus per representar el conte.

Tisores Cola Cartolines Pals de pinxo Fitxes de vocabulari Texts de l‟obra.

En gran grup i en petits grups.

7 hores 30 minuts

Els grups seran heterogenis. Els més gran hauran d‟ajudar als més petits

SÍNTESI

dia 20

Últim assaig i representació de l‟obra. Enregistrarem l‟actuació amb una càmera fotogràfica i la visualitzarem

Càmera fotogràfica.

En gran grup.

2 hores Ens ajudarem entre tots.

Page 21: contes clàssics

UNITAT DIDÀCTICA – PROJECTE INTERDISCIPLINARI

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A

Grup mixt d‟alumnes 12 hores 30 minuts Del 16 al 20 de març 2011-12 Mia Brugué

ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE

Català, plàstica,matemàtiques, castellà En Joan sense por

OBJECTIUS D‟APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ

Aprendre i conèixer el conte de Joan sense por

Competència en aprendre. Competència en autonomia i iniciativa personal. Competència en comunicació lingüística. Competència en situacions de caràcter matemàtic. Competència social i cultural. Competència artística.

Escoltar el conte posant èmfasi en la dicció , els punts les expressions... Escoltar la vida de l‟autor del conte...............

Observar si llegeixen i o escolten la narració i l‟entenen correctament. Participar de forma activa en totes les situacions. Treballar la comprensió i

l‟expressió oral i escrita. Veure les diferents il·lustracions i saber-les explicar.

Detectar si saben veure les tres parts essencials del conte: inici, nus i desenllaç. Fer preguntes sobre què en

pensem de l‟actitud dels personatges i com reaccionaries tu.

Crear una màscara amb la qual es pugui fer por a en Joan sense por. Realitzar els objectes encomanats

amb cura responsabilitat i sabent utilitzar els materials diversos. Respecte i tolerància envers el treball en grup.

Treballar les emocions que es representen al conte, i les que podem tenir nosaltres en diferents moments i accions.

Recrear situacions per parelles en les que es donin situacions de por, alegria, tristesa..

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA Memorització

Page 22: contes clàssics

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS RECURSOS

ORG. SOCIAL

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT

INICIALS Dia 16 El que sap el conte l‟explicarà a la seva manera. Després jo el llegiré en veu alta, diferents versions del conte. Farem preguntes per saber qui són i què fan els diversos personatges. Situarem el conte en la data en que es va escriure i la relacionarem amb la data actual.(matemàtiques)

Contes de Joan sense por (o Pere sense por)

En gran grup

2h 30 minuts

Barrejarem els alumnes per edats.

DESENVOLUPAMENT Dia 17 Dia 18 Dia 19

Per parelles, s‟inventaran una escena en què un dels dos ha de fer alguna cosa perquè l‟altre tingui alguna reacció emotiva (tristesa, por, riure...).Un cop pensada i escrita, es faran una màscara amb la que hauran de fer l‟escena. Mirar pel·lícula del you tube “cuentos de hadas: Juan sin miedo” Amb les màscares que han fet en les sessions anteriors, els alumnes faran una representació, “improvisada”, del conte. Finalment es farà una reflexió.

Gomes per la màscara, folis , cartolines blanques.

2h 30m 2h 30m 2h 30m

SÍNTESI Dia 20 Assajar les representacions per fer por, riure... i gravar-ho en vídeo

2h 30m

Page 23: contes clàssics

UNITAT DIDÀCTICA – PROJECTE INTERDISCIPLINARI

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A

Grup mixt n. 12 hores i 30 m Del 16 al 20 de març 2011-12 Lluís Vila

ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE

Llengua catalana Les Set Cabretes i el Llop.

OBJECTIUS D‟APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ

- Conèixer el conte clàssic “les set cabretes”.

- Aprendre a fer descripcions dels personatges.

- Competència lingüística, comunicativa i audiovisual. - Competència d‟autonomia i iniciativa personal. - Competència artística i cultural. - Competència matemàtica.

- - Lectura del conte donant una especial atenció al ritme ( comes, punts, velocitat correcte) a l‟entonació ( preguntes, exclamacions..) pronúncia i atenció.

- - Visualització de la pel·lícula ( versió castellana) comentant el vocabulari.

- Observar que hagin memoritzar el

text del seu personatge. - - Actitud davant la feina. - - Aprenentatge del vocabulari. - - Resultat final del decorat. - - Verificar que siguin capaços de fer la

descripció d‟un personatge del conte. - - Resultat final de l‟obra. - - Comprovar que els alumnes hagin

après els conceptes treballats: rectes, corbes, angles, figures geomètriques, proporció..

- Treballar la comprensió oral en llengua catalana, castellana i treballar el vocabulari principal en llengua anglesa anglesa.

- Memorització i escenificació del conte.

- Enregistrament del conte per part dels alumnes.

- Descripció dels personatges.

- Treballar l‟expressió escrita i

oral amb llengua catalana.

- Elaboració del decorat del conte ( Treballant les línies rectes, corbes; els angles; les formes geomètriques, la proporció...)

- Treballar les emocions i la representació d‟aquestes.

- Treballar la motricitat fina i la creativitats. ( Retallar, dibuixar, pintar, enganxar...)

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Page 24: contes clàssics

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS RECURSOS

ORG. SOCIAL

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT

INICIALS dia 16

Llegirem el conte en català. Visualitzarem la versió del conte en castellà i treballarem el vocabulari en castellà.

Projector Fotocòpies del conte

En gran grup

2h 30m S‟ajudarà als alumnes que tinguin més dificultat. La lectura serà lenta i la interpretarem amb el grup.

DESENVOLUPAMENT dies 17, 18 i 19.

Repartirem personatges i farem una lectura del text. Treballarem les expressions. Treballarem el principal vocabulari en anglès. Memoritzarem el paper de cada alumne. Hi haurà tres activitats per on passaran tots els alumnes.

- Fer el decorat. - Assajar el seu tros de la història i descriure

un personatge. - Treballar el vocabulari principal en anglès.

Revistes Tisores Paper d‟embalar. Colors Retoladors Cola blanca. Fitxes de vocabulari Texts de l‟obra.

En gran grup i en petits grups.

7 hores Els grups seran heterogenis. Els més gran hauran d‟ajudar als més petits

SÍNTESI dia 20 Farem un última assaig i representarem l‟obra. ( l‟enregistrarem per penjar-la a la web de l‟escola)

Càmera fotogràfica.

En gran grup.

2h 30m Ens ajudarem entre tots.

UNITAT DIDÀCTICA – PROJECTE INTERDISCIPLINARI

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A

Grup mixt n. 1 12 hores 30m Del 16 al 20 d‟abril 2011-12 Mercè Serra

ÀREES IMPLICADES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT O PROJECTE

Català, Castellà, Matemàtiques, Medi Natural, Educació Artística

“LA BLANCANEUS I ELS SET NANS”

OBJECTIUS D‟APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ESTRATÈGIES CRITERIS D‟AVALUACIÓ

Page 25: contes clàssics

- Conèixer bé el conte de la

Blancaneus.

- Treballar la lectura de contes.

- Aprendre a escoltar contes amb

atenció.

- Aprendre a parlar davant d’un

públic.

- Competència

comunicativa

lingüística i

audiovisual.

- Competència

d’autonomia i

iniciativa

personal.

- Competència

per aprendre a

aprendre.

- Competència

matemàtica.

- Coneixement el

món natural.

- Competència

artística i

cultural.

- Explicació i lectura del conte de la Blancaneus tenint en

compte la dicció (to de veu, entonació, ritme,...).

- Visionat de la pel·lícula de la Blancaneus d’en “ Walt Disney”

- Comprensió oral del conte explicat i/o visionat.

- Actitud davant del treball realitzat (interès, esforç...)

- Observar si saben parlar davant dels seus companys amb el to de veu, el ritme i l’entonació adequades a la seva edat.

- Lectura del conte respectant els punts, les comes, les exclamacions, etc. (tenint en compte les característiques del grup)

- Memorització de les expressions treballades.

- Treballar la comprensió i expressió

oral en català.

- Aprendre a fer descripcions de

personatges de contes.

- Aprendre a escriure una recepta

de manera ordenada.

- Aprendre els nombres ordinals.

- Comprensió escrita de les expressions treballades en el conte

i/o de les fitxes preparades.

- Lectura del conte descobrint-ne les característiques.

- Detecció dels personatges identificant-ne les seves qualitats

(adjectius).

- Elaboració de descripcions

- Valorar la seva capacitat d’observació.

- Verificar que siguin capaços de fer la descripció d’un personatge de conte.

- Comprovar que els alumnes i les alumnes hagin après els conceptes treballats: nombres ordinals, mesures de pes.

Page 26: contes clàssics

- Aprendre algunes unitats de pes.

- Aprendre a comptar productes.

- Aprendre paraules en llengua

castellana.

- Aprendre a fer una llista de manera

ordenada.

- Aprendre a treballar amb nens i

nenes d’altres cursos.

- Saber escoltar i respectar les

intervencions dels companys i

companyes.

- Treballar la motricitat fina.

-

- Escriure de manera ordenada una recepta de cuina.

- Utilització de la balança per pesar ingredients.

- Treballar els nombres ordinals per escriure una recepta de

cuina.

- Treball dels sentits.

- Organització de grups dins la classe.

- Memorització de les frases més simbòliques (repetides) al

llarg de tot el conte.

- Conèixer i traduir paraules al castellà.

- Competència

social i

ciutadana.

- Valorar si han après les característiques principals de la poma.

- Comprovar si han après els noms d’algunes fruites en castellà.

- Observar si saben distingir les dues parts principals d’una recepta de cuina.

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS

RECURSOS ORG. SOCIAL TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT

INICIALS Dia 16 Audició del conte de la Blancaneus explicat per la mestra. Ens fixem en la dicció a l’hora de parlar en públic (entonació, to de veu, gesticulació, etc.) Lectura individual de diferents versions del conte de la Blancaneus (racó de biblioteca d’aula). Llegim atentament i en silenci. Pintem il·lustracions del conte.

Fitxes fotocopiades, contes, colors i pintures

Tots junts Dues hores i mitja

Estaran tots barrejats, procurant que els nens i les nenes més petits tinguin alumnes de cursos superiors al seu costat.

Page 27: contes clàssics

DESENVOLUPAMENT Dia 17 Dia 18 Dia 19

Mirem la pel·lícula de la Blancaneus a la pantalla digital de la classe. Comentarem si hi ha elements diferents entre la versió que acabem de veure i els contes que varem llegir. Explicarem les característiques de cada personatge i buscarem els adjectius més escaients per a cada un (qualitats, defectes, aspectes físics ...) Començarem a treballar el tema de la descripció (avui només serà una explicació per part de la mestra) Farem grupets de 2 alumnes barrejant els nens i nenes de Cicle Mitjà i Cicle Superior (els i les alumnes de Cicle Inicial es quedaran amb la mestra) per fer el treball de les descripcions. Llegirem els treballs en veu alta davant de tots els companys i companyes del nostre grup. Penjarem els nostres treballs en el nostre suro del passadís. Taller de pastisseria amb en Francesc. Treballarem un aliment que surt en el conte: “la poma”. Es tracta de conèixer aquesta fruita i elaborar-ne unes postres ben delicioses. Aprendrem les seves propietats i també les seves característiques a nivell dels sentits: forma, tacte, olor, color, gust ,textura,etc. Utilització de la balança per pesar aliments. Treball de la higiene a l’hora de manipular aliments. Aprendrem a caminar pel poble de manera ordenada i respectant les senyals de trànsit.

Ordinador, pantalla digital, pissarra i retoladors. CD Fitxa preparada, llapis i goma; colors Estris de pastisseria, balances, fruita, sabó i paper de rentar mans i altres ingredients.

Tots junts Petit grup. Tots junts

Dues hores i mitja Dues hores i mitja Dues hores aprox.

Tots barrejats procurant que els nens i les nenes més petits tinguin alumnes més grans al seu costat. Grups de 2 persones i els més petits fent el taller amb la mestra Tots junts respectant el lloc on ens trobem. Caldrà que entre tots ens responsabilitzem i ajudem als més petits.

Page 28: contes clàssics

SÍNTESI Dia 20 SÓM CUINERS I CUINERES: Aprenem a fer receptes de cuina. Mirarem quines són les parts principals d’una recepta. Recordem el que varem fer amb el nostre amic pastisser. Copiem la recepta de la pissarra procurant no fer faltes d’ortografia i fent una cal·ligrafia i presentació ben acurades. Treballarem els noms de diferents fruites en castellà.

Dues hores i mitja