COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ - USC · PDF file COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ ....

Click here to load reader

 • date post

  25-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ - USC · PDF file COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ ....

 • COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ

  Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social Área de Orientación Laboral e Emprego

 • Recursos de información

   Páxina web. http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/

   Perfil facebook https://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc

   BIP: Boletín de información profesional http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/modules/news/news_ 0223.html

  Área de Orientación Laboral e Emprego

  http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ https://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/modules/news/news_0223.html http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/modules/news/news_0223.html

 • Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social • Rúa Casas Reais nº 8

  Santiago

  • Edificio Biblioteca Intercentros Campus Universitario Lugo

  http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/

  Onde estamos

  Área de Orientación Laboral e Emprego

  http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/

 • Área de Orientación Laboral e Emprego

 • ¿QUE É UN CURRÍCULUM VITAE?

  • Unha presentación breve, escrita e ordenada dos principais logros profesionais e académicos.

  • É un esquema da formación e da vida laboral. • Unha tarxeta de presentación. A primeira imaxe que a

  empresa ten de nós. • O seu obxectivo é conseguir entrar no proceso de

  selección que leve a cabo a empresa.

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • • Cronolóxico: É un CV claro, sinxelo e fácil de redactar. Moi axeitado no caso de xente nova con pouca experiencia.

  • Funcional: Os datos ordénanse por funcións ou tarefas desenvolvidas.

  Emprégase cando se quere destacar a experiencia por riba da formación e/ou do tempo empregado.

  • Por competencias: Ponse o énfase nas competencias desenvolvidas ao longo do período formativo e profesional. Describe os logros conseguidos potenciando a experiencia.

  • Curriculum Investigación: Máis minucioso e detallado con todo tipo de

  méritos, traballos, publicacións… • Currículum Europeo: A Unión Europea, no seu interese por fomentar a

  mobilidade profesional entre os seus habitantes, ten deseñado un modelo de currículum que sexa común e poida empregarse en tódolos países da UE.

  TIPOS DE CURRICULUM

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • ESTRUCTURA DO CV

   Datos Persoais  Formación Académica  Prácticas Profesionais/Experiencia Profesional  Formación Complementaria  Idiomas  Informática  Outros Datos de Interese

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • DATOS PERSOAIS

   Nome e Apelidos  Enderezo  Data e Lugar de Nacemento  Enderezo  Teléfono/s de Contacto  E-mail

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • FORMACIÓN ACADÉMICA

  • Anos de Inicio e Fin Titulación. Especialidade Universidade

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • PRÁCTICAS PROFESIONAIS/ EXPERIENCIA PROFESIONAL

  • Data de Inicio e Fin Posto ocupado. Nome da empresa. (sector) Funcións/tarefas realizadas.

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • IDIOMAS

  • Idioma Nivel . Marco común europeo de referencia para as linguas Cursos realizados/ Certificados obtidos. Estadías no estranxeiro.

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

  • Data de Inicio e Fin Nome do Curso. Institución organizadora. Número de horas.

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • INFORMÁTICA

  Ferramentas ofimáticas xerais, programas específicos, aplicacións web, redes sociais, ...

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • OUTROS DATOS DE INTERESE

  • Publicacións, Bolsas, Premios,… • Carné de Conducir. Vehículo propio • Disponibilidade Xeográfica • Posibilidade de Incorporación Inmediata • Pertencia ou colaboración con asociacións, colexio

  profesional... • Experiencias laborais sen relación coa titulación • Outros datos

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • Área de Orientación Laboral e Emprego

  MODELO CURRICULUM

 • Área de Orientación Laboral e Emprego

  MODELO CURRICULUM

 • Presentación atractiva

  Estrutura clara Linguaxe

  profesional

  Cv Actualizado Sen siglas

  Datos veraces

  A TER EN CONTA...

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • Foto sorrinte Destaca os datos de contacto

  Evita emails pouco

  axeitados

  Inclúe enlaces ás túas redes

  sociais

  Busca a diferenza

  Utliza unha tipografía diferente

  A TER EN CONTA...

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • O MELLOR CV

  O MELLOR É UN CURRICULUM FLEXIBLE E ADAPTADO A CADA SITUACIÓN

  Revisar en cada ocasión o obxecto e a finalidade da súa presentación Reflexionar e analizar:

  • requisitos • información da empresa ou centro • posto, funcións, actividade

  Seleccionar e destacar os requisitos ou aspectos que podemos aportar para evidenciar a idoneidade da candidatura

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • ALGÚNS EXEMPLOS

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • foto CURRÍCULUM VITAE

  XOANA CRUZ LÓPEZ Dirección: C/Doutor Teixeiro, 14, 4ºA, Santiago de Compostela E-mail: [email protected] Teléfonos: 981 54 61 23 629 423 654 Data e lugar de nacemento: Burela, 30/05/76

  Formación Académica  Grao en Mestre/a Educación Infantil. Universidade de Santiago de Compostela. Xullo

  2015 Prácticas Profesionais

  Setembro 2015-Decembro 2015. Escola Infantil “ Elefante Chillón”. Santiago de Compostela.

  Becas Santander. Funcións: Colaboración nas actividades cotidiás na aula,

  contacto con pais dos nenos/as, colaboración co proxecto educativo da escola.

  Mayo 2014-Junio 2015. Escola Infantil “ O Pitufiño”. Milladoiro. Santiago de Compostela Funcións: Colaboración nas actividades cotidiás na aula, contacto con pais

  dos nenos/as, colaboración co proxecto educativo da escola.

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • Idiomas  Castelán/Galego: Linguas maternas  Inglés: Nivel falado, escrito e traducido. Nivel C2 Certificate in Advanced English

  Outros Datos  Permiso de Conducir e vehículo propio  Dispoñibilidade Xeográfica

  Formación Complementaria  2015 Certicado de “Hixiene e Manipulación de alimentos”. Fundación Fesan (Santiago de Compostela). 20 horas  2015 “Autoprotección e prevención de accidentes en centros escolares de Educación Infantil, Primaria e Secundaria. Universidad de Santiago de Compostela.

  Área de Orientación Laboral e Emprego

  Coñecementos Informáticos  Coñecementos a nivel usuario de Microsoft Office e internet.

 • Área de Orientación Laboral e Emprego

  EXEMPLO CV

 • Área de Orientación Laboral e Emprego

  EXEMPLO CV

 • Área de Orientación Laboral e Emprego

  EXEMPLO CV

 • CURRICULUM EUROPEO

  A Unión Europea, no seu interese por fomentar a mobilidade profesional entre os seus habitantes, ten deseñado un modelo de currículum que sexa común e poida empregarse en tódolos países da UE.

  http://europass.cedefop.europa.eu/es/home

  Área de Orientación Laboral e Emprego

  http://europass.cedefop.europa.eu/es/home

 • Área de Orientación Laboral e Emprego

 • A CARTA DE PRESENTACIÓN

  • Acompaña sempre ao currículum cando se

  envía por correo: postal e e-mail • A finalidade é suscitar o interese da persoa

  que a recibe de xeito que lea o noso currículum cunha maior atención.

  • Hai dous tipos: de autocandidatura e de

  contestación a unha oferta de emprego

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • CARTA DE AUTOCANDIDATURA

   Recoller previamente información da empresa  Personalizar a carta (responsable de RRHH)  Indicar o motivo polo que enviamos a carta. O obxectivo

  da nosa candidatura  Expor aqueles datos do noso CV máis salientables, de

  maior interese ou que mellor encaixan na empresa  Indicar a nosa motivación e interese (postos ou áreas de

  interese)  Deixar a porta aberta a unha posterior entrevista

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • Carta de autocandidatura

  Área de Orientación Laboral e Emprego

 • CONTESTACIÓN A UN ANUNCIO

   No primeiro parágrafo indicamos sempre a fonte, data e posto ó que nos referimos.

   A continuación sinalamos aqueles datos do noso CV que coinciden co perfil solicitado.