Arkeologi Ikerketa Investigación Arqueológica - · PDF fileServicio Central de...

download Arkeologi Ikerketa Investigación Arqueológica - · PDF fileServicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Arkeologi Ikerketa

If you can't read please download the document

 • date post

  07-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  376
 • download

  59

Embed Size (px)

Transcript of Arkeologi Ikerketa Investigación Arqueológica - · PDF fileServicio Central de...

 • Servicio Central de Publicaciones del Gobierno VascoEusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

  Arkeologi IkerketaInvestigacin Arqueolgica

  Vitoria-Gasteiz, 2013

  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKAETA KULTURA SAILAKultura Ondarearen Zuzendaritza

  DEPARTAMENTO DE EDUCACIN,POLTICA LINGSTICA Y CULTURADireccin de Patrimonio Cultural

  2012

 • Argitaraldia: 1.a, 2013ko azaroa

  Ale Kopurua: 1.500

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa. Hezkuntz, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila www.euskadi.net

  Argitara tzailea: Eusko Jaurlari tzaren Argitalpen Zerbi tzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Donostia-San Sebastin, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz

  Koordinaketa: Dona Gil Abad

  Azalaleko irudiak: Artxuako San Sebastian elizaren fatxada eta berau osatzen duten eraikuntza aldiak

  Textua, argazkiak eta irudiak: aipatutako lanen eta aztarnategien zuzendariak

  I tzulpena: LUMA, Hizkun tza Zerbi tzuak

  Azala: Sormen Creativos, S.A.

  Fotokonposaketa: Miren Unzurrunzaga Schmitz

  Inprimaketa: Graficas Lizarra, S.L.

  I.S.S.N.: 0213-8921 L.G.: VI 486-1983

  Edicin: 1., noviembre 2013

  Tirada: 1.500

  Administracin de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. Departamento de Educacin, Poltica Lingstica y Cultura www.euskadi.net

  Edita: Eusko Jaurlari tzaren Argitalpen Zerbi tzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Donostia-San Sebastin, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz

  Coordinacin: Dona Gil Abad

  Imgenes portada: Fachada de la Iglesia de San Sebastin de Artxua y fases constructivas que la componen

  Textos, fotografas e ilustraciones: directores de las excavaciones y de los trabajos referidos

  Traduccin: LUMA, Hizkun tza Zerbi tzuak

  Portada: Sormen Creativos, S.A.

  Fotocomposicin: Miren Unzurrunzaga Schmitz

  Impresin: Graficas Lizarra, S.L.

  I.S.S.N.: 0213-8921 D.L.: VI 486-1983

  ARKEOIKUSKA EUSKAL KULTURA ONDAREAREN ZENTROAK urtero buru tzen duen argitalpena da. Bertan E.A.E.an urtean zehar egiten diren

  arkeologi ikerketa guztiak ager tzen dira. Euskal Kultura Ondarearen Zentroak ez du iker tzaileek egindako artikuluen edukiaren eran tzunkizunik har tzen.

  ARKEOIKUSKA es una publicacin anual del CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO.En ella se recogen todas las actividades arqueolgicas realizadas en la C.A.V. anualmente.

  El Centro de Patrimonio Cultural Vasco no se hace responsable del contenidode los artculos elaborados por los diversos investigadores.

  * * * * *

 • ARKEOIKUSKA 12 3

  AURKIBIDEA

  AURKEZPENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  BIZKAIKO ONDARE ARKEOLOGIKOAREN INBENTARIOAREN EGUNERATZEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  A. ARABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  A.1. AMURRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  A.1.1. Elgeta baserria, Larrinben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  A.2. AANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  A.2.1. HIRIGUNE HISTORIKOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  A.2.1.1. Cerca Alta kalea, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  A.2.2. UDAL BARRUTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  A.2.2.1. Aanako Gatz Haraneko Kultura Paisaia. Esku-hartze arkeologikoa hegoaldeko muturrean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  A.3. ARRAIA-MAEZTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  A.3.1. KORRESKO HIRIGUNE HISTORIKOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  A.3.1.1. San Ildefontso 4, A saila (601. poligonoa - 300. saila - 1. lursaila - 1. eraikina) 54

  A.3.2. UDAL BARRUTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  A.3.2.1. San Kristobal mendia, Apinaizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  A.4. BARRUNDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  A.4.1. Hermuko Hirigunea. San Martin baselizaren ondoko urbanizazio-lanak . . . . . . . . . . . . 60

  A.5. CAMPEZO / KANPEZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  A.5.1. ANTOANAKO HIRIGUNE HISTORIKOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  A.5.1.1. Harresiak. Iparraldeko hormaren II. atala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  A.5.2. SANTIKURUTZE KANPEZUKO HIRIGUNE HISTORIKOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  A.5.2.1. Castillo kalea, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  A.5.2.2. Despeadero kalea, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  A.5.2.3. La Villa kalea, 24 - 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  A.6. ELVILLAR / BILAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  A.6.1. La Balsa herrixka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  A.7. IRUA DE OCA / IRUA OKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  A.7.1. Irua/Veleia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  A.8. KRIPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  A.8.1. Balantziegoko harpea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  A.9. KUARTANGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  A.9.1. San Sebastian eliza, Artxuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  A.10. LABASTIDA / BASTIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  A.10.1. BASTIDAKO HIRIGUNE HISTORIKOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  A.10.1.1. Mota Alta, Cuesta Marrate eta Mota Baja kaleak. Urbanizazio-lanak . . . . . . 79

 • 4 ARKEOIKUSKA 12

  A.10.2. UDAL BARRUTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  A.10.2.1. Bastidako gaztelua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  A.10.2.2. Mugako San Andres Komentua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  A.11. LAGUARDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  A.11.1. San Kristobal harpea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  A.11.2. Alto de La Huesera trikuharria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

  A.11.3. La Hoya. 22. poligonoko 511. lursaila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  A.12. LANCIEGO / LANTZIEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  A.12.1. Harrian induskatutako dolarea, Larrachalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  A.13. LANTARN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  A.13.1. Sobrn (San Martin eta La Via) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  A.13.2. Ureztapena Arabako Haranetan. Komunioiko sektorea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  A.14. PEACERRADA-URIZAHARRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

  A.14.1