APRENEM METEOROLOGIA

25
APRENENT APRENENT METEOROLOGIA METEOROLOGIA Jéssica Cruz Giménez Jéssica Cruz Giménez

Transcript of APRENEM METEOROLOGIA

APRENENTAPRENENT

METEOROLOGIA METEOROLOGIA

Jéssica Cruz GiménezJéssica Cruz Giménez

Què és la meteorologia?Què és la meteorologia?

La meteorologia descriu l’estat de La meteorologia descriu l’estat de l’atmosfera en un lloc i un moment l’atmosfera en un lloc i un moment determinats, els fenòmens que s’hi determinats, els fenòmens que s’hi produeixen i ens fan previsions de com produeixen i ens fan previsions de com evolucionarà el temps atmosfèric en les evolucionarà el temps atmosfèric en les porperes hores o els propers 3-4 dies.porperes hores o els propers 3-4 dies.

Exemple: presentació temps Btv (vídeo)Exemple: presentació temps Btv (vídeo)

http://www.btv.cat/alacarta/player.php?idProgVSD=7082http://www.btv.cat/alacarta/player.php?idProgVSD=7082

Elements necessaris per a la Elements necessaris per a la presentació del tempspresentació del temps

ESTACIONS ESTACIONS METEOROLÒGIQUESMETEOROLÒGIQUES

SATÈL·LIT METEOSATSATÈL·LIT METEOSAT

EL satèl·lit MeteosatEL satèl·lit Meteosat

El satèl·lit Meteosat envia imatges de la formació dels El satèl·lit Meteosat envia imatges de la formació dels núvols, i de la direcció i velocitat del vent.núvols, i de la direcció i velocitat del vent.

Altitut: 36000KmAltitut: 36000Km

Pesa 282 kg i medeix més de 2 metres d’ample per 3 Pesa 282 kg i medeix més de 2 metres d’ample per 3 metres d’alt.metres d’alt.

És un satèl·lit meteorològicÉs un satèl·lit meteorològic GEOESTACIONARIGEOESTACIONARI

El Meteosat sempre ens envia informació de la mateixa El Meteosat sempre ens envia informació de la mateixa zona del planeta (Europa i part d’Àfrica)zona del planeta (Europa i part d’Àfrica)

Canals del Meteosat (I)Canals del Meteosat (I)

CANAL VISIBLECANAL VISIBLE

Canals del Meteosat (II)Canals del Meteosat (II)

CANAL DE VAPOR CANAL DE VAPOR D’AIGUAD’AIGUA

Canals del Meteosat (III)Canals del Meteosat (III)

CANAL INFRAROIGCANAL INFRAROIG

Mapes isobàricsMapes isobàrics

Els núvols de pluja: Els núvols de pluja: CUMULUNIMBUSCUMULUNIMBUS

Més núvols de pluja: Més núvols de pluja: NIMBOSTRATUTSNIMBOSTRATUTS

TORMENTES ELÈCTRIQUESTORMENTES ELÈCTRIQUES

Núvols de vent: Núvols de vent: ALTOCUMULUS ALTOCUMULUS LENTICULARISLENTICULARIS

A veure si saps que és cert:A veure si saps que és cert: La informació per al dibuix de les línies provè La informació per al dibuix de les línies provè

d’observatoris meteorològics. d’observatoris meteorològics.

Les línies isòbares uneixen punts que tenen la mateixa Les línies isòbares uneixen punts que tenen la mateixa pressió atmosfèrica.pressió atmosfèrica.

Les línies isòbares uneixen punts que tenen la mateixa Les línies isòbares uneixen punts que tenen la mateixa temperatura.temperatura.

La distància entre dues línies isòbares és sempre la La distància entre dues línies isòbares és sempre la mateixa.mateixa.

A un mapa mai veurem línies isòbares obertes.A un mapa mai veurem línies isòbares obertes.

Aquesta rotació és propia dels Aquesta rotació és propia dels anticiclons o de les despressions?anticiclons o de les despressions?

Saps quins dia va fer més vent a Saps quins dia va fer més vent a Catalunya?Catalunya?

23 gener del 2009 30 d’octubre del 2009

Sabries dir en quina direcció bufava el Sabries dir en quina direcció bufava el vent aquest dia a Les Franquesses?vent aquest dia a Les Franquesses?

Fenòmens meteoròlogics adversosFenòmens meteoròlogics adversos

Els fenòmens meteorològics més adeversos Els fenòmens meteorològics més adeversos a Catalunya, en l’actualitat són: les a Catalunya, en l’actualitat són: les

inundacions, les sequeres, les inundacions, les sequeres, les calamarsades, les fortes gelades, les allaus, calamarsades, les fortes gelades, les allaus,

el fort vent i la mala mar, però hi ha altres el fort vent i la mala mar, però hi ha altres fenòmens força més violents com per fenòmens força més violents com per exemple els tsunamis o els huracans.exemple els tsunamis o els huracans.

El tsunamiEl tsunami

Un tsunami és una onada marina de gran potència destructiva que, en apropar-se a la costa, produeix inundacions.

Aquest fenomen pot originar-se a causa d'un terratrèmol, l'erupció d'un volcà submarí o fins i tot per l'impacte d'un meteorit. L'onada produïda és capaç de propagar-se a una velocidad de fins a 800 quilómetres per hora.

Vídeo: Vídeo: http://www.tubest.tv/play.php?site=youtube&link=http://www.youtube.com/watch?v=AZFSHwHr44Q&feature=youtube_gdatahttp://www.tubest.tv/play.php?site=youtube&link=http://www.youtube.com/watch?v=AZFSHwHr44Q&feature=youtube_gdata

Caps de fibló o mànegues Caps de fibló o mànegues marinesmarines

S’anomena TORNADO quan té majors S’anomena TORNADO quan té majors dimensions i toca terra dimensions i toca terra

La velocitat del vent pot excedir els 300 La velocitat del vent pot excedir els 300 km/h i pot desplaçar-se pel territori a uns km/h i pot desplaçar-se pel territori a uns 50 km/h50 km/h

24/11/2008 Palma Mallorca

22 / 2 / 2006 Viladecans

La nit abans va estar plovent amb intensitat a tota la costa catalana, amb forts vents i calamarsa.

Matinada del 15 novembre del 2005 a Castelldefels

Escalfament globalEscalfament global

S’està escalfant el planeta?S’està escalfant el planeta? Canvia el clima?Canvia el clima? Pugen les temperatures?Pugen les temperatures? Es fondran els gels dels pols i faran pujar el nivell Es fondran els gels dels pols i faran pujar el nivell

del mar?del mar? Quins canvis tindran lloc i en quines proporcions?Quins canvis tindran lloc i en quines proporcions? Com afectaran aquests canvis a la nostra vida?Com afectaran aquests canvis a la nostra vida?

Vídeo SimpsonVídeo Simpson:: http://www.tubest.tv/play.php?site=youtube&link=http://www.youtube.com/watch?v=dWQmyQqKu74&feature=youtube_gdatahttp://www.tubest.tv/play.php?site=youtube&link=http://www.youtube.com/watch?v=dWQmyQqKu74&feature=youtube_gdata

Simulació canvi dels efectes canvi climàtic amb una peixera.Simulació canvi dels efectes canvi climàtic amb una peixera.

Possibles conseqüències de Possibles conseqüències de l’escalfament global a Catalunyal’escalfament global a Catalunya

Augment temperaturaAugment temperatura Més períodes amb forts aiguatsMés períodes amb forts aiguats Canvis en la línea de costaCanvis en la línea de costa Augment de la salinitat de l’aigua dels Augment de la salinitat de l’aigua dels

pous pous Aridesa a les zones de conreuAridesa a les zones de conreu Menys neu als PirineusMenys neu als Pirineus

GRÀCIES PER LA VOSTRA GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓATENCIÓ