Meteorologia Tarragona

of 33 /33
Núria Alart: www.xtec.cat/~nalart , [email protected] 23 de març de 2010 Institut Vidal i Barraquer. Tarragona Com treballar les competències bàsiques i les IM des dels continguts de meteorologia

Embed Size (px)

description

Jornada de Meteorologia març 2010

Transcript of Meteorologia Tarragona

Page 1: Meteorologia Tarragona

Núria Alart: www.xtec.cat/~nalart , [email protected] de març de 2010 Institut Vidal i Barraquer. Tarragona

Com treballar les competències bàsiques i les IM des dels continguts de meteorologia

Page 2: Meteorologia Tarragona

Sabeu que podem aprendre de diferents maneres?

L’observació d’altres personesEls nostres sentits

La conversa i el diàleg Símbols gràfics, sonors,…

L’exploració de les nostres mans

Diferents estils d’aprenentatge

RitmeInput/outpot

Persistència/esforç

AgrupamentConeixements

previs

Autonomia

Page 3: Meteorologia Tarragona

Criteris que es tenen en compte:

Un tema que té en compte les vivències, sentiments i experiències de l’alumant per sentir-se involucrats

Fomenta l’estudi de la vida quotidiana, real i autèntica.

Potencia metodologies i estratègies que centren el protagonisme en l’alumnat, potenciant l’intercanvi d’idees, d’informacions i opinions mitjançant el treball cooperatiu.

Es prioritzen activitats d’aprenentatge que afavoreixen la recerca, selecció, interpretació i comunicació de la informació

Es realitza una avaluació autèntica: rúbrica d’autoavaluació del grup

Núria Alart www.xtec.cat/~nalart 23 de març 2010 Tarragona

Page 4: Meteorologia Tarragona

Com aprenem?

Experimentant

Recollint informació d’altres fonts

Reflexionant sobre els propis sentits

Relacionant: comparant i contrastant

Memoritzant significativament

Demostrant tot allò que s’ha après de diferents maneres

Avaluant-nos

Núria Alart www.xtec.cat/~nalart 23 de març 2010 Tarragona

APRENEM FENT

Page 5: Meteorologia Tarragona

Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge(National Training Labs., Bethel, Maine)

5 % Escoltant

10 % Llegint

20 % Audiovisual

30 % Demostrant

50 % Grups de discussió

75 % Fent

90 % Ensenyant mútuament

95 % Ensenyant i avaluant mútuament

Aprenentatge escola activa “Aprenem fent”“Escolto i oblido,veig i crec, faig i comprenc” (Confuci)

Núria Alart www.xtec.cat/~nalart 23 de març 2010 Tarragona

Page 6: Meteorologia Tarragona

10 idees clau http://www.youtube.com/watch?v=p5MmOnRq6Ik

Page 7: Meteorologia Tarragona

INTEL·LIGÈNCIA

MÚLTIPLE

ORGÀNICA

RESOLDRE, GENERAR,

CREAR

La capacitat per a resoldre problemes, generar-ne de nous i crear productes o oferir serveis valuosos dins d’un determinat àmbit cultural.

Vídeos Intel·ligències Múltiples , Aplicació a l’aula a Georgia

Howard Gardner

Page 8: Meteorologia Tarragona

Capacitat de produir iapreciar ritmes, tons,timbres…

Sensibilitat als patronslògics o numèrics.

Sensibilitat especial pelllenguatge parlat i escrit

Capacitat de reconèixeri manipular espais.

Capacitat d’autoestimai automotivació.

Capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb habilitat.

Capacitat de percebre i comprendre als altres

Capacitat d’identificació del llenguatge natural.

Capacitat de situar-se un mateix en relació característiques existencials

Dibuixos: GRAIM

Page 9: Meteorologia Tarragona

FRONTAL

TEMPORAL

PARIETAL

OCCIPITAL

CÒRTEX CEREBRAL- INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES- SITUACIÓ

Lingüística: l.temporal esquerra i frontal A:Broca y Wernicke

Logicomatemàtica: l. frontal esquerre i parietal dret

Musical: l.temporal dret

Cinestèsicacorporal: cerebel, ganglis basals escorça motriu

Naturalista: l.parietal esquerra

Intrapersonal: l.frontal, parietals i sistema límbic

Interpersonal: l.frontals, temporals (hemisferi dret) i sistema límbic

Visualespacial: regions posteriors de l’hemisferi dret

Existencial: l.temporal

Font: T. Armstrong

CEREBEL

Page 10: Meteorologia Tarragona

Les necessitem totes

Totes són igual d’importants

Es combinen de forma única

Les tenim totes en diferents graus de desenvolupament

Núria Alart www.xtec.cat/~nalart 23 de març 2010 Tarragona

Page 11: Meteorologia Tarragona

Els fonaments psicopedagògics1. Aprenentatge per competències

2. Aplicacions didàctiques de la teoria de les IM

S’INSPIREN

Plantejaments socioconstructivistes

Vigotsky

Zona ZDP

Ausubel

A. significatiu

Kilpatrick

Projectes

Decroly

C. interès

Montessori

A. actiu

Bastida; estructura temporal que ajuda a l’aprenentatge

Núria Alart www.xtec.cat/~nalart 23 de març 2010 Tarragona

Page 12: Meteorologia Tarragona
Page 13: Meteorologia Tarragona

DOCENT EN XARXA

Vídeos

Blogs

Xarxes socials

Web, ning Moodle

ConferènciesPodcast

Recursos digitals

Recursos impresos

Repositoris

Família/ comunitat

Companys/es grup WIKI

Web 2.0

WEBQUEST

Page 14: Meteorologia Tarragona

Tecnificació de les aules

Dotació aules d’acollidaPla 1x 1

Núria Alart www.xtec.cat/~nalart 23 de març 2010 Tarragona

Page 15: Meteorologia Tarragona

METODOLOGIES COMPETENCIALS QUE DESENVOLUPEN INTEL·LIGÈNCIES

Cooperatiu Racons Estudi de casos Portafolis Projectes Contractes PBL TIC/TAC Eines 2.0, WQ, Wiki, Caceres,

blocs,vídeo,...

Page 16: Meteorologia Tarragona

C. social i ciutadana: Interacció amb els demés, normes de convivència, consciència de diversitat,…

C. Coneixement i la interacció amb el món físic: interacció manipulativa i sensorial amb els elements del món físic

C. comunicativa, ling. audiovisual: conversar i escoltar. Expressar-se per escrit, i diferents llenguatges audiovisuals

C. Aprendre a aprendre: Consciència i control de les pròpies capacitats i coneixements. Autoavaluació.

C. matemàtica: Comprendre, utilitzar i relacionar els números. Resoldre problemes

C. Artística i cultural: observació i expressió creativa

C.Tractament de la informació i c. digital:gestionar la informació, ús de les TIC

C. Autonomia i iniciativa personal: aplicació de valors i actituds personals. Projectes individuals o col·lectius

Page 17: Meteorologia Tarragona

Què és una WebQuest?

Una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques i la multiplicitat d’intel·ligències. Contempla el treball cooperatiu, la responsabilitat individual i l’autonomia de l’alumnat. Prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte. Inclou una avaluació directe del procés dels resultats.

Page 18: Meteorologia Tarragona

Premi Eduard Fontserè 2009 (ACAM) Associació Catalana de Meteorologia

http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorolegs/index.htm

Núria Alart www.xtec.cat/~nalart 23 de març 2010 Tarragona

Page 19: Meteorologia Tarragona
Page 20: Meteorologia Tarragona
Page 21: Meteorologia Tarragona
Page 22: Meteorologia Tarragona
Page 23: Meteorologia Tarragona
Page 24: Meteorologia Tarragona
Page 25: Meteorologia Tarragona
Page 26: Meteorologia Tarragona
Page 27: Meteorologia Tarragona
Page 28: Meteorologia Tarragona
Page 29: Meteorologia Tarragona

Constructivisme pràctic en la WQ: Fem de meteoròlegs/es

concret

abstracte

SIMPLE COMPLEX

Font: JORBA, J. I CASELLES, E. (1996) La regulació i autoregulació dels aprenentatges ICE-UAB

Idees prèvies: Heu escoltat a un/a meteoròleg/a la seva previsió del temps? Com ho fa? ..

1

Interacció: Explicareu tres exemples d'activitats que feu, en les quals el temps atmosfèric pugui ser un factor determinant i expliqueu el perquè.

3

Aplicació: Resum del temps de la última setmana en petit grup i realització d’un vídeo

4

Nous conceptes o procediments: Aparells de mesura: Termòmetre, baròmetre,...

2

Núria Alart www.xtec.cat/~nalart 23 de març 2010 Tarragona

Page 30: Meteorologia Tarragona

transformar

compartir

aprendre

Competències

Competències per a SER competent, capaç, útil, feliç...

Competició per a TENIR coses, informació, amics...Font: N. Lorenzo

Núria Alart www.xtec.cat/~nalart 23 de març 2010 Tarragona

Page 31: Meteorologia Tarragona

Indicadors competencialsEn relació amb les activitats plantejadesResponen a una seqüència didàctica lògica?Les situacions d’aprenentatge es plantegen amb preguntes o com a problemes a resoldre?Els continguts treballats es relacionen amb fets reals o problemes quotidians?Suposen aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges?Es permet la relació de coneixements de diferents àrees i/o matèries?Es preveuen tasques que comportin l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada?L’alumnat coneix l’objectiu de les tasques?

En relació amb l’ús de recursos i materialsS’utilitzen recursos i materials diversos?Estimulen la curiositat i la creativitat en l’alumnat?Connecten amb els seus interessos i/o motivacions?

En relació amb l’organització social de l’aulaEs fomenta l’autonomia?S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions?Es complementa el treball individual amb el col·lectiu?

En relació amb l’atenció a la diversitatEs respecten els diferents ritmes i estils de treball de l’alumnat?Es preveuen activitats multinivell?Es preveu diferents activitats per a treballar totes les intel·ligències?

En relació amb l’avaluacióEs preveu un temps per reflexionar sobre els aprenentatges?S’utilitzen diferents instruments d’avaluació?Es té en compte l’avaluació del procés i no únicament dels resultats finals?L’alumnat coneix com serà avaluat?

Núria Alart www.xtec.cat/~nalart 23 de març 2010 TarragonaExtret de “Del currículum a les programacions” Departament d’Educació. Formació en CCBB

Page 32: Meteorologia Tarragona

Formen part d’una orquestra on director, instruments i músics siguin necessaris

Page 33: Meteorologia Tarragona

MOLTES GRÀCIES!

Professora de Secundària IES OlordaProfessora de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de BarcelonaFormadora del Departament d’Educació Formadora de l’ICE de la Universitat de BarcelonaCoordinadora del grup de recerca de les aplicacions de les IM: GRAIMMembre de la Comunitat Catalana de WebQuestMembre del Projecte Espurn@

Núria Alart www.xtec.cat/~nalart 23 de març 2010 Tarragona